Þróunarsamvinna

frá Wikipedia, ókeypis alfræðiorðabókinni
Fara í siglingar Fara í leit

Þróunarsamvinna (einnig þekkt sem þróunaraðstoð) er sameiginlegt átak iðnvæddum og þróunarríkjum til frambúðar og sjálfbæran draga heimsvísu munur félags-efnahagslega þróun og almenn lífsskilyrði. Grunnreglan um samvinnu er „að hjálpa fólki að hjálpa sér sjálft“ í stað þess að vera neyðaraðstoð í kreppu.

Afmörkun hugtaksins

Síðan á tíunda áratugnum hefur þróunarsamstarf byggt á samstarfi komið í stað þróunaraðstoðar sem hugtak í þróunarstefnu . Breytingin á hugtökum úr þróunaraðstoð við þróunarsamvinnu sýnir þörfina fyrir jafna samstarfi gjafa og þega landa, í mótsögn við ríkjandi hlutverk tæknilega þekkingu og fjárhagslega getu gjafa löndum, einkum á fyrstu árunum eftir síðari heimsstyrjöldina og aflitun . Þessi skilmálabreyting þýðir hins vegar ekki endilega breytingu á heimspeki þannig að þróunarsamvinna sækir oft mjög svipuð markmið og fyrri þróunaraðstoð. Hugmyndabreytingin verður þó skýrust í mótun sjálfbærnimarkmiða Sameinuðu þjóðanna árið 2015, sem nú skylda öll ríki heims til að ráðast í þróunarstarf í skilningi heimsmarkmiða. Rammaskilyrðin fela einnig í sér íhugun á eigin viðskiptastefnu sem getur raskast með niðurgreiðslum og tollaívilnunum hennar . [1]

Flóttafólk, hungursneyð, hörmungar og mannúðaraðstoð er aftur á móti skammtíma og leitast við að draga úr sem verstum afleiðingum náttúruhamfara, styrjalda og annarra mannúðarástanda eins fljótt og auðið er og bæta núverandi lífskjör. Þeim fylgir venjulega þróunarsamvinna sem svokölluð þróunaraðstoð, sem á hinn bóginn ætlar sér sjálfbær markmið til lengri tíma og skipulagsbreytingar.

Þróunarstefna er regnhlífarhugtak fyrir áætlanir stjórnvalda sem miða að því að bæta pólitískt, efnahagslegt og félagslegt ástand í vanþróuðum löndum.

Alþjóðleg þróunaraðstoð ríkisins

Hugmyndin um þróunaraðstoð kom fyrst fram árið 1961 þegar samtökin fyrir efnahagssamvinnu og þróun (OECD) voru stofnuð 30. september 1961 með höfuðstöðvar sínar í París . Verkefni þeirra var að samræma það sem þá var þekkt sem þróunaraðstoð á alþjóðavettvangi og samræma það betur hvert við annað.

Fram að þeim tíma var eina aðstoðin í formi lána til sjálfstæðis nýlendanna sem vonuðust til að þróa efnahagslegan kraft eins og Marshalláætlun eftir seinni heimsstyrjöldina í Evrópu.

Stofnun OECD leiddi til stofnunar þróunarráðuneyta í fjölmörgum löndum. Á undan stofnuninni var bylgja sjálfstæðis frá Afríkuríkjum ( afkólónun ).

Þróunarsamstarf ríkisins

Skipta má þróunarsamvinnu ríkisins í:

Fjölhliða þróunarsamvinna

Sem hluti af marghliða þróunarsamvinnu greiða sum iðnríki greiðslur til yfirþjóðlegra samtaka og samtaka sem hafa umsjón með þessum fjármunum og greiða þau til þróunarlanda innan ramma margs konar áætlana. Fjölhliða gjafar eru t.d. B. Alþjóðabankinn Group, Global Fund til að berjast alnæmi, berklum og malaríu, [2] sem Sameinuðu þjóðirnar og sérstofnanir þeirra, svo sem Þróunaráætlun Sameinuðu þjóðanna , sem Umhverfisstofnun Sameinuðu þjóðanna , sem World Health Organization , Sameinuðu Mannfjöldasjóður þjóða og Matvælaáætlun Sameinuðu þjóðanna .

Tvíhliða þróunarsamvinna

Í tvíhliða þróunarsamvinnu styðja iðnríki samstarfsríki sín í formi fjárhagslegrar, tæknilegrar og persónulegrar samvinnu; þessari aðstoð er stjórnað af tvíhliða samningum milli gjafa og viðtökuríkja. Þróunaraðstoðarnefnd OECD [3] er mikilvægasta stofnun tvíhliða gjafa. 22 iðnríki og Evrópusambandið eiga fulltrúa í því og á þriggja ára fresti skila þeir skýrslu um „ opinbera þróunaraðstoð“ sína .

Framlög til tvíhliða þróunarsamvinnu getur einnig verið gripið til aðgerða efnahagslegum eða menningarlegum menntun net. Dæmi frá þýskumælandi svæðinu eru alþjóðleg vísindaár BMBF til skiptis samstarfsríkja eða ASEA-UNINET milli Austurríkis og Austur-Asíu.

Þróunarsamstarf Sameinuðu þjóðanna

Í upphafi sjötta áratugarins var hugmyndin um „ græna byltingu “ ríkjandi í þróunarsamvinnu. Maður þarf aðeins að útbúa landbúnaðinn með nútíma framleiðsluaðferðum til að tryggja að jarðarbúar fái mat. Landbúnaðarframleiðsla jókst. Hins vegar jókst ósjálfstæði í landbúnaði og þekking á hefðbundnum ræktunaraðferðum glataðist oft.

Hópurinn 77 var stofnaður árið 1964 sem hagsmunasamtök sem 131 þróunarríki tilheyra nú.

Árið 1965 varð þróunaráætlun Sameinuðu þjóðanna til . Það hefur samhæft áætlanir og starfsemi Sameinuðu þjóðanna síðan 1970. Í „mannþróunarskýrslu“ sinni, sem kemur út árlega, sýnir þróunaráætlunin (UNDP) yfirgripsmikla greiningu á samfélagsþróun í heiminum.

Árið 1970 settu Sameinuðu þjóðirnar sér það markmið að iðnríkin ættu að eyða 0,7% af vergum þjóðartekjum eða vergri þjóðarframleiðslu í opinbera þróunaraðstoð. Hingað til hefur aðeins nokkrum löndum verið náð (td Noregi, Svíþjóð, Danmörku, Hollandi, Lúxemborg).

Í langtímaferli hófst umhverfis- og þróunarnefnd Sameinuðu þjóðanna á níunda áratugnum að frumkvæði þáverandi formanns nefndarinnar, Gro Harlem Brundtland , alþjóðlegri dagskrá 21 til að móta hnattræna, sjálfbæra breytingu, [4] endurmat á umhverfis- og þróunarvandamálum og framkvæmd þeirra heldur áfram til dagsins í dag.

