Embættismaður (Þýskaland)

frá Wikipedia, ókeypis alfræðiorðabókinni
Fara í siglingar Fara í leit

Embættismaður í Þýskalandi ( sambandsríki , fylki, ríkisstarfsmaður ) hefur opinbera þjónustu og tryggðarsamband við vinnuveitanda sinn . Opinberir starfsmenn eru ekki meðal starfsmanna . Frá embættismennsku afmarka því ráðningarskilyrði sem starfsmenn í opinberri þjónustu (opinberir starfsmenn), sem eftir vinnu- og kjarasamninga setja.

Um mitt ár 2019 voru um 1,7 milljónir embættismanna í Þýskalandi, [1] þar á meðal yfir 750.000 kennarar og um 250.000 lögreglumenn. Frá því að löggjafarhæfni þjónustulaga var endurskipulögð með sambandsumbótum árið 2006 hefur lagagrundvöllurinn verið lög um embættisþjónustu (BeamtStG) sem samþykkt voru 2009 og lög um opinbera þjónustu sambands- og ríkisstjórna. Þó að (kjarasamningar) starfsmenn fái laun , fá embættismenn laun sem, fyrir sambandsríkisstarfsmenn, eru byggð á sambandslaunalögum og fyrir ríkis- og bæjaryfirvöld auk opinberra starfsmanna í öðrum svæðisbundnum yfirvöldum er nú byggt á sín eigin launalög ríkisins.

Dómarar og hermenn eru ekki embættismenn og þjónustulög þeirra eru undir öðrum lagalegum viðmiðum ( DRiG og SG ). Engu að síður gilda margar opinberar reglugerðir um þessa stöðuhópa eða sambærilegar reglugerðir hafa verið settar (td á launum og lífeyri). Hægt er að koma á opinberu sambandi kirkju við trúfélög sem eru viðurkennd sem fyrirtæki samkvæmt almannarétti .

tjáning

Skilgreining á hugtökum

Hugtakið embættismaður er skilið öðruvísi. Gerður er greinarmunur á stjórnskipulegum (þ.mt stöðu lögum ), ábyrgðarlögum og gamaldags viðskiptalögum .

Samkvæmt stjórnskipunarlögum er embættismaður einstaklingur sem vinnuveitandi skipar í almannaþjónustu og tryggðarsamband. Embættismennirnir í skilningi stjórnskipunarréttar mynda opinbera þjónustu ásamt kjarasamningastarfsmönnum, hermönnum og dómurum .

Að því er varðar ábyrgðarlög er embættismaðurinn sem er skipaður í yfirvald eða fyrir hönd hans annast opinbera stjórnsýsluverkefni (sbr. Refsiréttur : kafli 11 (1) nr. 2 StGB ; í opinberum ábyrgðarlögum: 34. gr. GG í tengslum við með kafla 839 BGB). Í the fortíð, sá sem vann í gjöf lokuðu atvinnufyrirtæki var einnig undir embættismaður (virkar embættismaður, virkar embættismaður, opinbers starfsmanns í skilningi fjármunaréttar, §§ 133a að 133d GewO gömul útgáfa) .

Eftirfarandi framsetning er takmörkuð við embættismenn í skilningi stjórnskipunarréttar.

Beinir og óbeinir embættismenn

Skjótur (= beinn) embættismaður er sá sem hefur vinnuveitanda í Sambandslýðveldinu Þýskalandi eða einu af löndum þess. Hann er hluti af næstu ríkisstjórn. [2] Óbeinn (= óbeinn) embættismaður er sá sem gengur í löglega sjálfstæða stofnun , stofnun eða annað hlutafélag samkvæmt almannarétti sem hefur stöðu vinnuveitanda, t.d. B. háskóli, sveitarfélag eða fagstofa, er í slíkri almannaþjónustu og tryggðarsambandi. [2] [3]

Sambandsfulltrúar, embættismenn, embættismenn sveitarfélaga

Alríkisstarfsmaður er sá sem hefur almannaþjónustu og tryggðarsamband (embættismannatengsl) við sambandsstjórnina eða sambandsfyrirtæki, stofnun eða stofnun samkvæmt opinberum lögum (vinnuveitandi) ( kafli 4. BBG i. V. m. § 2 BBG). Embættismaður ríkisins er einhver sem hefur almannaþjónustu og tryggðarsamband við sambandsríki, ríkisfyrirtæki, stofnun eða stofnun. [2] Embættismenn sveitarfélaga hafa hverfi , önnur sveitarfélagasamtök , hverfislausa borg eða sveitarfélag sem tilheyrir hverfi sem vinnuveitanda. Beinir embættismenn sambands- og ríkis eru embættismenn. [2]

Lög um opinbera þjónustu

Embættislögin eru hluti af sérstökum stjórnsýslulögum og fela meðal annars í sér að komið er á embættismannatengslum sem og réttindum og skyldum opinberra starfsmanna í Þýskalandi. Fram til ársins 2006 urðu sambandsríkin að samræma lög ríkisstarfsmanna sinna í samræmi við ákvæði laga um rammaþjónustu (BRRG). Sem afleiðing af umbótum sambandshyggjunnar var löggjafarhæfni sambandsstjórnarinnar og þar með gamla BRRG ekki lengur til. Það var skipt út fyrir lögin sem tóku gildi 1. apríl 2009, sem stjórna stöðu embættismanna í sambandsríkjunum ( Beamtenstatusgesetz - BeamtStG).

Þessum sérstöku tengslum samkvæmt almannarétti er stjórnað í lögum um opinbera þjónustu sambandsins og fylkja sambandsríkisins Þýskalands. Lög um opinbera starfsmenn (BBG) stjórna upplýsingum um sambönd opinberra starfsmanna á sambandsstigi og innihalda ákvæði um stjórnun starfsmanna og um kvartanir / lögvernd. Samsvarandi ríkislögreglur eru til fyrir embættismenn á ríkisstigi eða í borgum og sveitarfélögum. Lög um stöðu opinberra starfsmanna, sem leystu af hólmi lög um almannaþjónustu 1. apríl 2009, veita nauðsynleg ákvæði um lög um opinbera þjónustu sambandsríkjanna.

Stjórnarstarfssambandið skal stjórnað og þróað áfram með stjórnarskránni ( 33. gr. 5. gr. Grunnlaga ) samkvæmt hefðbundnum meginreglum faglegrar embættisþjónustu . Helstu verkefni embættismanna er hlutlaus árangur af opinberum skyldum , sem vegna öryggis ríkisins eða opinber tala ekki aðeins einstaklinga í almennum lögum ráðningarsambandi , má flytja eru.

Staða embættismanns

Opinberir starfsmenn hafa sérstakt lagatengsl við ríkið. Á þjónustutíma þeirra verða opinberir starfsmenn fyrir auknu sambandi við ríkið, en styrkleiki þeirra fer út fyrir venjuleg tengsl borgarans við ríkið. Opinberir starfsmenn eru því sérlega nærri ríkinu; þeir eru fulltrúar þess. Þess vegna er hægt að takmarka grundvallarréttindi embættismanna.

