alþjóðalögum

frá Wikipedia, ókeypis alfræðiorðabókinni
Fara í siglingar Fara í leit

Alþjóðalög ( þýðing lána á latínu ius gentium , „lög fólksins“ ) er yfirþjóðlegt réttarkerfi sem samanstendur af meginreglum og reglum, þar sem tengsl milli þegna þjóðaréttar (aðallega ríkja ) eru stjórnað á grundvelli jafnréttis. Hugtakið alþjóðleg almannaréttur hefur oft verið notað samheiti síðan á 19. öld, sem einnig stafar af sterkum áhrifum enska hugtaksins alþjóðalög . [1]

Mikilvægustu jákvæðu réttarheimildir þjóðaréttar eru sáttmála Sameinuðu þjóðanna og almennt bann við ofbeldi sem sett er fram í henni , sem að venju er alþjóðalög eru einnig bindandi umfram aðild að Sameinuðu þjóðunum (SÞ) og sem bannar hverju ríki að árásarstríð .

Yfirþjóðleg lög eru sérkenni þjóðaréttar því þau eru einnig skipulögð yfirþjóðlega; Vegna yfirfærslu fullveldis til milliríkjastofnana hefur það þó sérkenni sem ekki er hægt að útskýra að fullu með alþjóðalögum.

Almennt

The aðalæð mismunur á milli þjóðaréttar og innlend lögum er skortur af a samningur kóða , miðlægur löggjafans , alhliða, hierarchically byggð dómsvalds og framkvæmdarvald í boði á öllum tímum til að undantekningarlaust framfylgja reglum þjóðaréttar. [2] [3] [4] Classical alþjóðalögum er ekki lögð á ríkjum, en táknar samhæfingu röð milli þeirra áður en það, bara "Christian", síðar á "civilized" -. Það er, í Evrópu ríki - voru viðurkenndar sem viðfangsefni alþjóðalaga, sem lét nýlendustefnu virðast löglegar. Í alþjóðlegu réttarkerfi nútímans, sem endurspeglast sérstaklega í sáttmála Sameinuðu þjóðanna , eru öll ríkin jafnt viðfangsefni. Þess vegna gildir meginreglan um „eitt ríki, eitt atkvæði“. [5]

Greina þarf á milli laga um frið og lögum um stríð , þar sem lögin friðar felur einnig viðmiðum sem stýra inn í löglega notkun hervalds (ius auglýsingu Bellum), en lögmál stríð er lögmál gilda í stríði ( ius in bello ). Í grundvallaratriðum er alþjóðleg einkaréttur ekki hluti af alþjóðalögum . Þetta hugtak nær fremur til - óháð oft alþjóðlegum lagalegum bakgrunni - þeim viðmiðum ríkisins sem ákvarða hvaða lög eigi að beita þegar mál hefur áhrif á nokkur réttarkerfi ríkisins.

Það fer eftir fjölda samningsríkja og er gerður greinarmunur á „almennum“, „ sameiginlegum “ og „sérstökum“ alþjóðalögum.

Frekari þróun

Á síðustu áratugum hefur þróast í átt að miðlægri löggjöf í alþjóðalögum. Þessi tilhneiging var þegar fyrir hendi; hún er tekin upp af öryggisráði Sameinuðu þjóðanna , sem, einkum eftir hryðjuverkaárásirnar 11. september 2001 , skipti yfir í skuldbindingar gegn hryðjuverkum sem ekki hafa enn verið samþykkt af öllumaðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna samkvæmt almennu gildandi lögum með og fyrir og gegn því að lýsa yfir öllum aðildarríkjum og nálgast svokölluð lögboðin lög , ius cogens (sbr. ályktun 1373 og baráttuna gegn hryðjuverkum og ályktun 1540). Stundum er litið á þessa þróun með gagnrýni, stundum jafnvel efasemdum, vegna þess að hún er ekki í samræmi við þá skoðun öryggisráðsins sem framkvæmdarvalds sem fjallar um lausn einstakra átaka og á ekki að starfa sem „heimslöggjöf“.

Viðfangsefni alþjóðalaga

Viðfangsefni alþjóðalaga eru fyrst og fremst þau ríki sem líta má á sem „eðlilega einstaklinga“ alþjóðalaga. [6] Samkvæmt þriggja þátta kenningu Georgs Jellinek eru þrjú einkenni landssvæðis , ríkisfólks og ríkisvalds mótandi fyrir tilvist ríkis. Hins vegar eru í dag einnig önnur viðfangsefni þjóðaréttar, svo sem alþjóðastofnanir sem ríki eða aðrar alþjóðastofnanir geta stofnað, að svo miklu leyti sem stofnsáttmálar þeirra ákvarða. Félagasamtök (frjáls félagasamtök, frjáls félagasamtök, stofnuð af einkaaðilum) hafa yfirleitt ekki alþjóðlegan lögpersónu. Hins vegar, eins og fjölþjóðleg fyrirtæki og einstaklingar, fá þau í auknum mæli ákveðin réttindi og skyldur samkvæmt alþjóðalögum. Af sögulegum ástæðum eru Alþjóða Rauði krossinn , Páfagarður og fullveldisskipan Möltu sjálfstæð viðfangsefni þjóðaréttar.

Í millitíðinni er einstaka mannvera einnig í auknum mæli viðurkennd sem aðlag að alþjóðalögum. Ástæðurnar fyrir þessu eru réttindi (einkum mannréttindi) og skyldur (svo sem bann við sjóræningjastarfsemi eða bann við þjóðarmorði) sem koma beint fyrir einstaklinginn af alþjóðalögum og sem hann getur fullyrt sjálfstætt (t.d. með kæru einstaklings) ) eða sem hann getur borið persónulega ábyrgð á (td fyrir alþjóðlega sakadómstólinn ).

Í raun og veru geta stjórnvöld einnig sýnt hlutlæga þjóðréttarhyggju að hluta til vegna stöðugleika. [7] Einkum bera þeir ábyrgð á brotum á alþjóðalögum og hagnast meðal annars á banni við inngripum og banni við ofbeldi. Forsendan fyrir þessu er sú að þeir stjórna ekki aðeins óverulegum hluta yfirráðasvæðis ríkis í tiltekinn tíma. Landssvæði hlýtur að vera umdeilt en ekki mótmælt. [8.]

