Málvísindi

frá Wikipedia, ókeypis alfræðiorðabókinni
Fara í siglingar Fara í leit

Málvísindi, einnig málvísindi (frá latneska Lingua, tungu, tungu), fjallar mannlegt tungumál í mismunandi aðferðum. Innihald málvísindarannsókna er tungumál sem kerfi, einstakir þættir þess og einingar og merking þeirra. Að auki, málvísindi fjallar um uppruna, uppruna og sögulega þróun tungumálsins, með fjölhæfur notkun þess í skriflegum og munnlegum samskiptum , með skynjun, nám og articulation tungumálsins sem og truflanir sem kann að vera bundin við það.

Sem stór grein málvísinda skoðar almenn málvísindi þætti sem nokkur tungumál eiga sameiginlegt. Það veitir aðferðir sem hægt er að lýsa einstökum tungumálum og bera saman við hvert annað. Grunnþætti í almennum málvísindum eru málfræði kenning , samanburðarprófanir málfræði eða tungumál Formgerðarflokkun og söguleg málvísindi . Tungumálakerfi, málsaga og málnotkun getur einnig lagt áherslu á að ákveðin einstök tungumál séu rannsökuð takmörkuð eða málhópar, eins og í þýsku málvísindum þýska eða sem hluti af rómönsku tungumálunum , rómönsku tungumálunum .

Önnur grein málvísinda er hagnýt málvísindi . Þetta getur einnig fjallað um spurningar sem eru mótaðar þvert á tungumál, til dæmis vísindalegar meginreglur tungumálakennslu á sviði kennslu erlendra tungumála og námsrannsókna eða málmeðferðar í klínískum málvísindum . Sálmálfræði rannsakar meðal annars tungumálakunnáttu smábarna og þau vitrænu ferli sem eiga sér stað þegar fólk vinnur úr tungumáli. Corpus málvísindi og megindleg málvísindi eru svið sem hafa fengið mikilvægi á undanförnum áratugum vegna stækkunar tæknilegra möguleika á sviði vinnslu tungumála. Félagsleg málvísindi , fjölmiðlamálfræði og pólitísk málvísindi fjalla um almenna málnotkun og umskiptasvæði til félagsvísinda .

Málvísindi ná þannig til margra stórra og lítilla undirsvæða, sem í heild eru ósamræmi hvað varðar innihald og aðferð og hafa samband við fjölda annarra vísinda.

Tegund vísinda

Þar sem mismunandi lestrar eru á hugtakinu tungumál og mjög mismunandi þættir tungumálsins eru skoðaðir er ekki hægt að tengja málvísindi við aðeins eina tegund vísinda. Til að mynda er litið á málvísindi sem nám í málkerfinu af mörgum sem undirsvæði semiotics , rannsókn á merkjum, og er þannig hægt að skipa þeim í hóp uppbyggingar- og formvísinda . Ef hins vegar er litið á einstaka tungumálakunnáttu og málnotkun frá sálfræðilegu eða klínísku sjónarhorni, þá á að telja þessi undirsvið málvísinda meðal náttúruvísinda . Þegar litið er á tungumál sem félagslegt og menningarlegt fyrirbæri á hins vegar að meta málvísindi sem menningarleg eða andleg vísindi. Það eru einnig undirsvið málvísinda (t.d. þjóðernis- , stjórnmála- eða félagsmálafræði ) sem hægt er að telja meðal félagsvísinda .

hugtök

Hugtökin málvísindi og málvísindi

„Stofnun fyrir málvísindi“ (áður) og „málvísindadeild“ (nú) sem nöfn sömu háskólastofnunar

Í grundvallaratriðum það eru ekki strangar reglur um nafngiftir þessa aga sjálft í málvísindum. Annars vegar er mjög mismunandi sviðum rannsókna á málvísindum, heldur einnig nálægð þeirra og forskrift í hinum ýmsu einstökum tungumálum philologies (svo sem þýsku, ensku, Rómantík rannsóknir o.fl. .) leyfa málvísindi í heildina, þetta virðist ekki vera lokað. Þess vegna, jafnvel innan fræðastofnana, er fleirtöluform málvísinda oft notað til að tákna ekki aðeins málvísindi, heldur einnig fleirtöluform málvísinda .