Ástæða

Borgarastarfið er eftir samkomulagi (til samvinnu og myndunar sem krefst stjórnunarlegra ástæðna). Ráðningin er gerð með því að afhenda skipunarvottorð og fá það mótmælalaust. Öfugt við starfsmenn, ráðningarsamband kemur ekki frá ráðningarsamningi (embættismenn eru ekki meðal starfsmanna ). Skipunin skal gerð í samræmi við hæfi , getu og faglega frammistöðu (val á þeim bestu).

Forsenda skipunar er að umsækjendur séu þýskir í skilningi 116. gr. Grunnlaganna eða hafi ríkisborgararétt í aðildarríki Evrópubandalaganna (7. kafli BeamtStG) og tryggi að þeir standi undir frjáls lýðræðisleg grundvallarskipan á öllum tímum (áður róttæka skipunin, nú afnumin) og sem hafa tilskilin menntunarbakgrunn til starfsferils eða, að fenginni reglugerð, venjulegan menntunarbakgrunn. Ennfremur verður að uppfylla óskrifaðar kröfur. Opinberir starfsmenn verða að vera hæfir til þjónustu (líkamlega, andlega og einkennandi), mega ekki vera með sakavottorð , verða að búa við skipulega efnahagsástand og vera almennt við hæfi (gott orðspor , persóna og persónubundin hæfni). Heilbrigðisskilyrðin mega þó ekki fela í sér neina mismunun gagnvart fötluðum (kafla 9 BeamtStG) [4] .

Aðeins má skipa einn Þjóðverja fyrir sérstök verkefni (t.d. á öryggissvæðinu). Er brýn viðskiptaþörf eða ætti einstaklingur z. B. vera skipaður prófessor , yngri prófessor , aðstoðarmaður eða fræðilegur ráðgjafi við háskóla eða aðra rannsóknastofnun, hægt er að falla frá kröfu um þjóðerni (§ 7 Abs. 3 BeamtStG).

Opinber skipun er ekki aðeins nauðsynleg til að koma á opinberu sambandi, heldur einnig til „umbreytingar“ (ráðningar opinberra starfsmanna við afturköllun og skilorðsbundið, úthlutun opinberra starfsmanna ævilangt ) af embættismannasambandi af annarri gerð ( um afturköllun, á reynslulausn, á ævi), veitingu embættis með önnur lokagreiðslur og annan opinberan titil ( kynning ), þegar embætti með annan opinberan titil er veitt án breytinga á einkunn, að því tilskildu að verðlaunin skrifstofunnar réttlætir breytingu á starfsferli (kafli 8 BeamtStG). Að jafnaði eru ráðstafanirnar háðar samþykki viðkomandi starfsmannaráðs .

frágangi

Opinberir starfsmenn geta ekki sagt upp störfum og ekki er hægt að segja upp opinberum starfsmönnum vegna þess að ekki er um samningsbundið ráðningarsamband að ræða . Þó er hægt að óska ​​eftir uppsögn hvenær sem er. Í þessu tilfelli greiðir vinnuveitandinn lífeyristryggingagjöldin meðan þjónustan stendur yfir. Uppsegnir embættismenn eiga þá ekki lengur rétt á opinberum starfsmönnum . Opinberum starfsmönnum er aðeins hægt að segja upp ævilangt gegn vilja sínum með agaviðræðum eða - í vissum tilfellum - ef vanhæfi er til staðar .

Sambandsfulltrúar geta frá 4. september 2013 eftir að þeir yfirgáfu embættismannastöðu (td eins og þegar þeir fluttu til einkafyrirtækis ), skipt út fyrri lögbundnum afturvirkum í lögbundnu lífeyriskerfi , að beiðni svokallaðs aldurs peninga eftir aldur Bótalög fá. Þetta er eigin eftirlaunaáætlun en ekki lífeyri. [5] [6] Embættismaður verður að yfirgefa þjónustuna að eigin ósk og án nokkurrar hindrunar. Að auki hlýtur þjónustutímabil í sjö ár, að minnsta kosti fimm hjá vinnuveitanda, að vera lokið. Að minnsta kosti hafa ríki Baden-Württemberg , Bremen , Hamborg , Hessen og Saxland sett reglugerðir, sem sumar eru upphaflega takmarkaðar í tíma, sambærilegar við ellilífeyrisgreiðslur. [7]

Samkvæmt kafla BeamtStG lýkur embættismannasambandi þegar dómurinn verður endanlegur (sjálfkrafa og án sérstakrar fyrirvara ) ef embættismaðurinn er sakfelldur fyrir ásetning um refsiverða háttsemi til frelsissviptingar (að jafnaði) tólf mánaða eða meira. Einnig hér er hlutaðeigandi endurtryggður. Af þessum sökum, það gerist stundum að glæpamaður embættismenn eru dæmdir til minna en tólf mánaða fangelsisvistar ef tap af opinberu stöðu vegna setningarinnar virðist óviðeigandi, því samkvæmt dómafordæmum Federal Court of Justice (BGH) , afleiðingar þess að dæma refsingu gilda um alla brotamenn til að íhuga. Brottvikning úr þjónustunni (kölluð uppsögn starfsmanna kjarasamninga) getur enn átt sér stað í agamálum .

Lögbundin uppsagnarbann fyrir opinbera starfsmenn af öllum gerðum stöðu er fyrir hendi í samræmi við lög um mæðravernd og kafla laga um vinnuvernd fyrir opinbera starfsmenn sem kallaðir eru til herþjónustu eða tvískipta þjónustu (samtímis þjónustu við tvo eða fleiri vinnuveitendur). Þessi löggjöf táknar opinber lög, algjört bann við uppsögnum fyrir alla vinnuveitendur í sambandsríkjum, fylkjum og sveitarfélögum.Vilja vinnuveitanda er minnkuð í núll.

