áveitu

frá Wikipedia, ókeypis alfræðiorðabókinni
Fara í siglingar Fara í leit
Sahara úr lofti: Snúningur á álagi með miðlægri dælu skapar hringlaga ræktunarsvæði
Hluti ræktaðs lands sem er vökvað, OWID.svg

(Kallað í minni mælikvarða einnig steypu) Áveitu er framboð á ræktuðu landi með vatni til vaxtarhvetjandi plöntunnar og vantar rigningu til að skipta um. Það er aðallega á þurrum svæðum milli hitabeltisins sem vatn er notað til að nýta mikið af sólskini og háum hita. En jafnvel á raktum svæðum eru plöntur sem eru mjög vökvaðar - svo sem hrísgrjón - eða til að brúa árstíðabundnar þurrkatímabil.

Sjá jarðvegsstjórnun með áveituaðferðum, sjá Áveituvettvangsstjórnun .

Áveituaðferð

Sprinkler fyrir áveitu

Sumir forn landbúnaði aðferðir eru notaðar til áveitu. Í mörgum snemma háþróaðri menningu , svo sem í Egyptalandi , Mesópótamíu , Indlandi , Kína , Austur-Afríku eða í Ameríku fyrir Kólumbíu , væri hægt að auka landbúnaðarframleiðslu svo verulega með mikilli notkun áveituaðferða að áberandi fjölgun íbúa væri möguleg. Því er stundum haldið fram að mikil vinna við uppsetningu áveitukerfanna hafi veitt mikinn hvata til myndunar skipulags félagslegra mannvirkja.

Í dag gerum við almennt greinarmun á þremur gerðum áveitu:

 • 1) Rakagefandi áveitu er ætlað sem viðbót við náttúrulega úrkomu og veitir plöntunum það magn af vatni sem þær þurfa til að ná sem bestum vexti eða ávaxtaframleiðslu. Hægt er að skipta rakagefandi áveitu í tvo undirflokka:
a) Raki með „stjórnlausri“ vatnsveitu (einnig blautrækt), og
b) Raki með stjórnaðri vatnsveitu, oft nefndur gervi áveitu.
Áveitu með stjórnlausri vatnsveitu felur til dæmis í sér náttúrulega vatnsflóðavökvun, regnvatnsvökvun eða notkun náttúrulegs votlendis. Allar þessar áveituaðferðir eiga það sameiginlegt að nýta náttúrulegar aðstæður og eru því einnig mjög háðar náttúrulegri þróun eins og hitastigi og úrkomudreifingu. Öfugt við ferla með stjórnaðri vatnsveitu, sem leitast við að fá sem mest sjálfstæði frá náttúrulegum sveiflum.
 • 2) Áburðargjöf áveitu veitir jarðveginum næringarefni plantna ásamt vatninu.
 • 3) Áveituhreinsunin ( frárennsli ) fjarlægir leysanleg efni sem eru skaðleg plöntum og sölt sem safnast hafa upp frá fyrri áveitu.

Vatnið sem þarf til áveitu er að mestu leyti tekið úr náttúrulegu yfirborðsvatni (vatnsföll, vötn, tjarnir) eða úr grunnvatni (holur). Að auki gegna vatnsgeymir ( lón , vatnasvið, vatnstankar ) einnig mikilvægu hlutverki við veitingu vatns. Á þurrum svæðum eru brúsar og neðanjarðarlaugar fyrst og fremst notaðar til að safna regnvatni.

Flestar áveituaðferðirnar sem notaðar eru í dag eru afleiðingar árþúsunda æfinga og tækniþróunar.

Yfirborðsvökva

Áveitu á hrísgrjónaakri á Indlandi: Á þurrum svæðum er gervi áveitu nauðsynleg fyrir ræktun matvæla

Margar aðferðir við yfirborðsvökvun hafa verið stundaðar í þúsundir ára. Flest þeirra hafa enn mikla þýðingu í dag vegna þess að hægt er að stjórna þeim á ódýran hátt og án flókinna tæknikerfa.

Ýmsar stíflu- og straumvinnsluaðferðir eru hluti af yfirborðsvökva. Hægt er að beita eftirfarandi aðferðum við margs konar hjálparaðstæður . Algeng vandamál með öllum yfirborðsvökvunaraðferðum er mikil uppgufun og síun.

