Þetta er frábær grein sem vert er að lesa.

Gjafahagkerfi

frá Wikipedia, ókeypis alfræðiorðabókinni
Fara í siglingar Fara í leit
Fyrsta útgáfa Essai sur le don af Marcel Mauss

Hugtakið gjafahagkerfi (einnig „menning gjafgjafar“ ) lýsir félagsfræðilegri kenningu sem er kennd við uppbyggingarhagnýtni . Gjafahagkerfið er því félagslegt kerfi þar sem vörum og þjónustu er miðlað án þess að hafa beint eða framtíðarþekkjanlegt (peningalega) tillit, en í raun að mestu leyti með seinkun á gagnkvæmni . [1] [2] Til lengri tíma litið er það þá skipti á skiptum , en frá vöruskiptum er öðruvísi - það kallast gjafaskipti á móti vöruskiptum . [3] Gjafahagkerfið byggir oft á meginreglunni um almenna samstöðu . Upphaflega var hugtakið notað um yfirgnæfandi fyrirbæri í forsögu- og ættarsamfélögum þar sem búist var við félagslegri eða efnislegri tillitssemi eins og karma , álit eða tryggð og annars konar þakklæti . Mannfræðingum og öðrum vísindamönnum hefur tekist að sýna fram á gjafaskipti í menningu samtímans líka. [4]

Uppruni hugtaksins

Hugtakið „gjafahagkerfi“ er nefnt í fyrsta skipti í Essai sur le don (1923/24) Marcel Mauss í tengslum við rannsókn á skiptum og dreifingu gjafa meðal indverskra ættlinga Tlingit , Haida , Tsimshian og Kwakiutl í norðri Ameríku. Mauss hefur þjóðfræðilega skoðað kerfislegt mikilvægi gjafaskipta og sett viðmið samkvæmt því að gjafaskipti eru í grundvallaratriðum frábrugðin vöruskiptum . Í gjafahagkerfum er vissulega búist við yfirvegun en hún er yfirleitt ekki efnislegs eðlis og umfram allt ekki formfest á sama hátt.

Þekktasta dæmið hans er potlatch , hátíð einstakra indverskra ættkvíslar sem endurtaka sig reglulega, þar sem gjafaskipti fóru úr böndunum til að keppa um örlæti og sóun . [2] Mauss gerir ráð fyrir að gjafaskipti séu grundvallarfélagslegt mannfræðilegt mynstur og að gjöfin sé í senn tengslaskapandi þáttur og leið til að birta félagslega fjarlægð .

Bronisław Malinowski , sem rannsakaði fyrirbæri kula skipti , sem hann uppgötvaði í Trobrianders garðyrkju , kemst að svipuðum niðurstöðum. [5]

Skilgreining á hugtökum

Munurinn á vöruskiptum og gjöfum skýrist að hluta til af gagnstæðri túlkun á „ vörum “ og „gjöfum“. [6] [7] [8] Fjallað er um gjöfina á annan hátt í vísindasamfélaginu. [9] Sumir vísindamenn líta á gjöfina sem hreina eiginhagsmuni , aðrir líta á gjöfina frá sjónarhóli skiptiskenningar, aðrir tengja gjöfina aftur við efnahagslegan útreikning sem er áfram bannorð. Stundum er gjöfin túlkuð sem gatnamót milli eiginhagsmuna og altruisma og í öfgafullustu tilfellum skilin sem gjöf án væntingar um gagnkvæmni og þannig sett fram sem hugsjón .

Skipti á vörum og gjöfum

Bæði vöruskipti og gjafaskipti fela í sér hvort um sig millifærslu, sem vænta þarf endurgjalds fyrir. Eins og þegar hefur verið nefnt í upphafi getur þessi umfjöllun einnig farið fram með seinkun og tengst atburðum. [10] Þegar skipt er um gjafir er bæði verðmæti endurgjaldsins og uppfyllingartíminn látinn taka á móti gjöfinni. Dæmi um þessa seinkun íhugunar er boð til kvöldverðar meðal vina. Greiðslan getur einnig átt sér stað óbeint, það er að segja að viðtakandi gjafarinnar þarf ekki að veita neitt á móti, en gjafinn fær viðurkenningu í samfélaginu í gegnum verðlaunin. Líta má á (að hluta til fyrrverandi) skilyrðislausa gestrisni við Miðjarðarhafið, [11] araba, [12] persneska [13] og indverska [14] sem dæmi um þetta.

Gjöf og viðskipti

Gjöfin flytur - eins og hugtakið er notað - merki um virðingu og lotningu gagnvart annarri manneskju. Aftur á móti veita viðskiptin venjulega enga utanaðkomandi staðfestingu. Gjöfin getur verið ódýr, efnisleg eða táknræn. Hins vegar tengist það kostnaði , þ.e. upphaflega neikvæðar afleiðingar aðgerðar með hliðsjón af ákveðinni áætlun og ákvarðanatöku svæði. En gjöf er viðurkenning og viðurkenning er af skornum skammti úrræði . [15] Skortur á viðurkenningu er vegna takmarkaðs tíma og sálrænnar orku. Að þessu leyti er einnig hægt að skilja gjöfina sem viðurkenningu sem form umhugsunar um eitthvað - þ.e. í þakklætisskyni.

