fátækt

frá Wikipedia, ókeypis alfræðiorðabókinni
Fara í siglingar Fara í leit
Betlari með barn við veginn (Indland)

Í efnislegum skilningi (sem andstæða við auði ) vísar fátækt fyrst og fremst til ófullnægjandi grunnþarfa (sérstaklega fyrir mat, vatn, fatnað, búseturými, heilsu). Skortur á peningum er hins vegar ekki endilega að leggja að jöfnu við fátækt, að því tilskildu að tilvistaraðferðir séu til staðar sem hægt er að nota til að mæta þörfum með öðrum hætti. Hugtakið „ peningalaus “ er stundum notað sem samheiti yfir skort á fjármagni.

Í víðara og óeiginlegri merkingu, fátækt merkir skortur. Sértæk innihald hugtaksins er mismunandi eftir sögulegu, menningarlegu eða félagsfræðilegu samhengi og byggist að hluta til á huglægum og að hluta tilfinningalegum eða menningarlega mótuðum gildum .

siðfræði

Uppruni undirliggjandi lýsingarorðs fátækur er umdeildur en er að mestu leyti rakinn til germönsku rótarinnar * arҍma- , sem þýðir „einmana, munaðarlaus, yfirgefin“ og tengist gríska erḗmos (ἐρῆμος) „einmana“. [1] Úrelt orð fyrir „mjög mikla fátækt“ er mendicity (úr latínu mendīcitās ).

Fátæk verkalýðsfjölskylda í Hamborg árið 1902

Skilgreining nálgast

Í iðnríkjum nútímans er fátækt oft aðeins í magni tengd hagsæld og lífskjörum, þótt í raun sé ekki hægt að minnka hana í skort á efnislegum vörum. Skilningur á fátækt er mismunandi í mismunandi samfélögum. Til dæmis lýsa meðlimir frumbyggja sig aðeins sem fátækum þegar þeir standa frammi fyrir gífurlegri fjölbreytni nútíma efnahagsvöru. Í grundvallaratriðum er fátækt félagslegt fyrirbæri sem er skilið sem ástand alvarlegs félagslegs óhagræðis. [2] Tilheyrandi „skortur á efnisvörum og þjónustu“ er metinn mjög mismunandi. Bæði þróunarstefna seinni hluta 20. aldar og núverandi efnahagslega hnattvæðingu lýstu því yfir að atvinnustarfsemi hefðbundinna framfærsluhagkerfa væri „fátækt“ í grundvallaratriðum. Þetta jafngildir framleiðslu, vinnslu og markaðssetningu til tafarlausrar afhendingu með ástandi sem stafar af atvinnuleysi, heimilisleysi eða kúgun.[3] Mælikvarði á fátækt er venjulega tekjur heimilanna, þó að þær séu oft notaðar til að vísa til skorts á efnahagslegum auðlindum. [4] Þetta þýðir líka að sjálfbjarga fólk - þótt það þjáist ekki efnislega eða félagslega - er óhjákvæmilega talið meðal fátækra. Til að afmarka hana ættu menn að tala nákvæmari um „efnahagslega fátækt“. Fátækt og auður eru andstæður. Skilgreiningarnar sem lýst er hér að neðan eru undantekningarlaust á bak við efnahagslega fátækt samkvæmt vestrænum skilningi.

Alger og hlutfallsleg fátækt

Skilgreiningin á algerri fátækt á einnig við um frumbyggja og sérstaklega frumbyggjar, þó að viðmiðun fátæktar sé ekki nauðsynleg fyrir félagslegt sjálfsmat í sumum samfélögum. Yanomami kona sem vinnur körfu.

Það eru tvær í grundvallaratriðum mismunandi skilgreiningar á efnahagslegri fátækt í þrengri merkingu. Annars vegar er alger fátækt þar sem maður hefur til ráðstöfunar minna en 1,90 PPP Bandaríkjadali á dag, [5] hins vegar er hlutfallsleg fátækt þar sem tekjur eru langt undir miðgildi tekna lands eða ríki. Fyrsta formið er sjaldgæfara í dag í iðnríkjum, en ræður ríkjum í ástandinu í ný- og þróunarlöndum . Í þessum erfiðustu tilfellum getur það gerst að maður er alger en ekki tiltölulega fátækur. Annað formið, samkvæmt skilgreiningu, hefur áhrif á hluta þjóðarinnar í næstum hverju landi. Ekki er hægt að ákvarða bæði algerar og hlutfallslegar fátæktarmörk án staðlaðra leiðbeininga. Hvorki val á ákveðnu hlutfalli af meðaltekjum til að ákvarða hlutfallslega fátækt né ákvörðun vörukörfu er hægt að réttlæta án dóms. Þess vegna eru þeir ákveðnir í pólitískum ferlum.

Algjör fátækt

Hlutfall íbúa í algerri fátækt [6]

Til að veita yfirsýn yfir vandamálin í þróunarlöndunum kynnti fyrrum forseti Alþjóðabankans , Robert Strange McNamara , hugtakið alger fátækt. Hann skilgreindi algera fátækt þannig:

„Algjör fátækt er að lifa á jaðri tilverunnar . Hinir algeru fátæku eru fólk sem berst við að lifa af í skelfilegri skorti og í vanrækslu og niðurlægingu sem er umfram ímyndunarafl okkar, sem mótast af vitsmunalegri ímyndun og forréttindaaðstæðum aðstæðum. " [7]

Alger fátæktarmörk eru skilgreind sem tekju- eða útgjaldastig undir því að fólk hefur ekki lengur efni á nauðsynlegri næringu og nauðsynlegum hlutum daglegs lífs. Alþjóðabankinn lítur á fólk sem hefur minna en 1,90 PPP Bandaríkjadali á dag sem „lélegt“. [8] Betja og hungur (dauði) tengjast þannig beint hugtakinu alger fátækt.

Gagnrýnendur taka fram að ekki er tekið tillit til mismunandi lífsskilyrða í samfélagi og einkum samkvæmt vísbendingum Alþjóðabankans um kaupmáttarhlutföll, að miðað við meðaltal vörukörfu sé tekið tillit til tiltölulega ódýrrar þjónustu sem, hins vegar er ekki hægt að nota fátækari í samfélaginu. Þess vegna eru færri sem verða fyrir áhrifum talin fátæk.

Alger fátæktarvísir samkvæmt International Development Association (IDA)

Hlutfallsleg fátækt

Nettó auður þýskra heimila í evrum á ákveðnum tímum í auðdreifingunni með hlutfallslegri fátæktarmörkum fyrir fátækt auðs. [9] [10] [11] Þá mun auði á 50.% samsvarar þeirri meðaltali auð í Þýskalandi. Hættan á fátækt vegna auðs er ákvörðuð hér með því að nota hlutfallslegt fátæktarmörk 60% af miðgildi, hliðstætt áhættu á fátækt vegna tekna. [12] Öfugt við áhættuhlutfall tekna fátæktar eru engar almennt bindandi skilgreiningar á fátækt auðs.

Hugtakið hlutfallsleg fátækt þýðir fátækt í samanburði við viðkomandi félagslegt (einnig ástand, félags-landfræðilegt) umhverfi einstaklings. Í þessu samhengi vísar hlutfallsleg fátækt til ýmissa tölfræðilegra mælikvarða fyrir samfélag (til dæmis miðgildi veginna hreinna jafngilda tekna ). Hlutfallsleg fátækt er einnig áberandi með félagslegri menningarlegri fátækt, sem þýðir skort á þátttöku í ákveðinni félagsstarfsemi vegna fjárhagsskorts (t.d. að fara í leikhús, bíó eða sundlaug, skólaferðir).

Tímabundin og skipulagsleg fátækt

Fátækt getur verið tímabundin eða varanleg.

Tímabundin (tímabundin) fátækt kemur jafnvægi á hjá þeim sem verða fyrir áhrifum með tímanum. Þetta er tilfellið þegar á vissum tímum er hægt að fullnægja grunnþörfum en ekki á öðrum tímum. Þetta getur sveiflast hringrás, eins og tímar skömmu fyrir uppskeru eða í ungu hjónabandi, eða hringrás, til dæmis vegna hamfarir . Á móti kemur hugtakið skipulagsleg fátækt. Þetta er tilfellið þegar einstaklingur tilheyrir jaðarhópi sem meðlimir falla allir undir fátæktarmörkum, með mjög litla möguleika á að komast út úr þessum jaðarhópi. Eitt dæmi er fátækrahverfi. Í sambandi við þetta er oft talað um „vítahring fátæktar“ eða „fátæktarhring“: Án utanaðkomandi aðstoðar verða afkomendur fólks sem býr við skipulagða fátækt einnig fátækir alla ævi (til dæmis skortur á kynfræðslu , sem getur leitt til snemma meðgöngu og skorts á þjálfun, en einnig ókosta vegna aðstæðna í húsnæði) - sjá einnig félagslega uppbyggingu .

Barðist og leynt fátækt

Barátta gegn fátækt felur í sér ýmsar aðgerðir, sérstaklega hjá vestrænu iðnríkjunum, þar sem reynt er að draga úr afleiðingum fátæktar. Á sviði félagsmálastefnu felur þetta í sér baráttu gegn félagslegum ávinningi , jöfnunarfræðslu og uppsetningu súpueldhúsa , borða , fatabúða og neyðarskýla . Til viðbótar þessari svokölluðu baráttu gegn fátækt er einnig hulin fátækt fólks sem á rétt á grundvallarbótum í öryggi en gerir það ekki tilkall. ( Sjá einnig: Fjöldi fátæktar sem ekki er tilkynntur um .)

gagnrýni

Aðferðirnar til að skilgreina fátækt eru háðar ýmsum gagnrýnisatriðum.

