Hugmynd (heimspeki)

frá Wikipedia, ókeypis alfræðiorðabókinni
Fara í siglingar Fara í leit

Í víðari skilningi lýsir orðið hugtak í heimspeki hvernig skilja á orð (í skilningi „að skilja“). Það er því spurning um að tengja málfræðilega tilnefningu við hugsunarefni ( hugtak í sálfræðilegum skilningi). Þar sem hugtök í heimspeki eru hugsanleg eða sjónræn framsetning vísað til hugtaks.

Í þessari grein er fjallað um hugtök í sögu heimspekinnar og heimspekilegri kerfisfræði; fyrir nokkrum almennari þátta sjá einnig grein hugtakið .

kynning

Spurningin um hvað er átt við með hugtakinu og hvert hlutverk þess er, á sér langa sögu í heimspeki og gegnir enn hlutverki sem ekki er hægt að vanrækja, sérstaklega í greinum heimspekinnar hugans , þekkingarfræði og verufræði sem og í skyldum sérfræðingum vísindi eins og sálfræði og aðferðir við formlega þekkingarframsetningu . Í grundvallaratriðum er hægt að greina hugtök frá eiginleikum annars vegar og hlutum hins vegar; frá þeim síðarnefndu myndast venjulega almenn hugtök fyrst, sem mismunandi einstaklingar deila hver með öðrum og hægt er að flokka í stigveldi ættkvísla og tegunda . Sumir heimspekingar nota einnig hugtök fyrir einstaka einstaklinga, svokölluð einstaklingshugtök.

Hefðbundnum heimspekilegum hugmyndakenningum má í upphafi skipta í fimm aðalfjölskyldur sem eru aðallega mismunandi hvað varðar einstaklingsmiðunarskilyrði hugtaka: [1]

 1. Klassísk hugtakakenning: Hugtök eru skilgreind með nauðsynlegum og nægjanlegum skilyrðum.
 2. nýklassískar kenningar: hugtök hafa nauðsynleg skilyrði, en ekki nægjanleg.
 3. Frumgerðarkenningar : dæmigerðar eignir, fyrirmyndartilvik eða dæmi skilgreina hugtök.
 4. Kenningakenningar: Hugmyndir eru einstaklingsbundnar eftir því hagnýta hlutverki sem þær gegna innan ákveðinna kenninga.
 5. atómfræðilegar kenningar: ekki er hægt að greina hugtök frekar.

siðfræði

Nýja háþýska þýska hugtakið „hugtak“ er dregið af miðháþýsku og snemma nýtt háþýska þýska hugtak eða hugmynd . [2] Í merkingu sem ríkti fram á 14. öld var það einnig skilið í skilningi „ummáls“ og þannig talað um til dæmis borgarhugtakið.

Saga heimspekinnar

Hugtakið hugtak hefur langa sögu í heimspeki, sérstaklega á sviði rökfræði . Í ræðu er hægt að nota ákveðin orðasambönd til að bera kennsl á einn eða fleiri hluti. Spurningin vaknar því snemma um hvort þau tilnefni óbreytanleg einkenni , hugmyndir í huga eða hlutina sjálfa. [3]

Fornöld

Sókrates

Hvorki Sókrates, né Platon eða Aristóteles höfðu tjáningu fyrir það sem við köllum nú hugtak . Í mynd Sókratesar platónískra samræðna er spurningin um almenn einkenni hlutanna og athafna beinlínis send til okkar í fyrsta skipti í aðferðafræðilegri mynd.

Aristóteles segir um Sókrates að hann hafi verið sá fyrsti til að spyrja ekki aðeins hvað eitthvað sé orðið, heldur hvað það sé (τί ἐστι). Markmiðið með sókratískri yfirheyrslu var almennt gild, óhrekjanleg skilgreining (ὁρισμός), sem hann vildi fá frá viðmælendum sínum með því að benda á aporias . Sókrates er ekki sáttur við að gefa mál eða dæmi um hlut. Þannig að hann biður ekki um dæmi um dyggðar aðgerðir, heldur vill vita hvað dyggðin sjálf er. Hann bað viðmælendur sína um að reikna út hið almenna (καθόλου, bókstaflega: með tilliti til heildarinnar) frá einstaklingnum (ἕκαστον). Það er það sem er eins í öllum fjölbreytileika einstakra mála. [4]

„Það er tvennt sem má með réttu heimfæra Sókratesi: framköllunarkröfur og almennar skilgreiningar; Báðir þessir eru byggðir á meginreglunni um vísindi. Sókrates staðhæfði ekki hið almenna og skilgreiningarnar sem aðskilda, sjálfstæða veru; en fylgjendur hugmyndakenningarinnar aðskildu hana og kölluðu hana hugmyndir um hlutina. “ [5]

Platon

Platon fylgir kenningum Parmenides og Heraklitosar . Vegna þess að skynjunarheimurinn er í stöðugum breytingum og maður getur ekki sagt að eitthvað sé þannig og þá veitir reynslan af skynjun skynjunar enga þekkingu eða ákveðna þekkingu (epistêmê). Þetta er aðeins til frá óbreytanlegum verum, [6] sem aðeins er hægt að viðurkenna með hugsun. Hann lýsir hugsun (noêsis, dianoia) sem samtali milli sálarinnar og hennar (dia-logos, dialegésthai). Tal- eða máltækni og skynsamleg, umræðuhugsun (dianoia) eru nátengd hvert öðru. [7] Það getur aðeins verið sá þekkingarhugmynd sem λόγος ( lógó , tal, skynsemi) hefur hugtaklega skilning á. Platon greinir tvenns konar hugtök. Óbreytanleg, í raun fyrirliggjandi form eða erkitýpur sem eru til óháð einstökum hlutum og kjarnanum sem birtist aðeins í gegnum einstaka hlutina. Í fyrstu samræðunum var enn ekki hægt að ákvarða sérstakar tjáningar fyrir eitthvað eins og óbreytanlegt form í textum hans. Aðeins þar sem miðsviðræðurnar hafa orðatiltækin eidos (εἶδος) og hugmynd (ἰδέα) kristallast, sem mynda endurtekið þema í sögu hugtaksins. [8.]

Við spurningunni um hvað eitthvað er, samkvæmt Plató, verður λόγος að svara í formi: hvað það (í raun) er (ὃ ποτε ὅν). Sums staðar segir hann að skilgreiningin sé lýsing á kjarna einhvers eða þess sem í raun tilheyrir verum (λόγος τῆς οὐσίας). Tilvera (td. Sem dyggðin eða jafnvel býfluga) til að ákvarða, það er nauðsynlegt að tilgreina ekki aðeins hvar hún er frábrugðin öðrum hlutum, heldur er nauðsynlegt fyrir ákvörðun hennar að vera vísbending þar sem hún af öllum einstaklingum af tegundinni er eins , eða eins og Friedrich Schleiermacher orðar það, í hverju eðli hans felst. [9] Platon segir nú að ousia (ούσία) gefi verum ákveðna lögun eða lögun, ειδος, sem aðeins er hægt að þekkja af skynsemi. The ειδος fer ekki í skilgreiningu. [10] Í stað Platons myndar það tvenns konar viðbótaraðgang að verum. Veru er skilið á málefnalegan hátt í gegnum skilgreininguna, það er að hún er færð frá einni hugmynd til annarrar með rökréttri nauðsyn. Aftur á móti er skilningur á kjarna þess innsæi. [11] Skilgreiningar eru framsetning hugmynda í λόγος. Það reynir að ákvarða hið almenna sem gerir það mögulegt að taka á mörgum einstökum tilfellum sem eitthvað eins. [12] Hugmynd og kjarni eru frábrugðin útlitsheiminum að því leyti að þær eru í grundvallaratriðum vitlausar, aðeins hugsanlegar. [13]

Platon notar margar ummæli um hugmyndir [14] (→ kenning um hugmyndir ). Þeir eru miðill til að grípa til eða vita allt sem er til og eru náttúrulega hluti af báðum heimum. Breytilegu hlutirnir eru aðeins vegna þess að þeir taka þátt í hugmyndunum. Spurningin um hvað er miðar að hugmyndinni um verur. Nafnið lýsir annars vegar hugmyndinni um einstaka hlutinn sjálfan og hins vegar steinsteyptan einstaklinginn. [15] Hugmyndirnar falla ekki einfaldlega undir λόγος , heldur þarf að afla þeirra og réttlæta þær um leið með skiptingu hugmynda, sem hann kallar Dihairesis . Þessi list að gera greinarmun á tegundum fellur undir díalektísk vísindi .

Stranger: Skiptingin eftir tegund, þannig að maður lítur ekki á að sama hugtakið sé annað eða annað fyrir það sama - viljum við ekki segja að það tilheyri díalektískum vísindum?
Theaetetos: Já, við viljum segja það.
Ókunnugur: Þannig að hver sem veit hvernig á að gera þetta á réttan hátt mun taka eftir hugmynd í gegnum marga sem eru aðskildir hver frá öðrum og dreifðir í allar áttir og margir hverjir utanaðkomandi, og aftur tengist einn stöðugt aðeins einum af mörgum og endanlega mörgum alveg aðskilin hvert frá öðru. Þetta þýðir þá að vita að hve miklu leyti hver getur gengið inn í samfélagið og að hve miklu leyti ekki.
Theaetetos: Á allan hátt, vissulega.
Ókunnugur: En ég vona að þú munir ekki beina þessum mállýskufyrirtækjum til annarra en hins hreina og rétta heimspekilega manns. [16]

Að sögn Platons fara hugtökin heldur ekki í skilgreiningar. Skilgreining er aðeins upphafið eða grundvöllur ákvörðunar hennar. Hugmyndin og hugtakið eiga það sameiginlegt að samband milli hins almenna og hins sérstaka er komið á í eða í gegnum þau. Þegar litið er nánar til Platons tilheyrir hugmyndin röð verunnar og hugtakið þekkingarröð. [17] Hugtakið getur innihaldið mörg einstök tilfelli. Mörg einstök mál hafa stuðlað að hugmyndinni. Það er eitthvað sem þeir eru sammála um. [15] Hann kallar eina tegund þekkingar νοειν ("grípa", "skilja", "sjá" [18] ). Það beinist beint að hugmyndunum, en ekki er hægt að tjá það með fullnægjandi hætti með því að nota tungumálið. Hin tegund þekkingar, διανοειν (úr dianoia „hugsun“, „skilningi“), beinir sjónum að tengslum hugmynda í formi hugtaka. Hægt er að senda þessa tegund strax. [19] Hæstu tegundir eða formleg hugtök fyrir Platon eru verur, sjálfsmynd (sjálfsmynd), fjölbreytni, hreyfing og hvíld . Allt sem er pantað í þessum formum. Án gagnkvæmrar samtvinnunar hugmynda er engin rökstudd tala. [20]

