Sjálfsvörn (Þýskaland)

frá Wikipedia, ókeypis alfræðiorðabókinni
Fara í siglingar Fara í leit

Í þýskum hegningar- og borgaralegum lögum vísar sjálfsvörn til verndargerðar sem er nauðsynleg til að afstýra núverandi ólöglegri árás á sjálfan þig eða einhvern annan. Self-defence er stjórnað í kafla 32. um hegningarlaga (StGB), í kafla 15 af þeim stjórnsýslulaga Brot lögum (OWiG) og í almennum lögum svæði í kafla 227 í um Civil Code (BGB). Sjálfsvörn takmarkast af viðmiðunum um nauðsyn og nauðsyn sjálfsvörn. Að auki mega þeir sem framkvæma í sjálfsvörn aðeins brjóta gegn löglegum hagsmunum árásarmanns síns.

Sjálfsvörn er hægt að beita til að vernda eigin hagsmuni einstaklingsins og annarra, svo sem líf, limi og eignir. Sjálfsvörn byggist á reynslulögreglunni. Það gerir árásarmanninum kleift að brjóta löglega hagsmuni og skyldar þá til að þola varnaraðgerðirnar. Af þessum sökum er athöfn sem er réttlætt með sjálfsvörn ekki óréttlæti. Í samanburði við aðrar réttlætingarástæður einkennist sjálfsvarnarrétturinn af því að hann veitir umboðsmanni mjög víðtækar íhlutunarheimildir.

Upprunasaga

Sjálfsvörn er fengin af fornu rómversku lögmálinu Vim vi repellere licet . [1] (lat., Dt. Ofbeldi má skila með valdi ). Í nútímamáli er grunnformúlan „Lögin þarf ekki að víkja fyrir óréttlæti“ (einnig þekkt sem reynslulögreglan) oft notuð. Þetta tryggir yfirleitt rétt til sjálfsvarnar. Þar er kveðið á um mikilvæga meginreglu: manneskju sem ráðist er á er í grundvallaratriðum heimilt að verja sig með valdi , jafnvel þó að hann gæti flúið sem „mildustu leiðir“ „sjálfsvarnar“; það getur því glímt við s og þarf ekki að vera mjúkt.

Athugun á sögunni sýnir að rétturinn til sjálfsvarnar var ekki alltaf gefinn. Sjálfsvörn (með banvænum afleiðingum fyrir árásarmanninn) frá 1805 í Slesíu hefur verið rannsakað ítarlega og skjalfest: myllari stakk þekktan ræningja að nafni Exner, sem slapp úr fangelsi skömmu áður, með hníf eftir að hann hafði brotist inn hafði reynt einmana mylla. Í eðlilegt lögmál og absolutist - authoritarian ástand einkennist almennt Prussian Law var ekki geyma skýr ákvæði um lögum sjálfsvörn, en var viðurkennt að það er í samkvæmt ákvörðun á dómara var eða var háð miskunn fullvalda. Í langvinnu ferli þurfti að skýra hvort sjálfsvörn væri í þessu einstaka máli . Undir þrýstingi almennings og óróleika í frönsku byltingunni braust út umdeild og mikil umræða meðal helstu lögfræðinga þess tíma. Niðurstaðan var mótun sjálfsvarnar í þýskum lögum, sem gildir enn í dag. Þetta mál var svo þýðingarmikið og hafði þegar svo víðtækar afleiðingar að það var með í „ nýja Pitaval “. Talsmenn skjalfestrar sjálfsvarnarréttar vísuðu til fjarveru yfirvalda í sjálfsvörnarmálum og settu fram þau borgaraleg réttindi og reglugerðir sem gilda enn í dag. Andstæðingarnir lögðu áherslu á möguleika á misnotkun og broti á einokun ríkisins á valdbeitingu . Umræðan um þetta hefur haldið áfram þar til nýlega. Skilgreiningin á umfram neyðarvörnum og tímabundna refsingu þeirra eru sönnun þess.

Rétturinn til að sjálfsvörn í kafla 32. hegningarlaga er byggt á kafla 41. prússneska hegningarlaga um 1851. Þetta viðmið var flutt kafla 53. Reich hegningarlaga um 1872 án efnislegra breytinga. Auk rökstuðnings fyrir sjálfsvörn innihélt það ákvæði um umfram neyðarvörn sem undanþegnar refsingu. Með lögum um endurbætur á hegningarlögum var sjálfsvöringarreglugerðinni, sem er að finna í 53. grein almennra hegningarlaga, skipt út fyrir 32. kafla hegningarlaga. Umfram neyðarvörn hefur síðan verið stjórnað í kafla 33 almennra hegningarlaga. [2]

Virkni sjálfsvarnarréttarins

Samkvæmt ríkjandi skoðun í lögfræði verndar rétturinn til sjálfsvarnar bæði hagsmuna einstaklinga og almennra, en samsetning þeirra réttlætir gildissvið laganna: Annars vegar þjónar rétturinn til að verja sjálfan sig til verndar hagsmunum skv. árás. Á hinn bóginn þjónar það að framfylgja réttarkerfinu. [3] [4] Samkvæmt annarri skoðun þjóna sjálfsvörnarlögin eingöngu til að vernda hagsmuni einstaklingsins. [5]

Kröfur um sjálfsvörn samkvæmt § 32 StGB

(1) Sá sem fremur athöfn sem krafist er af sjálfsvörn er ekki með ólögmætum hætti.

(2) Sjálfsvörn er sú vörn sem þarf til að afstýra núverandi ólöglegri árás á sjálfan sig eða á aðra.

Sjálfsvörn

Samkvæmt kafla 32 (2) StGB, krefst réttur til sjálfsvarnar að það sé sjálfsvarnarástand. Þetta er núverandi ólögleg árás á sjálfsvörn. [6]

Árás á löglega eign

Árás er ógn við lögverndað hagsmuni eða hagsmuni með mannlegri hegðun sem byggir á vilja. [7] Árásin getur verið viljandi eða gáleysisleg . Markviss ógn við líf og lim er til staðar ef árásarmaðurinn reynir að skjóta fórnarlamb sitt með vopni . Óleyfileg myndataka felur í sér árás á réttinn til eigin myndar . [8] Að reykja mann getur valdið árás á heiður þeirra og heilsu. [9] Ef dýr ráðist á mann, þá felur þetta í sér árás ef dýrið er hvatt til árása af manni. Ef það er ekki gert getur það einnig verið árás. Við hvaða aðstæður þetta er mögulegt er hins vegar einstaklega umdeilt í lögfræði. Samkvæmt mismunandi skoðunum er það árás ef gerandanum er skylt sem ábyrgðarmaður að afstýra árangri. [10] [11]

32. grein hegningarlaga tekur aðeins til hótana sem beinast gegn einstökum lagalegum hagsmunum. Líf, líkamlegur heilindi, frelsi og eign koma í efa sem slík. Ef einstökum lögmætum eignum er falið ríkinu, er hæfni þess til að verja sig metin í samræmi við gerð verkefnisins: Ef ríkið á löglega eign sem skattyfirvald er það í sjálfsvörn samkvæmt almennum reglum 32. almennra hegningarlaga. Þetta á til dæmis við um almenningseign. Hins vegar, ef varan er úthlutað til ríkisins í fullvalda hlutverki sínu, er það aðeins fær um sjálfsvörn samkvæmt kafla 32 StGB ef það er grundvallaratriði fyrir ríkið og ríkið getur ekki verndað það sjálft. [12] Frá upphafi eru lagalegir hagsmunir almennings, svo sem umferðaröryggi og allsherjarregla, á endanum ekki færir um að verja sig. [13]

Það er engin árás ef hótelið er aðeins verndað í lögferli. Þess vegna er til dæmis engin árás á réttarstöðu leigusala ef leigjandi neitar að rýma íbúð eftir að leigusamningi er lokið. [14] Í slíku tilviki verður leigusali að fá brottvísun í dómsmálum. Til réttlætingar kemur hins vegar spurning um sjálfshjálp samkvæmt borgaralegum lögum í stað réttar til sjálfsvarnar.

Þegar afstýrt er árásum á lögfræðilega hagsmuni annars, talar maður um neyðaraðstoð (einnig sjálfsvörn ). [15] Kröfur þeirra um hæfi samsvara í grundvallaratriðum kröfum um sjálfsvörn. [16] Hins vegar, ef hinir kærðu lögfræðilegu hagsmunir eru til ráðstöfunar fyrir eiganda hans, er réttlæting með neyðaraðstoð útilokuð vegna að minnsta kosti að hluta til einstaklingsbundins verndandi tilgangs, ef viðkomandi vill þola árásina. [17] Það er skortur á framboði fyrir lagalega eign lífsins. Það er umdeilt í lögfræði hvort og að hve miklu leyti neyðaraðstoð ríkisins sé möguleg í þágu eins aðila sem hlut eiga að máli. Það reynist vandkvæðum bundið að beiting 32. hluta StGB hóti að sniðganga heimild til inngripa samkvæmt lögum um forvarnir gegn hættu með sérstökum kröfum sínum. Samkvæmt ríkjandi skoðun veitir 32. kafli hegningarlaga einnig fullvalda rétt til neyðaraðstoðar, þar sem það bætir vernd hinna kærðu lögvarðu hagsmuna. Samhæfni við reglur um varnir gegn hættu er aðskilin frá því.