Aðferðafræðileg og pólitísk gagnrýni

Rætt er um að fátæktarskýrslur séu áskrifaðar af yfirráðasambandi þar sem fátæktartölfræði sem skrifuð er fer oft eftir því hver hefur aðgang að velferðaraðstoð og hver ekki. Ekki er hægt að smíða hlutlægar víddir hér. Hvar fátæktarmörkin liggja og hversu margir eru staðsettir fyrir neðan þessa línu var og er því líka pólitísk spurning. Gildi gagna sem notuð eru til að reikna út fátækt er einnig gagnrýnt. Því aðgreindari og flóknari sem vísitölurnar eru, þeim mun kröfuharðari eru þær bornar saman við aðferðirnar sem notaðar eru til að safna gögnum sem þær byggja á. Að auki, svo annar gagnrýnisatriði, geta íbúatölurnar ekki endurspeglað samböndin sem einstaklingarnir búa í raun og veru við. Þessar tölur lýsa ekki neinum valdatengslum, svo sem mismunandi skiptingu matar í fjölskyldur eftir kyni og aldri eða misjafnt aðgengi að menntunartækifærum fyrir stelpur og stráka, ef slík tækifæri eru fyrir hendi. [13]

Hnattræn evrósentrismi

Almennt ætti ekki að lýsa flestum frumbyggjum sem fátækum áður en þeir komast í snertingu við markaðshagkerfið. Hefðbundin efnahagsform þeirra veitti þeim allar þær vörur sem þeir þurfa til að lifa. Fjölmargar skýrslur ferðalanga á nýlendutímanum segja frá fólki sem þjáðist ekki af skorti í samræmi við þarfir þeirra, heldur þvert á móti lifði í miklu magni. Þar sem efnislegar vörur þýddu flestu þessu fólki lítið, þá var ekki hægt að kalla þær fátækar frá sjónarhóli þeirra. [14] [15] Eurosentrísk skilgreining á fátækt í dag í tengslum við gífurlega efnilega velmegun vestræna heimsins leiðir til brenglaðrar hugsunar: „Aborigines“ eru taldir fátækir, ömurlegir og langvarandi nærðir vegna þess að þeir hafa enga efnislega vöru og enga tæknilega aðstöðu. [14] Indverskur vísindamaður og félagslegur aðgerðarsinni Vandana Shiva um þetta fyrirbæri:

„Fólk sem borðar hirsi - í stað þess að borða iðnaðar ruslfæði í atvinnuskyni - er sagt fátækt. Þessi ruslfæði er markaðssett af alþjóðlegum agrobusiness. [...] Fólk er talið fátækt bara vegna þess að það býr í húsum sem það hefur byggt sjálft. Efnið sem þeir nota til þess er náttúrulegt og líkir eftir náttúrunni - bambus, leir í stað sements. Fólk er talið fátækt vegna þess að það klæðist handgerðum fötum úr náttúrulegum efnum en ekki tilbúnum vefnaðarvöru. Framfærsla - eins og menningarlega skilgreind fátækt - er ekki samheiti við léleg lífsgæði, þvert á móti hjálpar framfærslu landbúnaður við heimilishald náttúrunnar og leggur sitt af mörkum til félagslegs efnahagslífs. Þannig tryggir það há lífsgæði (...) það tryggir sjálfbæra tilveru, það tryggir öfluga félagslega og menningarlega sjálfsmynd og merkingu í lífinu. " [16]

Sjálfboðavalda fátækt

Hlutfallsleg og stundum jafnvel alger fátækt þarf ekki alltaf að þjást ósjálfrátt. Það má jafnvel líta á það sem dyggð , til dæmis í samhengi við asketisma . Ástæðurnar geta verið trúarlegar eða heimspekilegar . Sumir tákna og æfa einnig hugtök um einfalt líf eða líf í hógværð vegna heilsu eða vistfræðilegrar eða félagslegrar sjálfbærni. Fátækt er einnig hægt að fagna og sýna opinskátt sem eins konar áhrifamikil hegðun .

Sadhus ( hindúalæknar ) í Katmandú
Giotto di Bondone - Kristur rekur kaupmennina úr musterinu ( musterishreinsun )

Fjölmörg mikilvæg trúarbrögð eins og hindúatrú , kristni , búddismi og íslam þekkja sjálfviljugt afsal jarðneskra vara. Jesús Kristur lifði í sjálfviljugri fátækt. Í dæmisögunni um nálarauga er fátækt stundum túlkuð sem nauðsyn til hjálpræðis: „Hversu erfitt er fyrir fólk sem hefur mikið að komast inn í Guðs ríki! [...] Úlfaldur er líklegri til að fara í gegnum nálarauga en ríkur maður til að komast inn í Guðs ríki “( Mk 10,23-25 ESB ).

Aðrir, eins og hinn heilagi Frans frá Assisi , sem kom úr auðugri fjölskyldu, hétu lífi í evangelískri fátækt og stofnuðu þannig miskunnarráð , fylgdu fordæmi Jesú Krists. Frá fornu fari völdu einsetumenn og meyjar einkum, síðar munkar og nunnur , líf í sjálfskipaðri fátækt. Trúarbrögð í kaþólsku og anglíkönsku kirkjunni taka trúarleg heit sem þeir afsala sér persónulegum tekjum og eignum. Fátækt er ein af þremur evangelísk heilræðum sem eru réttlættar með sæluboðanna af því ræðan á því Mount .

Í kristnu ljóði er fátækt stundum færð nær frelsi og upplifun Guðs, á meðan auður kemur aftur á móti nálægt ánauð og firringu frá Guði. Dæmigert fyrir þetta er hrós til fátæktar fransiskanska skáldsins Iacopone da Todi :

„[...] göfug fátækt, göfug þekking,
Að þurfa ekki að þjóna neinu
Að sakna alls með fyrirlitningu
Það sem skapaðist í tíma.
[...] Hver sem vill er þjónn eignar,
Er selt fyrir gjöf;
Sá sem heldur að hann hafi það
Hann hefur aðeins hégóma
Guð kemur ekki til hjartans
Það er fast veiddur í hinu jarðneska;
Svo faðmaði fátækt,
Að það taki pláss guðdómsins. “ [17]

Rainer Maria Rilke orti ljóð árið 1903. Fátækt er mikill glans innan frá . [18] Hins vegar ætti fátækt einnig að gera dýpra aðgengi að öðru fólki kleift: á meðan hinir ríku óttast sjálfkrafa harðdugleika og græðgi geta fátækir sjálfviljugir einbeitt sér alfarið að því að draga úr tilfinningalegri fátækt eða boða leiðina til andlegrar hjálpræðis án þess að þurfa að óttast ákæru af dulinni efnislegri eigingirni.

Hvirfandi dervish í Omdurman , Súdan

Faqr (fátækt) er miðlæg hugtak í súfisma . [19] Höfundar eru hins vegar ósammála um hvort fátækt feli í sér efnislega fátækt eða eigi aðeins að skilja hana í óeiginlegri merkingu sem þörf fyrir Guð. Í öllum tilvikum telst festing við eign skaðleg þar sem það gerir afsögn og miðlun erfið. Þetta hugarfar er litið á sem hindrun á leiðinni til Guðs. [20] Fjölmargir dervishar velja líf fátæktar og asketisma.

Svipaðar hugmyndir er að finna í sumum greinum heimspekinnar. The cynicism ( gríska κυνισμός, kynismós, bókstaflega "doggedness" í þeim skilningi að "biturð" og "yfirgefinn", frá κύων, Kyon "hundurinn") er heimspekilegt átt grísku fornöld og var þróað af Antisthenes á 5. öld F.Kr. Stofnað. Kjarni kennslunnar er nauðsynleysi með því að hafna efnislegum vörum samtímis. Skömminni á aðstæðum sem litið er á sem eðlilega (t.d. útsetningu fyrir útsetningu) - sérstaklega þegar um er að ræða „nakna“ fátækt - var einnig hafnað. Þeir sýndu þessa afstöðu án málamiðlunar. Grimmir lifðu oft á ölmusu .

Stoa ( gríska stoá , Στοά ) er eitt öflugasta heimspekilega kennsluvirki í vestrænni sögu. Í raun nær nafnið (gríska στοὰ ποικίλη - "máluð forsal") aftur til dyra í Agora , markaðstorginu í Aþenu , í Zenon í Kition um 300 f.Kr. Byrjaði að kenna. Sérstaða Stoic heimspekinnar er heimsfræðileg nálgun sem miðar að heildrænni skilningi heimsins, en þaðan ríkir guðleg meginregla í öllum náttúrufyrirbærum og náttúrulegu samhengi. Fyrir stóískan einstakling sem einstakling er mikilvægt að viðurkenna og fylla sæti sitt í þessari röð með því að læra að sætta sig við hlut sinn með því að iðka tilfinningalega sjálfstjórn og leitast eftir visku með hjálp æðruleysi og hugarró. Stoics hafna eigur og vegsama wantlessness .

Landafræði fátæktar

minna en $ 1 í staðbundnum kaupmætti
í boði á dag
ári skammtur Áhrif
2001 21% 1.100 milljónir
1993 29% 1.314 milljónir
1987 30% 1.227 milljónir
1981 40% 1.500 milljónir

Taflan til hægri sýnir stöðuga fækkun fátæktar um heim allan, en er ekki leiðrétt fyrir verðbólgu.

Árið 2001, samkvæmt Alþjóðabankanum, höfðu 21% jarðarbúa innan við einn Bandaríkjadal og 50% undir tveimur Bandaríkjadölum á dag í staðbundnum kaupmætti og voru því taldir afar fátækir.

Á árþúsundafundinum árið 2000 voru meðlimir Sameinuðu þjóðanna sammála um það markmið að helminga þeim sem hafa minna en 1 Bandaríkjadal á dag fyrir árið 2015 (1. liður Þúsaldarmarkmiðanna ).

Mestur fjöldi fátækra býr í Asíu . Í Afríku er hlutfall hinna fátæku í íbúum yfir meðallagi. Þó að hlutdeild hinna fátæku lækkaði verulega vegna efnahagsuppsveiflu í hlutum Asíu (úr 58 í 16 prósent í Austur-Asíu) fjölgaði þeim fátækustu í Afríku (næstum tvöfaldaðist í Afríku sunnan Sahara frá 1981 til 2001). Í Austur -Evrópu og Mið -Asíu hefur verið reiknað með mikilli fátækt að verða 6 prósent þjóðarinnar.

ástæður

Ýmsar kenningar eru í vísindum um hvað veldur (efnahagslegri) fátækt. Almennt er gerður greinarmunur á félagsfræði fátæktar sem miðar fyrst og fremst að því að rannsaka orsakir fátæktar og fátæktarannsóknum sem miða að því að hjálpa fátækum að bæta líf sitt.

Orsakir fátæktar ríkja

Geodeterminism kenning

Geo- determinism kenningin gerir ráð fyrir að fátækt í landi sé vegna óhagstæðrar landfræðilegrar staðsetningar hennar. Loftslagið er nefnt mikilvægur þáttur. [21] Til viðbótar við loftslagið er tenging við hafið hins vegar grundvallarforsenda þess að taka virkan þátt í heimsviðskiptum . Lönd eins og Tsjad í Mið -Afríku hafa ekki aðgang að sjónum, sem er talið vera ein af ástæðunum fyrir því að fátækt er mikil. Þessi lönd eru þekkt semlandlögð þróunarlönd eða þróunarríki án aðgangs að sjó. Á sama tíma eru mjög þróuð landlögð lönd eins og Sviss .