Ókunnugur: [...] en ef hann, bara til að hafa fundið upp eitthvað dásamlega erfitt, hefur ánægju af að teikna ræðuna núna hér, nú þarna [...]. Vegna þess að þetta er hvorki dásamlegt né erfitt að finna; en það er alveg jafn erfitt og á sama tíma fallegt.
Theaetetus: Hver?
Ókunnugur: Það sem hefur verið útskýrt áður, nefnilega að láta þetta liggja til hliðar eins mikið og mögulegt er til að skoða það sem hefur verið sagt í smáatriðum, ef einhver í vissum skilningi setur líka mismunandi hluti sem eins og það sem er eins, eins og mismunandi, í skilningi og samband, þar sem hann segir að annar þeirra tveggja tilheyri honum. En alveg endalaust af því sama, eins og að halda því fram að það sé líka öðruvísi og að mismunandi séu eins og stórkostlegir hlutir séu litlir og svipaðir hlutir ólíkir og séu svo ánægðir þegar þú kemur alltaf með mótsagnakennda hluti í ræðum þínum - það er ekki sönn rannsókn, að vissu leyti mjög ung frá einhverjum sem hefur aðeins snert hluti.
Theaetetos: Augljóslega.
Ókunnugur: En líka, ó elskan, að vilja einangra allt frá öllu er hvergi annars staðar hægt að gera, en á nokkurn hátt aðeins fyrir manneskju sem hefur verið yfirgefin af músunum og er algjörlega heimspekileg.
Theaetetos: Hvernig er það?
Ókunnugur: Vegna þess að það er algjör eyðing allra tala að skilja allt frá öllu öðru. Vegna þess að aðeins með gagnkvæmri fléttingu hugtaka getur tal komið upp fyrir okkur. [21]

Aristóteles

Aristóteles gagnrýnir kenningu Platons um hugmyndir sem efni eða aðila sem eru til í sjálfum sér. Hann segir að hugsunin sé aðeins ein og megi ekki falla í sundur í mismunandi augnablik sem eru til fyrir sjálfa sig. Hann skilgreinir almenna (καθόλου) kröfu Sókratesar sem „[...] það sem hentugt er að bæta við sem eitthvað sem er í nokkrum [...] (eða) sem samkvæmt eðli sínu tilheyrir nokkrum“. [22] Aðeins hann afneitar almenningi efnis. Hann segir að það eigi ekki að líta á það sem aðskilið frá einstaklingnum. Hjá honum fellur hinn almenni bæði í þekkingu og skynjun. Aristóteles er andstætt Platóni, sem neitar þekkingu á hinu tilfinningalega. Ennfremur fer almennt ekki inn í samheitalyfið, þar sem hvert samheitalyf er almennt, en ekki er hvert einasta almennt hugtak. [23] Hins vegar geta ekki verið til hugtök um einstaka hluti heldur, því það er ómögulegt að skilgreina tilfinningalegan hlut.

Aristóteles notar oft orðasamböndin λόγος og ὅρος með merkingu hugtaks eða „kjarna (οὐσια) hlutar“. Þetta verður að ákvarðast af skilgreiningunni eða skilgreiningunni (ὀριομος). Skilgreiningin er svo mikilvæg fyrir hugtakið að hún jafnar oft ὀριομος við λόγος og ὅρος . Hjá honum eru almenn hugtök mynduð úr eins konar framköllun einstakra hluta. Þau eru aðeins talin vísindaleg ef hægt er að ákvarða þau með skilgreiningu. Fyrir honum eru hugtök æðra stigs forveran sem, líkt og flokkarnir, tengjast þó ekki hlutunum sjálfum, heldur er aðeins hægt að ákvarða þau í formi staðhæfinga um hlutina. Það hefur einnig mikla þýðingu fyrir seinna tímabilið að hann segir að hugtökin sé aðeins hægt að ákvarða ef hægt er að nota tungumálatjáningu fyrir þau, merkingu þeirra verður að vera skýrt takmörkuð og föst. Annars eru þær hvorki hugsanlegar né ákvarðanlegar. [24] Í rökfræði sinni greinir hann á milli hugtaka sem dómarnir eru samsettir úr. Dómar safnast aftur saman í rökréttar ályktanir .

Það sem síðar var kallað kenning hans um hugtökin ásetningur eða „passiones animae“ hefur mikil áhrif á hið síðarnefnda. Samkvæmt þessu eru skrifuð orð merki um töluð orð; þessi tákna hugsanir og hugsanir eru náttúrulegar myndir af hlutum. Grunnhugmyndin er sú að það er eðlilegt (ómengað og tafarlaust) samband milli mynda og hluta. Hugtökin birtast eðlilega.

Stoa

Í Stoa finnur maður hugtökin σημαινόμενον (semainómenon) og λεκτὀν (lektón) fyrir hugtakið. Hægt er að þýða þau sem „merkingu tungumála tjáningar“. Hjá stóískum mönnum standa λεκτά (lektá) annars vegar í miðjunni milli hugsunarhátta og hluta. Á hinn bóginn ættu þeir að vera eins og hugsunarinnihaldið ( νοήματα noêmata). Hægt er að túlka þau annaðhvort sem víddarhluti eða sem óhlutlæga merkingu orða. Í tengslum við síðari merkinguna virðist réttara að líta á þær í rökréttri merkingu sem hlutlægri merkingu tungumála. Samkvæmt þessu er aðeins talhljóðum falið að vera en ekki merkingin sem tengist þeim. [25]

Fornar athugasemdir

Dexippus

Aristóteles talaði um fyrstu hugtökin í De Anima [26] . Í umsögn sinni um flokkun Aristotelian greinir Dexippus (4. öld) á milli fyrsta og annars hugtaks (protai noeseis, deuterai epinoiai):

 1. fyrst og fremst með orðum sem við sýnum annað (pragmata) - slík frumhugtök falla undir tíu Aristotelian flokkana
 2. Í annarri (lengri) notkun (chreia) eða annarri merkingu (semasia) getur orð einnig þýtt eitthvað annað - ekkert efni eða eign (þetta felur í sér máltækni eins og greinar, agnir, myndrænt -ljóðrænt máltæki , rökrétt tengsl eins og „annaðhvort- eða“, afleidd orðasambönd, myndlíkingar osfrv.)

Hægt er að dæma þennan greinarmun á tveimur gerðum ritgerðar sem undanfara latneskrar aðgreiningar milli tveggja tegunda (im) positio ( Boethius o.fl.) Eða á arabísku two wad '( Farabi o.fl.). [27]

Themistius

Svipaður greinarmunur og í Dexippus er einnig að finna í De Anima athugasemd Themistiusar (4. öld): fyrstu hugtök (eins og dagur, ljós, Sókrates) eru einfaldar og sameinaðar af huganum, þannig að meðal annars merking setninga, „Önnur hugsun“, sagði af sér. [28]

Miðöldum

Boethius

Böhme sér afgerandi skref til skilnings á hugtakinu sem samsvarar meira og minna nútíma okkar með Boëthius . Hann lítur á hugtakið sem arftaka Aristotelískrar hugmyndar, sem líkt og þær er aðeins í sálinni. Í Platon er það enn fullkomlega „frumspekileg“ meginregla sem lýtur að veru. Boëthius skilur hugtakið beinlínis sem sáttasemjara milli sálarinnar og þess sem hún viðurkennir hlutina sem vera. [29]

Boëthius, Abälard og Wilhelm von Ockham taka aftur upp hugmynd Aristótelesar um passiones animae . Fyrir öll þrjú eru fyrsta flokks hugtök náttúruleg merki í meðvitund sem tilgreina hlutina tvímælalaust. Þetta er aftur á móti táknað með orðum, en merking þess byggist þó á samkomulagi. Stafir mynda annaðhvort einhliða eða tvíhliða stafi fyrir hugtökin. Skilmálar annars stigs, svokallaðar merkingarfræðilegar forsendur, tengjast því fyrra. Boëthius notaði hugtakið conceptio um þetta. Önnur latnesk orðatiltæki voru: conceptus , intentionio , intellectus , signum rei og verbum mental .

Arabísk guðfræði og heimspeki

Arabísk rökfræði (manṭiḳ) starfar í samræmi við klassíska skilgreiningu hugtaka (taṣawwurāt) og dóma (taṣdīḳāṭ) og fer frá þekktum hugtökum eða dómum yfir í óþekkt. "Stutt" skref tengjast framvindunni samkvæmt skilgreiningu með ḥadd eða rasm; með hliðstæðri dómgreiningu ( ḳiyās ), með framköllun (istiḳrāʾ) eða samanburði (tamthīl); „Lang“ skref snúa að því að huga að almennleika eða sérstöðu hugtaks eða sönnun á móti eða mótsögn. Í þessu skyni verður einnig að skoða hugtökin sem einstaklingarnir í dómnum (mawḍūʿāt) og eiginleikar þeirra (maḥmūlāt) nota . [30]

Til viðbótar við fyrrnefndar áætlaðar samsvaranir við þýska hugtakið „hugtak“ er flóknara hugtakið maʿnā (fleirtölu maʿānī ) mikilvægt. Þetta lýsir (líkt og maḳṣūd, niyya og murād ) í arabískri málfræði og heimspeki málsins fyrirhuguðu innihaldi málrænnar ræðu, merkingarfræðilegu innihaldi máltækni (lafẓ) sem hægt er að ákvarða með málfræðilegri greiningu (taḳdīr ), einkum mynstri ( binya) orðrótar (aṣl). Í þessu samhengi er maʿnā notað á svipaðan hátt og gríska hugtakið lektón í Stoa. Aðgreining rökfræði og málfræði fer fram með andstöðu maʿnā (hlutur rökfræði) og lafẓ (hlutur málfræði). Skilja má andstæðuna milli isms (tungumála í heild) og musammā (hugsunar eða tilvísunartilvísunar) frá þessu. [31]

Í heimspekilegum verkum eru orðasamböndin maʿnā og maʿḳūl oft notuð til að endurskapa gríska orðasambandið noéma , stundum einnig fyrir „merkingu“ almennt, nokkurn veginn samheiti við stóískan lektón . Hlutirnir eru oftast kallaðir ṣuwar, en stundum einnig sem maʿnā. Avicenna greinir á milli maʿānī í fyrsta og öðrum skilningi (abstrakt hugtök), svipað og Porphyry milli fyrsta og annars impositio. Aristotelískir flokkar eru kallaðir maʿḳūlāt. [32] Avicenna talar um skiljanleg hugtök, maʿānī maʿḳūla, oft þýtt sem intellecta á latínu. [33]

