Þetta er frábært atriði.

Alþjóðasamtök (alþjóðalög)

frá Wikipedia, ókeypis alfræðiorðabókinni
Fara í siglingar Fara í leit

Alþjóðasamtök [1] eða milliríkjastofnun (IGO) í skilningi þjóðaréttar er sameining að minnsta kosti tveggja ríkja eða annarra viðfangsefna þjóðaréttar sem er varanleg, starfar venjulega yfir landamæri og sinnir yfirþjóðlegum verkefnum. Nauðsynlegur eiginleiki slíkrar stofnunar er að hún hefur að minnsta kosti einn líkama sem hún starfar í gegnum. Árið 2006 voru um 38.000 samtök virk um allan heim en um 1.200 nýjum bætist við á hverju ári. [2] Áberandi dæmi eru Sameinuðu þjóðirnar og Evrópusambandið .

Alþjóðleg félagasamtök (INGO), sem einnig eru nefnd alþjóðleg samtök í félagsvísindum, verða að aðgreina frá alþjóðlegum eða milliríkjasamtökum í skilningi alþjóðalaga. Öfugt við IGOs, það er aðeins sameining landssamtaka, ekki ríkja.

saga

Hugmyndin um alþjóðastofnanir í núverandi mynd þróaðist sérstaklega eftir lok seinni heimsstyrjaldarinnar . Með hröðum framförum siðmenningarinnar á næstu árum jókst brýn þörf ríkja á sífellt nánara og flóknara samstarfi á næstum öllum sviðum mannlegrar starfsemi. Alþjóðleg samtök taka að sér grundvallar og fjölbreytt verkefni.

Upphaf þessarar samvinnu fara aftur í þing í Vínarborg árið 1815. Endurreisnarviðleitni þátttökuríkjanna kom einnig fram og sérstaklega í þeirri grein að sameiginlegum hagsmunum er aðeins hægt að framfylgja með sameiginlegum aðgerðum. Ein mikilvægasta niðurstaða þingsins í þessum efnum var stofnun miðstjórnar fyrir siglingar í Rín , sem - þó með nokkrum breytingum á lagagrundvelli hennar - starfar enn í dag. Það er ekki aðeins fyrsta, [3] heldur einnig elsta [4] alþjóðlega stofnunin í sögunni.

Alþjóðastofnanir blómstraðu fyrst á síðari hluta 19. aldar með stofnun fjölmargra stjórnsýslusamtaka. [5] Meðal mikilvægustu þessara svokölluðu alþjóðlegu skrifstofa eru Alþjóðlega fjarskiptasambandið frá 1865 og Universal Postal Union frá 1874. Þessar tvær stofnanir eru einnig áfram að mestu óbreyttar til þessa dags.

Fram að fyrri heimsstyrjöldinni takmörkuðu alþjóðlegu samtökin sig að jafnaði við að fylgjast með samningsbundnum skyldum aðildarríkja sinna og samræma samstarf viðkomandi ríkisstjórna. Með Þjóðabandalaginu , stofnað 1919, gengu ríki afgerandi skref lengra með því að stofna samtök með völd sem voru mun umfangsmeiri en nokkur önnur stofnun þess tíma. Þetta var ekki einskorðað við einföld stjórnsýsluverkefni ríkjanna, heldur innihéldu þau einkum aðferðir til friðargæslu og lausnar á átökum. Jafnvel þótt þessar aðferðir væru tiltölulega veikar samkvæmt nútíma mælikvarða og jafnvel þá voru til samtök sem fjölluðu um einstaka þætti friðargæslu - eins og Permanent Gerðardómstóll (PCA) frá 1899 - þá var uppsöfnun ábyrgðar í einni stofnun ein nýjung.

Sameinuðu þjóðirnar (SÞ), stofnað árið 1945, héldu áfram hugmyndinni um Þjóðabandalagið. Stofnríki þess sögðust hafa tekið tillit til veikleika Þjóðabandalagsins hvað varðar uppbyggingu og völd - sem að margra mati voru ekki hentug til að koma í veg fyrir seinni heimsstyrjöldina. Það verður varla hægt að leggja mat á óyggjandi hátt hvort þetta mat sé rétt. Í dag eru Sameinuðu þjóðirnar frumgerð hvers alþjóðlegrar stofnunar.

stofnun

Alþjóðleg samtök verða til með að minnsta kosti tveimur viðfangsefnum þjóðaréttar . Þetta eru aðallega ríki, en geta líka verið z. B. vera önnur samtök.

Bandaríkin lýsa yfir aðild sinni að Alþjóðlegu kaffisamtökunum og binda sig þar með við stofnsáttmálann, jafnvel án undirskriftar.

Þeir byggja reglulega á alþjóðlegum sáttmálum . Þessir stofnsamningar - oft nefndir sáttmála eða samþykktir - eru gerðir í flestum tilvikum á alþjóðlegum ráðstefnum þar sem sérskipaðir fulltrúar ríkisins taka þátt. Sérstaklega tilgreina þeir nöfn og höfuðstöðvar samtakanna, verkefni þeirra, hæfni sem þeir eiga rétt á að sinna verkefnum sínum, innri líffæraskipan þeirra, vinnubrögð, fjármögnun, forréttindi og friðhelgi starfsmanna, færslu gildistöku stofnsamninganna og möguleika félagsmanna til að segja af sér Breyting á samningum og upplausn samtakanna.

Auk samningsgerðar eru aðrar gerðir af stofnun alþjóðlegrar stofnunar. [6] Með þessum hætti geta þeir einnig þróast út frá venju ríkisins. Sem dæmi má nefna Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu (ÖSE). Og Evrópusambandið (ESB) var viðurkennt af sumum bókmenntum sem alþjóðlegum samtökum, jafnvel áður en Lissabon -sáttmálinn tók gildi. [7]

Annar afbrigði af gangsetningarmöguleikum er Interpol . [8] Þessi stofnun var stofnuð árið 1956 með því að breyta samþykktum fyrirrennara samtakanna - Alþjóðlegu sakamálalögreglustjórnarinnar. Meðlimir ákvarðanatöku voru lögregluembættin í heimalöndum sínum. Að lokum skal vísa til Norðurlandaráðs , sem var stofnað 1952 með ályktunum þinga aðildarríkja þess.