Flytjandi (úrval)

Evrópsk þróunarsamvinna

→ Sjá þróunarsamvinnu í einstökum löndum, sjá Þróunarsamvinnu í Þýskalandi , sem felur í sér tæknilega samvinnu og fjármálasamstarf fyrir opinbera aðila, franska þróunarsamvinnu , austurríska þróunarsamvinnu og svissneskt þróunarsamstarf .

Þróunarsamvinna í Evrópu hófst árið 1963 með Yaoundé -samningnum , þar sem kveðið var á um stofnun fríverslunarsvæðis og afnám viðskiptahindrana milli þáverandi evrópska efnahagssambandsins og fyrrverandi nýlenda þess . Eftir að Stóra -Bretland gekk í Efnahagsbandalag Evrópu árið 1973 fjölgaði þróunarríkjum og gerð þróunarsamvinnu. Frá 1975 var verkefnunum reglulega haldið áfram sem Lomé -samningurinn með fimm til tíu ára millibili. Frá og með árinu 2000 var Lomé -samningunum skipt út fyrir Cotonou -samninginn , sem hefur lengri tíma - alls tuttugu ár með endurskoðun á samningsskilmálum á fimm ára fresti - og þróunarsamstarf hans er nánara tengt uppfyllingu viðmiðanna. um góða stjórnarhætti .

European Humanitarian Aid Office (ECHO) var stofnað árið 1992 til að veita hraðari og sveigjanlegri mannúðaraðstoð í hamförum og neyðartilvikum. ECHO vinnur með meira en 200 samstarfsaðilum sem hafa undirritað rammasamstarfssamning við framkvæmdastjórn ESB.

Síðan 2001 hefur samvinnuskrifstofa EuropeAid verið aðalpunkturinn fyrir hagnýta framkvæmd evrópskrar þróunarstefnu. EuropeAid stýrir forritunum og verkefnunum í öllum þróunarríkjum. Forstjóri EuropeAid er því framkvæmdastjóri ESB fyrir utanaðkomandi samskipti og stjórnun þróunarstjóra.

Flytjandi (úrval)

Þróunarsamvinna frjálsra félagasamtaka

Frjáls félagasamtök (NGO) eru mikilvægir aðilar í þróunarsamvinnu. Þessir vinna á mjög mismunandi sviðum. Mörg félagasamtök eru að miklu leyti fjármögnuð með framlögum, en þau fá einnig ríkisstyrki. Sumir eru aðallega pólitískir virkir til að koma á breytingum á lögum bæði í iðnríkjunum og þeim löndum sem þeir starfa í. [5]

Félagasamtök, sem eru einnig virk í þróunarríkjum, annaðhvort í gegnum eigin mannvirki eða staðbundna samstarfsaðila, leggja áherslu á í núverandi þróunarsamvinnu styrkja fólk í þróunarríkjum til að „ hjálpa sjálfum sér að hjálpa “. Þetta þýðir hins vegar að fólkið sem á að hjálpa þarf að taka þátt í öllum fyrirhuguðum aðgerðum við upphaf verkefnis. Fólkið á verkefnasvæðunum gegnir forystuhlutverki og byrjar með þarfagreiningu í gegnum hönnun verkefnisins. Flest félagasamtök í dag líta á sig sem samstarfsaðila fólks í þróunarlöndunum. [6]

Þátttökuaðferðafræðileg nálgun í þróunarsamvinnu

Kerfisvæðingarferli í þróunarsamvinnu

Kerfisvæðing táknar þátttökuferli þekkingarframleiðslu.þekking frá eigin iðkun er dregin út með ígrundun og gagnrýninni greiningu . Aðalatriðið hér er að greining á framkvæmd (reynslu) og uppbyggingu þekkingar eru framkvæmd af því fólki sem einnig innleiddi verkefnastarfsemina eða tók þátt í starfseminni. Þetta þýðir að í kerfisvæðingunni eru „viðfang“ og „hlutur“ þekkingarframleiðslu eins. Þessi eining einkennist af því að þekkingarframleiðsla í kerfisvæðingarferli miðar alltaf að hagnýtri þekkingu til að skilja ferli betur og til að geta aukið skilvirkni. Kerfisvæðing á verkefnisreynslu getur þó að vissu marki einnig framleitt fræðilega þekkingu eða auðgað kenningar eða bent á mögulega veikleika í fræðilegri nálgun. Hins vegar krefst þetta nákvæmrar samanburðar á niðurstöðum kerfisvæðingar við núverandi kenningar og aðferðir.

Uppruni nálgunarinnar

Kerfisvæðing er hugtak sem var þróað í Suður- og Mið -Ameríku á áttunda áratugnum. Upphafspunktur kerfisvæðingarinnar liggur umfram allt í Educación Popular ( Paolo Freire ). Á næstu áratugum var hugtakið og nálgunin stöðugt bætt og betrumbætt og lagað að núverandi aðstæðum. Mikilvægir fulltrúar þessarar frekari þróunar voru eða eru: Oscar Jara , Marfil Francke , María de la Luz Morgan og Alfredo Ghiso , auk allra þeirra samtaka sem hafa skipulagt.

Umskiptaferli í þróunarsamvinnu

Í tengslum við þróunarsamvinnu er átt við að umskipti séu umbreytingarstigið þar sem árangur er styrktur til að verða sjálfstætt starfandi eftir langan tíma utanaðkomandi fjármögnunar. Sérstaklega með tilliti til efnahagslegrar sjálfbærni verður þessi „losun í sjálfstæði“ að vera vandlega og stefnumótandi undirbúin og framkvæmd. Umskipti frá einu verkefni / áætlunaraðferð til annars er einnig skilið sem umbreytingarferli.

Umgjörð

Almennt skal tekið fram að umbreytingarferli getur ekki hafist í lok verkefnis eða áætlunar, heldur verður það að vera órjúfanlegur hluti af öllu verkefninu eða framkvæmd verkefnisins.

Lögfræðistörf í þróunarsamvinnu

Málsvari er pólitískt ferli einstaklings eða hóps sem er ætlað að hafa áhrif á ákvarðanir samkvæmt almannarétti og dreifingu auðlinda innan stjórnmála-, efnahags- og félagslegs kerfis og / eða stofnana. Lögleg starfsemi einstaklings eða hóps getur falið í sér, en takmarkast ekki við, fjölmiðlaherferðir, ræðumennsku og innkaup og birtingu niðurstaðna rannsókna eða könnunar. Anddyri er sérstakt form hagsmunagæslu og um leið ákveðin leið til að koma fram fyrir hagsmuni í stjórnmálum og samfélagi. Með hagsmunagæslu reyna hagsmunasamtök (lobbys) að hafa áhrif á framkvæmdarvaldið og löggjafarvaldið fyrst og fremst með því að rækta persónuleg tengsl.