Ekki hefur verið skýrt hvort fólk er einnig sjálfstæð lögfræðigrein í alþjóðalögum. Þeir koma fram í alþjóðlegum sáttmálum að mestu leyti varðandi jafnrétti og sjálfsákvörðunarrétt fólks , sbr. 1. samfélagspakkans og borgarasamninginn . Bæði skilgreiningin á hugtakinu fólk og nákvæm innihald sjálfsákvörðunarréttar er vandasamt. [9] Í öllum tilvikum má gera ráð fyrir ytri rétti til aðskilnaðar ef um alvarleg brot á mannréttindum og minnihluta er að ræða . [10] Þessum þröskuld hefur ekki verið náð hvorki í tengslum við hvorki KatalóníuKrímskaga , svo þú hefur engan rétt til aðskilnaðar samkvæmt alþjóðalögum. [11]

Að auki, í hnattvæðingunni , birtast nýir aðilar á alþjóðavettvangi og krefjast þess að alþjóðalögum sé fylgt. Þar á meðal einkum frjáls félagasamtök , fjölþjóðleg fyrirtæki og hryðjuverkamenn . Meðferð þeirra er ekki skýrð í alþjóðalögum. Þrátt fyrir að ákveðnar reglur gildi um hryðjuverkahópa í alþjóðlegum mannúðarrétti hafa þessar nýju aðilar að langmestu leyti ekki verið viðurkenndir sem viðfangsefni þjóðaréttar.

Heimildir alþjóðalaga

Alþjóðalög þekkja mismunandi heimildir , en gildi þeirra og umfang er stundum mjög umdeilt. Sem rótgrónar heimildir gilda alþjóðlegir sáttmálar , alþjóðleg siðvenjuréttur og almennar lagareglur sem sýndu 38. gr. A, b, c ICT-samþykkt dómara við Alþjóðadómstólinn til athugunar.

Alþjóðasamningar eru samningar milli tveggja (tvíhliða) eða nokkurra (marghliða) viðfangsefna þjóðaréttar á sviði þjóðaréttar, sem byggjast á vilja til að vera lögbundinn. Sérstaklega einkennir viljinn fyrir því að vera lögbundinn að gera það erfitt að greina hann frá einungis viljayfirlýsingum og ályktunum, sjá einnig mjúk lög . Stofngögn alþjóðastofnana eins og Sameinuðu þjóðanna eða Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar eru einnig alþjóðlegir sáttmálar.

Alþjóðleg siðvenja samanstendur almennt af tveimur þáttum: lögfræðilegri sannfæringu (opinionio iuris) og framkvæmd ríkisins sem studd er af henni (consuetudo / state praktic) . [12] Sértækar kröfur sem sérstaklega þarf að gera við starfshætti ríkisins eru umdeildar og verður að ákvarða í hverju tilviki fyrir sig. Hins vegar er hægt að nota sum einkenni, svo sem tímalengd ríkisæfingar eða nálægð ríkisins við viðeigandi lögfræðilegt atriði (til að ákvarða það (ef um landbundið ríki er að ræða , er erfiðara að hafa áhrif á venjuleg siglingalög). Hegðun ríkja með tilliti til samninga sem vegna skorts á vilja til að vera löglega bindandi , ekki enn talist samningar samkvæmt þjóðarétti geta einnig stuðlað að tilkomu þjóðréttarvenjum. Ríki getur komið í veg fyrir skuldbindingu sína við alþjóðlega venju sem er enn í vinnslu með því að mótmæla því beinlínis og ítrekað (þrálátur andmælir) . Að undanförnu hefur verið rætt um hvort hegðun annarra viðfangsefna þjóðaréttar gegni einnig beinu hlutverki sem consuetudo við tilkomu alþjóðlegrar venju. Ákveðnar venjur í venjurétti eru einnig lögboðnar, sem þýðir að maður má ekki víkja frá þeim, ekki einu sinni með samningi (sbr. 53 WVK ) ( ius cogens ) . Dæmi um íus cogens viðmið í alþjóðalögum eru bann við sjórán, bann við þrælahaldi og bann við þjóðarmorði.

Almennar lögreglur viðurkenndar af siðmenntuðum þjóðum. Þetta samanstendur af meginreglum sem eru sameiginlegar öllum innlendum réttarkerfum, meginreglum sem felast í hvaða réttarkerfi sem er, til dæmis pacta sunt servanda (samningar verður að gæta), lex specialis derogat legi generali (sértækari lög hafa forgang fram yfir almennari lög) eða lex posterior derogat legi priori (síðari lög hafa forgang fram yfir þau fyrri), venire contra factum proprium (brot á fyrri hegðun manns), meginreglur sem byggjast á sérstöðu alþjóðalaga og meginreglur lagalegrar rökfræði. [5]

Háskóli klassískra réttarheimilda þjóðaréttar sem taldir eru upp í 38. gr. I. samþykktar ICJ er ekki tæmandi, sérstaklega þar sem það snertir einungis Alþjóðadómstólinn beint. Einkum eru einhliða löggerningar og afleidd lög alþjóðastofnana, svo sem ályktanir öryggisráðsins , nú almennt viðurkennd sem lagalega bindandi. Hins vegar er vafasamt að hve miklu leyti þetta eru í raun sjálfstæðar réttarheimildir, því að gildi einhliða (einhliða) löggerninga er venjulega byggt á hefðarlögum og afleiddur réttur er alltaf fenginn af frumlögum stofnunarinnar, og þar með alþjóðlegum sáttmála.

Umdeilt er lagalega eðli svokallaðra „mjúkra laga“, mjúka lögmálsins . Þetta eru aðallega yfirlýsingar og samningar sem ekki er hægt að flokka beint sem lögbundið, svo sem einungis viljayfirlýsingar. Ályktanir allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna og lokaskýrslur um alþjóðlegar ráðstefnur, svo sem CSCE -lokalögin , eru einnig rædd út frá sjónarmiðum mjúkra laga . Þótt þau séu ekki beinlínis bindandi hafa mjúk lög sífellt meiri áhrif á alþjóðalög og gegna oft afgerandi hlutverki við gerð þeirra, hvort heldur er með undirbúningi alþjóðasamþykkta eða frekari þróun á alþjóðlegum siðvenjum.

Ákvarðanir alþjóðlegra dómstóla eru ekki almennar réttarheimildir í þjóðarétti vegna þess að áhrif þeirra eru takmörkuð við aðila hinnar sérstöku deilu. [13] Í reynd hafa dómar og álit Alþjóðadómstólsins hins vegar mikil áhrif á viðurkenningu og ákvörðun alþjóðalaga. Dómstóladómar og kenningar þekktra alþjóðlegra lögfræðinga eru því einnig nefndar heimildir fyrir lögfræðiþekkingu og eru skráðar sem slíkar í 38. gr.

Tengsl milli þjóðaréttar og landsréttar

Alþjóðaréttarákvæði gilda um öll ríki, óháð því hvort þau hafa samþykkt það eða ekki. Tengslum milli þjóðaréttar og landsréttar er aðeins hægt að svara í tengslum við viðkomandi ríkiskerfi . Mónismi (þjóðaréttur og landslög mynda samræmda reglu) og tvíhyggja (alþjóðalög og landslög eru fullkomlega aðskildar lagareglur) tákna tvær fræðilegar öfgar sem hvergi er að finna í sinni hreinu mynd í reynd. Skýringarmyndin hér að neðan gefur yfirlit yfir mismunandi aðferðir.