A sameiginlegur þáttur allra stofnaðila athafna er samdóma tjáning á vilja af einstaklingum þjóðaréttar, einkum með ríkjum. Hvaða ríkisstofnun beitir þessum vilja skiptir engu máli svo lengi sem hægt er að rekja viljann til stofnunar sem hefur heimild til að vera fulltrúi samkvæmt alþjóðalögum. Sérstakir fulltrúar ríkisins sem og þing og lögregluembætti eru hentugir til að starfa sem viðeigandi heimildir.

Þar sem viðfangsefni alþjóðalaga taka alltaf þátt í myndun alþjóðastofnana er Alþjóða Rauði krossinn (ICRC) ekki slík samtök. ICRC var stofnað af einkaaðilum sem samtökum samkvæmt svissneskum lögum. Hins vegar er litið á það sem þjóðríki samkvæmt alþjóðalögum; að þessu leyti er það að minnsta kosti svipað og flest alþjóðastofnanir, þó að staða þess í þessum efnum sé mjög einstaklega frumleg og ekki valin. [9] Ástandið er svipað og Möltu skipunin , sem einnig er talin vera þjóðréttarlög, án þess að hafa verið grundvalluð af þjóðréttarlegum viðfangsefnum; staða hennar í þessum efnum er eingöngu söguleg.

Verkefni, athafnasvið og völd

Í alþjóðalögum hafa þrjár flokkanir alþjóðastofnana verið ríkjandi: eftir verkefnum, eftir starfssviði og eftir valdi þeirra.

Flokkun eftir verkefnum

Flokkun eftir starfssviði

 • Stofnanir með staðbundið ótakmarkað athafnasvið starfa hugsanlega um allan heim. Slík alhliða samtök eru opin öllum ríkjum. Þetta eru einkum Sameinuðu þjóðirnar og allar sérstofnanir þeirra .
 • Að jafnaði er aðild að samtökunum takmörkuð á svæðinu. Eins og hjá Afríkusambandinu og Samtökum bandarískra ríkja, þá eru þau oft sniðin að heimsálfum, en eru einnig takmörkuð við smærri svæði, t.d. B. Fríverslunarsamtök Evrópu . Samtök sem starfa eingöngu innan landamæra eru einnig hugsanleg, t.d. B. sem stjórnsýslusamtök fyrir landsvæði sem er lokað af landamærum, ánni [12] eða síki eða hafnarsvæði. Flest hinna fjölmörgu svæðisbundnu sjávarútvegssamtaka [13] starfa einnig utan fullveldis þjóðarinnar.

Flokkun eftir valdi

Ennfremur er hægt að aðgreina alþjóðastofnanir eftir því hvaða valdi þeir eiga rétt á gagnvart aðildarríkjum sínum:

 • Mikill meirihluti samtakanna gegnir einu samræmingarstarfi milli félagsmanna. Slík samtök eru á endanum aðeins stofnanavætt form milliríkjasamvinnu sem einnig væri hægt að stjórna með ráðstefnuleiðum.
 • Sum samtök eiga rétt á að skylda félagsmenn sína til þeirra og hver annars. B. Sameinuðu þjóðirnar vegna skyldu aðildarríkja sinna til að framkvæma ályktanir öryggisráðsins.
 • Hins vegar eru nokkur samtök einnig fær um að búa til lög beint í aðildarríkjum sínum. Slík víkjandi samtök eru einnig þekkt sem yfirþjóðleg samtök. Mest áberandi dæmið hér er Evrópusambandið , en önnur samtök eins og Efnahagsbandalag Vestur -Afríku , Evrópska efnahagssvæðið og Andesbandalagið hafa heimild til að grípa til slíkra aðgerða, að vísu í mun minna mæli.

Að auki felur hugtakið alþjóðleg frjáls félagasamtök í sér greinarmun á alþjóðlegum samtökum ríkis og borgaralegs samfélags . [14]

skipulag skipulags

Eins margvísleg og ábyrgðarþættir alþjóðastofnana kunna að vera, þá hafa þeir að mestu sambærilega uppbyggingu. Uppbyggingin í þessu tilfelli er skiptingin í líffæri. Eitt líffæri nægir lagalega [15] , en að minnsta kosti tvö líffæri eru reglulega veitt: þing þar sem meðlimir samtakanna eiga fulltrúa og skrifstofa til að sjá um stjórnunarstarfið. [16]

Þingið gegnir hlutverki aðal ákvarðanatöku og ákvarðar ráðstafanir til að hrinda skipulagsmarkmiðunum í framkvæmd; skrifstofan framkvæmir síðan þessar ráðstafanir. Skrifstofan er venjulega undir forystu forstöðumanns eða aðalritara sem hefur æðsta vald innra með sér og er fulltrúi stofnunarinnar að utan. Til þess að létta af samkomunni og gera sérhæfingu kleift, eru ákveðin málefnasvið oft tekin fyrir af sérstökum aðilum. Annaðhvort eru þessir þegar búnir til með stofnsamningunum eða síðar úthlutað sem dótturfélögum á tiltekið skipulagssvæði af helstu stofnunum samtakanna. Margir alþjóðastofnanir hafa einnig dómstóla sem úrskurðar í þjónusturéttarmálum [17] eða í deilum milli félagsmanna eða stofnana um túlkun eða beitingu stofnsáttmálans [18] .

Skipulagslega sérstök alþjóðleg samtök eru Atlantshafsbandalagið . Í 9. grein Atlantshafssáttmálans er kveðið á um stofnun Norður -Atlantshafsráðs , þannig að samtök með nafnið NATO séu ekki einu sinni til. En strax í upphafi starfa ráðsins var rausnarlegt tal um samtök undir forystu ráðsins. [19] Í gegnum árin stofnaði ráðið fjölda undirstofnana og var falið skrifstofu sem leiddi til þess að skipulagsmál NATO komu fram nú.