The Mu'tazilitic guðfræði Mu'ammar notar tjáningu ma'nā í miðlægum virka: það er um individuation meginreglur efni og raunverulegum grunni byrði slysa. Hvert maʿnā dæmi um þetta hefur sína ástæðu í fyrra tilviki, sem skapar óendanlega afturför, sem brýtur hins vegar af í aðalorsökinni sem er auðkennd með Guði, sem er þar með raunveruleg orsök margra óvart fyrirbæra. Textauppbyggingin og túlkunin er umdeild. Þessi hugmynd um maʿānī hefur verið tengd við platóníska hugmyndahugtakið (Horovitz), við Aristotelian hugtakið physis (náttúran framleiðir hreyfingu og hvíld) ( Wolfson ), og sem innri orsakavald, upphaflega ekki fyrir slys heldur sem efni undirlag atóma, sem rekja má til stoískrar uppruna (Peter Frank); á hinn bóginn sá maður tengslalausar , óverulegar meginreglur í þeim ( Hans Daiber ). [33]

al-Farabi

Líkt og Dexippus, telur al-Farabi (um 870–950) þá skoðun að tíu Aristotelian flokkarnir taki aðeins við fyrstu hugtökunum; copula er einnig skilið sem aukaheiti. [34]

Avicenna

Í samantekt sinni um sálina gerir Avicenna (Ibn Sīnā, 980-1037) greinarmun á tveimur heimildum eða hugmyndum eða skiljanlegum formum:

 1. Fyrstu hugtökin sem önnur þekking byggir á eru ekki lærð eða tekin upp af skynfærunum og aðskilin með abstrakt, heldur eru þau vegna guðlegrar innblásturs (ilham ilahi)
 2. Um kennslufræði - það má lesa [35] - frekari hugtök fást frá undirliggjandi hugtökum með brottnámi

Að sögn Avicenna eru einingar ekki til í sjálfu sér. Þeir geta annaðhvort 1. verið til í anda-óháða veruleikanum, sem formi einingar, sem búnt af eiginleikum sem lýsa efnasamböndum, eða 2. aðeins sem hugtök í andanum, eða 3. aðeins í sjálfu sér og að þessu leyti. eru að vera eða ekki vera í skilningi hugmyndarinnar um tilveru hlutlaus. [36] Kjarni og tilvist eru þannig aðgreind (fyrir alla hluti, en ekki fyrir Guð): hvort hlutur hefur tilvist er háð (og stafar eingöngu af hinni guðlegu sköpun).

Há miðaldir og endurreisn

Fjölmargir miðaldafræðingar fjalla um hvort almenn hugtök ( alhliða ) hafi sjálfstæða raunverulega tilveru. Þessum svokölluðu hugmyndafræðilega eða alhliða raunsæi er mótmælt með þeim afstöðu að almenn hugtök séu aðeins til í huganum (svokölluð hugmyndafræði) eða séu aðeins til í formi málvísinda (svokölluð söngur, nokkuð ónákvæm „ nafnhyggja “). Þetta snerti sérstaklega ekki aðeins yfirskilvitlega ( hið góða , hið sanna osfrv.), Almennu og tegundarhugtökin (mannkynið o.s.frv.), Heldur einnig verulega eignarhugtökin (roði osfrv.).

Mismunandi staðsetningar voru einnig fulltrúar varðandi spurningar um öflun hugtaka, þar á meðal fæðingarhyggju eða fæðingarhyggju (hugtök eru meðfædd), empiricism tengist að mestu leyti kenningum um abstrakt (hugtök eru virk mynduð með því að alhæfa þætti skynjunar) auk ýmissa afbrigða af hugtökunum vegna td B. frá „virkri greind“ sem hefur oft verið kennd við Guð.

Ockham

Að sögn Wilhelm von Ockham eru til þrjár gerðir tungumála: mælt og ritað. Hins vegar vísar hann til Boëthius og talar um hugarmerki. Í samræmi við það eru einnig þrjár gerðir hugtaka sem koma aðeins fyrir í vitsmunum. Hvað hugtakahugtakið varðar segir hann það vera

„[...] ætlun eða (en) hrif sálarinnar (intentionio seu animae), sem sem hluti af hugar setningu (propossitionis menalis) tilgreinir (merkingar) eða sameinar (sendifólk) eitthvað, þar sem það stendur náttúrulega fyrir því sama gerir ráð fyrir því sem hann tilnefnir. " [37]

Hann víkur frá þeirri skoðun Aristótelesar og Boëthiusar að skilja hljóð talaðs máls sem merki sálarinnar. Fyrir bæði eru talað hugtök hugmyndir um sálina. Fyrir Ockham tákna aðeins mjög sérstakar tjáningar eins og „hugmynd“, „hugsun“ og „hugtak“ áhrif sálarinnar en ekki utanhluta. [38] Ockham gagnrýnir þá sem líta á afurðir sálarinnar sem hvorki efni né slys og eitthvað sem sálin framleiðir. Þetta myndi láta þá detta út úr hringi náttúrulegra hluta. Ennfremur gagnrýnir hann lýsingarpersónuna sem Aristóteles lýsir. Eftir það eru þeir meira og minna líkir hlutum. En ef þetta væru ekki efni eða slys, þá væru þau öðruvísi en hlutir en hvert annað. Náttúruleg merki fyrir hann eru athafnir eða „veruleiki“ sálarinnar. Þeir eru ekki frábrugðnir sálinni. Þessar athafnir, eins og hlutirnir sem þeir tilnefna, eiga að skilja sem einstaka hluti. Með því að sameina nokkrar slíkar gerðir vaknar hugsun, sem getur þá verið sönn eða ósönn. [39]

„En með hvaða hlutum í sálinni ættum við að bera kennsl á slík merki? Það eru margvíslegar skoðanir hér. Sumir segja að hugtak sé eitthvað búið til eða framleitt af sálinni. Aðrir segja að það sé ákveðinn eiginleiki sem sé frábrugðinn vitundarverkinu sem sé til í sálinni eins og í efni. Enn aðrir segja að það sé einfaldlega þekkingarverkið sjálft. Þessi síðasta skoðun er studd af meginreglunni um að maður eigi ekki að setja margt fram þegar maður kemst af með minna. Þar að auki er hægt að njóta allra fræðilegra kosta sem stafa af tilgátu aðila sem eru frábrugðnir vitundargerðum án þess að gera greinarmun þar sem vitundarverk getur tilnefnt eitthvað og getur gert ráð fyrir einhverju eins og öðrum merkjum. Þess vegna er tilgangslaust að setja fram eitthvað annað en þekkingarverkið. “ [40]

Snemma nútíma og klassískt

Descartes

Á 17. og 18. öld fór áherslan frá réttlætingu yfir í uppgötvunarsamhengi hugtaka. Notkun Descartes á hugtakinu hugmynd , sem kom í stað fræðilegrar hugtök, hafði mikil áhrif. Descartes má í grófum dráttum úthluta skynsemishyggju . Hjá honum er greindin í grundvallaratriðum fær um að framleiða hugmyndir óháð reynslu. Grunnurinn fyrir þessu er samþykki hans fyrir meðfæddum hugmyndum sem eru alltaf í huga. [41] Hann reynir að greina flóknar setningar með því að minnka þær á þann hátt að þær sýna að þeir eru háðir innsæi skiljanlegum meginreglum. Þetta krefst vissrar eðlishvöt í rökfræði og stærðfræði. [42]

Hann aðskilur róttækan tvo heima eða efni : res cogitans og res extensa . Að sögn Descartes getur aðeins það sem sést skýrt og greinilega verið satt. Til að gera þetta þarf að uppfylla tvö skilyrði: Í fyrsta lagi þarf að sundra þeim vandamálum sem greina þarf í svo litlar einingar að innsæi getur séð í gegnum þau. Svokallað náttúrulegt ljós ber ábyrgð á skýrleika og greinarmun þekkingar. Í öðru lagi, hins vegar, birtustig þessa ljóss og þar með kraftur skilningsins (eða hæfni þess til að þekkja hluti yfirleitt) fer eftir krafti upphafsmanns þess, Guðs. Fyrir honum hefur aðeins Guð kraft til að tengja hið andlega við efnisheiminn. Svo hann er enn að reyna að sanna Guð. Það mikilvæga hér er að hann kýs óendanlega hugmyndina fram yfir hinar endanlegu hugmyndir. Hugmyndir um endanlegar verur er aðeins hægt að móta þannig að hugmyndin um hið óendanlega er ákveðin og takmörkuð. Spinoza og síðar Hegel munu taka upp þessa hugmynd aftur. [43] Wolfgang Röd dregur saman grundvallarhugmyndir Descartes þannig:

„Þar sem bæði röð verur hlutanna og röð skynsamlegra hugsana er háð sameiginlegri meginreglu (Guð), þá falla báðar skipanir saman, þess vegna falla dómar sem innihalda aðeins skýrar og aðgreindar hugmyndir og því ekki háðar órökstuddum hugmyndum, með Can match reality. Kartesísk frumspeki er, líkt og Kantían (vísindaleg) reynsla, að hluta til fordæmi fyrir upphaf náttúruvísinda, en að hluta til einnig sérstök frumspeki. " [44]

Rökfræði Port Royal

Die 1662 veröffentlichte Logik von Port Royal , verfasst von Antoine Arnauld und Pierre Nicole , knüpft an Ansätze der Spätscholastik und frühneuzeitlicher Fortschreibungen an, insbesondere an Descartes und wird für die neuzeitliche Sprachphilosophie, Logik und Begriffstheorie einflussreich. Zentral ist eine Repräsentationstheorie des Begriffs bzw. [45] der Idee:

„Wenn man einen Gegenstand für sich und in seinem Eigendasein betrachtet, ohne den Blick des Geistes darauf zu richten, was er etwa darstellen könnte, so ist die Idee, die man von dem Gegenstand hat, die Idee eines Dinges, wie die Idee der Erde, die Idee der Sonne. Wenn man aber einen gewissen Gegenstand nur als Stellvertreter eines anderen ansieht, so ist die Idee, die man von ihm hat, die Idee eines Zeichens, und der erste Gegenstand wird „Zeichen“ genannt. In dieser Weise betrachtet man gewöhnlich die Landkarten und die Bildwerke. Das Zeichen enthält genaugenommen in sich zwei Ideen, die des Dinges, das darstellt, und die des dargestellten Dinges; seine Natur besteht darin, die zweite Idee durch die erste anzuregen“ [46]

Diese Definition war für Michel Foucault Anlass, von einer verdoppelten Repräsentationsstruktur zu sprechen. [47] Andere sprachphilosophische und begriffstheoretische Interessen zielen auf die These einer Angeborenheit von Begriffen. In diesem Sinn hat z. B. früh Noam Chomsky die Logik von Port Royal und die fast zeitgleiche Grammatik von Port Royal besprochen. Ebenfalls im ersten Kapitel der Logik wird beispielsweise postuliert:

„Es ist also falsch, daß alle unsere Ideen aus unseren Sinnen stammen; man kann vielmehr sagen, daß umgekehrt keine Idee, die in unserem Geist ist, ihren Ursprung von den Sinnen herleitet, es sei denn beiläufigerweise, sofern die Bewegungen, die in unserem Gehirn stattfinden und in denen sich die Wirkung unserer Sinne erschöpft, der Seele die Gelegenheit geben, sich verschiedene Ideen zu bilden, die sie sich ohne jene Gehirntätigkeit nicht gebildet haben würde, obgleich fast immer diese Ideen keine Ähnlichkeit mit dem haben, was in den Sinnen und dem Gehirn vorgeht, und obgleich, darüber hinaus, es eine große Anzahl von Ideen gibt, die, da ihnen nichts von irgendeinem körperlichen Bild anhaftet, nicht ohne offensichtliche Absurdität auf unsere Sinne bezogen werden können.“ [48]

Explizit wird bei Arnauld und Nicole auch zwischen Begriffsinhalt ( Intension als Komplex von Begriffsattributen, compréhension ) und Begriffsumfang ( Extension als Menge der potentiell vom Begriff erfassten Individuen und Arten, étendue ) unterschieden. [49] Diese Unterscheidung findet sich der Sache nach bereits bei Porphyrius und ua [50] auch bereits in vielen mittelalterlichen Darstellungen der Suppositionstheorie . Intension und Extension stehen dabei in umgekehrt proportionalem Verhältnis zueinander (je genauer der Begriffsinhalt bestimmt ist, desto weniger Individuen bzw. Arten fallen darunter und umgekehrt). [51] Eine Abweichung zum modernen Extensionsbegriff besteht darin, dass Arnauld/Nicole auch Arten und nicht nur Individuen zählen. Jüngere Modelle einer formalen Begriffsanalyse legen diese Zweidimensionalität von Begriffen mit explizitem Bezug auf die Logik von Port Royal zugrunde.