Stífluferli

Þegar um stífluferli er að ræða, eru furur eða slétt eða einangruð svæði sett undir vatn. Stífluaðferðir eru meðal algengustu aðferða við stjórnun áveitu um allan heim.

Stífla í grindarholi

Þegar um er að ræða sundlaugarstíflur eru 20 til 40 cm háar laugarstíflur lagðar lárétt og hægt er að stilla þær í smá halla. Þeim er sameinað í blokkir með framboðs- og frárennslisrásum, sem eru vökvaðar hver á eftir annarri og byrja á hæsta skálinni. Ræktunarsvæðið er með vatni frá annarri hliðinni á blokkinni og vatnið er tæmt aftur meðfram stíflunum á hinni mjórri hlið skálarinnar.

Lónið hentar vel á sviðum með lítinn halla (<0,1%) og lága til í meðallagi leiðni vatns (<1 cm / klst.). Ef hallinn fer yfir 0,1%þarf að búa til verönd til að hægt sé að æfa áveitu áfram með skálum. Í brekkum með allt að 2,5%halla eru áveituvatnir búnir til sem útlínuskálar (verönd) en stíflurnar fylgja útlínulínunum.

Bulging aðferð í hveiti uppskeru í Arizona

Ef leiðni vatnsmettaðrar vatns fer yfir 1 cm / klst, þá er notkun skynsamlegrar áveitu ekki skynsamleg, þar sem mikil síldartap verður. Aðalvandamálið með áveitu í skálinni er ekki síunarhraði, heldur mikið uppgufunartap, þar sem opið vatnsyfirborð er á öllu gróðurtímabilinu. Þannig er skilvirkni vatnsnotkunar þegar um áveitu er að ræða mjög lítil, um 40 til 50%. Skálarnir sjálfir eru hindrun þegar unnið er að ræktunarsvæðinu.

Korn eins og hrísgrjón, fjölmargar tegundir af grænmeti og annarri fóðurrækt eru aðallega vökvaðir á þurrum svæðum með stíflu í lauginni.

Þrengsli

Yfirborð er svipað og áveitu laug en vatnssvæðið er stærra. Yfirrennsli einkennist af því að vatn rennur ekki lengur meðan á síldinni stendur heldur nær yfir stórt svæði einangrað, flatt svæði frá 1 til 20 hektara. Vatnsborðið er um 15 til 30 cm og því þarf að bera tiltölulega mikið magn af vatni á sama tíma.

Þrengsli í fýlu

Þegar stíflan er stífluð er allt ræktunarsvæðið ekki fyllt með vatni, heldur einstakar furur milli plantnanna í röð. Þetta hefur þann kost að frjálsa vatnsyfirborðið verður minna og því gufar minna vatn upp.

Uppsöfnun furu vinnur með 20 til 30 cm djúpum skurðum í 0,6 til 1 metra fjarlægð, sem eru búnir til með halli 0,2% til 0,5%. Innstreymi af vatni fyllir fljótt fururows. Vatnið dreifist jafnt og jafnt. Vatnið stöðvast. Viðbótar grooves leyfa vatninu að ná til rótanna nánast beint. Það þarf minna vatn en með öðrum stífluaðferðum.

Þegar valið er á milli bila er vatnsleiðni jarðvegsins mikilvæg viðmiðun.

Aðferðin er aðallega notuð á þurrum svæðum fyrir ræktun ávaxta og grænmetis.

Snilldarferli

Með dreypiaðferðinni rennur vatnið í gegnum furur og örlítið hallandi fleti.

Öfugt við stífluferlið, þá eru vatnslaugar eða furur ekki varanlega vatnslausar. Vatnið er fremur runnið með brekku yfir áveitu svæðið. Þess vegna er aðeins hægt að nota svæði með meira en 0,1% halla til að strá. Endurtekin þynnka eykur vinnuálag en uppgufun og síunartap minnkar þar sem vatnið stendur ekki varanlega á yfirborðinu. Með endurtekinni stökkun er hægt að ná næstum nákvæmum vatnsskammti. Til að hægt sé að nota áveituaðferðir á áhrifaríkan hátt verður mettuð vatnsleiðni jarðvegsins að vera lág til í meðallagi. Enn fremur, á hliðinni þar sem vatnið er fóðrað inn, verður að vera ræmur án halla svo að vatnið dreifist fyrst yfir breidd vallarins áður en það rennur af með brekkunni.