Lagaleg staða

Lagaleg hæfni

Alþjóðastofnanir eru fyrirtækjaeiningar og eru sem slíkar frábrugðnar stofnefnum sínum og löglega óháðar þeim. Þeir bera eigin réttindi og skyldur og þar með lögfræðilega þætti . Einfalt samstarf ríkjanna - eins og í formi G7 eða G 77 - uppfyllir ekki þessa kröfu, jafnvel þótt þau séu oft einnig kölluð alþjóðastofnanir, þar sem þau geta líka haft stofnanaumgjörð til ráðstöfunar. [20]

Lagaleg næmi alþjóðlegra stofnana ber ekki í eðli þeirra ábyrgð á þeim hvorki í landslögum né alþjóðalögum . Forsendan er að félagsmenn veiti lögbundna hlutlægni. Þessi verðlaun fara fram annaðhvort beinlínis með stöðugildum í stofnsamningnum eða óbeint með viðurkenningu á samsvarandi óbeinum valdi , sem er lesið inn í samninginn. [21]

Meirihluti stofnsáttmálanna skuldbindur aðildarríkin til að veita viðkomandi stofnun þann löglega persónuleika sem er nauðsynlegur til að sinna verkefnum sínum. Til dæmis segir í grein 104 í sáttmála Sameinuðu þjóðanna : "Samtökin njóta þeirrar lagalegrar getu á yfirráðasvæði hvers aðildarríkis sem er nauðsynleg til að sinna verkefnum sínum og til að ná markmiðum sínum". Vegna þess að lögpersónuleysi er bundið við störf samtakanna er þetta nefnt starfandi lögpersónuleiki. Stundum fá alþjóðastofnanir einnig ótakmarkaðan, algeran lögpersónu. Í aðildarríkjum þeirra er reglulega farið með samtökin sem fyrirtæki samkvæmt opinberum lögum eða með sambærilega stöðu.

Það sem er frábrugðið innlendum lögpersónuleika samtakanna er réttargeta þeirra á alþjóðavettvangi, þ.e. huglægni þeirra samkvæmt alþjóðalögum . Deilt er um hvort þetta sé þáttur í alþjóðastofnunum, það er að segja hvort það geti verið alþjóðastofnanir án hlutlægni samkvæmt alþjóðalögum. [22] Hlutaðeigandi stofnsamningar veita stundum samtökunum beinlínis greinilega - svo sem B. í tilfelli Shanghai Cooperation Organization - persónuleikinn samkvæmt alþjóðalögum, en að mestu leyti ekki fullyrða um þetta. [23] Af þessu, e contrario, er sú ályktun að stofnunin hafi ekki slíkan lögpersónuleika óásættanleg; heldur þarf samsvarandi mat á heildarskipulagi verkefna. Sáttmála Sameinuðu þjóðanna, til dæmis, inniheldur enga yfirlýsingu um alþjóðlega lagalega getu Sameinuðu þjóðanna, en samt taldi Alþjóðadómstóllinn í álit sitt um viðbrögð [24] frá 11. apríl 1949 þetta nauðsynlega forsendu fyrir árangursrík verkefni verkefna SÞ. Alþjóðleg samtök lúta aðallega alþjóðalögum. [25] Stundum er því einnig neitað. Svo ætti z. Til dæmis, í fyrrverandi efnahagsbandalagi Benelux, er landsbundin lagaleg hæfni til að ná skipulagsmarkmiðunum. [26]

Viðurkenning utanfélagsmanna

Innlendur og alþjóðlegur lögpersónuleiki er upphaflega aðeins áhrifaríkur í og ​​á móti aðildarríkjunum. Hjá öðrum en meðlimum eru stöðuákvæði og óbein valdsvið árangurslaus og því óviðeigandi samningar þriðja aðila ( res inter alios acta ). B. að viðurkenna flutning viðskiptahæfileika til stofnunar og snúa sér héðan í frá ekki lengur til aðildarríkjanna um viðskiptamál; B. að leyfa stofnun að eignast land í eigin landi.

Lögpersónuleiki alþjóðastofnana mun aðeins taka gildi gagnvart öðrum en félagsmönnum ef þeir viðurkenna samtökin löglega. Hér verður aftur að gera greinarmun á innlendum og alþjóðlegum lögpersónuleika samtakanna. Viðurkenning samkvæmt alþjóðalögum - ólíkt viðurkenningu ríkja - hefur mótandi áhrif. Sérstaklega fyrir ríki sem eru hlutlaus gagnvart stofnun, veitir viðurkenning tækifæri til að ganga í ákveðin tengsl við samtökin án þess að þurfa að vera bundin af innri reglum þess. Viðurkenning sem löglegt viðfangsefni erlends ríkiskerfis fer venjulega fram í samræmi við viðkomandi landsreglur um alþjóðleg einkarétt . [27] Viðurkenningin getur átt sér stað með skýrum hætti (t.d. með samsvarandi seðli) eða óbeint (td með því að gera samning).

Samkvæmt skoðun sem er vel á veg kominn, hafa ekki aðeins Sameinuðu þjóðirnar, heldur fjölmargar aðrar - ef ekki allar - alþjóðlegar stofnanir hlutlæga lögpersónuleika án þess að þörf sé á sérstakri viðurkenningu utanaðkomandi aðila. [28]

Sérstök forréttindi

Alþjóðleg samtök njóta yfirleitt margs konar forréttinda og friðhelgi í aðildarríkjum sínum, einkum undanþágu frá sköttum og tollum, undanþágu frá lögsögu og undanþágu frá hvers kyns aðför að eignum sínum. Þetta varðar bæði stofnunina sjálfa og starfsmenn þess og aðallega einnig sérfræðinga þess. Forréttindi og friðhelgi eru reglulega aðeins nefnd stuttlega í stofnsamningum samtakanna og síðan stjórnað í smáatriðum í aðskildum samningum. [29] Stundum er hins vegar heldur ekki vísað í þessi sérréttindi. Orkusáttmálinn veitir til dæmis aðeins ráðstefnu samningsaðila umboð til að stjórna forréttindum og friðhelgi skrifstofunnar, [30] án þess að fara út í þau sjálf. Hingað til hafa enn ekki verið settar slíkar reglugerðir fyrir skrifstofu orkusáttmálans, þannig að málið hefur ekki verið afgreitt beinlínis. Samsvarandi alþjóðalög eiga við þótt erfitt sé að ákveða það.

Friðhelgi lögsögu er að miklu leyti takmörkuð við þau friðhelgi sem eru nauðsynleg til að stofnunin geti sinnt störfum sínum. Þeir eru hagnýtur friðhelgi. Aðgerðir starfsmanna eru því aðeins verndaðar ef þær eru af opinberum toga. Hins vegar, fyrir toppi samtakanna, t.d. B. forstöðumaður eða aðalritari og æðstu stjórnendur, kveða oft á um víðtækari friðhelgi, sem felur ekki aðeins í sér opinberar athafnir heldur einnig einkaaðgerðir hlutaðeigandi aðila og nánustu fjölskyldumeðlima þeirra; Þessi friðhelgi samsvarar þá friðhelgi sem diplómatar fá í alþjóðasamskiptum.