Spurningin um hvort innlend lögnotandi eigi að gæta að alþjóðalögum er ákveðin eingöngu á grundvelli þess hvort viðkomandi landslög krefjast framkvæmdar eða ekki. Almennt má þó segja að innlend beiting þjóðaréttar í öllum réttarkerfum geri í raun ráð fyrir nægilega sérstaklega mótaðri norm sem er ekki einungis beint til ríkja. Slík viðmið eru kölluð sjálfstætt framkvæmd (samkvæmt réttri skoðun skal hins vegar vísa þessu hugtaki til viðkomandi landslaga, ekki til alþjóðalaga).

Í Þýskalandi , samkvæmt 25. gr. 1 í grunnlögunum, eru almennar reglur þjóðaréttar beint bindandi og hafa forgang fram yfir lögin (→ alþjóðalagaákvæði ). Í grein 25 í grunnlögunum er ekki fullyrt um samband þessara almennu reglna og ákvæða grunnlaganna. Alþjóðleg alþjóðalög taka til almennra lagaákvæða, ekki aðeins lagareglna. Framkvæmd í landslögum er ekki krafist. Almenn alþjóðalög brjóta öll innlend lög á sambands- og ríkisstigi en taka aðeins stig undir (sambands) stjórnskipunarlögum . [14]

Alþjóðleg sáttmálalög krefjast umbreytingar, sem venjulega falla undir fullgildingu löggjafarstofnana (sáttmálalög skv. 2. mgr. 59. gr. GG), þar sem þau eru útfærð í innlendum lögum. Það hefur þá stöðu sambandslaga.

Kenningar um tengsl við landslög, innlenda aðför, gildandi og þjóðarröð
Tengsl milli þjóðaréttar og landsréttar Innlend aðför að alþjóðalögum Framfylgd Staða innanlands
 • sérstaklega skilgreint með alþjóðlegum sáttmála
 • ekki sérstaklega sett
 • monismi
Sameining þjóðaréttar og landsréttar
 • með forgangi IL
Forgangur þjóðaréttar
 • róttæk monismi
sérhver innlend fullvalda athöfn sem er andstæð alþjóðalögum er ógild
 • mildaður monismi
sérhver innlend fullveldisverk sem stríðir gegn alþjóðalögum er upphaflega gild en verður að hafna með dómsskoðun
 • með forgang að landslögum
Landslög hafa forgang
 • tvíhyggja
Alþjóðalög og landslög eru mismunandi réttarkerfi
 • róttæk tvíhyggja (strang tvíhyggja)
engin átök möguleg, þar sem það eru aðskildir, hugsanlega snertingarhringar
 • mildaður tvíhyggja
skörun að hluta og þar með möguleg átök; á skörunarsviðinu: lagabrot, annars: innlend fullveldisverk gilda enn, en ríkið ber ábyrgð gagnvart umheiminum
Ættleiðingarkenning (aðlögun)

Alþjóðalög gilda innanlands án frekari athafna

aðeins sjálfstætt framkvæmdarviðmið eiga við, aðfararhæf eða breytanleg:
 • normið verður að vera nægilega ákveðið og
 • heimila eða skylda einstaklinginn eftir orðalagi, tilgangi og innihaldi
Framkvæmdakenning (framkvæmd)

Fullnustuúrskurður staðfestir innlenda nothæfi en breytir ekki hópi viðtakenda eða lögfræðilegu eðli (alþjóðalög)

Umbreytingakenning
 • ströng umbreytingakenning
 • hófleg umbreytingakenning
Umbreyting breytir aðeins markhópnum; Gildistaka o.fl. er því byggð á alþjóðalögum
 • almenn umbreyting
 • sérstök umbreyting
Einstök umbreyting, til dæmis með samþykki til alþjóðlegra sáttmála = sáttmálalög
Stöðu breyttra laga er beint
 • samkvæmt sérstökum reglugerðum
 • annars í samræmi við stöðu spenni

Tengsl við alþjóðleg hegningarlög

Alþjóðleg hegningarlög eru útibú þjóðaréttar og stjórna refsiábyrgð einstaklinga á alvarlegustu mannréttindabrotum sem stafar beint af alþjóðalögum. Þegar um er að ræða alþjóðalagabrot ( þjóðarmorð , glæpi gegn mannkyninu , stríðsglæpi og árásarglæpi ) eiga ofangreindar fullyrðingar um viðfangsefni þjóðaréttar og að því er varðar tengsl við landsrétt ekki við eða aðeins mjög takmarkaðar. umfang. Annars vegar er hægt að draga einstaklinga (en ekki ríki) til ábyrgðar samkvæmt alþjóðalögum. [15] Á hinn bóginn er ekki þörf á umbreytingu í landslög. Jafnvel andstæð landslög, t.d. B. Amnesty -lög , útiloka í grundvallaratriðum ekki refsiábyrgð samkvæmt alþjóðlegum hegningarlögum. [16]

Saga alþjóðalaga

Þingviðræður voru þegar algengar til forna til að draga úr afleiðingum bardaga og stríðs. Hægt er að skilja fyrsta „alþjóðalög“ samkomulagið sem stríðsbann á þeim tíma sem Ólympíuleikarnir voru, sem var skilið sem panhellenic keppni. Vináttusamningur og viðskiptasamningur milli konunganna í Eblu og Assur , sem gerður var um mitt þriðja árþúsund f.Kr., er elsti „alþjóðalög“ sáttmálinn hingað til sem hefur verið gefinn að fullu . [17]

Landvinningar Alexanders mikla sköpuðu hellenískan heim sem skapaði lagastoðir í Miðjarðarhafi með listfengri diplómatíu, sem var aðlagað og þróað af Rómaveldi og náði hámarki í Codex Iustinianus .

Líta má á Jesúíta Francisco Suárez sem stofnanda alþjóðalaga. [18]

Árið 1625 tók Hugo Grotius saman reglur sem þróaðar voru fram að því í verki sínu De jure belli ac pacis („Um stríð og friðarlögmál“). Þau voru þróuð áfram af Samuel von Pufendorf , Christian Wolff og fleirum. Emer de Vattel tók saman stöðu þjóðaréttar undir lok 18. aldar. [19]

Árið 1899 og 1907, en Hague Peace Ráðstefnur og mælt er fyrir um alþjóðleg lög og komið Haag gerðardóms. Landstríðsreglan í Haag varð kenningin um alþjóðalög fyrir tvær heimsstyrjaldir 20. aldarinnar.

