Túlkun (lög)

frá Wikipedia, ókeypis alfræðiorðabókinni
Fara í siglingar Fara í leit

Túlkun , útskýring eða túlkun texta þýðir að skýra merkingu þeirra, í lögfræði ákveða merkingu lagalegs norms , samnings eða annarra viljayfirlýsinga .

Túlkun er ein af aðferðum til að byggja upp skynsamlega samstöðu í lögum [1] og er því hlutur lögfræðinnar . Í þessu lýsir það sem lögfræðilegri dulmálfræði listinni að skilja lög eða annan lagatexta. [2] Sem lagaleg aðferðafræði lýsir hún hugrænni leið ( gríska méthodos ) sem leiðir til réttrar merkingar textans. [3]

Grunnatriði

Lagaleg viðmið eru abstrakt og það þarf að tilgreina þau . [4] Þetta er markmið túlkunarinnar, sem hluti af beitingu laga.

Hugtakið „túlkun“ þýðir í sjálfu sér: „að taka í sundur“, „dreifa“ og útskýra merkingu sem ákveðin er í texta, en samt hulin eins og það er. Hugtakið táknar því „virkni“, „ferli“ þar sem merking texta er „gerð skýrari og nákvæmari og gerð miðlanleg“. [5] Markmiðið með þessu ferli er því áþreifanleg fullyrðing um hvernig eigi að skilja textann.

Hugtakið „túlkun“ er notað öðruvísi í lögum:

 • Annars vegar er það nafnið á túlkunarferlinu með það að markmiði að tilgreina staðal.
 • Ennfremur er það tilnefningin fyrir útkomu þessa ferils, þ.e. steinsteypa túlkunin sem fæst „með“ túlkuninni (fullyrðing um hvernig skilja á staðalinn með áþreifanlegum hætti). [6]
 • Það hefur merkingu í tengslum við (mismunandi) aðferðir við túlkun (málfræðilega túlkun, kerfisbundin túlkun, teleological túlkun og svo framvegis).
 • Að auki táknar hugtakið túlkun einnig svokallað fyrsta stig beitingar laganna (beitingu ríkisútgefinna lagaákvæða, þ.e. jákvæð lagaákvæði) öfugt við svokallað annað stig beitingar laganna ( beitingu laga sem hafa verið þjálfuð samkvæmt dómstólalögum eða nýstofnuðum lögum). [7]

Þegar kemur að „túlkuninni“ sem „hluta af beitingu laganna “, átti ferlið fyrst og fremst við það sem miðar að því að konkreta lagaákvæði, þ.e. að ákvarða hina konkretu merkingu óhlutbundinna lagahugtaka.

Lög sem á að túlka er að ákvarða nákvæmlega merkingu orðanna law. Merking orðanna er kynnt rekstrarlega (t.d. með því að telja) eða til fyrirmyndar með tilvísun („túlka“) til reynslu (t.d. er dádýr við jaðar skógarins). Þegar þessi samtök hafa verið stofnuð, kallar orðið á hugann við innihald reynslunnar eða merkingu þess að það „þýðir“ og „tilnefnir“ (sem það stendur fyrir sem merki). [8] Merkingarsvið empirískra hugtaka er venjulega ekki kynnt nákvæmlega, heldur með merkingarmörkum (frá því hversu mörg tré er trjástofn „skógur“?). [9] Valið á réttri merkingu orðsins og þar með verkun og þróun laganna fer fram - oft á samanburðarhátt [10] - rökstudd , þ.e. með hliðsjón af ástæðum sem leiða þetta val. [11]

Hvaða túlkunar rökstuðningur þarf maður að lokum að fylgja er ekki alltaf spurning um afdráttarlausa þekkingu. [12] Frekar geta mismunandi túlkanir verið réttlætanlegar , meðal annars vegna þess að réttlætissjónarmið gegna einnig reglulega hlutverki við túlkun laganna, en við höfum ekki aðgang að fullkomnum og stöðugum skilningi á réttlæti, heldur aðeins ófullnægjandi settum mismunandi hugmyndir um réttlæti, sem eru sammála um mismunandi meirihluta. Ef dómstóll getur hins vegar byggt ákvörðun sína á einni af mörgum réttlætanlegum túlkunum sem lagalega bindandi, þá er þetta ekki réttlætanlegt með „einu réttmæti“ þessarar túlkunar, heldur í því að dómstóllinn hefur endanlegt ákvörðunarvald í þessu máli , sem snýst um réttaröryggi og endanlega lausn deilumála er krafist. [13]

Hlutverk dómara , (fyrri) þekking hans og fyrri skilningur á textunum hefur því mikla þýðingu fyrir lögin auk löggjafans . Þetta getur einnig leitt til hermeneutísks hring . En lögin sjálf hafa að geyma reglur til að taka þá ákvörðun að hlutgera dómara og hlutfall huglægra einkunna ( Dezisionen til að halda) eins lágt og mögulegt er: Þar sem dómaframkvæmd er „lög og réttlæti bundið“ ( 20. gr . 3. mgr. GG ) . Við túlkun laga má lögfræðin því ekki fara yfir hæfni sína til skaða löggjafans ( aðskilnað valds , sjá einnig túlkunarmörk). Engu að síður er almennt viðurkennt hæfni þeirra í lögfræðimenntun . [14]

Umfram allt þurfa ótímabundnir lagaskilmálar og almennar ákvæði túlkun. [15] Innihald þeirra á að ákvarða samkvæmt túlkunarreglunum út frá sérstökum staðreyndum. Dómstóll getur og verður - sérstaklega við endurskoðun opinberra aðgerða - að sjálfstæða óljósa lagahugmynd og verður - ólíkt endurskoðun geðþóttaákvarðana - að stjórnsýslan hafi ekki valfrelsi, heldur aðeins einn um geðþótta sannanlegan geðþóttastyrk .

Dómstóllinn gæti þurft að ákvarða opinberlega staðlaðar staðreyndir sem krafist er fyrir túlkunina ( kafli 293 ZPO ).

saga

Uppljómun og náttúrulögmál

Krafan um skiljanlegt lög nær aftur til tíma upplýsingarinnar og náttúrulögmálanna . [16] Upplýst algerishyggja vildi aðeins leyfa orð konungsins sem heimild til laga. Svigrúm til túlkunar á lögum (konungsveldisins) af lögfræði og vísindum hefur verið minnkað í samræmi við það. [17] Dómarahlutverkið var fært niður í að vera „munnur“ laganna, þó með snemma ásetningi lögreglu. [18] Lögin voru leiðin til að takmarka vald í algerishyggju. [19] Að auki voru lögbann á túlkun, [20] takmarkanir á túlkun [21] , skilaskyldum [22] og athugasemdabanni. [23] Ítrekað hefur verið reynt að færa túlkunina yfir á aðra aðila en dómara með lögum. [24] Lagaleg dulmálsfræði var því fljótlega frábrugðin almennri hermeneutík. [25]

Hvort það er yfirhöfuð hægt að móta reglur um beitingu reglna hefur Kant þegar hafnað sem regressus ad infinitum . [26]

Sögulegur lagadeild

Frá 19. öld hefur verið „bann við lög synjun“ í evrópskum réttarkerfum , þ.e. skyldu dómara til að úrskurða í málum fyrir þeim, og þar með einnig áráttu til að túlka og fylla upp í eyður í lögunum. [27]

Um spurninguna um hvort ráðlegt væri að kóða einkamálalög í Þýskalandi komu upp vísindalegar deilur milli Thibaut annars vegar og Savigny hins vegar ( kóðunardeila ). Savigny aðgreindi sig frá náttúrufræðilegri heimspekilegri kenningu um samfélagssamninginn og fjallaði um sögulega lagalega þróun, sérstaklega rómversk lög . Sem náttúrulega vaxinn réttur á hann rætur í „anda fólksins“:

„Jákvæð lög búa í sameiginlegri meðvitund fólks og við verðum því líka að kalla það vinsæl lög. [...] Með því að gera ráð fyrir ósýnilegri tilkomu jákvæðra laga verðum við að láta undan öllum heimildum um það. “ [28]

Lögfræðilegur úrskurðaraðili þarf að endurskapa innihald lagalegrar heimildar aftur og aftur, merkingin þarf að endurskilgreina:

"Endurreisn þeirrar hugsunar sem kemur fram í lögunum að því marki sem hægt er að viðurkenna það frá lögunum."

Í stað túlkunarviðmiða talar hann því um „leiðir til að ákvarða merkingu“. [29]

Það eru fjórar leiðir til að ákvarða merkingu: málfræðilega, rökrétta, kerfisbundna og sögulega þáttinn. Í meginatriðum vildi Savigny ekki viðurkenna tilgang laganna sem túlkunar sjónarmið, að svo miklu leyti sem það - eins og núverandi túlfræðilega túlkun gerir ráð fyrir - ræðst af öðrum sjónarmiðum en þeim fjórum sem hann viðurkennir (fyrir dæmi, lífskjör). Aftur á móti fannst Savigny bundin af lögunum sjálfum; annars óttaðist hann geðþótta af hálfu túlksins. Sambandið milli túlkunaraðferða, sem mikið er rætt um í dag, gæti ekki skapað vandamál fyrir Savigny: Að hans sögn eru þættirnir fjórir ekki mismunandi aðferðir eða mismunandi túlkanir, heldur þættir þeirrar einu aðferðarinnar, þar af einn eða hinn vegna einstaklings túlkunarvandans geta aðrir haft meira vitrænt gildi.

Milli „hugtakalögfræði“ og „vaxtaréttarfræði“

Á 19. öld, í kjölfar nemenda Savigny, Puchta og Windscheid, var sú hugmynd útbreidd að engar mótsagnir ættu að vera, engar opnar lagaspurningar milli lagalegra viðmiða. Gert var ráð fyrir lokuðu réttarkerfi og þróað var snúningsaðferð til að takast á við það. [30] Andstæðingar þessarar skoðunar vísuðu parodískt á fulltrúa þessarar nálgunar sem hugtak lögfræðinga . [31] Eftir nýlega kynningu hafa lögin ekki verið dregin af lögunum eða lagakenningunni, heldur í fyrsta lagi búin til af dómara ( Free School of Law ). [32]

Sú staðreynd að lögskilyrði skulu skilin sem ákvarðanir um hagsmunaárekstra , þar sem meta þarf líkingu þeirra við sérstakt mál dómara, lagði síðan aftur áherslu á hlutverk löggjafans ( hagsmunalögfræði ). [33]

Nýleg þróun

Aðferðafræði Karls Larenz hafði áhrif eftir 1945. [34] Hann felur stöðugt lögpólitískt hlutverk túlkunaraðferðarinnar sem hann mælir fyrir í kerfisbreytingum 20. aldar. [35] Grundvallarafstöðu aðferðafræði hans hafa verið samþykkt af æðstu sambandsdómstólum ( Federal Constitutional Court , Federal Court of Justice , Federal Labor Court ).

Nú síðast hafa Alexy , Koch , Rüßmann og Zippelius samþykkt tillögur að hluta til frá tungumáli og siðfræði heimspeki, að hluta til frá félagsvísindum og að hluta frá gagnrýnni skynsemishyggju fyrir lagalega aðferðafræði þeirra.

Lagaleg dulmálfræði tengist enn í dag Friedrich Carl von Savigny .