ábyrgð

Sem lögaðilar eru alþjóðastofnanir í grundvallaratriðum háðar þeim réttarkerfum sem þeir starfa í. Þetta varðar annars vegar landslög ríkjanna og hins vegar alþjóðalög. Ef þeir eru bundnir af þessum réttarkerfum, þá verða þeir að uppfylla þessar skyldur - eins og allir aðrir lögaðilar - frá efnislegu sjónarmiði.

Ábyrgð alþjóðastofnana samkvæmt alþjóðalögum byggist á samsvarandi broti. Þetta getur t.d. B. vera ekki að uppfylla alþjóðlegar skuldbindingar sínar. Á vettvangi innlendra réttarkerfa geta ábyrgðarástæður þó einkum stafað af einkaréttarlegri starfsemi samtakanna, t.d. B. frá því að leigja húsnæði, kaupa skrifstofuvörur, valda umferðarslysi o.s.frv. Að þessu leyti eru engin sérstök ábyrgðarvandamál í tengslum við alþjóðastofnanir. [31]

Hvort hægt sé að framfylgja ábyrgðaskyldu samtakanna í raun og veru er spurning sem er óháð réttlætingu ábyrgðar og því þarf að svara sérstaklega. Á vettvangi þjóðaréttar er almennt enginn möguleiki á að bera alþjóðlegar stofnanir löglega ábyrgar þar sem þær skortir venjulega getu til að vera aðilar að alþjóðlegum dómstólum. [32] Svo er það z. B. Aðeins ríki geta komið fram sem aðili fyrir Alþjóðadómstólnum . [33]

Á vettvangi innlendra réttarkerfa bregst ábyrgðin venjulega vegna friðhelgi alþjóðastofnana. Þessi z. B. einkaaðilakröfuhöfum samtakanna er meinaður aðgangur að dómstólnum, þar sem friðhelgi einkalífsins felur í sér fyrirhugaða málsmeðferðarhindrun. Stofnanir geta afsalað sér friðhelgi en þessi valkostur er aðeins notaður mjög takmarkandi. Ef þeir halda friðhelgi sinni eru þeir hins vegar skylt að hjálpa kröfuhöfum sínum við að fá rétt sinn með öðrum hætti en málsmeðferð fyrir landsdómi. Mikilvægustu tækin hér eru samningaviðræður við kröfuhafa og undirgefni fyrir gerðardómstólum sem beita aðallega UNCITRAL reglunum. [34]

Sú staðreynd að kröfuhafar geta ekki áfrýjað til innlendra dómstóla er stundum litið á sem brot á réttarábyrgð réttlætis sem vernduð er af alþjóðalögum. Fjölmargir landsdómstólar hafa því nú skipt yfir í að beita ekki friðhelgisreglunum ef samtökin veita ekki annars konar réttarvernd sem uppfyllir grunnkröfur um sanngirni, gagnsæi og skilvirkni. [35]

Ein af umdeildustu spurningum laga alþjóðastofnana er hvort og að hve miklu leyti aðildarríki samtakanna bera ábyrgð á skyldum sínum. Þessi spurning verður sérstaklega viðeigandi þegar alþjóðastofnun hefur ekki nægilegt fjármagn til að standa við fjárhagslegar skuldbindingar sínar. Hefur afgerandi áhrif á vísindalega orðræðu, hrun Alþjóða tennaráðsins (ITC) 24. október 1985. [36] Þar sem ekki er nægjanlegur fjöldi viðeigandi fordæma og vegna innlendra, stundum talsvert mótsagnakenndra dómstóla, er þetta vandamál enn bíður lausnar.

Legation lög

Sem alþjóðalög njóta alþjóðastofnanir virks og óvirks réttar sendiráðs - nema stofnsáttmálar þeirra kveði á um annað - það er að segja að þeir geta sent fulltrúa til annarra viðfangsefna þjóðaréttar og einnig viðurkennt fulltrúa sína. Evrópusambandið (ESB) hefur diplómatísk samskipti við öll ríki og fjölmörg önnur alþjóðleg samtök. [37] Skyldur og vald fulltrúa frá og hjá alþjóðastofnunum samsvara að miklu leyti þeim sem þróuð eru fyrir diplómatísk samskipti ríkja. [38] Að jafnaði njóta þeir einnig sömu siðareglna.

upplausn

Alþjóðleg samtök eru að mestu leyst upp með ályktun félagsmanna sinna. Hægt er að halda skipulagsverkefnunum áfram strax í nýrri stofnun, eins og z. B. átti sér stað með upplausn Evrópubandalagsins (EB) vegna gildistöku Lissabon -sáttmálans og framsals valds hans til arftakasamtakanna (ESB). Smám saman flutningur verkefna gerir hins vegar báðum samtökum kleift að vera til samhliða um tíma. Til dæmis leystist Þjóðabandalagið upp í apríl 1946 en þegar sáttmálinn tók gildi í október 1945 hófu SÞ störf sín sex mánuðum áður. Sem hluti af breytingunni frá samtökunum fyrir afríska einingu (OAU) til Afríkusambandsins (AU), gerði stofnsamningur AU að samhliða tilveru beggja samtaka í eitt ár til að gefa OAU nægan tíma til að flytja málefni til AU. [39] Hugsanlegt er einnig að hætta stofnuninni og verkefnum þeirra án þess að henni verði skipt út. Eftir upplausn samtakanna 1991 snerist valdið sem flutt var til Varsjárbandalagsins algjörlega til meðlima þess.

Ekki þarf að nefna möguleikann á upplausn með ályktun í stofnsamningnum. Die EG beispielsweise war – formal betrachtet – auf ewig angelegt, und doch wurde sie im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon aufgelöst.