Strangur aðgreining á gjöf og vöru, eins og Marcel Mauss bendir til, byggist aðallega á ríkjandi kenningu á sínum tíma og vanmat á tvíeðli gjafarinnar og skiptum á gjöfum. [16] Til dæmis lítur Maurice Godelier á gjöfina sem blöndu af bæði, gjöf og vöru. Gjöfin samanstendur af gjöfinni sem ekki er hægt að mæla peningalega séð og efnahagslegu hagræðinu sem hægt er að mæla peningalega séð. [17] Meðan á skiptunum stendur fær skiptihluturinn eða viðtakandi gjafarinnar, auk virkni skiptihlutarins, sérstöðu og sérstaka sjálfsmynd. [18]

Eldri efnahagsleg skoðun

Í lok 19. og byrjun 20. aldar fór fram öflug vísindaleg umræða um skiptin á gjöfum. Þetta mótaðist af mismunandi hugmyndum um hin ýmsu vísindasvið. Önnur hliðin var fulltrúi hagfræðinganna, sem aftur á móti höfðu nokkuð mismunandi skoðanir sín á milli, en hina hliðina af félagsfræðingum og heimspekingum.

Eining siðferðis og efnahags

Sjónarmið eins og Bronisław Malinowski, sem lýsti gjöfum sem tilgangslaust formi vöruskipta [5] og greindi frá samfélagsformum sem myndu bjóða upp á aðra lífshætti í mótsögn við þá ríkjandi efnahagskerfi í Evrópu, gegndu einnig hlutverki upphafspunktur gagnrýninnar, eins og ummæli Marcel Mauss um meginreglur skynsemishyggju og verslunarhyggju . Mauss gagnrýndi sérstaklega þá staðreynd að hugtök eins og „einstaklingur“ og „hagnaður“ verða sífellt mikilvægari og að þetta skaði ekki aðeins samfélagið heldur skaði einstaklinginn sjálfan. [19] Skoðanir Mauss á þessu sviði fara saman við skoðanir frænda síns og kennara Émile Durkheim , stofnanda empirískra félagsvísinda, sem gagnrýndi framsækinn aðskilnað siðferðar og efnahagslífs og hafnaði hugmyndinni um einstaklingshyggju . [20] Með gagnrýni á einstaklingshyggju sameinast Durkheim fulltrúum söguskóla hagfræðinga , sem til dæmis Gustav von Schmoller tilheyrði og þar sem Durkheim hafði stundað nám. Kjarnahugmynd söguskólans var hugmyndin um strangan siðferðilegan skilning á efnahagslífinu, það er að segja tengingu eða einingu siðferðis og efnahagslífs. [21] Karl Bücher gekk einnig til liðs við Schmoller sem gagnrýnandi á núverandi efnahagsskipulag, sem einbeitti sér meira og meira eingöngu að skipulegum skiptum. Til vara, Schmoller og bækur lögðu til flutning þjónustu og vöru í ógreiddum skilningi. Af þessu ætti síðan að skapast óbein, siðferðileg skylda gagnaðila til að veita einnig þjónustu fyrir gjafirnar sem berast eða fyrirgefa vörur.

Heildarafköstarkerfi

Marcel Mauss skilgreinir gjafaskipti sem „système des prestations totales“ (kerfi heildarárangurs). Þessi meginregla kerfisins um heildarárangur er byggð á því að skipti á vörum og þjónustu eiga sér ekki stað í eingöngu efnahagslegum skilningi heldur fara fram sjálfviljug í formi gjafa og gjafa. Mauss leggur sérstaka áherslu á að þetta kerfi snýst ekki bara um að gefa („þrumur“) og þiggja („recevoir“) gjöf, heldur er einnig svarið („rendre“) þar sem þriðji þátturinn er sérstaklega mikilvægur.

Nýlegri efnahagsleg sjónarmið

Með endurupptöku vísindalegrar umræðu um gjafaskipti á sjötta áratugnum til tíunda áratugarins var kerfi gjafahagkerfisins stundum tekið upp aftur frá hagfræðilegu sögulegu og hagfræðilegu sjónarmiði.

Ekki er hægt að mæla ánægju (peningalega séð) og því ætti að líta á það sem óverulegan ávinning.

Gjafaskipti og fullkomin verð mismunun

Mynd 1: Fullkomin verð mismunun við einokunarskilyrði

Í tilviki fullkomna verðmismunun undir einokun aðstæður, té (sá sem gefur gjöfina) fær fyrirvara verð (einstaklingur þakklæti) frá hverjum viðskiptavini (sem maður fær að gjöf). Þannig að hann fær ekki markaðsverðið , heldur einstaklingsverðið á eftirspurnarferlinum . Með öðrum orðum, einstaklingsins þakklæti gjafar viðtakanda samsvarar nákvæmlega hámarksverði sem hann væri tilbúinn að borga.

Þetta þýðir einnig að allir hagnaður kemur frá einokun (gjafa) og það er ekki neytandi afgangur. Í markaðshagkerfi er fullkomin verð mismunun við einokunaraðstæður sjaldgæf. Vegna þess að til að hægt sé að ná þessari verð mismunun verður að uppfylla tvö skilyrði: einokunaraðilinn verður að vita fyrirvara hvers kaupanda og koma í veg fyrir gerðardóma , þ.e.a.s. endursala og viðskipti milli kaupenda verða útilokuð. [2] Annað skilyrðið fyrir skiptum á gjöfum er gefið af því að sérhver veitandi er einokun. Þetta þýðir að viðurkenningin sem hann veitir er einstaklingsbundin og getur enginn veitt öðrum; í samræmi við það er ekki hægt að versla eða selja það aftur. Fyrsta skilyrðið, að vita fyrirvaraverðið, er aðeins erfiðara að uppfylla; Það er hins vegar gert ráð fyrir að viðurkenningin sem veitt er nálægist þarfir viðtakandans með einstaklingsreynslu og athugunum. Þegar gagnkvæmni á sér stað verður fyrri viðtakandi gjafarinnar, nú gjafagjafinn, aftur einokun. Þetta þýðir að nú safnast allur hagnaður af þessu. Þessi endurtekna gagnkvæmni gerir það að verkum að gagnaðilarnir tveir fá til skiptis afgang af framleiðendum í gjafaskiptum og skilvirkt jafnvægi skapast. Hins vegar er enn óvissa um hvort gjöfin verði endurgoldin og hversu lengi endurgreiðsluferlið mun vara.