Embættismenn, sem eru talin vanhæfir af vinnuveitanda skal reglulega taka snemma á eftirlaun ef lögboðnar kröfur Civil Service lífeyrissjóðalaga (BeamtVG) séu uppfyllt (Kafli 26 BeamtStG). Kröfur um starfslok vegna óvinnufærni miðast við lífeyrisgreiðslutíma sem þegar hefur verið lokið, þar með talið fyrri starfstíma og ellilífeyrislaun sem embættismaðurinn fær eða hefur fengið. Komi fram staðreyndir í lífeyrislögum er uppsögn vegna atvinnuleysis óheimil stjórnarskrá.

tegundir

Tegundir embættismannatengsla eru samband opinberra starfsmanna til æviloka sem venjuleg gerð, embættismannatengsl á reynslulausn til að ljúka reynslutíma opinberra starfsmanna, samband opinberra starfsmanna við afturköllun aðallega vegna undirbúningsþjónustu , embættismaður samband á réttum tíma fyrir tímabundna framkvæmd opinberra starfsmanna og heiðurs embættismannatengsl fyrir framkvæmd opinberra starfsmanna án endurgjalds. The Institute á atvinnu (frá 2009), the opinber starfsmaður stöðu í að bíða og endurnýta eftir seinni heimsstyrjöldina ekki lengur fyrir hendi. Svokallaður pólitískur embættismaður hefur ekki eigin embættismannatengsl. Hægt er að setja hann í tímabundið starfslok ( kafli 54 BBG ; samsvarandi lögreglur ríkisins). Kjörfulltrúi hjá sveitarfélögum er yfirleitt tímabundinn embættismaður.

feril

Starfsferill embættismanns er stjórnaður á grundvelli starfsferilsins . Starfsreglan er ein af hefðbundnum meginreglum faglegrar opinberrar þjónustu . Það er stjórnað í sambands- og ríkisferilreglum. Sumt af þessu er töluvert frábrugðið.

Starfsferlahópar

Ferill felur í sér allar skrifstofur á sama viðfangsefni sem krefjast sömu fyrri menntunar og þjálfunar. Ferill felur í sér undirbúningsþjónustu og reynslutíma. Gerður er greinarmunur á fjórum eftirfarandi ferilhópum (þó að sum lönd hafi nú samþykkt mismunandi reglugerðir):

 • Einföld þjónusta : einkunnir A 2 til A 5, fyrir sérstaklega áberandi stöður einnig A 6
 • Medium þjónusta : laun hópa A 6 til 9 (í Baden-Württemberg samkvæmt lögum ríkisins í sérstaklega áberandi stöðum, t.d. virkar Þjónustustjóri á CORRECTIONAL FACILITY og yfirmaður vegum viðhaldsþjónustu einnig 10). Skrifstofur BesGr. A 5 er ekki lengur aðgangsskrifstofa. Ferillinn byrjar nú með A 6 (ekki tæknilegum störfum) eða A 7 (tæknilegum störfum, lögreglu, tollgæslu og refsikerfi)
 • Eldri þjónusta : einkunnir A 9 til A 13, starfsferill í ótæknilegri þjónustu byrjar með A 9, starfsferill í tækniþjónustunni með A 10, byrjunarlaunaflokkur fyrir feril námsgreina er A 9, fyrir feril grunn- og framhaldsskóla kennarar A 12 og sér- og framhaldsskólakennari A 13
 • Æðri þjónusta : einkunnir A 13 til A 16, W 1 til W 3 ( háskólakennarar ) og B 1 til B 11
Tíðnidreifing einstakra starfsferlahópa árið 2004 [8]
Hærri þjónusta Hærri þjónusta Meðalstig Einföld þjónusta
algerlega ættingi (%) algerlega ættingi (%) algerlega ættingi (%) algerlega ættingi (%)
Samband 18.400 13.9 43.800 33.1 66.900 50,6 3.200 2.4
löndum 332.100 26.2 704.700 55.6 223.300 17.6 8.300 0,7
Sveitarfélög 27.200 15.1 92.600 51.4 59.700 33.2 500 0,3
aðra lögaðila
almannaréttar
17.000 26.4 42.400 65.9 4.600 7.2 300 0,5
samtals 394.700 24.0 883.600 53.7 354.400 21.6 12.300 0,7

Opinber titlar sambands- og ríkisstarfsmanna

Opinberar tilnefningar sambands- og ríkisstarfsmanna í Þýskalandi eru opinberar tilnefningar embætta sem embættismaður gegnir. Í undirbúningsþjónustunni nota embættismennirnir ekki opinberan titil (þar sem þeim hefur ekki enn verið úthlutað embætti), heldur þjónustuheiti .

Opinber titill Skammstöfun [9] Einkunn Federal feril hópur [10] þjálfun
Utanríkisráðherra StS B 11 æðri þjónusta húsbóndi
Ráðherrastjóri MD, MinDir B 9
Ráðherrastjóri MinDirig, MDg B 6
Ráðherra ráðherra MR, mín B 3
Ráðherra ,
Forstjóri ríkisstjórnarinnar
HERRA,
LRD, LRDir
A 16
Forstjóri ríkisstjórnarinnar RD, RDir A 15
Efra ríkisráð ORR A 14
Stjórnarráð RR A 13 (inngangur skrifstofa)
Æðsti ráðherra ríkisstjórnarinnar ROAR A 13 æðri þjónusta Bachelor
Ráðherra ríkisstjórnarinnar RAR A 12
Ríkisstarfsmaður RA, RAmtm A 11
Yfirmaður ríkisstjórnar Arðsemi A 10
Eftirlitsmaður ríkisins RI A 9 (inngangur skrifstofa)
Eftirlitsmaður ríkisins RAI A 9 Meðalstig Verkmenntun
Aðalritari ríkisstjórnarinnar RHS A 8
Ritari ríkisstjórnarinnar ROS A 7
Ritari ríkisstjórnarinnar RS A 6 (inngangur skrifstofa)
Yfirdómari OAM, OAMstr A 5 einföld þjónusta Hálfmenntaður
Sýslumaður AM, AMstr A 4
Aðstoðarmaður í fullu starfi HAG, HAGeh A 3
Yfirritari OAG, OAGeh A 2 (inngangur skrifstofa)

kröfur

Þegar ráðið er ríkis- eða sambandsstarfsmaður verður að uppfylla ákveðin skilyrði. Til viðbótar við hæfnisregluna verður einnig að uppfylla meginregluna um hæfni og árangur.

Hæfnisregla

Hæfni felur í sér líkamleg, andleg og persónueinkenni. Samkvæmt hæfnisreglunni (sjálfsmyndarreglan) verður hugsanlegur embættismaður að:

 • Vertu Þjóðverji í skilningi 116. gr. Grunnlaganna eða ESB ríkisborgari (undantekning er möguleg ef þörf er á viðskiptum),
 • standa fyrir frjálsu lýðræðislegu grunnskipulagi ,
 • Vertu nógu heilbrigður líkamlega og andlega til að ekki sé búist við framtíðarvinnu og ótímabærri vanhæfni og takmarkast ekki af þessu (fyrir alvarlega fatlaða umsækjendur er að jafnaði ekki gert ráð fyrir vanhæfni innan fimm ára),
 • hafa getu til að gegna opinberu embætti .

Hæfnisregla

Einhver er aðeins hæfur sem embættismaður ef hann getur sannað að hann hafi ákveðinn starfsferil. Til starfsferilsins eru lágmarkskröfur varðandi fyrri menntun, undirbúningsþjónustu og próftöku (starfsferilspróf). Almenn krafa um atvinnu vegna starfsferils í

Innan starfsferilshópanna er gerður greinarmunur á námsgreinum (svo sem tæknilegri eða tæknilegri þjónustu). Opinberir starfsmenn hefja almennt feril sinn á inngangaskrifstofunni vegna ferils síns. Aðgangsskrifstofurnar og efstu skrifstofurnar sem hægt er að ná til fyrir viðkomandi feril eru ákvarðaðar af viðkomandi vinnuveitanda.