Locke

John Locke bekämpfte radikal die Lehre von den angeborenen Ideen. Er entwarf seine Theorie der Zeichen, in der einfache und komplexe Begriffe unterschieden werden. Wörter sind für ihn „[…] die sinnlichen Zeichen der Vorstellungen Dessen, der sie gebraucht“ [52] Sie stehen für die Ideen (oder Begriffe) des Geistes (mind). Dadurch, und dass sie durch Namen vertreten werden, ist es möglich über Klassen von Dingen oder Eigenschaften von Eigenschaften zu sprechen. Einfache Begriffe befinden sich nicht im Verstand , sondern werden nur durch die unmittelbare Erfahrung gewonnen. Die allgemeinen Begriffe sind ein Produkt der Abstraktion und werden vom Verstand gebildet. Insgesamt macht es die empirische Erkenntnistheorie aus, dass dort Begriffe mit Vorstellungen oder Bildern im Geist gleichgesetzt werden. George Berkeley lehnt aus diesem Grunde allgemeine und abstrakte Begriffe strikt ab. [53]

Leibniz

Descartes folgend sind auch für Gottfried Wilhelm Leibniz Klarheit und Deutlichkeit hinreichende Merkmale eines Begriffs.

Deutscher Idealismus und Vormoderne

Kant

Erst Immanuel Kant unterscheidet strikt zwischen Anschauungen und Begriffen. Er teilt sie in Erfahrungs -, Verstandes - (Kategorien) und Vernunftbegriffe (Ideen) ein. [54] Nach seiner Transzendentalen Ästhetik entspringen Anschauungen allein der Sinnlichkeit und Begriffe allein dem Verstand. Diese beiden sogenannte Stämme der Erkenntnis sind aber untrennbar miteinander verwoben, so dass es keine Begriffe ohne Anschauung geben kann und umgekehrt. Begriffe ohne Anschauung wären (als Schlussfolgerung der transzendentalen Ästhetik) leer. In der Transzendentalen Analytik unternimmt es Kant zu zeigen, dass auch Anschauungen ohne Begriffe nicht bestehen können, da sie blind wären. Begriffe dienen dem Verstand in seiner Tätigkeit zu urteilen. Urteile lassen sich zurückverfolgen zu ihnen vorgelagerten allgemeineren Urteilen, bis man schließlich zu einer Tafel der Elementarurteile gelangt, aus denen Kant schließlich die Tafel der logischen Verstandeskategorien deduziert. Die Kategorien dienen dem Verstand dazu, die Mannigfaltigkeit der empfangenen Sinneseindrücke zu einer Erkenntnis zu synthetisieren . In der transzendentalen Deduktion zeigt er, dass die Tätigkeiten von Sinnlichkeit und Verstand darüber hinaus immer vom cartesischen Bewusstsein des Ich denke (er nennt dies „transzendentale Apperzeption“) begleitet sein müssen, so dass Gesetze niemals in den Erscheinungen existieren können, sondern immer nur im erkennenden Subjekt. Objektive Erkenntnis ist daher immer an die Erkenntnisfähigkeit des Subjekts geknüpft. Am Ende seiner Untersuchung stellt Kant die Frage, ob es möglich sei neben der Erkenntnis der gegenständlichen Welt der Phänomene (durch das zuvor dargestellte Zusammenspiel von Sinnlichkeit und Verstand) auch rein gedankliche Anschauungen (Noumena, wie Gott, Freiheit, Unsterblichkeit der Seele) zu gewinnen, was er verneint. Wo dies geschehe, da gaukele die Vernunft sich mit den Mitteln ihres eigenen Apparates selbst etwas vor. Nur dort, wo sich die Sinnlichkeit mit dem Verstand verbinde – der Begriff mit Inhalt gefüllt werde –, sei sichere Erkenntnis möglich.

Hegel

Georg Wilhelm Friedrich Hegel nennt es eine der größten Einsichten Kants, gesehen zu haben, dass unsere Erfahrungsinhalte nur Wirklichkeit und Wahrheit haben, wenn sie vom denkenden Ich unter Begriffen zusammengeführt werden. [55] Nur haben sie bei ihm nicht nur eine erkenntnisstiftende Funktion, sondern sind „ein aktives Prinzip, das der Wirklichkeit zugrunde liegt und sie zu dem macht, was sie ist.“ [56] Sie sind als sich bewegende, dialektische, lebende Begriffe aufzufassen, die sich aufgrund der ihnen selbst innewohnenden Spannungsverhältnisse und in Konfrontation mit ihrem jeweiligen Gegenstand und dessen Dynamik stetig verändern. Hegel fordert, dass der Begriff einer Sache nicht von außen an sie angelegt wird, sondern dass er aus deren eigenen Bestimmungen zu entwickeln ist. Die Prüfung des Wissens vom Gegenstand ist zugleich die ihres Maßstabes. [57] Die Philosophie solle die Anstrengung des Begriffes auf sich nehmen. [58] Die dialektische Bewegung der Sachen ist die Bewegung des Begriffs, ihres Mediums, in dem sie zusammenkommen, oder für das Subjekt wirklich, weil sie ihm prinzipiell unterworfen, in Hegels Sprache in ihm aufgehoben sind. Petra Gehring gibt ua folgende Merkmale des Begriffs an:

 1. Begriffe sind Formen, in denen sich das wirkliche Wesen oder die Wirklichkeit einer Sache manifestiert oder herstellt.
 2. Begriffe sind nichts allein Innerliches, sondern wirkliche Vollzüge, sie sind damit eine Form lebendiger Ausdruckspraxis.
 3. In Begriffen eröffnet und dokumentiert sich Freiheit.
 4. Begriffe stehen der substanziellen Welt, auch derjenigen der Naturwissenschaften, nicht fremd gegenüber, sondern gehen, wenn auch vermittelt, aus dieser hervor. [59]

Das Thema Wirklichkeit handelt Hegel in Form des Substanzverhältnisses in seiner Lehre vom Wesen ab. Die Kategorien des Wesens, die noch dem Reich der Notwendigkeit angehören, beziehen sich implizit auf ein Wissensubjekt, welches dann in der Lehre vom Begriff klar ausgedrückt wird. [60] Der Begriff ist die Einheit von Sein und Wesen. Er bringt diese Dimensionen in Bewegung, „in Freiheit und konkret für das Subjekt zusammen“. [61] Damit versucht er, das Reich der Freiheit aus dem der Notwendigkeit abzuleiten und stellt sie nicht als unvereinbar gegenüber. Hegel identifiziert den Begriff mit Freiheit [62] und die Freiheit mit dem Ich, das als reines Selbstbewusstsein gefasst wird. Ein so verstandenes Ich ist in Freiheit, denn es steht für eine „Beziehung, die als Beziehung auf anderes Selbstbeziehung ist“. Das selbstbewusste Ich ist somit eine Identität, die alle begriffenen Differenzen als ihre in sich festhält. [63] Der Begriff ist so verstanden nicht nur etwas Subjektives, sondern ist nun an die einzige Wirklichkeit für das Subjekt, also immer schon an die Bestimmung der Objektivität gekettet. Nur fallen seine Bestimmungen in das Subjekt. Er nimmt das Faktum der Begriffe und der Freiheit nicht einfach nur hin, sondern versucht ihre Genese aufzuzeigen. Dabei ist zu beachten, dass das Allgemeine als eine Tätigkeit und nicht als ein abstraktes Etwas, das die Dinge nur umfasst, sondern als wirkliche Bewegung der Vernunft gedacht wird.

Der Begriff ist immer schon die Einheit der Unmittelbarkeit, das heißt des Seins, wie es sich unmittelbar darstellt und der Reflexion desselben, das ist für Hegel die Art und Weise wie das Wesen durch das oder im Sein erscheint. Alles Sein ist durch ihn gleichzeitig unmittelbar und vermittelt, also durch das Denken gesetzt. Das ist aber nur die reine Abstraktion, die nur die Form des Begriffs ausmacht. Es kommt aber darauf an, dass er konkret entwickelt wird und so immer reicher wird. Das Allerkonkreteste ist für ihn Gott oder der absolute Geist. Es kann so kein Sein jenseits des Begriffs geben. Nur mehr oder weniger bewusste oder entwickelte Begriffe. Der Begriff des Begriffs [64] ist 1. die Einheit von Gesetztsein und An-und-für-sich-sein und 2. die Einheit von Allgemeinheit, Besonderheit und Einzelheit [65] , wobei jedes dieser Momente jeweils als die Einheit von sich und der anderen Momente behauptet wird. Ein solcher Begriff ist nur durch sich selbst bestimmt. [66]

Bolzano

Von der Antike an lag der Schwerpunkt darin, in Begriffen mentale Zeichen oder Formen der Dinge zu sehen. Im 19. Jahrhundert wird einerseits immer mehr die sprachliche Komponente der Begriffsbildung zum Thema und anderseits betrachten neu aufkommende Logiken den Begriff unter einem anderen Licht oder machen eine Beschäftigung mit ihm gar überflüssig. Den Akzent auf die sprachliche Komponente legen Giambattista Vico , Johann Georg Hamann , Johann Gottfried Herder und Wilhelm von Humboldt .

