Þetta er frábær grein sem vert er að lesa.

Hæð sköpunarinnar

frá Wikipedia, ókeypis alfræðiorðabókinni
Fara í siglingar Fara í leit

Sköpunargáfan, hönnunarhæðin eða plöntuhæðin [1] er viðmiðun í höfundarrétti höfundarréttarvarinna verka slíkrar þjónustu skilgreinir, með fyrirvara um alla höfundarréttarvernd, einkum þau sem eru almenningseign . Nauðsyn slíkrar afmörkunar í hverju réttarkerfi byggist á því að miðlægur alþjóðlegur samningur um höfundarrétt, endurskoðaður Bernarsamningur , gerir ráð fyrir hugtakinu verk og skilgreinir einungis tegundir verka. „Athugun í einstökum tilvikum á því hvað á að líta á sem verk“ er ákvarðað „samkvæmt lögum verndaðs lands “, [2] það er réttarkerfinu þar sem fullyrða skal um brot.

Í mörgum réttarkerfum er þessi þröskuldur fallinn undir hugtökin einstaklingshyggja eða frumleiki . Fyrir þýsk höfundarréttarlög , Else Meißner fann fyrir sérstöku hugtakinu hönnunarstigi sem byggist á uppfinningastigi í einkaleyfalögum á 1920. Eugen Ulmer dreifði þessari hugmynd árið 1959. [3] Hugmyndin beitt til nytjalist og unnið út sérstakt greinarmun á höfundarréttarlögum og vernd gagnsemi módel á þeim tíma. [4] Á þessum grundvelli lögin sem hugtakið hefur sent á öll svið höfundarréttar og sett þröskuldinn eftir gerð verksins. [5] Þess vegna varð stig hönnunar eða sköpunar „órjúfanlegur hluti“ [5] í umræðu um höfundarrétt; það ákvarðaði „neðri mörk höfundarréttarverndar“. [6]

Þann 13. nóvember 2013, Federal Court of Justice ákvað að það er ekki lengur vildi að fylgja fyrri lögspeki hennar, sem hafði verið fulltrúi í áratugi, og það er ekki lengur sérstaklega fjallað nytjalist. [7]

Vitsmunalegur sögulegur bakgrunnur

Miðgildi höfundarréttarlaga eru í meginatriðum rakin til tveggja mismunandi réttlætinga í ýmsum lagahefðum:

Hugmynd um eign samkvæmt náttúrulögum

Réttindi til útgefinna verka voru upphaflega kynnt með forréttindum viðkomandi fullvalda . Síðan á 16. öld viðurkenndu prentarar og útgefendur réttindi hvors annars í gegnum guild og guild og reyndu að verja sig fyrir endurútgáfu keppninnar. [8] Á 18. öld festist hugmyndin um hugverk í sessi. Að hennar sögn eru verk afurðir vitsmunalegrar vinnu, rétt eins og hlutirnir eru (að jafnaði) afurðir líkamlegrar vinnu. Ef maður sér, sem hluta af eldri náttúrulögfræði ( John Locke sérstaklega hafði mikil áhrif í Bandaríkjunum), ástæðuna fyrir eignarvernd í því að eign er afurð vinnu, þá er skynsamlegt að krefjast jafnrar meðferðar á vitsmunaleg og líkamleg vinna („hugverk“). [9] Þessi hefðbundna sameiginlega lagastaða er skrifuð með orðunum sviti ennis eða kunnáttu og vinnu . Að hennar sögn er vinnusemi, það er töluverð fyrirhöfn, grundvöllur verndunar höfundarréttar ; Sköpunargáfu er ekki krafist. Þar af leiðandi snýr engilsaxneskur höfundarréttur að viðskiptanýtingarrétti verksins en höfundarréttur Evrópu er mjög tengdur persónulegri stöðu höfundarins.

Á þýskumælandi svæðinu kynnti Johann Stephan Pütter kenningu árið 1774 þar sem hugverk hefur sjálfstæð einkenni og því eðli málsins samkvæmt, kaup á bók gefur henni ekki rétt til endurprentunar. [10] Hins vegar gat hann ekki sigrað.

Persónuleg réttindi höfundar

Í lok 18. aldar, eftir Immanuel Kant um ólögmæti bókaútgáfu (1785) og Johann Gottlieb Fichte's Sönnun um ólögmæti bókaútgáfu (1793), þróaðist sú skoðun að í hugverkum væri efnislegi hluturinn (bókin) og holdgerða innihald (Vinna) dettur í sundur. Þessi skoðun, sem nær lengra en einvörðungu til æxlunar, hæfði sköpunarhugtakinu langt inn í fagurfræðilega snilld seint á 18. öld; Árið 1778 vildi Johann Gottfried Herder líta á hverja bók sem áletrun lifandi mannssálar. [11] Þannig kom kenningin um höfundarrétt fram sem „verndun persónulegra hagsmuna höfundarins“. [12] Georg Wilhelm Friedrich Hegel og Arthur Schopenhauer stuðluðu einnig að þróun hugverkaréttar fyrir höfundinn á 19. öld. Philipp Allfeld sameinaði hinar ýmsu kenningarþættir til að mynda þá monísku kenningu sem er enn við lýði á meginlandi Evrópu í dag, en samkvæmt þeim eru þættir eignarréttar og persónulögréttu „óaðskiljanlega samtvinnaðir“ í samræmdum höfundarrétti. [13]

Síðan 1936 hefur hæstiréttur Austurríkis notað heimspekilega staðlaða réttlætingu þar sem afurð mannshugans er sérkennileg andleg sköpun ef hún er afleiðing skapandi hugarstarfsemi að sérkenni hans, sem aðgreinir hana frá öðrum verkum, frá eigin persónuleiki Hefur upplifað skapara; þessi persónuleiki verður að koma fram hjá honum á þann hátt að hann stimplar stimpil sérstöðu og tilheyrir skapara sínum á verkið, þ.e. myndun sem rennur frá innsta kjarna vitsmunalegrar sköpunar er til staðar (1990). [14]

Hæð sköpunarinnar í þýskum höfundarréttarlögum

Verk í skilningi kafla 2 í lögum um höfundarrétt og skyld réttindi (UrhG) verður að hafa áþreifanlega „skynjanlega hönnun“ [15] , þ.e. utan hugmyndar verður það þegar að vera tilgreint að því marki að hægt er að skynja það með mannlegum skynfærum, og það verður að vera „persónuleg andleg sköpun“ samkvæmt 2. mgr. 2. mgr. höfundarréttarlaga. Annars vegar útilokar þessi viðmiðun [16] atvik sem finnast fyrir slysni, fundna hluti og hluti sem eru framleiddir af dýrum og það krefst einstaklingsbundinnar verks sem hægt er að rekja til skapara. [17]

einstaklingshyggju

Þessi einstaklingshyggja vísar ekki til manneskjunnar sem hægt er að tengja verkið við, heldur til þess hvort sköpunin hafi einstaka eiginleika. [18]

Krafan um einstaklingshyggju er sérstaklega augljós þegar um er að ræða ný verk unnin úr öðru verki. Greinarmun á milli breyta í samræmi við § 23 UrhG sem má eingöngu birt á sniðmát með samþykki handhafa höfundarréttar, og ókeypis notkun í samræmi við § 24 UrhG, sem ekki brjóta í bága nein réttindi sniðmát, liggur í "fading einstakra eiginleika “ [19] frumritið miðað við nýja verkið. Af þessu má ráða að kröfur í þýskum lögum um einstaklingshyggju og sköpunarhæð mega ekki vera of lágar, því þar sem bæði frumlagið og nýja verkið verða að vera sjálfstæð verk, þá væri varla svigrúm til að einstaklingshyggja sæist með aðeins minniháttar kröfum, sem gætu dofnað. [19] Á hinn bóginn hefur þýsk dómaframkvæmd um höfundarrétt alltaf viðurkennt að ekki megi setja upp of miklar hindranir fyrir höfundarréttarvernd. Svokölluð lítil mynt höfundarréttar [20] , sem þegar var þekkt árið 1921, er einnig vernduð.