Strimla stráð yfir

Með ræktun áveitu, einnig þekkt sem hallaáveitu eða villt flóð, er vatninu vísað frá lækjum eða ám, oft þegar flóðið rís upp, og lekur óreglulega yfir jörðina frá birgðaskurðum. Vökvuð ræma lands hefur smá halla, fer eftir gegndræpi jarðvegsins, og er venjulega 10 til 20 m breið og 150 til 400 m löng. Vökvunarsvæðið má ekki vera með holum, upphækkunum, þverrennum eða lengdarfórum svo hægt sé að tryggja reglulega áveitu. Vinnu- og rekstrarútgjöld vegna aðferðarinnar eru lág, en vatnið dreifist oft misjafnt þrátt fyrir áreynsluna. Afleiðingarnar eru undir- eða ofvökvun, sóun á vatni og rof . Ferlið er aðallega notað á þurrum svæðum.

Furrow trickle / groove trickle

Eftir vökvun á skálinni er fleygdropa algengasta yfirborðsvökvunaraðferðin. Það er aðallega notað í ræktun sem er ræktuð í röðum, svo sem. B. kartöflur, tómatar, korn, sykurreyr og aðrir.

Fururnar hafa U eða V lögun, eru 15 til 20 cm á breidd og um það bil 25 til 30 cm djúpar. Með aðallega langar plönturaðir geta þær einnig verið flatari og allt að metri á breidd. Stigið getur verið á bilinu 0,5 til 2%. Vatnið er á stöðugri hreyfingu í fílunum. Það er fóðrað inn í fílana frá varanlega uppsettum birgða- og dreifilínum. Það verður að tryggja að skurðurinn fyllist nógu hratt í fullri lengd til að hægt sé að raka jarðveginn stöðugt. Allt vatn sem eftir er endar í frárennslisrásum. Vatnsmagn, furuhraði og lengd furu ákvarða einsleitni dreifingarinnar.

Stráandi

Stráið bómull

Áveitu nær til ferla þar sem áveitu er háttað með því að nota kyrrstæð eða hreyfanleg úðakerfi. Vökvun fer aðallega fram á rakt loftslagssvæðum.

Vatni er dælt um leiðslur í kerfin á svæðinu. Það fer eftir hönnuninni aðgreining á milli: Áveitu með föstum, að hluta föstum og hreyfanlegum eða fullkomlega hreyfanlegum heillum kerfum. Það er hægt að gera nákvæmari greinarmun á milli einstakrar áveitu, hringlaga áveitu, rúlluvökvunar eða veltivökva (sjálfknúið).

Vökvunin gerir fáar kröfur til yfirborðsgæða ræktunarsvæðisins. Í samræmi við það er einnig hægt að vökva misjafnt og hallandi landslag, þannig að við vissar aðstæður er ekki tímafrekt efnistaksvinna, sem og gerð skurða eða stíflur, er ekki nauðsynleg.

Einnig er hægt að framkvæma fjölnota áveitu í gegnum kerfin. Áveitukerfi eru notuð til frostvarnar og til að bera áburð og varnarefni á.

Hægt er að gera sjálfvirkan (margnota) áveitu sjálfvirkan að miklu leyti. Minni vatnsrennsli á svæði og nákvæmari skammtar leiða til lítillar síunar og stjórnaðrar rakadýpt. Þetta dregur úr hættu á söltun vegna ofvatns og hársogs .

Þar sem vatnið er ekki fært beint í jarðveginn við áveitu, heldur rigning yfir núverandi mannvirki, veldur mikil uppgufun og hlerunartapi tiltölulega lítilli vatnsnotkun skilvirkni 65 til 75%. Ennfremur er misjöfn dreifing vatns í vindi og á jaðri túnanna. Til viðbótar við háan kerfiskostnað gera varahlutaverslanir, miklar orkuþörf og mikinn rekstrar-, viðhalds- og endurnýjunarkostnað miklar fjárfestingar nauðsynlegar. Einnig þarf ákveðna þjálfun starfsfólks við rekstur til að viðhalda og gera við áveitukerfin.