Ferner werden Organisationen durch einen entsprechenden Automatismus in ihren Gründungsverträgen oder zusätzlichen Abkommen der Mitgliedstaaten beendet. Diese können z. B. das Erreichen eines bestimmten Termins als Beendigungstatbestand festlegen. Ein Beispiel hierfür ist die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS), die mit Ablauf des 23. Juli 2002 aufhörte zu existieren – exakt fünfzig Jahre nach dem Inkrafttreten ihres Gründungsvertrags. [40] Ferner können die Verträge die Beendigung der Organisation bei Unterschreiten einer Mindestzahl an Mitgliedern vorsehen. Dementsprechend löst sich die Europäische Weltraumorganisation (ESA) bei einem Mitgliederbestand von weniger als fünf auf, wenngleich sie für die Dauer des Liquidationsvorgangs noch bestehen bleibt. [41]

Weiterhin kann sich eine Internationale Organisation durch langfristige Inaktivität auflösen. Erforderlich ist hierfür der Wille der Mitgliedstaaten, an den entsprechenden Gründungsvertrag nicht länger gebunden zu sein. Auch der Wegfall aller Mitglieder durch Austritt, Ausschluss oder Untergang beendet die von ihnen gegründete Organisation, doch hat dieser Tatbestand bisher noch keine praktische Anwendung erfahren.

Politische Dimension

Eine politische Bilanz der Internationalen Organisationen zu ziehen, ist so unmöglich, wie ihr Aufgabenspektrum vielfältig ist. Insoweit erfordern definitive Aussagen eine Untersuchung jeder einzelnen Organisation für sich. Aber dennoch lassen sich zwei divergierende Strömungen innerhalb des Gesamtphänomens der Internationalen Organisationen ausmachen. Hierfür gilt es, zwischen den technisch-administrativen und den politisch-wirtschaftlichen Aufgaben der Organisationen zu unterscheiden, mag die Grenze bisweilen auch mitten durch einzelne Organisationen hindurchgehen.

Technisch-administrative Organisationen spielen auf der Bühne der Weltpolitik kaum eine signifikante Rolle. Zwar sind ihre Tätigkeiten eng verzahnt mit den jeweils zuständigen nationalen Stellen, doch können sie ihre Aufgaben in der Regel ideologiefrei bewältigen. Im Gegensatz hierzu stehen die politisch-wirtschaftlichen Organisationen. Von jeher sind sie Schauplatz diplomatischer Scharmützel . Die Staaten begreifen diese Organisationen oftmals als Mittel zur Durchsetzung einzelstaatlicher Interessen und scheuen nicht davor zurück, sich über den multilateralen Charakter der Organisationen hinwegzusetzen.

Die Arbeit gerade der politischen Organisationen wird oftmals als langsam und ineffektiv wahrgenommen. Auch wird ihnen zunehmend vorgeworfen, die Handlungsfreiheiten der Staaten in nicht hinnehmbarer Weise einzuschränken, sich in interne Angelegenheiten einzumischen und durch die anfallenden Beitragszahlungen die nationalstaatlichen Haushalte übermäßig zu belasten.

Die zumeist formale Gleichstellung der Mitgliedstaaten in den Organen der Organisationen spiegelt zum einen zwar die völkerrechtliche Gleichrangigkeit der Staaten wider und bedeutet damit einen gewaltigen Schritt weg vom überkommenen Recht des Stärkeren [42] , macht die Organisationen aber gleichzeitig anfällig für einzelstaatliche Missbräuche. So können Beschlüsse, die Einstimmigkeit erfordern, nach Belieben verhindert werden, wodurch die Organisationen Angriffsfläche für den Vorwurf der Beschlussunfähigkeit bieten. [43] Auch können sich wirtschaftlich starke Staaten die Stimmen schwacher Staaten erkaufen oder gar erpressen und so eine Entscheidung in ihrem Sinne herbeiführen. Taktische Wechsel der Staatenvertreter erschweren den Aufbau einer für einen reibungslosen Arbeitsablauf unentbehrlichen Vertrauensbasis. Sitzstaaten nehmen durch die Androhung der Besteuerung der Gehälter, der Begrenzung des Schutzes diplomatischer Kuriersendungen oder durch vorgeschobene Sicherheitsmaßnahmen oftmals gezielten Einfluss auf das Sekretariatspersonal, das allein der Organisation verpflichtet ist.

Derlei Verhalten untergräbt die Wirksamkeit und Autorität der Organisationen und konterkariert ihre Ziele. Letztlich ist dies aber keine Schwäche der Internationalen Organisationen an sich, sondern des internationalen Systems als Ganzem. Machtstreben und Geltungssucht sind Eigenschaften von Staaten, solange Menschen Staaten regieren. Gerade in den beiden Regionen der Erde, die die höchste Dichte an organisatorischer Verbindung hervorgebracht haben, nämlich Europa und Nordamerika , ist seit dem Ende des Ost-West-Konflikts eine zunehmende Rückorientierung auf staatliche Handlungsinstrumentarien als Mittel der internationalen Politik zu beobachten. Dies muss nicht notwendigerweise einen Rückzug aus Internationalen Organisationen bedeuten, sondern kann sich z. B. in strukturellen Veränderungen der Organisationen, durch die den einzelstaatlichen Interessen wieder größeres Gewicht zukommt, manifestieren. Die Gründe hierfür sind vielfältig, doch scheint sich die Erkenntnis durchzusetzen, dass zum gegenwärtigen Stand staatlicher Interaktion eine sich stetig steigernde Anspruchshaltung gegenüber politischen und wirtschaftlichen Organisationen diese überfrachtet und letztlich zum Scheitern verurteilt. Nur die ausgewogene Verteilung von Aufgaben und Verantwortung zwischen Staaten und Internationalen Organisationen ist eine für die internationale Gemeinschaft auf Dauer befriedigende Lösung.

Symbolik

Fast alle Internationalen Organisationen identifizieren sich mit Symbolen. Dies sind regelmäßig Flaggen und Logos , aber auch Hymnen; so ist z. B. eine Instrumentalversion des Hauptthemas des letzten Satzes aus Beethovens 9. Sinfonie die Hymne des Europarats und der Europäischen Union.

Nur sehr selten legen die Gründungsdokumente der Organisationen ihre Symbole fest. Ein Beispiel hierfür ist die ASEAN -Charta, die Identität, Motto, Flagge, Emblem, Feiertag und Hymne der Organisation bestimmt. [44] Ganz überwiegend jedoch entscheidet das Sekretariat oder ein Exekutivorgan über Annahme und Gestaltung der Symbole. Die Befugnis hierfür folgt entweder aus einer vertraglichen Bestimmung oder aus der Anerkennung entsprechender Implied Powers .