Einn af mikilvægum þáttum nútíma alþjóðalaga, bann við valdi, sem fyrri heimsstyrjöldin tengdi við svo lengi, [20] að það var aðeins eftir lok stríðsins í fyrsta skipti í Kellogg-Briand sáttmálanum (bann við stríði) var samþykkt milli ríkjanna. Áður voru alþjóðalög varðandi stríð takmörkuð við að reyna að hefta voðaverk og vernda óbreytta borgara.

Þýski hershöfðinginn Erich Ludendorff lét afstöðu hershersins til alþjóðalaga til notkunar kafbáta . Þessi nýju vopn sem notuð voru í fyrri heimsstyrjöldinni ollu slíkri óvissu að þýski sjóherinn leit á það sem gaggó að þeir fengju aðeins að ráðast á óvinakaupskip en ekki fá að sökkva þeim. Tilkynna þurfti árásina með viðvörunarskotum fyrir framan bogann og að lokum þurfti að ná skipbrotunum.

„Í áhyggjum sínum af kafbátahernaði fóru andstæðingar okkar ekki undan því að kalla það ómannúðlegt og ólöglegt stríð. [...] Nýjar hernaðaraðferðir skapa ný viðmið við alþjóðalög. [...] Það voru góð bardagalög okkar að taka ákvarðanir um kafbátahernað sem við töldum viðeigandi til að sameina stríðslegan tilgang okkar með boðorðum mannkynsins og tillitssemi fyrir hlutlausum. “ [21] (Sjá einnig: klípa til hægri )

Með Þjóðabandalaginu (stofnað 1919) og arftakasamtökum þess, Sameinuðu þjóðunum (síðan 1945), var í fyrsta skipti búið til sameiginlegt alþjóðlegt stig sem miðar að því að tryggja öll ríki bindandi alþjóðalög.

Nefna skal eftirfarandi tímamót í ( jákvæðum ) alþjóðalögum:

Þessi hefðbundna tímabilering á alþjóðalögum hefur verið í auknum mæli í gangi síðan um síðustu árþúsund, þar sem aðilar utan ríkis og ríki hafa aukið mikilvægi og lögbundin fjölhyggjuleg tilhneiging. [23]

Alþjóðaréttarkenning

Kenningin alþjóðlegra áhyggjur lögum, annars vegar spurningin um normativity þjóðaréttar (þ.e. hversu lögum kenningar ) og hins vegar spurningin um heildar lýsingu á alþjóðalögum, sem er á einum hönd á hæsta dogmatíska stigi abstrakt (lýsandi), á hinn bóginn á stigi lagalegrar heimspeki (normative) er hægt að gera.

Staðfesting á alþjóðalögum

Staðlunarhæfni þjóðaréttar var dregin af kenningu um náttúrurétt frá guðlegum vilja. Þeir kenna sjálfboðaliðakenningum um vilja þjóða þjóðaréttar sem hafa fallist á viðeigandi lagaleg viðmið . Að hluta til var það byggt á sjálfsábyrgð ríkjanna ( Hegel , Erich Kaufmann ), að hluta til á samstöðu ríkjanna ( Triepel , hægri jákvæðni ). Hans Kelsen rak það aftur til tilgátulegrar svokallaðrar grunnnormar , sem aðrir höfundar gagnrýndu sem hreinan skáldskap (Kelsen mótmælti í síðasta riti sínu: það er hreinn skáldskapur, því að gildi hvers réttarkerfis er byggt á hagnýtum skáldskap sem er byggt á vilja þátttakenda háðir, [24] sjálfsréttlæting er órökrétt). Félagsfræðilegar aðferðir beinast að félagslegu eðli manna og náttúrulegri samstöðu meðal fólks ( Georges Scelle ).

Lagalegur karakter þjóðaréttar hefur verið og er deilt af fjölmörgum höfundum. Kelsen, yfirlýstur stuðningsmaður hugmyndarinnar um alþjóðalög, [25] viðurkenndi alþjóðalög þess tíma aðallega vegna þess að að mestu vantar aðfararreglur aðeins sem lög í vinnslu. HLA Hart neitaði ekki lögfræðilegri persónu þjóðaréttar en taldi það aðeins vera safn aðalreglna sem, að minnsta kosti á sínum tíma, skorti enn almennt viðurkennda, aukareglu viðurkenningar . Í dag neita sumir bandarískir höfundar sérstaklega um normatísku alþjóðalög og neita því um getu til að hafa áhrif á hegðun ríkja. Þó að New Haven skólinn viðurkenni enn takmarkaða staðlaða alþjóðalög, líta sumir talsmenn efnahagslegrar greiningar á lögum eins og Jack Goldsmith og Eric A. Posner á annan hátt. Að þeirra sögn eru þjóðaréttur eingöngu epifenomenal : ríki hafa fyrst og fremst áhuga á öryggi sínu og aukningu á valdi sínu. Vegna þessara hagsmuna hegðuðu ríki sér einsleitt í vissum aðstæðum. Ef þessari samræmdu ríkishegðun er nú gefin forsætið „ siðvenja “ hefur þetta samt engin áhrif á hagsmuni ríkisins. Vegna þess að um leið og aðstæður breytast á þann hátt að ríki getur betur fullnægt hagsmunum sínum ef það hegðar sér öðruvísi breytir þetta ástand hegðun sinni í samræmi við það. Ríkið sóar engri hugsun um hugsanlega skaða á orðspori sínu. Með fyrirmyndum sínum komast aðrir fulltrúar efnahagsgreiningar (Joel Trachtman, Andrew Guzman) að þeirri niðurstöðu að alþjóðalög geta í vissum aðstæðum haft áhrif á hegðun ríkisins, þar sem hugsanlegur lögbrjótur felur í sér manntjón í útreikningi sínum. Samkvæmt þeim hafa alþjóðalög - að vísu takmörkuð - normativity. Hlutar hinna gagnrýnu lögfræðirannsókna telja lög vera tæki til að hylma yfirráðandi valdapólitík og eru því efins um staðhæfni þeirra.

Á meginlandi Evrópu er hins vegar oft unnið á grundvelli lagalegrar jákvæðni sem byggist á samstöðu ríkja, án þess að vandræðagangurinn um staðhæfni þjóðaréttar sé vandræðalegri.

Heildræn fræðileg lýsing á alþjóðalögum

Núverandi umræða um fræðilega heildarlýsingu á alþjóðlegri réttarskipan einkennist af tveimur hugtökum í Evrópu, alþjóðasamfélaginu (eða samfélagi þjóðanna ) [26] og stjórnarskrárvæðingu . Umræðan fer fram á mismunandi stigum og áhyggjum annars vegar lýsandi (afturvirkt / dogmatískt) og hins vegar staðlaðar (væntanlegar / heimspekilegar) fullyrðingar um alþjóðalög, sem stundum leiða til misskilnings.