Á hinn bóginn eru hugtökin málvísindi og málvísindi að mestu lögð að jöfnu og jafnvel þótt nafngreinar séu nefndar er þeim almennt skilið sem samheiti eins og til dæmis er með hugtökunum söguleg málvísindi og söguleg málvísindi . Hins vegar eru ákveðnar svæðisbundnar óskir. Til dæmis er hugtakið almenn málvísindi minna notað í Austurríki og er almennt nefnt almenn málvísindi . Ákveðin nöfn geta einnig verið valin í einstökum „skólum“ á staðnum.

Oft er þó gerður greinarmunur á hugtökunum tveimur að því leyti að með málvísindum er litið á tungumál og málnotkun sem félagslegt og menningarlegt fyrirbæri. Með þessum skilningi er málvísindi nálægt bókmenntafræði og sérstaklega filology. Aftur á móti er talað með málvísindum að það sé hreint kerfismálfræði , það er að huga að uppbyggingu einstakra tungumála og mismunandi aðgerðum þeirra, svo sem við tungumálanám, framsetningu þess í heilanum, notkun þess eftir félagslegum eða lýðfræðilegir þættir o.s.frv.

Tilnefning undirgreina

Óháð því hvort tilvísun til tvískiptingar milli málvísinda og málvísinda er til eða frá , er hugtakið málvísindi eingöngu notað við tilgreiningu á málvísindum sem hafa áhrif á önnur svið vísinda. Til dæmis er aðeins til eitt félagsvísindi og engin félagsleg eða félagsleg málvísindi . Hvað hugtök varðar, er venjulega aðeins hægt að finna sálfræði , tölvumál , pólitísk málvísindi osfrv.

Stundum, en sjaldan í Austurríki, er undirsvæði almennra málvísinda einnig nefnt fræðileg málvísindi eða fræðileg málvísindi .

Ennfremur er ekki alveg skýrt spurning um hvað átt er við með „beittum“ málvísindum. Annars vegar má skilja það þannig að þau séu undirsvæði sem rannsaka tungumálið sem raunverulega er notað (öfugt við fræðilega uppbyggingu málkerfa, málfræðilíkana osfrv.); á hinn bóginn geta „beitt“ málvísindi einnig þýtt að rannsóknarniðurstöður séu notaðar í reynd (utan málvísinda) (talmeðferð, talgreining í tölvunni osfrv.). Þessi vandi landamæra milli almennra eða fræðilegra og hagnýttra málvísinda er rædd innan fræðigreinarinnar, byggt á umfjöllun á enskumælandi vísindasvæði, einnig undir tilnefningunni andmælt beitt málvísindum (í fyrra tilvikinu) á móti málvísindum sem beitt er (fyrir síðara tilvikið).

Sérhæfður orðaforði

Sérhæfð hugtök eru notuð í málvísindum. [1] Heil röð tæknilegra hugtaka birtist einnig í daglegri málnotkun. Grunnhugtök eru skiljanleg fyrir almenning í gegnum skólamenntunina. Þetta felur einkum í sér nöfn fyrir orðhluta (sögn, nafnorð, osfrv.), Fyrir hagnýta setningarþætti (efni, hlut o.s.frv.) Og önnur orðasambönd úr hefðbundinni skólamálfræði. Að auki eru nokkrir orðasambönd sem málleysingjar geta innsæi skilið í grundvallarmerkingunni (textategund, ræðumaður, málgagn o.s.frv.), Sem geta stundum leitt til villna, því mörg tæknileg orðatiltæki hafa aðra eða viðbótar merkingu innan vísindagreinarinnar en í málfræðilegri daglegu. Að auki kjósa leikmenn tjáningu af þessu tagi út frá reynslu sinni í skólatímum út frá staðlaðu sjónarmiði, þ.e.a.s. litið á það sem er „rétt“ og „rangt“, á meðan þeir hafa venjulega eingöngu lýsandi hlutverk sem tæknilega hugtök innan vísindagreinarinnar. Slík óskýr mörk milli orðræðu og tæknimáls eru ekki sérstakur eiginleiki málvísinda heldur finnast þeir einnig í öðrum vísindum.