Aðrir þættir eru aðgangur að frjóu landi, ferskvatni, orku og náttúruauðlindum. Landsvæði sem leyfir samskipti er jafn mikilvægt. Í Afríku sunnan Sahara, til dæmis, voru samskipti við umheiminn erfiðari vegna eyðimerkur Sahara og hafsins. Það er ein af ástæðunum fyrir því að það er fá tækni í Afríku sunnan Sahara. [22]

Auðlindaflugkenning

Demantvinnsla í Sierra Leone

Jeffrey Sachs , Andrew Warner og Richard Auty [23] gera ráð fyrir að það sé auðlindabölvun . Í fátækum löndum hagnast fólk oft ekki á eigin auðlindum, svo sem olíu. Auðlindirnar eru nýttar af lítilli spilltri elítu og frumkvöðlum frá Evrópu og Bandaríkjunum. Það er umhverfisspjöll og vopnuð átök um auðlindir. Afleiðingin er meiri fátækt. [24] Hugtakið blóð demantar kemur einnig frá þessu samhengi. Það var búið til í tengslum við þátttöku demanta og borgarastyrjöldina í Sierra Leone, Líberíu, Angóla og Kongó, þar sem demantar voru notaðir til að fjármagna hermenn og stuðluðu þannig að lengri átökum.

Lýðfræðilegar kenningar

Tómas Malthus

Stuðningsmenn lýðfræðikenninga líta á fólksfjölgun sem ástæðu fátæktar og vanþróunar. Fyrsti fylgjandi lýðfræðikenninga var Thomas Robert Malthus . Malthus hafði rannsakað samband fólksfjölgunar og hungursneyðar í sögulegri Evrópu. Hann gerði ráð fyrir að íbúum lands myndi fjölga veldishraða, en að matvælaframleiðsla myndi aðeins aukast línulega á sama tímabili. Ef ekki er hægt að koma í veg fyrir fólksfjölgun verður hungursneyð. Þetta dregur úr íbúafjölda en byrjar að vaxa aftur eftir að hungursneyðin hefur minnkað, þar til næsta hungursneyð verður. Á grundvelli þessara sjónarmiða hvatti Malthus til bindindis . [25]

Í dag líta flest þróunarsamvinnustofnanir á dreifingaróréttlæti fremur en offjölgun sem orsakir fátæktar og hungurs. [26]

Gagnrýnendur halda því hins vegar fram að iðnríkin séu í raun of fjölmenn. Fólk í iðnríkjum myndi stuðla miklu meira til neyslu óendurnýjanlegra auðlinda og alþjóðlegum CO 2 losun. Fólkið í þróunarlöndunum þyrfti hins vegar að bera afleiðingarnar fyrir lífsstílinn á Vesturlöndum, þar sem þeir væru síður færir um að verja sig fyrir áhrifum loftslagsbreytinga.

Einnig er bent á að fátækt sjálf sé oft ástæðan fyrir fjölda barna. Kannanir hafa sýnt að konur í þróunarlöndunum eiga oft fleiri börn en þær vilja. Margar konur sögðust vilja nota getnaðarvarnir ef þær hefðu tækifæri til. Þetta er þar sem samtök eins og þýska stofnunin fyrir heimsbyggð , sem stuðla að fjölskylduskipulagi og menntunarverkefnum, koma inn. [27]

Stig eða nútímavæðingakenningar

Friedrich Engels (1877)

Sviðakenningar gera ráð fyrir að fátækt sé eðlilegur þróunarstig hvers samfélags, sem að lokum er sigrað ( sjá framfarir ).

Karl Marx var þeirrar skoðunar að andstæðir efnahagslegir hagsmunir leiði til stéttabaráttu . Í samhengi við stéttarbaráttu gætu hinir arðrænu (þrælar, bændur eða verkalýður) risið upp á byltingarkenndan hátt . Þar sem „síðasta afstaðan“ [28] endar í lögmætri keðju slíkra byltinga með sigri verkalýðsins gegn kapítalistum, þá nýtist nýting almennt líka og stéttlaust samfélag kemur, „heimsveldi frelsisins“, þar sem enginn er fátækt með nýtingu gefa meira. Karl Marx og Friedrich Engels boðuðu þessa hugsun í stefnuskrá kommúnistaflokksins . [29]

Kenningar um nútímavæðingu teljast einnig til kenninga um fátækt. Þeir líta á innræna þætti í hefðbundnum samfélögum sem ástæður fátæktar og vanþróunar, svo sem B. Vanhæfni til að fjárfesta , spilling , óstjórn, skortur á góðri stjórnarhætti . Að sigrast á fátækt krefst tæknilegrar, skipulagslegrar og menningarlegrar nútímavæðingar. Walt Whitman Rostow er einn þekktasti nútímavæðingafræðingur. Í verki sínu The Stages of Economic Growth: A Noncommunist Manifesto lýsir hann röð fimm stiga efnahagsþróunar. Eftir flugtak þróast hefðbundið samfélag til þroska og samfélags neyslu.

Hins vegar hafa fyrrgreindar efnahagskenningar byggðar sett fram neytendahyggju og evrusentraða skilgreiningu á fátækt framundan ( svo ). Þeir taka ekki tillit til þess að mörg hefðbundin frumbyggjasamfélög hafa allt aðra sýn á fátækt. B. er ekki mælt eftir umfangi séreignar. Samkvæmt þessu byrjar þróunin ekki með fátækt, heldur - þvert á móti - með upphaflega velmegandi samfélaginu (að sögn Marshall Sahlins ), sem einkenndist af mikilli þörf fyrir ánægju og næga frí fyrir allt fólk. [14] Að auki stangast kenningarnar á við að bilið milli ríkra og fátækra í frjálsum markaðssamfélögum er meira en í mörgum hefðbundnum hagkerfum. [15]

Víti hringur fátæktar

Skýring á vítahring (um) fátæktar eins og oft er að finna í skólabókum.

Sú skoðun að vítahringur fátæktar sé til heyrist oft í vísindum. Í samræmi við það gerist það að þegar fátækir sjá að þeir geta ekki náð markmiðum sínum með takmörkuðum ráðum sínum, þá falla þeir í banaslys . Þessi dauðadauði leiðir til meiri fátæktar. Nefna ber Robert K. Merton og Mario Rainer Lepsius sem fulltrúa þessarar kenningar. Verk Oscar Lewis koma einnig við sögu . Lewis rannsakaði lífskjör í fátækrahverfum Latínu -Ameríku. Fyrir eina menningarlegu umhverfi sem hann fann þar, fann hann hugtakið „fátæktarmenning“. Að sögn Lewis, lífshættir meðlima í fátæktarmenningu einkennast annars vegar af dauðadauða og hins vegar leitinni að strax (oft jafnvel sóun ).[30] Þessi lífsstíll er annars vegar viðbrögð við fátækt en leiðir hins vegar til enn meiri fátæktar. Lewis leggur hins vegar einnig áherslu á að ekki allir fátækir séu meðlimir í fátæktarmenningu heldur séu aðrar menningarsamgöngur til staðar meðal fátækra. [31] [32]

Das mexikanische Oportunidades -Programm beruht auf dem Konzept der „Kultur der Armut“ und ist zum Teil sehr erfolgreich. So werden zum Beispiel arme Eltern dafür bezahlt, dass sie ihren Nachwuchs in die Schule schicken, statt ihn auf den Feldern arbeiten zu lassen. Durch das Programm ist die Quote der armen Kinder, die eine Schule erfolgreich abschließen, stark angestiegen. [33] Neuere Studien stellen aber klar, dass dieser Effekt zu einem beträchtlichen Anteil durch die Geldzahlung, also die finanzielle Ermöglichung des Schulbesuchs, und nicht durch die Bedingung entsteht. [34]

Gründe für die Armut einzelner (Personen)gruppen innerhalb einer Gesellschaft

Auch die Gründe für die Armut einzelner Personengruppen in ansonsten wohlhabenden Gesellschaften sind in der Wissenschaft umstritten.

Strukturelle Theorien

Als strukturelle Theorien werden Theorien bezeichnet, die den Grund für Armut in der Struktur der Gesellschaft sehen. Laut den Strukturtheoretikern kann Armut durch gesellschaftliche Veränderungen bekämpft werden.

Kultur der Armut
Daniel Patrick Moynihan

Nach Oscar Lewis ist die Lebensweise der Mitglieder der Kultur der Armut von Denk- und Handlungsmustern geprägt, die von Generation zu Generation innerhalb der kulturellen Einheit weiter vererbt würden. Diese Kultur sei zwar einerseits eine funktionale Reaktion auf die Lebensbedingungen in der Armut, aber andererseits schade sie den Armen auch. Kennzeichnend seien zerbrochene Familien. Das Sexualleben beginne früh und man heirate aufgrund mündlicher Übereinkunft. Die Frauen würden oft von ihren Männern geschlagen und zahlreiche auch verlassen. Den Mittelpunkt der Familie bilde die (oft alleinerziehende) Mutter mit ihren Kindern. Diese Kultur der Armut zeichne sich dadurch aus, dass die Armen nach sofortiger Befriedigung ihrer Bedürfnisse strebten. Sie seien nicht in der Lage, ein Bedürfnis zurückzustellen, um später davon zu profitieren.[30] [31] [32] So investierten die Armen zum Beispiel nicht in ihre Ausbildung und auch nicht in die Ausbildung ihrer Kinder. Das führe dazu, dass auch die nächste Generation arm sein werde. Um diese im Sozialisationsprozess verwurzelte Kultur aufzubrechen reiche materielle Unterstützung nicht aus: „The elimination of physical poverty per se may not eliminate the culture of poverty which is a whole way of life“. Die einzige Möglichkeit, die Armut zu beenden, ist laut Lewis eine von außen kommende Intervention, etwa durch kompensatorische Erziehung , Sozialarbeit oder psychotherapeutische Betreuung. [35]

Daniel Patrick Moynihan sah den Zerfall der Familie als Grund für Armut. Er beklagte die hohe Anzahl alleinerziehender Mütter unter Afroamerikanerinnen, welche deviante Werte an ihre Kinder weitergeben würden. So käme es dazu, dass ihre Kinder (welche ansonsten zu Mitgliedern der Mittelschicht werden könnten) zu Mitgliedern der Armutsschicht würden. [36] [37]

Marxismus
Karl Marx (1875)

Laut Karl Marx entstehen durch die Einrichtung von Eigentum und die damit einhergehende Trennung von Bedürfnis und Mittel zu dessen Befriedigung zwei gesellschaftliche Klassen: Bourgeoisie und Proletariat . Die Bourgeoisie zeichnet sich dadurch aus, dass sie bereits über Eigentum verfügt, also Produktionsmittel wie zum Beispiel Land, Fabriken oder auch Geld zur Produktion von weiterem Eigentum anwenden kann. Der Proletarier zeichnet sich durch seine prinzipielle Eigentumslosigkeit aus, er ist getrennt von allen Mitteln zur Bedürfnisbefriedigung und hat auch keinen Zugriff auf Produktionsmittel, mit denen er Eigentum schaffen könnte. In dieser Situation ist er dazu gezwungen, sich vom Bourgeois zur Mehrung dessen Reichtums benutzen zu lassen, gegen Lohn. [38] Der Proletarier schafft also Eigentum, aber fremdes, von dem er getrennt ist (das ihm nicht gehört). Als Proletarier ist er ausgeschlossen vom Reichtum der Gesellschaft, also arm. Und gerade indem er arbeitet, verstärkt er seine Armut (bzw. seinen sozialen Ausschluss).