 • Umfjöllun um "alþjóðasamfélagið" fengist Topicality með því að nota þessa tíma í greinar um ástand ábyrgð Sameinuðu þjóðaréttar framkvæmdastjórnarinnar frá 2001 (gr. 33 (1) og aðrir). Tilvist „alþjóðlegs samfélags“ er venjulega bundin við ákveðin samfélagsleg gildi sem hægt er að draga úr réttarkerfinu (mannréttindi, umhverfisvernd). Dogmatisch hat die Existenz von solchen Gemeinschaftswerten Konsequenzen ua für die Begründung von Normenhierarchien (z. B. ius cogens ) oder für das Entstehen von Pflichten für Staaten gegen deren Willen. Dies wäre nach dem klassischen, auf zwischenstaatliche Koordination oder Kooperation ausgerichteten Völkerrecht undenkbar.
 • Parallel dazu wird von einer Konstitutionalisierung des Völkerrechts gesprochen. Diese Diskussion stützt sich – bei allen Unterschieden im Detail – auf zwei Beobachtungen: Einerseits stellten staatliche Verfassungsdokumente aufgrund des stetig sich verdichtenden Netzes internationaler Rechtsbeziehungen, in das Staaten eingebunden sind, heute nur noch eine unvollständige Rechtsgrundlage für das Regieren in einem Staat dar. Die Verfassung eines Staats könne daher nur unter Einbeziehung der Völkerrechtsordnung begriffen werden. Andererseits erlaubten es verschiedene Entwicklungen im Völkerrecht, dort Elemente einer Verfassung auszumachen (z. B. Normenhierarchie, Frage des Verfassungscharakters der UN-Charta). Dogmatische Auswirkungen hat die Konstitutionalisierungsdebatte etwa auf die Frage, wieweit die domaine reservé eines Staats reicht, oder ob Normenkollisionen nach Wertungspräferenzen gelöst werden dürfen. Hierin zeigt sich eine gewisse Überschneidung der Diskussionen um „internationale Gemeinschaft“ und „Konstitutionalisierung“.

Neben diesen beiden va in Kontinentaleuropa geführten Diskussionen darf nicht über eine verbreitete und massive Skepsis unter Staatenvertretern und Völkerrechtlern hinweggesehen werden. Viele von ihnen sehen in den Staaten nach wie vor die zentralen Völkerrechtssubjekte. Sie verweisen dabei nicht nur auf die institutionelle Schwäche der „internationalen Gemeinschaft“, sondern auch auf die Gefahr der Willkür, die die Einführung von wertenden Elementen ins Völkerrecht birgt.

Eine weitere Debatte beschäftigt sich mit der Frage, ob das Völkerrecht nicht auf eine zunehmende Fragmentierung zusteuert. Diese Debatte geht von zwei Beobachtungen aus: Erstens kommt es zwischen verschiedenen völkerrechtlichen Regimen immer häufiger zu Normenkollisionen (z. B. zwischen Welthandelsrecht und Umweltvölkerrecht oder zwischen Investitionsschutzrecht und den Menschenrechten ). Zweitens kommt es zwischen den immer zahlreicher werdenden internationalen Gerichtshöfen und Schiedshöfen zu Überschneidungen in der Zuständigkeit, was zu Kompetenzkonflikten (z. B. zwischen dem Internationalen Seegerichtshof und dem Europäischen Gerichtshof im MOX Plant Case ) oder unterschiedlichen Entscheidungen in derselben Frage (z. B. zwischen Internationalem Gerichtshof und Jugoslawientribunal in der Frage der Zurechnung des Handelns von nichtstaatlichen Akteuren – Nicaragua-Fall vs. Tadić-Entscheidung) führt. Die Fragmentierungsdiskussion kann in gewisser Weise als Kritik an der im Rahmen der Konstitutionalisierungsdebatte von manchen Autoren vertretenen These von der Einheit der Völkerrechtsordnung verstanden werden. Im Jahr 2006 verabschiedete die Völkerrechtskommission einen Bericht über den Umgang mit Normenkollisionen.

Völkerrechtliche Verantwortung

Die völkerrechtliche Verantwortung bezeichnet die Pflichten von Völkerrechtssubjekten, die aus der Verletzung von Völkerrecht entstehen. Verletzte Staaten haben Anspruch auf Beendigung und Nichtwiederholung von Völkerrechtsverletzungen sowie Entschädigungsansprüche (Art. 30, 31 und 34 ff. ILC -Artikel).

Die ILC-Artikel zur Staatenverantwortung

Die Völkerrechtskommission (engl. ILC) hat die ILC-Artikel zur Staatenverantwortung herausgegeben. Diese sind Soft Law . Zum Teil sind sie eine Kodifizierung von Völkergewohnheitsrecht.

Internationale Streitbeilegung

Das Gebot der friedlichen Streitbeilegung ist Völkergewohnheitsrecht. [27] Gewöhnlich zählen Menschenrechtsschutzverfahren nicht zur internationalen Streitbeilegung. Klauseln zur Streitbeilegung sind Bestandteil der meisten Sachverträge über konkrete Materien.

Die wichtigsten Methoden der internationalen Streitbeilegung finden sich in Art. 33 UN-Charta. Es gilt das Prinzip der freien Wahl der Streitbeilegungsmethode. Zwei Methoden sind zu unterscheiden. Zum einen gibt es die diplomatisch-politische Beilegung von Streitigkeiten (Beispiele: Verhandlung, Vermittlung, Vergleich). Bei dieser Methode ergeht keine rechtsverbindliche Entscheidung. Der zweite Grundtyp der Streitbeilegung ist die rechtlich-gerichtsförmige Streitbeilegung. Hierbei werden Rechtsnormen angewendet und es kommt zu einer rechtsverbindlichen Entscheidung.

Diplomatisch-politische Mittel der Streitbeilegung

Verhandlungen sind das üblichste Mittel der Streitbeilegung. Viele Sachverträge sehen Verhandlungen als Mittel der Streitbeilegung vor (Art. 4 WTO-DSU; Art. 283 UNCLOS). Meistens sind Verhandlungen als Vorstufe vor einer rechtlich-gerichtsförmigen Streitbeilegung vorgesehen (Art. 14 Abs. 1 Montreal-Konvention; Art. 118 NAFTA-Abkommen).

Daneben gibt es die Untersuchung. Manchmal werden Ad-hoc-Untersuchungskommissionen eingesetzt (Untersuchungskommission zu den Vorkommnissen in Darfur, Sudan 2004/05; die UNO setzte eine fact-finding mission zum Gazakrieg von 2008/09 ein).