Samanburðarlög

Í ensk-ameríska lögsamfélaginu þjóna samþykktarlögin aðeins til að bæta og bæta sameiginleg lög . Þetta samsvarar framúrskarandi stöðu dómara og fordómum þeirra í almennum lögum . Túlkun almennra laga fer saman við ákvörðun þeirra. Í reynd, þó í þessum réttarkerfum, eru lögin að verða sífellt mikilvægari, en - öfugt - ákvarðanir dómstóla í meginlands réttarkerfinu verða mikilvægari með vaxandi gnægð. [36]

Hönnunarmarkmið

Markmið hönnunarinnar er að ákvarða merkingu og innihald staðlanna. Þetta gefur abstrakt hugtök áþreifanlega merkingu . Það þarf að túlka norm, þau eru hvorki sjálfgefin né ótvíræð. Jafnvel ákvörðun um sérstöðu er túlkunaraðgerð (annars í absolutisma [ In claris non fit interpretatio ] eða í ensk-amerískum og frönskum lagahringum [ Sens clair- eða Acte-clair-doctrin ] -hér er ætlaður skýr og ótvíræður lagatexti mátti ekki túlka verða). [37]

Hins vegar, ef innihald eða merking norm er vafasöm, er alltaf þörf á túlkun og túlkun. Síðan vaknar spurningin um hvort markvisst ætlað eða hlutlæg stunduð merking (það sem er „sagt“) af staðlaða líkamanum verði að ákvarða. Til viðbótar þessum staðreyndamun er einnig tímamunur. Á að nota sögulegan tímapunkt sem staðallinn var settur eða núverandi tímapunkt þegar staðallinn var túlkaður sem grundvöllur? Ef þú sameinar þessar tvær spurningar eru fjórir möguleikar til að ákvarða markmið hönnunarinnar:

 1. huglægur-upprunatími
 2. hlutlægur-upprunatími
 3. huglægur tími túlkunar
 4. hlutlæg-hönnun-tími

Hönnunarkenningar

Skoðanir 1 og 4 hafa hagnýt áhrif, þó að enn hafi ekki verið skýrt hvort lagaákvæði eigi að „túlka“ (túlka) „huglægt hvað varðar uppruna tíma“ eða hlutlægt. Það eru tvær „kenningar“ („túlkunarkenningar“) á bak við þessar tvær skoðanir. [38]

 • Samkvæmt „huglægri kenningu“ (einnig kölluð „viljakenning“) er markmið túlkunarinnar að ákvarða „sögulega-sálfræðilega vilja löggjafans“.
 • Samkvæmt „hlutlægu kenningunni“ (einnig „kenningunni um ímyndaða túlkun laga“) er um að ræða að ákvarða merkingu sem felst í lögunum sjálfum.

Það eru góð rök fyrir báðum kenningunum.

 • Því að "huglæg kenning" (og þar með "huglæg") túlkun talar um að lög séu sett "af fólki fyrir fólk". Sérhvert lagaákvæði er byggt á ákveðnum „eftirlitsvilja“ löggjafans. Fyrir „huglægu kenninguna“ þýðir þetta að „vilji“ löggjafans verður að ákvarða innan ramma túlkunar lagaákvæðanna. Afgerandi þáttur er hvernig löggjafinn vildi vita lögorðin „skilin“ eða hvaða „vit“ staðall ætti að hafa samkvæmt „vilja“ sínum - sem grundvöll fyrir túlkun ákvæðis.
 • „Hlutlæga kenningin“ gerir ráð fyrir að lög séu búin til fyrir fjölbreytt og breytt lífskjör eða „til framtíðar“ og að löggjafinn hafi (enn) ekki getað horft framhjá breyttum lífskjörum þegar normið var sett. Útgangspunktur hlutlægrar kenningar er því yfirvegunin sem lögin gefa og verða að gefa svör við spurningum sem löggjafinn hefur ekki enn spurt. Á grundvelli „hlutlægu kenningarinnar“ ætti að laga þetta ákvæði „með hliðsjón af tíma túlkunar“, þ.e. eins og það gildir í dag. [5]

Það er gagnrýni á hlutlæga kenningu vegna þess að hún styður handahófskennda túlkun (ákvarðanatöku). [39] En það er líka gagnrýni á huglægu kenninguna vegna þess að hún lítur fram hjá því að hægt er að losna við merkingu normsins frá upphaflega höfundinum (breyting á raunverulegum aðstæðum). [40] Rök fyrir huglægri kenningu eru réttaröryggi og aðskilnaður valds. Rökin fyrir hlutlægri kenningu eru hugmyndin um að túlkunin verði einnig að réttlæta breyttar aðstæður.

Kjarni „deilunnar“ milli kenninganna tveggja er miðlæg stjórnskipuleg spurning: Það stafar af því að í réttarríkinu sem skiptir valdi er löggjafinn (þingþingið) hvattur til að búa til lög (til að „setja lög "), og öll önnur störf ríkisins ( framkvæmdavald , dómskerfi ) eru bundin af„ lögum og reglu “samkvæmt 20. gr., 3. mgr. grunnlögunum. Afgerandi spurning er hvers vegna og með hvaða alvarleika meginreglan um bindandi lög krefst þess að samband sé milli löggjafarvalds og löggæsluvalds. Að lokum fer það eftir undirliggjandi ástandskenningu . [41]

Stjórnlagadómstóllinn í Bandaríkjunum ákveður venjulega hlutlægan vilja löggjafans:

„Afgerandi fyrir túlkun lagaákvæðis er hlutgerður vilji löggjafans sem kemur fram í því þar sem hann er sprottinn af orðalagi lagaákvæðisins og samhenginu sem það er sett í. Það sem er hins vegar ekki afgerandi er huglæg hugmynd um líffæri sem taka þátt í löggjafarferlinu eða einstakra meðlima þeirra um mikilvægi ákvæðisins. Saga uppruna reglugerðar er aðeins viðeigandi fyrir túlkun hennar að því leyti sem hún staðfestir réttmæti túlkunar sem ákvarðaðar eru samkvæmt þeim meginreglum sem gefnar eru eða fjarlægir efasemdir sem ekki er hægt að eyða með þeim hætti á einn hátt. " [42]

Afmörkun túlkunar og lögfræðimenntunar

Takmörk hugsanlegrar merkingar orðsins, þ.e. merkingarsvið lagaorðanna (sjá 1. málsgrein hér að ofan), eru einnig takmörk túlkunarinnar. [43] Ástæður viðeigandi jafns eða ójafns meðferðar geta réttlætt að vikið sé frá bókstaflegri merkingu. Ef þú vilt ná lengra en þetta, þá krefst það sambærilegrar beitingu réttarríkisins, gætirðu lent á bak við hann, takmarkandi beitingu laganna (fjarskiptafræðileg lækkun), í báðum tilvikum, ein byggð á beinu eða misjafnu mati á lögfræðileg réttindi notenda [44] (sjá glufur / Loka eyðunum ).

Túlkunaraðferðir

Túlkun laganna þjónar aðallega til að ákvarða áþreifanlega merkingu lagaskilmálanna. Markmiðið er að ákvarða "rétta" merkingu orða laganna.

„Gildir“ í þessu samhengi þýðir eftirfarandi: Það er einkennandi fyrir túlkun að túlkurinn „lætur textann sjálfan aðeins tala“, þ.e. gerir textaskilaboðin „skiljanlega“ án þess að bæta við eða útiloka „merkingu“ eða „merkingu“, þ.e. án þess að „setja neitt í“ textann. [5] Túlkun er því aðgreina frá „innsetningu“. Lög eru að vissu leyti eftirlitstæki í réttarríkinu. Flest lög stjórna því hvað ætti að gilda „almennt“, „ættu að vera lög“, fyrir „alla“. Þess vegna er „túlkun“ laganna ekki látin eftir „geðþótta“ túlksins, heldur þarf að hafa „aðferðafræðilega leiðsögn“ til að ákvarða hinn „viðeigandi“ skilning sem ætti að „almennt“ eiga við „alla“.

Til að „aga“ „túlkunina“ eru ýmsar „leiðir“ eða „aðferðir“ við túlkun í lögfræði. Þetta eru „leiðir til að ákvarða merkingu“, það er að segja „tæki“ til túlkunar á lagaákvæði til að ná „markmiði“ þess, vilja löggjafans sem er hlutgerður í lögunum. [45]

The canons til Savigny

Eftirfarandi fjórar túlkunaraðferðir (svokallaðar „canones“) voru aðgreindar frá Savigny [46] :

 • „Málfræðilegi þátturinn í túlkuninni“ (eða einnig „túlkun út frá orðalaginu“)
 • "Rökfræðilegur þáttur túlkunar" (vísar til innri uppbyggingar hluta laga)
 • „Sögulegi þátturinn í túlkuninni“ (eða einnig „túlkun úr upprunasögunni“)
 • "Kerfisbundinn þáttur túlkunarinnar" (eða einnig "túlkun úr samhengi" þar sem lagaákvæði er til staðar)

Í lögfræði dagsins í dag er gerður greinarmunur á kanónunum fjórum sem bætt er við fjarskiptatúlkunina:

 • "Málfræðileg túlkun" (eða einnig "túlkun út frá orðalaginu")
 • „Kerfisbundin túlkun“ (eða einnig „túlkun úr samhengi“ þar sem lagaákvæði er til staðar)
 • "Söguleg túlkun" (eða einnig "túlkun úr upprunasögunni")
 • „Fjarfræðileg túlkun“ (eða einnig „túlkun eftir merkingu og tilgangi lagaákvæðis“)

Þessi hönnunarskrá er ekki tæmandi.

Málfræðileg eða málfræðilega-málfræðileg túlkun

„Málfræðilega“ eða „málfræðilega“ túlkunin byggir á þeirri hugmynd að sérhver túlkun á texta verði að byrja á merkingu orðsins. [5] Í sambandi við túlkun samkvæmt orðalaginu er meginmarkmiðið að ákvarða almenna notkun tungumálsins, eða að ákvarða hvort það sé bindandi skilgreining á hugtökum ( lagaleg skilgreining ) í lögunum sjálfum til að skilja einstaka lagaskilmála.

Bókstaflega skynsemi

Málfræðileg túlkun krefst þess vegna að merking lagalegs norms sé sem næst bókstaflegri merkingu hennar. Almenn notkun þarf ekki að vera afgerandi. Það getur líka verið byggt á sérstöku tæknimáli.

Málfræðileg túlkun gegnir sérstöku hlutverki í hegningarlögum . Hér er óheimilt samkvæmt stjórnarskrá (sbr . Gr. 103 (2) GG) að víkka gildissvið norms út fyrir raunverulega bókstaflega skilning þess til tjóns fyrir gerandann (bann við refsingu og versnandi líkingu - stutt en ónákvæmt: bann við líkingu ) . Hið sama gildir ef löggjafinn hefur gefið til kynna með upptalningarlista að það leyfir ekki að víkka gildissvið umsóknar til svipaðra, ónefndra mála ( enumeratio ergo limitatio ).

Dæmi: T slær O í andlitið með hnefanum. Þetta felur í sér einfaldan líkamstjón , § 223 StGB . Að auki hefði hann einnig fullnægt lögbrotinu um hættulegan líkamstjón , § 224 StGB, ef hann hefði framið líkamstjónið með því að nota „hættulegt tæki“. Til að gera þetta þyrfti hnefinn að vera tæki. Samkvæmt venjulegri notkun er „tæki“ skilið að færa hlut sem einstaklingur notar, en ekki hluti þeirrar manneskju. Í samræmi við það talar málfræðileg túlkun gegn því að líta á hnefann sem tæki. Ef maður er einnig þeirrar skoðunar að Faust sé ekki lengur þakið jafnvel með víðtækustu túlkun orðsins „tæki“, þá er ekki lengur pláss fyrir notkun annarra túlkunaraðferða vegna banns við hliðstæðu samkvæmt refsilöggjöf. Samkvæmt þessu hefði T aðeins framið einfaldan, en ekki hættulegan, líkamstjón .