Svið spennu

Þróunarsamvinna hefur frá upphafi orðið fyrir spennu mjög mismunandi hagsmuna. [7]

hráefni

Flest þróunarríki nútímans, að Suður -Ameríku undanskildu , voru enn undir nýlendustjórn eftir seinni heimsstyrjöldina . Eftir að hafa öðlast sitt oft blóðuga sjálfstæði voru þessi lönd hagnýtt, fátæk og skuldsett þróuðu löndunum. Þróunarlöndin áttu oft ríkar náttúruauðlindir en ekki leiðir til að betrumbæta þær. Iðnvæddu þjóðirnar áttu hins vegar þessa fjármuni en höfðu ekki lengur hráefnið sem þær þurftu. [7]

Austur-vestur andstæða

Á spennusvæði svokallaðra austur-vestur átaka leituðu samkeppnissamtökin að bandamönnum meðal þróunarríkjanna. Af ótta við að hvert landið á fætur öðru myndi breytast í óvinablokkina , voru þróunarríkjum, sem eru mikilvæglega þróuð, gjarnan kynnt samkvæmt kjörorðinu „óvinur óvinar míns er vinur minn“, jafnvel þótt það væri blóðug og spillt einræði að þróunartækifæri viðkomandi fötluðu fólki.

Dæmi um þetta eru samstarf Sovétríkjanna við einræðisstjórnir eins og á Kúbu , Norður -Kóreu eða stundum Angóla . Auk Sovétríkjanna var DDR einnig virkur hér og hafði haft sitt eigið skrifstofu fyrir efnahags- og vísindatæknilega samvinnu við nokkur ríki síðan um 1960.

Önnur þróunarríki fóru fram og til baka á milli blokkanna tveggja til að nýta sem best tækifærin ( „sveifla arður“ ). [7]

Bætur fyrir nýlendustefnu stjórnmála urðu fyrir þjáningum

Hópurinn 77 var stofnaður árið 1964, nú með 131 þróunarríki sem meðlimi, sem kalla á efnahagsleg réttindi þriðja heimsins, endurgreiðslu aldanna nýlendustefnu og umbreytingu Alþjóðabankans í þróunarbanka í Algeirsáttmálanum . Aðal krafa er að láta að minnsta kosti eitt prósent af vergri landsframleiðslu sem myndast í iðnríkjunum nýtast þróunarlöndunum árlega. [7]

Alþjóðleg hryðjuverk

Bandaríkjastjórn notaði hryðjuverkaárásirnar 11. september 2001 sem tækifæri til að heyja stríð gegn talibönum í Afganistan 2001 og 2003 gegn einræði Saddams Husseins í Írak af öryggisástæðum. Auk pólitísks og hernaðarlegs þrýstings, byggði þessi öryggisstefna einnig á þróunarstuðningsaðgerðum til að hvetja þróunarríki til samstarfs í baráttunni gegn hryðjuverkum. [7]

Að tryggja sölumarkaði

Sum þróunarríkjanna, einkum í Asíu, búa yfir gríðarlegum möguleikum á hagvexti og iðnríkin telja að þau séu strategískt mikilvæg sem framtíðar sölumarkaðir fyrir eigin vörur. [7]

Átök Ísraels og Palestínu

Hinn 27. mars 2017 tilkynnti utanríkisráðuneyti Ísraelsríkis að það myndi lækka greiðslur til stofnana Sameinuðu þjóðanna um 2 milljónir dala vegna þráhyggjulegrar mismununar . Þess í stað eru þessir fjármunir fjárfestir í að stækka ísraelsk verkefni í þróunarríkjum sem styðja Ísrael í alþjóðastofnunum .

Alvarlegur niðurskurður á þróunarsamvinnu

Olíukreppa 1973/74

Sem afleiðing af Yom Kippur stríðinu lögðu arabísku olíuútflutningsríkin olíusniðmót á vinaleg hugarrík lönd frá október 1973 til mars 1974. Þetta leiddi til orkuskortar hjá iðnríkjunum og kom af stað fyrstu olíukreppunni. Milli 1973 og 1974 fjórfaldaðist verð á hráolíu úr tæpum þremur Bandaríkjadölum í næstum tólf bandaríkjadali á tunnu.

Hægt var á þróun þróunarríkjanna. Versnandi viðskiptaaðstæður margra hráefna þeirra á áttunda og níunda áratugnum leiddu til lækkandi gjaldeyristekna sem þær urðu aftur að eyða meira í dýrari hráolíuna. Þetta jók ósjálfstæði þeirra á stórum lánum viðskiptabankanna.

Á árunum 1979 og 1980 greiddu arabísku olíuútflutningsríkin atkvæði með annarri lotu verðhækkana sem hækkuðu ásett verð á olíu í yfir 30 Bandaríkjadali á tunnuna. Í iðnríkjunum var önnur olíukreppa og enn sterkari alþjóðleg efnahagslægð en eftir fyrstu olíukreppuna. Bankar og stjórnvöld hækkuðu vexti, versnuðu skuldir við endurgreiðslu skulda, sérstaklega fyrir þróunarríki, og leiddu til enn lægri útflutningstekna fyrir þróunarríki.

Á níunda áratugnum áttu þróunarríki sífellt erfiðara með að standa straum af fyrri viðskiptabankalánum og þurftu að leita til Alþjóðabankans um aðstoð. Þar af leiðandi veittu þeir síðarnefndu aðeins lán ef viðtökuríkin samþykktu svokallaðar skipulagsaðlögunaráætlanir sem neyddu efnahagsumbætur til að draga úr innflutningi og stuðla að markaðshagkerfi. [7]

Pólitískt uppnám 1989

Austur-vestur átökunum sem komu upp eftir 1945 lauk frá 1989 til 1991 með pólitísku og efnahagslegu hruni flestra kommúnistastjórna. Austurblokkin og leiðandi vald hennar, Sovétríkin, féllu í sundur. Þessir atburðir breyttu alþjóðlegu kerfi og viðhorfi til þróunarstefnu með nokkrum hætti.

Stuðningur við ómannúðlegar einræðisstjórnir, sem voru afsakaðar með „hliðarsjónarmiðum“, reyndist nú óþarfur og sömuleiðis „umboðsstríðin“ milli og innan þróunarlanda sem leiddust af átökunum milli austurs og vesturs. Líkurnar á að krefjast lágmarksskilyrða af þróunarríkjum eins og að mannréttindum sé fylgt, baráttunni gegn spillingu og þróunarábyrgð og að tengja samræmi við þessa staðla við áframhaldandi veitingu þróunaraðstoðar hafa batnað. Á hinn bóginn hefði „blokkagreinin“ einnig stuðlað að því að bæla innri og alþjóðleg átök, sem nú voru harðnandi og stundum beitt ofbeldi.