Die dritte diplomatisch-politische Streitbeilegungsmethode ist die Vermittlung. Vermittlung bedeutet die Einschaltung eines unbeteiligten Dritten, der helfen soll, eine Kompromisslösung zu finden.

Internationale Schiedsgerichtsbarkeit

Die internationale Schiedsgerichtsbarkeit ist eine rechtlich-gerichtsförmige Streitbeilegung.

Internationale Gerichtsbarkeit

Die wichtigsten internationalen Gerichtshöfe sind der Internationale Gerichtshof , der Internationale Seegerichtshof und der Internationale Strafgerichtshof .

Aktuelle Entwicklungen

Heute heftig umstrittene und für die zukünftige Entwicklung des Völkerrechts entscheidende Gebiete sind: das ius cogens , die humanitäre Intervention als Ausnahme vom Gewaltverbot und (aus aktuellem Anlass) die präventive Selbstverteidigung. Welche Normen zum ius cogens gehören, ist im Einzelnen umstritten, jedoch zählen in jedem Fall der Kern des Gewaltverbots und elementare Menschenrechte zum unabdingbaren Bestand des Völkerrechts mit absoluter Wirkung (Wirkung erga omnes ). Weitere von der Völkerrechtskommission (ILC) als denkbar genannte Beispiele umfassen Handlungen wie Sklavenhandel, Piraterie und Völkermord, die Verletzung der Gleichheit der Staaten sowie des Selbstbestimmungsrechts der Völker .

Humanitäre Interventionen

Bei der humanitären Intervention sind nicht nur die meisten Stellungnahmen sehr politisch gefärbt, vor allem herrscht oft Begriffsverwirrung. Zunächst wird zwischen Interventionen zur Rettung eigener Staatsangehöriger und der zur Rettung anderer Menschen unterschieden. Die Intervention zur Rettung eigener Staatsangehöriger auf fremdem Gebiet wird zum Teil als völlig unzulässig angesehen und von anderen Autoren mit der Völkerrechtsverletzung (Schutzpflichten) des Staates, in dem die Ausländer festgehalten werden, oder aber mit dem Hinweis gerechtfertigt, dass die Intervention gar nicht auf eine fremde Staatsgewalt, sondern auf eine kriminelle Gruppierung abziele. Bei den humanitären Interventionen zur Rettung anderer Menschen muss wiederum zwischen den vom Weltsicherheitsrat autorisierten und den nicht von ihm autorisierten unterschieden werden.

Die Charta der UNO gibt dem Sicherheitsrat die Möglichkeit, gegen ein als „Bedrohung des Weltfriedens“ qualifiziertes Verhalten eines Staates zuletzt auch militärische Sanktionen zu verhängen. Hierzu sind gewohnheitsrechtlich keine direkt dem Sicherheitsrat unterstellten Truppen erforderlich, vielmehr werden Staaten zur Gewaltanwendung ermächtigt. Es ist umstritten, ab wann innerstaatliche Vorgänge den Weltfrieden gefährden, jedoch sieht der Sicherheitsrat diesen regelmäßig als bedroht an, wenn Völkermord oder sogenannte „ ethnische Säuberungen “ Fluchtbewegungen auslösen, die auf die Nachbarstaaten übergreifen. Selbst wenn sich der innerstaatlich vorangetriebene Völkermord nicht auf die Nachbarstaaten auswirkt (z. B. keine Flüchtlingsströme), kann eine Bedrohung des Weltfriedens gegeben sein. Denn nach mittlerweile herrschender Auffassung wirkt das Verbot des Völkermordes erga omnes , begründet also eine Verpflichtung gegenüber allen Staaten der internationalen Gemeinschaft. Zudem zählt das Verbot des Völkermordes zum ius cogens und ist somit eine zwingende völkerrechtliche Norm. Völkermord betrifft damit immer die gesamte Staatengemeinschaft. Gleiches gilt wohl auch für gravierende und systematische Verstöße gegen elementare Menschenrechte.

Insbesondere durch das Vetorecht der ständigen Mitglieder oder politisch prekäre Konstellationen ist der Sicherheitsrat jedoch oftmals beschlussunfähig. Hier tut sich die eigentliche Fragestellung auf: Dürfen die Staaten bei Handlungsunfähigkeit des Sicherheitsrats als ultima ratio auch unilateral bzw. multilateral Gewalt anwenden? Eine Ansicht verneint dies kategorisch mit Hinweis auf das Gewaltverbot und die Missbrauchsgefahr. Die Gegenmeinung rechtfertigt auch eine humanitäre Intervention eines oder mehrerer Staaten ohne die Autorisierung durch den Sicherheitsrat im Falle eines sich gerade ereignenden Genozids, zum einen mit der naturrechtlichen Begründung, dass keine Rechtsordnung dazu verurteilen dürfe, einem Völkermord zuzusehen; zum anderen mit einer teleologischen Einschränkung des Gewaltverbots der UN-Charta; oder auch einfach mit neuem, die Charta überlagerndem Gewohnheitsrecht und dem Selbstbestimmungsrecht der Völker, das diesen partiell den Charakter von Völkerrechtssubjekten verleiht, womit diese damit andere um Hilfe bitten können.

Präventive Selbstverteidigung

Während die UN-Charta ein Recht auf präventive Selbstverteidigung nicht vorsieht, ist nach Völkergewohnheitsrecht eine präventive, genauer: antizipatorische bzw. neutral: vorbeugende Selbstverteidigung in gewissen Situationen ( Caroline-Kriterien ) möglich. Dies ist nach überwiegender Meinung jedoch nur dann der Fall, wenn ein Angriff nachweislich unmittelbar bevorsteht und ein weiteres Abwarten die Effektivität der Verteidigung untergraben würde. [28]

Nach herrschender Meinung besteht derzeit kein Recht auf eine einer vermuteten Bedrohung (um Jahre) vorgreifende Verteidigung, wie sie etwa in der National Security Strategy vom September 2002 der USA unter Berufung auf den Begriff der präemptiven Selbstverteidigung angenommen wird. Damit sich die normative Kraft des Faktischen in einem solchen Fall durchsetzen kann, müsste die dergestalt neu postulierte Regel vom überwiegenden Teil der Staatengemeinschaft durch formalen Beschluss oder durch langdauernde stillschweigende Zustimmung (acquiescence) akzeptiert werden.