Tilvist árásarinnar

Árás er til staðar um leið og brot á lögfræðilegum hagsmunum er yfirvofandi, stendur nú yfir eða stendur enn yfir. [18]

Árás er yfirvofandi ef árásarmaðurinn getur stefnt lögfræðilegum hagsmunum í hættu með hegðun sinni án nokkurra markverðra skrefa. Vísbending um mat á yfirvofandi yfirvofandi er að finna í kafla 22 almennra hegningarlaga. [19] Samkvæmt þessu nær brot á tilraunastigi þegar gerandinn byrjar verknaðinn strax, þ.e.a.s. hefur stigið öll skref frá sjónarhóli hans til að stofna lögfræðilegum hagsmunum í hættu án frekari nauðsynlegra milliskrefja. Ef gerandinn fer yfir viðmiðunarmörk er árás til staðar. Hins vegar er ekki nauðsynlegt að fara yfir þennan þröskuld til að vernda hótaða lögfræðilega hagsmuni eins vel og unnt er. [20]

Tilvist er til dæmis þegar árásarmaðurinn tekur skotvopn til að skjóta fórnarlamb sitt. Á hinn bóginn vantar það ef gerandinn tilkynnir aðeins brot á lögmætum hagsmunum en er samt of langt frá fórnarlambinu til að geta stofnað fórnarlambinu í hættu. [21] Tilvist varanlegrar hættu, til dæmis þegar um er að ræða fjölskyldu harðstjóra [22] , felur í sjálfu sér ekki í sér núverandi árás.

Árásin heldur áfram þar til henni er lokið þar sem fram að þessum tímapunkti er mögulegt að brot á lögfræðilegum hagsmunum dýpki. Þjófnaður ( kafli 242 í hegningarlögunum) er því til dæmis til staðar þar til gerandinn hefur fengið fasta forsjá yfir hlut glæpsins. [23] Þráláti árásar lýkur einnig ef tilraun mistakast . [24]

Samkvæmt ríkjandi skoðun stendur krafan um nærveru í vegi fyrir viðurkenningu á fyrirbyggjandi sjálfsvörn. Fyrirbyggjandi sjálfsvörn er til dæmis til staðar þegar maður áttar sig á því að hann er að verða fórnarlamb glæps í fyrirsjáanlegri framtíð. Gegn því að fyrirbyggjandi sjálfsvörn sé leyfileg er því sérstaklega haldið fram að umfang þeirra valds sem sjálfsvörn veitir umboðsmanni gerir takmarkandi beitingu þessa réttar nauðsynleg. [25] Jafnvel áframhaldandi hætta sem getur réttlætt neyðarrétt samkvæmt kafla 34 almennra hegningarlaga er í grundvallaratriðum ekki til staðar í skilningi 32. kafla hegningarlaga, sem er þrengri að þessu leyti. [26]

Ólögmæti árásarinnar

Samkvæmt kafla 32 (2) StGB, þá er sjálfsvörn gert ráð fyrir að árásin sé ólögleg.

Það er umdeilt í lögfræði við hvaða aðstæður það er ólögmæti. Samkvæmt ríkjandi skoðun er árás ólögleg ef hún er ekki studd af leyfisstaðli þannig að árásarmaðurinn þurfi ekki að þola hana. Þannig að mælikvarðinn er sú staðreynd að verkið er óverðskuldað árangur. [27] [28] Samkvæmt einni af sjónarmiðum lagafræðinnar krefst ólögmæti einnig að háttsemi gerandans sé óhæf til aðgerða, það er þvert á kröfu réttarkerfisins. Hún heldur því fram að aðeins þegar um slíkt óréttlæti sé að ræða séu réttar afleiðingar sjálfsvarnarréttar viðeigandi. [29]

Það er ekki ólöglegt að framkvæma ef einhver framkvæmir lögbrot með réttmætum hætti. Til dæmis fremur einhver ekki árás sem stofnar löglegum hagsmunum annarra í hættu á meðan hann nýtir sér sjálfsvörn. [30]

Samkvæmt ríkjandi skoðun þarf árásin ekki að vera sakhæf eða á annan hátt ásakanleg fyrir sig þar sem kafli 32 (2) StGB krefst þess ekki beinlínis. [31] [32] Samkvæmt þessu er sjálfsvörn einnig möguleg gegn börnum og fólki sem er algjörlega drukkið. Samkvæmt gagnáliti þarf hins vegar ekki að verja réttarkerfið gegn því að maður framkvæmi saklaust, þannig að sjálfsvarnarréttur sé útilokaður. [33] [34] [35] Þess vegna ná báðar skoðanirnar oft svipuðum árangri, þar sem ríkjandi skoðun er sú að sakleysi árásaraðila takmarki verulega umfang réttar til sjálfsvörn.

Þegar dómur fullvalda opinberra athafna er dæmdur sem árás, nota dómaframkvæmd [36] [37] [38] og hlutar bókmenntanna [39] [40] [41] [42] hugtakið ólögmæti samkvæmt refsirétti. Samkvæmt þessu opinber athöfn er þegar talin lögleg samkvæmt hegningarlögum ef embættismaður fylgist staðreyndir og staðbundna lögsögu auk nauðsynleg formsatriði og kemur fram fyrir bindingu við fyrirmælum frá yfirmanni eða á grundvelli eigin dutiful nýtingu hans valdi . [43] Frekari efnisleg lagaskilyrði viðkomandi ráðstöfunar, sem leiðir af viðkomandi sérfræðilögum, skipta því engu máli. Til dæmis neitaði dómaframkvæmd að sjálfsvarnarástand væri til staðar þegar maður var á móti því að efnislega ólöglegri brottvísun væri framfylgt með hnífi. [44] Þessi takmörkun á sjálfsvörn, sem vísað er til sem forréttindi hins opinbera fyrir mistök, er upphaflega réttlætt með því að réttarúrræði eru hafin gegn aðgerðum fullvalda. Að auki, með strangari staðli, er hætta á að stjórnandinn verði skertur í ákvarðanatöku sinni af ótta við sjálfsvörn. Að lokum, líka í stjórnsýslurétti, er skylda til að þola framkvæmd efnislega ólöglegra úrskurða.

Sjálfsvörn

Sjálfsvörn er athöfnin sem verjandi tekur til að bægja árásinni frá. Þessu má aðeins beina gegn árásarmanninum sjálfum eða löglegum hagsmunum hans. [45] Ágangur á lögfræðilegum hagsmunum þriðja aðila er ekki hægt að réttlæta með sjálfsvörn. Hins vegar, samkvæmt dómaframkvæmd, er einnig hægt að réttlæta afskipti af eign almennings ef slíkt er nauðsynlegt til að koma í veg fyrir árásina. Til dæmis staðfesti dómaframkvæmdin þann möguleika að réttlæta hættuleg afskipti af umferð á vegum ( kafla 315b almennra hegningarlaga) þegar árásarmaðurinn leitaði til nokkurra til að verja sig fyrir árás. [46]

Í grundvallaratriðum er hægt að beita sjálfsvörn bæði í formi verndandi varnar og í vörn. Í þeim fyrrnefnda er árásarmaðurinn takmarkaður við að verja sig fyrir árásinni. Í síðara tilvikinu grípur hann einnig til aðgerða gegn árásarmanninum. [47]

Sjálfsvörn nauðsynleg

Sjálfsvörn heimilar aðeins nauðsynlega vörn. Vörn er nauðsynleg ef hún er vægasta af öllum mögulegum og jafn áhrifaríkum leiðum sem geta stöðvað árásina á öruggan og endanlegan hátt. [31]

Upphafið að mati á nauðsyn sjálfsvörn er hæfni þess til að verja gegn árásinni. Aðgerð sem er líkleg til að ná eða að minnsta kosti stuðla að vörn gegn árásinni er hentug. Þessi spá er sett fram frá málefnalegu sjónarmiði fyrir fram með því að dómaframkvæmd veitir árásaraðilanum að hann hafi venjulega ekki nægan tíma til að átta sig á staðreyndunum að fullu. [48] [49] Hvað varðar hæfi, þá vantar leiðir sem geta á engan hátt stuðlað að æskilegri vörn. [50] [51] Ef nokkrar aðgerðir eru mögulegar sem henta jafn vel er aðeins þörf á þeim vægustu. Ef til dæmis árásarmaðurinn getur varið sig jafnt með því að skaða sjálfan sig sem og með því einfaldlega að ógna árásarmanninum er aðeins þörf á hótuninni. Ef óvissulíkurnar á árangri ógnarinnar eru hins vegar óviðeigandi, þá hentar þetta ekki eins vel til varnar og fyrir meiðsli. Í þessu tilfelli er því krafist brots. Sjálfsvörninni er því ekki gert að taka áhættu í vörninni á kostnað hans. [52] [53] Honum er heldur ekki skylt að flýja. Það er rétt að þetta er vægasta leiðin fyrir árásarmanninn, en hugmyndafræðilega er þetta ekki vörn.