Áveituaðferðirnar voru upphaflega þróaðar til viðbótarvökva í rakt loftslag. Í dag er 50 til 90% af vökvasvæði á þessum slóðum vökvað.

Umskipti úr stíflu yfir í áveitu í hveitiræktinni í Arizona

Vegna margra kosta breiðist aðferðin einnig út í vaxandi mæli á hálfþurrkuðum svæðum og er í þriðja sæti þar eftir skálar- og fóðrun áveitu.

Áveitu með kyrrstæðum kerfum

Þegar um kyrrstöðu kerfi er að ræða, eru bæði dælustöðin og framboðs- og sprinklerlínurnar varanlega settar upp. Framboðslögin eru oft lögð neðanjarðar, þannig að ferlið er aðeins hentugt fyrir varanlega ræktun eins og ávexti, þar sem lagning röranna tengist mikilli fyrirhöfn.

Áveitu með að hluta til föstum kerfum

Í hálfstöðugum kerfum eru dælustöð og aðveitulínur varanlega settar upp en hægt er að færa sprinklerlínurnar sveigjanlega í núverandi mannvirki. Þetta felur einnig í sér ferla eins og hringlaga áveitu eða kerfi þar sem strávagn er dreginn í gegnum skóginn á reipi eða sprinkler sleða á vatnsslöngu.

Áveitu með fullkomlega hreyfanlegum kerfum

Í þessum kerfum er einnig hægt að nota dælustöðina og framboðslínurnar sveigjanlega.

Neðanjarðar áveitu

Neðanjarðar áveituaðferðin er notuð við slétta til í meðallagi léttir. Plönturnar eru vökvaðar með háræðarhækkun grunnvatnsins. Í þessu skyni getur verið nauðsynlegt að auðga vatn undir yfirborði jarðvegsins. Þetta er hægt að gera með því að hækka grunnvatnsborð eða með aðstoð neðanjarðarlagna sem annaðhvort eru götótt eða með rifa.

Kosturinn við þessa aðferð er að neðanjarðar áveitu kemur í veg fyrir uppgufun vatnsins. Ekkert land tapast með dreifikerfum neðanjarðar og vinnan við áveitu er tiltölulega lítil.

Þar sem vatnið síast ekki ofan frá, heldur rís að neðan, er hægt að forðast uppgufunartap en ekki sölnun ofanjarðar. Saltuppsöfnun í jarðvegi gerir oft nauðsynlegt að afrennsli er gert, þar sem rísandi vatnið losar sölt úr dýpri lögum jarðar og flytur þau upp á yfirborðið.

Áveitu neðanjarðar hentar ekki ræktun með grunnar rætur. Annar ókostur er mikill byggingarkostnaður fyrir neðanjarðarlínur.

Áveitu neðanjarðar með því að hækka grunnvatnsstöðu

Grunnvatnshæðin er gervigreind og henni haldið hátt um skurði, svo að vatn geti risið úr jarðveginum í rótarrýmið með háræðaraðgerðum.

Áveitu neðanjarðar í gegnum rör

Uppsetning leiðslukerfis gerir kleift að fæða næringarefni inn og mæla vatnið nákvæmari en þegar grunnvatn er hækkað. Rörin verða að vera vel varin gegn siltingu og liggja nógu djúpt þannig að jarðvegsrækt (t.d. hrísla) sé ekki hindruð. Að auki er minna vatnstap við uppgufun .

Vökva í él og flæði

Sérstakt form gólf áveitu er Ebb og flæði áveitu í álverinu potti. Til að gera þetta flæðir hvarfefni (bala) með millibili og vatnsborðið lækkar aftur. Þessi tegund áveitu er sérstaklega í vatnsræktun og vatnsræktun . Sjá einnig lyftara (tæki) # ebba og flæðiskerfi .

Ör áveitu

Með örvökvunaraðferðum er aðeins lítill hluti jarðvegsins vökvaður. Öfugt við sprinklers / sprinklers er aðeins mjög lítið magn af vatni borið á. Kosturinn er að þú getur vökvað ójafnan flöt með því.