Hentugleiki

Málfræðileg túlkun hentar aðeins að takmörkuðu leyti til að ákvarða merkingu orðsins (einmitt í skilningi „huglægrar kenningar“ sem löggjafinn ætlar sér). Oft skilur bókstaflega vitið, sem eingöngu er ákveðið út frá málfræðilegum atriðum, ýmsar mögulegar túlkanir opnar, án þess að hægt sé að svara því hver hugsanlegrar túlkunar er sú sem samsvarar hlutlægum vilja löggjafans. Skilgreining orðsins, sem hægt er að taka frá almennri (eða sérstakri lögfræðilegri) málfræðilegri notkun, þjónar að vissu leyti sem upphafsstefnu. [5]

Í lögfræði er oft gert ráð fyrir því að málfræðilega ákveðinn bókstaflegur skilningur skilgreini mörk túlkunar. Þannig að það sem er handan við tungumálafræðilega mögulega merkingu orðsins, það sem greinilega er útilokað með því, er ekki lengur hægt að ákvarða með túlkun. [5] [47]

Gegn þessu er sú staðreynd að sérhver túlkunaraðferð sækist eftir því markmiði að ákvarða „hlutlægan vilja löggjafans“ sem er afgerandi fyrir beitingu staðals og kemur fram í lagaákvæði. Stundum má fullyrða að löggjafinn hafi haft þá hugmynd að tiltekið lagalegt hugtak ætti einnig að innihalda ákveðinn skilning sem - samkvæmt málfræðilegum þáttum - er útilokaður í sjálfu sér. Þar sem sérhver textasmíði hefur „veikleika“ getur það „sem er tungumálafræðilega mögulegt“ ekki þýtt takmörk fyrir (frekari) túlkun eða þar af leiðandi í andstöðu við beitingu laganna. [48]

Söguleg túlkun

Sögulega túlkun er hægt að fara í tvær mismunandi áttir (fer eftir túlkunarmarkmiðinu). Það er notað til að ákvarða hvað löggjafinn hefur sagt eða óskað eftir.

Samkvæmt dogma-sögulegu túlkuninni er tekið mið af yfirgripsmiklum hugmyndum um forveruviðmið og aðra normtexta þegar skilgreining á merkingu og þróunarlínum fyrri reglugerða er rakin. Takmörkin marka gildistöku gildandi staðals. Óheimilt er að taka tillit til „nýrra“ staðla og ekki má heldur nota síðari notkunaraðferðir staðlaðra viðtakenda.

Sérstakt tilfelli er svokölluð erfðatúlkun ( Friedrich Müller ). Annað efni en staðlaður texti er notað til að ákvarða merkingu staðalsins sem á að túlka. Opinber rökstuðningur og þingræður ( lagagögn ) gegna mikilvægu hlutverki í þessu.

Fyrir stjórnlagadómstól Sambandsins er söguleg túlkun „sérstök“ mikilvæg við túlkun hæfnisheitanna í grunnlögunum. Einnig ætti að taka tillit til venja ríkisins í þessum.

Vandamálið er hins vegar að samræmdur löggjafarvilji er aðeins skáldskapur . Hegðun hvers er (enn) rakin til „löggjafans“? Hundruð þingmanna, ýmissa flokka og þingflokka, ráðuneyta og, í sambandsríki, einnig fulltrúar frá öllum sambandsríkjum taka þátt í löggjafarferlinu. Að auki verður einnig að taka tillit til ákvarðana Mannréttindadómstóls Evrópu (ECHR) eða Evrópudómstólsins (ECJ) .

Almennt má líka segja að söguleg túlkun verði mikilvægari með hækkandi aldri staðals.

Dæmi: Rider R vill hjóla um í skóginum. Honum er bannað að gera það. Hefur verið brotið á grundvallarrétti hans samkvæmt 1. mgr. 2. gr. Grunnlöganna? Í staðlaða textanum segir: „Hver ​​og einn hefur rétt til frjálsrar þróunar persónuleika síns [...].“ Samkvæmt orðalaginu mætti ​​halda því fram að aðeins kjarni persónuleikans sé verndaður („persónukjarnakenning“). Að hjóla um í skóginum hefur ekki áhrif á kjarna persónuleikans og því væri ekki brotið á grundvallarrétti R. Stjórnlagadómstóllinn ákvað annað. Stjórnarskrárgjafinn vildi upphaflega gefa grundvallarréttinum orðalagið „Hver ​​og einn getur gert það sem hann vill [...]“, en valdi síðan málfræðilega glæsilegri mótun 1. gr. 1. gr. Grunnlaganna. Hvað innihaldið varðar vildi hann hins vegar ekki segja neitt annað. Þannig að grundvallarrétturinn verndar ekki kjarna persónuleikans, heldur almennt athafnafrelsi , sem alltaf grípur inn í nema sérstakari grundvallarréttur eigi við. Þannig að grunnrétturinn verndar líka reiðtúr í skóginum. R var skertur við að nýta grundvallarréttindi sín, en þessi afskipti voru stjórnarskrárlega réttlætanleg, þar sem lagalegur og stjórnskipulegur grundvöllur var fyrir banninu í lögum um verndun landslaga Norður-Rín-Vestfalíu.

Kerfisbundin túlkun

Kerfisbundin túlkun byggist á þeirri hugmynd að réttarkerfið í heild verði að vera uppbyggt án mótsagna og því geti engin norm í því andmælt öðru normi. Í þessum skilningi er kerfisbundin hönnun ekki raunveruleg hönnunaraðferð, heldur aðeins hönnunarregla. Í sumum tilfellum er kerfisbundinni túlkun veittur sá viðbótarþáttur að túlka á lagaleg viðmið samkvæmt kerfi reglugerða sem því tengjast. Þetta er þar sem túlkunarreglan, sem nær aftur til rómverskra laga, að undantekningarákvæði eigi að túlka þröngt, á heima. Gegn kerfisbundinni túlkun sem er skilin með þessum hætti er því oft haldið fram að grundvallaratriðið sé ekki að draga ályktanir af viðurkenndu kerfi, heldur að viðurkenna kerfi, sem er aðeins hægt með hinum túlkunaraðferðum.

Dæmi: Samkvæmt kafla 823 (1) í þýsku borgaralögunum ( BGB) verður að greiða bætur „sem af ásetningi eða gáleysi brjóta líf, líkama, heilsu, frelsi, eign eða annan rétt annars“. Ist eine Forderung, etwa die Gehaltsforderung des Arbeitnehmers gegen den Arbeitgeber, oder das Vermögen als Ganzes ein solches „sonstiges Recht“? Die aufgezählten Rechte und Rechtsgüter (Freiheit, Eigentum, …) sind absolut geschützt und von jedermann zu beachten. Aus dieser Systematik folgt, dass „sonstiges Recht“ ein gleichermaßen absolut geschütztes Recht sein muss, wenn die genannten Einschränkungen nicht umgangen werden sollen. Folglich ist weder das Vermögen noch eine einzelne Forderung „sonstiges Recht“ im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB.

Teleologische Auslegung

Die teleologische Auslegung wird heute häufig als das Kernstück der Auslegungsmethoden angesehen, die im Zweifel den Ausschlag gibt. Sie erfordert, den Sinn des Gesetzes danach festzusetzen, was für ein Ziel ( griech. τέλος telos , auch: ‚ Zweck ') mit dieser Rechtsnorm erreicht werden soll (also Sinn und Zweck der Norm).

Beispiel: A stiftet T an, O zusammenzuschlagen. Hat T neben der zweifellos erfüllten Körperverletzung ( § 223 Abs. 1 StGB) auch eine gefährliche Körperverletzung ( § 224 Abs. 1 Nr. 4 StGB) begangen, weil er „mit einem anderen Beteiligten gemeinschaftlich gehandelt hat“? Wortlaut und Systematik helfen nicht weiter, führen sogar zu widersprüchlichen Ergebnissen: unter „gemeinschaftlich“ versteht das Gesetz nur Mittäter ( § 25 Abs. 2 StGB), „Beteiligte“ sind dagegen auch so genannte Teilnehmer, also Anstifter und Gehilfen ( § 28 Abs. 2 StGB). Was der Gesetzgeber sich dabei gedacht hat, lässt sich nicht mehr aufklären. Sinn und Zweck des Delikts Gefährliche Körperverletzung ist es aber, die erhöhte Gefährlichkeit härter zu bestrafen. Durch einen Anstifter, der nicht am Tatort in Erscheinung tritt, wird die Körperverletzung um nichts gefährlicher. Demnach genügt sie nach Sinn und Zweck nicht. T hat also keine gefährliche Körperverletzung begangen.

Dabei wird nach überwiegender Meinung nicht auf den Willen des (historischen) Gesetzgebers abgestellt (im Sinne einer subjektiven Auslegung), sondern auf den objektiv in der Norm zum Ausdruck kommenden Zweck. Dieser kann sich bei älteren Normen im Laufe der Zeit auch geändert haben. Der Bundesgerichtshof geht davon aus, dass kein Gesetz in seinem Anwendungsbereich auf die vom Gesetzgeber ins Auge gefassten Fälle begrenzt ist, „denn es ist nicht toter Buchstabe, sondern lebendig sich entwickelnder Geist, der mit den Lebensverhältnissen fortschreiten und ihnen sinnvoll angepasst weitergelten will, solange dies nicht die Form sprengt, in die er gegossen ist“ ( BGHSt 10, 157, 159 f.). Gegen diese Art der teleologischen Auslegung wird vorgebracht, die Festsetzung des objektivierten Zwecks erfolge mehr oder weniger willkürlich vom Gesetzesanwender; nur was dieser zunächst durch die Zweckfestsetzung in das Gesetz hineingelesen habe, könne er im Rahmen der teleologischen Auslegung auch wieder herauslesen. Zudem wird auch kritisiert, solche Abweichungen vom ermittelbaren Zweck des historischen Gesetzgebers seien zwar notwendig, aber nicht als Auslegung zu bezeichnen.[49]

Bei der Auslegung kartellrechtlicher Tatbestände kommt eine „kartellrechtlich-funktionale“ Auslegung zur Anwendung, ausgerichtet an Sinn und Zweck des Kartellrechts . [50] [51] Die Auslegung kann wettbewerbsschützender Natur sein: Sofern durch Auslegung oder die Anwendungspraxis der Kartellbehörden und Gerichte mehrere Auslegungsmöglichkeiten bestehen, wird von der Interpretation ausgegangen, die zu einem Verstoß gegen Art. 101 Abs. 1 AEUV bzw. § 1 GWB führt. [52] Sie trägt Compliance -Überlegungen Rechnung und wirkt sich im Ergebnis für den Schutz des Wettbewerbes am günstigsten aus. [53]

Weitere Auslegungsmittel

Die Rechtswissenschaft hat für die Auslegung deutscher Gesetze weitere oder spezifischere Auslegungsmethoden entwickelt, die die „klassischen“ Auslegungsmittel ergänzen. Die verfassungs- und europarechtskonforme Auslegung werden oft als Spezialfälle der systematischen Auslegung angesehen, zum Teil wird dies verneint, da die Geltung und nicht bloß die Auslegung der Norm betroffen sei. [54]