Ihnen steht Bernard Bolzano gegenüber. Er unterscheidet strikt zwischen Begriffen im logischen und im psychologischen Sinne. Für ihn sind sie keine wirklichen Akte des Denkens, sondern das, „was in einem Gedanken gedacht wird. In psychologischer Hinsicht sind sie Gegenstand der Vorstellung. Es gibt ‚subjektive Vorstellungen', das sind subjektive Vorstellungen von Wörtern und Vorstellungen an sich“, eindeutige sprachliche Ausdrücke. Ferner unterscheidet er zwischen einfachen und zusammengesetzten Vorstellungen: „Anschauungen“ und „Begriffe sollen […] alle Vorstellungen heißen, welche weder selbst einfache Einzelvorstellungen sind, noch auch dergleichen Teile enthalten“ [67] Bolzanos Verständnis von Begriffsumfang und Begriffsinhalt weicht damit von der Tradition ab. Bei ihm ist der Begriffsinhalt einer Vorstellung die Summe der Teile, aus denen sie besteht. Der Begriffsumfang setzt sich aus den Gegenständen zusammen, auf die sich die Vorstellung bezieht. [68] Nach Bolzano sollte besser statt von Merkmalen eines Begriffs von Bestandteilen eines Begriffs gesprochen werden und von Merkmalen der Sache, auf die sich der Begriff bezieht.

Bolzano hatte auf Edmund Husserl und Alexius Meinong direkten und auf George Edward Moore und Bertrand Russell indirekten Einfluss. Die klassische Logik der Begriffe wurde durch den Einfluss der Logik (System of Logik/1843) von John Stuart Mill immer mehr von der Theorie der sprachlichen Zeichen ersetzt. In ihr gelten Begriffe als „Bedeutungen von sprachlichen Ausdrücken“.

Husserl

Edmund Husserl kritisiert bereits in den Prolegomena zur reinen Logik die Zurückführung der Begriffe auf ihre Genese und hält dem ihre Geltung qua Idealität der Bedeutung entgegen. Begriffe im Sinne von Bedeutungen sind gemäß der ersten Logischen Untersuchung Spezies resp. ideale Gegenstände. Damit vertritt zumindest der frühe Husserl eine Form von platonisierendem Begriffsrealismus, welcher den Bedeutungen ein – freilich nicht reales – so doch eben ideales Sein zuspricht. Schwieriger zu entscheiden und in der Literatur umstrittener ist die Frage, inwieweit auch dem späte(re)n Husserl eine platonische Theorie der Begriffe bzw. Bedeutungen unterstellt werden kann und welche Kriterien bei dieser Entscheidung eine Rolle spielen sollen.

Nach Husserl und auch Gottlob Frege ist zwischen Begriffen erster und zweiter Stufe zu unterscheiden. Begriffe zweiter Stufe sind „Begriffe von Begriffen und sonstigen idealen Einheiten“. [69]

20. Jahrhundert und Gegenwart

Im Rahmen des sog. Linguistic Turn in der Philosophie kam es zur Entwicklung der Analytischen Philosophie , die behauptete, dass zahlreiche philosophische Probleme in Wahrheit Probleme der Ungenauigkeit der Alltagssprache seien. Bedeutende Wegbereiter der Analytischen Philosophie sind Gottlob Frege , Ludwig Wittgenstein und Bertrand Russell . Der Linguistic Turn führte zur Entstehung der Semiotik als neuer Wissenschaft.

Frege

Gottlob Frege schlägt vor, Begriffe nur noch im logischen Sinne zu verwenden und ihm die Bedeutung eines grammatikalischen Prädikats zu geben. Für ihn ist „ein Begriff […] eine Function, deren Werth immer ein Wahrheitswerth ist.“ [70] In anderer Wendung ein sprachliches Gebilde, „aus denen man durch Ausfüllen der […] Leerstellen wahrheitsdefinite Aussagen gewinnen kann, das heißt Aussagen, die den Wahrheitswert wahr oder falsch haben“ [71] und im gleichen Sinn „eine Satzfunktion einer Variablen“, „wenn sie für jeden Wert der Variablen aus ihrem Definitionsbereich entweder ein gültiges oder ein ungültiges Urteil ist.“ [72]

Nach Frege haben Gegenstände Eigenschaften, Begriffe Eigenschaften und Merkmale. Die Merkmale eines Begriffs sind Teilinhalte des Begriffsganzen. Der Begriff „Mensch“ hat unter anderem das Merkmal „Lebewesen“. „Sichtbar“ ist keine Eigenschaft, sondern ein Merkmal des Begriffs „sichtbarer Gegenstand“. [73]

Von besonderer Bedeutung ist die Erkenntnis, dass Existenz eine Eigenschaft von Begriffen, nicht von Gegenständen ist. Anzahlen sind entsprechend Eigenschaften von Begriffen erster Stufe, unter die Gegenstände fallen [74]

Gadamer

Nach Hans-Georg Gadamer schöpft sich der Sinn jedes Wortes erst aus dem Gespräch. Für ihn ist abstrakt begriffliches Denken ein genuines Kennzeichen abendländischer Philosophie. Der Begriff steht jedoch in einem immer neu zu verstehenden Zusammenhang mit der Welterfahrung, die nicht allein in einem Begriff aufgeht, sondern durch das Vorverständnis des Interpreten mitbestimmt wird. Hier übernimmt er Heideggers Modell des hermeneutischen Zirkels . Er fragt, ob ein abstrakter Begriff, so wie er sich im Begriffspiel der Philosophie darstellt, nicht eine in die Irre führende instrumentelle Abstraktion darstellt, wenn er isoliert betrachtet wird. [75]

„Auch darin liegt eine Kritik des subjektiven Bewußtseins in unserem Jahrhundert. Sprache und Begriff sind offenbar so eng ineinander gebunden, daß die Meinung, man könnte Begriffe ›verwenden‹, etwa sagen: ›ich nenne das so und so‹, immer schon der Verbindlichkeit des Philosophierens Abbruch tut. Das einzelne Bewußtsein hat keine solche Freiheit, wenn es philosophierend erkennen will. Es ist gebunden an die Sprache, die nicht nur eine Sprache der Sprechenden ist, sondern auch die des Gesprächs, das die Dinge mit uns führen: Im philosophischen Thema der Sprache begegnen sich heute Wissenschaft und Welterfahrung des menschlichen Lebens.“ [76]

Für ihn sind Begriffe an die Sprache gebunden. In ihr eröffnet oder erschließt sich der ganze Horizont des Weltverstehens und sind alle Instanzen von Sinn und Bedeutung bereits eingebunden. Die Begriffe der Sprache sind einerseits von der Tradition überliefert, anderseits bieten sie die einzige Möglichkeit Tradition neu zu durchdenken. Dieser Prozess ist prinzipiell offen. Der Horizont der Welterfahrung verschiebt sich auf diese Weise permanent. [77] Ein Wort kann nach der hermeneutischen Sprachauffassung nicht vom Begriff ausgeschöpft werden. [78] Sprache ist immer metaphorisch. Diese Metaphorik der Sprache geht der Begrifflichkeit vorher und übernimmt deren Führung.

„Es liegt auf der Hand, daß eine instrumentelle Zeichentheorie, die Wort und Begriff als bereitliegende oder bereitzumachende Werkzeuge auffaßt, das hermeneutische Phänomen verfehlt. Wenn wir uns an das halten, was in Wort und Rede und vor allem auch in jedem Gespräch mit der Überlieferung, das die Geisteswissenschaften führen, geschieht, müssen wir anerkennen, daß darin beständige Begriffsbildung vor sich geht. Das soll nicht etwa heißen, daß der Interpret neue oder ungewöhnliche Worte gebraucht. Aber der Gebrauch des gewöhnlichen Wortes entspringt nicht dem Akt der logischen Subsumtion, durch den Einzelnes unter das Allgemeine des Begriffs gebracht würde.“ [79]

Kritische Theorie

Die Kritische Theorie der Frankfurter Schule beleuchtet die Funktion von Wissenschaft und deren begrifflicher Systeme in der Gesellschaft. Besonderes Augenmerk legt sie dabei auf den Begründungszusammenhang, oder die Legitimation von gesellschaftsbestimmenden Deutungmustern. Diese Arbeitsweise findet sich bereits in den sprach- und gesellschaftskritischen Untersuchungen von Walter Benjamin . Ihr historisch-dialektisches Begriffsverständnis hat sie unter anderem in Anlehnung an Hegel, Freud und Marx, bzw. später in Auseinandersetzung mit den Neopositivisten (Frege, Russel, Carnap) und dessen Kritikern (Popper) entwickelt. Nach dem Verständnis der kritischen Theorie ist das Ideal dieser positiven Wissenschaften das bloße Einordnen der Tatsachen in logisch-widerspruchsfreie Begriffssysteme , ohne deren reflexive Durchdringung. [80] Der Wahn der Widerspruchsfreiheit wirkt sich direkt auf die gesellschaftliche Praxis aus. Horkheimer macht darauf aufmerksam, dass schon der Begriff der Tatsache von der Epoche und der Auffassung der Gesellschaft abhängig ist:

„Die Tatsachen, welche die Sinne uns zuführen, sind in doppelter Weise gesellschaftlich präformiert: durch den geschichtlichen Charakter des wahrgenommene Gegenstandes und den geschichtlichen Charakter des wahrnehmenden Organs.“ [81]

Nach ihrem Verständnis ist es nicht möglich, ein wie auch immer vorgefertigtes Begriffssystem an die sogenannten Tatsachen zu legen. Adorno orientiert sich an Hegel, wenn er sagt, dass sich die Methode der Wissenschaft mit ihrem Gegenstand verändert, jedoch an Marx wenn er die Ursache dieser Veränderung in den Veränderungen der den Gegenständen zugrundeliegenden materiellen Substrate zu erkennen glaubt.

Herausbildung der Semiotik

Auf Charles Sanders Peirce geht die Skizze und erste, wirkungsgeschichtlich wichtigste Ausarbeitung des modernen Forschungsprogramms einer Wissenschaft zurück, welche untersucht, wie bestimmte Objekte andere Objekte bezeichnen, die sogenannte Semiotik . Weitere Klassiker der Disziplin sind Charles W. Morris , Thomas A. Sebeok und Umberto Eco . Auch der Linguist Ferdinand de Saussure hat grundlegende Beiträge geleistet. Dazu zählt etwa die Unterscheidung von menschlicher Rede allgemein (langage), dem abstrakten System von Regeln, welche diese regieren (langue) sowie in einzelnen Akten konkret vollzogenem Sprechen (parole); ferner eine Analyse von Zeichen nach einer zweiteiligen Struktur von Bezeichnendem und Bezeichnetem. Diese Analyse wurde vielfach modifiziert. U. a. wurde vorgeschlagen, sie durch eine dreiteilige Struktur zu ersetzen. Ein Beispiel einer derartigen Modifikation ist der Vorschlag von Charles Kay Ogden und IA Richards . Die Komponenten sind hier Symbol, Gedanke oder Referenz und Referent. Letzterer ist ein konkretes Objekt; dazu gab es keine direkte Entsprechung bei Saussure. Dieser Vorschlag tauscht va die Benennungen gegenüber dem Modell von Peirce aus; er ist aber so populär, dass hin und wieder auch von „dem“ Semiotischen Dreieck gesprochen wird. [82]

Systematische Aspekte

Grundbedeutungen

Ein reflektierter, philosophischer oder wissenschaftlicher Begriff ist in der Regel durch eine Definition festgelegt, die seine Eigenschaften beschreibt und ihn von anderen Begriffen abgrenzt. Speziell bei Klassenbegriffen werden auch andere Festlegungen diskutiert. [83] Begriff bezeichnet:

 1. die kleinste Einheit des Denkens im Gegensatz zu Urteil und Schluss in der Logik.
 2. ein Wort, einen Namen oder Ausdruck.
 3. eine psychische Erscheinung („ Vorstellung “).
 4. den Gegenstand selbst.
 5. die Menge der bezeichneten Gegenstände (Extension). Begriff kann auch unbestimmt für Intension und/oder Extension verwendet werden.