Drop áveitu

Dropvökvun er hagkvæmust af öllum áveituaðferðum þar sem aðeins lítið vatn er notað til þess. Vatnið er fært beint í rótarsvæði álversins í gegnum slöngur eða pípur sem lagðar eru fyrir ofan eða neðan jörðu og í gegnum svokallaða drippers sem settar eru upp á plönturnar. Lítið magn af vatni losnar stöðugt úr dropunum, nákvæmlega í samræmi við þarfir plöntunnar. Vegna markvissrar raka þröngs svæðisins í kringum plöntuna eða rótarrýmisins getur ekkert vatn sogast inn í restina af jarðveginum eða gufað upp.

Þú getur líka blandað áburði og varnarefnum við vatnið. Markvissa áveitu og frjóvgun er einnig hægt að gera sjálfvirkan. Þetta leiðir aftur til minna vinnuafls og nákvæmari stjórn á áveitu. Stór kostur við ferlið er lítill orka og rekstrarkostnaður.

Lækkun jarðefna jarðefna, næringarefni í jarðvegi, mengun jarðvegs með varnarefnum og söltun er mjög minnkuð. Stýrð dreifing vatns og áburðar kemur í veg fyrir að illgresi vaxi.

Skilvirkni áveitu með dropavökva er mjög mikil og er um 80 til 95% virk skilvirkni. Þannig er dropavökvun sú aðferð sem hefur mesta skilvirkni vatnsnotkunar og sem minnst skaðleg aukaverkanir.

Að því er varðar ókostina eru gerðar miklar kröfur um hreinleika vatnsins sem notað er til að koma í veg fyrir stíflu í litlu dropaholunum. Þetta er venjulega hægt með því að þrífa síuna. Vegna lágs vinnuþrýstings áveitu slöngurnar verður yfirborðið að vera eins lárétt og mögulegt er. Að auki er þörf á þjálfuðu starfsfólki og miklum kerfiskostnaði, sérstaklega fyrir ræktun með nánu bilrými.

Dripvökvunaraðferðin var sérstaklega þróuð í Ísrael og var aðallega ætluð til áveitu á þurrum svæðum. Í dag er það einnig í auknum mæli að finna á tempruðum svæðum. Vegna ókosta er dropavökvun aðallega notuð til arðbærrar og ævarandi ræktunar eins og vínvið, ólífu- eða ávaxtatré og humla.

Dripvökva yfir jörðu
Víngarðar í Wachau eru vökvaðir með dropalínum. Lítil jarðvegsþykkt og jarðvegur með lítilli geymslugetu leiðir fljótlega til vatnsálags og þar með til neikvæðra áhrifa á heildarþróun vínviðanna.

Dreypivökvunarkerfi yfir jörðu er alltaf skipt í þrjú svæði: stjórnbúnað, dreypilínu og dreypi. Vatnsmagninu er stjórnað handvirkt eða sjálfkrafa með tensiometer . Með dreypavökva ofanjarðar eru dropalínurnar á yfirborði jarðar. Drykkjarvélarnar geta verið mjög mismunandi, langferðagangur eða festar dripparar eru oft notaðir.

Neðangreind dropavökva

Með neðanjarðar dropavökva er vatnið leitt beint að rótarsvæði álversins. Droplínurnar eru ekki á jörðinni, heldur eru þær lagðar neðanjarðar. Þetta gerir uppsetningu flóknari og ekki er hægt að færa línurnar svo sveigjanlega ef þörf krefur.

Háræð áveitu

Háræðvökva er vistfræðilega og efnahagslega skynsamleg plöntuvökvi fyrir áhugagarðyrkjumenn, garðyrkjumenn og sölufyrirtæki fyrir pottaplöntur. Það krefst ekki þrýstingsvatns eða rafmagns. Það notar háræðar helst glertrefjavíkur og / eða mottur sem og mismun á raka í vatni til að sjúga í sig vatn frá dýpri vatnsbólum, ílátum, þakrennum eða rörum og koma því inn í rótarsvæði plantnanna. Hægt er að stilla ákjósanlegan raka hvarfefnisins með því að stilla soghæð wick og wick.