Í sumum tilfellum er framfarir mögulegar: Eftir ákveðinn tíma í starfi geta embættismenn skipt yfir í næsta æðri feril með viðeigandi þjálfun og staðist próf. Hér verður að gera greinarmun á regluhækkun og aukinni notkun .

Árangursregla

Fagleg árangur er skilgreindur sem forritatengdur, sannaður í reynd og væntanlegur í framtíðarhæfileikum og því ber að meta hann út frá hagnýtri starfsemi.

þjálfun

Hærri þjónusta

Að jafnaði fer aðgangur að æðri þjónustunni fram með viðurkenningu á starfsréttindum sem byggjast á menntunarréttindum og fullu starfi. Undantekning er að ljúka undirbúningsþjónustu.

Hærri þjónusta

Undirbúningsþjónusta fyrir feril í æðri þjónustunni tekur að minnsta kosti þrjú ár. Í námsbraut við háskólann í hagnýtri vísindum til opinberrar stjórnsýslu veitir það nemendum vísindalega þekkingu og aðferðir og hagnýta faglega færni og þekkingu sem þarf til að sinna verkefnum ferils síns. Nemendur eru venjulega í embættismannastöðu við afturköllun. Námskeiðið tekur venjulega 18 mánuði (21 mánuður í fjármálastjórnun og almennri innri stjórnsýslu). Afgangurinn af undirbúningsþjónustunni felur í sér þjálfun á sérsviðum sem beinast að starfsframa. Ennfremur hafa allir útskriftarnemar frá viðurkenndum háskólum í grundvallaratriðum aðgang að eldri þjónustu eða samsvarandi undirbúningsþjónustu.

Oft er viðurkenningin veitt á sama tíma og starfsferilspróf fyrir eldri þjónustu. Umfram allt eru prófin sem veitt eru Diplom-Verwaltungswirt (FH) , Diplom-Finanzwirt (FH) , Diplom-Rechtspfleger (FH) og Diplom-Betriebswirt (FH) . Í nokkur ár hefur verið skipt yfir í BS gráðu, einkum Bachelor í lögfræði (t.d. í Norðurrín-Vestfalíu) eða Bachelor í opinberri stjórnsýslu.

Forsenda fyrir ráðningu í undirbúningsþjónustu eldri þjónustunnar er skólamenntun sem hæfir háskólanámi. Í ferli æðri þjónustu getur þjálfunin einskorðast við viðfangsefni sem fjalla um að minnsta kosti eitt ár ef öflun vísindalegrar þekkingar og aðferða er sönnuð með viðeigandi námskeiði við aðgengilegan háskóla (FH prófskírteini) eða BS gráðu ). Slík þjálfun utan stjórnsýslunnar fer fyrst og fremst fram í tæknilegum störfum eldri þjónustunnar. Ef um er að ræða ytra tækniskólanámskeið er inngangur skrifstofa A 10 til að vega upp á móti kostnaði sem umsækjandinn á ferli hafði á námskeiði sínu sem ekki var greitt.

Það getur einnig verið krafist þess að lokið hafi verið kennaraprófi við háskóla sem hæfir skólaþjónustu við framhaldsskóla , grunnskóla , framhaldsskóla og sérskóla ( kennslupróf , ekki dýpkað). Vegna meiri kröfu er inngangsskrifstofan stillt á A 12 að lokinni undirbúningsþjónustunni.

Meðalstig

Að jafnaði þarf að ljúka tveggja ára undirbúningsþjónustu fyrir miðþjónustuna. Það samanstendur af að minnsta kosti sex mánaða námskeiði í stjórnunarskóla, t.d. B. námsstofnun fyrir stjórnsýslu sveitarfélaga. Forsenda fyrir ráðningu sem embættismaður í undirbúningsþjónustunni er brottfararskírteini í framhaldsskóla eða brottfararskírteini í framhaldsskóla í tengslum við gagnlega iðnnám . Sérstaklega krefst tæknilegur starfsferill sveinspróf , iðnpróf eða hæfi sem ríkisvottaður tæknimaður til þátttöku í undirbúningsþjónustunni. Stundum er einnig hægt að stunda nám í undirbúningsþjónustu hjá hinu opinbera. Fyrir tæknilega starfsferil er inngangsskrifstofan venjulega A 7, fyrir ekki tæknilega feril A 6, fyrir löggæslumenn, allt eftir landi, A 7 eða A 9.

Einföld þjónusta

Undirbúningsþjónusta fyrir einföldu þjónustuna krefst brottfararskírteinis í framhaldsskóla . Í stað ferilsprófs er aðeins óformlegt ráðningarpróf í einföldu þjónustunni, sem einnig er hægt að skipta út fyrir sönnun á starfsþjálfun eða viðurkenndri, skyldri eða undirbúningsstarfi hjá vinnuveitanda. Annar sérkenni embætta hinnar einföldu þjónustu er sú staðreynd að ekki aðeins eru opinberir starfsmenn notaðir, heldur einnig alltaf sérstaklega skyldugir kjarasamningar.

Laun

Opinberir starfsmenn fá ekki laun sem samið hefur verið um í ráðningarsamningi eða kjarasamningi heldur eru greidd. Laun opinberra starfsmanna eru greidd fyrirfram í byrjun mánaðarins. Þetta er til að tryggja fjárhagslegt sjálfstæði embættismannsins og forðast spillingu . Úthlutun embættis til launahóps fylgir meginreglunni um starfhæf laun. Hæfni sem krafist er í hverju tilfelli gegnir einnig mikilvægu hlutverki. Launastigið getur verið sérstaklega erfitt fyrir embættismenn í lægri bekk. Samkvæmt úrskurði stjórnlagadómstóls sambandsins er lágmarksfjarlægðarkrafa til grundvallaröryggis sjálfstæð meginregla sem er fengin frá megrunarreglunni . Þessi lágmarksmunur er ekki náð ef nettó mataræðið (að teknu tilliti til fjölskyldutengdra launaþátta og barnabóta) er innan við 15 prósent yfir grunnöryggisstigi. [11]

Þar sem opinberir starfsmenn eru undanþegnir tryggingum, eru framlög til lögboðinna lífeyris- og atvinnuleysistrygginga, sjúkratryggingar og langtímavernd ekki dregin frá (brúttó) launum. Til viðbótar við einkarekna heilsu- og langtímatryggingu er hins vegar einnig kostur á frjálsri aðild að lögbundnum tryggingum á einstökum sviðum.