Öfugt við réttlætanlegt neyðarástand samkvæmt kafla 34 almennra hegningarlaga, krefst 32. hegningarlaganna ekki hagsmunavægingu. Af þessum sökum gildir þörfin fyrir sjálfsvörn ekki ef ágæti árásarmannsins, skertur af því að nýta rétt sinn til sjálfsvarnar, hefur hærra forgang en árásargagnið. [54] Til dæmis þarf enginn að sætta sig við líkamstjón eða eignatjón ef aðeins er hægt að koma í veg fyrir það með banvænni varnaraðgerð. [55]

Þegar sérstaklega hættulegar varnaraðferðir eru notaðar er venjulega þörf á skrefalegri nálgun. Þetta er mikilvægt fyrir notkun skotvopna, til dæmis: árásarmaðurinn verður fyrst að ógna notkun þeirra. Ef þetta skilar ekki árangri getur hann þá skotið viðvörunarskoti. Ef þetta er ekki nóg heldur getur hann skotið skoti á ómissandi hluta líkamans. Aðeins ef þetta er ekki nóg getur hann skotið banaslysi sem síðasta úrræði .

Notkun á sjálfvirkum hlífðarbúnaði, svo sem varðhundum og sjálfskotakerfum , er í grundvallaratriðum leyfileg nýting á réttinum til sjálfsvörn. Hins vegar getur gerandinn verið ákærður ef verndarbúnaðurinn skaðar þriðja aðila sem enginn varnarréttur er á móti. Vegna sérstakrar hættu er venjulega aðeins þörf á hlífðarbúnaði ef hann er auðþekkjanlegur eða ef honum er bent á það. [56] [57]

Sjálfsvörn er ekki nauðsynleg ef árásarmaðurinn getur nýtt sér ríkisaðstoð í tæka tíð, sem getur í raun verndað eignina sem er í hættu. Einkarétturinn til sjálfsvarnar er því í grundvallaratriðum hluti af ofbeldi ríkisins. [58]

Sjálfsvörn nauðsynleg

Til þess að sjálfsvörn gerist réttlætanleg þarf hún einnig að vera krafist í samræmi við 32. lið 1. hegningarlaga. [59] [60] Eiginleiki nauðsynarinnar þjónar því að taka tillit til félags-siðferðislegs mats þegar dregið er í efa réttlætingu hegðunar með sjálfsvörn. Það bætir þannig við eiginleika nauðsyn, sem er eingöngu tengt raunverulegum aðstæðum einstakra mála. Spurningin um hvaða þættir hafa áhrif á kröfuna og áhrif þeirra er ein mesta deilan í sjálfsvörnarlögum.

Afleiðing eiginleika nauðsynjar er umdeild í lögfræði. Í sumum tilvikum er meðalhófsreglan notuð, sem hefur mikla þýðingu fyrir mat á fullvalda aðgerðum, þar sem sá sem framkvæmir í sjálfsvörn sinnir verkefni sem venjulega fellur undir ríkið. [61] Aðrir halda því fram við bann við misnotkun réttinda . [62] [63] Enn aðrir sjá ástæðuna fyrir takmörkun á sjálfsvörn í skorti á áhuga á löggæslu. [64] [65]

Ef vörn er ekki algerlega nauðsynleg leiðir þetta reglulega til takmörkunar á réttinum til sjálfsvarnar að því marki sem fjöldi hugsanlegra sjálfsvörn er takmarkaður. Þetta hefur í för með sér þrepa sjálfsvörn: Í fyrsta lagi verður árásarmaðurinn að forðast árásina. Ef þetta er ekki hægt getur hann beitt vernd . Aðeins ef þetta getur ekki veitt fullnægjandi vernd getur hann einnig skipt yfir í varnargarð. [66] [67] Það fer eftir einstöku tilvikum að krefjast ákveðinnar samþykkis á inngripum í lögfræðilegum hagsmunum verjanda, þannig að sjálfsvörn sé með öllu útilokuð.

Að jafnaði er sjálfsvörn talin nauðsynleg, þar sem aðrar kröfur í 32. hluta StGB benda til þess að það sé verndarhagsmunur í framkvæmd réttarkerfisins. Í undantekningartilvikum getur hins vegar verið að hafna rétti til sjálfsvarnar frá félagslega-siðferðilegu sjónarmiði. Í lögfræði eru viðurkenndir nokkrir málshópar þar sem félagsleg siðferðisleg vanþóknun er á sjálfsvörn. [67]

Öfgafullt hlutfall

Hægt er að sleppa nauðsyn sjálfsvörn ef greinilegt misræmi er milli árásarinnar og hinna slösuðu. Þetta leiðir af því að greinilega óhófleg viðbrögð stangast á við grundvallarkröfur réttarkerfisins, einkum meðalhófsreglu og bann við misbeitingu laga.

Öfgafullt hlutfall getur verið til dæmis í hótun um dauða til að vernda umgengnisrétt . [68] Það er einnig til staðar ef gerandinn stelur hlut sem er lítils virði ( kafli 242 almennra hegningarlaga) og það er hindrað með banvænni notkun skotvopna. [69] Minnimáttarþröskuldur er umdeildur í lögfræði, sum atkvæði byggð á kafla 243, 2. mgr., Kafla 248a almennra hegningarlaga frá 50 evrum, [70] önnur frá 100 evrum upp í 200 evrur. [71] Samkvæmt ríkjandi skoðun er jafnvel hægt að koma í veg fyrir þjófnað á miðlungslegum hlutum með banvænni varnaraðgerð ef vægari leið er ekki til staðar. [54] [55] Almenna bannið við því að drepa fólk til verndar eignum, sem er staðlað í 2. mgr. 2. mannréttindasáttmála Evrópu , setur engar takmarkanir á nauðsyn sjálfsvörn skv. að ríkjandi skoðun í lögfræði, þar sem ákvæðinu er eingöngu beint til fullvalda. [72] [73]

Árásir af greinilega seku fólki

Enn er ekki hægt að nota réttinn til sjálfsvarnar ef árásin er upprunnin frá einstaklingi sem er greinilega sekur. Þetta er til dæmis raunin þegar árásin er upprunnin frá barni [74] eða algerlega ölvaður einstaklingur eða árásarmaðurinn er í óhjákvæmilegri bönnunarvillu ( 17. kafli hegningarlaga). [75] Í slíku tilviki er ekki nauðsynlegt að ná til fulls verksviðs sjálfsvörnarréttarins til að vernda réttarríkið.

Árás í nánu persónulegu sambandi

Ennfremur má sleppa nauðsyn sjálfsvörn ef árásin á sér stað í nánu persónulegu ábyrgðartengslasambandi. Slíkt er til dæmis milli maka [76] og fjölskyldumeðlima . Takmörkun á réttinum til sjálfsvarnar er fólgin í þessum hópi mála af skyldunni til að veita sérstaka umönnun. [77] [78] Umfang takmarkana á réttinum til sjálfsvarnar ræðst að miklu leyti af styrkleika tengslanna milli hlutaðeigandi aðila. Því slitnari nándarsamband, því minni er siðferðileg þörf á að takmarka sjálfsvörn. [79]

Aðgerðir opinberra embættismanna, einkum pyntingar

Samkvæmt ríkjandi skoðun geta fullvalda einnig beitt sér fyrir réttlætingu sjálfsvarnar. [80] [81] Þegar þeir nýta sér sjálfsvörn eru þeir hins vegar háðir sérstökum takmörkum fullveldisaðgerða. Einkum verða þeir að huga að mati á grunnlögunum , sem hafa áhrif á nauðsyn sjálfsvörn.

Það er ekki ráðlegt að framkvæma pyndingar , til dæmis, eins og það brýtur árásarmaður mannlega reisn ( Art. 1 málsgrein 1 GG) og er sérstaklega bannað með þætti 136a mgr 1 af oml . [82] [83] [84] Af þessum sökum, til dæmis, hafnaði héraðsdómur Frankfurt í Main réttlætingu með sjálfsvörn þegar lögreglumenn hótuðu mannræningja með ofbeldi til að komast að því hvar barn var rænt. [85]

Lok meðgöngu

Framdi þungaða konu fóstureyðingu samkvæmt ákvæðum § 218a 1. mgr hegningarlaga, það er vissulega að falla utan gildissviðsins, en hrunið er ólöglegt. Þess vegna táknar hún núverandi ólöglega árás á móðurlífið. Hins vegar, ef þriðji aðili væri leyft að koma í veg fyrir uppsögn í beitingu sjálfsvarnarréttar síns, tefldi þetta ráðgefandi lausn löggjafans í hættu. Þess vegna er ekki þörf á slíkri sjálfsvörn. [86]

Sjálfsvörn ögrun

Sérstakt tilfelli er til staðar þegar árásarmaðurinn kemur með sjálfsvörnina með ávítanlegum hætti, til dæmis með því að ögra árásarmanninum. Í þessu tilfelli er talað um sjálfsvörn ögrun ( actio illicita in causa ). Það er víðtæk samstaða í lögfræði um að þetta leiði til takmörkunar á sjálfsvörn, eðli þeirra og umfang er afar umdeilt.