Skipti á gjöfum og viðskiptum

Mynd 2: "Takmörk gjafaskipta og viðskipta"

Avner Offer hefur skoðað samspil og takmörk gjafaskipta og viðskipta byggt á aðliggjandi heuristic mynd (mynd 2). The abscissa (lárétt ás) mælir megindlega framboð af ákveðinni gott (eða allar vörur) innan markaðshagkerfi gengi (verslun) eða innan skiptast á gjöfum. Vígslan (lóðrétt ás) gefur til kynna verðið (verðgildi). Myndin inniheldur tvo punkta milli framboðs og eftirspurnar , hvor fyrir markaðsbundin skipti og skiptast á gjöfum . Þegar um er að ræða gjafaskipti , öfugt við markaðsbundin skipti, eru bæði framboð og eftirspurn aðgerðir óteygnari , sem þýðir að framboð eða eftirspurn bregst óhóflega við verðbreytingum.

Kaflinn um abscissa milli þar til felur í sér þær vörur eða þjónustu sem aðeins gjafaskipti geta skilað (t.d. rómantísk ást ). Lóðrétt beina línan er markaðsmörk og eftirspurnarferill markaðarins. Þar á milli og það er skörun á framboðsferli markaðarins og eftirspurnarferill skiptanna á gjöfum . Þetta stafar af því að sumar vörur eða þjónusta er boðin með eða án viðurkenningar. Kaflinn myndi samkvæmt því ekta hagkerfi með skiptum á gjöfum og markaðshagkerfisskiptum og beinni línu tákna mörkin milli gjafaskipta og markaðshagkerfis. Yfir mörkin á eftirspurnarferill gjafaskipta rennur niður í átt að jafnvægisverði markaðarins . Þessum hluta kröfunnar utan gjafaskipta er ætlað að gera það ljóst að hagnýting viðurkenningar í söluferlinu sem svokölluð „gervi-viðurkenning“ getur verið gagnleg við verð mismunun. Dæmi um þessa viðurkenningu væri hádegismatur í viðskiptum. Hér fer fram afhending gjafarinnar (máltíðarinnar) í von um gagnkvæmni, hér er gengið frá samningi.

Markaðshagkerfi jaðarkostnaður ferlinum er teygjanlegri (flatari) en gjafaskiptatilboðsferillinn . Þegar framleiðni eykst færist hún yfir í og framleiðslumörk líka . Þetta samsvarar venjulega sögulegri umbreytingu frá for-iðnaðar samfélagi til samfélags sem er markaðsmiðaðra. [2]

gagnrýni

Gagnrýni á nýklassíska greiningu og flokkun atvinnustarfsemi innan gjafahagkerfis er aðallega lýst af mannfræðingum. [23] Notkun nýklassískra fyrirmynda á fornleifakerfi efnahagslífs og skiptinga krefst venjulega óviðeigandi og brenglaðrar hlutgerðar á óefnislegum samböndum. [24]

Félagsfræðileg yfirvegun

Émile Durkheim , frændi og kennari Marcel Mauss

Litið er á verk Marcel Mauss Essai sur le don sem upphafspunkt félagsfræðilegrar athugunar á gjafaskiptum og gjafahagkerfi. Sem félagsfræðingur og þjóðfræðingur , mótaður af kennara sínum og frænda, Émile Durkheim , sem þegar hélt fyrirlestur um skiptin á gjöfum, tókst Mauss að búa til almennt hugtak um gjafaskipti og festa það í sessi í efnahagslegu, lagalegu, siðferðilegu og félagsfræðileg vísindi. Ritgerðir hans eru þó aðallega félagsfræðilega og menningarlega mótaðar. Af ofangreindri gagnrýni á einstaklingshyggju, einkum fulltrúa söguskólans, þróuðust mismunandi félagsfræðilegar kenningar með tilliti til félagslegs kerfis gjafahagkerfis og hvatningar og gagnkvæmni gjafaskipta.

Gjafahagkerfi frá skynsemis- og nytjasjónarmiði

Forsendan um skynsemi segir að skynsemissinnaður leikandi einstaklingur velji þann kost fyrir gefnar aðrar aðgerðir, þar sem verðmæti árangurs aðgerðarinnar og líkurnar á árangri aðgerðarinnar eru mestar. [25] Af skynsamlegri aðgerðarreglu var ályktað að gjafaskipti og viðskipti fara fram á þann hátt að það samsvari einstaklingsbundnum ávinningi fyrir hvern einstaka aðila. [26] Þar sem maðurinn er gagnsemi hámark í nytjahyggju , þá hefur hann eðlilega andúð á tapaðstæðum. Þó er hægt að samþykkja tímabundið tap ef það leiðir til þess að komið er á arðbæru samstarfi. [27]