Stefnumótandi áhugaverð þróunarríki gátu ekki lengur leikið austur og vestur gegn hvort öðru sér til hagsbóta. Að auki var þróunaraðstoð frá austurblokkalöndunum skyndilega felld niður, þó að hún væri af hóflegri stærðargráðu og einbeitti sér að „sósíalískum“ þróunarríkjum sem tilheyrðu blokkinni, svo sem Kúbu og Norður -Kóreu. Í ljósi vaxandi vandamála í norðri líka var engin endurúthlutun varnarmálaútgjalda í þróunarsamvinnu. Að auki kepptu nokkur fyrrverandi austantjaldslönd nú við þróunarríkin um auðlindir frá Vesturlöndum.

Með kommúnisma hafði miðstýrða áætlun um efnahagsþróun fyrirmynd austurblokkanna, sem höfðu unnið með sterkri ríkisþvingun, einnig mistekist. Þetta leiddi ekki aðeins til grundvallarbreytinga á þróunarstefnu margra þróunarríkja og styrktaraðila þeirra, heldur einnig í vísindalegri umræðu um þróunarkenningu. Bandalagspólitík, vinavinahugsun og jarðhagsmunahagsmunir halda áfram að hafa áhrif á þróunarsamvinnu. [7]

Einstakir þættir þróunarsamvinnu

Konur og þroski

Reynsla kvenna , sköpunargáfa þeirra og sköpunargáfa er nauðsynleg fyrir þróun landa þeirra og lifandi lýðræðisríki. Alþjóðabankinn hefur sýnt að lönd með lítinn mun á körlum og konum í menntun , atvinnu og eignarrétti eru ólíklegri til að upplifa vannæringu og barnadauða . Hagkerfi þessara landa vaxa hraðar, með minni skaða á umhverfinu og þeim er stjórnað með meiri ábyrgð. Bættar menntunar- og lífsmöguleikar fyrir konur stuðla einnig að meðvitaðri fjölskylduskipulagningu og hóflegri fólksfjölgun .

Rannsókn Alþjóðabankans leiddi í ljós: „ Fjárfesting í menntun fyrir stúlkur er öflugasta fjárfestingin sem þróunarríki getur gert. Menntun stúlkna hefur áhrif á alla þroskaþætti: lægri barna- og mæðradauða, lægra frjósemi, hærra menntun dætra og sona, meiri framleiðni og betri meðhöndlun á umhverfinu. " [8]

Ef konum er mismunað eða kúgað mynda þær „lokaða þroskamöguleika“ í viðkomandi samfélögum . Fyrirtækið getur því ekki notað núverandi og verulega þróunarúrræði. Þar fyrir utan er mismunun gagnvart konum mannréttindavandamál .

Þróunarsamvinna sveitarfélaga

Á undanförnum árum hefur verið aukin viðurkenning á því að þróun verður að byggja á góðum stjórnarháttum , þátttöku og dreifingu til að vera sjálfbær. Þetta færir sveitarfélög, sjálfstjórn sveitarfélaga og þróunarstefnu sveitarfélaga í brennidepli þróunarsamvinnu. Fyrir Sameinuðu þjóðirnar, Alþjóðabankann og aðrar alþjóðastofnanir eru verkefni sveitarfélaga og starfsemi sem miðar að því að efla sjálfstjórnandi mannvirki mikilvægur þáttur í starfi þeirra í dag. Á sama tíma hefur mikilvægi sveitarfélaga sem aðila í alþjóðlegu þróunarsamstarfi aukist verulega á alþjóðavettvangi. Þetta var undirstrikað á árþúsundafundinum , allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna árið 2000. Alþjóðasamband sveitarfélaga ( Sameinuðu borgir og sveitarstjórnir - UCLG) gekk til liðs við þúsund ára herferð Sameinuðu þjóðanna árið 2005 og samþykkti framkvæmd þúsaldarmarkmiðanna sem verkefni fyrir borgir og sveitarfélög. Nú síðast, með dagskrá 2030 um sjálfbæra þróun sem samþykkt var í september 2015, staðfesti alþjóðasamfélagið að hnattrænar áskoranir væri aðeins hægt að leysa saman. Vegna nálægðar við borgara, fyrirtæki og frumkvæði á staðnum gegna sveitarfélög mikilvægu hlutverki við að ná þessum markmiðum. [9]

Menning og þróun

Menning hefur skuggalega tilveru í alþjóðlegu þróunarsamstarfi. Þetta varðar annars vegar menningu í víðari skilningi, sem lífsstíl, hefð og siði (svokallaðir félags-menningarlegir lykilþættir), en einkum menning í þrengri merkingu, sem list og sköpun á sviði myndlistar , sviðslistir, bókmenntir, tónlist og fjölmiðlar og áhrif þeirra á þroska einstaklings, samfélags eða ríkis.

Að því er varðar þýska utanríkisstefnu finnst ábyrgðarráðuneytunum tveimur fyrir þróunarstefnu ogutanríkismálastefnu , sambandsráðuneytinu fyrir efnahagssamvinnu og þróun (BMZ) og utanríkisráðuneytinu (AA) aðeins bera ábyrgð á fáum sviðum. Þetta varðar menningar- og samskiptadeild utanríkisráðuneytisins og jafnréttisdeild 204 ; Mannréttindi; Menning og þróun [10] í BMZ. Zusätzlich sind auch verschiedene Landesministerien hier aktiv.

Auf internationaler Ebene gewinnt das Thema in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung. Zentrales und zugleich jüngstes Moment ist das UNESCO Übereinkommen zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen von 2005: „Die Bedeutung des Zusammenhangs zwischen Kultur und Entwicklung für alle Länder, insbesondere für die Entwicklungsländer, zu bekräftigen und die Maßnahmen zu unterstützen, die auf nationaler und internationaler Ebene ergriffen werden, um die Anerkennung des wahren Wertes dieses Zusammenhangs sicherzustellen […] Die internationale Zusammenarbeit und Solidarität in einem Geist der Partnerschaft zu stärken, um insbesondere die Fähigkeiten der Entwicklungsländer zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen zu erhöhen.“ Staaten wie Schweden (SIDA), Dänemark (Danida), die Niederlande widmen sich bereits intensiv dem Thema. Österreich (OEZA) und die Schweiz (DEZA) haben in den vergangenen Jahren ihr Engagement deutlich eingeschränkt. [11]

Emblem der GTZ in Osttimor

In den letzten Jahren beschäftigen sich zunehmend auch deutsche Akteure im Gegenstandsbereich. Ein Startpunkt waren etwa die Konferenzen zu „Fortschritt“ 2004 und „Kultur, Entwicklung und Fortschritt“ 2006 des Goethe-Instituts und der Deutschen Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH . Das Goethe-Institut baute seine Arbeit in diesem Bereich aus und gründete in Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren die weltweite Initiative Kultur und Entwicklung . Die Aktivitäten konzentrieren sich auf die folgenden vier Bereiche:

 • Berufliche Qualifizierung
 • Bildungsberatung/Bildungskooperation
 • Gestaltung kultureller Räume
 • Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft. [12]

Auch der Deutsche Entwicklungsdienst (DED) widmet sich auf seine Weise dem Feld.