Meginreglur um ásakanlega ögrun

Allir sem leggja kæruleysislega af mörkum til að skapa hættulegar aðstæður bregðast ekki þegar við ávítanlegum hætti. [87] [88] Hvað þarf er að minnsta kosti ólögmætur fyrri hegðun [89] , til dæmis á formi trespassing ( § 123 StGB) [90] . Samkvæmt sjónarmiði sem dómsmálin deila, þá er líka ámælisverð ögrun ef árásarmaðurinn hegðar sér félagslega-siðferðilega á móti. [90] [91] Hún gerði til dæmis ráð fyrir þessu í tilviki þar sem árásarmaðurinn reyndi að reka síðari árásarmanninn út úr lestarhólfi með því að opna glugga nokkrum sinnum. [92]

Samkvæmt ríkjandi skoðun útilokar sjálfsvarnarögrunin ekki rétt til sjálfsvarnar, þar sem tilvist ögrunar ætti ekki að leiða til þess að maður getur ekki lengur varið sig gegn núverandi, ólöglegum árásum. Þetta er réttlætt með því að árásarmaðurinn sem hefur verið ögraður stofnar sjálfum sér í hættu með árás sinni. Þetta útilokar málefnalega eiginleika þess að skapa hættu með ögrun ögrandi varnarmanns. Samkvæmt ríkjandi skoðun er umfang réttar til sjálfsvörn takmarkað vegna ögrunarinnar: Árásarmaðurinn verður að hafa forgang ef ásakanleg ögrun verður og má aðeins beita aukavörnum og varnarvörnum. [93] [94] Misvísandi skoðun gildir vigtunarstaðla § 228 BGB og § 34 StGB hliðstætt. [95] [96]

Takmörkunin er könnuð dogmatískt annaðhvort með túlkun á innihaldsefni nauðsynjarinnar eða í samhengi við hinn huglæga vilja til að verja, sem er ýttur í bakgrunninn af árásarviljanum svo ekki sé lengur hægt að taka tillit til þess. Að auki er fjallað um refsiábyrgð frá actio illicita in causa í bókmenntum. [97] Svipað og actio libera in causa, þá réttlætir þessi lögpersóna sakargiftir að því leyti að hún er ekki tengd réttlátri varnaraðgerð, heldur fyrri háttsemi verjanda. Samkvæmt þessu getur stuðlað að aðstæðum þar sem árásin kemur fram kallað á vanrækslu. Ef árásarmaðurinn drepur árásarmanninn sem hluta af gáleysislegu neyðarástandi, þá er hann sekur um manndráp af gáleysi ( kafli 222 almennra hegningarlaga). Lögfræði og ríkjandi kenning eru að mestu fjandsamleg við actio illicita, þar sem hún táknar útvíkkun á hættu á refsiábyrgð sem er ekki sett í lögunum og brýtur því gegn kröfu um vissu ( 103. gr., 2. mgr., Grunnlög).[98] [99]

Ásetningur ögrun

Ef hinn síðarnefndi ráðist á viljandi eða að minnsta kosti vísvitandi veldur sjálfsvörn í því skyni að brjóta árásarmanninn þegar hann nýtir sér sjálfsvörn, gildir ekki lengur nauðsyn sjálfsvörn vegna ofbeldisfullrar hegðunar. Þess vegna verður árásarmaðurinn að þola árásina. [100] [101] Ef hinn ögraði maður ræðst á hættulegri hátt en ráðist var af getur maðurinn útskrifast með sjálfsvörn ef ekki er hægt að biðja ögrandann um að standast árásina.

Ögrun varnar

Varnarögrun er þegar sá sem síðar verður fyrir árás býr sig til hættulegra varnarmáta fyrirfram til að hrinda árás. [102] Samkvæmt ríkjandi skoðun stangast það í grundvallaratriðum ekki á við sjálfsvörn. [103]

Málefnalegur þáttur réttlætingar

Eine Rechtfertigung durch Notwehr setzt nach vorherrschender Auffassung schließlich voraus, dass der Angegriffene Kenntnis von den objektiven Voraussetzungen der Notwehr hat. [104]

Herleitung des subjektiven Rechtfertigungselements

Die Erforderlichkeit des subjektiven Rechtfertigungselements ergibt sich aus den Worten um […] zu in § 32 Absatz 2 StGB. Zudem entspricht es der Stellung der Rechtfertigungsgründe im Verbrechensaufbau, das im Tatbestand enthaltene Unrecht vollständig auszuschließen. Der Tatbestand weist als Unrechtselemente zumindest im Bereich der Erfolgsdelikte Handlungs- und Erfolgsunrecht aus. Das bedeutet, dass sowohl in der eigentlichen Abwehrhandlung als auch im Erfolg der Handlung ein grundsätzlich strafbares Unrecht liegt. Daraus folgt, dass bei der Beurteilung der Notwehr sowohl Handlungs- als auch Erfolgsunrecht aufgehoben werden müssen, um die Strafbarkeit auszuschließen. Würde davon ausgegangen, dass es keines subjektiven Rechtfertigungselements bedarf, bliebe es häufig bei einer Strafbarkeit wegen untauglichen Versuchs. Der tatbestandliche Erfolg wäre zwar gerechtfertigt, nicht aber die ursächliche Handlung. Aus der Strafbarkeit des untauglichen Versuchs ergebe sich die Notwendigkeit des subjektiven Rechtfertigungselements. Nach dieser Auffassung handelt beispielsweise nicht gerechtfertigt, wer einen flüchtenden Dieb niederschlägt, ohne zu wissen, dass die Person ein flüchtender Dieb war, kann sich mangels Verteidigungswillen nicht strafbefreiend auf Notwehr berufen, wenngleich objektiv eine Notwehrsituation vorliegt.

Teilweise wird der Verteidigungswille für entbehrlich gehalten, da objektiv gesehen die Rechtsordnung verteidigt werde. Diese Ansicht wird jedoch überwiegend abgelehnt. Sie führt zu dem überraschenden Ergebnis, dass der mit feindlicher Gesinnung handelnde Täter gerechtfertigt wäre.

Anforderungen an das subjektive Rechtfertigungselement

Uneinheitlich wird in der Rechtswissenschaft beurteilt, welche Anforderungen an das subjektive Rechtfertigungselement zu stellen sind und welche Rechtsfolgen das Fehlen des subjektiven Rechtfertigungselements nach sich zieht.

Die Rechtsprechung [105] sowie Teile der Literatur [106] [107] verlangen einen zielgerichteten Verteidigungswillen. Begründet wird das unter anderem mit dem Wortlaut des § 32 StGB, der mit der Verwendung des Wortes „um“ einen zielgerichteten Verteidigungswillen impliziere. Allerdings sei nicht erforderlich, dass der Wille zur Verteidigung das ausschlaggebende Motiv der Notwehrhandlung sei; es genüge, wenn er nicht völlig hinter den sonstigen Motiven zurücktritt.

Teile der Literatur weisen dieses Verständnis des subjektiven Notwehrelements zurück. Es ergäbe keinen Sinn, Verteidigungsabsicht zu fordern, für diese aber ausreichen zu lassen, dass sie nur nicht hinter anderen Motiven vollkommen zurücktrete. Praktisch sei damit das Erfordernis der Verteidigungsabsicht aufgegeben, denn das Fehlen lasse sich nie nachweisen. Daher seien alle fraglichen Fälle zugunsten desjenigen entschieden worden, der sich auf einen Rechtfertigungsgrund berief. Ferner wird argumentiert, dass beim Vorsatz Kenntnis der strafbarkeitsbegründenden objektiven Tatbestandsmerkmale ausreicht, um vorsätzliches Handeln zu bejahen. In Anbetracht der „Spiegelbildlichkeit“ von Tatbestand und Rechtfertigungsgründen könne daher bei der Rechtfertigung nicht mehr verlangt werden, als das Bewusstsein der Rechtfertigungslage. [108] [109] [110]

Rechtsfolgen bei Fehlen des subjektiven Rechtfertigungselements

Rechtsprechung [111] [112] [113] und ein Teil der Rechtslehre [114] [115] gehen davon aus, dass beim Fehlen des subjektiven Rechtfertigungselements aus vollendetem Delikt zu bestrafen ist. Sie argumentieren mit der Gesetzessystematik: Handele der Täter zwar objektiv gerechtfertigt, aber ohne subjektives Rechtfertigungselement, so befinde er sich in einem umgekehrten Erlaubnistatbestandsirrtum . Beim Erlaubnistatbestandsirrtum stellt sich der Täter irrtümlich Umstände vor, bei deren Vorliegen eine Rechtfertigung gegeben wäre. Fehlt ihm das subjektive Rechtfertigungselement, so geht er irrtümlich davon aus, dass rechtfertigende Umstände nicht gegeben sind. Nach vorherrschender Auffassung beurteilen sich die Rechtsfolgen des Irrtums nach § 16 StGB, sodass eine Strafbarkeit wegen eines Vorsatzdeliktes entfällt. Wenn nun aber die Unkenntnis einer tatsächlich nicht vorliegenden Rechtfertigungslage den Täter nicht belastet, so könne ihn umgekehrt die Unkenntnis einer tatsächlich objektiv gegebenen Rechtfertigungslage nicht entlasten .