Til viðbótar við orðasambönd sem eru nálægt almennri notkun og koma oft einnig frá þýsku , þá er til fjöldi hugtaka sem samanstanda af latneskum eða forngrískum orðþáttum. Nýrri tæknileg hugtök eru oft tekin úr ensku eða þýsku. Aðeins ákaflega lítill hluti sérfræðingaforða (sem þróaðist snemma í vísindasögunni) kemur frá frönsku . Í málfræðilegum útjaðri annarra greina gegnir sérfræðihugtök þeirra einnig mikilvægu hlutverki.

Undirsvæði

Til viðbótar við ósamhæfða nafngift vísindagreinarinnar sjálfrar er skipting málvísinda í greinilega afmarkaða undirgreinar einnig ósamræmi. Oft er slíkur aðskilnaður í sjálfu sér jafnvel umdeildur, sem stafar ekki síst af sterkri þverfaglegri heildarvísindasviði í heild. Margir vísindamenn telja nú þegar að þrjú helstu tungumálasviðin séu afmörkuð

 • Samanburðar málvísindi eða söguleg málvísindi
 • Almenn málvísindi og
 • Hagnýt málvísindi

sem gervi eða óviðeigandi. Þetta samsvarar líka stundum öðruvísi úthlutun einstakra rannsóknasviða á annaðhvort eitt eða annað sviðið. Svo er það z. Til dæmis er ekkert almennt samkomulag um hvort líta eigi á fjölbreytileikafræði sem sérstakt svið hagnýtra málvísinda eða sem hluta af félagsfræðingum .

Filology, sem rannsakar einstök tungumál frá sjónarhóli tungumála jafnt sem bókmennta og menningarfræði, er venjulega ekki metið sem undirsvið málvísinda. Það er fremur talið sérstök fræðigrein með tilliti til vísindasögunnar, sem í Þýskalandi endurspeglast oft í samsvarandi aðskildri háskólabyggingu, jafnvel þó að náin tengsl séu milli heimspeki og málvísinda. Í Austurríki, á hinn bóginn, hafa viðkomandi háskólastofnanir (fyrst og fremst þýska , enska , rómantíska og slavneska fræðin ) yfirleitt bæði heimspekilega, bókmennta og málvísindadeild.

Með tilliti til eftirfarandi flokkunarfræði undirgreina tungumála er mikil samstaða.

Samanburðar málvísindi

Hægt er að skipta samanburðarmálvísindum niður í einstök undirsvæði eftir því hvort diachronísk eða samstillt rannsóknaraðferð er til staðar. Almennu samanburðargreinunum er einnig hægt að tengja almennum málvísindum og sögulegu samanburðargreinunum við sjálfstæða sögulega málvísindi.

Franz Bopp (1791–1865), stofnandi sögu-samanburðar málvísinda
 • Söguleg-samanburðar málvísindi (einnig diachrony )
 • Söguleg málvísindi (í þrengri merkingu), diachronically samanburðarrannsókn á tungumálum með það að markmiði að vinna úr tungumálafjölskyldum og bera saman þróunarlínur eins eða fleiri einstakra tungumála, þ.e. breytingar á hljóðfræði, formfræði, setningafræði, merkingarfræði og stílfræði með tímanum. Þannig að það fjallar um tungumálabreytingar í hvívetna.
Hefðin er einnig útbreidd, sem sameinar þetta efni ásamt undirsvæðum sem taldar eru upp hér að neðan í eitt stórt, sögulegt málvísindi eða sögulegt málvísindi . Undir þessari forsendu höfum við því skilning á sögulegum málvísindum í víðari merkingu.

Á sama tíma er gerð flokkun sem, til viðbótar við almenna málvísindi og hagnýta málvísindi, telur sögulega málvísindi sem þriðja stóra undirsviðið í stað samanburðar málvísinda, en almennu samanburðargreinarnar eru síðan með í almennum málvísindum.

Ferdinand de Saussure (1857-1913), einn af mikilvægustu forsprökkum tungumála structuralism
Noam Chomsky (* 1928), stofnandi frumstæðrar málfræði og byltingarkennd í fræðilegum málvísindum

Almenn málvísindi

Almenn málvísindi, stundum einnig kölluð fræðileg málvísindi , eru helguð rannsókn á tungumáli sem óhlutbundnu kerfi, en einnig til að koma á almennum kenningum um tungumál, en hið síðarnefnda er einnig reynt af yngri undirgreinum hagnýttrar málvísinda, svo sem félagsvísindum eða orðræðugreiningu.