Gjafahagkerfi út frá normativisti og sameiginlegu sjónarmiði

Pierre Bourdieu gerir ekki ráð fyrir neinni skýrri sjálfvirkni (að gefa og endurgjalda gjöfina með því að gefa í staðinn), þar sem einnig verður að taka tillit til óvissunnar um endurgreiðsluna, en gerir ráð fyrir að stór hluti gjafanna í gjafahagkerfi sé endurgoldinn. Samkvæmt hugmyndum hans er gagnkvæmni byggð á tveimur meginreglum: tímatöfinu áður en mótgjöf er gefin og munurinn á mótgjöfinni og fyrstu gjöfinni. Ef farið er eftir þessum meginreglum kemur upp kerfi sem, þegar það er gefið gjöf, leyfir ekki mótgjöfinni að birtast sem eitthvað í staðinn. Það er, gjöfin verður ekki endurgreidd. Gefandinn og viðtakandinn - á grundvelli tímatöfsins og án samninga - gefa gjafir sínar af örlæti. Að sögn Bourdieu er þetta þó fjarri raunveruleikanum og að gefa felur alltaf í sér að taka tillit til hugsanlegra stefnumótandi kosta. Að sögn Bourdieu hylur ferlið við félagslega gjöf viljandi gagnkvæmni. Hann lætur leikara gjafahagkerfisins af ásetningi, sameiginlegum misskilningi og leyna raunverulegum staðreyndum: skilmálum skiptanna, óbeinni háð því að gefa og taka. [28]

Vísindalegu rannsóknirnar á blóðgjöf standa gegn kenningu Bourdieu. Litið er á blóðgjöfina sem gjöf í hreinu formi, þar sem blóðgjafinn þekkir ekki viðtakandann og fær aðeins táknrænar bætur. Blóðgjöf er því hið klassíska dæmi um altruíska hegðun gagnvart nafnlausum öðrum í nútíma samfélagi. [29]

Bandaríski félagsfræðingurinn Alvin W. Gouldner lítur á gagnkvæmni sem siðferðilega norm sem samanstendur af tveimur lágmarkskröfum: „Maður ætti að hjálpa þeim sem hafa hjálpað einum og maður ætti ekki að móðga þá sem hafa hjálpað einum.“ [30] Gouldner fer út frá því að - ef þessi siðferðilega norm er innviða af aðilum í gjafahagkerfinu - þessi norm dregur úr áhættunni sem fylgir því að gefa gjöf í fyrsta skipti með því að skapa traust og skapa skyldu. Gouldner gengur enn lengra og gerir greinarmun á hvatastigi og áhrifastigi. Til dæmis getur ferlið að gefa upp á hvatastigi af góðgerðarstarfi, en á áhrifastigi getur það haft ótilhlýðileg áhrif gagnkvæmrar gagnkvæmni. [30]

Takmörk gjafahagkerfisins

Skipti á gjöfum geta leitt til skuldbindingar, með öðrum orðum skuld . Gefandinn fær tilfinningalega og efnislega ávinning eða forskot á viðtakandann með gjöfinni. Með dreifingu gjafa í eitt skipti, en sérstaklega endurtekið, myndast skuldabréf í mismunandi formum: í skilningi samningsbundinnar skuldbindingar (fjárhagslegs) og í skilningi mannlegra skuldbindinga (tilfinningaleg). Þetta getur farið svo langt að skiptast á gjöfum leiðir veikara aðila í stöðugri hierarchic kúgun . [31] [32]

Öflugt gjafahagkerfi, eða efnahagskerfi sem er aðallega byggt á gagnkvæmni, getur hrakið markaðinn og viðskipti . [4] Sem dæmi sjá mannfræðingar félagsleg mannvirki þar sem stjórn almennrar gagnkvæmni ríkir, eins og Cosa Nostra á Ítalíu, rússneska mafían [33] og þríhyrningarnir í Kína [34] [35] .

Mannfræðileg skoðun

Í mannfræði er einnig gerður greinarmunur á tvenns konar skiptum: markaðshagkerfisskipti og gjafaskipti. Uppruni svokallaðrar mannfræðilegrar „gjafar á móti vöru“ umræðu nær Marcel Mauss. Mauss mótmælti þeirri skoðun talsmanna frjálsra markaða að manneskjur séu drifnar áfram af hagnaðarleit og að því sé hægt að greina öll mannleg samskipti og hvatir þeirra út frá efnahagslegu sjónarmiði. [36]

Karl Marx (1875)

Hugmyndinni um að skiptin á gjöfum sé efnahagslegt form sem er andstætt markaðsskiptum var einkum fjölgað af Christopher Gregory [37] [38] [39] og Marilyn Strathern [40] . Gregory lítur á gjafaskipti sem persónulegt samband á ör-félagslegu stigi en vöruskipti eru hluti af viðskiptum og ópersónulegum samböndum. Flokkun Gregory og aðgreiningarviðmið byggist að miklu leyti á verkum Karls Marx . [41]

Mikill greinarmunur á gjöfum og vörum, sem Christopher Gregory kynnti, hefur ítrekað verið dreginn í efa og gagnrýnt af mannfræðingum undanfarin ár. [42] Sú skoðun að skipta því í tvö mannvirki og greina þannig á milli félagslega festa og menningarlega þróaðra gjafahagkerfis annars vegar og ópersónulegs, skynsamlegs markaðshagkerfis hins vegar, byggist á vestrænum, þjóðernislegum forsendum, gervilegri formfestingu á hugtakið „hrein gjöf“ iðnvæddu vestræna samfélagi og rómantíkun á skiptum gjafa í fornöld. [43] [44] [45] [46]