Sérstakar aðferðir við áveitu (regnvatn, dögg)

Að auki eru til sérstakar aðferðir eins og áveitu með frárennsli í regnvatni og dögg, svo sem þeim sem Michael Evenari þróuðu frekar, til dæmis með leituvatnsvökva í Negev- eyðimörkinni, byggt á hefðbundnum ræktunaraðferðum. Ýmsar aðferðir voru þróaðar til að veita afrennslisvatni sviðum. Hver þeirra er aðlagaður sérstöku landslagi, veðurfari og ræktuðum plöntum:

 • Veröndarkerfið var notað til forna. Nokkrir steinveröndarveggir voru reistir lárétt yfir vaði . Þegar það rignir fyllir vatnið veröndarsvæði upp í fyrirfram ákveðna hæð. Ofgnótt vatn nær til reitanna hér fyrir neðan um yfirfall. Svæðin eru á bilinu 0,1 til 2 hektarar en vatnasviðið sem framleiðir hlaupið er 10 til 100 sinnum stærra.
 • Limníska kerfið nær afrennsli á akur um 0,5 hektara að stærð. Þetta er búið til í álfossléttu, grunnri lægð eða vaði þverár og múrveggja frá nokkrum hliðum. Þrátt fyrir að veggirnir séu stundum gerðir úr jörðu, þá eru þeir miklu sterkari en „örgreinarinnar“.
 • Örskammtar eru lítil svæði sem veita aðeins eitt tré eða fáa ræktun. Stærri hola er búin til á dýpsta stað hverrar einingar til að safna frárennslisvatni fyrir plöntuna. Örskammtar mælast innan við 0,1 hektara og eru lagðir í tiltölulega sléttu landslagi þar sem vatnið rennur ekki á ákveðnum slóðum. Þeir eru oft búnir til í röð.
 • Hill skurður kerfi er frekari þróun á verönd byggingu. Þröngar skurðir úr jörðu og grjóti leiða vatnið sem rennur niður hæðirnar á túnin. Þannig glatast lítið vatn með því að leka eða safnast fyrir í lægðum vatnasviðsins. Rásirnar ganga skáhallt meðfram hæðunum og safna stundum einnig vatninu úr nærliggjandi hæðum, sem annars myndi ekki stuðla að framboði túnanna.
 • Frárennsliskerfið er notað til að tæma vatn úr stóru vaði út á raðhúsasvæði aðliggjandi slétta. Í þessu skyni er verið að reisa stíflu í vaðinu sem stíflar vatnið og leiðir það í farveg sem aftur vísar því á túnin. Þótt stærð túnanna samsvari stærð annarra veröndarkerfa, þá eru söfnunarsvæðin töluvert stærri. Þetta skýrir mikið rofflæði, sem gerir það að verkum að það er ómögulegt að verönda wadi sjálft.

Val og takmarkanir áveituaðferða

Samanburður á verklagi frá tæknilegu sjónarmiði
Yfirborðsvökva Gervi stráð Örvökvun
Uppsetningarkostnaður í USD (1996) 400-700 600 - 1200 700-1500
Vinnuálag hátt til lágt (fer eftir kerfinu) miðlungs til lágs lágt
Skilvirkni vatns 40% - 50% 60% - 70% 80% - 90%
Hentugur jarðvegur Næstum slétt land, ekki of sand- eða grýtt Flat til miðlungs hallandi land, ekki of leirkennt Bratt á slétt land, hvaða jarðvegsuppbyggingu sem er, svo sem grýtt / grýtt jarðvegur

Flókið áveitukerfi sem samanstendur af stíflum og skurðum myndar jafnan burðarásinn fyrir vatnsveitu og frárennsli. Með því að velja vatnssparandi áveitu tækni er álag fyrir áveitukerfið minnkað.

Val á réttri áveituaðferð fer eftir þáttum eins og eðli jarðvegsins, vatnsveitu, gróðri sem á að vökva (vatnsþörf), landslagi , fyrirliggjandi tæknilegum aðferðum og fjárhagsáætlun, svo og núverandi vinnuafli og tæknilega færni sína. Nútíma upplýsinga- og stjórnunartækni sem og lærdómslíkön (t.d. gervi taugakerfi ) koma sífellt til sögunnar.

Á þurrum svæðum er lárétt stífla árinnar oft forsenda varanlegrar áveitu. Einfaldari yfirborðsvökvunaraðferðir eins og skurðveitu henta sérstaklega vel fyrir ræktun sem er plantað í raðir. Þar á meðal eru bómull, kartöflur, tómatar og aðrir.