Abgrenzung zu internationalen nichtstaatlichen Organisationen

Auch die internationalen nichtstaatlichen Organisationen werden als Internationale Organisationen bezeichnet. Um Verwechslungen zu vermeiden, wird regelmäßig gesondert auf deren Status als INGOs (engl.: International Nongovernmental Organizations ) hingewiesen. Die entsprechende Abkürzung IGOs (engl.: Intergovernmental Organizations ) für die staatlichen Internationalen Organisationen hat sich nicht in dem gleichen Maße etabliert und wird zumeist nur in Abgrenzung zu den INGOs verwendet. [45]

Im Unterschied zu den staatlichen Internationalen Organisationen handelt es sich bei den internationalen nichtstaatlichen Organisationen um private Vereinigungen [46] , die allein dem nationalen Recht ihres Heimatstaats unterworfen sind. [47] Ihre Rechtsform ist in der Regel die eines privatrechtlichen Vereins. Sie genießen keinerlei Vorrechte und Immunitäten in ihren Heimatstaaten, und ihre mit Völkerrechtssubjekten geschlossenen Verträge unterliegen nicht dem Völkervertragsrecht. Überwiegend verfolgen INGOs humanitäre und sonstige nichtwirtschaftliche Ziele. [48] Zahlreiche staatliche Internationale Organisationen verleihen nationalen wie internationalen NGOs einen Beraterstatus und gewähren ihnen damit Zugang zu ihren Gremien, um sich ihre oftmals hoch spezialisierten und aktuellen Sachkenntnisse zu Nutze zu machen. [49]

Bislang ist es nahezu einhellige Ansicht, dass es den nichtstaatlichen Internationalen Organisationen grundsätzlich nicht möglich ist, den Status eines Völkerrechtssubjekts zu erlangen. [50] In der jüngeren Völkerrechtsentwicklung sind jedoch Tendenzen zu beobachten, die ein Aufweichen dieser klassischen Unterscheidung zu den staatlichen Internationalen Organisationen bedeuten könnten. [51] So hat der IGH in seinem LaGrand -Urteil [52] vom 27. Juni 2001 Individuen ausdrücklich eine partielle Völkerrechtssubjektivität zugebilligt. Nach Auffassung des Special Rapporteurs der International Law Commission (ILC), Giorgio Gaja , sind keine sachlichen Gründe gegen einen vergleichbaren Status der INGOs ersichtlich. [53] Widerstände hiergegen sind in erster Linie von den Staaten zu erwarten, die befürchten, dass ein Völkerrechtsstatus der INGOs mit einem Kontrollverlust gegenüber diesen einhergeht.

Bedeutende zwischenstaatliche Organisationen

Siehe auch

Literatur

 • Union of International Associations (Hrsg.): Yearbook of International Organizations. https://uia.org/yearbook .
  (behandelt auch nichtstaatliche internationale Organisationen)
Bd. 1A und 1B: Organization Descriptions and Cross-References , 2 Bde., ISBN 978-90-04-25513-5 .
Bd. 2: Geographical Index – A Country Directory of Secretariats and Memberships , ISBN 978-90-04-25514-2 .
Bd. 3: Global Action Networks – A Subject Directory and Index , ISBN 978-90-04-25515-9 .
Bd. 4: International Organization Bibliography and Resources , ISBN 978-90-04-25516-6 .
Bd. 5: Statistics, Visualizations and Patterns , ISBN 978-90-04-25517-3 .
Bd. 6: Who's Who in International Organizations , ISBN 978-90-04-25518-0 .

Rechtswissenschaftliche Literatur

 • Chittharanjan Felix Amerasinghe: Principles of the Institutional Law of International Organizations . 2. Auflage, Cambridge University Press, Cambridge 2005, ISBN 0-521-83714-6 .
 • C. Wilfred Jenks: The proper law of international organisations . Stevens/Oceana, London/New York 1962.
 • Jan Klabbers: An Introduction to International Institutional Law . 2. Auflage, Cambridge University Press, Cambridge 2009, ISBN 978-0-521-81774-5 .
 • Matthias Ruffert , Christian Walter : Institutionalisiertes Völkerrecht . CH Beck, München 2009, ISBN 978-3-406-59530-1 .
 • Henry G. Schermers, Niels M. Blokker: International Institutional Law – Unity Within Diversity . 5. Auflage, Martinus Nijhoff, Leiden/Boston 2011, ISBN 978-90-04-18798-6 .
 • Ignaz Seidl-Hohenveldern , Gerhard Loibl: Das Recht der Internationalen Organisationen einschließlich der Supranationalen Gemeinschaften . 7. Auflage, Carl Heymanns, Köln/Berlin/Bonn/München 2000, ISBN 3-452-24650-7 .
 • Robin van der Hout: Die völkerrechtliche Stellung der Internationalen Organisationen unter besonderer Berücksichtigung der Europäischen Union . Nomos, Baden-Baden 2006, ISBN 3-8329-2248-2 .
 • Nigel D. White: The Law of International Organisations . 2. Auflage, Manchester University Press, Manchester 2005, ISBN 0-7190-5953-4 .

Politikwissenschaftliche Literatur

 • A. LeRoy Bennett, James K. Oliver: International Organizations: Principles and Issues . 7. Auflage, Prentice Hall, Upper Saddle River 2002, ISBN 0-13-032185-0 .
 • Katja Freistein, Julia Leininger: Handbuch internationale Organisationen: Theoretische Grundlagen und Akteure . Oldenbourg, München 2012, ISBN 978-3-486-58310-6 .
 • Margaret P. Karns, Karen A. Mingst: International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance . 2. Auflage, Lynne Rienner, Boulder/London 2010, ISBN 978-1-588-26698-9 .
 • Volker Rittberger , Bernhard Zangl, Andreas Kruck: Internationale Organisationen . 4. Auflage, Springer VS, Wiesbaden 2013, ISBN 978-3-531-19513-1 .