Gagnrýnendur fullyrða einnig að strangur aðskilnaður Christopher Gregory og Strathern léttvægi skipti á gjöfum, [47], [48], [49] en að gjafir til iðnvæddra samfélaga tengist mjög mikilvægum efnahagslegum aðgerðum. Til dæmis eru jólagjafir einn mikilvægasti efnahagslegur drifkraftur smásölu í Bandaríkjunum. [50] Ennfremur má finna mörg dæmi í vestrænum samfélögum sem sýna einkenni gjafahagkerfisins, svo sem upplýsingaskipti í vísindasamfélaginu [51] og ókeypis notkun skráa og upplýsinga á Netinu. [52]

Mannfræðileg samstaða virðist vera málamiðlun. Skipti á gjöfum og vörum eru ekki tvö gjörólík samfélagsform sem útiloka hvort annað heldur aðeins tvær hugsjónaðar tegundir skipta. [42] Í raun og veru er hvert efnahagskerfi blanda af hvoru tveggja. [45] Tvenns konar skipti eru samtvinnuð og báðir þættirnir finnast oft í skiptum. [53] [54] [55]

Söguleg skoðun gjafahagkerfisins

Í grundvallaratriðum sýna bæði söguleg og samtímaleg sjónarmið að hugsjón efnahagskerfis sem byggist eingöngu á gjafahagkerfiskerfinu sem byggist á hreinni gjöf, þ.e. án væntingar um gagnkvæmni, hvorki var til í fortíðinni né í núinu. Engu að síður draga mannfræðingar ítrekað hliðstæður við gjafahagkerfi.

Gjafahagkerfi í fornöld

Líklega eru tilvísunar- og vísindalega skoðuðu gjafahagkerfiskerfin kúlaskipti og potlatch. Það sem þessi tvö fyrirbæri eiga sameiginlegt er að, öfugt við hreina gjöf í skilningi fórnar eða fórnar, þá tákna þau félagslegt kerfi, stundum efnahagskerfi innan efnahagslegrar reglu .

Kula skipti

„Soulava“ (hálsmen) sem er borið áfram í Kula

Í Trobriander kula kauphöllinni, þar sem dýrmætur kræklingur er fluttur frá manni til manns í stórum hring yfir hundruð kílómetra, er samband milli hvers pars viðskiptafélaga díadískt . Þetta þýðir að hvert skiptiferli er samsett úr tveimur aðallega andstæðum stöðum og þar af leiðandi kemur jafnvægi á verðmæti við hverja tilfærslu. [56] Verðmæti Kula stafar af tengslum við vinnuna sem felst í framleiðslu , hráefnisskortur og sérstaka sögu afhendingarferlisins, sem stafar aðallega af árlegri endurteknum heimsóknum til viðskiptaaðila nágrannaeyja.

Gjafirnar sem skiptast á í Kula eru enn hálsmen (soulava) og armbönd (mwali) sem eru gerð en hvorki sérstaklega sjaldgæf efni sem mikil handverk hafa. Malinowski sér þrjú mikilvæg félagsleg störf í kula skiptunum. Í fyrsta lagi þjónar það til að viðhalda vinsamlegum samskiptum, friðsamlegum samskiptum og fjarsamskiptum við viðskiptalönd milli íbúa einstakra eyja. Í öðru lagi er einnig hægt að tengja viðskipti við Kula meðan á árlegum leiðangri stendur og hægt er að skipta um hluti til daglegrar notkunar. Í þriðja lagi lítur Malinowski á kúluna sem sameiningu og réttlætingu á félagslegri stöðu, sem einkennist af eign verðmætustu kræklinganna.

Potlatch

Meðlimir í Klallam ættkvíslinni sem dreifa potlatches (vatnslitamynd eftir James G. Swan)

Marcel Mauss sá ekki aðeins kosti gjafahagkerfisins heldur lagði einnig áherslu á það skýrt að gjafahagkerfi hefur eyðileggjandi karakter og gæti leitt til eyðileggjandi samkeppni. Hann nefndi potlach sem dæmi um óhóflega gagnkvæmni. Í potlach, þar sem gjafaskipti leiða til samkeppni um örlæti og sóun, kenndi hann eyðileggjandi eðli eingöngu gagnkvæmni, heldur samspil trúarlegra, efnahagslegra, hernaðarlegra, siðferðilegra og pólitískra þátta.

Mauss telur tvær grunnkröfur nauðsynlegar til að gjafahagkerfið virki í Potlach. Í fyrsta lagi nægilegt framboð á náttúruauðlindum til að styðja við líf, svo sem fisk og villibráð , og í öðru lagi þétta og stigveldilega uppbyggingu samfélagsins. Mikill afgangur af matvælaframleiðslu ættkvíslanna sem skipulögðu potlach gerði það kleift að koma á fót yfirstéttinni , sem þurfti ekki að taka þátt í daglegum vinnubrögðum matvæla. Að halda gjafahátíð gerði kleift að koma á fót stigveldi og öðlast æðri stöðu, sem birtist með titlum. Í Kwakiutl ættkvíslunum voru til dæmis 651 titlar sem lýstu ákveðinni stöðu í félagslegu stigveldi. Samt sem áður voru pottlógar ekki gagnkvæmir og enginn skráði hver gaf potlatch og hversu oft. Þetta var einnig vegna þess að það átti sér stað tiltölulega sjaldan og ekki var hægt að sjá fyrir tilefni, svo sem dauða höfðingja.