Í Þýskalandi hefur fyrirhöfn og kostnaður við að búa hana til enga þýðingu fyrir eðli sköpunarverksins og þar með höfundarréttarvernd. Eingöngu handverkið, sem allir með meðalhæfileika gætu einnig náð, óháð því hvort það er byggt á umtalsverðum dugnaði og traustri kunnáttu, er utan verndarsviðs, undirstrikar þýska lögfræði (samkvæmt héraðsdómi Berlínar í ákvörðun um Btx grafík) . [21] Í nýlegri ákvörðun Hamborgar héraðsdóms um merki farsíma kemur einnig fram að það skiptir ekki máli hvort framleiðsla lógóanna frá einstökum myndpunktum („pixla fyrir díla“) var hugsanlega tímafrek. [22]

Sköpunarhæð síðan 2013

Í dómi afmælislestarinnar gaf alríkisdómstóllinn upp fyrri dómaframkvæmd. Sköpunarstigi hefur nú verið náð í verkum „sem, að mati þeirra hringja sem eru móttækilegir fyrir list og þekkja listskoðanir, [réttlæta] að tala um listrænan árangur .“, En um leið tími sem lág hönnunarhæð leiðir til samsvarandi þröngs verndarsvæðis viðkomandi verks. “ [7] Á sama tíma hefur verið skilgreint neðri mörk fyrir litlu myntina . Ákvörðunin var tekin í málsmeðferð um afmörkun milli beittrar og ómarkvissrar listar .

Með fyrirvara um frekari breytingar á lagalegum aðstæðum á sviðum utan hagnýtra listgreina gilda fyrri meginreglur áfram: Kröfurnar um myndræna, tilgangslausa list, tónlist og bókmenntaverk eru vandræðalaus. Hér er litla myntin þegar talin vernduð. [23] Þegar um tónlist er að ræða , falla einvörðungu hljóð , einstakir hljómar og einfaldar kvarðaæfingar ekki undir verndina. Í tilteknu einstöku tilviki taldi héraðsdómstóllinn í München hins vegar að tvísláttur tónaröð í viðkvæði popplags stæði ekki á sérkennilegan hátt frá almennt kunnuglegum tónsmíðum og meginreglum eða úr áður þekktum fjársjóði. hrundu af formum og mótaðist ekki af rithönd skapara þess. [24] Svipuð lágmarkskröfur gilda um myndlist og bókmenntir. Frá EBE -tilskipuninni um verndartíma höfundarréttar frá 1993 og framkvæmd hennar í UrhG 1995 hafa aðeins verið gerðar smávægilegar kröfur til ljósmyndaverka . [25]

Lögfræðin beitti sérstökum forsendum og, í tengslum við þetta, verulega hærri þröskuld fyrir hæð sköpunarverksins á málverk sem eru ekki bókmenntaleg að eðlisfari og tæknileg-vísindaleg framsetning.

Tungumálverk sem eru ekki bókmenntaleg

Á grundvelli ákvörðunar um handbók, sem Alríkisdómstóllinn hafði þróað viðmiðanir samkvæmt þeim texta er að vera dæmdir sem "ekki teljast alfarið bókmenntaverk". [26] Hér hækkaði hann kröfur um neðri verndarmörk: ekki ætti að vernda meðaltalið, „iðnina, hversdagslega og banal“. Frekar ætti þröskuld hámarks sköpunar aðeins að ná þegar hönnunarstarfsemin „er ​​greinilega meiri en meðalhönnunin“. [27] Rökstuðningurinn byggðist einkum á því að margs konar eyðublöð verða að vera öllum aðgengileg þegar um er að ræða nytatexta og ætti ekki að vera falið einstökum höfundi með höfundarrétti. [28]

Tæknileg og vísindaleg framsetning

Fulltrúar í tækni og vísindum eru oft sterklega ákvörðuð af viðmiðum og venjum. [29] Þess vegna er aðeins lítið svigrúm fyrir viðkomandi hönnuð. Ef þetta svigrúm er ekki beitt, eins og raunin er með tækniteikningar sem eru algjörlega byggðar á stöðlum, þá getur höfundarréttarvernd ekki komið til álita. Á hinn bóginn, vegna takmarkaðra möguleika, nægir jafnvel lítilsháttar einstaklingshyggja eins og þegar getur verið til dæmis í sprengdum teikningum í hlutnum sem á að tákna með sérstaklega aðlagaðri þrívídd og skugga. [29] Þegar um landfræðilegar kort er að ræða, þar sem kortagerðarmaðurinn hefur aðeins mjög takmarkað svigrúm til hönnunar vegna krafna um raunverulega kortagerð framsetningu yfirborðs jarðar, þá tekur Alríkisdómstóllinn venjulega verk og veitir vernd vegna þess að valið er af þeim þáttum sem á að kortleggja, alhæfingu Notaðu svigrúm til hönnunar í sjálfsköpuðum flokkum og meðhöndlun frávikanna frá raunverulegu ástandi sem krafist er af mælikvarða kortsins (nánari upplýsingar sjá réttindi til landupplýsinga ). [30] [31] Jafnvel lýsingar á plasti, svo sem læknisfræðilíkön eða vísindatímar, [32] eru talin vernduð ef þau fara út fyrir eingöngu handunnið, banal.

Rétt er að taka fram að lögfræði á sviði tæknilegra og vísindalegra framsetninga og vísinda- eða tæknitexta útilokar að verulegu leyti vernd innihaldsins og reglulega er aðeins litið á form og gerð safna, flokkun og fyrirkomulag efnisins til verndar höfundarrétti. [26] Ástæðan er byggð á áhuga almennings á frjálsum skiptum vísindalegra hugmynda og upplýsingaflæði, sem er mikilvægara en með annars konar menningarvöru. Vísindalegar og pólitískar hugsanir ættu að vera „efni frjálsrar vitrænnar umræðu“ og ekki „einokað með höfundarréttarlögum“. [33] Að auki er nauðsynlegt í vísindum en á öðrum sviðum að nýta hugsanir annarra. Að auki einkennast vísindaleg og tæknigögn sterklega af sameiginlegum táknum, formúlum og máltækingum sem ættu að vera öllum aðgengilegar. [34]

Sérstök tilfelli

Svarti torgið (1915) eftir Malevich

En í hreinu myndlist (skúlptúr, málverk og grafík) verndun litlu mynt og því lágu kröfur eru færðar, [35] einstakar liststefnur nútímanum sitja vandamál fyrir handhafa höfundarréttar, til dæmis Suprematism af Kasimir Severinovich Malevich (verk hans, en í reynd eru þau nú í almenningseign vegna þess að fresturinn rennur út ). Loewenheim mótar vanda höfundarréttarhafa: Verndun á einlita myndinni eða eyða blaðinu gengur ekki svo langt að öðrum gæti verið bannað að framleiða sömu myndirnar eða blöðin sem felast í notkun sama litatónsins eða eyðunnar. ; á hinn bóginn verður listamaðurinn að geta komið í veg fyrir endurgerð og dreifingu verka sinna, til dæmis með sölu á póstkortum. [36] Svipuð vandamál koma upp með Ready Mades , þar sem listamaður velur fundna hluti og ákærir þá fyrir merkingu.