Peningunum sem sparast er ekki safnað í formi lífeyrissjóðs. Verði ótímabær brottför frá sambandi opinberra starfsmanna við viðbótartryggingu leiðir þetta til óhagræðis þar sem ráðningaraðilinn tryggir aðeins heildarlaun sem raunverulega eru greidd í viðbótartryggingunni. Upphæð launa er byggð á sambandslaununum i. V. m. Viðeigandi launalögreglur sambandsins , sem skiptast í mismunandi reglur.

Einkunnir

 • Launapöntun A : Opinberir starfsmenn með hækkandi laun eftir reynslustigi (A 2 til A 16)
 • Besoldungsordnung B : Beamte mit fester Besoldung (B 1 bis B 11)
 • Besoldungsordnung R : Richter und Staatsanwälte (R1 bis R 10, R 1 und R 2 mit aufsteigender Besoldung nach Erfahrungsstufen)
 • Besoldungsordnung W : Professoren einschließlich der Juniorprofessoren (W1 bis W3), bei W 2 und W3 zusammengesetzt aus Grundbesoldung und Leistungszuschlägen

Die Ämter der Besoldungsordnung C sind seit der Einführung der Besoldungsordnung W auslaufend, dh, sie dürfen nicht mehr neu verliehen werden. Von allen Besoldungsordnungen gibt es derzeit jeweils eine Variante für West- bzw. Ostdeutschland. In den Besoldungsordnungen A und B sind Stellenzulagen für viele Aufgabenbereiche oder Funktionen vorgesehen (z. B. für Taucher, Polizeivollzugsbeamte , hauptamtliche Feuerwehrangehörige , alsFlugsicherungsbeamte und Kraftfahrer ; in gefahrgeneigten Berufen wird eine Gefahrenzulage gewährt).

Krankheitskosten

Beamte sind nicht gesetzlich krankenversicherungspflichtig , sondern erhalten im Krankheitsfall Beihilfeleistungen des Dienstherrn.

Es gibt in Deutschland kein einheitliches Beihilferecht. Es finden in einzelnen Ländern Beihilfenverordnungen (BVO) – also Rechtsverordnungen – Anwendung, z. B. Nordrhein-Westfalen. [12] Der Bund und die Länder, die sie für ihre Bediensteten übernommen haben, wenden die Verordnung über Beihilfe in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen ( Bundesbeihilfeverordnung – BBhV) vom 13. Februar 2009 ( BGBl. I S. 326 ) und die zu ihrer Ausführung erlassenen Verwaltungsvorschriften ( ie nur die Verwaltung bindende Regelungen), im Bund die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Bundesbeihilfeverordnung (BBhVVwV) vom 13. Juni 2013 [13] (GMBl. S. 722) an.

Hinsichtlich der unterschiedlichen rechtlichen Regelungsmodifikationen ( Rechtsverordnung oder Verwaltungsvorschrift ) hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig mit Urteil vom 17. Juni 2004 entschieden: Die als Verwaltungsvorschriften ergangenen Beihilfevorschriften des Bundes genügen nicht den verfassungsrechtlichen Anforderungen des Gesetzesvorbehalts. Die wesentlichen Entscheidungen über die Leistungen an Beamte, Richter und Versorgungsempfänger im Falle von Krankheit und Pflegebedürftigkeit hat der Gesetzgeber zu treffen. Für eine Übergangszeit sind die Beihilfevorschriften allerdings noch anzuwenden. [14]

Der Dienstherr zahlt Beamten für deren Arzt- und Zahnarztkosten eine Beihilfe, die in der Regel die Hälfte der beihilfefähigen Aufwendungen erstattet. Die Beihilfefähigkeit von Aufwendungen wird z. B. in der oben genannten Verwaltungsvorschrift definiert. Auch werden beim Bund und in vielen Ländern unter Übertragung der Auswirkungen der Gesundheitsreform in Deutschland wie Praxisgebühr , Festbetrag , Selbstbehalte etc. die Erstattungen weiter eingeschränkt. Für die restlichen Kosten müssen Beamte durch Abschluss einer privaten Krankenversicherung selbst vorsorgen. Alternativ dazu können Beamte freiwilliges Mitglied werden, erhalten dann aber außer in Hessen keine Beihilfe oder teilweise Beihilfe für Leistungen, die nicht dem Leistungskatalog der Gesetzlichen Krankenversicherung entsprechen. Kinder von Beamten und nicht gesetzlich versicherungspflichtige Ehepartner erhalten ebenfalls Beihilfeleistungen, sofern ihr Einkommen eine bestimmte Grenze nicht übersteigt.

In einigen wenigen Ländern werden die Krankheitskosten bestimmter Gruppen von Beamten (z. B. bei Polizei und Feuerwehr) vollständig vom Dienstherrn getragen ( Heilfürsorge ). Für die Bundesbahnbeamten gelten die Beihilfevorschriften nicht. Hier erfüllt die Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten die Fürsorgeverpflichtungen in einem anderen Umfang, da diese Einrichtung als Körperschaft des öffentlichen Rechts sowie als betriebliche Sozialeinrichtung geführt wird und Beiträge erhebt.

Versorgung im Ruhestand

Der Anspruch auf Gewährung von Versorgungsbezügen wird regelmäßig mit Eintritt in den Ruhestand bei Erreichen der Altersgrenze wirksam, sonst auch bei vorzeitigem Eintritt in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit. Im letzteren Fall führt dies zu einer Minderung bis zu 10,8 Prozent (in Nordrhein-Westfalen bis zu 14,4 Prozent). Die Höhe dieser Bezüge bemisst sich dann einerseits nach den Dienstbezügen, die dem Beamten in seiner Dienstzeit zuletzt zugestanden haben, andererseits an der ruhegehaltfähigen Dienstzeit, wobei (seit 2003) für jedes Dienstjahr 1,79375 Prozent als Ruhegehaltssatz angerechnet werden. Der Höchstsatz beträgt 71,75 Prozent der letzten Dienstbezüge, bei Dienstunfähigkeit aufgrund eines Dienstunfalles 75 Prozent. Diese Prozentsätze werden mit dem Faktor 0,9901 multipliziert. ( § 5 Abs. 1 Hs. 2 BeamtVG) Daraus ergibt sich ein tatsächlicher Ruhegehaltsanspruch pro Jahr von 1,775991875 Prozent sowie ein Höchstbetrag von 71,04 Prozent, bei Dienstunfällen von 74,2575 Prozent.

Beamte erhalten Versorgungsbezüge aus ihrem letzten Amt, wenn sie es mindestens zwei Jahre ausgeübt haben. Wird diese Bedingung nicht erfüllt, wird das Ruhegehalt aus dem zuvor bekleideten niedrigeren Amt errechnet. (Die Regelung der Mindestamtszeit von drei Jahren hat das Bundesverfassungsgericht zugunsten der künftigen Ruhestandsbeamten für verfassungswidrig erklärt. [15] ) Die Versorgungsbezüge sind bei der Einkommensteuer nach § 19 Abs. 2 EStG voll zu versteuern. Des Weiteren zahlen die Ruhestandsbeamten bis zu ihrem Tode ihre Beiträge zur privaten Krankenversicherung oder als freiwillig Versicherte in der gesetzlichen Krankenversicherung weiter.