Nútíma ritgerðir og þróun

Gjafaskipti og vöruskipti eru ekki tvö gjörólík kerfi sem útiloka hvort annað heldur aðeins tvær hugsjónaðar tegundir skipta. Í raun og veru - samkvæmt ritgerðinni - er hvert efnahagskerfi blanda af hvoru tveggja.

Mannfræðirannsóknir bera saman fyrirbæri nútímans við gjafahagkerfiskerfið og komast að þeirri niðurstöðu að enn í dag eru millifærslur sem ekki eru byggðar á beinni gagnkvæmni, til dæmis í formi líffæragjafar og blóðgjafa, góðgerðarstarfsemi , skráadeilingar [57] og arfleifð . Oftast á tímum nú á dögum skiptast gjafir á í samhengi við gagnkvæmni . [4]

Für seine Analyse der inneren Mechanismen der Open-Source-Bewegung zieht Gerd Sebald eine Analogie zur Geschenkökonomie der archaischen Gesellschaften nach dem Muster von Marcel Mauss' Untersuchungen heran. Er schlägt vor, die Hackerkultur als eine Gabentauschkultur zu fassen: Das meiste Ansehen genieße derjenige, der der Gemeinschaft die größten Geschenke bereite. [58]

Die Vorläufer der heutigen Umsonstläden entstanden Ende der 1960er Jahre im Zuge der Protestbewegungen der Sechzigerjahre in den USA. Ausgangspunkt waren die Kritik am Geld als Tauschmittel und idealisierte Vorstellungen. So gründete die anarchistische Bewegung der Diggers, eine Guerilla-Theatergruppe, neben vielen anderen „freien Aktivitäten“ wie dem Free Medical Center , Free Stores in San Francisco und einen in New York. Auch in Australien gab es Anfang der 1970er Jahre einen solchen Free Store in Melbourne , der ebenfalls aus der anarchistischen Bewegung und deren Kapitalismuskritik hervorging. 2010 gab es sie auf der ganzen nördlichen Welthalbkugel und in Deutschland in jeder größeren Stadt. [59] [60]

Siehe auch

Literatur

 • Marcel Mauss : Die Gabe. Form und Funktion des Austauschs in archaischen Gesellschaften . Suhrkamp, 2009, ISBN 3-518-28343-X , S.   208 (französisch: Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques (1925) . Lewis Hyde nannte das Buch Das klassische Werk über Gabentausch. ).
 • Lewis Hyde : The Gift. Imagination and the Erotic Life of Property . Vintage, 1983, ISBN 0-394-71519-5 , S.   328 (Insbesondere Teil 1: A Theory of Gifts ).
 • Theodor Waitz : „Anthropologie der Naturvölker“ Von Theodor Waitz, Georg Karl Cornelius Gerland, Georg Gerland. Veröffentlicht 1862.
 • Frank Adloff, Steffen Mau: Vom Geben und Nehmen. Zur Soziologie der Reziprozität . Hrsg.: Jens Beckert, Rainer Forst, Wolfgang Knöbl, Frank Nullmeier und Shalini Randeria . Band   55 . Campus, 2005, ISBN 3-593-37757-8 , S.   308 .
 • Charles Eisenstein : Die Ökonomie der Verbundenheit, Wie das Geld die Welt an den Abgrund führte - und sie dennoch jetzt retten kann . Scorpio, Berlin / München 2013, ISBN 978-3-943416-03-9 (englisch: Sacred Economics – Money, Gift, and Society in the Age of Transition . 2011. Übersetzt von Nikola Winter).
 • Christian Siefkes : Beitragen statt tauschen. Materielle Produktion nach dem Modell Freier Software. AG SPAK Bücher, 2008, ISBN 978-3-930830-99-2 , S.   186 ( peerconomy.org [PDF]).