Afmörkunin er erfið í arkitektúr . Þrátt fyrir að vandamálið við lýsingu þeirra af hálfu þriðja aðila sé að miklu leyti mildað fyrir ytra útsýni yfir byggingar þökk sé útsýnifrelsi , eru alltaf deilur milli húseigenda sem vilja breyta byggingum sem eru verndaðar af höfundarrétti, en eru andsnúnar kröfum arkitekt eða erfingja hans. [37] Íbúðarhús geta einnig átt rétt á listavernd ef og að því marki sem þau sýna listrænt verk í verkum arkitektsins . [38] Svæðisdómstóllinn í Düsseldorf neitaði vernd við raðhús en héraðsdómstóllinn í Leipzig fann salerni á hraðbrautarstöðvum sem eru vernduð. [37] Sem slík eiga byggingarverk að skera sig úr fjöldi daglegs verka , [39] en það er sjaldgæft að dómstólar hafa neitað byggingum um að þeir séu verndaðir af höfundarrétti. Þetta leiðir af sér „óvissu í lögfræði [...], sem endurspeglast í arkitektúrverkum eftir handahófskenndri athöfn, engar þekktar kerfisbundnar ákvarðanir“. [40]

Á sviði hagnýtrar listar, þar sem þróun sköpunarhæðar hófst, eftir breytingu á dómaframkvæmd 2013, eru aðeins gerðar minniháttar kröfur til verkaeiginleika afreks.

Árið 1986, eftir ákvörðun héraðsdómstólsins í Köln, náði merki ARD ekki tilskildu stigi sköpunar og er því ekki varið með höfundarrétti

Aðeins mjög einföld merki fyrirtækja ættu því áfram að vera óvarin með höfundarrétti. Þetta á einkum við um lógó sem hafa leturgerð í letri sem er aðeins bætt við nokkrum einföldum hönnunarþáttum. Dómaframkvæmd hefur jafnan verið treg til að vernda lógó [41] og hefur beinlínis neitað um vernd ARD -1. [42]

SED merki : samkvæmt LG Hamburg 2004 ekki varið með höfundarrétti vegna þess að það er samsett af áður þekktum myndefnum. [43]

Þar sem aðeins einstaklingsframmistaða einstaklingsins er aðgengileg höfundarrétti, ef um er að ræða samsetningu fastra og óháðra verndaðra þátta, mun höfundarréttarvernd aðeins halda áfram að koma til álita ef hægt er að viðurkenna listræna persónu í tengingarhlutunum sjálfum.

Vernd undir sköpunarhæð

Jafnvel þó að þröskuldi hámarks sköpunar sé ekki náð, getur vernd gegn skyldum eignarrétti , hliðarréttindum , fylgt. Þetta á sérstaklega við um ljósmyndir sem eru ekki ljósmyndaverk . Samkvæmt § 72 UrhG gildir aðeins stytt verndartími fyrir þá. Allar ljósmyndir eru því verndaðar með höfundarrétti eða að minnsta kosti með hliðarrétti.

Samkvæmt dómi alríkisdómstólsins frá 1989, tákna fjölföldunarljósmyndir aðeins endurgerð frumlagsins en ekki vinnslu innanhúss og ekki skal fullyrða um hliðarrétt höfundarréttar samkvæmt § 72 UrhG. Nýlegri lögfræði veitir hins vegar til dæmis ljósmyndafrit af málverkum aukinn höfundarrétt, sem hægt er að fá lögbann á. [44] [45] [46] [47]

Utan og auk höfundarréttar og tengdra eignarréttinda eru aðrar tegundir verndunar iðnaðareigna . Sérstaklega getur skráð hönnun þróað kröfur svipaðar höfundarrétti. Lýsing á Intercity-Express í viðskiptalegum tilgangi sem varin er samkvæmt hönnunarlögunum var af alríkisdómstólnum litið á sem óleyfilega notkun [48] og var heldur ekki leyfileg sem tilvitnun . [49] Ólympíuhringirnir og aðrir eiginleikar Ólympíuleikanna eru háðir sérstakri lagavernd í mörgum löndum um allan heim, til dæmis lögum um verndun ólympíumerkis og ólympíumerkingum í Þýskalandi .

Ef ekkert af eignarréttinum er fyrir hendi, til dæmis þegar um er að ræða verk í almannaeign eða þjónustu undir því sköpunarstigi sem enginn annar eignarréttur á við um, er enn hægt að íhuga vernd gegn flutningi þjónustu vegna ósanngjörnrar samkeppni. - en aðeins á verslunarsvæðinu. Til þess er nauðsynlegt að þjónustan sem yfirtekin er hafi „samkeppniseinkenni“ [50] og að það séu sérstakar aðstæður sem gera yfirtökuna ósanngjarna. Dæmi væri óleyfileg notkun sniðmáta, svik við leyndarmál, mútugreiðslur, misnotkun á orðspori einhvers annars eða blekking uppruna. [50]

Þróun dómaframkvæmd

Hugtakið einstaklingseinkenni sem forsenda höfundarréttarverndar leiddi til þess að lögfræði og lögfræði leituðu að skilgreiningu frá upphafi. Hugmyndin um litlu myntina hafði komið fram strax árið 1921, en samkvæmt því er ekki aðeins stóra, almennt viðurkennda verkið verndandi, heldur einnig lítill mynt skapandi sköpunargáfu. Sérstök vandamál komu upp í tengslum höfundarréttar og hönnunarlaga þar sem bæði í hagnýtri list gætu tengst sömu sköpun en höfðu mismunandi kröfur. Þegar lögfræðileg sannfæring þróaðist um að hönnunin myndi leysa höfundarrétt á gildissviði sínu í hagnýtri list, [51] Eugen Ulmer kynnti hugtakið sköpunarhæð „sem megindlegur þáttur einstaklings“ [6] í fyrsta skipti árið 1959 [4] .

Hugmynd um verndarstig

Á grundvelli þessa þróaði dómaframkvæmd hugtak um ýmis stig af stigi: [52]

 • handverk meðalhönnuðar var ekki varið,
 • hönnunarrétturinn gerði ráð fyrir frammistöðu sem fór „ekki of nálægt“ yfir meðaltali og
 • Aðeins þegar „verulegir skapandi yfirburðir“ voru meðal meðalstarfsemi hönnuðar og „umtalsvert fagurfræðilegt umfram“ náðist umfram hönnunina sem tilgangurinn krefst, öðlaðist höfundarrétturinn gildi.

Í ákvörðun 26. janúar 2005 greindi Federal Constitutional Court (BVerfG) frá núverandi stöðu umræðunnar. [53] Hinum tiltölulega löngu tilvitnun í dóminn - sem opinbert verk á almannafæri - er ætlað að gefa mynd af rökum höfundarréttarhafa:

Byggt á skilgreiningunni á höfundarréttarverkinu sem persónulegri vitsmunalegri sköpun (kafli 2, málsgrein 2 UrhG), hefur alríkisdómstóllinn stöðugt úrskurðað að krefjast þurfi ákveðinnar hönnunar fyrir tilvist verkaeignarinnar (sjá framsögur frá Loewenheim í: Schricker, höfundarréttur, 2. útgáfa. 1999, § 2 Rn. 32 ff.; Dreyer í: Dreyer / Kotthoff / Meckel, höfundarréttur, 2004, § 2 Rn. 53 ff., Sem talar um "sköpunarhæð") . Fyrir næstum allar tegundir verka setur hann tiltölulega lág mörk, þannig að að jafnaði vinnur hann með lágri hönnunarhæð (svokölluð smápeningur) til að njóta höfundarréttarverndar. Þetta á einnig meðal annars við um listaverk (sbr. BGH, GRUR 1995, bls. 581 <582> - "Silberdistel").