Nach Christoph Spehr ist die aktuelle Armut in der Bundesrepublik Deutschland ein Klassenprojekt von oben . [39]

Freiwirtschaft

„Reichtum und Armut gehören nicht in einen geordneten Staat“ [40] – mit dieser Aussage fasste der Wirtschafts- und Sozialreformer Silvio Gesell seine Überzeugung zusammen, dass Reichtum stets Armut erzeugt. Reichtum, so Gesell, entstehe im Wesentlichen durch leistungslose Einkommen zu Lasten Armer durch Zins und Zinseszins , sowie durch Bodenspekulation .

Diskriminierungstheorien

Als weiterer Grund für Armut bestimmter Personengruppen wird Diskriminierung genannt. Diskriminierung kann entweder direkt oder auch indirekt sein. Von direkter Diskriminierung spricht man, wenn jemand wegen bestimmter Merkmale (wie etwa ethnische Zugehörigkeit, Schichtzugehörigkeit und so weiter) in seinen Möglichkeiten an Geld zu kommen eingeschränkt ist. Ein Beispiel für direkte Diskriminierung wäre eine Stellenanzeige mit dem Zusatz Bewerbungen von Arbeiterkindern /Ausländern/Frauen/Juden zwecklos . In den meisten Ländern ist das heute selten. Als häufiger gilt die indirekte oder mittelbare Diskriminierung . Nach einer Definition der Europäischen Union liegt eine mittelbare Diskriminierung vor,

[…] wenn dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren bestimmte Personen aufgrund ihrer Rasse oder ethnischen Herkunft, ihrer Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, ihres Alters oder ihrer sexuellen Ausrichtung in besonderer Weise benachteiligen können. [41]

Als Beispiel für eine solche Diskriminierung wird oft das Arbeitsverbot gegen Frauen mit Kopftuch diskutiert. [42] Pierre Bourdieu nannte die Diskriminierung aufgrund eines bestimmten Habitus als Beispiel für indirekte Diskriminierung. Personen mit dem Habitus der Arbeiterklasse seien in den europäischen Gesellschaften benachteiligt. [43]

Wandel der wirtschaftlichen Struktur hin zur Informationsgesellschaft

Die Theorie des wirtschaftlichen Strukturwandels besagt, dass es durch Verschiebungen in der wirtschaftlichen Struktur zu Arbeitslosigkeit und Armut komme. Es würden immer mehr Jobs für Geringqualifizierte wegfallen, da sie ins Ausland verlagert würden oder von Maschinen übernommen würden. Gleichzeitig würde aber das Bildungsniveau der Bevölkerung nicht stark genug ansteigen. In den 1970er Jahren noch waren nur 5 % der Menschen ohne Berufsausbildung arbeitslos. Heute sind es ungefähr 20–25 %. Zum Vergleich: Nur 3,3 % der Akademiker sind arbeitslos. Die Akademikerarbeitslosigkeit ist damit heute nicht höher als in den 1970er Jahren. [44] 2004 konnten gemäß einer Umfrage des Instituts für Arbeitsmarktforschung (IAB) 10 % der Lehrstellen in Westdeutschland nicht besetzt werden. 77 % der Betriebe gaben als Grund an, dass kein ausreichend qualifizierter Bewerber gefunden werden konnte. Gleichzeitig steckten 600.000 Jugendliche in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der Arbeitsagenturen, da sie keine Lehrstelle hatten. [45]

Siehe auch: Outsourcing in Niedriglohnländer

Strukturfunktionalismus und individualistische Theorien

Strukturfunktionalisten wie Herbert Gans sind der Meinung, dass Armut eine gesellschaftliche Funktion erfüllt. Aus diesem Grund trachtet jede Gesellschaft danach, ihre Armen zu haben. Laut Gans dienen die Armen als abschreckendes Beispiel und als Sündenböcke . So helfen sie, die dominante Kultur und Ideologie einer Gesellschaft zu erhalten. [46]

Individualistische Theorien sehen den Grund für die Armut in den Defiziten der Armen selbst. Diese Defizite werden entweder als angeboren oder als erworben angesehen.

Sozialdarwinismus
Francis Galton

Der Sozialdarwinismus ist eine Interpretation der Theorien von Charles Darwin . Darwin vertrat die These, dass es unter den Individuen einer Art gut angepasste und weniger gut angepasste gebe. Gut angepasste Individuen hätten im Kampf um das Dasein (struggle for existence) bessere Chancen, bis ins fortpflanzungsfähige Alter zu überleben und eine große Anzahl von Nachkommen zu haben. Gut angepasste Individuen wurden von Darwin als „fit“, schlecht angepasste als „unfit“ bezeichnet. Die Sozialdarwinisten übertrugen Darwins Theorien auf das menschliche Zusammenleben. Sie glaubten, dass es durch den Genotyp eines Individuums weitgehend determiniert ist, wie weit es das Individuum einmal bringen wird. Die Armen sind laut dieser Theorie arm, weil sie schlecht angepasst sind.

Der Sozialdarwinismus ist eine relativ alte Theorie. Bereits Darwins Halbcousin Francis Galton bezeichnete sich als Sozialdarwinist. Galton vertrat 1869 die These, dass es vor allem die intellektuellen Fähigkeiten eines Menschen wären, die dazu führten, ob er arm oder reich sei. Da es allerdings das Wort Intelligenz damals noch nicht gab, ist bei Galton nicht von Intelligenz, sondern von Begabung und Genie die Rede. Dieses sei stark erblich. [47]

Diese These wird von Richard Herrnstein und Charles Murray in ihrem Buch The Bell Curve wieder aufgegriffen. Herrnstein und Murray behaupten, mit empirischen Daten der amerikanischen National Longitudal Study of Youth nachgewiesen zu haben, dass die Frage, ob man arm sei, stark mit dem IQ zusammenhänge. [48] Das Buch wurde von zahlreichen Wissenschaftlern kritisiert. So analysierte Jay Zagorsky vom Center for Human Resource Research der Ohio State University die gleichen Daten und kam zu dem Ergebnis, dass es keinen Zusammenhang zwischen IQ und finanziellem Wohlstand gebe. Sehr wohl konnte er jedoch einen relevanten Zusammenhang zwischen IQ und Einkommen feststellen. Er fasste seine auf den ersten Blick widersprüchlichen Ergebnisse mit „Your IQ has really no relationship to your wealth. And being very smart does not protect you from getting into financial difficulty“ zusammen und merkte an, dass noch weitere Forschung diesbezüglich notwendig sei. [49]

Theorie der erlernten Hilflosigkeit

Der Psychologe Martin Seligman stellte die These auf, dass die Armen unter erlernter Hilflosigkeit litten. Ihre Lebensumstände verleitet sie dazu, persönliche Entscheidungen als irrelevant wahrzunehmen. Laut Seligman betrachten Personen in einem Zustand der erlernten Hilflosigkeit Probleme als persönlich, generell oder permanent:

 • persönlich – sie sehen (in) sich selbst als das Problem;
 • generell – sie sehen das Problem als allgegenwärtig und alle Aspekte des Lebens betreffend;
 • permanent – sie sehen das Problem als unabänderlich.

Daraus zögen sie die Schlussfolgerung, dass es nichts bringe, etwas gegen ein Problem zu unternehmen, und unternähmen nichts. Erlernte Hilflosigkeit komme in allen Schichten vor, sei jedoch in den unteren Schichten besonders häufig. Das sei so, weil die Leute dieser Schichten mehr negative Erfahrungen als die aus höheren Schichten machten. Erlernte Hilflosigkeit könne jedoch überwunden werden. Der Betroffene müsse sich klarmachen, dass er unter erlernter Hilflosigkeit leide, und dass er über Handlungskompetenzen verfüge und sein Leben selbst in die Hand nehmen könne. Dabei könne die Verhaltenstherapie helfen. [50]

Armut durch schlechten Charakter

Der US-amerikanische Politologe Charles Murray war früher der Meinung, dass Armut sich durch den schlechten Charakter der Armen erklären lasse. In seinem Buch Losing Ground teilt Murray Arme in zwei Klassen ein: die „working class“ und die „underclass“. Die letztere wird von ihm auch als „dangerous class“ („gefährliche Schicht“) oder „undeserving poor“ (Übersetzung in etwa: „Arme, die es nicht verdient haben, dass man ihnen hilft“) bezeichnet. Diese „undeserving poor“ zeichnen sich laut Murray durch mangelnde Selbstdisziplin aus. Sie hätten nicht den Ehrgeiz, ihren Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, sondern lebten lieber von Almosen. Die underclass habe sich als Reaktion auf zu hohe Sozialleistungen entwickelt. Einige Leute hätten die Sozialhilfe zu ihrem Lebensstil gemacht. Des Weiteren sei es durch Sozialleistungen für alleinerziehende Mütter zu einem Zerfall der Familie gekommen. Frauen würden bewusst die alleinerziehende Mutterschaft wählen, um möglichst viel Sozialleistungen zu empfangen. Als natürlichen Feind der „undeserving poor“ sieht Murray die „working class“ an, denn diese finanzierten den Lebensstil der underclass ; was aber noch schlimmer sei: Die underclass verdürbe durch ihren Lebensstil die Kinder der arbeitenden Klasse, die die falschen Werte der underclass übernähmen. [51] Später gelangte Murray zu der Auffassung, dass Armut vor allem durch niedrige Intelligenz zustande käme.

Folgen der absoluten Armut in den Entwicklungsländern

Unterernährung

Etwa 852 Millionen Menschen weltweit hungern. Davon leben 815 Millionen in den Entwicklungsländern. In den Entwicklungsländern sterben rund 11 Millionen Kinder unter fünf Jahren pro Jahr – das sind 30.000 Kinder pro Tag. Ungefähr die Hälfte der Kindersterblichkeit geht auf Unterernährung (von Mutter und Kind) zurück. [52] ( Siehe auch: Recht auf angemessene Ernährung )

Einschränkung der Lebenserwartung

AIDS ist für eine rückläufige Lebenserwartung in einigen südafrikanischen Staaten verantwortlich (Quelle: World Bank World Development Indicators, 2004)

Die durchschnittliche Lebenserwartung in den Entwicklungsländern ( Sambia 62 Jahre, Berechnung von 2020) [53] ist in der Regel kürzer als in den entwickelten Ländern (Norwegen 78,9 Jahre).