Bei einer vorzeitigen Versetzung eines Beamten in den Ruhestand ergeben sich beispielsweise bei einer Dienst- bzw. Amtszeit von 25 Jahren ein Prozentsatz von 44,84 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge, abzüglich 3,6 Prozent für jedes Jahr früherer Versetzung in den Ruhestand (als regulär mit jetzt neuerdings bis zu 67 Jahren). Die Maximalminderung beträgt 10,8 Prozent (in Nordrhein-Westfalen bis zu 14,4 Prozent). Wenn es für ihn günstiger ist, erhält der Versorgungsempfänger Mindestversorgungsbezüge in einer Höhe, welche sich aus 65 Prozent der Besoldungsgruppe A 4 BBesO zuzüglich eines Festbetrags von 30,68 Euro (Stand 1. März 2020: 1.796,55 Euro brutto (ohne Familienzuschlag bei Bundesbeamten), abzüglich Steuern und den Beitrag für die Krankenversicherung) ergibt.

Rechte der Beamten

Die deutschen Beamten haben dem Dienstherrn gegenüber eine besondere Dienst- und Treuepflicht. Dafür ist der Dienstherr seinen Beamten gegenüber zu besonderer Fürsorge verpflichtet, ua zu einer dem Amt angemessenen Alimentation (Besoldung) und Unterstützung im Krankheitsfall ( Beihilfe ) sowie zur Gewährung einer angemessenen Pension , in der Gesetzessprache Versorgungsbezüge genannt, im Ruhestand .

Mit dem Zeitpunkt der Aushändigung der Ernennungsurkunde ist der Bewerber Beamter und wird alimentiert, dh, er empfängt ab diesem Zeitpunkt Dienstbezüge (Besoldung). Der Einsatz des Beamten für die Wahrnehmung von Aufgaben wird als „Verwendung“ bezeichnet.

Eine Möglichkeit zur zwangsweisen Teilzeitbeschäftigung, wie im Landesbeamtengesetz Niedersachsens, ist nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes [16] nicht zulässig. Beamte haben das Recht, ihre Amts- und Dienstbezeichnung auch außerhalb des Dienstes zu führen.

Pflichten der Beamten

Beamte müssen nach Recht und Gesetz handeln (Gesetzestreue). Weisungen der Vorgesetzten sind grundsätzlich zu befolgen ( Gehorsamspflicht ). Allerdings gibt es das Recht und die Pflicht zur Beanstandung, der Remonstration , falls ein Beamter der Meinung ist, eine Weisung sei unrechtmäßig. Unabhängig vom Ausgang des Remonstrationsverfahrens darf der Beamte eine Anordnung, die die Würde des Menschen verletzt, niemals ausführen. [17]

Zu Beginn ihrer Laufbahn müssen Beamte einen Diensteid ablegen. Verstöße gegen Beamtenpflichten und auch Verstöße außerhalb des Dienstes, die das Ansehen schädigen könnten, werden, je nach Verfehlung, im außergerichtlichen Disziplinarverfahren oder/und gerichtlichen Disziplinarverfahren vor den Verwaltungsgerichten geahndet. Diese können im Extremfall zur Entfernung aus dem Dienst führen. Anweisungen dürfen nicht befolgt werden, wenn sie gegen Gesetze verstoßen, sie müssen nicht befolgt werden, wenn sie nicht dienstlichen Zwecken dienen.

Manche Bürgerrechte sind eingeschränkt, z. B. erlaubt ihr Treueverhältnis zum Staat den Beamten kein Streikrecht . Sogar das Recht auf freie Meinungsäußerung ist für Beamte im Dienst eingeschränkt (z. B. politische Betätigung).

Ferner besteht auch außerhalb des Dienstes eine Wohlverhaltenspflicht für Beamte, um das Ansehen des Staates nicht zu gefährden. Sie sind außerdem verpflichtet, sich jederzeit über ihr Arbeitsgebiet zu informieren (Informationspflicht).

Die Pflicht des Untergebenen, seine Vorgesetzten zu beraten und diese zu unterstützen (Beratungspflicht), ist ein weiterer Bestandteil der Beamtenpflichten. Beamte haben sich ferner mit voller Hingabe bzw. vollem persönlichen Einsatz ihrem Beruf zu widmen. Das bedeutet, sie dürfen Nebentätigkeiten (insbesondere entgeltlichen) nur mit besonderer Genehmigung nachgehen. In den meisten Ländern ist die wissenschaftliche oder künstlerische Betätigung nicht genehmigungs-, wohl aber anzeigepflichtig. Ferner dienen sie dem ganzen Volk und nicht einer Partei ; daraus folgt, dass sie bei Entscheidungen auch das Gemeinwohl zu wahren haben.

Andere Formen des öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses

Keine Beamten sind, im Unterschied zu den Staatssekretären , die parlamentarischen Staatssekretäre und die Mitglieder der Bundesregierung , also Bundeskanzler und Bundesminister . Sie stehen gemäß § 1 BMinG zum Bund in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis; sie sind keine Bundesbeamten (vgl. § 18 BMinG). Entsprechendes gilt für die Mitglieder der Landesregierungen im Verhältnis zum jeweiligen Land .

Weitere Amtsträger in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis sind der Bundespräsident und die Parlamentspräsidenten . Für den Bundespräsidenten ergibt sich dies schon daraus, dass er Verfassungsorgan ist.

Auch kann nach dem Prinzip der Trennung von Amt und Mandat ein Bundes- oder Landtagsabgeordneter als Mitglied der Legislative nicht zugleich als Beamter Angehöriger der Exekutive sein. Wird ein Beamter als Abgeordneter gewählt, ruhen in der Legislaturperiode die beamtenrechtlichen Rechte und Pflichten (z. B. für Abgeordnete des Bundestags nach § 5 AbgG ).

Obwohl es in Bezug auf die rechtlichen Verhältnisse viele Ähnlichkeiten gibt, sind Richter und Soldaten keine Beamten. Ihr Status unterliegt dem Deutschen Richtergesetz bzw. dem Soldatengesetz . Bis in die 1960er Jahre waren Richter auch Beamte. Man sprach dann von richterlichen Beamten. Die Soldaten stehen in einem Wehrdienstverhältnis ( § 1 SG ).

Notare (ausgenommen Amtsnotare , diese sind Beamte) sind Amtsträger, aber stehen in keinem Dienstverhältnis, sondern sind beliehen . Die Beleihung kommt auch in anderen Bereichen vor, macht aber den Beliehenen nicht zum Beamten oder stellt ihn in ein Dienstverhältnis (z. B. Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure ).