Samkvæmt ræða lögum um Alríkisdómstóllinn þó eitthvað annað gildir á sviði Applied Arts, þ.e. að hluti af daglegri notkun með listrænum hönnun (sjá Nordemann / Vinck í:. Fromm / Nordemann Copyright, 9. hefti 1998 , § 2 jaðarnúmer 21; Loewenheim / Vogel §2 Rn. 7 in: Ulrich Loewenheim: Handbook of Copyright . Beck 2010, Rn. 156) og þar með verk sem eru ekki aðeins ætluð til skoðunar heldur þjóna tilgangi (sbr. BGH frá 8. nóvember 1989, GRUR 1990; svo einnig Nordemann / Vinck í: Fromm / Nordemann, Copyright, 9. útgáfa. 1998, § 2 Rn. 52; Schack, höfundarrétt og höfundarréttarsamningalög, 2. útgáfa. 2001 Rn. 202; Loewenheim / Vogel §2 Rn. 7 in: Ulrich Loewenheim: Handbook of Copyright . Beck 2010, Rn. 156). Hér setur dómaframkvæmd meiri kröfur um hönnunarstig og kröfur um gæði verksins og þar með til verndunar höfundarréttar skýra yfirburði en meðalhönnun (sjá BGH frá 8. nóvember 1989, GRUR 1990, svo og BGHZ 138 , 143 <147> -"Les -Paul -Gítar").

Er staðfest að með þeim möguleika sem gefin er hér hönnunarvernd samkvæmt hönnunarlögunum. Alríkisdómstóllinn sér engan grundvallarmun á höfundarrétti og hönnunarrétti, heldur aðeins smám saman mismun (sbr. BGH, GRUR 1995, bls. 581 <582> - "Silberdistel"; einnig Loewenheim / Vogel §2 jaðarnúmer 7 í: Ulrich Loewenheim: Handbók höfundarréttar . Beck 2010, Rn. 157; Eichmann / v. Falckenstein, Hönnunarlög, 2. útgáfa. 1997, Almennt Rn. 19; Nirk / Kurtze, Hönnunarréttur, 2. útgáfa. 1997, Inngangur Rn. 44 ff. .). Þar sem hönnun sem er fær um að hanna hönnun verður þó að skera sig úr óvarinni meðalhönnuninni, eingöngu handverkslíkri og hversdagslegri, þarf að krefjast enn lengri fjarlægðar til að geta verndað höfundarrétt. Samkvæmt þessu gerir höfundarréttarvernd ráð fyrir meiri skapandi sérstöðu en hlutum sem aðeins er hægt að hanna, þar sem ekki ætti að setja mörkin of lág (sbr. BGH frá 8. nóvember 1989, GRUR 1990).

Bókmenntirnar styðja þessa skoðun með því íhugun að samræmda hugmyndin um vinnu í § 2 UrhG í hagnýtri list er brotin með hönnunarvernd í samræmi við hönnunarlögin sem lex specialis (Nordemann / Vinck í: Fromm / Nordemann, höfundarréttur, 9. útgáfa 1998, § 2 Rn. 21, 52) og formkröfur hönnunarlaga - skráning fyrir skráningu og greiðslu skráningargjalda - gæti verið sniðgengið ef höfundarréttarvernd væri einnig veitt fyrir „Kleine Münze“ (sbr. Dreyer / Kotthoff / Meckel, höfundarréttur, 2004, § 2 jaðarnúmer 59). Tilviljun, þegar um er að ræða hagnýtt listaverk er um að ræða að koma í veg fyrir að augljós hönnunarþættir verði einráðir (sbr. Schack, höfundarréttar- og höfundarréttarsamningalög, 2. útgáfa. 2001, jaðarnúmer 207).

Stjórnskipuleg kvörtun snerist um teikningu af mannlegu auga sem gekk á tvo fætur sem grafíklistamaðurinn Franz Zauleck í Berlín hafði búið til fyrir Hönnunarmiðstöðina Norðurrín-Vestfalíu. Héraðsdómur (LG) og æðri héraðsdómur höfðu hafnað vernd. Stjórnlagadómstóllinn hafnaði kvörtuninni með vísan til undirbyggingar hönnunarlaga á sviði hagnýtra listgreina.

Gagnrýni á mismunandi kröfur um hæð sköpunarinnar

Hin mismunandi staðsetning krafist sköpunarstigs í mismunandi gerðum verka og einkum í hagnýtum listum eftir lögfræði hefur mætt margvíslegri gagnrýni í lagabókmenntum. Vegna samræmdrar hugmyndar um verk í höfundarréttarlögum var krafan um samræmda verkpersónu og þar með samræmdar kröfur um einstaklingshyggju hækkuð. [54] Einnig, samkvæmt evrópskri löggjöf, eins og sjá má í tilskipuninni um verndartíma, gagnagrunnstilskipuninni 96/9 / EB og höfundarréttartilskipuninni , má ráða þróun í átt að samræmdu og lágu verndarmörkum. [55] [56]

Í bókmenntum, í síðasta lagi síðan á níunda áratugnum, hefur verið krafist breytinga á lögsögu. [57] Gegn röksemdinni fyrir því að hönnunarréttur væri bældur niður var höfundarrétti mótmælt með rökum lögfræðilegrar kenningar að löggjafinn í nýju útgáfunni af hönnunarlögunum frá 2003 „vildi skapa sjálfstæðan iðnaðarrétt sem er ekki bara afleiða núverandi eignarréttar. Að þessu leyti ætti framkvæmd tilskipunarinnar [að] fjarlægja náið samband hönnunarlaga og höfundarréttarlaga. “ [58] Af þessu var ályktað að réttindin tvö myndu standa hlið við hlið og að engin samkeppni yrði. [59] Höfundarréttarvinna og árangur hönnunarlaga „eru mismunandi [...] ekki að gráðu heldur eiginleika “. [60] Þessu var mótmælt með því að dómar hæstaréttar höfðu haldið fyrri vinnubrögðum sínum við ákvarðanir sem teknar voru síðan og höfðu ekki tekið upp þennan þátt réttlætingarinnar.

Utan hagnýtrar listar var því haldið fram að einstaklingshyggja ætti að standa sem „krafa um eðli verksins eitt og sér og án viðbótarviðmiðunar um hönnunarstig, og ætti að aðgreina það frá daglegu, venjulega framleitt og með lágmarki sjálfsmyndar [5] . Hönnunarhæðin getur þá verið takmörkuð við það svið sem hún upphaflega kemur frá.

Hins vegar var það líka vandamál með hagnýtri list að 97,5% af öllum hönnunarafrekum væri óvarið, en með ljósmyndun væri öllum afrekum verndað. [61] Það myndi ekki samsvara markmiði höfundarréttarlaga og tilhneigingu stöðlunar ESB. [62]

En eftir að höfundarréttartilskipunin og breyting hennar frá 1993 hélt áfram að viðhalda kröfunni um einstaklingshyggju fyrir höfundarréttarvernd, [63] var leitað að nýjum, samræmdum viðmiðunarpunkti fyrir allar gerðir verka í lagabókmenntum. Vorgeschlagen wurde, an die Spielräume der jeweiligen Werkart anzuknüpfen: „Je größer also der Gestaltungsspielraum für das jeweilige Werk ausfällt, desto eher ist auch Urheberrechtsschutz zu bejahen.“ [64]

Demgegenüber stand eine Gegentendenz in Teilen der Literatur, die die Kleine Münze aus dem Urheberrecht ganz entfernen und stattdessen dem Wettbewerbsrecht oder einem neu zu schaffenden allgemeinen Leistungsschutzrecht unterstellen wollte. Als Begründung wird angeführt, dass nicht ein Gesetz gleichermaßen für Weltliteratur und Kunst einerseits und Adressbücher und andere Gebrauchstexte zuständig sein solle und insbesondere letztere nicht den umfassenden Schutz von 70 Jahren nach dem Tod des Autors genießen sollten. [65]

Änderung der Rechtsprechung 2013

Im November 2013 gab die deutsche Rechtsprechung die Unterscheidung bei der Schwelle für den urheberrechtlichen Schutz auf: Das inzwischen als Eingetragenes Design bezeichnete, ehemalige Geschmacksmuster verdrängt seit einer Neufassung 2004 das Urheberrecht nicht mehr, sondern steht neben diesem. Die unterschiedlichen Anforderungen: reine Abweichung von vorherigen Entwürfen im Design und ein künstlerischer Überschuss in Form der Individualität beim Urheberrecht werden jedoch anerkannt und bestätigt. Der Bundesgerichtshof hat damit seine bisherige Rechtsprechung ausdrücklich revidiert. [7] Andererseits wies der BGH die Annahme zurück, aus dem Urheberrecht oder Europarecht ergäbe sich ein einheitlicher Werkbegriff über alle Werkarten. Das Urteil bezieht sich also nur auf die Stellung des Urheberrechts zum geschützten Design im Bereich der angewandten Kunst. Ob sich die Einordnung der Schöpfungshöhe in anderen Werkarten aufgrund dieser Entscheidung ebenfalls ändert, muss die Rechtsprechung erst in der kommenden Zeit konkretisieren.