Geschichtswissenschaftliche Literatur

Arbeiten der International Law Commission

 • UN Doc. A/CN.4/532 vom 26. März 2003 ( First report on responsibility of international organizations ; PDF )
 • UN Doc. A/CN.4/541 vom 2. April 2004 ( Second report on responsibility of international organizations ; PDF )
 • UN Doc. A/CN.4/553 vom 13. Mai 2005 ( Third report on responsibility of international organizations ; PDF )
 • UN Doc. A/CN.4/564 vom 28. Februar 2006 ( Fourth report on responsibility of international organizations ; PDF )
 • UN Doc. A/CN.4/564/Add.1 vom 12. April 2006 ( Fourth report on responsibility of international organizations, Add. 1 ; PDF )
 • UN Doc. A/CN.4/564/Add.2 vom 20. April 2006 ( Fourth report on responsibility of international organizations, Add. 2 ; PDF )
 • UN Doc. A/CN.4/583 vom 2. Mai 2007 ( Fifth report on responsibility of international organizations ; PDF )
 • UN Doc. A/CN.4/597 vom 1. April 2008 ( Sixth report on responsibility of international organizations ; PDF )
 • UN Doc. A/CN.4/L.725 vom 30. Mai 2008 ( Responsibility of international organizations: Draft Articles ; PDF )
 • UN Doc. A/CN.4/L.725/Add.1 vom 16. Juli 2008 ( Responsibility of international organizations: Draft Articles, Add. 1 ; PDF )
 • UN Doc. A/CN.4/610 vom 27. März 2009 ( Seventh report on responsibility of international organizations ; PDF )
 • UN Doc. A/CN.4/640 vom 14. März 2011 ( Eighth report on responsibility of international organizations ; PDF )