Einer der Gründe dafür ist AIDS. In Sambia haben 16,5 Prozent der Bevölkerung eine HIV-Infektion, in Simbabwe 25 Prozent. [54] Als einer der Gründe für die AIDS-Pandemie wird Armut gesehen. [55]

Doch ist nicht nur Armut einer der Gründe für AIDS, sondern auch die AIDS-Epidemie einer der Gründe für Armut. Die Krankheit vermindert die Arbeitskraft der Betroffenen. AIDS tötet vor allem die mittlere Generation und lässt alte Menschen und Kinder zurück. Dadurch fehlen Arbeitskräfte. Wertvolle Kenntnisse in Handwerk und Landwirtschaft können nicht mehr an die nächste Generation weitergegeben werden. [56]

Einschränkung der kindlichen Entwicklung

Armut führt zu schlechter Gesundheitsvorsorge und mangelhafter Ernährung. Das wiederum wirkt sich nachteilig auf die geistige, motorische und sozial-emotionale Entwicklung aus. Die betroffenen Kinder sind weniger leistungsfähig, erzielen später ein schlechtes Einkommen und können schlechter für ihre eigenen Kinder sorgen. So entsteht ein Teufelskreis. Weltweit sind 219 Millionen Kindern unter fünf Jahren durch Armut kognitiv eingeschränkt. Das sind 39 Prozent aller Kinder dieser Altersgruppe in den Entwicklungsländern. In Afrika sind es gar 61 %. [57]

Armut und Bürgerkriege

Studien zeigen, dass in armen Ländern häufiger Bürgerkriege ausbrechen als in reichen. Statistisch betrachtet lässt ein Einbruch des Wirtschaftswachstums um fünf Prozent die Wahrscheinlichkeit eines bewaffneten Konflikts um 50 Prozent ansteigen. [58]

Armut und Umweltzerstörung

Armut ist in vielen Teilen der Welt auch eine der wichtigsten Ursachen für Gefährdung und Zerstörung der Natur. Denn gerade die in der Armut begründeten schwerwiegenden Nöte und Probleme lassen den Umweltschutz in den Hintergrund treten. Die für den Schutz mitunter notwendigen finanziellen Mittel können in Regionen mit großer Armut nicht aufgebracht werden. Klaus Töpfer , der Leiter der UNO -UmweltbehördeUNEP , bezeichnete Armut als „das größte Gift für die Umwelt“; Erfolge im Umweltschutz setzten eine Bekämpfung der Armut voraus.

Gleichzeitig besteht auch eine umweltbezogene Ungerechtigkeit. Arme sind häufiger die Opfer von Umweltbeeinträchtigungen und -zerstörungen (z. B. in New Orleans durch den Hurrikan Katrina ), ihnen stehen aber gleichzeitig weniger Bewältigungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Armut und Bildungsbenachteiligung

Armut führt auch zu Bildungsbenachteiligung , indem der Zugang zu Bildungsmöglichkeiten erschwert wird, etwa dadurch, dass Schul- und Studiengebühren nicht bezahlt werden können oder nötige Bildungsmittel wie Schreibgerät oder Bücher nicht finanziert werden können. Umgekehrt verhindert die fehlende Bildung auch wieder den Ausbruch aus den ärmlichen Verhältnissen.

Folgen relativer Armut in entwickelten Ländern

Politische Ungleichheit

Politische Gleichheit ist eine der Voraussetzungen für Demokratie: Jeder Bürger sollte im Idealfall die gleiche Stimme haben. Obwohl es für eine Regierung unmöglich ist, die Präferenz jedes Bürgers jederzeit zu berücksichtigen, sollte es aus demokratischer Sicht keine systematische Ungleichheit geben, wessen Stimme gehört wird. Eine Analyse von 25 europäischen Ländern zeigt jedoch, dass es kaum eine Gleichheit der Stimmen speziell bei der Frage der gesellschaftlichen Umverteilung bzw. des Wohlfahrtstaates gibt. Die Einstellung von Gruppen mit niedrigerem Einkommen ist in der Regel unterrepräsentiert, während Gruppen mit höherem Einkommen überrepräsentiert sind. Ferner stellte die Studie fest, dass diese unterschiedliche Repräsentation, gerade dann ausgeprägter ist, wenn die Vorlieben von Arm und Reich stärker voneinander abweichen. Wenn diese Präferenzen nicht übereinstimmen, tendieren die Regierungen dazu, den Präferenzen der Reichen mehr zu folgen als denen der Armen. [59]

Nicht nur in wirtschaftlichen Fragen, sondern generell bei politischen Entscheidungen werden in Deutschland die Präferenzen von sozialen Gruppen unterschiedlich stark berücksichtigt laut einem Forschungsbericht von 2016 im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales . Ausgewertet wurden dabei Daten aus der Zeit zwischen 1998 und 2015. Es zeigt sich ein deutlicher Zusammenhang von politischen Entscheidungen zu den Einstellungen von Personen mit höherem Einkommen, aber keiner oder sogar ein negativer Zusammenhang für die Einkommensschwachen. [60]

Psychische Gesundheit

In der Forschung gibt es unterschiedliche Modelle wie Armut und psychische Gesundheitsprobleme zusammenhängen. Die Hypothese der sozialen Selektion geht davon aus, dass Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen aufgrund ihrer Psychopathologie und der Unfähigkeit, von ihnen erwartete Rollenverpflichtungen zu erfüllen, an sozioökonomischem Status verlieren. Umgekehrt besagt die Hypothese der sozialen Kausalität , dass sozioökonomische Entbehrungen darauf folgende psychische Gesundheitsprobleme verursachen. Eine Übersichtsstudie verglich Untersuchungen zu dieser Frage bei Kindern und Heranwachsenden. Sechs Studien stützten dabei die Hypothese der sozialen Kausalität, zwei die der sozialen Selektion. Insgesamt deuteten die Ergebnisse auf einen engen Zusammenhang zwischen sozialen Ursachen und Selektionseffekten hin, wobei zunächst ein niedriger sozioökonomischer Status erheblich zum Auftreten von psychischen Problemen beiträgt. Das Nichterholen von diesen Problemen führt dann zu einem Rückgang des sozioökonomischen Status im Erwachsenenalter. [61]

Konzepte zur Bekämpfung der Armut

Entwicklungspolitik

Muhammad Yunus (Dezember 2004)

Unternehmerische Armutsbekämpfung

Das Konzept Base (oder Bottom) of the Pyramid (BoP) beschreibt in der Managementliteratur Geschäftsmodelle und Ansätze zur erfolgreichen Einbindung bisher weitgehend vernachlässigter Bevölkerungsschichten in unternehmerische Wertschöpfungsketten. Als „Base of the Pyramid“ wird dabei zunächst der unterste Teil der Welteinkommenspyramide beschrieben. Diese „Ärmsten der Welt“ sollen im Rahmen der handlungsleitenden Elemente des BoP-Konzeptes in die unternehmerische Wertschöpfung als Kunden, Lieferanten, Distributeure o. Ä. integriert werden. Grundgedanke ist, dass sich auf diese Weise die Verfolgung unternehmerischer Chancen zielgerecht mit dem Bemühen langfristiger Armutsbekämpfung verbinden lässt. [62]

Der Friedensnobelpreisträger und Ökonom Muhammad Yunus schlägt des Weiteren vor, neben rein den Profit (exakter: die Eigenkapital rendite ) maximierenden Unternehmen auch soziale Unternehmen einzuführen, deren Ziel es nicht ist, Profit zu erwirtschaften, sondern die Welt positiv zu verändern. Investoren in diese Firmen bekämen später ihr Geld zurück, jedoch ohne Dividende. Stiftungsaktivitäten von bestehenden Firmen könnten so in diese Richtung gelenkt werden. Nach Yunus wäre das eine Lösung im Kampf gegen die Armut, die nach ihm den Weltfrieden bedroht. [63]

Konzepte zur Unterstützung armer Bevölkerungsgruppen in reichen Ländern

Selbsthilfe der Betroffenen

Die Art von Selbsthilfe gegen materielle Armut, die Betroffenen möglich ist, hängt von den persönlichen Kompetenzen und der Lebenssituation ab.

Bob Holman [64] weist darauf hin, dass so genannte Nachbarschaftsgruppen (neighbourhood groups) eine wichtige Form der Selbsthilfe armer Menschen sind. Beispiele dafür wären von Armen betriebene Jugendclubs oder von Armen betriebene Kreditinstitute, die Armen Geld leihen. Eine Selbsthilfegruppe armer Migranten, die ihren Kindern Deutsch beibringen, ist HIPPY .

Diese Art der Armutsbekämpfung bietet den Vorteil, dass sie von den Armen selbst ausgeht. Sie kann die Teilnehmer stärken, ihnen Selbstwertgefühl verleihen und die Auswirkungen der Armut lindern. [64]

Zu den Möglichkeiten der Selbsthilfe zählt die Suche nach zusätzlichem Einkommen – etwa das Bemühen um einen Arbeitsplatz beziehungsweise eine Beförderung , dem Aufbau einer selbständigen Tätigkeit oder die Aufnahme einer Nebentätigkeit . In Deutschland stieg laut der Bundesagentur für Arbeit die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit zusätzlicher geringfügiger Beschäftigung von 2003 bis 2007 bundesweit um zwei Drittel auf 2,1 Millionen; ein Großteil von ihnen benötige das Geld für den täglichen Lebensunterhalt. [65]

Zu den Möglichkeiten zählt anderseits auch äußerste Sparsamkeit , etwa Verzicht auf alles Entbehrliche, evtl. auf Privatauto und teure technische Geräte im Allgemeinen, das Inkaufnehmen von Zeitaufwand anstelle von Kosten (beispielsweise Do it yourself anstelle von Handwerkerdiensten), eine auf Sparsamkeit ausgerichtete Auswahl von Einkaufsmöglichkeiten, etwa Discounter , Secondhandläden und Kindersachenflohmärkte , sowie Teilnahme an Nachbarschaftshilfe oder Tauschringen .

Auch die Wahrnehmung von Beratungsangeboten – Einzelfallhilfe wie gegebenenfalls Schuldnerberatung oder andere Formen der Sozialberatung – kann ein Schritt zur Selbsthilfe sein. Langfristige Selbsthilfe geschieht auch durch die Erweiterung persönlicher Kompetenz, insbesondere durch Bildung bzw. Weiterbildung .