Die Szene der NROs auf diesem Gebiet ist weiter dünn bestellt. Deutsche Beispiele sind der seit 1992 in Münster ansässige und in Nicaragua agierende gemeinnützige Verein Pan y Arte und der in Tansania aktive Freundeskreis Bagamoyo . Ein internationales Beispiel ist das von Jeunesses Musicales International initiierte Projekt im südlichen Afrika Music Crossroads International .

Im Oktober 2006 wurde das von verschiedenen deutschen NROs und Experten formulierte Manifest für eine enge Zusammenarbeit zwischen Auswärtiger Kulturpolitik und Entwicklungspolitik , Kultur und Kunst für nachhaltige Entwicklung“ veröffentlicht. Es beinhaltet einen Katalog an Leitsätzen für eine erweiterte kulturelle Außenpolitik Deutschlands.

Im Dezember 2009 wurde das Weißbuch „Kulturelle Vielfalt gestalten“ von der Deutschen UNESCO Kommission vorgelegt. „Kulturelle Vielfalt ist eine unverzichtbare Ressource für die Freiheit und Entwicklung von pluralistischen Gesellschaften. Ihre Stärkung ist eine Zukunftsinvestition“, so Walter Hirche, Präsident der Deutschen UNESCO-Kommission. Im Rahmen der Bundesweiten Koalition Kulturelle Vielfalt sammelten deutsche Kulturschaffende, Künstler und Politiker Vorschläge zum Schutz der kulturellen Vielfalt. In dem Weißbuch der Zivilgesellschaft wurden Empfehlungen an die beteiligten Akteure ausgesprochen. Bestandteil dessen ist auch das Kapitel „Fair Culture“, das sich den Nord-Süd und Süd-Süd-Beziehungen im internationalen Austausch widmet.

Naturschutz durch Entwicklungszusammenarbeit

An Bedeutung hat dieses Feld durch die Auswirkungen des Klimawandels gewonnen, der den Verlust an biologischer Vielfalt beschleunigt. Als globale Bedrohung menschlicher Lebensgrundlage ist der Verlust von Tier- und Pflanzenarten sowie ganzer Lebensräume seit der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro anerkannt worden.

Neuere Ansätze des Naturschutzes gehen davon aus, dass Schutzziele von Lebensräumen oder speziellen Pflanzen und Tierarten nur zu erreichen sind, wenn die Bevölkerung in die Aktivitäten maßgeblich einbezogen wird. Da sich ein Großteil der weltweiten Biodiversität in Entwicklungs- und Schwellenländer befindet, spielen diese Regionen bei den globalen Schutzanstrengungen eine besonders große Rolle. Auf internationaler Ebene fordern die Entwicklungs- und Schwellenländer, am Zugang zu ihren biologischen Ressourcen ( Samenbanken etc.) und dem daraus erzielten Mehrwert teilzuhaben ( Access and Benefit Sharing ). Aus den Schutzinteressen westlicher Staaten und den direkten ökonomischen Interessen der lokalen Bevölkerung erwachsen teilweise Konflikte. Meist versuchen die Akteure, alternative Erwerbsquellen für die Bevölkerung aufzubauen ( Ökotourismus etc.).

In Deutschland arbeiten der WWF , der NABU , Euronatur und der BUND über seinen Partner Friends of the Earth im Bereich Entwicklung und Naturschutz. Bedeutendster staatlicher Akteur ist die Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit , GTZ.

Kritik an der Entwicklungszusammenarbeit

Kritik an Entwicklungszusammenarbeit kommt aus verschiedenen Richtungen. Teilweise wird der „Utopismus“ der klassischen Entwicklungsansätze kritisiert, der kein Auge für die Realitäten vor Ort habe und grundlegende ökonomische Einsichten missachten würde. [13] Insbesondere fehle es für nachhaltige Entwicklungshilfekonzepte an deren methodischer empirischer Evaluierung. Die permanente wissenschaftliche Überprüfung der Ergebnisse der Hilfsmaßnahmen – in Form verbesserter Bildung oder gestiegenen Wohlstands – sei für effektive Entwicklungshilfe unverzichtbar. [14]

Vor allem Ethnologen , Angehörige indigener Völker [15] und Aktivisten aus Entwicklungsländern (wie z. B. Vandana Shiva aus Indien) weisen darauf hin, dass die Annahmen und Ziele der Entwicklungszusammenarbeit einer eurozentrischen und rein marktwirtschaftlich orientierten Perspektive entspringen. Die allgemein übliche Geringschätzung subsistenzorientierter traditioneller Wirtschaftssysteme , die offen oder subtil als „unterentwickelt“ betrachtet werden, verkennt deren enorme Bedeutung zur Sicherung weitgehend unabhängiger, sozial und ökologisch nachhaltiger Existenzweisen. [16] Anstatt anzuerkennen, dass selbst hergestellte Güter und traditionelles Wissen den Menschen jahrtausendelang eine weitgehende Bedürfnisbefriedigung und z. B. mehr Freizeit als unter modernen Bedingungen ermöglicht hat (→ siehe Geschichtliche Entwicklung des Lebensstandards ) , werden die westlichen Vorstellungen von (ua) Armut , Reichtum und Fortschritt ideologisch zur einzigen Wahrheit erhoben. [17] [18] Insofern bemängeln solche Kritiker, dass Profit , Konsum und Wachstum – die in erster Linie der Weltwirtschaft nutzen und nicht den betroffenen Menschen – die Entwicklungszusammenarbeit maßgeblich bestimmen würden. Im Extremfall sehen sie darin eine Entwicklung von einer bescheidenen, aber unabhängigen und selbstbestimmten zu einer konsumorientierten, aber abhängigen und fremdbestimmten Lebensweise. [19]

Viele linke Kritiker bemängeln, dass westliche Entwicklungshilfe sich an kapitalistischer Produktionsweise orientiere und die Souveränität der Empfängerländer durch politische Vorgaben der Geberländer und internationaler Organisationen untergraben werde. Der ghanaische Ökonom George Ayittey weist zudem darauf hin, dass viele Entwicklungsländer von korrupten Eliten geprägt seien, die nicht im Interesse ihrer Bevölkerungen handelten.