Schriftenreihen und Zeitschriften

Weblinks

Einzelnachweise

 1. Terminus technicus ; in fast allen deutschsprachigen Lehrbüchern wird der Begriff großgeschrieben.
 2. Union of International Associations (Hrsg.): Yearbook of International Organizations. Bd. 5, 43. Aufl., München 2006, S. 33.
 3. James Hawdon: Emerging Organizational Forms. Westport/London 1996, S. 3.
 4. Dale S. Collinson: The Rhine Regime in Transition: Relations between the European Communities and the Central Commission for Rhine Navigation. In: Columbia Law Review 72 (1972), S. 485.
 5. Ein Abriss über die wichtigsten geschichtlichen Entwicklungsschritte findet sich bei Christian Tietje , Internationalisiertes Verwaltungshandeln , Berlin 2001, S. 124 ff.
 6. Siehe auch UN Doc. A/CN.4/532 Abs. 14 ( PDF ).
 7. Vgl. Aurel Sari, The Conclusion of International Agreements by the European Union in the Context of the ESDP , in: International and Comparative Law Quarterly 57 (2008) S. 53 ff. ( online ); Daniel Thym , Die völkerrechtlichen Verträge der Europäischen Union , in: Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 66 (2006) S. 863 ff. (PDF ); Gilles de Kerchove und Stephan Marquardt, Les accords internationaux conclus par l'Union européenne , in: Annuaire Français de Droit International 50 (2004) S. 803 ff. ( online ).
 8. Siehe hierzu Albrecht Randelzhofer : Rechtsschutz gegen Maßnahmen von INTERPOL vor deutschen Gerichten? In: Ingo von Münch (Hrsg.): Staatsrecht – Völkerrecht – Europarecht: Festschrift für Hans-Jürgen Schlochauer. Berlin 1981, S. 531 ff.
 9. Die Völkerrechtssubjektivität des IKRK folgt aus Bestimmungen der Genfer Konventionen von 1949 und des Zusatzprotokolls I von 1977.
 10. ZB die Asiatische Entwicklungsbank ( ADB ) und die Zentralamerikanische Bank für Wirtschaftsintegration ( BCIE ).
 11. ZB die Internationale Zucker-Organisation ( ISO ), die Internationale Kakaoorganisation ( ICCO ), der Internationale Olivenrat ( IOC ), das International Cotton Advisory Committee ( ICAC ) und die Organisation erdölexportierender Länder ( OPEC ).
 12. ZB die Organisationen für die Flüsse Rhein und Donau sowie die Mekong River Commission ( MRC ), die Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal ( OMVS ), die Niger Basin Authority, die Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná ( COMIP ) und die Amazon Cooperation Treaty Organization ( OTCA ).
 13. ZB die Nordwestatlantische Fischereiorganisation ( NAFO ), die Indian Ocean Tuna Commission ( IOTC ) und die International Pacific Halibut Commission ( IPHC ).
 14. Bundeszentrale für politische Bildung: NGOs – Nicht-Regierungsorganisationen | bpb. Abgerufen am 23. Mai 2020 .
 15. Volker Epping, in: Knut Ipsen (Hrsg.): Völkerrecht. 5. Auflage. München 2004, § 6 Rdnr. 13.
 16. Vgl. auch C. Löser, Demokratische Legitimation der Tätigkeit internationaler Organisationen , 2008, S. 20 ff. mit weiteren Nachweisen ( PDF ).
 17. ZB die Verwaltungsgerichte der Vereinten Nationen ( UN Dispute Tribunal und UN Appeals Tribunal ), der ILO , der OAS , der Weltbank , des IWF oder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD Appeals Board) und der Europäischen Union ( EUCST ).
 18. ZB der Internationale Gerichtshof der Vereinten Nationen ( IGH ) und der Zentralamerikanische Gerichtshof des Systems der Zentralamerikanischen Integration ( CCJ ) sowie die nicht ständige und jeweils bei Bedarf einberufene Streitbeilegungskommission des Golf-Kooperationsrats.
 19. Final Communiqué of the First Session of the North Atlantic Council (Terms of Reference and Organisation) vom 17. September 1949 ( Link ).
 20. Sieglinde Gstöhl , Governance through government networks: The G8 and international organizations , in: Review of International Organizations 2 (2007) S. 2.
 21. Siehe hierzu Manuel Rama-Montaldo, International Legal Personality and Implied Powers of International Organizations , in: British Year Book of International Law 44 (1970) S. 111 ff.
 22. Siehe hierzu Matthias Pechstein /Christian Koenig, Die Europäische Union , 3. Aufl., Tübingen 2000, Rdnr. 62 f.; Kirsten Schmalenbach, Die Haftung Internationaler Organisationen , Frankfurt am Main 2004, S. 55 ff.
 23. Hermann Mosler , Die Erweiterung des Kreises der Völkerrechtssubjekte , in: Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 22 (1962) S. 35 f. ( PDF ).
 24. ICJ Reports 1949, S. 174 (179) ( PDF ( Memento vom 22. Mai 2015 im Internet Archive )).
 25. Stephan Hobe /Otto Kimminich, Einführung in das Völkerrecht , 8. Aufl., Tübingen/Basel 2004, S. 123.
 26. Albert Bleckmann , Die Benelux-Wirtschaftsunion , in: Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 22 (1962) S. 293 f. (PDF; 5,35 MB). Am 1. Januar 2012 ist der Vertrag vom 17. Juni 2008 zur Änderung des Gründungsvertrages vom 3. Februar 1958 ( Memento vom 23. März 2014 im Internet Archive ) (PDF; 291 kB) in Kraft getreten; seitdem verfügt die in Benelux-Union umbenannte Organisation über eine ausdrücklich verliehene Völkerrechtspersönlichkeit.
 27. Ignaz Seidl-Hohenveldern /Gerhard Loibl, Das Recht der Internationalen Organisationen einschließlich der Supranationalen Gemeinschaften , 7. Aufl., Köln/Berlin/Bonn/München 2000, Rdnr. 0721.
 28. Chittharanjan Felix Amerasinghe, International Legal Personality Revisited , in: Austrian Journal of Public and International Law 47 (1994/1995) S. 144 f.; Georg Dahm / Jost Delbrück / Rüdiger Wolfrum , Völkerrecht , Bd. I/2, 2. Aufl., Berlin 2002, § 106 III 2; Manfred Wenckstern, Die Haftung der Mitgliedstaaten für internationale Organisationen , in: Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 61 (1997) S. 95; Robin van der Hout, Die völkerrechtliche Stellung der Internationalen Organisationen unter besonderer Berücksichtigung der Europäischen Union , Baden-Baden 2006, S. 80 ff.
 29. Siehe z. B. Art. 104 und 105 der UN-Charta und das entsprechende Übereinkommen über die Vorrechte und Immunitäten der Vereinten Nationen vom 13. Februar 1946 ( Link ).
 30. Art. 34 Abs. 3 lit. f des Vertrags über die Energiecharta vom 17. Dezember 1994 ( PDF ( Memento vom 24. Oktober 2013 im Internet Archive )).
 31. Siehe zur ganzen Thematik Kirsten Schmalenbach, Die Haftung Internationaler Organisationen , Frankfurt am Main 2004.
 32. Eine wichtige Ausnahme stellt insoweit der Internationale Seegerichtshof (ISGH) in Hamburg dar, der gemäß Art. 1 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit Art. 305 Abs. 2 lit. f des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen auch Internationalen Organisationen offensteht.
 33. Art. 34 des Statuts des Internationalen Gerichtshofs vom 26. Juni 1945 ( Link ( Memento vom 29. Juni 2011 im Internet Archive )).
 34. Zur zivilrechtlichen Haftung der Vereinten Nationen siehe Henning Blatt, Rechtsschutz gegen die Vereinten Nationen: Internationale Immunitäten und die Streitbeilegung nach Section 29 des Übereinkommens über die Vorrechte und Immunitäten der Vereinten Nationen , in: Archiv des Völkerrechts 45 (2007), S. 84–114.
 35. Darstellung zahlreicher entsprechender Judikate bei August Reinisch/Ulf A. Weber, In the Shadow of Waite and Kennedy , in: International Organizations Law Review 1 (2004) S. 72 ff.
 36. Siehe hierzu Thomas Heller, Der Haftungsdurchgriff im Völkerrecht , Mainz 1993 (Diss.); Ulrich Haltern, Die Haftung von Mitgliedstaaten für Verbindlichkeiten Internationaler Organisationen , in: Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft 93 (1994), S. 221–267.
 37. Übersicht bei ec.europa.eu .
 38. Karl Doehring , Völkerrecht , 2. Aufl., Heidelberg 2004, Rdnr. 497.
 39. Art. 33 Abs. 1 des Constitutive Act vom 11. Juli 2000 ( Link ( Memento vom 26. Mai 2008 im Internet Archive )).
 40. Art. 97 des Vertrags über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl vom 18. April 1951 ( Link ).
 41. Art. XXV der ESA-Konvention vom 30. Mai 1975 ( PDF ( Memento vom 6. Juli 2009)).
 42. Stephan Hobe /Otto Kimminich, Einführung in das Völkerrecht , 8. Aufl., Tübingen/Basel 2004, S. 124.
 43. Dies betrifft insbesondere die Ausübung des Vetorechts der ständigen Mitglieder desUN-Sicherheitsrats .
 44. Art. 35–40 i. V. m. den jeweiligen Annexen der ASEAN-Charta vom 20. November 2007 ( PDF ).
 45. Allerdings verwendet Theodor Schweisfurth in seinem Lehrbuch zum Völkerrecht die Abkürzung IGO ohne nähere Erläuterung, siehe Theodor Schweisfurth, Völkerrecht , Tübingen 2006, 10. Kapitel.
 46. Margaret P. Karns/Karen A. Mingst, International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance , Boulder/London 2004, S. 10.
 47. Siehe hierzu jedoch Artikel 2 und 3 des Europäischen Übereinkommens über die Anerkennung der Rechtspersönlichkeit internationaler nichtstaatlicher Organisationen des Europarates.
 48. ZB Greenpeace International , Amnesty International (ai), Transparency International (TI), die International Law Association (ILA), Oxfam , Médecins Sans Frontières , der Weltkirchenrat , der Weltfußballverband ( FIFA ) und das Internationale Olympische Komitee (IOC).
 49. Margaret P. Karns/Karen A. Mingst, International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance , Boulder/London 2004, S. 230 ff. Eine Übersicht über die NGOs mit Beraterstatus im Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen findet sich in UN Doc. E/2010/INF/4 vom 1. September 2010.
 50. Volker Epping, in: Knut Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht , 5. Aufl., München 2004, § 6 Rdnr. 19.
 51. Siehe zum Ganzen Emanuele Rebasti/Luisa Vierucci, A Legal Status for NGOs in Contemporary International Law? , Paper presented at the ESIL Research Forum on International Law, Genf, 26. bis 28. Mai 2005 ( PDF ( Memento vom 2. September 2009 im Internet Archive )); Michael Hempel, Die Völkerrechtssubjektivität internationaler nichtstaatlicher Organisationen , Berlin 1999; Marcel Merle, International Non-Governmental Organizations and their Legal Status , in: Union of International Associations (Hrsg.), International Associations Statutes Series , Bd. 1, München 1988, Appendix 3.5 ( online ).
 52. ICJ Reports 2001, S. 494 ( PDF ( Memento vom 1. Februar 2015 im Internet Archive )).
 53. UN Doc. A/CN.4/532 Abs. 17 ( PDF ).