Wandel des deutschen Beamtenwesens

Die Kommunen, insbesondere im Osten Deutschlands, beschäftigen relativ wenige Beamte. Ob die Einstellung von Arbeitnehmern anstelle von Beamten finanziell günstiger ist, ist sehr umstritten. Studien sind in dieser Frage zu überaus widersprüchlichen Ergebnissen gekommen. Zum einen muss der Dienstherr für seine Beamten keine Sozialversicherungsbeiträge abführen, sondern lediglich die als Kosten sparend geltende Beihilfe im Krankheitsfall finanzieren, zum anderen sind stetig steigende Zahlungen von Versorgungsbezügen an die Ruhestandsbeamten zu verzeichnen, für welche bisher durch die „öffentliche Hand“ – trotz entsprechender Absenkung der Bezüge – keine ausreichend hohen Rückstellungen gebildet werden und dies obwohl bei Bundesbeamten oder z. B. in Niedersachsen die Lohnerhöhungen für Angestellte im öffentlichen Dienst jeweils um 0,2 Prozent vermindert auf die Beamten übertragen werden ( Versorgungsrücklage ). Durch die Verbeamtungswelle in den 1960er- und 1970er-Jahren wird nach dem Versorgungsbericht der Bundesregierung die Zahl der Pensionäre des Bundes bis 2040 um 42 Prozent zunehmen und erst danach wieder sinken. [18]

Beamte bei den Postnachfolgeunternehmen

Seit der Umwandlung der Deutschen Bundespost in die Aktiengesellschaften Deutsche Telekom AG , Deutsche Post AG und Deutsche Postbank AG durch die Postreform II im Jahre 1995 dürfen die Aktiengesellschaften keine Beamten mehr einstellen. Die Aktiengesellschaften sind jedoch verpflichtet, die bereits bei der Deutschen Bundespost tätigen Beamten unter Wahrung ihrer Rechtsstellung weiterzubeschäftigen. Die Unternehmen üben Dienstherrenbefugnisse aus ( Art. 143b Grundgesetz (GG)). Die Beamten sind weiterhin Bundesbeamte ( § 2 Absatz 3 Postpersonalrechtsgesetz (PostPersRG)).

Beamtenstatus für Lehrkräfte

Ein nicht unerheblicher Vorteil des Beamtenstatus der Lehrer ist die verlässliche Gewährleistung von Unterricht. Das fehlende Streikrecht macht dies möglich. Im Rahmen europäischer Rechtsprechung ist dies jedoch nicht mehr unumstritten gültig. Der DBB Beamtenbund und Tarifunion ist gegen die Aufweichung des in Deutschland durch das Bundesverfassungsgericht 2018 bestätigten [19] Streikverbots für verbeamtete Lehrer. [20]

Entwicklung der Kosten am Beispiel von Schleswig-Holstein

Anhand der Haushaltspläne [21] des Landes Schleswig-Holstein betragen die Kosten angestellter, aktiver und pensionierter Beamter:

HGr. Nr. Beschreibung Kosten (in Tsd. EUR) Relative Änderung 2008–2014

in Prozent

Absolute Änderung 2008–2014

in Tsd. EUR

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Angestellte und aktive Beamte
422 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten/innen und Richter/innen 1.615.812,70 1.638.115,60 1.724.187,70 1.722.821,90 1.708.459,50 1.711.175,50 1.698.261,60 +5 82.448,90
441 Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger/innen 79.428,50 87.249,20 89.417,90 83.494,60 86.074,50 93.020,70 95.510,20 +20 16.081,70
428 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 371.126,50 377.382,60 374.504,90 400.094,90 394.083,70 390.354,30 403.423,90 +9 32.297,40
2.066.367,70 2.102.747,40 2.188.110,50 2.206.411,40 2.188.617,70 2.194.550,50 2.197.195,70 130.828,00
Pensionierte Beamte
43 Versorgungsbezüge und dgl. 819.509,10 868.842,60 897.287,80 927.180,10 951.355,20 1.019.458,60 1.050.018,40 +28 230.509,30
446 Beihilfen für Versorgungsempfängerer/innen und dgl. 112.416,80 127.603,00 135.534,20 140.656,00 150.132,70 163.768,40 166.305,20 +48 53.888,40
931.925,90 996.445,60 1.032.822,00 1.067.836,10 1.101.487,90 1.183.227,00 1.216.323,60 284.397,70

Während das Land Schleswig-Holstein für in Rente gehende Angestellte keinerlei weitere Kosten zu tragen hat, fallen für pensionierte Beamte weitere Kosten an. Diese jedoch bis zu 30 Jahre später als die Einsparungen, die durch niedrigere Bezüge während ihrer aktiven Zeit anfallen (relativ zu Angestellten).

Für Angestellte und aktive Beamte, Richter etc. gilt:

 • Die Bezüge aktiver Beamten stiegen von 2008 bis 2014 um 5 Prozent, die Entgelte von Angestellten um 9 Prozent.
 • Gleichzeitig stiegen die Beihilfen aktiver Beamter um 20 Prozent.

Für pensionierte Beamte, Richter etc. gilt:

 • Im gleichen Zeitraum stiegen die Versorgungsbezüge pensionierter Beamter um fast 30 Prozent.
 • Jedoch stiegen die Beihilfen für Versorgungsempfänger um fast 50 Prozent.

Das Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein formuliert im Finanzplan des Landes Schleswig-Holstein: [22]

„Der gravierende Anstieg erfolgte ab 1997 in Folge der Einstellungspraxis im öffentlichen Dienst in den 1970er Jahren.“

Während das Finanzministerium Schleswig-Holstein gegen steigende Personalkosten durch einen Personalabbau im Umfang von 10 Prozent gegensteuert, [23] kann das Land gegen steigende Kosten bei pensionierten Beamten praktisch nicht gegensteuern.

Kirchenbeamte

Die evangelische und die katholische Kirche sind in Deutschland öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften . Damit haben sie das Recht, Beamte zu haben (Dienstherrenfähigkeit). Das staatliche Beamtenrecht ist nach § 135 BRRG auf Glaubensgemeinschaften und deren Verbände jedoch nicht anwendbar.

Dienstherren der Pfarrer und Kirchenbeamten sind die Landeskirchen ( ev. ) oder die Bistümer ( rk ) bzw. deren rechtsfähige Untergliederungen. Diese haben eigene beamtenrechtliche Vorschriften erlassen. Vielfach verweisen diese auf die entsprechenden Bundes- oder Landesgesetze. Das gilt auch für die Besoldungsordnungen. In den evangelischen Landeskirchen setzt sich das Leitungsgremium aus theologischen und nichttheologischen Mitgliedern zusammen. Ein Teil der nichttheologischen Mitglieder sind Kirchen- oder Oberkirchenräte, die Kirchenbeamte sind.