Ef um slétt landslag er að ræða, er hægt að nota, auk sundlaugarvökvunar, einnig neðanjarðar- og dropavökvun. Ef um brattar brekkur er að ræða verður annaðhvort að vanda leið eða nota aðferðir eins og strá og strá. Þessar aðferðir krefjast hins vegar hærra tæknistigs og valda samsvarandi kostnaði. Miðlungs stað í hlíðinni hefur tilhneigingu til að styðja við ræktun áveitu.

Tegund jarðvegs er annar mikilvægur ákvarðanatakandi þáttur. Notkun landræmis og gróður rykáveituaðferða er óhagkvæm fyrir léttan sand- og leirkenndan jarðveg vegna mikillar gegndræpi vatns. Á slíkum jarðvegi skila aðferðir til að dreypa góðum árangri. Ef það er ekki nóg vatn í boði er erfitt að framkvæma áveitu með stíflu- og síldaraðferðum.

Það er einnig munur á einstökum verklagsreglum hvað varðar álag og tæknilega þjálfun starfsfólks. Yfirborðsvökvunaraðferðir eru mjög handavinnu. Það er varla möguleiki á að vélvæða kerfin, hvað þá að gera þau sjálfvirk. Þess vegna þurfa starfsmenn ekki sérstaka tæknimenntun. Til reksturs og viðhalds á neðanjarðar-, dropavökvunar- og stökkkerfum þarf hins vegar mikla tækniþekkingu og færni.

Hins vegar eru yfirborðsvökvunaraðferðir engan veginn gagnslausar. Með nútímalegri meðhöndlun og notkun nýrrar þróunar geta þessar aðferðir verið nokkuð áhugaverðar, sérstaklega í ljósi sífellt dýrara eldsneytis sem notað er til að stjórna stórum kerfum.

Samanburður á verklagi frá efnahagslegu sjónarmiði
Yfirborðsvökva Vökva á gólfi Stráandi Drop áveitu
Tap við uppgufun hár lítið magn hár lítið magn
Tap á síun miðill hár lítið magn lítið magn
Skilvirkni vatnsnotkunar 40% - 50% 60% - 70% 80% - 90%
Hætta á söltun lítið magn hár hár lítið magn
Hætta á að sogast upp miðill lítið magn hár miðill
Metan útblástur nei nei nei
Uppsetningarkostnaður lítið magn lágt til miðlungs hár hár
Hentugur jarðvegur þung gólf, engin halla Leiðandi jarðvegur á ógegndræpi undirlagi, engin halla öll gólf, engin til lítilsháttar halla allar hæðir, hverja brekku
Möguleg ræktun Bakvatnsþolnar tegundir, t.d. B. Hrísgrjón Allt Allt aðallega varanleg ræktun, t.d. B. vín, ólífur, ávextir en einnig grænmetisrækt

Kröfur um áveituvatn og frárennsli

Söltun úr áveitu

Áveitu verður að tryggja að nóg ferskt vatn sé dregið yfir gólfflötur . Sérstaklega á þurrum svæðum, þar sem úrkoma er minni en uppgufun, þarf að vökva jarðveginn umfram það sem plönturnar krefjast til að koma í veg fyrir söltun og fjarlægja þarf þetta vatn aftur ( skolun ). Ef um er að ræða jarðveg sem heldur vatni og hefur tilhneigingu til að verða blautur getur því verið nauðsynlegt að tæma jarðveginn til að forðast vatnsskort, en þá flæðir vatnið aftur um neðanjarðar rörkerfi. Magn umfram áveitu sem þarf til þess fer eftir seltu vatnsins og gerð plöntunnar sem á að vökva. Í þessu samhengi er Na + innihaldið sérstaklega mikilvægt, sem, auk neikvæðra áhrifa á plönturnar, leiðir til skemmda á kornbyggingu jarðvegsins.

Gæði áveituvatnsins verða annars vegar að uppfylla kröfur plantnanna sem á að vökva og hins vegar uppfylla lágmarks hreinlætisstaðla . Alþjóðlegar leiðbeiningar um þetta voru gefnar út af FAO SÞ í Róm.

Vatn úr ám , vötnum og grunnvatni er hægt að nota sem áveituvatn. Afhreinsað skólp eða geymt regnvatn er einnig notað af og til.