Verfassungskonforme Auslegung

Das Grundgesetz bildet die höchste Rechtsnorm des deutschen Staates. Der Stufenbau der Rechtsordnung führt dazu, dass nachrangige, mit dem höherrangigen Grundgesetz unvereinbare Normen (z. B. eines einfachen Gesetzes) ungültig sind. Bei deren Überprüfung ist aber nicht nur das Gesetz, an das der Maßstab der Verfassung angelegt wird, sondern auch dieser Maßstab selbst keine exakt bestimmte, sondern eine auslegungsfähige und auslegungsbedürftige Norm. [55] Für jede dieser Normen gibt es oft mehrere vertretbare Auslegungen. Ist das zu überprüfende Gesetz mit der Verfassungsauslegung des Gesetzgebers, nicht aber mit der abweichenden Verfassungsauslegung des Verfassungsgerichts vereinbar, so stellt sich die Frage, wie hier die Auslegungskompetenzen des Gesetzgebers und des Verfassungsgerichts voneinander abzugrenzen sind. Bei der Verfassungsauslegung (mit der das zu überprüfende Gesetz vereinbar sein muss) hat das Verfassungsgericht jedenfalls prozessual das letzte Wort. Zu einem gleichen Ergebnis führt auch § 31 Abs. 1 BVerfGG ; hiernach binden die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts „die Verfassungsorgane des Bundes und der Länder sowie alle Gerichte und Behörden“. Zudem hat die Entscheidung in den Fällen des § 31 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG Gesetzeskraft, kann also die Gesetzgebung korrigieren. Kurz, für Rechtsnormen ist, wenn möglich, eine verfassungskonforme Auslegung zu wählen, weil sie nur dann Bestand haben können. Rechtspolitisch stellt sich aber die Frage nach einem verständigen Judicial self restraint : Wenn das Verfassungsgericht in Fragen der Verfassungsauslegung, die ernstlich zweifelhaft sind, „seine eigene Auslegung zum verbindlichen Maßstab erhebt und die des Gesetzgebers verwirft, dann verläßt es die unangreifbare Position einer Instanz, deren Autorität in Konfrontation mit dem Gesetzgeber […] vor allem darauf beruht, daß man über ihre Entscheidungen verständigerweise gar nicht streiten kann“. Überdehnt es seine Verwerfungskompetenz, dann wird es „schwerlich vermeiden können, in den politischen Tageskampf hereingezogen, auf seine vorrangige demokratische Legitimation und sozialethische Urteilskraft befragt und insgesamt stärker […] politisiert zu werden“. [56]

Die Möglichkeit, eine Norm verfassungskonform auszulegen und dadurch vor ihrer Ungültigkeit zu retten, endet dort, wo die Auslegung dem Wortlaut und dem klar erkennbaren Willen des Gesetzgebers widerspräche: Auch das Verfassungsgericht darf der rechtspolitischen Entscheidung des demokratisch legitimierten Gesetzgebers nicht vorgreifen oder diese unterlaufen. Das Ergebnis einer verfassungskonformen Auslegung muss nicht nur vom Wortlaut des Gesetzes gedeckt sein, sondern auch die prinzipielle Zielsetzung des Gesetzgebers wahren. Das gesetzgeberische Ziel darf nicht in einem wesentlichen Punkt verfehlt oder verfälscht werden. [57]

Nachgeordnete Gerichte sind von ihrer Vorlagepflicht nach Art. 100 Abs. 1 GG durch ihre eigene verfassungskonforme Auslegung nur dann befreit wenn diese den anerkannten Auslegungsmethoden folgt. Lassen der Wortlaut, die Entstehungsgeschichte, der Gesamtzusammenhang der einschlägigen Regelung und deren Sinn und Zweck mehrere Deutungen zu, von denen eine zu einem verfassungsmäßigen Ergebnis führt, so ist diese geboten.

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sind z. B. in Schmerzensgeldprozessen gegen die Boulevard-Presse und ihre Paparazzi die Rechte fotografierter Kinder von prominenten Eltern aus Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1 GG (allgemeines Persönlichkeitsrecht) und aus Art. 6 Abs. 1 GG (Schutz von Ehe und Familie) abzuwägen gegen die individuelle Garantie der Pressefreiheit eines Zeitschriftenverlages aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG; die Schadensersatznorm des BGB, hier der Begriff des „sonstigen Rechts“ in § 823 Abs. 1 BGB, ist also „in Konformität“ mit dem Grundgesetz auszulegen.

Unionsrechts- oder richtlinienkonforme Auslegung

Das EU-Recht hat Vorrang vor dem nationalen Recht der Mitgliedstaaten . Dieser Vorrang ist vom Europäischen Gerichtshof gewohnheitsrechtlich anerkannt. Aus dem Vorrang des überstaatlichen Unionsrechts folgt die Verpflichtung aller Organe der Mitgliedstaaten, dh vor allem der Gerichte und Behörden, nationales Recht im Sinne der Vorgaben des EU-Rechts, also unionskonform auszulegen. Da die meisten EU-rechtlichen Vorgaben in Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft und deren Rechtsnachfolgerin, der Europäischen Union , zu finden sind, lässt sich auch der Ausdruck richtlinienkonforme Auslegung verwenden. Beispiele: Deutsche Gerichte haben deutsche Verbraucherschutz- und Arbeitnehmerschutzgesetze so auszulegen, dass Sinn und Zweck der EU-Richtlinien auf diesen Gebieten verwirklicht werden. – Zur Kritik dieser Methode, siehe Abschnitt Europarecht .

Rechtsvergleichende Auslegung (Kulturkonformität)

Peter Häberle propagierte neben diesen klassischen vier Auslegungsmethoden die Rechtsvergleichung als fünfte Methode. [58] Sie gehört nicht zu den klassischen Auslegungskriterien, kann jedoch im Rahmen der teleologischen Auslegung eine Reflexion über Sinn und Zweck von Normen befördern.

Authentische Auslegung

Hierbei handelt es sich um die Auslegung einer Textstelle durch den Verfasser oder den Gesetzgeber selbst. Sie unterscheidet sich von der Legaldefinition dadurch, dass dort die Erläuterung durch denselben Text stattfindet. Die authentische Auslegung ist keine Auslegungs methode . Sie ist vor allem im Völkerrecht bedeutsam.

Auch und gerade Verwaltungsvorschriften zur Auslegung von Normen sind Beispiele für die authentische Auslegung. Eine oberste Behörde legt die Auslegung von Gesetzen generell oder fachlich fest, damit ein gleichförmiges dem Gleichheitssatz entsprechendes Verwaltungshandeln vorgenommen wird. Über die Weisungsgebundenheit von Bediensteten wird somit authentisch der Normenvollzug vorgegeben.

Schlüsselbegriffe

Die Gesetzesauslegung, also die argumentative Suche nach der Bedeutung der von einem Gesetz verwendeten Wörter, [59] wird durch die genannten Kriterien der Gesetzesauslegung geleitet, so vornehmlich durch die „historische“ Interpretation (welcher Sinn ergibt sich aus der Entstehungsgeschichte?) oder die „teleologische“ Interpretation (Erschließung von Sinn und Zweck der Norm). Diese Interpretationswege dienen der Präzisierung der Auslegung. Solche „Schlüsselbegriffe“ sind also Denkformen, die „ein Problem erschließen, indem sie es auf Begriffe bringen, in denen man es nachvollziehbar diskutieren kann – ohne es damit aber schon vollständig zu lösen“. [60] Die Suche nach der Bedeutung der Gesetzeswörter lässt sich nicht nur durch die „klassischen“ („Savignyschen“) Auslegungskriterien begrifflich strukturieren, sondern auch etwa durch die dargelegten Fragen, ob eine bestimmte Auslegung mit höherrangigen Normen vereinbar ist (Verfassungskonformität) und ob sie mit vergleichbaren Problemlösungen des gleichen Kulturkreises übereinstimmt [61] (Kulturkonformität, rechtsvergleichende Auslegung). Diese Auslegungsargumente lassen aber, zumal wenn verschiedene Auslegungskriterien miteinander konkurrieren, „oft einen Entscheidungsspielraum, also eine Wahl- und Wertungsmöglichkeit offen“, bei der über das Gewicht der einzelnen Argumente entschieden werden muss und insbesondere die Frage nach deren Rangordnung zumeist nicht streng rational und exakt zu beantworten ist. [62]

Auch jenseits der Gesetzesauslegung bedient sich das juristische Denken problemerschließender Begriffe. Zu ihnen gehört insbesondere die Güter- oder Interessenabwägung . [63] Diese ist ihrerseits durch das Prinzip der Verhältnismäßigkeit , das Übermaßverbot [64] und subtilere Erwägungsmuster zwar rational strukturierbar, [65] läuft aber am Ende auf Wertungen hinaus, die nicht streng berechenbar sind. [66]

Zu nennen ist ferner der Gleichheitssatz . Dieser ist nicht nur ein selbständiger „Schlüsselbegriff“ juristischer Erwägungen, sondern spielt eine ergänzende Rolle auch bei der Verwendung anderer Auslegungskriterien. [67] Auch er liefert einen begrenzten Beitrag zur Rationalität rechtlicher Entscheidungen, indem er die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede herausstellt, die für die rechtliche Bewertung erheblich sind (wie es auch beim „distinguishing“ des angelsächsischen Fallrechts geschieht). Doch schon darüber, welches solche relevanten Merkmale sind, und erst recht darüber, ob und warum sie für die abschließende Gleich- oder Ungleichbewertung ausschlaggebend sind, ist kein völlig rationaler, wertungsfreier Diskurs möglich.

Kurz, Schlüsselbegriffe sind methodische Instrumente die den Weg (méthodos) zur Lösung eines Problems erschließen, indem sie diesen Weg begrifflich strukturieren. In dieser Weise können Auslegungsprobleme und andere Gerechtigeitsfragen (etwa durch die Prinzipien der Interessenabwägung, der Verhältnismäßigkeit und des Übermaßverbotes) auf die für den jeweiligen Fall entscheidende Wertungsfrage hingeführt und so einer Lösung nähergebracht werden. [68]

Es hat sich aber auch eine Einsicht ergeben, die über die eigentliche Auslegungsproblematik hinausreicht: Die Suche nach gerechten Entscheidungen stößt am Ende immer wieder auf rational nicht auflösbare Elemente der Unschärfe. Diese bilden eine unüberschreitbare Grenze rationaler Erkenntnis, wie sie (in anderer Weise) sogar die Physik in einer „Unschärferelation“ hat. Kurz, Gerechtigkeitsfragen können mit Hilfe von Schlüsselbegriffen zwar rational strukturiert, aber nicht vollständig exakt gelöst werden. [69]

Verhältnis der Auslegungsmethoden zueinander

Die Auslegung aus dem Wortlaut einer Norm (Grammatische Auslegung) und aus deren Kontext (Systematische Auslegung) führen in aller Regel nur zu einem vorläufigen Ergebnis; denn die Möglichkeiten, den „Willen“ eines Gesetzes mittels eines Textes (und zwar in Gesetzen mit knappen, abstrakten Formulierungen) zum Ausdruck zu bringen, sind „begrenzt“: Je knapper die Gesetzesworte sind, desto schwieriger ist es, das vom Gesetz Gewollte mit nur wenigen Worten vollständig und präzise darzutun. Daher müssen immer auch die anderen Auslegungskriterien berücksichtigt werden, um das vorerst gewonnene Verständnis der Gesetzesworte „abzusichern“. Der Auslegende muss insbesondere auch die Gesetzesmaterialien sichten und auswerten, um zu prüfen, ob das aus dem Wortlaut und dem Kontext ermittelte Ergebnis auch mit dem Sinn und Zweck einer Norm übereinstimmt. So sagte der Bundesgerichtshof: "Maßgebend für die Auslegung einer Gesetzesbestimmung ist der in dieser zum Ausdruck kommende Wille […]. Dem Ziel, den im Gesetz objektivierten Willen des Gesetzgebers zu erfassen, dienen die nebeneinander zulässigen, sich gegenseitig ergänzenden Methoden der Auslegung aus dem Wortlaut der Norm, aus ihrem Zusammenhang, aus ihrem Zweck sowie aus den Gesetzesmaterialien und der Entstehungsgeschichte. Dabei ist in aller Regel […] mit der Auslegung nach dem Wortlaut zu beginnen". [70]

Das Verhältnis der Auslegungsmethoden zueinander ist aber nicht eindeutig geklärt. Nach der herrschenden Auffassung gibt es zwischen den einzelnen Auslegungskriterien kein klares Rangverhältnis. [71] Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Wahl der Auslegungsargumente sich ziellos vollziehen solle. Sondern, „wenn verschiedene Auslegungsargumente miteinander konkurrieren, entspricht es der grundsätzlichen Aufgabe des Rechts […] diejenigen Argumente vorzuziehen, die zu einem möglichst gerechten Ergebnis führen. Dieser Vorgriff auf das erstrebenswerte Ergebnis soll der Entscheidung Ziel und Richtung geben.“ [72]

All diese Auslegungserwägungen führen aber in der Regel nicht zu einer einzig richtigen Entscheidung, [73] sondern häufig zu verschiedenen vertretbaren Entscheidungen. [74] Dies schon deshalb, weil die eingeschlossenen Gerechtigkeitserwägungen und sonstigen Wertungen nicht auf exakter Erkenntnis beruhen.