Weblinks

Einzelnachweise

 1. David Cheal: "The Gift Economy" (1998), Routledge, S. 105.
 2. a b c d A. Offer "Between the Gift and the Market: The Economy of Regard", The Economic History Review, New Series, Vol. 50, No. 3 (Aug., 1997), S. 450–476
 3. Frank Hillebrandt : Praktiken des Tauschens. Zur Soziologie symbolischer Formen der Reziprozität . 1. Auflage. VS Verlag für Sozialwissenschaften , Wiesbaden 2009, ISBN 978-3-531-16040-5 , S.   94 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche [abgerufen am 20. Juli 2019]): „Zur Entwicklung eines allgemeinen Begriffs des Tausches muss zusätzlich berücksichtigt werden, dass die Praxis des Tausches in der Gegenwartsgesellschaft mit der kultursoziologischen Rekonstruktion des Warentausches nicht hinreichend analysiert ist.“
 4. a b c R. Kranton: Reciprocal exchange: a self-sustaining system. In: American Economic Review. Band 86, Nr. 4 (September), 1996, S. 830–851.
 5. a b B. Malinowski, Argonauten des westlichen Pazifik: ein Bericht über Unternehmungen und Abenteuer der Eingeborenen in den Inselwelten von Melanesisch-Neuguinea . Mit einem Vorw. von James G. Frazer. Aus dem Engl. von Heinrich Ludwig Herdt. Hrsg. von Fritz Kramer, Erstveröffentlichung 1922.
 6. Frank Hillebrandt : Praktiken des Tauschens. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2009, ISBN 978-3-531-16040-5 , S.   94 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche [abgerufen am 20. Juli 2019]): „Denn wir kaufen oder verkaufen nicht nur Waren, sondern tauschen auch Güter und Dienstleistungen als Gaben und Geschenke.“
 7. Georg Müller-Christ , Annika Rehm: Corporate social responsibility as giving back to society? Der Gabentausch als Ausweg aus der Verantwortungsfalle (= Nachhaltigkeit und Management . Band   7 ). Lit Verlag , Münster 2010, ISBN 978-3-643-10459-5 , S.   58 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche [abgerufen am 23. Juli 2019]).
 8. Dorothea Deterts: Die Gabe im Netz sozialer Beziehungen. Zur sozialen Reproduktion der Kanak in der paicî-Sprachregion um Koné (Neukaledonien) (= Göttinger Studien zur Ethnologie . Band   8 ). Lit Verlag, Münster 2002, ISBN 978-3-8258-5656-4 , S.   22 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche [abgerufen am 23. Juli 2019]): „Die Konzepte, die dieser Opposition zugrundeliegen, gehen auf die Definition der Ware von Karl Marx und der Gabe von Marcel Mauss zurück, […]“
 9. Georg Müller-Christ, Annika Rehm: Der Gabentausch als Ausweg aus der Verantwortungsfalle . Münster 2010, ISBN 978-3-643-10459-5 , 4. Theorie der Gabe , S.   57   ff . ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche [abgerufen am 23. Juli 2019]): „Der Begriff der Gabe und die Erklärung dafür, warum Menschen anderen etwas geben ohne dafür eine Bezahlung zu erhalten, wurde in verschiedenen Theorietraditionen unterschiedlich aufgegriffen und bewertet.“
 10. So z. B. das Hxarosystem welches sowohl bei den San der Kalahari als auch bei den Enga von Papua-Neuguinea vorzufinden war. Hierbei handelte es sich auch um Gabentausch mit Gegenleistungen, diese wurde aber nur dann eingefordert, wenn die Umstände (schlechte persönliche Situation) gegeben waren. Siehe dazu: P. Wiessner: Connecting the connected : The inheritance of social ties among the Ju/'hoan Bushmen and the Enga of Papua New Guinea , unpublished paper, Department of anthropology, University of Utah.
 11. J. du Boulay: Strangers and gifts: hostility and hospitality in rural Greece , J. Med. Stud., 1 (1991), S. 37–53.
 12. A. Gingrich: Is wa milh: Brot und Salz. Vom Gastmahl bei den Hawlan bin Amir im Jemen , Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, 116 (1986), S. 41–69.
 13. M. Simpson-Herbert: Women, food and hospitality in Iranian society , Canberra Anthropology, 10, (1987), S. 24–34.
 14. J. Pitt-Rivers: The stranger, the guest and the hostile host: introduction to the study of the laws of hospitality , in JG Peristiany, ed., Contributions to Mediterranean sociology (Paris, 1968), S. 13–30.
 15. S. Gifford: "The allocation of entrepreneurial attention", Journal of Economic Behavior & Organization, 19 (1992), S. 265–84.
 16. DK Feil: The morality of exchange , in: George N. Appell, TN Madan: Choice and morality in anthropological perspective: Essays in honor of Derek Freeman , State University of New York Press, 1988, ISBN 0-88706-606-2 .
 17. Maurice Godelier: „Perspectives in Marxist anthropology“ , Issue 18, Cambridge studies in social anthropology, Cambridge University Press, 1977, S. 128.
 18. Jan van Baal: Reciprocity and the position of women , Anthropological papers, Van Gorcum, 1975, S. 54ff., ISBN 90-232-1320-3 .
 19. Vgl. M. Mauss: Die Gabe, Form und Funktion des Austauschs in archaischen Gesellschaften , Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 6. Auflage, Berlin, 1990, S. 135–147.
 20. E. Durkheim: Über die Teilung der sozialen Arbeit, eing. Von Niklas Luhmann, Hrsg.: Franz v. Ludwig, Frankfurt, 1977, S. 39–71
 21. Vgl. H. Winkel: Die deutsche Nationalökonomie im 19. Jahrhundert , Darmstadt, 1977.
 22. Robert H. Frank: Microeconomics and behavior, McGraw-Hill Education, 1. Auflage, 1991, ISBN 0-07-021870-6 , S. 393–395
 23. P. Bohannan, G. Dalton: Markets in Africa. Evanston, IL, Northwestern University Press, 1962.
 24. K. Polanyi, CM Arensberg, HW Pearson: Trade and markets in the early empires. Glencoe, IL, Free Press, 1957.
 25. Vgl. z. B. Homans, GC: Sentiments and Activities: Essays in Social Science. Free Press, New York 1962.
 26. M. Sahlins: Stone Age Economics. Routledge Chapman & Hall, 2003, ISBN 978-0-415-32010-8 .
 27. M. Schmid: Rationales Handeln und soziale Prozesse. VS Verlag für Sozialwissenschaften; ISBN 3-531-14081-7 , 2004, S. 221.