Sowohl Globalisierungskritiker als auch Ökonomen wie Ayittey und Jeffrey Sachs kritisieren einen zu großen Fokus auf industrielle und städtische Entwicklung und die Vernachlässigung der landwirtschaftlichen Entwicklung, die für viele Entwicklungsländer ein sehr wichtiger Wirtschaftssektor ist.

Die gelegentlich geäußerte Kritik, Entwicklungsländer erhielten netto gar keine Entwicklungshilfe, da die Rückzahlungen von Schulden größer als die geleistete Hilfe sei, ist jedoch falsch. Das zeigen Zahlen, die die OECD veröffentlicht [20] , Zahlen, die vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) veröffentlicht werden [21] und mehrere Untersuchungen unabhängiger Wissenschaftler. [22] [23] In allen Jahren seit 1960 sind die Netto-Flüsse von Entwicklungshilfegeldern (Hilfsgelder abzüglich Schuldenrückzahlung) positiv. So flossen beispielsweise im Jahr 2004 netto 26,5 Milliarden USD nach Sub-Sahara-Afrika. Eine Ausnahme bildet Südafrika, das mittlerweile selbst ein Geberland ist und von vielen als Vorbild für erfolgreiche Entwicklung angeführt wird. Da es selbst keine Entwicklungshilfe mehr bezieht, aber noch alte Schulden abbezahlt, hatte es in den letzten Jahren negative Mittelflüsse.

Die römisch-katholische Kirche kritisiert, dass bei der auf rein technisch-materiellen Prinzipien aufgebauten Entwicklungszusammenarbeit Gott nicht nur ausgelassen wurde, sondern die Menschen von Gott abgedrängt würden und damit die Dritte Welt zur Dritten Welt im heutigen Sinn gemacht worden sei. [24] Auch Vertreter katholischer Orden, die sich 2007 mit 118 Mio. Euro in der Entwicklungszusammenarbeit engagierten, fordern eine stärkere Präsenz in den deutschen Fachgremien der Entwicklungshilfe. [25] Dies widerspricht jedoch oftmals dem Verständnis der Trennung von Kirche und Staat. Umgekehrt lässt sich auch kritisieren, dass ebendiese Kirche stattdessen ein Missionsziel verfolgt, sich mithin auf ähnliche Weise um eigene Interessen kümmert.

Es wird auch angeführt, dass die Gelder hauptsächlich der eigenen Wirtschaft zugutekommen. So warb das Bundesministerium für Entwicklungszusammenarbeit 2010 selbst damit, dass jeder Euro der Entwicklungszusammenarbeit für die deutsche Wirtschaft einen dreimal so großen Effekt in Form anschließender Exporte hat. [26] CDU und FDP hingegen kritisieren seit Jahren, dass die Entwicklungshilfe in Deutschland in einer „Schieflage“ sei und zu wenig Wirtschaftshilfe im Blickpunkt habe. Insbesondere wird die Entwicklungshilfe für China kritisiert (im Jahr 2006 wurden 56,5 Millionen Euro Entwicklungshilfe an China gezahlt, [27] im Jahr 2008 waren es 187 Millionen Euro Entwicklungshilfe für China [28] ), da China längst kein Entwicklungsland mehr sei und mittlerweile zu einem Hauptkonkurrenten in der globalisierten Weltwirtschaft aufgestiegen sei. [29] [30] [31] Das Bundesentwicklungsministerium wollte die finanzielle Entwicklungshilfe für China 2008 einstellen. [32]

Beispiel Afrika

Afrika gilt vielen Kritikern in seiner Gesamtheit als Musterbeispiel für eine fehlgeleitete Entwicklungspolitik, wenn, als ein möglicher Gradmesser, Lebensstandard und Einkommenssituation der Menschen auf dem Land zur Zeit der Unabhängigkeit mit der Situation 40 Jahre später verglichen werden. Kritiker, die die Höhe der in einem Zeitraum geleisteten Hilfszahlungen in einem bestimmten Gebiet abschätzen und die früher ausgesprochenen Erwartungen mit der aktuellen wirtschaftlichen Lage der Bevölkerung vergleichen, stellen eine Diskrepanz fest. Insgesamt hat der Westen Entwicklungsgelder von 800 Milliarden Euro [33] an Afrika geleistet. Dies ist ein mehrfaches des Marshallplans . Das Hauptproblem sind korrupte Eliten, die sich an den Entwicklungsgeldern bereicherten. So sind nach Ansicht des Unternehmensberaters Prinz Asfa-Wossen Asserate geschätzte 600 Milliarden Euro nicht in Entwicklungsprojekte geflossen, sondern in das Privatvermögen Einzelner. [33] Das Eingeständnis von verfehlter Entwicklungshilfe prägte in liberalen Kreisen den Begriff „Hilfspessimismus“, [34] der entwicklungspolitische Resignation bedeutet. Besonders in Afrika zeigt sich, dass Entwicklungshilfe gerade bei der Bekämpfung der größten Armut versagt hat und häufig nur eine Abhängigkeit von dieser Hilfe geschaffen wurde. [35] Dambisa Moyo verachtet die westliche Glamour-Hilfe und Almosenkultur ; die Entwicklungshilfe hält sie für seit 60 Jahren verfehlt und zerstörerisch. Nach ihrer Ansicht hat Bob Geldof das Fanal für eine ganze Armee von Moralaktivisten gesetzt, die Afrika zum „Objekt eines weltweit wohlinszenierten Mitleids“ und die Entwicklungshilfe zu einer Art kultureller Handelsware machten – mit der bizarren Folge, dass Musikern, die noch nicht einmal in Afrika leben, die Kompetenz zugesprochen worden sei, Afrikas Misere beenden zu können. [36]