Afsöltun sjávar vegna áveitu er oft talin óarðbær. Engu að síður er mest af afsöltuðu vatninu frá sjó eða vatnsfoki notað til áveitu í landbúnaði. [1] Sérstaklega í Bandaríkjunum er mikið magn af vatni afsaltað til áveitu. [2] Á vissum svæðum í Evrópu, einkum í Andalúsíu , er söltað sjó notað til ræktunar grænmetis. [3] Í einstökum tilvikum, svo sem með tómötum, hafa rannsóknir sýnt að áveitu með vatni sem er blandað að litlu leyti með sjó getur verið gagnlegt. Hins vegar verður einnig að gæta þess að jarðvegurinn verði ekki of saltur. [4]

Til að veita vatni og til að bæta upp þurrt og blautt árstíð er vatninu á þurrum svæðum stundum haldið í lónum ( stíflum ) áður en því er dreift um langar vegalengdir. Þetta er gert með áveitukerfum eins og skurðum í gegnum stráðkerfi og sleipikerfi.

Auch in vielen Teilen Europas ist das Ausmaß des zur Verfügung stehenden Wassers ein begrenzender Faktor der Entwicklung der Landwirtschaft. Dies kann mitunter zu Konflikten zwischen Ländern und Regionen führen.

Landwirtschaftliche Anforderungen und resultierende Probleme

Die landwirtschaftlichen Anforderungen des Bewässerungsfeldbaus und die aus ihm resultierenden Probleme werden im Artikel Bewässerungsfeldwirtschaft behandelt.

Siehe auch

Literatur

 • Deutsches Institut für Normung (Hrsg.): Bewässerung, Entwässerung: Normen . DIN-Taschenbuch. 5. Auflage. Nr.   187 . Beuth, Berlin/Wien/Zürich 2007, ISBN 978-3-410-16461-6 .
 • Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau DVWK (Hrsg.): Ecologically Sound Resources Management in Irrigation . DVWK Bulletin. Nr.   19 . Hennef 1993 ( dwa.de ).
 • EW Herrmann ua: Beregnung. Warum? Wann? Womit?DLG e. V. , Frankfurt am Main 1977.
 • Susanne Neubert, Lena Horlemann: Empfehlungen zur zukünftigen strategischen Orientierung der deutschen EZ im Wasser- und Bewässerungssektor. Schlussgutachten im Rahmen des Forschungs- und Beratungsprojekts „Wasser und Armut“ – Schlussfolgerungen für die Umsetzung des Aktionsprogramms 2015 und die Millennium Development Goals (= DIE-Discussion Paper . Band   4/2005 ). Deutsches Institut für Entwicklungspolitik DIE, Bonn 2005, ISBN 3-88985-287-4 ( die-gdi.de [PDF; 1000   kB ]).
 • Susanne Neubert, Waltina Scheumann, Annette van Edig: Integriertes Wasserressourcenmanagement (IWRM) . 1. Auflage. Nomos, Baden-Baden 2005, ISBN 3-8329-1111-1 .
 • Bruce Withers, Stanley Vipond: Bewässerung . Parey, Hamburg/Berlin 1978, ISBN 3-489-71510-1 (englisch: Irrigation – design and practise . Übersetzt von Kurt Lecher, Neuauflage 1993 bei Blackwell-Wissensch.-Verlag Berlin).
 • Empfehlungen für die Planung, Installation und Instandhaltung von Bewässerungsanlagen in Vegetationsflächen. 2010, ISBN 978-3-940122-21-6 . (Regelwerk-Herausgeber: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL))

Weblinks

Commons : Bewässerung – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

 1. Inga Frerk: Meerwasserentsalzung. ( Memento vom 19. April 2009 im Internet Archive ), S. 2.
 2. Inga Frerk: Meerwasserentsalzung. ( Memento vom 19. April 2009 im Internet Archive ), S. 3.
 3. Lucian Haas: Sparen kommt teuer! (Nicht mehr online verfügbar.) Ehemals im Original ; abgerufen am 19. Juli 2008 . @1 @2 Vorlage:Toter Link/www.natur.de ( Seite nicht mehr abrufbar , Suche in Webarchiven )
 4. Gesündere und schmackhaftere Tomaten durch Meerwasser. Abgerufen am 19. Juli 2008 .