Hefðbundin kjarnasvið almennra málvísinda eru sem hér segir:

Nýlega má einnig líta á eftirfarandi rannsóknarsvæði sem sjálfstæð undirsvæði:

 • Tungumálafræði (einnig málvísindaleg samtalsgreining , samtalarannsóknir), rannsókn á ekta munnlegum samskiptum
 • Málfræði kenning , rannsókn á uppbyggingu málfræði með formlegum líkönum
 • Töluleg málvísindi , þróun tungumála á grundvelli tölfræðilegra kannana með það að markmiði að setja fram kenningu um tungumál sem byggist á þessu
 • Textamálfræði , rannsókn á uppbyggingu, virkni og áhrifum texta og íhluta þeirra

Eftirfarandi undirsvæði eru aðallega á landamærasvæðinu milli annarra eða innihalda nokkur slík:

 • Formgerð , skoðar orðmyndun á hljóðfræðilegu stigi
 • Morphosyntax fjallar um áhrif formgerðaferla á setningafræðilega breytu
 • Heimspeki í tungumáli , könnun á almennum aðgerðum tungumáls og málþáttum og tengslum tungumáls, hugsunar, ímyndunarafls og veruleika

Hagnýt málvísindi

Hagnýta málvísindi er alls ekki að skilja sem einsleitt undirsvið málvísinda, heldur dregur það úr undirgreinum sem fjalla fyrst og fremst ekki um tungumál sem abstrakt kerfi, heldur sjá tungumál í samhengi við „raunverulegt“ umhverfi, þ.e. þau sem eru í raun notuð Dedicate language. Þessi skilningur á „beittum“, þ.e. beittum málvísindum , er andstætt hugmyndinni um málvísindi sem beitt er , sem þýðir hagnýta útfærslu niðurstaðna málvísindalegra rannsókna eins og hún er fáanleg t.d. B. þegar um er að ræða málvísindi (þar sem niðurstöður úr almennum málvísindum eru notaðar í tölvunarfræði), klínísk málvísindi (þar sem rannsóknir þjóna til að þróa meðferðarform), málkennslurannsóknir (til að þróa kennsluefni) eða skrifa rannsóknir og skrifa iðnfræði (í menntunarskyni).

Ennfremur eru sálmálfræði, félagsvísindi og önnur viðfangsefni oft innifalin í almennum málvísindum vegna þess að þau eru tileinkuð lýsingu á tungumáli sem hluti af einstaklingnum og vilja kanna almennar meginreglur og ferli - öfugt við þær greinar sem tengjast hagnýtu lífi og takast þannig á með „umsókn“ tungumálsins.

Þar sem félagsvísindi rannsaka bæði tungumál og samfélag, svo og fjöltyngi samfélagsins sjálfs, getur það einnig verið notað sem regnhlífarhugtak fyrir þær undirgreinar sem venjulega eru taldar vera jafn sett svið hagnýtra málvísinda, t.d. B. fyrir málkennslurannsóknir eða orðræðugreiningu.

Umfram allt ræður uppbygging háskóla og stofnana hins vegar hvernig litið er á greinarnar því meirihluti hagnýtra námsgreina fjallar einnig um þætti sem eru skilgreindir sem almenn málvísindi.

Eftirfarandi undirsvæði eru venjulega falin hagnýtri málvísindum:

 • Tölfræðileg málvísindi undir þáttunum
 • Réttarvísindaleg málvísindi , rannsókn og greining tungumála í sakamálum og dómsmálum
 • Internet málvísindi, greiningu tungumála fyrirbæri sem koma upp í og gegnum Internetið
 • Klínísk málvísindi , rannsóknir á málnotkun og skynjun tungumála ef heilaskemmdir verða og þróa meðferðaraðferðir, þar með talið málþroskagreiningar; það er nátengt sumum öðrum námsgreinum sem annaðhvort eru innifalin í hagnýtri málvísindum eða almennum málvísindum. Til viðbótar við sálmálfræði, þetta felur einnig í sér sérstaklega
 • Orðabók , gerð orðabóka (fyrst og fremst til almennrar notkunar)
 • Ráðgjöf um tungumál og ritun, ráðgjöf og þjálfun fyrir stofnanir, opinberar stofnanir, blaðamennsku og almannatengsl auk einkaaðila og svæða
 • Málkennsla og málnámsrannsóknir og málverkfræði , rannsókn á og hönnunarúrræðum fyrir tungumálakennslu, talþjálfun, læsi; þar á meðal önnur undirsvið eins og að skrifa verkfræði og skoða námshegðun
 • Tungumálaskipulag , rannsókn og sköpun pólitískra rammaskilyrða og málstefnuúrræða fyrir staðlað mál eða fjöltyngi
 • Staðlfræði fjallar um stöðlun tungumála eða undirmáls (svo sem sameiningu nokkurra tungumálaafbrigða í (innlent) staðlað mál innan ramma málstefnu eða staðlunar tæknilegrar og annarrar hugtökar o.s.frv.).