Intension und Extension

Die Begriffe „Morgenstern“ und „Abendstern“ beziehen sich auf dasselbe Objekt, die Venus, aber, so die klassische Analyse ua Freges, auf verschiedene Weise. Man beschreibt derartige Abweichungen üblicherweise durch die Unterscheidung von „Intension“ (Weise der Bezugnahme, Begriffsinhalt) und „Extension“ (Referenz, Klasse der Bezugsobjekte, Begriffsumfang).

Unterscheidung von Begriff und Wort

Begriffe werden durch Bezeichnungen mit Wörtern oder Symbolen repräsentiert. Die Bezeichnung eines Begriffes mittels Wörtern wird auch Benennung genannt. Ein Begriff kann durch mehrere Benennungen repräsentiert werden, sowohl durch Wörter in verschiedenen Sprachen als auch in einer Sprache ( Synonyme ). Tragen verschiedene Begriffe gleiche Benennungen, so spricht man von Homonymie .

Eindeutigkeit und Mehrdeutigkeit

Im Idealfall steht ein Wort nur für einen Begriff, in diesem Fall wird es eindeutig (univok) genannt. In der Umgangssprache ist es jedoch der Normalfall, dass ein Wort für verschiedene Begriffe steht, es wird dann als mehrdeutig (äquivok) bezeichnet. In diesem Sinne umfasst Äquivozität die Homonymie und Polysemie von Wörtern. In einem weiter gefassten Sinne schließt Äquivozität auch den Fall mit ein, dass mehrere Wörter für den gleichen Begriff stehen ( Synonymie ).

Eindeutigkeit (Univozität) der Terminologie ist ein selten erreichtes Ideal einer jeden Wissenschaftssprache. Missverständnisse und Manipulationen leben von der Mehrdeutigkeit (Äquivozität) der Ausdrücke. Eine Begriffsklärung dient dazu, diese Mehrdeutigkeiten aufzulösen. In den formalisierten Sprachen ist die Eindeutigkeit der Bedeutung unumgänglich.

Begriffstypen

Begriffe lassen sich nach verschiedenen Kriterien unterteilen. Die Ausdrucksweise und der jeweils gemeinte Sinn variiert teilweise zwischen unterschiedlichen Theoretikern.

Individualbegriff und Allgemeinbegriff

Ein Allgemeinbegriff bezieht sich nach üblicher Explikation auf Merkmale, die mehrere Gegenstände gemeinsam haben, etwa deren rote Farbe, oder erfasst eine gemeinsame Gattung von Individuen, wie etwa „Lebewesen“. Ob derartige Allgemeinbegriffe bzw. Universalien auf etwas referieren oder mit Objekten zu identifizieren sind, die eine unabhängige Existenz auch außerhalb des Gedachtwerdens haben, wird seit Jahrhunderten kontrovers debattiert, vgl. etwa Universalienstreit . Ein Individualbegriff bezieht sich hingegen nur auf ein einziges Objekt, ein Individuum, ähnlich wie ein Eigenname auf der Ebene der Sprache. Zahlreiche Philosophen haben diskutiert, ob überhaupt Individualbegriffe existieren. Fasst man z. B. die Begriffsgenese stets auf als Abstraktion allgemeiner Eigenschaften, erscheint dies fraglich. (Daraus kann, unter der Annahme, dass Wissen Allgemeinbegriffe erfasst, die Ansicht resultieren, dass Wissen von Individuen nicht möglich ist, vgl. Individuum est ineffabile ). Außerdem ist erklärungsbedürftig, worauf sich ein Individualbegriff bezieht. Einige Philosophen, ua Duns Scotus , haben dafür „Diesheiten“ bzw. individuelle Wesenheiten eingeführt, sog. haecceitates , mittels welcher auch erklärt werden soll, wodurch überhaupt Individuen und deren Begriffe konstituiert werden („Individuation“).

Gattungsbegriff/Artbegriff

Einen gebildeten Begriff kann man „als eine Gesamtheit von verschiedenen Merkmalen beschreiben“. [84] Diese Merkmale zeigen die Relationen zu anderen Begriffen. Wesentliche Merkmale eines Begriffs sind das Gattungsmerkmal und der Artunterschied. Gattung(sbegriff) (genus) ist der „Begriff, der in Bezug auf einen anderen, in dessen Inhalt er als Hauptteil vorkommt, einen größeren Umfang hat“ und Art(begriff) (species) der „Begriff, der in Bezug auf den anderen, der in seinem Inhalt als der Hauptteil vorkommt, einen kleineren Umfang hat.“ [85]

Konkrete/abstrakte Begriffe

In der Philosophie werden verschiedene Einwände gegen diese Einteilung erhoben, unter anderem weil alle Begriffe durch Abstrahieren und Verallgemeinern gebildet werden. Insofern ist auch der konkrete Begriff ein Resultat der Abstraktion. Um die Unterteilung beizubehalten und strenger zu fassen, ist versucht worden, sie auf unterschiedliche methodische Arten der Abstraktion zurückzuführen. So müsse auf irgendeine Weise das Abbild eines Gegenstandes und das Abbild von Eigenschaften eines Gegenstandes unterschieden werden. Diese Unterscheidung führe dann zur Einteilung der Begriffe in konkrete und abstrakte.

Ein konkreter Begriff ist ein Begriff, den man „zur Definition einzelner Gegenstände (einer Art) oder zu einer Behauptung über einen beliebigen von gleichartigen Gegenständen benutzen“ kann [86] (Beispiele: Pferd, Mensch, Haus). Als konkreter Begriff, im Gegensatz zum abstrakten Begriff, wird ein bestimmter, gegebener Gegenstand oder eine bestimmte Klasse von Gegenständen bezeichnet: z. B. Hotel , Berlin , Umgebung , Apfel .

Ein abstrakter Begriff ist ein Begriff, der benötigt wird, „um eine Eigenschaft von Gegenständen oder eine Relation zwischen einzelnen Gegenständen zu definieren oder zu repräsentieren“ [86] Beispiele dafür sind: Mut , Röte , Liebe , Hass , Menschenwürde. Er bezeichnet nicht gegenständliche Entitäten, wie Freiheit , Geist , Sein , sowie gegenständliche Entitäten, wie Natur, Materie, Ding, Leben usf.

Begriffsbeziehungen

Vereinbare/unvereinbare Begriffe

Nach dem Verhältnis der Extension und Intension von Begriffen kann man diese in vereinbare und unvereinbare Begriffe einteilen. Vereinbar sind zwei Begriffe, die solche Merkmale in ihrem Inhalt haben, dass deren Umfang völlig oder zum Teil zusammenfallen kann. [87] Begriffe, die umfangsgleich sind, heißen äquipollent (Abendstern/Morgenstern). Daneben kann es Begriffe geben, die sich bzgl. des Umfangs teilweise schneiden (Beispiel: Wassertier/Säugetier). Begriffe können auch im Verhältnis der Über- und Unterordnung stehen. Der übergeordnete Begriff fungiert dann als Gattungs-, der untergeordnete als Artbegriff (Beispiel: Lebewesen/Mensch). Weiterhin unterscheidet man auch koordinierte Begriffe, dh Begriffe, die keine Extension, jedoch ein Gattungsmerkmal gemeinsam haben (Bsp.: Affe/Mensch – Lebewesen). Bei den unvereinbaren Begriffen kann man kontradiktorische Begriffe, widersprüchliche Begriffe (Bsp.: weiß/nicht-weiß), konträre Begriffe, die einem dritten Begriff untergeordnet sind, aber im Unterschied zu kontradiktorischen Begriffen nicht komplementär zueinander sind, sowie disparate Begriffe, die ihrem Umfang nach einander ausschließen und dabei keinen gemeinsamen nahestehenden Gattungsbegriff haben (Bsp.: Seele/Dreieck), voneinander unterscheiden. [88]

Oberbegriff/Unterbegriff

Je nachdem, wie eng ein Begriff definiert ist, kann er sehr gleichartige oder auch sehr verschiedene Objekte umfassen. Indem Objekte, die unter einen Begriff fallen, nach zusätzlichen Eigenschaften klassifiziert werden, werden Unterbegriffe gebildet. Der weiter gefasste Begriff ist deren Oberbegriff (Beispiel: „Begriff“ ist der Oberbegriff für „Allgemeinbegriff“ und „Individualbegriff“.). Daraus geht schon hervor, dass jeder Oberbegriff ein Allgemeinbegriff ist, aber ein Allgemeinbegriff auch Unterbegriff sein kann. Ein Individualbegriff kann dagegen nur Unterbegriff sein, auch wenn das entsprechende Objekt bzw. Individuum unter mehrere Oberbegriffe fallen kann. (Beispiel: P. und sein Hund Waldi hängen sehr aneinander. Dann fällt Waldi unter die Oberbegriffe Hund und Freund, ist aber ein Element der Schnittmenge und 'nicht Oberbegriff' von Hund und Freund.)

Begriffserwerb und Begriffsbildung

Die Begriffstheorie diskutiert seit ihren historischen Anfängen den Ursprung von Begriffen und insbesondere die Frage, ob alle oder einige Begriffe „angeboren“ sind (Begriffs-Innativismus/-nativismus) oder alle bzw. fast alle Begriffe durch Eigenleistung des Erkennenden erworben werden (Begriffs-Empirismus). [89] Nach Hans Aebli geht die anfängliche Begriffsfindung in Form zuordnender Betrachtung mit Konjunktion und Korrelation über zur Begriffsbildung mit komplexer systemhafter Verknüpfung und Kategorisierung. [90]

Die Begriffsbildung ist ein psychologischer Prozess, der zur Kategorisierung von Objekten oder Ereignissen führt. Die Klassifikation erfolgt aufgrund der gemeinsamen Merkmale der Objekte. Dabei wird vorausgesetzt, dass die charakteristischen Merkmale von den unwesentlichen unterschieden werden können. Sie wird dem Feld der Denkpsychologie zugeordnet, fällt aber auch, da es sich hierbei um einen Lernprozess handelt, in das der Lernpsychologie . Der Prozess der Begriffsbildung wird häufig auf folgende Mechanismen zurückgeführt:

 1. Abstraktion von unwichtigen Reizmerkmalen,
 2. Differenzierung und Löschung der Reizmerkmale,
 3. vermittelte Assoziation oder
 4. Invariantenbildung aufgrund schrittweiser Informationsverarbeitung [91]

Jean Piaget hat sich mit der Begriffsbildung des Menschen in Form einer Strukturanalyse der ihm schon zur Verfügung stehenden kognitiven Strukturen und Umwelt befasst. Nach ihm bilden sich kognitive Strukturen durch Interaktion mit den Objekten. Alte Strukturen werden so lange beibehalten, bis neue invariante Merkmale zugeordnet werden können und so zu einer Korrektur führen. Im ersten Fall wird das Objekt der Wahrnehmung angepasst, Piaget nennt dies Assimilation . Im letzten Fall passt sich die Wahrnehmung dem Objekt an, man spricht von der Akkommodation . Zwischen diesen Prozessen herrscht ein Fließgleichgewicht, das er Äquilibration nennt. Die Wahrnehmung und damit einhergehend auch die Möglichkeit, neue Begriffe bilden zu können, differenziert sich dadurch immer mehr aus.