Die überwiegende Ansicht in der Rechtslehre nimmt bei Fehlen des subjektiven Verteidigungselements lediglich eine Strafe aus Versuch an. [116] [117] Sie argumentiert damit, dass der Täter in solchen Fällen zwar eine rechtlich missbilligte Handlung vornimmt, ein rechtlich missbilligter Erfolg wegen der objektiven Rechtfertigungslage hingegen ausbleibt. Diese beschränkte Verwirklichung von Unrecht entspreche der Situation des Versuchs. Zudem sei es nicht richtig zu behaupten, dass der sich im Erlaubnistatbestandsirrtum befindliche Täter vollkommen entlastet werde. Es werde zwar seine rechtstreue Motivation insofern prämiert, als keine Vorsatzstrafbarkeit in Betracht komme. Der tatbestandliche Erfolg begründe aber unter Fahrlässigkeitsgesichtspunkten einen Ansatzpunkt für eine Strafbarkeit. Diese Differenzierung müsse konsequent auch im Umkehrschluss durchgehalten werden. Der objektiv gerechtfertigte Erfolg könne nicht strafbegründend in Ansatz gebracht werden, wenn das subjektive Rechtfertigungselement fehlt. Zwar bleibe die in die Tat umgesetzte rechtsfeindliche Betätigung; hier erscheine es jedoch systematisch vorzugswürdig, einen untauglichen Versuch anzunehmen, da der tatbestandliche Erfolg aufgrund objektiver Rechtfertigungslage nicht in rechtswidriger Weise herbeigeführt werden kann.

Putativnotwehr

Bei der Putativnotwehr handelt es sich um eine vermeintliche Notwehrlage (von latein. putare = glauben). Hierbei wähnt sich der Verteidigende irrtümlich einer Notwehrsituation ausgesetzt. Es handelt sich damit um einen Fall des Erlaubnistatbestandsirrtums . Nach vorherrschender Auffassung findet hierauf § 16 Absatz 1 Satz 1 StGB Anwendung, weshalb der Verteidiger ohne Vorsatz handelt und sich daher allenfalls wegen fahrlässigen Handelns strafbar macht. [118]

Notwehrexzess nach § 33 StGB

Überschreitet der Täter die Grenzen der Notwehr aus Verwirrung, Furcht oder Schrecken, so wird er nicht bestraft.

Liegen die Voraussetzungen des § 32 StGB nicht vor, kann sich eine Straflosigkeit des Verteidigers aus § 33 StGB ergeben. Dies setzt das Vorliegen eines Notwehrexzesses vor. Anerkannt ist in der Rechtswissenschaft, dass ein solcher in Frage kommt, wenn der Täter die Grenze der erforderlichen Verteidigung überschreitet (intensiver Notwehrexzess). Strittig ist, ob darüber hinaus ein Exzess auch dann in Frage kommt, wenn es am Merkmal der Gegenwärtigkeit des Angriffs fehlt (extensiver Notwehrexzess).

Intensiver Notwehrexzess

Ein intensiver Notwehrexzess liegt etwa vor, wenn der Verteidiger den Angreifer tötet, obwohl er ihn bereits durch einen nicht lebensbedrohlichen Schlag hätte angriffsunfähig machen können. Da die Notwehrhandlung nicht erforderlich ist, handelt der Täter nicht durch § 32 StGB gerechtfertigt. Straflosigkeit kann sich jedoch aus § 33 StGB ergeben. Nach in der Rechtswissenschaft vorherrschender Auffassung handelt es sich hierbei um einen Entschuldigungsgrund [119] [120] nach einer Gegenauffassung um einen persönlichen Strafausschließungsgrund . Nach beiden Ansichten ist jedoch wegen § 29 StGB eine strafbare Teilnahme an der Exzesshandlung möglich. § 33 StGB knüpft an die asthenischen Affekte (Verwirrung, Furcht, Schrecken) an, wodurch sich Überschneidungen mit § 20 StGB ( Schuldunfähigkeit ) und den Rechtfertigungsirrtümern ergeben können. [121] § 33 schließt nach der herrschender Meinung jeden Schuldvorwurf aus (auch einen Fahrlässigkeitsschuldvorwurf ), sodass § 33 StGB in diesen Fällen eine Spezialregelung und damit vorrangig zu prüfen ist.

Die Regelung des § 33 StGB soll zum einen der psychischen Ausnahmesituation gerecht werden, in der sich der Angegriffene infolge des Angriffs befindet. Zum anderen handelt der Verteidiger aus einem rechtlich gebilligten Motiv heraus, der Verteidigung seiner Güter. Schließlich stellt das Handeln des Verteidigers eine vergleichsweise geringe Gefährdung des Rechtsfriedens dar, da er lediglich auf das rechtswidrige Handeln des Angreifers reagiert. [122]

§ 33 StGB setzt voraus, dass der Verteidiger aus einem asthenischen Affekt heraus handelt, etwa aus Verwirrung, Furcht oder Schrecken. Zwischen der Exzesshandlung und dem Affekt muss ein innerer Zusammenhang bestehen, was aus dem Wortlaut "aus" entnommen wird. Wird der Täter von sthenischen (kraftvollen) Affekten wie Wut , Zorn , Kampfeseifer, Eifer- oder Eigengeltungssucht zu einem intensiven Notwehrexzess hingerissen, haftet er grundsätzlich voll. Auf der Ebene einer Strafzumessungsregel können allerdings Fälle sthenischer Affekte berücksichtigt werden. Handelt der Täter eines Totschlags etwa aus Zorn, kann dies zur Annahme eines minder schweren Falls führen ( § 213 StGB). Treffen asthenische und sthenische Affekte zusammen, steht dies der Anwendung von § 33 StGB nicht entgegen, wenn es sich um ein Motivbündel handelt, in dem die asthenischen Affekte keine völlig untergeordnete Rolle einnehmen. [123]

Ein entschuldigtes Überschreiten der Notwehr im Sinne von § 33 StGB kommt im Fall der Absichtsprovokation nicht in Frage, da das Notwehrrecht in solchen Fällen entfällt. Bei lediglich fahrlässiger Notwehrprovokation ist § 33 StGB hingegen grundsätzlich anwendbar. [124]

§ 33 StGB findet ähnlich wie § 32 StGB keine Anwendung, wenn zwischen dem Gut des Verteidigers und dem des Angreifers ein deutliches Missverhältnis besteht, da dies die Tat vorwerfbar macht.

Auf § 33 StGB kann sich nur berufen, wer auch einen Verteidigungswille besessen hat und zur Angriffsabwehr motiviert war. [125]

Extensiver Notwehrexzess

Ein extensiver Notwehrexzess liegt vor, wenn der Verteidiger die zeitlichen Grenzen der Notwehr überschreitet, also zu einem Zeitpunkt handelt, in dem ein Angriff nicht gegenwärtig ist. So verhält es sich etwa, wenn der Angegriffene mit einer Pistole auf seinen Angreifer schießt, obwohl dieser bereits beim Anblick der Waffe seinen Angriff aufgegeben hat.

Nach herrschender Meinung findet § 33 StGB auf den extensiven Notwehrexzess keine Anwendung. Diese Auffassung argumentiert damit, dass § 33 StGB das Bestehen einer Notwehrlage voraussetze, da es andernfalls keine Notwehr gebe, sodass deren Grenzen auch nicht überschritten werden können. [126] [127] Die ratio legis des § 33 StGB, die Unrechtsminderung aufgrund der Tatsache, dass der Verteidiger einem Angreifer gegenübersteht, fehle bei einem extensiven Notwehrexzess gerade. [128] [129] Bei einem extensiven Notwehrexzess besteht demnach Anlass zur Prüfung eines Erlaubnistatbestandsirrtums wegen der irrigen Annahme einer (noch) bestehenden Notwehrlage. Meist entfällt dann auch die Bestrafung aus der Vorsatztat. Aber derer Vorteil besteht darin, dass im Unterschied zu § 33 StGB noch eine Bestrafung aus Fahrlässigkeitstat möglich ist. [130]

Eine Gegenauffassung wendet § 33 StGB hingegen auch auf den extensiven Notwehrexzess an, da die übersteigerte Verteidigung aus asthenischen Affekten auch dann die Vorwerfbarkeit der Tat entfallen lassen können. [131]

Eine vermittelnde Meinung differenziert schließlich: Erfolgt die Verteidigung bereits, bevor ein Angriff vorliegt, handelt es sich um einen vorzeitig extensiven Notwehrexzess. Hier greife § 33 StGB nicht ein, weil kein Angriff vorliegt, der zu einem asthenischen Affekt führen kann. Der Zweck der Norm läuft hier also ins Leere. Erfolgt die Verteidigung hingegen erst nach Abschluss des Angriffs, handelt es sich um einen nachzeitigen extensiven Notwehrexzess. Hier entspreche die psychische Situation der des intensiven Notwehrexzesses, sodass eine gleiche Beurteilung geboten sei. [132] [133]

Putativnotwehrexzess

Ein Putativnotwehrexzess liegt vor, wenn sich jemand irrtümlich einen Angriff vorstellt und mit seiner Verteidigungshandlung dabei die Grenzen der Verteidigung, die ihm bei bestehender Notwehrlage erlaubt gewesen wäre, aus Verwirrung, Furcht oder Schrecken überschreitet. § 33 StGB findet hierauf keine Anwendung, da dieser eine tatsächlich bestehende Notwehrlage voraussetzt. Die Rechtsnorm findet nach vorherrschender Auffassung auch keine analoge Anwendung, da es an der Vergleichbarkeit der Interessenlagen fehle.[134]

Voraussetzungen der Notwehr nach § 227 BGB

(1) Eine durch Notwehr gebotene Handlung ist nicht widerrechtlich.