Eftirfarandi undirsvæði eru hagnýtt viðfangsefni í skilningi hagnýttrar málvísinda og geta einnig verið með í almennum málvísindum í víðari skilningi:

 • Tölvumálfræði undir hlutum
 • Þjóðmálafræði , rannsókn á tungumáli og málmenningu undir þjóðfræðilegum þáttum
 • Sálmálfræði , nám í tungumáli í tengslum við sálfræðilega virkni, sérstaklega líka
 • Félagsfræðin fjallar „í þrengri merkingu“ um tungumál eftir félagslegum breytum eins og félagsstétt eða aldri. „Í víðari skilningi“ er fjallað um samband tungu og samfélags með ýmsum hliðum, svo og fjöltyngi samfélagsins. Þetta felur einkum í sér eftirfarandi undirsvæði:
  • Femínísk málvísindi , rannsókn á tungumáli og málnotkun eftir kyni, kynhlutlaus málnotkun (Ef kyn er ekki skilgreint sem náttúrulegt kyn ( kyn ) en sem félagslegt kyn ( kyn ), eru rannsóknirnar ekki gerðar út frá femínískum sjónarhóli einum og undirsvæðið þar sem kynjafræðileg málvísindi versluðu).
  • Rannsóknir á sérstökum tungumálum (t.d. unglingamál , rannsóknir á unglingamáli og hegðun unglingamála og söguleg þróun þeirra)
  • Málræn orðræðugreining skoðar orðræðu á yfir-texta stigi
  • Rannsókn á tungumálaviðhorfi , skoðun á viðhorfum (skoðunum, viðhorfum) til tiltekinna tungumála og / eða mállýskna
  • Menningarsamskipti , rannsókn á málrænni og utanmálshegðun í samskiptum milli ræðumanna frá ólíkum menningarheimum
  • Interlinguistics , rannsókn á alþjóðlegum samskiptum fyrst og fremst með því að nota skipulögð tungumál
  • Fjölmiðlamálfræði , rannsóknir fyrst og fremst til að rannsaka málfyrirbæri í fjölmiðlatextum, fjöltyngi í fjölmiðlum og taka upp fjölmiðlaræður
  • Pólitísk málvísindi, rannsóknir á tungumáli og málshegðun í stjórnmálageiranum

Þverfagleg svið málvísinda

Til viðbótar við námsgreinarnar sem þegar eru taldar upp, en úthlutun þeirra fer eftir skilgreiningunni, þá er fjöldi annarra viðfangsefna, en nöfn þeirra vekja mismunandi skilning eftir háskóla, undirgreinum eða hugmyndafræðilegri stefnumörkun og sem aðeins er hægt að úthluta að ákveðnu málvísindasvæði að takmörkuðu leyti. Sum þeirra snerta einnig önnur vísindasvið. Þetta eru:

 • Dialectology
  • lýsandi rannsóknir á mállýskum almennt sem og í samanburðarmálvísindum
  • Notkun mállýskna, þ.e.a.s. frá félagsfræðilegu sjónarhorni
  • Tengsl milli tungumáls og mállýsku, þ.e. í fjölbreytilegum málvísindum
 • Rannsóknir á tæknimálum
  • sem kerfisbundin lýsing á viðfangsefni og starfssértækum tungumálum hluti af almennum málvísindum (fjölbreytileikamálfræði)
  • sem lýsingu á notkun tæknilegra tungumála í samskiptum við ríkisstofnanir og aðra aðstöðu (opinbert mál, sérgrein lækna osfrv.)
 • Tengiliðafræði , rannsókn á fyrirbæri tungumála sem tengi milli almennra, beittra og samanburðarmálvísinda
 • Nýlenduleg málvísindi, rannsókn á hinum ýmsu málvísindaþáttum sem / hafa komið upp við nýlenduaðstæður
Rafrænt framleitt samræmi - tæki nútíma corpus málvísinda
 • Corpus málvísindi , athugun á málkerfi raunverulegra ritaðra texta og munnmæli á grundvelli fulltrúa textafyrirtækja annaðhvort litið á sem nýtt sjálfstætt undirsvið almennra málvísinda eða notað sem aðferð til að afla sér þekkingar í einstökum almennum og hagnýtum undirhlutum -greinum
 • Fálmálfræði rannsakar þróun mannlegrar tungu. Það er erfitt að tengja það við eitt helsta svið málvísinda og það eru skörun við sálfræði og mannfræði.
 • Vistmálfræði , miðlungs stofnuð grein félagsfræðilegs grundvallar, sem er í meginatriðum helguð vistfræði tungumáls og tungumáli vistfræði
 • Ritun rannsókna og ritfræði , í tengslum milli textamálvísinda, félagsfræðilegra stofnanarannsókna og málkennslurannsókna
 • Ritun málvísindum er hugtak sem er yfirlit yfir ýmsa strauma málvísindum sem varið er til rannsókna á skrifa og skrifa kerfi auk yfirtöku þeirra og miða notkun fyrir tiltekna tjáskiptum tilgangi
 • Tölfræði um tungumál
  • sem tölfræði yfir tungumálin hluti af félags-, fjölbreytileika- eða fjölmálafræði
  • sem safn af tölfræðilegum gögnum um málvísindaþætti, aðallega á sviði almennra málvísinda, en einnig söguleg málvísindi, sálfræðileg mál, rannsóknir á máltöku, málfræði og aðrar greinar
 • Tal skynjun , rannsóknir á hljóðeinangrun skynjun Language (hljóðrænum hljóðfræði) á mótum hljóðfræði, psycho- og neurolinguistics
 • Þýðingarfræði

Þverfagleg

Með því að skrá málvísindasvæði verður þverfaglegt eðli málvísinda ljóst. Nokkrar undirgreinar liggja beinlínis að öðrum vísindum og deila ákveðnum áhugasviðum með þeim. Þetta hefur aðallega áhrif á vísindasviðin:

Mehrfach haben linguistische Teildisziplinen ihre fachliche Entsprechung in Teilgebieten der angrenzenden Wissenschaften, sodass beide – eigentlich fälschlicherweise, da inhaltlich und methodisch vielfach unterschiedlich – auch im akademischen Bereich fallweise miteinander gleichgesetzt werden. Dies liegt besonders in folgenden Fällen vor:

 • Politolinguistik – Politische Kommunikation
 • Psycholinguistik – Sprachpsychologie
 • Soziolinguistik – Sprachsoziologie

Die Sprachwissenschaft fungiert weiters als ausgewiesene Teil- und Hilfswissenschaft anderer Wissenschaftsgebiete:

In Hinblick auf gewisse linguistische Forschungsfragen gelten noch weitere wissenschaftliche (Teil-)Disziplinen als der Sprachwissenschaft benachbart, so hauptsächlich:

Geschichte der Sprachwissenschaft

Die Geschichte der Sprachwissenschaft erstreckt sich von antiken Anfängen in Indien und Griechenland, in denen die Beschäftigung mit Sprache noch anderen Zwecken – in Indien der Interpretation ritueller Texte, in Griechenland als Vorbereitung für die Philologie – untergeordnet war, bis hin zu der modernen, autonomen Wissenschaft mit vielen Subdisziplinen, die sie heute ist. Wichtige Stationen auf diesem Weg waren in der letzten Zeit insbesondere die Begründung der Indogermanistik im 19. Jahrhundert, die Etablierung der strukturalistischen Sprachbeschreibung durch Ferdinand de Saussure zu Beginn des 20. Jahrhunderts und die Entwicklung der Generativen Grammatik durch Noam Chomsky seit Mitte des 20. Jahrhunderts.

Forschung

Forschungsparadigmen

In der linguistischen Forschung sind drei grundsätzliche paradigmatische Unterschiede in der Herangehensweise zu verzeichnen. In der Konzeption von Forschungsfragen können diese klarerweise auch miteinander gekreuzt werden.