Zitate

„Da der Mensch die Sprache hat als das der Vernunft eigentümliche Bezeichnungsmittel, so ist es ein müßiger Einfall, sich nach einer unvollkommeneren Darstellungsweise umsehen und damit quälen zu wollen. Der Begriff kann als solcher wesentlich nur mit dem Geiste aufgefasst werden, dessen Eigentum nicht nur, sondern reines Selbst er ist. Es ist vergeblich, ihn durch Raumfiguren und algebraische Zeichen zum Behufe des äußerlichen Auges [296] und einer begrifflosen, mechanischen Behandlungsweise, eines Kalküls, festhalten zu wollen. Auch jedes Andere, was als Symbol dienen sollte, kann höchstens, wie Symbole für die Natur Gottes, Ahnungen und Anklänge des Begriffes erregen; aber wenn es Ernst sein sollte, den Begriff dadurch auszudrücken und zu erkennen, so ist die äußerliche Natur aller Symbole unangemessen dazu, und vielmehr ist das Verhältnis umgekehrt, dass, was in den Symbolen Anklang einer höheren Bestimmung ist, erst durch den Begriff erkannt und allein durch die Absonderung jenes sinnlichen Beiwesens ihm genähert werden kann, das ihn ausdrücken sollte“

„Denn eben wo Begriffe fehlen, da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein. Mit Worten läßt sich trefflich streiten, mit Worten ein System bereiten, an Worte lässt sich trefflich glauben, von einem Wort lässt sich kein Jota rauben.“

Literatur

Klassiker

 • Gottlob Frege : Vorwort zu Begriffsschrift. In: Meixner (Hrsg.): Philosophie der Logik [2003], S. 27–32.
 • Gottlob Frege: Funktion und Begriff (Vortrag 1891). In: Meixner (Hrsg.): Philosophie der Logik [2003], S. 32–54.
 • Gottlob Frege: Vorwort zu: Grundgesetze der Arithmetik, 1. Band [1893] . In: Meixner (Hrsg.): Philosophie der Logik [2003], S. 54–79.

Historische Darstellungen

 • Christoph Asmuth: Begriff. Begriffsoptimismus und Begriffsskepsis in der klassischen deutschen Philosophie. In: Annika Hand, Christian Bermes, Ulrich Dierse (Hg.): Schlüsselbegriffe der Philosophie des 19. Jahrhunderts. (= Archiv für Begriffsgeschichte ). Felix Meiner Verlag, Hamburg 2015. S. 7–38.
 • Rudolf Haller : Art. Begriff , in: Joachim Ritter : Historisches Wörterbuch der Philosophie . Bd. 1, 1971, S. 780–785.
 • JHJ Schneider, S. Majetschak: Art. Begriff , in: G. Ueding (Hrsg.): Historisches Wörterbuch der Rhetorik , Tübingen 1992, Bd. 1, S. 1399–1422.
 • Morris Weitz: Theories of Concepts: A History of the Major Philosophical Traditions , London: Routledge 1988, ISBN 0-415-00180-3 ; siehe auch Werke zur Geschichte der Logik undGeschichte der Sprachphilosophie
 • A. Zimmermann (Hrsg.): Der Begriff der Repräsentatio im Mittelalter . Stellvertretung, Symbol, Zeichen, Bild (Miscellanea Mediaevalia 8). de Gruyter, Berlin 1971.
 • Dominik Perler: Theorien der Intentionalität im Mittelalter , Vittorio Klostermann Verlag, Frankfurt am Main 2004.

Methodologie

Systematische Darstellungen

 • Wayne A. Davis: Meaning, expression, and thought , Cambridge University Press, Cambridge 2003, ISBN 0-521-55513-2 , insb. S. 407–550.
 • Jerry Fodor : Concepts: Where Cognitive Science Went Wrong . New York: Oxford University Press 1998.
 • Michael Gal: Begriff, Definition, Begriffsanalyse. Grundzüge der Terminologie. In: ders., Internationale Politikgeschichte. Konzeption – Grundlagen – Aspekte. Norderstedt 2019, ISBN 978-3-7528-2338-7 , S. 159–177.
 • Frank Cameron Jackson : From Metaphysics to Ethics: A Defense of Conceptual Analysis . Oxford: Oxford University Press 1998.
 • Eric Margolis , Stephen Laurence (Hrsg.): Concepts: Core Readings . Cambridge, MA: MIT Press 1999.
 • Ruth Millikan : On Clear and Confused Ideas . Cambridge: Cambridge University Press 2000.
 • G. Murphy: The Big Book of Concepts . Cambridge, MA: MIT Press 2002.
 • Christopher Peacocke : A Study of Concepts . Cambridge, MA: MIT Press 1992.
 • Jesse Prinz : Art. Concepts , in: Encyclopedia of Philosoph y, Bd. 2, S. 414–420.
 • Jesse Prinz: Furnishing the Mind: Concepts and Their Perceptual Basis . Cambridge, MA.: MIT Press 2002.
 • George Rey: Art. Concepts , in: Routledge Encyclopedia of Philosophy .
 • Arno Ros : Begründung und Begriff. Wandlungen des Verständnisses begrifflicher Argumentationen , Meiner, Hamburg, 3 Bde, 1008 Seiten; ISBN 978-3-7873-0962-7 .
  • 1989: Band 1: Antike, Spätantike und Mittelalter.
  • 1990: Band 2: Neuzeit
  • 1990: Band 3: Moderne
 • Jürgen Schröder: Die Sprache des Denkens , Königshausen & Neumann, 2001, ISBN 3-8260-2128-2 .
 • Thomas Bernhard Seiler : Begreifen und Verstehen , Verlag Allgemeine Wissenschaft, Darmstadt 2001, ISBN 3-935924-00-3 .
 • Christian Thiel : Art. Begriff , in: H. Seifert, G. Radnitzky (Hrsg.): Handlexikon zur Wissenschaftstheorie , München 1989.

Weblinks

Wikiquote: Begriff – Zitate
Wiktionary: Begriff – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