Nach umstrittener Meinung soll ein Vorrang unter den Auslegungsmethoden der unionsrechtskonformen Deutung von Gesetzen zukommen, sofern Vorgaben des EG-Rechts überhaupt bestehen. Für diese Ansicht spricht, dass deutsche letztinstanzliche Gerichte EG-rechtliche Vorfragen eines nationalen Verfahrens dem Europäischen Gerichtshof zur Vorabentscheidung vorlegen müssen ( Art. 267 AEUV) und dass Deutschland seine Treuepflicht aus Art. 4 Abs. 3 EUV verletzen würde, wenn seine Organe die unionskonforme Auslegung nationaler Normen unterließen oder gar die verbindliche Auslegung des EG-Rechts durch den Europäischen Gerichtshof missachteten.

Mit der Wahl der Auslegungsmethode kann das Auslegungsergebnis vorbestimmt werden. Sie legt zugleich den Umfang und die Grenzen der verfassungsrechtlichen Gesetzesbindung der Rechtsanwender fest. Auslegungsfragen sind also Verfassungsfragen. Das hat sich in Deutschland vor allem nach den „Verfassungswechseln“ 1919, 1933, 1945/49 und 1989/90 gezeigt. Die großen Kodifikationen (BGB, HGB , StGB, GewO, ZPO, StPO ua) haben, weitgehend unverändert, in den unterschiedlichen politischen Systemen oft zu entgegengesetzten Auslegungsergebnissen durch Justiz und Jurisprudenz geführt. Werkzeuge der Umdeutung der gesamten Rechtsordnung waren jeweils die Verkündung neuer Rechtsideen, neuer Rechtsquellen, neuer Rechtsgrundbegriffe und neuer Auslegungsmethoden. [75]

Auslegungsgegenstand

Die Methode der Auslegung richtet sich auch nach ihrem Gegenstand, den Normen und Willenserklärungen. Auslegungsziel ist der – wie auch immer – objektivierte Wille eines Autors. Normen und Willenserklärungen haben oft unterschiedliche Autoren. Daher ist bei der Auslegung die Normenhierarchie zu berücksichtigen bzw. die jeweilige Rechtsquelle .

Rechtsgeschäfte

Rechtsgeschäfte , genauer: die in ihnen enthaltenen Willenserklärungen , sind auslegungs fähig , wenn sie mehrdeutig sind und auslegungs bedürftig , wenn die Erklärenden unterschiedliche Verständnisse für sich beanspruchen, zum Beispiel bei Erteilung einer " Generalquittung ". Bei einem eindeutigen Sinn oder bei einem übereinstimmenden Vertragsverständnis bleibt kein Raum für eine Auslegung. Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) regelt die Auslegung vor allem in:

§ 133 BGB – Auslegung einer Willenserklärung
Bei der Auslegung einer Willenserklärung ist der wirkliche Wille zu erforschen und nicht an dem buchstäblichen Sinne des Ausdrucks zu haften.
§ 157 BGB – Auslegung von Verträgen
Verträge sind so auszulegen, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern. Verkehrssitte ist ein unbestimmter Rechtsbegriff und beinhaltet die im Verkehr der beteiligten Kreise tatsächlich herrschende Übung , die über einen längeren Zeitraum hinweg eine gewisse Festigkeit erlangt haben muss, wobei nicht erforderlich ist, dass sie den am Vertrag beteiligten Parteien bekannt ist oder von diesen als verbindlich angesehen wird. Sie ist keine Rechtsnorm, sondern ein die Auslegung mitbestimmender tatsächlicher Faktor.

Es zeigen sich zwei – mitunter gegenläufige – Maximen: Die Auslegung nach dem wirklichen Willen ( natürliche Auslegung ), wie in § 133 BGB beschrieben, verwirklicht die Privatautonomie . Die Auslegung danach, wie der erklärte Wille allgemein verstanden werden muss ( normative Auslegung ), § 157 BGB, schützt dagegen den Rechtsverkehr. Die Willenserklärung ist dann so zu verstehen, wie sie ein objektiver Dritter in der Position des Empfängers (objektiver Empfängerhorizont) verstehen müsste. Wann der Rechtsverkehr solcherart schützenswert ist, gibt § 157 BGB mit Verträgen an: dort sind zwei Parteien beteiligt, die sich auf das vom Gegenüber Erklärte verlassen. Eine vergleichbare Interessenlage besteht aber auch bei vielen einseitigen Rechtsgeschäften, nämlich dann, wenn die Willenserklärung einem anderen gegenüber abzugeben ist, also gemäß § 130 Abs. 1 Satz 1 BGB empfangsbedürftig ist und zugehen muss. Das ist bei allen Gestaltungsrechten der Fall: etwa bei der Erklärung einer Kündigung, der Anfechtung und so weiter.

Demnach ergibt sich folgendes Schema:

 • nicht-empfangsbedürftige Willenserklärungen (etwa im Testament , des Stiftungsgeschäfts , der Auslobung ) sind gem. § 133 BGB nach dem wirklichen Willen (natürliche Auslegung) zu verstehen, mag auch etwas ganz anderes erklärt worden sein.
 • empfangsbedürftige Willenserklärungen, insbesondere Gestaltungserklärungen sowie Antrag und Annahme, sind gem. § 133 , § 157 BGB normativ auszulegen. formbedürftigen Erklärungen wendet die Rechtsprechung die Andeutungsformel zur Ermittlung des rechtsgeschäftlichen Willens an, soweit Umstände dieses Willens sich außerhalb der Urkunde manifestieren sollten, in der Urkunde aber angedeutet sind. Ausnahme: die Parteien haben übereinstimmend etwas anderes gemeint, als sie erklärt haben. Dann ist keiner schützenswert, es gilt das wirklich Gewollte ( falsa demonstratio non nocet – die (übereinstimmende) Falschbezeichnung schadet nicht). Paradebeispiel einer solchen unbeachtlichen falsa demonstratio ist der Haakjöringsköd-Fall .

Gesetze

Gesetzesworte haben in der Regel einen Spielraum verschiedener Bedeutungen. Aus diesen ist eine bestimmte Auslegungsvariante auszuwählen. Diese Auswahl hat sich innerhalb des möglichen Wortsinnes zu vollziehen, und zwar auf argumentative Weise: in einem Erwägen von Gründen, die es rechtfertigen, den Gesetzesworten gerade den gewählten Sinn beizulegen. Solche Gründe lassen sich aus dem Gesetzeszweck entnehmen (der sich insbesondere aus der Vor- und Entstehungsgeschichte des Gesetzes ergeben kann), ferner aus dem rechtlichen Kontext (zu dem die gewählte Auslegung widerspruchsfrei passen muss), und nicht zuletzt aus Erwägungen der Gerechtigkeit. [76] Die Auslegung hat also „den Charakter eines Diskurses, in dem auch bei methodisch einwandfreier Arbeit nicht absolut richtige … Aussagen dargeboten werden, sondern Gründe geltend gemacht, andere Gründe dagegengestellt werden und schließlich die besseren Gründe den Ausschlag geben sollen“. [77]

Wenn wichtige Gründe es erfordern, vom Gesetzeswortlaut abzuweichen, kann dies nicht durch Auslegung, sondern nur in der Weise geschehen, dass man eine Gesetzeslücke feststellt und ausfüllt.

Savigny hatte seine Auslegungsregeln für das Zivilrecht und das Kriminalrecht entwickelt. Heutige Gesetze enthalten in der Regel keine Vorschriften zur Methode ihrer Auslegung. Die rechtswissenschaftliche Methodenlehre knüpft zur Auslegung heutiger Gesetze ausdrücklich an die Lehre Savignys an. [78] Die höchstrichterliche Rechtsprechung wendet ebenfalls diese Kriterien in der Praxis, insbesondere bei Redaktionsversehen des Gesetzgebers, an. Allerdings gibt es einige Abweichungen zu Savigny, sowohl beim Auslegungsziel (Wille des Gesetzgebers statt „Volksgeist“; siehe jedoch Zeitgeist ) als auch bei den Mitteln (teleologische statt „logische“ Interpretation).

Verfassungsrecht

Die Methodenlehre hat für das Verfassungsrecht besondere Kriterien der Auslegung entwickelt. Dabei stehen sich verschiedene Richtungen gegenüber. [79] Eine speziell am Verfassungsrecht entwickelte Methode ist die Strukturierende Rechtslehre von Friedrich Müller. [80]

Das Bundesverfassungsgericht hat sich keiner dieser Lehren ausdrücklich angeschlossen. Es wendet weitgehend die Kriterien Savignys an, ohne sich auf diesen zu beziehen. Außerdem ist es darüber hinausgegangen, indem z. B. auf weiter zurückliegende Ereignisse als die unmittelbare Entstehungsgeschichte der Norm zurückgegriffen hat. [81] Schließlich hat es sachbezogene Grundsätze funktionell- oder materiellrechtlicher Art herangezogen. [82] Es hat auch „dem zu regelnden Sachverhalt selbst Bedeutung zugemessen“. [83] Damit werden allerdings die Regeln Savignys endgültig verlassen. [84] Für Savigny war stets die Trennung zwischen dem „Inhalt der Rechtsquellen“ und ihrem „Übergang ins Leben“ erforderlich, [85] die Trennung von Fall und Norm.

Europarecht

Nach der Ansicht des Europäischen Gerichtshofs gelten für das Unionsrecht autonome Auslegungsgrundsätze, die im Wesentlichen mit den oben genannten übereinstimmen. [86]

Allgemein sorgt die europarechtskonforme Auslegung (auch: integrationsfreundliche Auslegung) für Übereinstimmung der nationalen Normen mit dem Europarecht . Speziell ist dabei die richtlinienkonforme Auslegung zu nennen, die die Übereinstimmung von nationalen Normen mit dem Inhalt der (europarechtlichen) Richtlinien , auf denen sie beruhen, sichert. Die richtlinienkonforme Auslegung ist problematisch, da Richtlinien nicht unmittelbar wirken, sondern nur die Mitgliedsstaaten binden und von diesen in nationales Recht transformiert werden müssen. Durch diese Transformation wird der Regelungskomplex in die nationale Rechtsordnung eingepasst. Dieser Transformationsakt wird aber nahezu überflüssig, wenn bei jeder Abweichung zwischen nationalem Recht und Richtlinienrecht auf die Richtlinie zurückgegriffen wird. Durch die richtlinienkonforme Auslegung kann es zu einer quasi-unmittelbaren Wirkung von Richtlinien kommen, die im Hinblick auf das Demokratiedefizit bei Normerlass verfassungsrechtlich bedenklich ist. (Grundlegend dazu Di Fabio , NJW 1990, 947 ff.) – Zu den üblichen Auslegungsmethoden kommen noch die Auslegung im Hinblick auf den effet utile (die tatsächliche Durchsetzung von Normen) und auf die Einheitlichkeit des Europarechts in allen Mitgliedsstaaten hinzu.