Die anderen Religionsgemeinschaften , die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, z. B. die Israelitischen Religionsgemeinschaften oder auch einige evangelische Freikirchen , kennen die Einrichtung des Kirchenbeamten nicht. Ihnen ist es aber von staatlicher Seite gleichermaßen erlaubt, durch entsprechende kirchenrechtliche Regelungen Beamtenverhältnisse zu begründen.

Siehe auch

Literatur

 • Olaf Baale : Die Verwaltungsarmee. Wie Beamte den Staat ruinieren. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2004, ISBN 3-423-24412-7 .
 • Sabine Mecking: „Immer treu“. Kommunalbeamte zwischen Kaiserreich und Bundesrepublik (= Villa ten Hompel Schriften, Band 4). Klartext Verlag, Essen 2003, ISBN 3-89861-161-2 .
 • Karl Megner: Beamte. Wirtschafts- und sozialgeschichtliche Aspekte des kk Beamtentums. 2. Auflage. Verlag der Österreichischen Akad. der Wiss., Wien 1986, ISBN 3-7001-0685-8 (Studien zur Geschichte der österreichisch-ungarischen Monarchie, Band 21).
 • Matthias Pechstein: Laufbahnrecht in Bund und Ländern . 2. Auflage. dbb Verlag, Berlin 2011, ISBN 978-3-87863-173-6 .
 • Hans-Walter Scheerbarth, Heinz Höffken, Lutz Schmidt, Hans Joachim Bauschke: Beamtenrecht. 6., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage. Verlag W. Reckinger, Siegburg, 1992, ISBN 978-3-7922-0057-5 (Standardwerk zum Beamtenrecht in Deutschland).
 • Helmut Schnellenbach, Jan Bodanowitz: Beamtenrecht in der Praxis . 9. Auflage. 2017, CH Beck, ISBN 978-3-406-68723-5 .
 • Dieter Schütz: Zwischen Standesbewußtsein und gewerkschaftlicher Orientierung. Beamte und ihre Interessenverbände in der Weimarer Republik. Baden-Baden 1992.
 • Rudolf Summer (Hrsg.): Dokumente zur Geschichte des Beamtenrechts. Bonn 1986.
 • Achim Weber: Beamtenrecht. Beck, München 2003, ISBN 3-406-50467-1 (Prüfe dein Wissen, Band 30).
 • Stefan Werres: Beamtenverfassungsrecht. Rehm-Verlag, München 2011, ISBN 978-3-8073-0267-6 .
 • Stefan Werres, Marius Boewe: Beamtenrecht – Leitfaden für Praxis und Studium auf der Grundlage des Bundesbeamtenrechts. , 2., aktualisierte Auflage. dbb-verlag, Berlin 2010, ISBN 978-3-87863-152-1 .
 • Manfred Wichmann, Karl-Ulrich Langer: Öffentliches Dienstrecht. Das Beamten- und Arbeitsrecht für den öffentlichen Dienst. 8. Auflage. Kohlhammer, Stuttgart 2017, ISBN 978-3-555-01910-9 .

Weblinks

Wiktionary: Beamter – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Wikisource: Beamter – Quellen und Volltexte
Wikiquote: Beamter – Zitate

Einzelnachweise

 1. Öffentlicher Dienst: Beschäftigte nach Art des Dienst- oder Arbeitsvertragsverhältnisses, 30. Juni 2019. Statistisches Bundesamt, 4. August 2020, abgerufen am 8. September 2020 (inkl. ca. 21.000 Richter (vgl. Richterstatistik 2018 des BfJ)).
 2. a b c d H. Maurer: Allgemeines Verwaltungsrecht, 18. Auflage, Verlag CHBeck: § 21.
 3. vergleiche zur Dienstherreneigenschaft jenseits des Bundes auch § 2 BeamtStG
 4. Erfolgreiche Klage: Behinderter Lehrer kann Beamter werden. In: Spiegel Online . 19. September 2013, abgerufen am 21. Januar 2017 .
 5. Altersgeld als Baustein zur Modernisierung des öffentlichen Dienstes. Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat , abgerufen am 30. August 2019 .
 6. Detlef Esslinger: Neues Gesetz – Beamte können jetzt kündigen. In: sueddeutsche.de . 8. Juli 2013, abgerufen am 21. Januar 2017 .
 7. Moritz: Was du über Altersgeld für Beamte wissen solltest. In: montagsfieber.de. Abgerufen am 30. August 2019 .
 8. Statistisches Bundesamt Fachserie 14, Reihe 6, 2004.
 9. Zentrale Dienstvorschrift 64/10. (PDF) In: rk-suedeifel.de. Bundeswehr, abgerufen am 28. Dezember 2018 .
 10. Diese Zuordnung ist exemplarisch und trifft nur dann zu, wenn es sich um Bundesbeamte handelt. Im Falle von Landes- oder Kommunalbeamten können andere Laufbahngruppenbezeichnungen einschlägig sein.
 11. Beschluss des Zweiten Senats – 2 BvL 4/18. In: Bundesverfassungsgericht. 4. Mai 2020, abgerufen am 11. Oktober 2020 (Rn. 47).
 12. Verordnung über Beihilfen in Geburts-, Krankheits-, Pflege- und Todesfällen (Beihilfenverordnung NRW – BVO NRW) , zuletzt geändert durch Verordnung vom 16. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1196), in Kraft getreten am 1. Januar 2017
 13. BBHV Verwaltungsvorschrift (PDF)
 14. Urteil vom 17. Juni 2004 , Az. 2 C 50.02, Volltext und Presseerklärung.
 15. BVerfG, Beschluss vom 20. März 2007 , Az. 2 BvL 11/04, Volltext.
 16. BVerfG, Beschluss vom 19. September 2007 , Az. 2 BvF 3/02, Volltext.
 17. BeckOK, BeamtStG: BeamtenR Bund/Leppek . 18. Ed. 15.11.2019, § 36 Rn. 19.
 18. Michael Bröcker: Pensionskosten steigen auf 7,1 Milliarden Euro ( Memento vom 23. Mai 2010 im Internet Archive ) bei RP online , 20. Februar 2009.
 19. Bundesverfassungsgericht bestätigt Streikverbot für Beamte
 20. Beamte und Streik auf dbb.de.
 21. Haushalt Schleswig-Holstein 2007/2008 ( Memento vom 7. April 2014 im Internet Archive ), Haushalt Schleswig-Holstein 2009/2010 ( Memento vom 7. April 2014 im Internet Archive ), Haushalt Schleswig-Holstein 2011/2012 ( Memento vom 7. April 2014 im Internet Archive ) und Haushalt Schleswig-Holstein 2013 ( Memento vom 7. April 2014 im Internet Archive )
 22. Finanzplan des Landes Schleswig-Holstein ( Memento vom 7. April 2014 im Internet Archive )
 23. Heinold: Landesregierung konsolidiert planbar und verlässlich, Kritik des Landesrechnungshofs unsachlich ( Memento vom 8. Mai 2013 im Internet Archive )