Das Selbstverteidigungsrecht im Völkerrecht

Es wird teilweise in der völkerrechtlichen Literatur vertreten, dass eine im Einklang mit der UN-Charta stehende individuelle oder kollektive Selbstverteidigung nur gegen einen Staat gerichtet sein könne, dem eine Angriffshandlung bzw. ein bewaffneter Angriff zugerechnet werden kann. Die Zurechnung von Handlungen privater Rechtssubjekte, zu denen Terroristen nach der hier vertretenen Auffassung gehören (sofern man sie nicht als eigenständige Völkerrechtssubjekte betrachtet), könne nur erfolgen, wenn der betreffende Staat diese Personen auf seine Initiative hin entsendet oder in einem solchen Maße aktiv unterstützt (z. B. durch Ausbildung, Waffenlieferung) hat, dass von einer effektiven Kontrolle gesprochen werden kann. Ferner sollten auch „organisatorische Verknüpfungen“ zwischen Staatsregierung und den von ihrem Gebiet aus operierenden Terroristen ausreichen, wenn diese einen solchen Grad erreicht hätten, dass letztere „faktisch als Teil der staatlichen Strukturen“ anzusehen wären. [29]

Strittig ist, ob die Gewährung sogenannter safe havens , also Rückzugsmöglichkeiten für Terroristen innerhalb eines Staatsgebietes, ausreichend sein könnte, um das Selbstverteidigungsrecht gegen den gesamten betreffenden Staat anzuwenden. Allerdings ist auch im Rahmen des Selbstverteidigungsrechts das Prinzip der Verhältnismäßigkeit zu beachten, das insbesondere die Eignung, Erforderlichkeit und das Übermaßverbot im Hinblick auf den Einsatz militärischer Zwangsmaßnahmen zu berücksichtigen hat.

Problematik der Durchsetzung des Völkerrechts

Da das Völkerrecht alle zwischenstaatlichen Abkommen umfasst, wird heute oft von zwingendem Völkerrecht gesprochen, was grundlegende Menschenrechtsnormen völkerrechtlich verbindlich macht. Zwingendes Völkerrecht ist jedoch nicht genau definiert. Meist werden die EMRK -Richtlinien, die UN-Pakte und ähnliche als Menschenrechte bekannte Verträge als zwingendes Völkerrecht verstanden.

Die meisten Mitglieder der UNO haben solche Menschenrechtskonventionen unterzeichnet. Die Problematik besteht jedoch in der Durchsetzung des Völkerrechts. Eine Durchsetzung ist kaum möglich: Als historisches Beispiel war Belgien während des Zweiten Weltkriegs völkerrechtlich als neutraler Staat anerkannt und respektiert, dennoch konnte diese Neutralität bei der Verletzung durch den deutschen Angriff im Mai 1940 von niemandem gewährleistet werden. Ebenso können die Folterungen in Guantánamo betrachtet werden.

Völkerrechtliche Normen können somit nur in bestimmtem Umfang durchgesetzt werden.

Problematik der demokratischen Legitimation im Völkerrecht

Völkerrecht wird durch Delegationen eines Landes in Kommissionen und gemeinsamer Arbeit erstellt. Die Delegationen der verschiedenen Staaten bestehen aus der Exekutive eines Staates, also Mitgliedern der Regierung . Diese erlassen Gesetze, welche sie später durchsetzen sollen. In demokratischen Ländern gilt jedoch das Prinzip der Gewaltenteilung , dabei werden Exekutive, Legislative und Judikative voneinander getrennt. Somit wäre eigentlich das Erlassen von Gesetzen Sache der Legislative.

Bei der UNO sind alle Regierungen von Mitgliedstaaten bei der Beratung und Ausarbeitung von völkerrechtlichen Verträgen involviert, somit auch alle undemokratischen Elemente der Staatengemeinschaft. Die aus solchen Verträgen resultierenden Bestimmungen gelten aber wiederum für alle. Oft geschieht dies auch, ohne dass sie von einem Staatsvolk abgesegnet wurden. Problematisch wurde diese Entwicklung erst in den letzten Jahren, als es zu einem radikalen Verständniswechsel vom Völkerrecht hin zum internationalen Recht gekommen ist. Die daraus resultierenden Gesetze greifen ins Privatleben des Souveräns im Allgemeinen und des einzelnen Bürgers im Besonderen ein, ohne dass dieser die Legitimation dazu erteilt hat.

Menschheit als Völkerrechtssubjekt

Das Völkerrecht begründet Rechte und Pflichten grundsätzlich nur für Völkerrechtssubjekte. Völkerrechtssubjekt sind grundsätzlich nur Staaten oder von Staaten geschaffene völkerrechtliche Körperschaften, z. B. die EU , WTO usw. Die Menschheit als solche, also die Gesamtheit aller auf der Erde lebenden Menschen, hat in klassischer völkerrechtlicher Sicht keine Völkerrechtssubjektivität und folglich weder Rechte noch Pflichten. Es gibt zwar die Vereinten Nationen, aber diese sind im Rechtssinne nur ein Verein von Staaten, nicht eine Vertretung der Menschheit als solcher. Die Menschheit als solche existiert für das Völkerrecht gar nicht. Das führt, etwa im Bereich des Umweltrechts, zu Schwierigkeiten. Beispiel: Staaten, welche die Klimakonvention nicht unterschreiben, handeln grundsätzlich nicht rechtswidrig, wenn sie klimaschädliche Gase verströmen; Staaten, welche die UN-Seerechtskonvention nicht unterschreiben, können ihren Müll beliebig in internationale Gewässer versenken – denn das Klima und auch die Hohe See gehören niemandem. Neuerdings vertritt Aden [30] aber die Auffassung, dass die Menschheit Völkerrechtssubjekt sei, also als solche völkerrechtliche Rechte und gegebenenfalls auch Pflichten habe: Das Klima, die Hohe See usw. gehören nicht niemandem, sondern der Menschheit als solcher. Es ist also nach dieser Theorie auch ohne ausdrücklichen völkerrechtlichen Vertrag rechtswidrig, Gemeinschaftsgüter der Menschheit zu beschädigen oder exklusiv für sich in Anspruch zu nehmen. Zu diesen Gemeinschaftsgütern der Menschheit gehören auch übernationale Kulturgüter wie beispielsweise die Pyramiden, Anspruch auf historische Wahrheit und Informationsansprüche (beispielsweise, was sagen die Akten des Staates X über einen bestimmten historischen Vorgang usw.).

Hieraus ergibt sich nach Aden: [31] Die Menschheit hat als solche auch einen Anspruch gegen jeden Staat, dass dieser seine Rechtsordnung so einrichtet, dass jeder einzelne Mensch gleich welcher Herkunft Rechtsschutz genießt, und zwar im Rahmen gewisser unveräußerlicher Mindestgrundsätze: unparteiische Richter, Gewährung rechtlichen Gehörs, Zügigkeit des Verfahrens usw. Wenn ein Staat wegen Revolution, Krieg oder diktatorischer Regierung das völkerrechtlich bestimmte Mindestmaß an Rechtsstaatlichkeit nicht gewährleisten kann oder will, so darf [32] ein anderer Staat nach dem Grundsatz der größten Nähe (Internationale Notzuständigkeit ; Proximitätsgrundsatz) an seiner Stelle tätig werden.