Die Hilfe zur Selbsthilfe wird als wichtiges Element sozialer Unterstützung hervorgehoben, so auch im § 1 Absatz 1 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch :

„Das Recht des Sozialgesetzbuchs soll zur Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit Sozialleistungen einschließlich sozialer und erzieherischer Hilfen gestalten. Es soll dazu beitragen, ein menschenwürdiges Dasein zu sichern, gleiche Voraussetzungen für die freie Entfaltung der Persönlichkeit, insbesondere auch für junge Menschen, zu schaffen, die Familie zu schützen und zu fördern, den Erwerb des Lebensunterhalts durch eine frei gewählte Tätigkeit zu ermöglichen und besondere Belastungen des Lebens, auch durch Hilfe zur Selbsthilfe, abzuwenden oder auszugleichen.“

Politische Strategien

Strategien zur Bekämpfung der Armut hängen entscheidend davon ab, was man als die Ursache der Armut annimmt. Folgende sind die häufigsten Strategien um die Armut zu bekämpfen:

 • Armutsbekämpfung durch finanzielle Zuwendungen

Ein in vielen Ländern verwendetes Mittel sind Sozialversicherungen , die in Notsituationen eingreifen. Weitere Ideenbeispiele sind die Sozialhilfe . Ein in Deutschland, Österreich, der Schweiz, den USA diskutiertes und in Namibia erprobtes Instrument zur praktischen Aufhebung von Armut ist ein bedingungsloses Grundeinkommen . Kritisch ist gegen solche Ansätze anzuwenden, dass sie ausschließlich die finanzielle Dimension von Armut berücksichtigen. Die Zuweisung eines Grundeinkommens führt nicht zwangsläufig dazu, dass sich die Kompetenzen der Lebensbewältigung verbessern und eigene Aktivitäten zur Steigerung der Bildungsaktivitäten entstehen. Aus diesem Grund plädieren Wissenschaftler wie der Berliner Sozialwissenschaftler Klaus Hurrelmann dafür, zusätzlich zu finanziellen Zuwendungen Anreize für eine aktive eigene Lebensgestaltung durch eine erhöhte Bildung zu fördern oder sogar einen Teil der finanziellen Zuwendungen davon abhängig zu machen, dass Bildungs- und Qualifikationsaktivitäten aufgenommen werden, um den „deprivierten Lebensstil mit passivem Verhalten und starken Minderwertigkeitsgefühlen“ [66] abzubauen.

Die Einführung eines Aktivitätseinkommens ("revenu universel d'activité" im Unterschied zum "Revenu d'inactivité" – französisch für Arbeitslosengeld – oder dem Revenu de solidarité active ) soll mehr Bürgerschaftliches Engagement ermöglichen, den sozialen Zusammenhalt stärken und die Ideale von Gleichheit und Brüderlichkeit(Liberté), égalité, fraternité – einlösen. In der Zivilgesellschaft wird auch ein Basiseinkommen für alle Bürger diskutiert, nachdem im September 2018 unter der Präsidentschaft von Emmanuel Macron ein umfangreicherer Plan zur Überwindung der Armut mit Bündelung der bisherigen Sozialleistungen in Frankreich vorgestellt worden war. [67] Stark kritisiert werden jedoch Sanktionen für Arbeitslose, die Verpflichtung zur Arbeitssuche und wenn durch die Geldzahlung "miese Arbeit" akzeptiert werden muss. In Frankreich leben rund 8,8 Millionen Menschen unterhalb der Armutsgrenze. Das in Frankreich geplante "Aktivitätseinkommen" steht zwar allen Bürgern zu, ist jedoch kein bedingungslos an alle ausgezahltes Grundeinkommen (BGE). Der Sozialist Benoît Hamon hatte bei seiner Kandidatur ein Grundeinkommen für Geringverdiener geplant. [68]

 • Armutsbekämpfung durch kompensatorische Maßnahmen

Zu solchen umfassenden Strategien gehören unter anderem „kompensatorische“ Maßnahmen. Sie gehen von der Erkenntnis aus, dass Kinder in armen Familien wenige Bildungsanregungen erhalten. In armen Familien ist „die tägliche Auseinandersetzung mit wirtschaftlichen Problemen entwürdigend und Kräfte raubend“, [69] und deshalb versäumen es Mütter und Väter, ihren Kindern eine Zukunftsperspektive zu erschließen. [70] Durch Familienschulungen, Beratungen und so weiter wird versucht, die Defizite auszugleichen. Hauptziel der kompensatorischen Erziehung ist es, kognitive Fähigkeiten und schulische Leistungen der in Armut aufwachsenden Kinder zu fördern. So will man erreichen, dass die nächste Generation nicht arm bleibt. Kritiker der kompensatorischen Erziehung erheben den Vorwurf, dass das Kind der Mittelschicht hier als Vorbild genommen werde. Es werde versucht arme Kinder zu Mittelschichtskindern umzuerziehen. Das Arbeiterkind werde seiner Lebenswelt entfremdet. [71] Weitere kompensatorische Maßnahmen sind etwa Elternkurse, Elternschulungen, Mentorenprogramme und ähnliches.

Oft wird kritisiert, dass die Schule zu kurz wäre. Arme Kinder kämen mit Defiziten in die Schule und die Halbtagsschule wäre nicht in der Lage diese auszugleichen. [72] Gefordert wird eine Schule mit einem ganztägigen Programm, das „unterrichtliche, erzieherische sowie sozialpädagogische Aktivitäten und Maßnahmen“ (Palentien 2005, S. 164) einschließt. In Deutschland sind solche Programme selten. In anderen Ländern existieren jedoch zahlreiche. Das bekannteste Programm sind hier die 21st Century Community Learning Centers . Doch hat dieses Programm auch dazu geführt, dass Nachmittagsbetreuung in den Schulen heute teilweise im kritischen Licht gesehen wird, weil sie insgesamt zu keiner Verbesserung der schulischen Leistungen führte, jedoch zu verstärkten Verhaltensproblemen. Lediglich für die Gruppe der Grundschüler, die anfangs jedoch sehr schlechte Leistungen zeigten, konnte eine kleine Verbesserung in den Kompetenzen im Fach Englisch gezeigt werden. [73]

 • Armutsbekämpfung durch Zwangsmaßnahmen
König Friedrich II. auf einer seiner Inspektionsreisen, begutachtet den Kartoffelanbau; Gemälde von 1886

Mit dem Übergang von vormodernen zu neuzeitlichen Gesellschaften änderte sich die Einstellung zur Armut. „Arme Gottes“ galten durchaus als natürlich und deren Unterstützung, Almosengabe gilt in vielen Religionen als religiöse Pflicht . Im Bereich des Islams wird die Zakāt bis heute als ein wichtiges Mittel zur Linderung von Armut betrachtet, weil durch sie angehäufter Reichtum eingesammelt und umverteilt wird. [74] In Europa wird Armut seit der Renaissance zunehmend als Last aufgefasst, schon früher vorhandene Einrichtungen der Armenfürsorge blieben zwar erhalten, zunehmend wurden aber Zwangsmaßnahmen zur Armutsbekämpfung eingesetzt.

In Preußen erließ Friedrich der Große am 24. März 1756 eine Circular-Ordre , die den Kartoffelanbau anordnete, um der Verarmung durch den Getreidewucher nach Missernten gegenzusteuern (vgl. Kulturgeschichte der Kartoffel ).

Doch stand im Europa des 17. und 18. Jahrhunderts das Arbeitshaus im Zentrum der Armutsbekämpfung. Vor allem in calvinistisch geprägten Gesellschaften herrschte die Auffassung vor, dass Armut selbstverschuldet sei und durch Faulheit komme. [75] Arbeitshäuser dienten der Abschreckung und Umerziehung von Bettlern und Landstreichern . [76] In Deutschland wurden Arbeitshäuser 1969 abgeschafft.

In Europa setzte sich im Zuge der Industrialisierung und der Auseinandersetzung um die Soziale Frage die Auffassung durch, dass Armut durch genossenschaft liche oder wohlfahrtspolitische Maßnahmen verringert werden könne. Armutsbekämpfung stand etwa im Vereinigten Königreich am Ausgangspunkt der modernen Sozialpolitik .

Siehe auch: Sozialgesetzgebung

Inzwischen wird die Wirksamkeit sozialpolitischer Armutsbekämpfung aber in vielen Industrieländern durch neue Erscheinungsformen von Armut in Frage gestellt. In der Wirtschaftswissenschaft wird nicht selten die These vertreten, dass auch eine zu hohe Staatsquote zu einem Ansteigen der Arbeitslosenquote führen kann (insbesondere in Westeuropa).

 • Armutsbekämpfung durch politische Organisation

Die politische Geschichtsschreibung hat zahlreiche Belege für Selbstorganisation durch „Betroffene“ nachgewiesen, die ihrer prekären Situation nicht schutzlos ausgesetzt sein wollten und Formen kollektiver Organisation herbeiführten. Der italienische politische Theoretiker Antonio Gramsci spricht in diesem Kontext von „Subalternen“, also der Herrschaft Unterworfenen, die sich durch Zusammenschluss gegen eine vorherrschende Meinung (vgl. Hegemonie ) wenden und den Eigenwert ihrer kulturellen Identität gegen eine als repressiv erfahrene Unterordnung behaupten sollen (vgl. kulturelle Hegemonie ). Solche Organisationen können lokale Selbsthilfegruppen und Tauschringe sein (so); mit der Industrialisierung geht nicht allein eine grundsätzliche Umformung bisheriger Identitäten einher und werden Bauern zu Landlosen, Tagelöhner zu Arbeitern, sondern auch der Wunsch, die eigene Existenz durch Schutzmaßnahmen vor Vernutzung und Vernichtung zu bewahren. Genossenschaften sorgen für den preiswerten Kauf lebenswichtiger Güter (Ernährung, Kleidung, aber auch Roh- und Hilfsstoffe für kleine Produzenten) (vgl. Genossenschaft ). Gewerkschaften tragen gegenüber den industriellen Unternehmern die Forderung nach materieller Teilhabe und sozialen Schutzrechten vor. Schließlich folgen auch politische Parteien, die zu Beginn des bürgerlichen Parlamentarismus im 19. Jahrhundert die politische Partizipation von Arbeitern durch Arbeiter einfordern und die willkürliche Ausgrenzung ganzer Bevölkerungsteile anprangern. Hierzu wird auch ein als diskriminierend erfahrenes staatliches Recht kritisiert, das auf parlamentarischem Wege reformiert werden soll. Der hieraus erwachsene Streit zwischen reformorientierter Sozialdemokratie und revolutionärem, also auf Abschaffung des ungerechten Systems insgesamt zielenden Marxismus ist Auftakt für die Aufspaltung der politischen Arbeiterbewegung bis heute (vgl. Revisionismus ). Politische Streiks und andere symbolische Aktionen sollen auf das Elend der Arbeiterklasse aufmerksam machen. Folgt man dem Wirtschaftshistoriker Karl Polanyi , so stellen diese Maßnahmen soziale Mechanismen der „Einbettung“ [77] des liberalkapitalistisch verselbstständigten Marktes in die Gesellschaft dar.