Die Entscheidung stieß in der Literatur auf große Skepsis. Die Abgrenzung nach unten sei weiterhin erforderlich, der Begriff Kunst sei dafür aber prinzipiell ungeeignet. Sie ist rechtlich nicht definierbar und das gelte auch, wenn man auf einen „für Kunst empfänglichen und mit Kunstanschauungen einigermaßen vertrauten Kreis“ verweise. [66]

Dem Urteil wird weiter vorgeworfen, dass es die Folgen nicht bedenke und zu großer Unsicherheit führe. Insbesondere bestehe die Gefahr, „dass jede Art von noch so banaler Gebrauchskunst potenziell Urheberrechtsschutz erfährt.“ [67] Der BGH habe dies zwar gesehen und wolle dieser Gefahr auf der Rechtsfolgenseite dadurch begegnen, dass der Schutzumfang einschränkt wird; dies sei aber unzureichend, weil der Schutz der „winzigen Münze“ angesichts der weitreichenden Rechtsfolgen der Schutzgewährung kaum zu rechtfertigen sei. [67]

Der letztgenannte Gedanke wird in noch stärkerer Form aufgegriffen, wenn die Entscheidung in der GRUR-Prax als „wenig hilfreich“ bezeichnet wird. [68] Sie begünstigte „die Inflationierung von Urheberrechten ausgerechnet im Grenzbereich der kleinen Münze“, also in dem Bereich, wo die Abgrenzung wegen der großen Folgen besonders wichtig sei. Der BGH verkenne dabei das Verhältnis zwischen Urheberrecht und Designrecht.

„Es ist deshalb gerade nicht gerechtfertigt, unter Hinweis darauf, der Geschmacksmusterschutz sei nach dem Willen des Gesetzgebers nicht mehr bloß ein Minus zum Urheberrecht, Designleistungen nach den Maßstäben des Urheberrechts zu schützen, im Gegenteil. Designleistungen sind nach dem Geschmacksmustergesetz geschützt, das nicht unter, sondern eigenständig neben dem Urheberrecht steht. Dies schließt in Einzelfällen eine Doppelqualifikation nicht aus, erfordert aber mitnichten eine Gleichbehandlung mit Werken der freien Künste, die im Anwendungsbereich der kleinen Münze , anders als Designleistungen, schutzlos wären. [68]

Gerade diese Doppelqualifikation als kumulierende Schutzrechte wird als besondere Schwäche der Entscheidung angesehen: „Gleichzeitig Geschmacksmuster und Urheberrechte für das gleiche Design zu vergeben, führt zu albtraumhaften Zuständen im Hinblick auf die Rechtssicherheit .“ [69] Für die zukünftige Rechtsprechung sei die Entscheidung des BGH so zu verstehen, dass „eine bloß gestalterische Leistung im Sinne der industriellen Formgebung“ für den Urheberschutz nicht ausreiche, auch wenn sie gelungen wirke. „Die Designleistung lässt sich also von der künstlerischen Leistung gerade nicht nach Maßgabe bloß technischer (Gestaltungs-)Merkmale abgrenzen.“ [68]

Auch Jahre nach der Grundsatz-Entscheidung des Bundesgerichtshofs sind die genauen Auswirkungen auf die Schwelle zum Erreichen der Schöpfungshöhe in den Rechtswissenschaften umstritten. In der Rechtsprechung wurde zwar mehrfach auf das Urteil des BGH Bezug genommen, es wurde jedoch nicht für die konkrete Beurteilung der Schutzfähigkeit von Darstellungen angewandter Kunst herangezogen. Eine Anfang 2017 zur Problematik veröffentlichte Dissertation kam zu dem Schluss, dass die These, durch die Abkehr von der Stufentheorie sei die Schwelle zum Erreichen der Schöpfungshöhe gesunken, zurückzuweisen sei, und „die Schutzschwelle sogar höher liegen [könnte] als bisher“. [70]

Theorie und Praxis in der Rechtsprechung

Eine umfassende Analyse der Rechtsprechung deutscher Gerichte zu Schöpfungshöhe und Kleiner Münze seit 1879 [71] lässt jedoch darauf schließen, dass die in der Rechtsprechung entwickelten und in den Urteilsbegründungen wieder und wieder genannten Kriterien für die Abgrenzung urheberrechtlicher Werke von nicht-schutzfähigen Leistungen von den Gerichten zwar angeführt werden, nicht aber die Grundlage ihrer Entscheidungen bilden. [72] Urheberrechtsprofessor Marcel Bisges kommt in seiner Auswertung vielmehr zum Schluss, dass die deutschen Gerichte entgegen dem Gesetz und ihren eigenen Begründungen nahezu ausschließlich nach wirtschaftlichen Erwägungen entscheiden. Die Werkeigenschaft wird immer dann bejaht, wenn ein hoher Herstellungsaufwand, [73] ein hoher wirtschaftlicher Wert [74] oder ein prominenter Urheber [75] gegeben sind. Weitere Faktoren spielen keine statistisch signifikante Rolle.

Besonders hebt er eine Teilgruppe der von ihm untersuchten Urteile hervor: In seiner Studie sind 15 Urteile enthalten, die sich mit dem urheberrechtlichen Schutz von Möbeln befassen. In 14 Fällen waren die Möbel, deren Schutz umstritten war, von prominenten Designern entworfen worden, nur ein Büromöbelsystem stammte von einem anonymen Entwicklungsteam eines Möbelherstellers. Die Urteile spiegeln direkt die Prominenz der Designer wider, denn den 14 Entwürfen der namhaften Urheber wurde die Werkqualität und damit der Schutz von den verschiedensten Gerichten zugesprochen, nur dem unbekannten Entwicklungsteam wurde er versagt. [76]

Bisges kommt zum Ergebnis, dass die gesamte deutsche Rechtsprechung zur Schöpfungshöhe in Wahrheit auf anderen als den in den Urteilsbegründungen genannten Entscheidungsgründen beruht. [72] Nicht Kreativität oder künstlerischer Wert einer Leistung, sondern nur die mit ihr verbundenen wirtschaftlichen Aspekte sind ausschlaggebend, sie werden aber in den Urteilen nie als Begründung genannt, da eine solche Abwägung vollkommen von der gesetzlichen Regelung abweicht. Bisges stellt fest: „[J]edes Urteil, welches in Wahrheit auf anderen als den in seiner Begründung mitgeteilten Gründen beruht, [ist] schon alleine deswegen verfassungswidrig und damit rechtswidrig.“ [72]

Entsprechende Regelungen außerhalb Deutschlands

Auch wenn der Begriff Schöpfungshöhe überwiegend in Deutschland gebräuchlich ist, gelten die Ausführungen zum Werkcharakter und zur Schwelle der Individualität und Originalität zwischen als Werk geschützten Schöpfungen und nicht vom Urheberrecht erfassten Leistungen im Wesentlichen auch für andere Staaten. Das Recht von Österreich und der Schweiz ist hier dem deutschen Urheberrecht in weiten Teilen ähnlich.