Völkerrecht

Das Völkerrecht folgt eigenen Regeln der Interpretation (vgl. Art. 31 Wiener Vertragsrechtskonvention ). In der Regel interpretieren die Parteien eines Vertrages diesen selbst (vgl. die Auslegung von Rechtsgeschäften).

Ergänzende Auslegung und Rechtsfortbildung

Innerhalb der Grenzen, die der Wortlaut einer Norm vorgibt, kann die Norm eng oder weit ausgelegt werden. Wird der weitestmögliche Wortlaut überschritten, so liegt eine Analogie vor. Unterschreitet die Auslegung den engstmöglichen Wortlaut der Norm, spricht man von Teleologischer Reduktion .

Die einfache Auslegung einer Norm wird zumeist unterschieden von ihrer analogen Anwendung und ihrer teleologischen Reduktion (die aber zur Auslegung im weiteren Sinne , der „Darlegung des Inhalts des Rechts“ ( Windscheid ), gehören). Insoweit spricht man von ergänzender Auslegung, teilweise auch von Rechtsfortbildung .

Hierbei geht es um die Korrektur von nicht gerechtfertigten Ungleichheiten im Gesetz, die dadurch entstehen, dass der Gesetzgeber bestimmte Fallgruppen nicht bedacht hat und seine Regelung deshalb unvollständig wurde. Man unterscheidet zwischen primären und sekundären Lücken. Im ersten Fall hat der Gesetzgeber den fraglichen Fall von vornherein nicht bedacht, im zweiten hat er ihn zwar bedacht, doch haben sich in Zwischenzeit die tatsächlichen (z. B. Entstehung des Straßenverkehrs, Entwicklung von Rundfunk und Fernsehen) oder rechtlichen (z. B. Inkrafttreten des Grundgesetzes) Rahmenbedingungen so verändert, dass inzwischen eine Lücke „entstanden ist“.

Die (fließenden) Grenzen zwischen Interpretation, (ergänzender) Auslegung und Rechtsfortbildung sind im Einzelnen streitig. Ein übliches Abgrenzungskriterium ist der mögliche Wortsinn einer Norm. Die Rechtsprechung vermeidet in der Praxis, ihre Auslegung und Rechtsfortbildung bestimmten von der Wissenschaft gebildeten Kategorien zuzuordnen (etwa intra legem = Interpretation bzw. Auslegung im Rahmen des möglichen Wortsinns, praeter legem = gesetzesimmanente Rechtsfortbildung im Rahmen des gesetzlich Gewollten, contra legem = gesetzesübersteigende Rechtsfortbildung). [87]

Ein Beispiel für eine gesetzesimmanente Rechtsfortbildung ist die Analogie. Die gesetzesübersteigende Rechtsfortbildung ist grundsätzlich unzulässig. Ausnahmen sind möglich bei einer gravierenden Veränderung der sozialen Gegebenheiten, bei unabweisbaren Bedürfnissen des Rechtsverkehrs oder zur Verwirklichung eines Verfassungsprinzips.

Das Bundesverfassungsgericht hat die Kompetenz der Richter zur „schöpferischen Rechtsfindung“ ganz allgemein bejaht, also selbst zu einer Rechtsfortbildung contra legem:

„Das gilt besonders, wenn sich zwischen Entstehung und Anwendung eines Gesetzes die Lebensverhältnisse und Rechtsanschauungen so tiefgreifend geändert haben wie in diesem Jahrhundert. Einem hiernach möglichen Konflikt der Norm mit den materiellen Gerechtigkeitsvorstellungen einer gewandelten Gesellschaft kann sich der Richter nicht mit dem Hinweis auf den unverändert gebliebenen Gesetzeswortlaut entziehen; er ist zu freierer Handhabung der Rechtsnormen gezwungen, wenn er nicht seine Aufgabe, ‚Recht' zu sprechen, verfehlen will.“ [88]

Das Bundesverfassungsgericht überlässt es dabei den Fachgerichten , welcher Methode sie sich bei „schöpferischen Rechtsfindung“ bedienen, soweit das Ergebnis „auf einem zivilrechtlich zumindest diskutablen, jedenfalls den Regeln zivilrechtlicher Hermeneutik nicht offensichtlich widersprechenden Wege gewonnen wurde.“

Den Großen Senaten der obersten Gerichtshöfe des Bundes hat der Gesetzgeber selbst die Aufgabe der „Fortbildung des Rechts“ ausdrücklich zugewiesen (vgl. § 132 Abs. 4 GVG , vormals § 137 GVG). Systematik und Methodik der Rechtsfortbildung ist seit der Reform der Zivilprozessordnung in § 543 ZPO ausdrücklich als Aufgabe der Revisionsgerichte genannt. In manchen Rechtsgebieten, zum Beispiel im Arbeitsrecht, hat sie infolge des Zurückbleibens der Gesetzgebung hinter dem Fluss der sozialen Entwicklung besondere Bedeutung erlangt.

Analogie

Als Analogie bezeichnet man die Erstreckung der Rechtsfolge einer Norm auf einen Sachverhalt, der von ihrem Tatbestand vom Wortsinn her nicht mehr erfasst wird. Die Analogie setzt voraus, dass das Gesetz nach seinem denkbar weitesten sprachlichen Verständnis den in Rede stehenden Sachverhalt nicht erfasst (Lückenhaftigkeit), dass diese Lücke planwidrig ist, der Gesetzgeber also, wenn ihm der Fall vor Augen gestanden hätte, ihn geregelt hätte und dass die Ähnlichkeit der Interessenlage die Anwendung der Rechtsfolge der analog anzuwendenden Norm rechtfertigt ( argumentum lege non distinguente ). Der Fachausdruck Lücke wird teilweise auch so verwendet, dass er von vorneherein nur planwidrige Unvollständigkeiten erfasst.

Beispielsweise kann man bei drohender Beeinträchtigung des Eigentums nach § 1004 BGB den Störer auf Unterlassung verklagen. Auch wenn man „Eigentum“ noch so weit versteht, wird man die körperliche Unversehrtheit nicht mehr darunter fassen können. Leib und Leben ist aber ebenso wie das Eigentum absolut geschützt ( § 823 Abs. 1 BGB). Demnach wird man § 1004 BGB auf diesen Fall analog anwenden.

Teleologische Reduktion

Als teleologische Reduktion bezeichnet man das Gegenteil der Analogie. Hier wird – ebenfalls aus dem Gedanken heraus, dass das Gesetz mit einer Regelung einen bestimmten Zweck verfolgt – die Rechtsfolge einer Norm nicht angewendet, obwohl der Wortsinn der Norm den Sachverhalt unzweifelhaft erfassen würde (verdeckte Lücke). Der Gesetzestext ist nicht zu eng, sondern planwidrig zu weit geraten.

Beispielsweise wird nach § 212 StGB bestraft, „wer einen Menschen tötet“. Auch wenn man den Begriff des „Menschen“ noch so eng auslegt, fällt, wer sich selbst tötet, stets noch unter den Wortlaut. Die (versuchte) Selbsttötung soll aber nach Sinn und Zweck des § 212 StGB nicht strafbar sein – daher ist die Norm insoweit teleologisch zu reduzieren, dass nur das Töten eines anderen Menschen erfasst wird.

Beide – Analogie und teleologische Reduktion – haben mit der Auslegung im engeren Sinne gemein, dass sie auf dem Kernstück der Auslegungsmethoden, der Erkenntnis des mit dem Gesetz verfolgten Ziels (teleologische Auslegung), beruhen. Allerdings gehen sie dabei entweder über das weiteste noch denkbare sprachliche Verständnis hinaus (Analogie) oder bleiben hinter dem engsten möglichen Wortsinn zurück (teleologische Reduktion). Diese Lückenfüllung ist aber keine schöpferische, freie Rechtsetzung durch den Rechtsanwender. Vielmehr ist über das Erfordernis der Planwidrigkeit gesichert, dass der historische Gesetzgeberwille (Demokratieprinzip) beachtet wird. Die Lücke wird auch nicht durch irgendeine Regelung gefüllt, die dem Anwender günstig erscheint, sondern durch entsprechend angewandte gesetzliche Regelungen – auch insoweit ist Grundlage also immer noch das Gesetz.

Im deutschen Strafrecht sind Analogie und teleologische Reduktion zu Lasten des Täters verboten: nullum crimen, nulla poena sine lege (kein Verbrechen, keine Strafe ohne Gesetz; Analogieverbot des Art. 103 Abs. 2 GG, wortlautgleich § 1 StGB).

Beispiele

(Beispiel) „Ich setze meine Nachkommen zu Erben ein.“ (oder: „Meine Nachkommen sollen mich beerben.“)

Für die Rechtshermeneutik stellt sich die Frage: Wer ist mit „Nachkommen“ gemeint?

Ein Rechtsbegriff kann „unmittelbar“, also gemäß dem gewöhnlichen Sprachgebrauch, verstanden werden (deklaratorische Auslegung) :

 • (Beispiel) Es sind die ehelichen und nichtehelichen Abkömmlinge gemeint.

Die Auslegung kann erweiternd (extensive Auslegung) erfolgen:

 • (Beispiel) Es sind auch die Enkel und Urenkel gemeint.

Oder sie kann einschränkend erfolgen (restriktive Auslegung) :

 • (Beispiel) Es sind lediglich eheliche Nachkommen gemeint.

Grenzen der Auslegung

Es hat immer wieder vergebliche Versuche gegeben, absolute Grenzen der Auslegung festzulegen, sei es durch Gesetz oder per Dekret. [89] Heute behilft man sich mit der Idee relativer Grenzen ua durch die Gewaltenteilung . [90] Während die Rechtsanwendung (Erstinterpretation) eindeutig Sache der Exekutive ist, wird eine Kompetenzabgrenzung bei der Auslegung (Kontrolle) vor allem zwischen Legislative und der Judikative notwendig.

Für den Richter

Der Richter ist zunächst verpflichtet, eine Entscheidung zu treffen (Rechtsverweigerungsverbot). Der Richter ist „unabhängig und nur dem Gesetze unterworfen“ ( Art. 97 Abs. 1 GG) und „an Gesetz und Recht gebunden“ ( Art. 20 Abs. 3 GG). Andererseits genießt er eine „Unabhängigkeit“ und das institutionelle Vertrauen der Rechtsordnung, die Rechtsprechung ist ihm „anvertraut“. Die bestehende Rechtsordnung und die Rechtsidee können in einem Fall auseinanderfallen. Kein Richter kann gezwungen werden, ein „Gesetz“ anzuwenden, das er als Widerspruch zum „Recht“ empfindet (vgl. insoweit auch Radbruch'sche Formel ). Hält er ein Gesetz für verfassungswidrig, muss er es dem Bundesverfassungsgericht vorlegen ( Normverwerfungsmonopol ). Ausnahme: Der Richter kann die Anwendung eines Gesetzes ohne Anruf des Gerichts unterlassen, wenn es sich um ein vorkonstitutionelles Gesetz oder um eine Rechtsverordnung oder Satzung handelt. Sollte die wortlautgetreue Anwendung des Gesetzes zu „unerträglichen“ Ergebnissen führen, dann kann der Richter ausnahmsweise selbst rechtssetzend tätig werden: Er schafft Richterrecht. Dabei ist er begrenzt durch die allgemeinen Regeln der Auslegung. Die „wesentlichen Entscheidungen“ müssen vom Gesetzgeber selbst getroffen werden. [91] Außerdem ist er gebunden an den Gleichheitssatz ( Art. 3 Abs. 1 GG). Wendet der Richter das Recht bewusst falsch an, dann handelt es sich um eine strafbare Rechtsbeugung .