Weitere internationale Institutionen

Siehe auch

Literatur

Deutsch

Französisch

 • Catherine Denis: Le pouvoir normatif du Conseil de sécurité des Nations Unies . Bruylant, Brüssel [ua] 2004, ISBN 2-8027-1943-2 .
 • Robert Kolb: Les cours généraux de droit international public de l'Académie de La Haye . Bruylant, Brüssel [ua] 2003, ISBN 2-8004-1327-1 .
 • Gérard Cohen Jonathan: Droit international, droits de l'homme et juridictions internationales . Nemesis, Brüssel [ua] 2004, ISBN 2-8027-1900-9 .
 • Nguyen Quoc Dinh, P. Daillier, A. Pellet: Droit International Public . LGDJ, Cedin Paris X, 6. Auflage, Paris 1999.
 • Terry Olson, Paul Cassia: Le droit international, le droit européen, et la hiérarchie des normes . In: Droit et justice aux éditions , Presse universitaire française, ISBN 2-13-055494-6 .

Englisch

Weblinks

Einzelnachweise

 1. Matthias Herdegen: Völkerrecht . 15. Auflage. CH Beck, 2016.
 2. Albert Bleckmann : Allgemeine Staats- und Völkerrechtslehre. Vom Kompetenz- zum Kooperationsvölkerrecht. Heymann, Köln [ua] 1995, § 1 Rn. 9.
 3. Karin Oellers-Frahm: Internationale Gerichtsbarkeit – gestern und heute. Von der Beilegung zwischenstaatlicher Streitigkeiten zur Aburteilung von Individuen – Grundlagen, Besonderheiten und Grenzen der internationalen Gerichtsbarkeit. In: Verfassung und Recht in Übersee (VRÜ) 34 (2001), S. 456–473.
 4. Matthias Herdegen: Völkerrecht. 11. Auflage, CH Beck, München 2012, § 1 Rn. 15.
 5. a b Hanspeter Neuhold, Waldemar Hummer, Christoph Schreuer: Österreichisches Handbuch des Völkerrechts . 4. Auflage, Wien 2005, ISBN 3-214-14913-X .
 6. Volker Epping : Völkerrecht . In: Knut Ipsen (Hrsg.): Kurzlehrbücher für das Juristische Studium . 7. Auflage. CH Beck, S.   § 7 .
 7. Jochen A. Frowein : De Facto Regime . In: Max Planck Encyclopedia of Public International Law (MPEPIL) . März 2013.
 8. Andreas von Arnauld : Völkerrecht . 4. Auflage. CF Müller, S.   25   f .
 9. Daniel Thürer, Thomas Burri: Self-Determination . In: Max Planck Encyclopedia of Public International Law . Dezember 2008, Rn. 18 ff .
 10. Andreas von Arnauld: Völkerrecht . 4. Auflage. CF Müller, S.   26 .
 11. Andreas von Arnauld: Völkerrecht . 4. Auflage. CF Müller, S.   27 .
 12. Vgl. Art. 38 I lit. b IGH-Statut.
 13. Vgl. Art. 59 IGH-Statut.
 14. Vgl. Hans-Joachim Cremer : Allgemeine Regeln des Völkerrechts , in: Josef Isensee/Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland , Band XI: Internationale Bezüge , 3. Auflage, Heidelberg 2013, § 235 Rn. 27 ; Rudolf Weber-Fas: Der Verfassungsstaat des Grundgesetzes. Entstehung – Prinzipien – Gestalt , Mohr Siebeck, Tübingen 2002, S. 235 f.
 15. Gerhard Werle: Principles of International Criminal Law , 2. Auflage 2009, Rn. 3.
 16. Gerhard Werle: Principles of International Criminal Law , 2. Auflage 2009, Rn. 215;Sondergerichtshof für Sierra Leone , Prosecutor v. Kallon and Kamara, SCSL (Appeals Chamber) , Urteil vom 13. März 2004.
 17. Karl-Heinz Ziegler: Völkerrechtsgeschichte. Ein Studienbuch . CH Beck, München 1994, ISBN 978-3-406-38343-4 , S.   15 . Zitiert nach Christian Hillgruber: Der Vertrag als Rechtsquelle . In: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie . Band   85 , Nr.   3 . Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1999, S.   348–361, 348 mit Fn. 2 , JSTOR : 23681351 .
 18. Kurt Seelmann: Ein Scholastiker modernisiert die Welt. In: Neue Zürcher Zeitung . 2. September 2017, abgerufen am 14. März 2021 .
 19. Emer de Vattel : The Law of Nations – Applied to the Conduct of Nations and Sovereigns , Dublin 1792.
 20. Siehe jedoch Ferdinand Tönnies 1917: Weltkrieg und Völkerrecht , TG 10, 2008, S. 285–332.
 21. Erich Ludendorff: Meine Kriegserinnerungen . Berlin 1919, S. 169.
 22. Gemäß vom UN-Sekretariat erstellten Memorandum A/CN.4/98 vom 21. Februar 1956 (PDF; 2,0 MB).
 23. Michael Stolleis: Neujustierung der Völkerrechtsgeschichte . In: Rechtsgeschichte Legal History – Journal of the Max Planck Institute for European Legal History . Nr.   26 , 2018, ISSN 2195-9617 , S.   375–377 , doi : 10.12946/rg26/375-377 ( mpg.de [PDF; abgerufen am 17. Dezember 2018]).
 24. Hans Kelsen: Allgemeine Theorie der Normen , 1979, S. 206.
 25. Hans Kelsen: Peace through Law , 1944.
 26. Dazu Ulrich Vosgerau, in: Burkhard Schöbener (Hrsg.), Völkerrecht. Lexikon zentraler Begriffe und Themen , CF Müller, 2014, S. 400 ff.
 27. Anne Peters: Völkerrecht. Allgemeiner Teil . 4. Auflage. Schulthess, Zürich/Basel/Genf 2016, S.   389 .
 28. Björn Schiffbauer: Vorbeugende Selbstverteidigung im Völkerrecht. 1. Auflage, Duncker & Humblot, Berlin 2012, ISBN 978-3-428-13868-5 .
 29. Ulrich Fastenrath: Ein Verteidigungskrieg lässt sich nicht vorab begrenzen. Die Verfassung, das Völkerrecht und der Einsatz der Bundeswehr im Kampf gegen den Terrorismus , in: FAZ , 12. November 2001, S. 8.
 30. Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft 2006 , S. 55 ff.
 31. Vgl. Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft 07 , S. 490.
 32. Nach Aden: Völkerrecht als Grundlage des internationalen Wirtschaftsrechts , 2006.