Österreich

Auch in Österreich wird die Schöpfungshöhe als untere Abgrenzung von urheberrechtlich geschützten Werken angewendet. Allerdings werden die Anforderungen über alle Werkarten hinweg einheitlich angesetzt. Der Oberste Gerichtshof beschrieb den Grundsatz, als er 2001 zum Schutz einer Website ausführte: [77]

Schutzvoraussetzung ist aber, dass die Leistung individuell eigenartig ist: Sie muss sich vom Alltäglichen, Landläufigen, üblicherweise Hervorgebrachten abheben. Beim Werkschaffenden müssen persönliche Züge – insbesondere durch die visuelle Gestaltung und durch die gedankliche Bearbeitung – zur Geltung kommen (ecolex 1995, 910 = MR 1996, 107 = ÖBl 1996, 56 = WBl 1995, 514 – Pfeildarstellung mwN).

Eine Gebrauchsgrafik ist daher nur dann urheberrechtlich geschützt, wenn sie in diesem Sinn individuell und originell ist (MR 1996, 241 [Walter] = ÖBl 1996, 292 – Hier wohnt mwN). Das gilt auch für das Layout einer Website: Sein urheberrechtlicher Schutz setzt voraus, dass es sich um eine individuelle Schöpfung handelt.

Nicht geschützt ist eine rein handwerkliche, routinemäßige Leistung, die sich im Rahmen des Alltäglichen und Üblichen bewegt, weil sie sich (zum Beispiel) auf die Standardlayouts der Erstellungssoftware beschränkt und keine individuellen Gestaltungselemente einsetzt.

Ursprünglich differenzierte auch die österreichische Rechtsprechung den Maßstab für die zum Schutz nötige Werkhöhe wie in Deutschland nach dem Gebrauchszweck, jedoch verwarf der OGH diese Rechtsprechung im Laufe der 1980er Jahre [78] und seit Anfang der 1990er Jahre gilt eine einheitliche Anforderung für die Werkhöhe unabhängig vom Gebrauchszweck: [79]

„Welchem Zweck das Werk dient, ist ohne Bedeutung; auch ein bloßer Gebrauchszweck schadet nicht. Maßgebend ist allein die Beschaffenheit des Werks (ÖBl 1997, 38 – Buchstützen). Dass unter „Werken der bildenden Künste“ im Sinn des § 3 Abs 1 UrhG grundsätzlich auch solche fallen können, deren Ausdrucksmittel die Grafik – und sei es auch nur die sogenannte „Gebrauchsgraphik“ – ist, wird von Lehre und Rechtsprechung einhellig bejaht (ÖBl 1992, 181 – Kalians-Lindwurm; RIS-Justiz RS0076187; Kucsko, Geistiges Eigentum 1108). An ihren Werkcharakter sind keine höheren Anforderungen zu stellen, als an den anderer Werkarten“

Österreichischer Oberster Gerichtshof : OGH, Beschluss vom 19. Oktober 2004, 4 Ob 182/04z [80]

Als Anforderung für den urheberrechtlichen Schutz wird jetzt vorausgesetzt, dass ein Werk objektiv als Kunst identifiziert werden kann und sich von anderen Werken ausreichend unterscheidet. [78]

Schweiz

Auch in der Schweiz gibt es eine Schwelle, die Werke für einen urheberrechtlichen Schutz überschreiten müssen. Das Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte definiert in Art. 2 :

„Werke sind, unabhängig von ihrem Wert oder Zweck, geistige Schöpfungen der Literatur und Kunst, die individuellen Charakter haben.“

Seit 2020 werden auch fotografische Reproduktionen von dreidimensionalen Objekten als eigenständige Werke definiert. [81]

Damit ist die Untergrenze für alle Werkarten einheitlich angesetzt. [82] Allerdings sind die Auswirkungen des Unterschreitens der Schwelle in der Schweiz deshalb von größerer Bedeutung als in Deutschland oder Österreich, weil es in der Schweiz keine Leistungsschutzrechte für wissenschaftliche Editionen, nachgelassene Werke , Lichtbilder unterhalb der Schwelle eines Lichtbildwerkes oder Datenbanken gibt. [83] Eine Leistung aus diesen Bereichen, die nicht als Werk anerkannt wird, ist also unmittelbar gemeinfrei.

Luxemburg

Luxemburg hat eine relativ niedrige Schwelle für die Schöpfungshöhe und orientiert sich hierbei an der Schöpfungshöhe Belgiens , der Niederlande oder Frankreichs . Es wird auch nicht zwischen den Bestimmungen der Werke unterschieden. So ist die Angewandte Kunst für die Industrie explizit gesetzlich erwähnt. [84]

Großbritannien, USA und Kanada

In Großbritannien und Kanada geht die herrschende Meinung von der Doktrin des Sweat of the brow aus, die ein Urheberrecht schon durch den reinen Einsatz von Zeit und Aufwand beim Erstellen einer Arbeit einräumt. Mit einem Zitat von Richter J. Peterson aus der Entscheidung University of London Press v. University Tutorial Press von 1916 heißt es: „Was es wert ist, kopiert zu werden, […] ist es auch wert, geschützt zu werden.“ [85] Diese Rechtsprechung geht zurück auf die Entscheidung Walter v. Lane. von 1900, [86] in der einem Journalisten das Copyright an seinen wörtlichen Mitschriften von Reden eines Politikers zugesprochen wurde. Auch nachdem der Copyright Act von 1911 erstmals originality als Anforderung definierte, änderten die Gerichte ihre Interpretation nicht, die Entscheidung von 1900 wird weiterhin regelmäßig zitiert.

Im Recht der Vereinigten Staaten spricht man vom Fehlen der Originalität ( lack of originality ), das ein Copyright ausschließt. Die Auffassung, dass ein gewisses Maß an Originalität ( modicum of originality ) notwendig ist, hat der Supreme Court 1991 in seiner Entscheidung Feist Publications, Inc., v. Rural Telephone Service Co., Inc. (499 US 340) [87] entwickelt und damit die bisherige Anwendung der sweat of the brow -These in den USA für die Zukunft zurückgewiesen. Dabei argumentierte das Gericht mit der Verfassung der Vereinigten Staaten , dass das Copyright laut Article I Section 8 der Verfassung „der Förderung des Fortschritts von Wissenschaft und nützlichen Künsten“ diene und daher Ideen und Informationen nicht geschützt würden. Die Entscheidung wird in der Literatur als Meilenstein in der Interpretation des Begriffs originality aufgefasst. Demnach setzt die Identifikation eines Authors voraus, dass im Werk Kreativität angewendet wird. Die Zusammenstellung von Informationen ohne eigenständigen Beitrag – wie im entschiedenen Fall in einem Telefonbuch – genießt demnach keinen Schutz durch das Copyright. [88]

Die kanadische Rechtsprechung machte einen Wandel durch. Ursprünglich in britischer Tradition entschied das Federal Court of Appeal 1998 in Tele-Direct entsprechend der Argumentation aus den USA in Feist und verneinte den urheberrechtlichen Schutz eines Telefonbuchs. 2002 schrieb dasselbe Gericht in CCH Canadian v. Law Sociey of Upper Canada jedoch, dass

“the crucial requirement for a finding of originality is that the work be more than a mere copy”

„die entscheidende Anforderung um Originalität festzustellen ist, dass das Werk mehr ist als eine bloße Kopie“

Federal Court of Appeal : CCH Canadian v. Law Sociey of Upper Canada [89]

und kehrte zur britischen Tradition zurück. Dies gilt seitdem als etablierter Grundsatz. [90]

Indien

In Indien folgten ältere Entscheidungen zur Schöpfungshöhe dem Sweat of the Brow -Prinzip, wie es in Großbritannien angewandt wird. Neuere Entscheidungen indischer Gerichte wie der Delhi High Court im Jahr 2014 und das Oberste Gericht verneinten allerdings den Schutz, wie er im Sweat of the Brow garantiert wurde. Stattdessen wurden Elemente des Modicum of Creativity , des US-amerikanischen Ansatzes, beziehungsweise der Skill and Judgment Test , wie er in Kanada gehandhabt wird, angewandt. Eine gesetzliche Definition oder ein Grundsatzurteil existieren bisher nicht (Stand: 08/2015). [91]