Für den Gesetzgeber

„Wesentliche“ Entscheidungen trifft der Gesetzgeber. Eine authentische Interpretation im technischen Sinne findet aber nicht statt, allenfalls gibt es Legaldefinitionen. Dem Gesetzgeber ist es untersagt, aus einer Reihe gleichartiger Fälle willkürlich einen herauszugreifen. Anders ist die Situation in Österreich, wo der Gesetzgeber eine authentische Interpretation nach § 8 ABGB explizit vornehmen darf. Der Gesetzgeber ist gebunden an die Grundrechte und an die „verfassungsmäßige Ordnung“, nicht aber an einfache Gesetze (vgl. Art. 1 Abs. 3 GG, Art. 20 Abs. 3 GG). Ob und wie die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes den Gesetzgeber binden, ist umstritten. [92] Ein Kern der Verfassung ist auch der Änderung durch Gesetz entzogen ( Art. 79 Abs. 3 GG).

Siehe auch

Literatur

 • Robert Alexy : Theorie der juristischen Argumentation , 3. Auflage, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1996, Nachdruck 2001.
 • Klaus Adomeit : Rechtstheorie für Studenten , 4. Auflage, Heidelberg 1998.
 • Horst Bartholomeyczik , Die Kunst der Gesetzesauslegung , Frankfurt am Main 1971.
 • Manlio Bellomo (Hrsg.): Die Kunst der Disputation. Probleme der Rechtsauslegung und Rechtsanwendung im 13. und 14. Jahrhundert (= Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien 38). München 1997, ISBN 978-3-486-56258-3 ( Digitalisat ).
 • Dietrich Busse : Recht als Text , Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1992, ISBN 3-484-31131-2 .
 • Franz Bydlinski : Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff , 2. Auflage 1991.
 • Claus-Wilhelm Canaris , Karl Larenz : Methodenlehre der Rechtswissenschaft. 3. Auflage, Springer, Berlin 1999, ISBN 3-540-59086-2 .
 • Helmut Coing : Grundzüge der Rechtsphilosophie. 5. Auflage, Berlin 1993.
 • Karl Engisch : Logische Studien zur Gesetzesanwendung , 3. Auflage, Heidelberg 1963.
 • Karl Engisch: Einführung in das juristische Denken. 11. Auflage, Stuttgart 2010.
 • Josef Esser , Vorverständnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung , 2. Auflage, Athenäum-Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt am Main 1972.
 • Wolfgang Fikentscher : Methoden des Rechts in der vergleichenden Darstellung , Tübingen.
Bd. 1: Frühe und religiöse Rechte – Romanischer Rechtskreis , 1975
Bd. 2: Anglo-amerikanischer Rechtskreis , 1975
Bd. 3: Mitteleuropäischer Rechtskreis , 1976
Bd. 4: Dogmatischer Teil , Anhang, 1977
Bd. 5: Nachträge – Register , 1977

Artikel:

Einzelnachweise

 1. Reinhold Zippelius : Das Wesen des Rechts , 6. Auflage 2012, Kap. 8.
 2. Vgl. Martin Kriele : Besonderheiten juristischer Hermeneutik , in: Studium Generale 7 (1954), S. 409–412; Hans-Georg Gadamer: Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik , 3. Auflage, Tübingen 1972; Ernst Forsthoff: Recht und Sprache. Prolegomena zu einer richterlichen Hermeneutik , Schriften der Königsberger Gelehrten Gesellschaft, Darmstadt, Nachdruck der Ausgabe von 1940.
 3. Reinhold Zippelius: Juristische Methodenlehre , 11. Auflage 2012, vor § 1, § 10.
 4. Karl Engisch : Die Idee der Konkretisierung in Recht und Rechtswissenschaft unserer Zeit , 2. Auflage, Heidelberg 1968.
 5. a b c d e f Karl Larenz: Methodenlehre , 4. Kap.
 6. Vgl. z. B. Karl Larenz: Methodenlehre der Rechtswissenschaft , 1. Auflage 1960.
 7. Bernd Rüthers : Methodenlehre , Rn 698: „Rechtsanwendung ist im gewaltenteilenden Rechtsstaat zunächst die Auslegung der zur jeweiligen Streitfrage vorhandenen Gesetze“.
 8. Reinhold Zippelius: Juristische Methodenlehre , 11. Auflage 2012, § 4 I.
 9. Reinhold Zippelius: Juristische Methodenlehre , 11. Auflage 2012, § 9 II.
 10. Reinhold Zippelius: Juristische Methodenlehre , 11. Auflage 2012, §§ 12 I.
 11. Reinhold Zippelius: Juristische Methodenlehre , 11. Auflage 2012, § 10.
 12. anders Ronald Dworkin : Taking Rights Seriously , 1977.
 13. Reinhold Zippelius: Juristische Methodenlehre , 11. Auflage 2012, §§ 9 II, 10 I, IV, VII; 16 III.
 14. Vgl. BVerfGE 34, 269 ; BVerfGE 65, 182 ; BVerfGE 69, 188 ; BVerfGE 75, 223 243 f.; zu den Grenzen vgl. BVerfGE 69, 315 371 f.; BVerfGE 82, 6 ; eine Begrenzung auf „Gesetzes- und Rechtslücken“ fordert Bernd Rüthers: Demokratischer Rechtsstaat oder oligarchischer Richterstaat? , JZ 2002, 365 ff.
 15. Rolf Wank , Juristische Methodenlehre , 2020, §§ 13, 14.
 16. Christian Thomasius : Ausübung der Vernunftlehre , Halle 1691: „Die Auslegung (interpretatio) ist hier nichts anders als eine deutliche und in wahrscheinlichen Mutmassungen gegründete Erklärung desjenigen, was ein anderer in seinen Schriften hat verstehen wollen und welches zu verstehen etwas schwer oder dunkel ist.“
 17. Vgl. zuvor bereits das Kommentier- und Interpretationsverbot in den Einführungskonstitutionen Justinians von 530/533 und die frühneuzeitlichen Nachahmungen, etwa die Vorrede zur Nürnberger Stadtrechtreformation von 1479/1484, oder die Ordonnance civile touchant la réformation de la justice von 1667, tit. I: De l'observation des Ordonnances .
 18. Vgl. Montesquieu , De l'esprit des lois , 1748, XI, 6 „ Mais les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi: des êtres inanimés qui n'en peuvent modérer ni la force ni la rigueur. “; vgl. Carl Gottlieb Svarez , Inwiefern können und müssen Gesetze kurz sein? , 1788, in: Vorträge über Recht und Staat , S. 628: „Denn alsdann wird der Richter zum Gesetzgeber; und nichts kann der bürgerlichen Freiheit gefährlicher sein, zumal wenn der Richter ein besoldeter Diener des Staats und das Richteramt lebenswierig ist.“
 19. Hinzu kamen ein (vermeintlicher) Verzicht auf einen Machtspruch und dessen Verbot, vgl. einerseits Das Politische Testament von Friedrich II. (1752): „ Ich habe mich entschlossen, niemals in den Lauf des gerichtlichen Verfahrens einzugreifen; denn in den Gerichtshöfen sollen die Gesetze sprechen, und der Herrscher soll schweigen (…) “ und andererseits die Praxis im Müller-Arnold-Fall (1779).
 20. Vgl. Codex Theresianus , 1758, 1. Teil, I, 81: „Jedermann ist an die ausdrücklichen Worte Unserer Gesetze in ihrem wahren nd allgemeinen üblichen Verstand gebunden. Niemandem ist es daher gestattet, sich einer rechtskräftigen Ausdeutung Unserer Gesetze anzumassen, noch unter dem Vorwand eines Unterschieds zwischen den Worten und dem Sinn des Gesetzes solche auf einerlei Weise zu erweitern oder einzuschränken.“
 21. Vgl. Project des Corporis Juris Fridericiani , 1750, I, Tit. 2, § 7: „ Wie denn auch keinem Richter frey stehen soll, dieses Unser Land-Recht, wann es zweifelhaftig zu seyn scheinet, zu interpretiren, oder argumento legis allerhand Exceptiones, Limitationes, und Ampliationes, nach Gefallen, und öfters ex aequitate cerebrina, zu fingiren.
 22. Vgl. Codex Theresianus, 1758, 1. Teil, I, 84: „ Woferne aber dem Richter ein Zweifel vorfiele, ob ein vorkommender Fall in dem Gesetz begriffen seie oder nicht, oder da ihm das Gesetz selbst dunkel schiene, oder ganz besondere und sehr erhebliche Bedenken der Beobachtung des Gesetzes entgegenstünden, so ist die massgebige Erklärung des Gesetzes allemal bei Uns anzusuchen.
 23. Vgl. Friedrich August I., „der Starke“ , Anordnung von 1729: „ (…) dass über diese Unsere erläuterte Prozess-Ordnung, ohne Unsern Vorbewusst und Approbation, niemand zu schreiben, zu kommentieren, und solche zu interpretieren sich unterfangen solle.
 24. Findet der Richter den eigentlichen Sinn des Gesetzes zweifelhaft, so muss er, ohne die prozessführenden Parteien zu benennen, seine Zweifel der Gesetzeskommission anzeigen, und auf deren Beurteilung antragen. “ (Art. 47 der Einleitung des Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten vom 5. Februar 1794).
 25. Carl Welcker (1790–1863): Auslegung , in: Staats-Lexikon , hg. v. Carl v. Rotteck und Carl Welcker, 2. Bd., 1835, S. 60: „Um die Gesetze und die rechtlichen Geschäfte, namentlich die Verträge, richtig befolgen und anwenden zu können, muss man sie vor allem richtig auslegen, dh ihre wahre, gesetzlich gültige Absicht aus ihnen herausfinden und entwickeln können. Die Regeln, welche bei dieser Auslegung uns leiten müssen, bilden den Inhalt und die Aufgabe der Auslegungswissenschaft oder -kunst, oder der Hermeneutik, und zwar im Gegensatz zu den Auslegungsregeln für nichtjuristische Urkunden, wie z. B. der heiligen Schriften, der alten Classiker, die juristische Hermeneutik.“
 26. Vgl. Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft , 2. Auflage 1787, B 172.
 27. Vgl. „Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.“ (Art. 4, Code civil ).
 28. Friedrich Carl von Savigny: System des heutigen Römischen Rechts . Erster Band, Berlin 1840, S. 14.
 29. Friedrich Carl von Savigny: System des heutigen Römischen Rechts , 1840, Bd. I, S. 213 ff.; Bd. III, S. 244.
 30. Karl Larenz: Methodenlehre der Rechtswissenschaft. 6. Auflage, Berlin 1991, S. 21 f.
 31. Karl Larenz: Methodenlehre der Rechtswissenschaft. 6. Auflage, Berlin 1991, S. 43–48.
 32. Vertreter: E. Ehrlich, GF Kantorowicz, H. Stampe und E. Fuchs: Die Gemeinschädlichkeit der konstruktiven Jurisprudenz , 1909.
 33. Philipp Heck : Gesetzesauslegung und Interessenjurisprudenz , in: Archiv für die civilistische Praxis (AcP) 112 (1914), S. 1 ff.
 34. Karl Larenz: Methodenlehre der Rechtswissenschaft , 1. Auflage 1960.
 35. Karl Larenz: Über Gegenstand und Methode völkischen Rechtsdenkens , 1938.
 36. Vgl. zur Einführung D. Neil Maccormick, Robert S. Summers: Interpreting Statutes: A Comparative Study , Dartmouth 1991; für Südafrika: Lourens Du Plessis: Re-Interpretation of Statutes , Butterworths, Durban 2002.
 37. Vgl. Kent D. Lerch (Hrsg.): Die Sprache des Rechts . Studien der interdisziplinären Arbeitsgruppe Sprache des Rechts der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Band 1: Recht verstehen. Verständlichkeit, Missverständlichkeit und Unverständlichkeit von Recht. Walter de Gruyter, Berlin 2004.
 38. Karl Larenz: Methodenlehre , Kap. 4; Karl Engisch: Einführung in das juristische Denken , 11. Aufsage 2010, Kap. V, S. 160 ff.; Reinhold Zippelius: Juristische Methodenlehre , 11. Auflage 2012, § 4 II, III; siehe auch Bernd Rüthers: Methoden der Rechtswissenschaft , 4. Kapitel („Rechtsanwendung“) B („Der Normzweck“).
 39. Vgl. Bernd Rüthers: Die unbegrenzte Auslegung. Zum Wandel der Privatrechtsordnung im Nationalsozialismus. 6. Auflage, Mohr Siebeck, Tübingen 2005, ISBN 3-16-148473-8 .
 40. Vgl. Ekkehart Stein : Lehrbuch des Staatsrechts , Mohr, 19. Auflage 2004.
 41. Vgl. Reinhold Zippelius: Juristische Methodenlehre , § 4 II: „Welche Auslegung einer wählt, hängt davon ab, was für eine Staatsphilosophie er hat.“
 42. BVerfGE 1, 299 312, st. Rspr , vgl. noch BVerfGE 62, 1 45 mwN
 43. BVerfGE 71, 115 ; BVerfGE 87, 224 ; Reinhold Zippelius: Juristische Methodenlehre , 11. Auflage, § 9 II.
 44. Reinhold Zippelius: Juristische Methodenlehre . 11. Auflage, 2012, § 11 II.
 45. Vgl. BGHZ 46, 74 ff., 76.
 46. Friedrich Carl von Savigny: System des heutigen Römischen Rechts , § 33, A: Auslegung der Gesetze; S. 213, f.
 47. Reinhold Zippelius: Juristische Methodenlehre , §§ 9 II, 10 VI; BVerfGE 71, 115 ; BVerfGE 87, 224 .
 48. Vgl. z. Bernd Rüthers: Methoden der Rechtswissenschaft , 4. Kapitel, D. (Auslegung nach dem Wortlaut)
 49. Bernd Rüthers: Rechtstheorie. Begriff, Geltung und Anwendung des Rechts . München 1999, ISBN 3-406-09484-8 , Rdnrn. 717 ff. insbes. Rn 724: [Es ist] „ein Gebot wissenschaftlicher wie richterlicher Methodenehrlichkeit und geistiger Hygiene, ein Schweigen des Gesetzes als Lücke und die Abweichung vom Gesetz als rechtspolitisch begründete richterliche Gesetzeskorrektur zu deklarieren.“
 50. Michael Kulka, 1953-, Fritz Rittner, 1921–2010.: Wettbewerbs- und Kartellrecht: eine systematische Darstellung des deutschen und europäischen Rechts; [mit 8. GWB-Novelle] . 9., völlig neu bearbeitete Auflage. Heidelberg 2016, ISBN 978-3-8114-4271-9 , S.   243 .
 51. Stefan Thomas, 1975-: Kartellrecht . 2., neu bearbeitete Auflage. Verlag Franz Vahlen, München 2016, ISBN 3-8006-4683-8 , S.   521 .
 52. Manuel Thomas: Grenzen des horizontalen Informationsaustausches im deutschen und europäischen Kartellrecht . In: Internationale Göttinger Reihe Rechtswissenschaften . 1. Auflage. Band   83 . Cuivillier Verlag, Göttingen 2018, ISBN 978-3-7369-9866-7 , S.   7 .
 53. Manuel Thomas: Grenzen des horizontalen Informationsaustausches im deutschen und europäischen Kartellrecht . In: Internationale Göttinger Reihe Rechtswissenschaften . 1. Auflage. Band   83 . Cuvillier Verlag, Göttingen 2018, ISBN 978-3-7369-9866-7 , S.   7 .
 54. Rolf Wank : Rangkonforme Auslegung und Europarecht. In: Ioannis K. Karakostas, Karl Riesenhuber (Hrsg.): Methoden- und Verfassungsfragen der Europäischen Rechtsangleichung. Walter de Gruyter, 2011, ISBN 3-11-025809-9 , S. 21.
 55. Reinhold Zippelius: Juristische Methodenlehre , 11. Auflage, §§ 7 g, 10 III b.
 56. Reinhold Zippelius: Verfassungskonforme Auslegung von Gesetzen , in: Bundesverfassungsgericht und Grundgesetz , 1976, Bd. II, S. 108 ff., 115.
 57. So die ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, vgl. BVerfGE 119, 247 , 274 mwN und BVerfG, Beschluss vom 16. Dezember 2014, Az. 1 BvR 2142/11, Volltext , Rn 86.
 58. Peter Häberle : Grundrechtsgeltung und Grundrechtsinterpretation im Verfassungsstaat. Zugleich zur Rechtsvergleichung als „fünfter“ Auslegungsmethode , Juristenzeitung (JZ) 1989, S. 913 (916 ff.); ebenso Axel Tschentscher: Dialektische Rechtsvergleichung – Zur Methode der Komparatistik im öffentlichen Recht , JZ 2007, S. 807 (812 ff.) mit weiteren Nachweisen zu Quellen und Rezeption in Fn 81; vgl. auch Reinhold Zippelius: Juristische Methodenlehre, 11. Auflage, § 10 IV.
 59. Reinhold Zippelius: Juristische Methodenlehre. 11. Auflage, § 10.
 60. Reinhold Zippelius: Das Wesen des Rechts. 6. Auflage, Kap. 8 b, vgl. ders.: Wertungsprobleme um System der Grundrechte. 1962, S. 22, 82.
 61. Reinhold Zippelius: Juristische Methodenlehre. 11. Auflage 2012, § 10 IV.
 62. Reinhold Zippelius: Juristische Methodenlehre. 11. Auflage 2012, § 10 VII.
 63. Reinhold Zippelius: Wertungsprobleme im System der Grundrechte. 1962, S. 22, 82.
 64. Reinhold Zippelius: Rechtsphilosophie. 6. Auflage, § 20 III 4.
 65. Heinrich Hubmann : Wertung und Abwägung im Recht , 1977.
 66. Heinrich Hubmann: Wertung und Abwägung im Recht. 1977, S. 191.
 67. Reinhold Zippelius: Juristische Methodenlehre. 11. Auflage, § 12.
 68. Reinhold Zippelius: Juristische Methodenlehre. 11. Auflage, 2012, §§ 3 I c, 10 III c, VII
 69. Reinhold Zippelius: Rechtsphilosophie. 6. Auflage, § 20 III 6; ders.: Juristische Methodenlehre. 11. Auflage, §§ 3 I c, 10 VII.
 70. BGHZ, 46, 74 ff., 76.
 71. Karl Larenz, Claus-Wilhelm Canaris : Methodenlehre der Rechtswissenschaft, Studienausgabe , 3. Auflage 1995, Kap 4, Ziff. 2 f; Karl Engisch: Einführung in das juristische Denken , 11. Auflage, Hrsg.: Thomas Würtenberger, 2010, S. 146 ff., 172 ff.; Reinhold Zippelius: Juristische Methodenlehre , 11. Auflage, § 10 VI, VII, § 16 III; Hans-Joachim Koch, Helmut Rüßmann: Juristische Begründungslehre , 1982, S. 176 ff.; Franz Bydlinski : Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff , 2. Auflage 1991, S. 553 ff.; Arthur Kaufmann : Das Verfahren der Rechtsgewinnung. Eine rationale Analyse , 1999, S. 36 ff., 91 ff.; Dirk Looschelders , Wolfgang Roth : Juristische Methodik im Prozeß der Rechtsanwendung , 1996, S. 192 ff.; Sonja Buckel , Ralph Christensen , Andreas Fischer-Lescano (Hrsg.): Neue Theorien des Rechts , Stuttgart 2006.
 72. Reinhold Zippelius: Juristische Methodenlehre . 11. Auflage, § 10 IV; in ähnlicher Weise nimmt Bernd Rüthers: Rechtstheorie , Rn. 725 ff. eine Leitfunktion der teleologischen Auslegung an.
 73. anders Ronald Dworkin: Taking Rights Seriously , 1977.
 74. Karl Engisch: Einführung in das juristische Denken . 11. Auflage, Hrsg.: Thomas Würtenberger, 2010, S. 204 f. im Anschluß an CH Ule; Reinhold Zippelius: Juristische Methodenlehre . 11. Auflage, § 16 III.
 75. Vgl. Bernd Rüthers: Entartetes Recht , dtv-wissenschaft 1994, S. 22.
 76. Reinhold Zippelius: Juristische Methodenlehre , 11. Auflage, § 10.
 77. BVerfGE 82, 38 f.
 78. Vgl. Karl Larenz: Methodenlehre der Rechtswissenschaft , Heidelberg 1960.
 79. Vgl. Ernst Forsthoff : Zur Problematik der Verfassungsauslegung , Stuttgart 1961 einerseits und Alexander Hollerbach : Auflösung der rechtsstaatlichen Verfassung? , AöR 85 (1960), S. 241 ff. andererseits; sowie Peter Schneider und Horst Ehmke : Prinzipien der Verfassungsinterpretation , VVdStRL 20, 1963; Dreier/Schwegmann: Probleme der Verfassungsinterpretation , 1976; Überblicke bei: Ernst-Wolfgang Böckenförde : Die Methoden der Verfassungsinterpretation , NJW 76, 2089 ff. und Matthias Herdegen : Verfassungsinterpretation als methodische Disziplin , JZ 2004, S. 873–879.
 80. Friedrich Müller: Strukturierende Rechtslehre . 2. Auflage, Duncker & Humblot, Berlin 1994, ISBN 3-428-07623-0 .
 81. BVerfGE 12, 105 , 230 ff.; BVerfGE 61, 149 175 ff.
 82. BVerfGE 3, 225 , 231; BVerfGE 28, 243 , 261; BVerfGE 34, 165 , 183 mwN
 83. Konrad Hesse : Grundzüge des Verfassungsrechts. 20. Auflage 1999, Rn 58.
 84. Kritisch zur Anwendbarkeit dieser Regeln im Verfassungsrecht: Friedrich Müller: Strukturierende Rechtslehre , 2. Auflage, Duncker & Humblot, Berlin 1994, ISBN 3-428-07623-0 , passim.
 85. System des heutigen Römischen Rechts, Band I, 1840, S. 206.
 86. Vgl. Jochen Anweiler: Die Auslegungsmethoden des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften , Frankfurt am Main 1997.
 87. Vgl. zu letzterer Peter Schwacke: Juristische Methodik , 4. Auflage 2003, S. 117; teilweise wird die zulässige gesetzesübersteigende Rechtsfortbildung auch als „extra legem“ bezeichnet, vgl. BGH, NJW 1992, 983.
 88. BVerfGE 34, 269 , 288 f.
 89. Vgl. die historischen Beispiele oben.
 90. Vgl. Hans-Joachim Koch , Helmut Rüßmann : Juristische Begründungslehre , 1982, §§ 21–23; teilweise wird versucht, die Grenzen der Rechtsfortbildung mit dem Vorbehalt des Gesetzes neu zu bestimmen, vgl. hierzu Roman Herzog : Gesetzgeber und Gerichte , in: Festschrift für Helmut Simon , 1987, S. 103–112.
 91. BVerfGE 33, 303 f.; BVerfGE 41, 251 , 260 ff.
 92. Vgl. § 31 Abs. 1 BVerfGG; BVerfGE 96, 260 – Normwiederholung.