Armut im geschichtlichen Wandel

Die Maslowsche Bedürfnispyramide

Maslow Bedürfnispyramide.svg

1943 veröffentlichte der US-amerikanische Psychologe Abraham Maslow ein Modell, um die menschlichen Motivationen zu beschreiben. Dieses wird als die Maslow'sche Bedürfnispyramide bezeichnet. Die menschlichen Bedürfnisse bilden die „Stufen“ der Pyramide und bauen dieser eindimensionalen Theorie gemäß aufeinander auf. Der Mensch versucht demnach, zuerst die Bedürfnisse der niedrigen Stufen zu befriedigen, bevor die nächsten Stufen Bedeutung erlangen. Wer in einem „niedrigen“ Bedürfnis frustriert wurde, das heißt, es nicht befriedigen konnte, für den wird dieses Bedürfnis übermäßig wichtig werden. Wer zum Beispiel in absoluter Armut lebt und hungrig ist, für den wird das Essen die allergrößte Priorität haben. Alle anderen Bedürfnisse werden in den Hintergrund treten, und sein ganzes Streben wird zwangsläufig darauf ausgerichtet sein, genug zu essen für sein Überleben zu haben. [78] [79] Existentielle Bedrohungen und Defizite (Mangelzustände) bei den essentiellen Bedürfnissen („Defizitbedürfnisse“) prägen – wenn sie lange genug andauern – die ganze Weltsicht. Für einen Menschen, der hungrig ist, wird das Paradies ein Ort sein, wo es immer genug zu essen gibt. Ein Mensch, der in großer Armut aufgewachsen ist, wird sich bereits glücklich schätzen, wenn er nur genug zu essen hat. Für einen Menschen hingegen, der Hunger nie gekannt hat, wird Nahrung keine besondere Bedeutung besitzen. Die Tatsache, dass er genug zu essen hat, erscheint ihm selbstverständlich und wird ihn nicht glücklich machen. [80] [81] Maslows Modell wurde ua von Ronald Inglehart weiterentwickelt.

Armut, Reichtum und Wertewandel

Ronald Inglehart stellte die These des Wertewandels auf. Nach Inglehart entwickeln Menschen während ihrer Jugend eine entweder materialistische oder postmaterialistische Einstellung. Seine Theorie besagt, dass bei steigendem Wohlstand einer Gesellschaft der Materialismus (z. B. Neigung zu Sicherheit und Absicherung der Grundversorgung) abnimmt, während der Postmaterialismus (z. B. Neigung zu politischer Freiheit, Umweltschutz) zunimmt. Zur statistischen Verifikation der Theorie wurde von Inglehart der sogenannte Inglehart-Index geschaffen. Dieser Index ist jedoch bei Sozialwissenschaftlern methodologisch umstritten. Zudem widerlegen empirische Studien die eindimensionale Entwicklung, die Inglehart vorhersagte (z. B. Klein 95). Nach Inglehart ist die heutige Generation postmaterialistischer als vorangegangene Generationen. Das rühre daher, weil sie in größerem Wohlstand aufgewachsen sei. Materialisten sind in der Regel Personen, die geringe formative Sicherheit (Ingleharts Wort für Armut) erlebt haben. Aus diesem Grund ist ihnen materieller Besitz wichtig. Sie neigen zu konservativen Werten, sind religiös und patriotisch. Das führt Inglehart darauf zurück, dass „absolute Werte“ wie Religion und Patriotismus Halt und Sicherheit bieten. In Armutssituationen ist das besonders wichtig. Abtreibungen und Homosexualität werden von ihnen abgelehnt. Postmaterialisten hingegen haben eine hohe formative Sicherheit erlebt. Materieller Besitz ist ihnen nicht wichtig. Stattdessen streben sie nach sozialen Beziehungen, Anerkennung und Selbstverwirklichung. Politisch stehen sie eher links und engagieren sich stark in den „neuen politischen Bewegungen“ wie der Anti-AKW-Bewegung, der Friedensbewegung oder der Umweltschutzbewegung. Inglehart erklärt den Wertewandel in der westlichen Welt (Niedergang von Religiosität und Patriotismus, Aufstieg neuer Werte wie Umweltschutz) dadurch, dass das Ausmaß der absoluten Armut abgenommen habe. [82] [83]

Helmut Klages war vor deutschem Hintergrund der Meinung, dass in Armut aufgewachsene Generationen eher zu Pflicht- und Akzeptanzwerten neigten. Zu den Pflicht- und Akzeptanzwerten zählen zum Beispiel Pflichterfüllung, Fleiß , Selbstlosigkeit und Hinnahmebereitschaft. In Reichtum aufgewachsene Generationen neigten eher zu Selbstverwirklichungswerten. Dazu zählen z. B. Spontaneität und Selbstverwirklichung. [84] [85]

Siehe auch

Studien

Literatur

Zur „Bekämpfung“

 • Alexander Dill: Die Welt neu bewerten. Warum arme Länder arm bleiben und wie wir das ändern können . [86] oekom Verlag, München 2017, ISBN 978-3-86581-841-6 .

Zur Theorie

Zur Empirie

Zur historischen (und regionalen) Entwicklung

 • Martin Dinges : Stadtarmut in Bordeaux 1525–1675. Alltag, Politik, Mentalitäten . (= Pariser Historische Studien. 26). Bouvier, Bonn 1988, ISBN 3-7928-0566-9 . (Digitalisat)
 • Bernhard Rathmayr: Armut und Fürsorge. Einführung in die Geschichte der Sozialen Arbeit von der Antike bis zur Gegenwart . Barbara Budrich, Leverkusen 2014, ISBN 978-3-8474-0161-2 .
 • Basilius Steidle : Die Armut in der frühen Kirche und im alten Mönchtum . In: Benediktinische Monatsschrift 41. Jg. (1965), S. 460–481; wieder abgedruckt in: Ursmar Engelmann (Hg.): Basilius Steidle 1903–1982. Beiträge zum alten Mönchtum und zur Benediktusregel . Jan Thorbecke Verlag, Sigmaringen 1986, S. 125–146.
 • Wolfgang Wüst : Die gezüchtigte Armut. Sozialer Disziplinierungsanspruch in den Arbeits- und Armenanstalten der „vorderen“ Reichskreise. In: Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben. 89, 1996, S. 95–124.