Literatur

 • Marcel Bisges: Die Kleine Münze im Urheberrecht . Nomos 2014, ISBN 978-3-8487-1775-0 .
 • Eva-Irina von Gamm: Die Problematik der Gestaltungshöhe im deutschen Urheberrecht . zugleich Dissertation München 2002. Nomos, 2004, ISBN 3-8329-0577-4 .
 • Jane C. Ginsburg: The Concept of Authorship in Comparative Copyright Law . Columbia Law School, Public Law and Legal Theory Research Paper Group, 2003 (auch online: Concept of Authorship )
 • Ulrike Koschtial: Zur Notwendigkeit der Absenkung der Gestaltungshöhe für Werke der angewandten Kunst im deutschen Urheberrecht. In: GRUR – Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Jg. 2004 (106), Heft 7, S. 555–560.
 • Alexander Peukert: Die Gemeinfreiheit – Begriff, Funktion, Dogmatik . Mohr Siebeck, 2012, ISBN 978-3-16-151714-3 .

Weblinks

Commons : Schöpfungshöhe – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Schöpfungshöhe – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. Schulze §2 Rn 8 in: Dreier/Schulze: Urheberrechtsgesetz, München 2008, ISBN 978-3-406-57758-1 .
 2. Nordemann §2 Rn 8 in Fromm/Nordemann: Urheberrecht . Kohlhammer 2008, ISBN 978-3-17-019771-8 .
 3. Lukas Mezger: Die Schutzschwelle für Werke der angewandten Kunst im deutschen und europäischen Recht . Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2016, ISBN 978-3-7370-0696-5 , S.   20   f . ( vr-elibrary.de [PDF]).
 4. a b Eugen Ulmer: Der Schutz der industriellen Formgebung. In: GRUR Ausl. , 1959, Ausgabe 1, S. 1 [2].
 5. a b c Gerhard Schricker : Abschied von der Gestaltungshöhe im Urheberrecht. In: Jürgen Becker , Peter Lerche , Ernst-Joachim Mestmäcker : Wanderer zwischen Musik, Politik und Recht – Festschrift für Reinhold Kreile zu seinem 65. Geburtstag . Nomos, 1994, ISBN 3-7890-3481-9 , S. 715–721.
 6. a b Nordemann §2 Rn 30 in Fromm/Nordemann: Urheberrecht . Kohlhammer 2008, ISBN 978-3-17-019771-8 .
 7. a b c Bundesgerichtshof: Urteil des I. Zivilsenats vom 13. November 2013 – I ZR 143/12 - Geburtstagszug
 8. Manfred Rehbinder: Urheberrecht . CH Beck, 2010, ISBN 978-3-406-59768-8 , §3, II, III
 9. Manfred Rehbinder: Urheberrecht . CH Beck, 2010, ISBN 978-3-406-59768-8 , §3, IV, Rn. 21
 10. Loewenheim/Vogel §2 Rn. 7 in: Ulrich Loewenheim: Handbuch des Urheberrechts . Beck 2010, ISBN 978-3-406-58518-0 .
 11. Johann Gottfried Herder : Vom Erkennen und Empfinden der menschlichen Seele. Bemerkungen und Träume . In: Bernhard Suphan, Johann Gottfried Herder (Hrsg.): Sämmtliche Werke . Band   8 . Weidmann, Berlin 1892, S.   165–333, hier S. 208   f .
  Zitiert nach: Fotis Jannidis unter anderem: Rede über den Autor an die Gebildeten unter seinen Verächtern. Historische Modelle und systematische Perspektiven . In: IASL online . ISSN 1612-0442 ( Bei Fußnote 6. [abgerufen am 25. März 2006]).
 12. Manfred Rehbinder: Urheberrecht . CH Beck, 2010, ISBN 978-3-406-59768-8 , §3, V
 13. Loewenheim/Vogel §2 Rn. 8–10 in: Ulrich Loewenheim: Handbuch des Urheberrechts . Beck 2010, ISBN 978-3-406-58518-0 .
 14. Gerhard Laga: Urheberrecht im Internet . Vortrag vom 16. September 1998. ( Online [abgerufen am 25. März 2006]).
 15. Loewenheim §2 Rn 20, in: Loewenheim/ Dietz /Schricker: Urheberrecht, Beck 2010, ISBN 978-3-406-59033-7 .
 16. Schulze §2 Rn 6 ff., in: Dreier/Schulze: Urheberrechtsgesetz, Beck 2008, ISBN 978-3-406-57758-1 .
 17. Loewenheim §2 Rn 23 ff., in: Loewenheim/Dietz/Schricker: Urheberrecht, Beck 2010, ISBN 978-3-406-59033-7 .
 18. von Gamm, S. 32.
 19. a b Schulze §2 Rn 20, in: Dreier/Schulze: Urheberrechtsgesetz, Beck 2008, ISBN 978-3-406-57758-1 .
 20. Alexander Elster: Gewerblicher Rechtsschutz, de Gruyter, 1921.
 21. LG Berlin, Urt. v. 6.05.86, 16 O 72/86 – Winterlandschaft. In: netlaw.de. Strömer Rechtsanwälte, abgerufen am 27. Februar 2021 .
 22. OLG Hamburg, Urteil vom 25. Februar 2004, Az. 5 U 137/03, JurPC Web-Dok. 239/2004 – „Handy-Logos I“
 23. Dreier §2 Rn 25 ff., in: Dreier/Schulze: Urheberrechtsgesetz, München 2008, ISBN 978-3-406-57758-1 .
 24. Landgericht München I, Urteil vom 7. November 2002, Az. 7 O 19257/02, abgedruckt in: ZUM 2003, 245
 25. Dreier §2 Rn 30, in: Dreier/Schulze: Urheberrechtsgesetz, München 2008, ISBN 978-3-406-57758-1 .
 26. a b BGH, GRUR 1993, 34 [36] – Bedienungsanweisung
 27. Vogel §2 Rn 18 in: Ulrich Loewenheim: Handbuch des Urheberrechts . Beck 2010, ISBN 978-3-406-58518-0 .
 28. Loewenheim §2 Rn 35, in: Loewenheim/Dietz/Schricker: Urheberrecht, Beck 2010, ISBN 978-3-406-59033-7 .
 29. a b Schulze §2 Rn 28, in: Dreier/Schulze: Urheberrechtsgesetz, München 2008, ISBN 978-3-406-57758-1 .
 30. BHG GRUR 1965, 45 [46] – Stadtplan
 31. BHG GRUR 1988, 816 [817] – Topografische Landkarten
 32. Nordemann §2 Rn 87 f. in: Fromm/Nordemann: Urheberrecht . Kohlhammer 2008, ISBN 978-3-17-019771-8 .
 33. Kammergericht Berlin: Beschluss 24 W 21/14 vom 12. März 2014 ( Memento vom 31. März 2016 im Internet Archive ) abgerufen vom Server des Bundesministerium des Inneren
 34. von Gamm, S. 98 f.
 35. BGH, GRUR 1995, 581 [582] – Silberdistel
 36. Loewenheim §2 Rn 150, in: Loewenheim/Dietz/Schricker: Urheberrecht, Beck 2010, ISBN 978-3-406-59033-7 .
 37. a b Kai Kolwitz: Verändern verboten? . In: Immobilienwirtschaft. 12/2004. Haufe, ISSN 1614-1164
 38. OLG Hamm Baurecht 1981, 300
 39. Loewenheim §2 Rn 151 ff., in: Loewenheim/Dietz/Schricker: Urheberrecht, Beck 2010, ISBN 978-3-406-59033-7 .