Eine radikale Kritik aus liberaler Sicht, wie sie der britische Ökonom Peter Bauer und der kenianische Ökonom James Shikwati geäußert haben, meint, dass Entwicklungshilfe einer der Gründe für Afrikas Probleme sei. Da sie die wirtschaftliche Intervention und den freien Warenaustausch zwischen den Entwicklungsländern und die Herausbildung einer privaten Wirtschaft behindere, sei sie einzustellen. Peter Bauer verglich etwa die Entwicklung von Somalia mit seinem de facto unabhängigen Landesteil Somaliland . Während Somaliland aufgrund seiner internationalen Isolation durch eigene Leistungen positive Entwicklungen gezeigt habe, sei Somalia trotz mehrfacher Hilfen aus dem Ausland ein „failed state“. James Shikwati kritisiert Entwicklungshilfe als ein Mittel, um afrikanische Länder an westliche Kapitalgeber zu binden und somit eine einseitige wirtschaftliche und politische Abhängigkeit zu erzeugen. [37] Seit 2000 plädiert er für eine radikale Abkehr vom Konzept der Entwicklungshilfe. Sie habe Afrika nur abhängig gemacht und Machtstrukturen verfestigt, von denen wenige profitieren. Nach Ansicht von James Shikwati sind die Chinesen ( mit ihrer Entwicklungshilfe gegenüber Afrika ) aufrichtiger: „Sie nähern sich Afrika mit einer bestimmten Botschaft: Wir wollen dies, ihr gebt uns jenes, dafür kriegt ihr das. Das stellt die alten Dimensionen der Entwicklungshilfe auf den Kopf.“ Zahlreiche afrikanische Intellektuelle und Praktiker teilen die Kritik Shikwatis an der bisherigen Entwicklungspolitik des Westens und sind der Überzeugung, „dass die Entwicklungshilfe jeden Anreiz zerstört, gut zu wirtschaften und die Volkswirtschaft anzukurbeln. Entwicklungshilfe zu beziehen ist einfacher, als ein Land zu sanieren“. [38]

Eine politische Kritik will Entwicklungszusammenarbeit mit der Frage nach demokratischen Strukturen in den Empfängerländern und ihrem für das Gemeinwohl sinnvollen Einsatz des Staatshaushalts verknüpft sehen. In beiden Punkten werden den meisten Ländern Afrikas Defizite attestiert. Unter anderem George Ayittey [39] kritisiert, dass ein großer Teil der Entwicklungshilfe, die in afrikanische Länder geflossen ist, von korrupten Eliten missbraucht werde, und kommt daher zu dem Schluss: „African problems must be solved by Africans“ („Afrikanische Probleme müssen von Afrikanern gelöst werden“).

Unabhängig von theoretischer Kritik aus marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten wird von unabhängigen Entwicklungshelfern vor Ort und von Journalisten die ungerechte Verteilung der langfristigen Hilfe und insbesondere die als Überbrückungsmaßnahme angelegte Katastrophenhilfe kritisiert. Katastrophenhilfe hat mit Entwicklungshilfe prinzipiell nichts zu tun, steht aber oft vor ähnlichen Problemen, wie die Operation Lifeline Sudan zeigte. Es gibt das unvermeidliche praktische Problem, dass die Verteilung der Hilfe aufgrund machtpolitischer Strukturen erfolgt und von den Entwicklungsorganisationen nicht ausreichend kontrolliert werden kann. [40] Hierbei kommt zur Sprache, dass auf Güter, die im Rahmen der Entwicklungshilfe eingeführt werden sollen, von zahlreichen Empfängerländern Einfuhrzölle erhoben und Forderungen gestellt werden, die mit den Projekten in keinem Zusammenhang stehen. Weder Geber- noch Empfängerländer oder die „Hilfsindustrie“ können laut den Kritikern der Entwicklungspraxis ein Interesse haben, diese Kosten vor Ort zu bilanzieren. [41]

Finanzielle Aufwendungen

Im Jahre 2016 wurden Entwicklungshilfezahlungen in Höhe von 157,7 Milliarden US-Dollar von den Staaten der Official Development Assistance getätigt. Der größte Teil kam den Staaten Subsahara-Afrikas zugute mit 44,3 Mrd. US-Dollar vor den Staaten des Mittleren Ostens und Nordafrikas mit 25,7 Mrd. USD und Südasiens mit 14,0 Mrd. USD. Die Höhe der gezahlten Entwicklungshilfe stieg von 4,2 Mrd. im Jahre 1960 auf 157,7 Mrd. im Jahre 2016. Die gezahlte Entwicklungshilfe als Anteil des weltweiten Bruttonationaleinkommens sank allerdings von 0,31 % auf 0,21 % ab.

Entwicklung der empfangenen Entwicklungshilfe 1960–2016 [42]
Jahr Entwicklungshilfe in Mio.
US-Dollar
Anteil Welt- BNE Größter Empfänger
1960 4.233,3 0,31 % Indien Indien Indien
1970 6.816,8 0,23 % Indien Indien Indien
1980 34.474,6 0,31 % Indien Indien Indien
1990 58.531,2 0,26 % Agypten Ägypten Ägypten
2000 52.025,8 0,15 % China Volksrepublik Volksrepublik China Volksrepublik China
2005 108.098,0 0,22 % Irak Irak Irak
2010 130.685,4 0,20 % Afghanistan Afghanistan Afghanistan
2011 141.692,9 0,19 % Afghanistan Afghanistan Afghanistan
2012 133.538,5 0,18 % Afghanistan Afghanistan Afghanistan
2013 151.100,8 0,20 % Agypten Ägypten Ägypten
2014 161.661,3 0,20 % Afghanistan Afghanistan Afghanistan
2015 152.727,7 0,20 % Syrien Syrien Syrien
2016 157.676,2 0,21 % Syrien Syrien Syrien

Siehe auch

Portal: Entwicklungszusammenarbeit – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Entwicklungszusammenarbeit

Anmerkungen

1 Zur Arbeitsgemeinschaft der Entwicklungsdienste (AGdD) gehört auch das Förderungswerk für rückkehrende Fachkräfte der Entwicklungsdienste (foerderungswerk.de)

2 Zum Arbeitskreis „Lernen und Helfen in Übersee“ e. V. (AKLHÜ) gehören noch weitere Organisationen an, die mögliche Freiwilligen-Einsätze anbieten wie zum Beispiel Internationale Bauorden (entwicklungsdienst.de)

3 „Eirene – Internationaler Christlicher Friedensdienst“ nimmt insofern eine Sonderrolle unter den Entwicklungsdiensten ein, da es auch schweizerische, niederländische, belgische, französische und deutsche Entwicklungshelfer entsendet.