(2) Notwehr ist diejenige Verteidigung, welche erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden.

§ 227 BGB enthält ein parallel zu § 32 StGB strukturiertes Notwehrrecht, weshalb beide Vorschriften im Wesentlichen gleich ausgelegt werden. [135] Wie § 32 StGB setzt § 227 BGB das Vorliegen einer Notwehrlage sowie einer erforderlichen und gebotenen Notwehrhandlung voraus. Zudem muss der Verteidiger nach vorherrschender Auffassung mit Verteidigungswillen handeln. [136] [137]

Literatur

 • Christian F. Majer, Guido Ernst: Tödliche Gewalt zur Abwehr von Eigentums- und Besitzverletzung als Notwehr? In: Jura Studium & Examen . Ausgabe 2/2016. Tübingen 2016, S.   58–62 ( PDF ).
 • Joachim Renzikowski: Notstand und Notwehr . Duncker und Humblot, Berlin 1994, ISBN 3-428-08056-4 .
 • Christian Rückert: Effektive Selbstverteidigung und Notwehrrecht . Mohr Siebeck, Tübingen 2017, ISBN 978-3-16-155292-2 .

Weblinks

Einzelnachweise

 1. Digesten 43, 15, 1.
 2. Volker Erb: § 32 , Rn. 10. In: Bernd von Heintschel-Heinegg (Hrsg.): Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch . 3. Auflage. Band   1 : §§ 1–37 StGB. CH Beck, München 2017, ISBN 978-3-406-68551-4 .
 3. Georg Freund: Strafrecht Allgemeiner Teil: Personale Straftatlehre . 2. Auflage. Springer, Berlin 2009, ISBN 978-3-540-79397-7 , § 3, Rn. 85–86.
 4. Christian Jäger: Das dualistische Notwehrverständnis und seine Folgen für das Recht auf Verteidigung – zugleich eine Untersuchung zum Verhältnis der Garantenlehre zu den sozialethischen Einschränkungen des Notwehrrechts . In: Goldtdammer's Archiv für Strafrecht 2016, S. 258.
 5. Volker Erb: § 32 , Rn. 18. In: Bernd von Heintschel-Heinegg (Hrsg.): Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch . 3. Auflage. Band   1 : §§ 1–37 StGB. CH Beck, München 2017, ISBN 978-3-406-68551-4 .
 6. Volker Erb: § 32 , Rn. 34. In: Bernd von Heintschel-Heinegg (Hrsg.): Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch . 3. Auflage. Band   1 : §§ 1–37 StGB. CH Beck, München 2017, ISBN 978-3-406-68551-4 .
 7. Volker Erb: § 32 , Rn. 55. In: Bernd von Heintschel-Heinegg (Hrsg.): Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch . 3. Auflage. Band   1 : §§ 1–37 StGB. CH Beck, München 2017, ISBN 978-3-406-68551-4 .
 8. Bernd Hecker: Anmerkung zu OLG Hamburg, Beschluss vom 5. April 2012, 3 – 14/12 (Rev). In: Juristische Schulung 2012, S. 1039.
 9. Christian Jäger: Anmerkung zu AG Erfurt, Urteil vom 18. September 2013, 910 Js 1195/13 – 48 Ds . In: Juristische Arbeitsblätter 2014, S. 472.
 10. Kristian Kühl: Angriff und Verteidigung bei der Notwehr. In: Jura 1993, S. 57 (59).
 11. Joachim Kretschmer: Notwehr (§ 32 StGB) und Unterlassen (§ 13 StGB) – eine wechselseitige Beziehung zweier Rechtsfiguren . In: Juristische Arbeitsblätter 2015, S. 589.
 12. Walter Perron, Jörg Eisele: § 32 Rn. 6, in: Albin Eser (Hrsg.): Strafgesetzbuch . Begründet von Adolf Schönke. 30. Auflage. CH Beck, München 2019, ISBN 978-3-406-70383-6 . Thomas Fischer: Strafgesetzbuch mit Nebengesetzen . 65. Auflage. CH Beck, München 2018, ISBN 978-3-406-69609-1 , § 32, Rn. 11.
 13. Walter Perron, Jörg Eisele: § 32 Rn. 8, in: Albin Eser (Hrsg.): Strafgesetzbuch . Begründet von Adolf Schönke. 30. Auflage. CH Beck, München 2019, ISBN 978-3-406-70383-6 .
 14. Kristian Kühl: Angriff und Verteidigung bei der Notwehr. In: Jura 1993, S. 118 (125).
 15. Peter Kasiske: Begründung und Grenzen der Nothilfe . In: Jura 2004, S. 832.
 16. Johannes Kaspar: Die Strafbarkeit der aufgedrängten Nothilfe . In: Juristische Schulung 2014, S. 769.
 17. Johannes Kaspar: Die Strafbarkeit der aufgedrängten Nothilfe . In: Juristische Schulung 2014, S. 769 (773–775).
 18. Volker Erb: § 32 , Rn. 104. In: Bernd von Heintschel-Heinegg (Hrsg.): Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch . 3. Auflage. Band   1 : §§ 1–37 StGB. CH Beck, München 2017, ISBN 978-3-406-68551-4 .
 19. Kristian Kühl: Strafrecht Allgemeiner Teil . 7. Auflage. Vahlen, München 2012, ISBN 978-3-8006-4494-0 , § 7, Rn. 40.
 20. Walter Perron, Jörg Eisele: § 32 Rn. 14, in: Albin Eser (Hrsg.): Strafgesetzbuch . Begründet von Adolf Schönke. 30. Auflage. CH Beck, München 2019, ISBN 978-3-406-70383-6 .
 21. BGHSt 39, 133 .
 22. BGHSt 48, 255 .
 23. BGHSt 48, 207 (209).
 24. Urs Kindhäuser: § 32 , Rn. 53. In: Urs Kindhäuser, Ulfrid Neumann, Hans-Ullrich Paeffgen (Hrsg.): Strafgesetzbuch . 5. Auflage. Nomos, Baden-Baden 2017, ISBN 978-3-8487-3106-0 .
 25. BGHSt 39, 133 (136). Walter Perron: § 32 Rn. 17, in: Albin Eser (Hrsg.): Strafgesetzbuch . Begründet von Adolf Schönke. 30. Auflage. CH Beck, München 2019, ISBN 978-3-406-70383-6 .
 26. Urs Kindhäuser: § 32 , Rn. 54. In: Urs Kindhäuser, Ulfrid Neumann, Hans-Ullrich Paeffgen (Hrsg.): Strafgesetzbuch . 5. Auflage. Nomos, Baden-Baden 2017, ISBN 978-3-8487-3106-0 .
 27. Thomas Fischer: Strafgesetzbuch mit Nebengesetzen . 65. Auflage. CH Beck, München 2018, ISBN 978-3-406-69609-1 , § 32, Rn. 21.
 28. Günter Spendel: § 32 , Rn. 57. In: Heinrich Wilhelm Laufhütte (Hrsg.): Leipziger Kommentar zum Strafgesetzbuch. Bd. 1: §§ 32 bis 55 . 12. Auflage. De Gruyter, Berlin 2006, ISBN 978-3-89949-231-6 .
 29. Walter Perron, Jörg Eisele: § 32 Rn. 19 f., in: Albin Eser (Hrsg.): Strafgesetzbuch . Begründet von Adolf Schönke. 30. Auflage. CH Beck, München 2019, ISBN 978-3-406-70383-6 . Walter Gropp: Strafrecht Allgemeiner Teil . 4. Auflage. Springer, Berlin 2015, ISBN 3-642-38125-1 , § 6, Rn. 71. Urs Kindhäuser, Till Zimmermann: Strafrecht Allgemeiner Teil . 9. Auflage. Nomos, Baden-Baden 2020, ISBN 978-3-8487-5840-1 , § 16 Rn. 21.
 30. Urs Kindhäuser: § 32 , Rn. 61. In: Urs Kindhäuser, Ulfrid Neumann, Hans-Ullrich Paeffgen (Hrsg.): Strafgesetzbuch . 5. Auflage. Nomos, Baden-Baden 2017, ISBN 978-3-8487-3106-0 .
 31. a b BGHSt 3, 217 .
 32. Claus Roxin: Rechtfertigungs- und Entschuldigungsgründe in Abgrenzung von sonstigen Strafausschließungsgründen . In: Juristische Schulung 1988, S. 425 (428).
 33. Harro Otto: Grundkurs Strafrecht: Allgemeine Strafrechtslehre . 7. Auflage. De Gruyter, Berlin 2012, ISBN 3-89949-139-4 , § 8, Rn. 20.
 34. Andreas Hoyer: Das Rechtsinstitut der Notwehr . In: Juristische Schulung 1988, S. 89 (96).