systematisch

historisch

Einzelnachweise

 1. Earl, lc
 2. Vgl. „Begriff“ in Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache des 20. Jahrhunderts [1]
 3. vgl. R. Haller: Begriff, der philosophische Gebrauch, in: HWPh , 1, S. 780 f.
 4. vgl. Chr. Axelos: Allgemeines, Besonderes , in: HWPh , 1, S. 164 f.; ebenso: Gernot Böhme: Platons theoretische Philosophie , Metzler Verlag, 2000 (Lizenzausgabe der WBG), S. 116
 5. Aristoteles: Metaphysik , 1078b, übersetzt von Hermann Bonitz
 6. vgl. Uwe Meixner: Erkenntnis , in: Christian Schäfer (Hrsg.): Platon Lexikon , WBG, Darmstadt 2007, S. 111. Meixner bezieht sich auf Philebos 59a–b, Theaitetos 152d, e, Timaios 27d–28a und Politea 534a, sowie Aristoteles: Metaphysik 987a.
 7. vgl. Michael Schramm: Logos , in: Schäfer, S. 184 f.
 8. vgl. R. Haller: Begriff, in: Ritter, Band 1, Basel 1971, S. 781.
 9. Platon behandelt dieses Problem im Menon 72a7–76a5
 10. vgl. Böhme , S. 118 f.
 11. vgl. Böhme , S. 117
 12. vgl. Böhme , S. 116 f.
 13. vgl. Platon: Der Staat , 506E-507C
 14. vgl. H. Meinhardt: Idee, I. Antike – von Platon bis Aristoteles, in: Ritter, Band 4, Basel 1976, S. 56
 15. a b vgl. Böhme , S. 6
 16. Platon: Der Sophist (253B-254A). Übersetzt von Friedrich Schleiermacher
 17. vgl. Böhme , S. 110
 18. Peter Staudacher: Denken , in: Christian Schäfer, S. 77.
 19. vgl. Haller , S. 781
 20. vgl. Dorthea Frede: Dialektik in Platons Spätdialogen , in: Marcel van Ackeren (Hrsg.): Platon Verstehen , WBG, Darmstadt 2004, S. 158
 21. Platon: Der Sophist (259B?-260B)
 22. Chr. Axelos: Allgemeines/Besonderes , in: Ritter , Band 1, S. 165 f. Axelos zitiert aus Metaphysik 1038b 11f
 23. vgl. Ritter , Band 1, S. 166
 24. vgl. Ritter , S. 781 f.
 25. Ritter , S. 782
 26. 843a 10–14
 27. Vgl. FW Zimmermann: Al-Farabi's Commentary and short treatise on Aristotle's De Interpretatione , London: Oxford University Press 1981, xxxiii
 28. Vgl. Zimmermann, lc, xxxiii-xxxiv
 29. Vgl. Gernot Böhme: Platons theoretische Philosophie , Metzer Verlag 2000, Lizenzausgabe der WBG , S. 110. Vgl. auch Ritter , S. 781.
 30. Vorstehender Absatz nach R. Arnaldez: Art. „Manṭiḳ“, in: Encyclopaedia of Islam , 2. A. ( Onlinefassung für Abonnenten )
 31. Vorstehender Absatz nach CHM Versteegh : Art. „Maʿnā“, in: Encyclopaedia of Islam , 2. A. ( Onlinefassung für Abonnenten )
 32. Siehe dazu ausführlicher JN Mattock: Art. „Maḳūlāt“, in: Encyclopaedia of Islam 2. A., Onlinefassung für Abonnenten
 33. a b Vorstehender Absatz nach Oliver Leaman : Art. „Maʿnā“, in: Encyclopaedia of Islam, 2. A. ( Onlinefassung für Abonnenten )
 34. Vgl. Zimmermann, lc, xxxiv-xxxvii
 35. Mit z. B. Lenn Evan Goodman : Avicenna , Routledge 1992, ISBN 0-415-01929-X , S. 147
 36. So zumindest die Kurzdarstellung bei Sajjad H. Rizvi: Avicenna. In: J. Fieser, B. Dowden (Hrsg.): Internet Encyclopedia of Philosophy .
 37. P. Boehner, G. Gal und S. Brown (Hrsg.): Ockham, Summa logicae (Summe der Logik) I, Kapitel 1, Bonaventure Editiones instituti franciscani, 1974b. zitiert in: Jürgen Schröder: Die Sprache des Denkens, Königshausen & Neumann, 2001, S. 17. Ockham bezieht sich hier auf Boëthius' Aristoteles-Kommentar des ersten Buches von 'de interpretatione'.
 38. Vgl. Jürgen Schröder: Die Sprache des Denkens, S. 17 f.
 39. Vgl. Schröder, S. 21 f.
 40. Summe der Logik I, Kapitel 12, zitiert in: Schröder, S. 21
 41. Wolfgang Röd: Geschichte der Philosophie: Die Philosophie der Neuzeit; 1. Von Francis Bacon bis Spinoza , CH Beck, 1999, S. 64
 42. vgl Röd , S. 62
 43. vgl. Röd , S. 74
 44. Röd S. 67
 45. Tatsächlich kann die Port Royal Logik dahingehend als unüblich gelten, dass dort von idées statt concepts gesprochen wird; siehe z. B. José Ferreiros: The Road to modern logic , in: The Bulletin of Symbolic Logic 7/4 (2001), 441-484, hier 455
 46. Arnauld, A. / Nicole, P.: Die Logik oder die Kunst des Denkens, übers. von Christos Axelos (Bibliothek klassischer Texte), Darmstadt 2. A. 1994, 46. Kurzinformationen hierzu z. B. bei Russelö Wahl: Port-Royal: The Stirrings of Modernity , in: Gabbay/Woods (Hrsg.): Handbook of the History of Logic, Bd. 2, Mediaeval and Renaissance Logic, Elsevier 2007; Ders.: The Port Royal Logic , in: Walton / Brinton (Hrsg.): Historical Antecedents to Informal Logic, London: Avebury Press 1997. Elmar J. Kremer: Arnauld on the nature of ideas as a topic in logic : the Port-Royal Logic and On true and false ideas, in: Easton Patricia A. Atascadero (Hrsg.): Logic and the workings of the mind. The logic of ideas and faculty psychology in early modern philosophy, Ridgeview 1997, 65-82. Jill Vance Buroker: The Port-Royal semantics of terms , in: Synthese 96/3 (1993), 455-475; U. Roclem: Probleme des Zeichens und der Kommunikation in der Wissenschafts- und Ideengeschichte der Aufklärung , in: Sächsische Akademie der Wissenschaften / Philologisch-Historische Klasse 125/6 (1985). B. Rolf: The Port-Royal Theory of Definition , in: Studia Leibnitiana 1 (1983); eine frühe Studie ist Herbert Brekle : Semiotik und linguistische Semantik in Port-Royal , in: Indogermanische Forschungen 69 (1964), 103–121. Sowie Kapitel in fast jeder Geschichte der Logik undGeschichte der Sprachphilosophie , z. B. in: W. Risse: Die Logik der Neuzeit . Bd. 2, Stuttgart-Bad Cannstatt 1970.
 47. Siehe neben Die Ordnung der Dinge z. B. Brekle, Herbert (1964): Semiotik und linguistische Semantik in Port-Royal , Indogermanische Forschungen, 69, 103–121 La Grammaire générale de Port-Royal , in: Langages 7 (1967), 7–15.
 48. Arnauld/Nicole, hg. Axelos, 1994, S. 34; diese Stelle zitiert z. B. Noam Chomsky: Aspects of the Theory of Syntax , MIT Press 1965, ISBN 0-262-53007-4 , S. 49 f.
 49. vgl. R. Kauppi: Begriffsinhalt/Begriffsumfang in: Ritter, Band 1, S. 808. Hamilton verwendet im 19. Jh. dann den Ausdruck Intension.
 50. Weiteres zu frühen Varianten oder Vorbereitungen dieser Unterscheidung in der hier genannten Literatur
 51. vgl. Haller , S. 784
 52. John Locke: Versuch über den menschlichen Verstand , § 2
 53. vgl. Haller , S. 782 f.
 54. vgl. Haller , S. 783
 55. Taylor zitiert Hegel: „Es gehört zu den tiefsten und richtigsten Einsichten, die sich in der Kritik der Vernunft finden, daß die Einheit , die das Wesen des Begriffs ausmacht, als die ursprünglichsynthetische Einheit der Apperzeption , als Einheit des »Ich denke« oder des Selbstbewußtseins erkannt wird.“ GWF Hegel: Wissenschaft der Logik II , Bd. 6/20, stw, Frankfurt am Main 1986, S. 254
 56. vgl. und siehe Charles Taylor: Hegel , Suhrkamp, Frankfurt am Main 1978, S. 389
 57. vgl. GWF Hegel: Phänomenologie des Geistes , stw, Bd. 3/20, Frankfurt 1986, S. 78
 58. vgl. GWF Hegel: Phänomenologie des Geistes , stw, Bd. 3/20, Frankfurt 1986, S. 56 f.
 59. Petra Gehring: Hegel denken , Vorlesungen #9 /-0:46
 60. vgl. Charles Taylor: Hegel , S. 388
 61. Petra Gehring: Hegel denken , Vorlesung #10 / -01:30
 62. vgl. zum Übergang des Substanzverhältnisses, das er in der Wesenslogik abhandelt, als dem Reich der Notwendigkeit zum freien Begriff, GWFHegel: Wissenschaft der Logik II , S. 250 f.
 63. vgl. Drüe/ Gethmann-Siefert/ Hackenesch/ Jaeschke/ Neuser/ Schnädelbach: Hegels Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften (1830). Ein Kommentar zum Systemgrundriss , Frankfurt am Main 2000, S. 118 f.
 64. vgl. GWFHegel: Wissenschaft der Logik II , Bd. 6/20, stw, Frankfurt am Main 1986, S. 251 f.
 65. vgl. GWF Hegel: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften I , Bd. 8/20, stw, Frankfurt am Main 1986, § 163 f., Der Begriff als solcher
 66. vgl. zu diesem Abschnitt: Friedrike Schick in: Paul Cobben [et al.] (Hrsg.): Hegel-Lexikon , WBG, Darmstadt 2006, S. 153 Anmerkung: Schick macht hier die Einschränkende Bemerkung, dass dies nur so sei, wenn sich die These der Einheit der Identität von Allgemeinheit und Besonderheit in der Einzelheit bewähren lässt
 67. Haller führt keine direkte Quelle an, in den Anmerkungen steht: B.Bolzano: Wissenschaftslehre (1837) 1 § 48 , in: Ritter S. 784
 68. Kauppi in: Ritter S. 809
 69. Husserl, Logische Untersuchungen I , in: Meixner, (Hrsg.), Philosophie der Logik [2003], S. 83 (106)
 70. Gottlob Frege: Function und Begriff. Jena 1891, S. 15.
 71. Herberger/Simon: Wissenschaftstheorie. [1980], S. 233.
 72. Clauberg/Dubislav: Systematisches Wörterbuch der Philosophie. [1923], S. 60.
 73. vgl. Patzig: Sprache und Logik. 2. Aufl. 1981, S. 87
 74. Patzig: Sprache und Logik. 2. Auflage. 1981, S. 89.
 75. Vgl. Vorwort von Jean Grondin in: ders. (Hrsg.): Gadamer-Lesebuch , UTB, Tübingen 1997, S. X f.
 76. Hans-Georg Gadamer: Gesammelte Werke, Bd. 4, Neuere Philosophie II, Tübingen 1987, S. 20.
 77. Dazu Günter Figal: „Ein Denken, das die Geschichtlichkeit seiner Begriffe erfährt kann sich in diesen nicht mehr so ohne weiters artikulieren, und da es andere nicht zur Verfügung hat, sieht es sich in einem »veränderten Verhältnis zum Begriff (GW 1,2)« überhaupt: das begriffliche Reden und Denken im Sinne der Tradition erweist sich als eine zum Faktum gewordene und damit unerreichbare Möglichkeit. Tradition erfährt man ausdrücklich nie ohne Traditionsbruch; sie tritt, sobald sie entdeckt wird, zurück und bindet dadurch um so fester, denn es gibt für das gegenwärtige Denken keinen anderen Artikulationsraum.“ Günter Figal: Philosophische Hermeneutik – hermeneutische Philosophie in: Figal, S. 336
 78. Vgl. Dennis J. Schmidt: Was wir nicht sagen können… , in: Günter Figal, Jean Grondin, Dennis J. Schmidt (Hrsg.): Hermeneutische Wege , Hans-Georg Gadamer zum Hundertsten, Tübingen 2000, S. 173
 79. Gadamer, GW 1, S. 407, zitiert aus: James Risser: Die Metaphorik des Sprechens , in: Günter Figal ua (Hrsg.): Hermeneutische Wege , S. 183.
 80. vgl. Max Horkheimer: Traditionelle und kritische Theorie, Fünf Aufsätze, Fischer Wissenschaft, Frankfurt am Main 1992, S. 221.
 81. Horkheimer , S. 217.
 82. Vgl. beispielsweise Winfried Nöth : Handbook of Semiotics, Indiana University Press, Bloomington 1990, S. 89f. Zur Ideengeschichte des semiotischen Dreiecks vgl. etwa François Rastier: La triade sémiotique, le trivium et la sémantique linguistique ( Memento vom 28. Juni 2013 im Internet Archive ), in: Nouveaux actes sémiotiques 9 (1990), 5–39 und die dort genannte ältere Literatur.
 83. M. Eysenck, M. Keane: Cognitive Psychology . Psychology Press, Hove (UK), 2000
 84. Elena Tatievskaya:Einführung in die Aussagenlogik Logos Verlag, Berlin 2003, ISBN 978-3-8325-0004-7 , S. 56.
 85. Tatievskaya, Aussagenlogik [2003], S. 60
 86. a b Tatievskaya, Aussagenlogik [2003], S. 53
 87. Tatievskaya, Aussagenlogik [2003], S. 62
 88. vgl. Tatievskaya, Aussagenlogik [2003], S. 63
 89. Mehr zum Thema bei Margolis/Laurence und Murphy 2002, Kap. 8 (Induction), 9 (Concepts in Infancy), 10 (Conceptual Development), 12 (Conceptual Combination).
 90. Hans Aebli: Denken: Das Ordnen des Tuns, Band II, Klett-Cotta 1981, S. 188
 91. K. Foppa: Begriffsbildung , in: Joachim Ritter: Historisches Wörterbuch der Philosophie., Band 1, S. 787
 92. http://kulturkritik.net/begriffe/begr_txt.php?lex=begriff Wolfram Pfreundschuh: Begriff im Lexikon von kulturkritik.net