Literatur

Weblinks

Einzelnachweise

 1. Tobias Straumann : Wenn europäische Gelder afrikanische Fischer ruinieren , Tages-Anzeiger, 10. Januar 2018 mit Angabe wissenschaftlicher Quellen zur Entwicklungszusammenarbeit
 2. Global Fund . Global Fund. Abgerufen am 24. Mai 2010.
 3. Development Co-operation Directorate . Oecd.org. Abgerufen am 24. Mai 2010.
 4. Biografie Brundtlands auf den Seiten der Vereinten Nationen (englisch) . Un.org. Abgerufen am 24. Mai 2010.
 5. Franz Nuscheler: Entwicklungspolitik, Verlag JHW Dietz Nachf. GmbH, ISBN 3-8012-0350-6 .
 6. Partizipation in der Entwicklungszusammenarbeit . Books.google.de. Abgerufen am 24. Mai 2010.
 7. a b c d e f g h Bundeszentrale für politische Bildung Uwe Andersen: Entwicklungspolitik unter veränderten Rahmenbedingungen abgerufen am 25. Februar 2012
 8. Arbeitsfelder und Instrumente Bildung für Frauen und Mädchen . Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Abgerufen am 30. März 2019.
 9. Global Nachhaltige Kommune. In: Servicestelle Kommunen in der Einen Welt. Abgerufen am 19. November 2019 .
 10. Organisationsplan des BMZ @1 @2 Vorlage:Toter Link/www.bmz.de ( Seite nicht mehr abrufbar , Suche in Webarchiven )
 11. Übereinkommen über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen unesco.de, Abgerufen am 16. Dezember 2014
 12. Goethe-Institut : Website Kultur und Entwicklung mit ausführlichen Projektbeschreibungen
 13. William Easterly: The White Man's Burden: Why the West's Efforts to Aid the Rest Have Done So Much Ill and So Little Good. Penguin Press, New York 2006, ISBN 1-59420-037-8 , S.
 14. Manfred Dworschak: Helfer im Härtetest. Der Ruf der Entwicklungshilfe hat stark gelitten – oft scheint der Schaden größer zu sein als der Nutzen. Wirtschaftsforscher ergründen deshalb mit sozialen Experimenten in Dutzenden Ländern, was den Armen wirklich hilft. In: Der Spiegel . Nr.   42 , 2011, S.   138–142 (online17. Oktober 2011 ).
 15. Vgl. Big Mountain Aktionsgruppe e. V. (Hrsg.): Stimmen der Erde. Raben, München 1993, ISBN 3-922696-37-6 .
 16. Vandana Shiva: How To End Poverty: Making Poverty History And The History Of Poverty. Übersetzt von: Andrea Noll, ZNet Kommentar 11. Mai 2005
 17. Edward Goldsmith : Der Weg. Ein ökologisches Manifest. 1. Auflage, Bettendorf, München 1996, S. 201ff
 18. Dieter Haller (Text), Bernd Rodekohr (Illustrationen): Dtv-Atlas Ethnologie . 2. Auflage. dtv, München 2010. S. 163.
 19. Veronika Bennholdt-Thomsen: Subsistenzwirtschaft, Globalwirtschaft, Regionalwirtschaft. In: Maren A. Jochimsen u. Ulrike Knobloch (Hrsg.): Lebensweltökonomie in Zeiten wirtschaftlicher Globalisierung. Kleine Verlag, Bielefeld 2006. S. 65–88.
 20. OECD Data Warehouse beta
 21. UNDP Human Development Report 2006 ( Memento vom 11. Oktober 2007 im Internet Archive )
 22. David Roodman: Net Aid Transfers data set (1960–2005) 2007
 23. : Measuring aid flows: a new approach Charles C. Chang, Eduardo Fernandez-Arias, Eduardo, Luis Serven: Measuring aid flows : a new approach. In: ideas.repec.org. 28. Februar 1999, abgerufen am 21. Januar 2015 (englisch).
 24. Benedikt XVI. : Jesus von Nazareth. Von der Taufe im Jordan bis zur Verklärung , Herder, 2007, ISBN 3-451-29861-9 , S. 62 ff.
 25. Radio Vatikan : Orden wollen mitreden 30. Juni 2008.
 26. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung – Der deutsche Beitrag. Bmz.de, 23. März 2010, archiviert vom Original am 9. September 2004 ; abgerufen am 24. Mai 2010 .
 27. China: Entwicklungshilfe für ein boomendes Land . tagesschau.de. Archiviert vom Original am 5. September 2008. Abgerufen am 24. Mai 2010.
 28. n-tv:Entwicklungshilfe für China . N-tv.de. Abgerufen am 24. Mai 2010.
 29. Fri Jul 27 16:05:34 CEST 2007: Tagesspiegel:Zahlt Deutschland Entwicklungshilfe an China ? . Tagesspiegel.de. Abgerufen am 24. Mai 2010.
 30. Spiegel:Politiker fordern Entwicklungshilfe-Stopp für China . Spiegel.de. 27. Juli 2007. Abgerufen am 24. Mai 2010.
 31. FDP: KÖNIGSHAUS: China braucht keine Entwicklungshilfe mehr von Deutschland. Archiviert vom Original am 26. Dezember 2007 ; abgerufen am 21. Januar 2015 .
 32. Keine Entwicklungshilfe mehr für China . tagesschau.de. 22. September 2008. Archiviert vom Original am 24. September 2008. Abgerufen am 24. Mai 2010.
 33. a b Entwicklungshilfe – Ein Marshall-Plan löst Afrikas Probleme nicht . In: Frankfurter Allgemeine Zeitung . faz.net. 29. Januar 2017. Abgerufen am 4. Februar 2017.
 34. Rainer Erkens: Entwicklung kann man nicht kaufen. 15 gängige Thesen zur Entwicklungspolitik und warum sie aus liberaler Sicht fragwürdig sind. Liberales Institut der Friedrich-Naumann-Stiftung, Potsdam 2006 (PDF; 613 kB) Der Begriff „Hilfspessimismus“ stammt vom Politikwissenschaftler Franz Nuscheler .
 35. Geld allein hilft nicht. Interview mit Franz Nuscheler. . In: Die Zeit . 15. September 2005. Abgerufen am 24. Mai 2010.
 36. Dambisa Moyo: Dead Aid . Haffmans & Tolkemit, Hamburg 2011.
 37. Seminar Uni Bayreuth: Deutsche Zusammenfassung von: Peter Bauer: @1 @2 Vorlage:Toter Link/www.vwl5.uni-bayreuth.de ( Seite nicht mehr abrufbar , Suche in Webarchiven: Equality, the Third World and Economic Delusion, Chapter 5, Part 1 )
 38. Wolf Poulet: Entwicklungshilfe – Ein Marshall-Plan löst Afrikas Probleme nicht. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung. 29. Januar 2017.
 39. etwa George BN Ayittey: Africa Unchained. Palgrave Mcmillan, 2005.
 40. Thilo Thielke: Kommentar: Warum Afrika dank Entwicklungshilfe im Elend verharrt. In: Spiegel Online . 11. Juni 2007, abgerufen am 21. Januar 2015 . Vom selben Autor eine Generalabrechnung mit der Entwicklungshilfe am Beispiel Sudan in: Krieg im Lande des Mahdi. Darfur und der Zerfall des Sudan. Magnus Verlag, Essen 2006
 41. Bartholomäus Grill: Wofür das Ganze? . In: Die Zeit . 11. Januar 2007. Abgerufen am 24. Mai 2010.
 42. Net official development assistance and official aid received (current US$) | Data. Abgerufen am 26. September 2018 (amerikanisches Englisch).