 28. P. Bourdieu: Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft. Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1987, ISBN 3-518-28666-8 (französisch 1980), S. 180 f.
 29. Vgl. RM Titmuss: The Gift Relationship: From Human Blood to Social Policy. Pantheon Books, New York 1971. – Interessanterweise wurde zum Beispiel auch in Studien gezeigt, dass die „Qualität“ der Blutspender sinkt, wenn die Entlohnung für das Blutspenden steigt.
 30. a b AW Gouldner: Die Norm der Reziprozität . In: Reziprozität und Autonomie, Ausgewählte Aufsätze. Frankfurt am Main, Suhrkamp, S. 79–117, cit. 1 S. 98, cit. 2, S. 110.
 31. Ein bekanntes Sprichwort dazu ist “With gifts you make slaves” (deutsche: „Mit Gaben machst du dir Sklaven“). Siehe dazu: RL Kelly: The foraging spectrum: diversity in hunter-gatherer lifeways. Washington, DC 1995.
 32. M. Mauss: The gift: the form and reason for exchange in archaic societies. trans. WD Halls 1990 (Erstveröffentlichung 1925), S. 37.
 33. F. Varese: Is Sicily the future of Russia? Private protection and the emergence of the Russian mafia. Archives Europeennes de Sociologies 35 (1994), S. 224–258.
 34. M. Booth: The Triads: The Chinese criminal fraternity. London 1990.
 35. DH Murray with Q. Baoqi: The origins of the Tiandihui: the Chinese triads in legend and history , (Stanford, 1994).
 36. D. Kaplan: Gift Exchange. In: Thomas Barfield (Hrsg.): The Dictionary of Anthropology. Blackwell Publishing, Oxford 1997, S. 224–225.
 37. Christopher A. Gregory: Gifts to Men and Gifts to God: Gift Exchange and Capital Accumulation in Contemporary Papua. Man 15, 1980, S. 626–652.
 38. Christopher A. Gregory: Gifts and Commodities , Academic Press, 1982, London
 39. Christopher A. Gregory: Savage money: the anthropology and politics of commodity exchange , Amsterdam, 1997, Harwood Academic.
 40. M. Strathern: Qualified value: the perspective of gift exchange. In: C. Humphrey and S. Hugh-Jones (Hrsg.), Barter, exchange and value: an anthropological approach. Cambridge, 1992, Cambridge University Press, S. 169–190.
 41. Christopher A. Gregory: Gifts and Commodities. Academic Press, 1982, London, S. 12: “ Marx was able to develop a very important proposition: that commodity-exchange is an exchange of alienable things between transactors who are in a state of reciprocal independence […]. The corollary of this is that non-commodity (gift) exchange is an exchange of inalienable things between transactors who are in a state of reciprocal dependence. This proposition is only implicit in Marx's analysis but it is […] a precise definition of gift exchange. ” (deutsch: „Marx war in der Lage, eine sehr wichtige Aussage zu entwickeln: dass der Warenaustausch ein Austausch von veräußerlichen Gütern zwischen Wirtschaftssubjekten ist, die in einem Zustand der gegenseitigen Unabhängigkeit […] stehen. Die logische Folge daraus ist, dass Nichtgütertausch [Geschenktausch] ein Austausch von unveräußerlichen Dinge zwischen Wirtschaftssubjekten ist, die in einem Zustand gegenseitiger Abhängigkeit stehen. Dieser Satz ist nur implizit in Marxs Analyse zu finden, aber es ist […] eine genaue Definition der Austausch von Geschenken.“)
 42. a b A. Rus: “Gift vs. commodity” debate revisited , Anthropological notebooks 14 (1), 2008, S. 81–102, ISSN 1408-032X
 43. A. Appadurai: Introduction: commodities and the politics of value. In: Arjun Appadurai (Hrsg.): The social life of things. Cambridge University Press, New York 1986, S. 3–63.
 44. JG Carrier: Gifts in a world of commodities: the ideology of the perfect gift in American society. In: Social Analysis. 29, 1990, S. 19–37.
 45. a b J. Parry: The gift, the Indian gift, and the 'Indian gift'. Man (ns) 21, 1986, S. 453–73.
 46. J. Parry, M. Bloch: Introduction: money and the morality of exchange. In: Jonathan Parry, Maurice Bloch (Hrsg.): Money and the morality of exchange. Cambridge University Press, Cambridge 1989, S. 1–32.
 47. David Cheal: The gift economy , New York, 1988, Routledge, S. 6
 48. F. Bailey: Gifts and Poison , Oxford, 1971, Oxford Basil Blackwell.
 49. D. Miller: Consumption and Commodities , Annual Rev. Anthropology 24, 1995, S. 141–64.
 50. R. Hunt: Reciprocity , In: Thomas Barfield (Hrsg.), The dictionary of Anthropology. Oxford, 1997, Blackwell Publishing, S. 398.
 51. M. Bergquist, J. Ljungberg: The power of gifts: organizing social relationships in open source communities. Info Systems Journal 11, 2001, S. 305–320.
 52. P. Kollock: The Economies of Online Cooperation: Gifts and Public Goods in Cyberspace. In: Marc Smith and Peter Kollock (Hrsg.), Communities in Cyberspace. London, 1999, Routledge, S. 220–242.
 53. N. Thomas: Entangled objects: Exchange, material culture, and colonialism in the Pacific , Cambridge, 1991, MA: Harvard University Press.
 54. D. Miller: Alienable gifts and inalienable commodities. In: Fred R. Myers (Ed.), The empire of things: Regimes of value and material culture. Oxford, England, 2001, Currey, S. 91–105.
 55. JG Carrier: Gifts and Commodities: Exchange and Western Capitalism since 1700. Routledge, London 1995, S. 9.
 56. B. Malinowski: Argonauts of the Western Pacific: An Account of Native Enterprise and Adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea. 1922, S. 95–99.
 57. H. Kovacic: Do ut des – Eine Analyse von Reziprozität und Kooperation beim Tausch im Internet Saarbrücken: VDM, 2009
 58. Gerd Sebald: Open Source als Geschenkökonomie Geschenkökonomie im luftleeren Raum
 59. Umsonstläden (Arbeitskreis Lokale Ökonomie eV, Hamburg)
 60. Umsonstläden (Arbeitskreis Lokale Ökonomie eV, Hamburg) ( Memento vom 23. September 2009 im Internet Archive )