 40. Christine v. Schildt-Lutzenburger: Der urheberrechtliche Schutz von Gebäuden . Zugleich Dissertation an der Universität Freiburg. München, Utz 2004, ISBN 3-8316-0370-7 , S. 217.
 41. Schulze in Dreier, UrhG, 2004, § 2 Rdnr. 166
 42. OLG Köln, GRUR 1986, 889
 43. Fehlender Urheberrechtsschutz für SED-Emblem, Urteil des Landgerichts Hamburg vom 10. Dezember 2004 – 308 O 207/04, In GRUR-RR, 2005, Heft 4, S. 106 ff.
 44. vgl. Urteil des BGH vom 8. November 1989, Az. I ZR 14/88 (Entscheidungsgründe Abschnitt III Nr. 3), Bibelreproduktion
 45. vgl. Urteil LG Berlin v. 31. Mai 2016, Az. 15 O 428/15.
 46. vgl. Urteil des BGH vom 20. Dezember 2018, Az. I ZR 104/17 , Museumsfotos
 47. Bernhard Knies: LG Berlin: Reproduktionsfotografien können als Lichtbilder urheberrechtlichen Schutz genießen. Rechtsanwälte Knies & Albrecht, 1. Februar 2017, abgerufen am 24. Oktober 2019 .
 48. Moritz Merzberg: Der fotografierte ICE – Rechtliche Probleme bei der Abbildung von Geschmacksmustern . Recht am Bild, 18. Juli 2011.
 49. Bundesgerichtshof: Urteil vom 7. April 2011, Az. I ZR 56/09 (PDF; 986 kB).
 50. a b Dreier Einl. Rn 37, in: Dreier/Schulze: Urheberrechtsgesetz, München 2008, ISBN 978-3-406-57758-1 .
 51. Schulze §2 Rn 29, in: Dreier/Schulze: Urheberrechtsgesetz, München 2008, ISBN 978-3-406-57758-1 .
 52. OLG Schleswig GRUR 1985, 289 [290] – Tonfiguren
 53. BVerfG, Beschluss vom 26. Januar 2005, Az. 1 BvR 1571/02 , siehe dazu auch GRUR 2005, 410 – „Laufendes Auge“
 54. So Loewenheim §2 Rn 33, in: Loewenheim/Dietz/Schricker: Urheberrecht, Beck 2010, ISBN 978-3-406-59033-7 mit vielen weiteren Nachweisen.
 55. Schulze §2 Rn 32 in: Dreier/Schulze: Urheberrechtsgesetz, München 2008, ISBN 978-3-406-57758-1 .
 56. Loewenheim §2 Rn 33, in: Loewenheim/Dietz/Schricker: Urheberrecht, Beck 2010, ISBN 978-3-406-59033-7 .
 57. Sabine Zentek: Designspezifische Absenkungen der urheberrechtlichen Gestaltungshöhe – Keine Angst vorm BGH. In: Wettbewerb in Recht und Praxis. Jg. 2010(56), Heft 1, S. 73–80.
 58. Bundestagsdrucksache 15/1075 (PDF; 798 kB) vom 28. Mai 2003, S. 29.
 59. Loewenheim §2 Rn 34, in: Loewenheim/Dietz/Schricker: Urheberrecht, Beck 2010, ISBN 978-3-406-59033-7 .
 60. Von Gamm, S. 233.
 61. Nordemann §2 Rn 147, in: Fromm/Nordemann: Urheberrecht . Kohlhammer 2008, ISBN 978-3-17-019771-8 .
 62. Nordemann §2 Rn 150, in: Fromm/Nordemann: Urheberrecht . Kohlhammer 2008, ISBN 978-3-17-019771-8 .
 63. Schulze §2 Rn 23, in: Dreier/Schulze: Urheberrechtsgesetz, München 2008, ISBN 978-3-406-57758-1 .
 64. Schulze §2 Rn 33, in: Dreier/Schulze: Urheberrechtsgesetz, München 2008, ISBN 978-3-406-57758-1 .
 65. Loewenheim §2 Rn 40, in: Loewenheim/Dietz/Schricker: Urheberrecht, Beck 2010, ISBN 978-3-406-59033-7 mit weiteren Nachweisen.
 66. Ahlberg in Beck'scher Online-Kommentar Urheberrecht , § 2 Rnr. 110 ff. (Stand 1. Februar 2014)
 67. a b Stephan Szalai: Anmerkung zu BGH, Urteil vom 13. November 2013 – I ZR 143/12 – Geburtstagszug. In: ZUM 2014, S. 231–234.
 68. a b c Christian Klawitter: Urheberschutz für Designleistungen: Kehrtwende oder Randkorrektur? In: GRUR-Prax 2014, S. 30–32.
 69. Till Kreuzer: Geburtstagszug: Wie der BGH den Design-Schutz erweitert . auf: irights.info , 18. Januar 2014.
 70. Lukas Mezger: Die Schutzschwelle für Werke der angewandten Kunst im deutschen und europäischen Urheberrecht . V&R unipress, Göttingen 2017, ISBN 978-3-8471-0696-8 , S.   144 ( vr-elibrary.de [PDF]).
 71. Bisges, Kleine Münze , 2014, S. 186.
 72. a b c Bisges, Kleine Münze , 2014, S. 271 ff.
 73. Bisges, Kleine Münze , 2014, S. 224 ff.
 74. Bisges, Kleine Münze , 2014, S. 231 ff.
 75. Bisges, Kleine Münze , 2014, S. 233 ff.
 76. Bisges, Kleine Münze , 2014, S. 261 f.
 77. Oberster Gerichtshof Beschluss vom 24. April 2001, Az. 4 Ob 94/01d – „telering.at“
 78. a b Walter §51 Rn 9 in: Ulrich Loewenheim: Handbuch des Urheberrechts . Beck 2010, ISBN 978-3-406-58518-0 .
 79. Alexandra Pühringer: Der urheberrechtliche Schutz von Werbung nach österreichischem und deutschem Recht. CH Beck, München 2002, ISBN 3-406-49366-1 , S.   49   f .
 80. Zitiert nach Rechtsinformationssystem der Republik Österreich , Dokumentnummer: JJT_20041019_OGH0002_0040OB00182_04Z0000_000 , abgerufen am 14. Juni 2010.
 81. Martin Steiger: Urheberrecht: Überblick über den neuen Lichtbildschutz in der Schweiz . Auf: Steigerlegal.ch , 10. Januar 2020.
 82. Hölty §52 Rn 10 in: Ulrich Loewenheim: Handbuch des Urheberrechts . Beck 2010, ISBN 978-3-406-58518-0 .
 83. Hölty §52 Rn 62 in: Ulrich Loewenheim: Handbuch des Urheberrechts . Beck 2010, ISBN 978-3-406-58518-0 .
 84. Jean Lux Putz: Das Luxemburgische Urheberrecht – eine Einführung. (PDF) S. 3 , abgerufen am 13. Januar 2018 .
 85. zitiert nach: Abraham Drassinower: Sweat of the Brow, Creativity, and Authorship: On Originality in Canadian Copyright Law ( Memento vom 26. März 2012 im Internet Archive ) (PDF; 190 kB). In: University of Ottawa Law & Technology Journal. Volume 1 (2003–2004), S. 105 [122].
 86. Walter v. Lane, [1900] AC 539 at 545.
 87. Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co. online bei der Cornell University.
 88. Ginsburg 2003, S. 17.
 89. CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada, 2002 FCA 187, [2002] 4 FC 213
 90. Ginsburg 2003, S. 18f.
 91. Robbin Singh: UNDERSTANDING THE CONCEPT OF ORIGINALITY UNDER COPY RIGHT LAW IN INDIA. (PDF) In: Law Mantra Journal. LAW MANTRA, abgerufen am 13. Januar 2018 (englisch).