 35. Robert Haas: Notwehr und Nothilfe: zum Prinzip der Abwehr rechtswidriger Angriffe: geschichtliche Entwicklung und heutige Problematik . Peter Lang, Frankfurt 1978, ISBN 978-3-261-02449-7 , S.   236 .
 36. BGHSt 4, 161 (164).
 37. BGHSt 21, 334 (334–335).
 38. BGHSt 24, 125 (132).
 39. Elmar Vitt: Gedanken zum Begriff der „Rechtmäßigkeit der Diensthandlung“ bei § 113 StGB . In: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 1994, S. 581 (592).
 40. Heinz Seebode: Die Rechtmäßigkeit der Diensthandlung in § 113 Abs. 3 und 4 StGB . Frankfurt 1988, ISBN 978-3-631-40335-8 , S.   195 .
 41. Hans-Joachim Hirsch: Vor § 32 , Rn. 147. In: Heinrich Wilhelm Laufhütte (Hrsg.): Leipziger Kommentar zum Strafgesetzbuch. Bd. 1: §§ 32 bis 55 . 12. Auflage. De Gruyter, Berlin 2006, ISBN 978-3-89949-231-6 .
 42. Thomas Fischer: Strafgesetzbuch mit Nebengesetzen . 65. Auflage. CH Beck, München 2018, ISBN 978-3-406-69609-1 , § 113, Rn. 11.
 43. Volker Erb: Münchener Kommentar zum StGB . 2. Auflage. 2011, § 32, Rn. 175 .
 44. BGHSt 60, 253 . Urteilsanmerkung: Nikolaus Bosch: Rechtswidrigkeit des Angriffs im Sinne von § 32 Abs. 2 StGB . In: Jura 2015, S. 1392.
 45. BGHSt 5, 245 .
 46. BGH, Urteil vom 25. April 2013, S. 2133, 4 StR 551/12 = Neue Juristische Wochenschrift 2013, S. 2133. Urteilsanmerkungen: Wolfgang Mitsch: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und Notwehr . In: Juristische Schulung 2014, S. 593, Janique Brüning: Notwehr und Notwehrexzess – Verteidigungswille bei „panikbedingter“ Notwehrüberschreitung . In: Zeitschrift für das juristische Studium 2013, S. 511, Christian Jäger: Zeckenalarm . In: Juristische Arbeitsblätter 2013, S. 708.
 47. Urs Kindhäuser: § 32 , Rn. 75. In: Urs Kindhäuser, Ulfrid Neumann, Hans-Ullrich Paeffgen (Hrsg.): Strafgesetzbuch . 5. Auflage. Nomos, Baden-Baden 2017, ISBN 978-3-8487-3106-0 .
 48. Urs Kindhäuser: § 32 , Rn. 88. In: Urs Kindhäuser, Ulfrid Neumann, Hans-Ullrich Paeffgen (Hrsg.): Strafgesetzbuch . 5. Auflage. Nomos, Baden-Baden 2017, ISBN 978-3-8487-3106-0 .
 49. BGH, Urteil vom 22. Juni 2016, 5 StR 138/16 = Neue Zeitschrift für Strafrecht 2016, S. 593.
 50. Kristian Kühl: Angriff und Verteidigung bei der Notwehr. In: Jura 1993, S. 118 (121).
 51. Günter Warda: Die Eignung der Verteidigung als Rechtfertigungselement bei der Notwehr (§§ 32 StGB, 227 BGB). In: Jura 1990, S. 344.
 52. BGHSt 24, 356 (358).
 53. BGHSt 27, 336 (337).
 54. a b Kristian Kühl: Strafrecht Allgemeiner Teil . 7. Auflage. Vahlen, München 2012, ISBN 978-3-8006-4494-0 , § 7, Rn. 4.
 55. a b Christian F. Majer, Guido Ernst: Tödliche Gewalt zur Abwehr von Eigentums- und Besitzverletzung als Notwehr? In: Jura Studium & Examen . Ausgabe 2/2016. Tübingen 2016, S.   58–62 ( (PDF) ).
 56. Manfred Heinrich: Die Verwendung von Selbstschutzanlagen im Lichte des Strafrechts . In: Zeitschrift für internationale Strafrechtsdogmatik 2010, S. 183 (195).
 57. Karl-Ludwig Kunz: Die automatisierte Gegenwehr . In: Goldtdammer's Archiv für Strafrecht 1984, S. 539.
 58. Kristian Kühl: § 32 , Rn. 11a. In: Karl Lackner (Begr.), Kristian Kühl, Martin Heger: Strafgesetzbuch: Kommentar . 29. Auflage. CH Beck, München 2018, ISBN 978-3-406-70029-3 .
 59. BGHSt 42, 97 (102).
 60. Volker Krey: Zur Einschränkung des Notwehrrechts bei der Verteidigung von Sachgütern . In: JuristenZeitung 1979, S. 702 (714).
 61. Urs Kindhäuser: § 32 , Rn. 100–101. In: Urs Kindhäuser, Ulfrid Neumann, Hans-Ullrich Paeffgen (Hrsg.): Strafgesetzbuch . 5. Auflage. Nomos, Baden-Baden 2017, ISBN 978-3-8487-3106-0 .
 62. BGHSt 24, 356 .
 63. Thomas Fischer: Strafgesetzbuch mit Nebengesetzen . 65. Auflage. CH Beck, München 2018, ISBN 978-3-406-69609-1 , § 32, Rn. 36.
 64. Claus Roxin: Die „sozialethischen Einschränkungen“ des Notwehrrechts — Versuch einer Bilanz — . In: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 1981, S. 68 (95).
 65. Friedrich-Wilhelm Krause: Notwehr bei Angriffen Schuldloser und bei Bagatellangriffen . In: Hans Hirsch, Günther Kaiser, Helmut Marquardt (Hrsg.): Gedächtnisschrift für Hilde Kaufmann . De Gruyter, Berlin 1986, ISBN 3-11-010463-6 , S.   673 (686) .
 66. BGHSt 24, 356 .
 67. a b Thomas Rönnau: Grundwissen – Strafrecht: „Sozialethische“ Einschränkungen der Notwehr . In: Juristische Schulung 2012, S. 404.
 68. BayObLG, Urteil vom 5. August 1964 = Neue Juristische Wochenschrift 1965, S. 163.
 69. OLG Stuttgart, Deutsche Rechtszeitschrift 1949, S. 42.
 70. Claus Roxin: Strafrecht Allgemeiner Teil . 4. Auflage. 1: Grundlagen, der Aufbau der Verbrechenslehre. CH Beck, München 2006, ISBN 3-406-53071-0 , § 15 Rn. 91.
 71. Rudolf Rengier: Strafrecht Allgemeiner Teil . 9. Auflage. CH Beck, München 2017, ISBN 978-3-406-71134-3 , § 18, Rn. 59.
 72. Helmut Satzger: Der Einfluss der EMRK auf das deutsche Straf- und Strafprozessrecht – Grundlagen und wichtige Einzelprobleme . In: Jura 2009, S. 759 (762).
 73. Volker Krey: Zur Einschränkung des Notwehrrechts bei der Verteidigung von Sachgütern . In: JuristenZeitung 1979, S. 702 (708).
 74. Jörg Eisele: Strafrecht AT: Notwehr gegenüber einem Kind . In: Juristische Schulung 2017, S. 81.
 75. BSGE 84, 54 .
 76. BGH, Urteil vom 25. September 1974, 3 StR 159/74 = Neue Juristische Wochenschrift 1975, S. 62.
 77. Gerd Geilen: Notwehr und Notwehrexzeß . In: Jura 1981, S. 370 (374).
 78. Claus Roxin: Die „sozialethischen Einschränkungen“ des Notwehrrechts — Versuch einer Bilanz — . In: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 1981, S. 68 (101).
 79. Wolfgang Wohlers: Einschränkungen des Notwehrrechts innerhalb sozialer Näheverhältnisse . In: JuristenZeitung 1999, S. 434 (441).
 80. BGH, Urteil vom 30. Juni 2004, 2 StR 82/04 = Neue Zeitschrift für Strafrecht 2005, S. 31.
 81. Guy Beaucamp: §§ 32, 34 StGB als Ermächtigungsgrundlage für polizeiliches Eingreifen . In: Juristische Arbeitsblätter 2003, S. 402.
 82. Ali Norouzi: Folter in Nothilfe – geboten?! In: Juristische Arbeitsblätter 2005, S. 306 (308–310).
 83. Christian Fahl: Neue sozialethische Einschränkung der Notwehr: Folter . In: Jura 2007, S. 743 (744).
 84. Christian Jäger: Folter und Flugzeugabschuss – rechtsstaatliche Tabubrüche oder rechtsguterhaltende Notwendigkeiten? In: Juristische Arbeitsblätter. In: Juristische Arbeitsblätter 2008, S. 678.