Literatur, die das politische Geschehen entscheidend beeinflusst hat

Weblinks

Commons : Armut – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wikiquote: Armut – Zitate
Wikisource: Armut – Quellen und Volltexte
Wiktionary: Armut – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. arm In: Digitales Wörterbuch der Deutschen Sprache
 2. G. Reinhold, S. Lamnek, H. Recker: Soziologie-Lexikon. S. 32.
 3. Veronika Bennholdt-Thomsen: Subsistenzwirtschaft, Globalwirtschaft, Regionalwirtschaft. In: Maren A. Jochimsen, Ulrike Knobloch (Hrsg.): Lebensweltökonomie in Zeiten wirtschaftlicher Globalisierung. Kleine Verlag, Bielefeld 2006, S. 65–88.
 4. Berthold U. Wigger: Grundzüge der Finanzwissenschaft. 2. Auflage. Springer, Berlin 2005, S. 202.
 5. World Bank Forecasts Global Poverty to Fall Below 10 % for First Time; Major Hurdles Remain in Goal to End Poverty by 2030. The World Bank, 4. Oktober 2015.
 6. UN Estimates 2000–2007
 7. Definitionen: Was ist Hunger? In: die tageszeitung . 11. Juni 2002, S. 3.
 8. Quick Reference Tables , The World Bank Group
 9. Vermögen und Finanzen privater Haushalte in Deutschland: Ergebnisse der Vermögensbefragung 2017 . In: Deutsche Bundesbank (Hrsg.): Monatsbericht . ( Online [PDF; 427   kB ; abgerufen am 1. August 2021]).
 10. Alle sind Mitte. In: Die Zeit. Abgerufen am 22. Juni 2020 .
 11. Holger Zschäpitz: Bundesbank-Studie: Die Vermögen offenbaren Deutschlands Probleme. In: Die Welt. 15. April 2019, abgerufen am 22. Juni 2020 .
 12. Entwicklung der Altersarmut in Deutschland . ( Online [PDF]).
 13. Reinhart Kößler: Wer Armut definiert, hat Macht. In: iz3w . 336, Mai/Juni 2013.
 14. a b c Edward Goldsmith : Der Weg. Ein ökologisches Manifest. 1. Auflage. Bettendorf, München 1996, S. 201ff.
 15. a b Dieter Haller (Text), Bernd Rodekohr (Illustrationen): Dtv-Atlas Ethnologie. 2. Auflage. dtv, München 2010, S. 163.
 16. Vandana Shiva: How To End Poverty: Making Poverty History And The History Of Poverty. Übersetzt von Andrea Noll, ZNet Kommentar, 11. Mai 2005.
 17. Iacopone da Todi Lob der Armuth zitiert nach: Fritz Rüdiger Volz: Freiwillige Armut. S. 185 und 186; aus: Ernst-Ulrich Huster, Jürgen Boekh, Hildegard Mogge-Grothjahn: Handbuch Armut und Soziale Ausgrenzung.
 18. Rainer Maria Rilke: Das Buch von der Armut und vom Tode. aus dem Stundenbuch. Inselverlag, 1918.
 19. Johann Figl , Bertram Stubenrauch: Christentum und Islam: Ein dogmatischer und religionswissenschaftlicher Vergleichzentraler Motive. Institut für Religionswissenschaft der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien
 20. Sufi-Zentrum Braunschweig: „ Sufi-Mystik
 21. J. Sachs , A. Mellinger, J. Gallup: The Geography of Poverty and Wealth. ( Memento vom 13. Oktober 2014 im Internet Archive ) (PDF; 35 kB). In: Scientific American . 2000.
 22. Jared Diamond : Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies . WW Norton & Company, 1997, ISBN 0-393-03891-2 .
 23. Richard M. Auty: Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis. Routledge, London 1993.
 24. J. Sachs, A. Warner: Natural resource abundance and economic growth. NBER Working Paper 5398; IDEAS, University of Connecticut , Department of Economics, 1995.
 25. Thomas Robert Malthus : Das Bevölkerungsgesetz. 1798. (übersetzt von Christian M. Barth. Deutscher Taschenbuch Verlag , München 1977, ISBN 3-423-06021-2 )
 26. Armut, Klimawandel,Ressourcenknappheit – ist wirklich das Bevölkerungswachstum schuld? ( Memento vom 24. Mai 2015 im Internet Archive ) missiothek 2/2014 missio.at
 27. DSW-Info : Menschenrecht Familienplanung. (PDF) ( Memento vom 1. Oktober 2006 im Internet Archive )
 28. So der Text der Internationale .
 29. Karl Marx , Friedrich Engels : Das Kommunistische Manifest. Eine moderne Edition. mit einer Einleitung von Eric Hobsbawm . Argument-Verlag, Hamburg/ Berlin 1999, ISBN 3-88619-322-5 .
 30. a b Oscar Lewis: Die Kinder von Sanchez - Selbstportrait einer mexikanischen Familie. 1. Auflage. Econ Verlag, Düsseldorf/ Wien 1963, S. 28/29.
 31. a b Oscar Lewis : Five Families; Mexican Case Studies In The Culture Of Poverty , 1959.
 32. a b Oscar Lewis: La Vida. A Puerto Rican Family In The Culture Of Poverty. San Juan/ New York 1966.
 33. Tina Rosenberg: A payoff to poverty. In: New York Times. 19. Dezember 2008.
 34. Guy Standing ua: Basic Income: A transformative Policy for India. Bloomsbury Academic, London/ New York 2015, S. 25–27.
 35. Manfred Berg: Struktureller Rassismus oder pathologisches Sozialverhalten. In: Winfried Fluck, Helf Werner: Wie viel Ungleichheit verträgt die Demokratie? Reichtum und Armut in den USA. Campus Verlag, Frankfurt/ New York 2003, S. 58.
 36. DP Moynihan : The Negro Family: The Case For National Action. ( Memento vom 20. Januar 2017 im Internet Archive ) US Department of Labor , 1965.
 37. World Poverty – C (PDF; 7,5 MB), SAGE Publications, abgerufen am 12. März 2008.
 38. Karl Marx: Das Kapital 1: Kauf und Verkauf der Arbeitskraft.
 39. Christoph Spehr: Armut als Klassenprojekt.
 40. Silvio Gesell : Reichtum und Armut gehören nicht in einen geordneten Staat: Werkauswahl zum 150. Geburtstag . Hrsg.: Werner Onken . Gauke, Kiel 2011, ISBN 978-3-87998-462-6 .
 41. Was bedeutet Diskriminierung? , EU -Initiative „Für Vielfalt. Gegen Diskriminierung.“
 42. Neue Ruhr Zeitung 17. Oktober 2002.
 43. Pierre Bourdieu : Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft . Suhrkamp , Frankfurt am Main 1982, ISBN 3-518-28258-1 (franz. La distinction. Critique sociale du jugement . Paris 1979)
 44. Seite nicht mehr abrufbar , Suche in Webarchiven: @1 @2 Vorlage:Toter Link/www.ejh.de Armut heißt: „Es gibt nichts mehr“ , Dokumentation des Jugendsozialgipfels der Evangelischen Jugend in Niedersachsen vom 11. November 2006.
 45. Deutschland sorgt sich um sein grösstes Kapital – die Bildung. ( Memento vom 13. Juni 2008 im Internet Archive ) In: Neue Zürcher Zeitung . 26. Juli 2006.
 46. Martin Marger: Social Inequality. Patterns and Processes. McGraw-Hill, Boston 2008, ISBN 978-0-07-352815-1 , S. 163.
 47. Francis Galton: Hereditary Genius. 1869. (Reprint: (= Classics in Psychology ). Palgrave Macmillan, 1978, ISBN 0-312-36989-1 )
 48. R. Herrnstein, C. Murray: The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life . Free Press, 1994, ISBN 0-02-914673-9 .
 49. You don't have to be smart to be rich. ( Memento vom 21. Juni 2010 im Internet Archive ) abgerufen am 13. Dezember 2007.
 50. Martin EP Seligman : Erlernte Hilflosigkeit. Urban & Schwarzenberg, München/ Wien/ Baltimore 1979, ISBN 3-541-08931-8 , ISBN 3-407-22016-2 .
 51. Charles A. Murray: Losing ground: American social policy, 1950–1980. Basic Books, New York 1984.
 52. Was ist Hunger? ( Memento vom 16. Dezember 2007 im Internet Archive ) Welthungerhilfe , abgerufen am 18. Dezember 2007.
 53. Zambia: Life Expectancy. World Health Rankings (abgerufen am 29. Januar 2020)
 54. Lebenserwartung in Teilen Afrikas unter 33 Jahre. ( Memento vom 5. Oktober 2007 im Internet Archive ), vista verde news, abgerufen am 18. Dezember 2006.
 55. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. 2013. Hunger und Fehlernährung haben viele Ursachen. Hintergrund.
 56. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. 2013. Hunger und Fehlernährung haben viele Ursachen. Hintergrund.
 57. Armut fordert hohen Tribut von Kindern. Auf: wissenschaft.de vom 5. Januar 2007.
 58. Welthungerhilfe: Armut fördert Bürgerkriege. ( Memento vom 27. Mai 2008 im Internet Archive )
 59. Yvette Peters, Sander J. Ensink: Differential Responsiveness in Europe: The Effects of Preference Difference and Electoral Participation . In: West European Politics . Band   38 , Nr.   3 , 4. Mai 2015, ISSN 0140-2382 , S.   577–600 , doi : 10.1080/01402382.2014.973260 ( Online [abgerufen am 13. Oktober 2019]).
 60. Lea Elsässer, Svenja Hense, Armin Schäfer: Systematisch verzerrte Entscheidungen? Die Responsivität der deutschen Politik von 1998 bis 2015. Hrsg.: Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (= Armuts- und Reichtumsberichterstattung der Bundesregierung ). 2016, ISSN 1614-3639 .
 61. Franziska Reiss: Socioeconomic inequalities and mental health problems in children and adolescents: A systematic review . In: Social Science & Medicine . Band   90 , 2013, S.   24–31 , doi : 10.1016/j.socscimed.2013.04.026 ( Online [abgerufen am 24. Oktober 2019]).
 62. R. Hahn: Multinationale Unternehmen und die 'Base of the Pyramid' - Neue Perspektiven von Corporate Citizenship und Nachhaltiger Entwicklung. Gabler, Wiesbaden 2009, ISBN 978-3-8349-1643-3 ; CK Prahalad: The fortune at the bottom of the pyramid. Wharton School Publ, Upper Saddle River 2005, ISBN 0-13-146750-6 .
 63. Nobelpreisträger Yunus: ‚Wir können Armut in die Museen verbannen'. In: Spiegel online . 5. Juni 2007.
 64. a b Bob Holman: The New Welfare. In: Robert Walker (Hrsg.): Ending Child Poverty . The Policy Press, Bristol 1999, ISBN 1-86134-199-7 , S. 117; siehe auch: Bob Holman: Faith in the Poor . Lion Publishing, Oxford 1998.
 65. Immer mehr Deutsche mit zusätzlichem Nebenjob. (tagesschau.de-Archiv), tagesschau.de , 14. Dezember 2007 (abgerufen am 16. Dezember 2007)
 66. Klaus Hurrelmann: Gesundheitssoziologie. Juventa, 2010, S. 71.
 67. Frankreichs Präsident will „Aktivitätseinkommen“ einführen , Die Welt , 13. September 2018.
 68. Acht Milliarden Euro gegen Armut , die taz , 13. September 2018.
 69. Klaus Hurrelmann: Einführung in die Sozialisationstheorie. 2002, S. 184.
 70. Klaus Hurrelmann: Einführung in die Sozialisationstheorie. Beltz Verlag, 2002.
 71. M. Meier, F. Menze, A. Torff: Das Elend mit der kompensatorischen Erziehung. Edition 2000, Giessen 1973.
 72. Christian Palentien: Aufwachsen in Armut – Aufwachsen in Bildungsarmut. Über den Zusammenhang von Armut und Schulerfolg. In: Zeitschrift für Pädagogik . 51, 2005, S. 154–169.
 73. When School Stay Open Late. The National Evaluation of the 21st Century Community Learning Centers. ( Memento vom 13. September 2007 im Internet Archive ) (PDF; 494 kB), US Department of Education , Download am 17. Januar 2008.
 74. Jan A. Ali: Zakat and Poverty in Islam. In: Matthew Clarke, David Tittensor (Hrsg.): Islam and Development. Exploring the Invisible Aid Economy . Asghate, Farnham, 2014, S. 22.
 75. Max Weber : Die protestantische Ethik und der ‚Geist' des Kapitalismus .
 76. Wolfgang Ayaß : Das Arbeitshaus Breitenau. Bettler, Landstreicher, Prostituierte, Zuhälter und Fürsorgeempfänger in der Korrektions- und Landarmenanstalt Breitenau (1874–1949). Jenior und Pressler, Kassel 1992. (zugleich Gesamthochschule Kassel, Dissertation, 1991.) (Digitalisat)
 77. Karl Polanyi: The Great Transformation. Politische und ökonomische Ursprünge von Gesellschaften und Wirtschaftssystem. (1944). Suhrkamp, Frankfurt am Main 1978.
 78. Abraham Maslow: A Theory of Human Motivation . In Psychological Review , 1943, Vol. 50/4.
 79. Jutta Heckhausen, Heinz Heckhausen: Motivation und Handeln. 4., überarb. u. aktual. Auflage. Springer, Berlin/ Heidelberg 2010, ISBN 978-3-642-12692-5 .
 80. Abraham Maslow: Motivation and Personality. 3. Auflage. HarperCollins Publishers, 1987, ISBN 0-06-041987-3 .
 81. Abraham H. Maslow: Motivation und Persönlichkeit. (Originaltitel: Motivation and Personality. ) Erstausgabe 1954. 12. Auflage. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1981, ISBN 3-499-17395-6 .
 82. Ronald Inglehart(1982): Die stille Revolution. Vom Wandel der Werte, Athenaeum
 83. Ronald Inglehart: Kultureller Umbruch. Wertewandel in der westlichen Welt. Campus Verlag, 1989.
 84. Helmut Klages: Werte und Wandel: Ergebnisse und Methoden einer Forschungstradition . Campus-Verlag, Frankfurt am Main ua 1992.
 85. Helmut Klages: Wertedynamik. Über die Wandelbarkeit des Selbstverständlichen. Ed. Interfrom ua, Zürich 1988.
 86. deutschlandfunk.de , Andruck - Das Magazin für Politische Literatur. 26. Juni 2017, Marc Engelhardt: Warum sich reiche Länder nur reich rechnen. 27. Juni 2017.
 87. Ina Schildbach: Hinführung.