 85. LG Frankfurt am Main, Urteil vom 20. Dezember 2004 - 5/27 KLs 7570 Js 203814/03 (4/04) , 5-27 KLs 7570 Js 203814/03 (4/04) = Neue Juristische Wochenschrift 2005, S. 692 (693) – Daschner-Prozess .
 86. Helmut Satzger: Der Schutz des ungeborenen Lebens durch Rettungshandlungen Dritter . In: Juristische Schulung 1997, S. 800. Albin Eser, Bettina Weißer: § 218a Rn. 14, in: Albin Eser (Hrsg.): Strafgesetzbuch . Begründet von Adolf Schönke. 30. Auflage. CH Beck, München 2019, ISBN 978-3-406-70383-6 .
 87. BGHSt 48, 207 .
 88. BGH, Urteil vom 4. August 2010, 2 StR 118/10 = Neue Zeitschrift für Strafrecht 2011, S. 82 (83).
 89. Walter Perron, Jörg Eisele: § 32 Rn. 59, in: Albin Eser (Hrsg.): Strafgesetzbuch . Begründet von Adolf Schönke. 30. Auflage. CH Beck, München 2019, ISBN 978-3-406-70383-6 .
 90. a b BGH, Urteil vom 2. November 2005, 2 StR 237/05 = Neue Zeitschrift für Strafrecht 2006, S. 332
 91. Günther Stratenwerth, Lothar Kuhlen: Strafrecht Allgemeiner Teil: Die Straftat . 6. Auflage. Franz Vahlen, München 2011, ISBN 978-3-8006-4167-3 , § 9, Rn. 88.
 92. BGHSt 42, 97 .
 93. BGHSt 26, 256 .
 94. Wolfgang Mitsch: Notwehr gegen fahrlässig provozierten Angriff - BGH, NStZ 2001, 143 . In: Juristische Schulung 2001, S. 751.
 95. Urs Kindhäuser: Gefährdung als Straftat: rechtstheoretische Untersuchungen zur Dogmatik der abstrakten und konkreten Gefährdungsdelikte . Klostermann, Frankfurt am Main 1989, ISBN 3-465-01862-1 , S.   117–118 .
 96. Friedrich-Christian Schroeder: Die Notwehr als Indikator politischer Grundanschauungen . In: Friedrich-Christian Schroeder (Hrsg.): Festschrift für Reinhart Maurach zum 70. Geburtstag . CF Müller, Karlsruhe 1972, ISBN 3-7880-3325-8 , S.   127 .
 97. Gunther Arzt: Notwehrrecht und Notwehrexzeß bei Provokation der Abwehr . In: Juristische Rundschau 1980, S. 211.
 98. BGH, Urteil vom 22. November 2000, 3 StR 331/00 = Neue Juristische Wochenschrift 2001, S. 1075.
 99. Urs Kindhäuser: § 32 , Rn. 130. In: Urs Kindhäuser, Ulfrid Neumann, Hans-Ullrich Paeffgen (Hrsg.): Strafgesetzbuch . 5. Auflage. Nomos, Baden-Baden 2017, ISBN 978-3-8487-3106-0 .
 100. Urs Kindhäuser: § 32 , Rn. 122. In: Urs Kindhäuser, Ulfrid Neumann, Hans-Ullrich Paeffgen (Hrsg.): Strafgesetzbuch . 5. Auflage. Nomos, Baden-Baden 2017, ISBN 978-3-8487-3106-0 .
 101. Christian Jäger: Das dualistische Notwehrverständnis und seine Folgen für das Recht auf Verteidigung – zugleich eine Untersuchung zum Verhältnis der Garantenlehre zu den sozialethischen Einschränkungen des Notwehrrechts . In: Goldtdammer's Archiv für Strafrecht 2016, S. 258 (263).
 102. Michael Lindemann, Tilman Reichling: Die Behandlung der so genannten Abwehrprovokation nach den Grundsätzen der actio illicita in causa . In: Juristische Schulung 2009, S. 496.
 103. Rudolf Rengier: Strafrecht Allgemeiner Teil . 9. Auflage. CH Beck, München 2017, ISBN 978-3-406-71134-3 , § 18, Rn. 101–102.
 104. Volker Erb: § 32 , Rn. 239. In: Bernd von Heintschel-Heinegg (Hrsg.): Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch . 3. Auflage. Band   1 : §§ 1–37 StGB. CH Beck, München 2017, ISBN 978-3-406-68551-4 .
 105. BGHSt 5, 245 .
 106. Klaus Geppert: Die subjektiven Rechtfertigungselemente . In: Jura 1995, S. 103 (104–105).
 107. Rudolf Rengier: Strafrecht Allgemeiner Teil . 9. Auflage. CH Beck, München 2017, ISBN 978-3-406-71134-3 , § 18, Rn. 108.
 108. Urs Kindhäuser: Gefährdung als Straftat: rechtstheoretische Untersuchungen zur Dogmatik der abstrakten und konkreten Gefährdungsdelikte . Klostermann, Frankfurt am Main 1989, ISBN 3-465-01862-1 , S.   114–115 .
 109. Kristian Kühl: Angriff und Verteidigung bei der Notwehr (Schluß). In: Jura 1993, S. 233 (234).
 110. Günther Stratenwerth, Lothar Kuhlen: Strafrecht Allgemeiner Teil: Die Straftat . 6. Auflage. Franz Vahlen, München 2011, ISBN 978-3-8006-4167-3 , § 9, Rn. 150.
 111. BGHSt 2, 111 .
 112. BGHSt 3, 194 .
 113. BGH, Urteil vom 6. Oktober 2004, 1 StR 286/04 = Neue Zeitschrift für Strafrecht 2005, S. 332.
 114. Michael Köhler: Strafrecht: Allgemeiner Teil . Springer, Berlin 1997, ISBN 3-540-61939-9 , S.   323 .
 115. Heiner Alwart: Der Begriff des Motivbündels im Strafrecht . In: Goldtdammer's Archiv für Strafrecht 1983, S. 433 (454–455).
 116. Thomas Fischer: Strafgesetzbuch mit Nebengesetzen . 65. Auflage. CH Beck, München 2018, ISBN 978-3-406-69609-1 , § 32, Rn. 27.
 117. Claus Roxin: Strafrecht Allgemeiner Teil . 4. Auflage. 1: Grundlagen, der Aufbau der Verbrechenslehre. CH Beck, München 2006, ISBN 3-406-53071-0 , § 14 Rn. 104.
 118. BGH, Urteil vom 2. November 2011, 2 StR 375/11 = Neue Zeitschrift für Strafrecht 2012, S. 272.
 119. Urs Kindhäuser: § 33 , Rn. 4. In: Urs Kindhäuser, Ulfrid Neumann, Hans-Ullrich Paeffgen (Hrsg.): Strafgesetzbuch . 5. Auflage. Nomos, Baden-Baden 2017, ISBN 978-3-8487-3106-0 .
 120. BGHSt 3, 194 (197).
 121. Vgl. BGH StV 1995, 443.
 122. Urs Kindhäuser: § 33 , Rn. 5–6. In: Urs Kindhäuser, Ulfrid Neumann, Hans-Ullrich Paeffgen (Hrsg.): Strafgesetzbuch . 5. Auflage. Nomos, Baden-Baden 2017, ISBN 978-3-8487-3106-0 .
 123. BGH NStZ 2001, 591 (593).
 124. Bernd Hecker: Strafrecht AT: Notwehrexzess bei schuldhaft provoziertem Angriff . In: Juristische Schulung 2016, S. 177.
 125. BGH Beschl. v. 11.06.2015 – 2 StR 186/15.
 126. BGHSt 27, 336 (339).
 127. Jürgen Sauren: Zur Überschreitung des Notwehrrechts . In: Jura 1988, S. 567 (570).
 128. BGH NStZ 2002, 141.
 129. Fischer , Thomas, Strafgesetzbuch: mit Nebengesetzen, 68. Auflage, CH Beck, 2021, § 33, Rn. 2.
 130. Vgl. BGH NStZ 2002, 141.
 131. Bernd Müller-Christmann: Der Notwehrexzeß . In: Juristische Schulung 1989, S. 717.
 132. Werner Beulke: Die fehlgeschlagene Notwehr zur Sachverteidigung . In: Jura 1988, S. 641 (643).
 133. Urs Kindhäuser: § 33 , Rn. 11. In: Urs Kindhäuser, Ulfrid Neumann, Hans-Ullrich Paeffgen (Hrsg.): Strafgesetzbuch . 5. Auflage. Nomos, Baden-Baden 2017, ISBN 978-3-8487-3106-0 .
 134. BGH, Urteil vom 8. Juni 1983, 3 StR 178/83 = Neue Zeitschrift für Strafrecht 1983, S. 453.
 135. Manfred Fuchs: § 227 , Rn. 1. In: Thomas Heidel, Rainer Hüßtege, Heinz-Peter Mansel, Ulrich Noack (Hrsg.): Nomos Kommentar BGB: Allgemeiner Teil, EGBGB . 3. Auflage. Nomos, Baden-Baden 2016, ISBN 978-3-8240-0642-7 .
 136. BGHZ 92, 357 (359).
 137. Klaus Schreiber: Die Rechtfertigungsgründe des BGB . In: Jura 1997, S. 29 (30).