Präskriptive Schriften über Sprachgebrauch werden heutzutage von Wissenschaftlern weitestgehend als unwissenschaftlich abgelehnt. Normativ orientierte Arbeiten, die als wissenschaftliche angesehen werden, sind im Sinne von applied linguistics zu verstehen, aber solche Arbeiten nehmen im akademischen Bereich nur wenig Raum ein. Gerade in Bezug auf normative Schlussfolgerungen herrschen hier zum Teil sehr kontroverse Ansichten. Beispielsweise wird immer wieder heftig debattiert, inwieweit Sprachkritik überhaupt ein Gegenstand linguistischer Forschung sein und von Linguisten betrieben werden kann und soll, weil sie ja entweder leicht eine werthaltige Norm des Gebrauchs von Sprache einfließen lässt oder oft zugleich Gesellschaftskritik darstellt. Präskriptive Arbeiten werden − mit wenigen Ausnahmen wie etwa Sprachentwicklungstests, die den Sprachstand eines Kindes gemessen an einer ermittelten Entwicklungsnorm festlegen − weitestgehend nicht in der akademischen Forschung und Lehre behandelt, sondern meist von wirtschaftlicher oder privater Seite erstellt.
Beispiele einer Gegenüberstellung von präskriptiven und deskriptiven Arbeiten aus denselben Bereichen sind etwa folgende:
präskriptiv deskriptiv
Lexikografie:
Rechtschreibungs wörterbuch

rückläufiges Wörterbuch
Psycholinguistik / Klinische Linguistik:
medizinische Sprachtests

Sprachentwicklungsforschung
Soziolinguistik:
Anweisungen für geschlechtsneutralen Sprachgebrauch

Beschreibung geschlechtsspezifischen Sprachgebrauchs
 • diachron – synchron
Diese Sichtweisen bestimmen, ob ein sprachliches Phänomen in seiner Entwicklung über die Zeit (diachron) oder im Zustand zu einem bestimmten Zeitpunkt (synchron) beschrieben wird, wobei dieser Zeitpunkt keinesfalls nur der gerade augenblickliche sein muss. Obwohl sehr viele sprachliche Phänomene auch in einer historischen Dimension wahrgenommen werden können, haben sich in der akademischen Linguistik (zumindest bislang) nur bestimmte Sachbereiche als Gegenstand diachroner Untersuchung etabliert. So werden beispielsweise soziolinguistische Themen oder syntaktische Phänomene nur wenig aus historischer Sicht behandelt, während Laut- und Bedeutungsveränderungen von Wörtern oder Veränderungen im Wortschatz einer Sprache schon seit sehr langem ein zentrales Gebiet historischer Untersuchungen darstellen. Der Umfang und die Auswahl diachron ausgerichteter Forschungsfragen hängt aber erklärlicherweise sehr von der Existenz der vorhandenen Quellen ab.
Beispiele einer Gegenüberstellung von diachronen und synchronen Arbeiten aus denselben Bereichen sind etwa folgende:
diachron synchron
Dialektologie:
Verschiebung deutscher Dialektgrenzen vom 16. bis zum 20. Jh.

Grenzen der deutschen Dialekte im 18. Jh.
Soziolinguistik:
Sprache verschiedener sozialer Unterschichten im zeitlichen Vergleich

Sprache der Arbeiterschaft um 1900
Semantik:
Bedeutungsentwicklung des Wortes Kunst in der Neuzeit

derzeitiges Bedeutungsspektrum des Wortes Kunst

Ansätze

 • Humanistische

Das Grundprinzip der humanistischen Linguistik ist, dass Sprache eine von Menschen geschaffene Erfindung ist. Eine semiotische Tradition der Sprachforschung betrachtet Sprache als Zeichensystem, das aus dem Zusammenspiel von Bedeutung und Form entsteht. [2] Die Organisation sprachlicher Ebenen gilt als rechnerisch. [3] Die Linguistik wird im Wesentlichen als sozial- und kulturwissenschaftlich orientiert gesehen, weil unterschiedliche Sprachen in der sozialen Interaktion durch die Sprachgemeinschaft geprägt werden. [4] Frameworks, die die humanistische Sicht der Sprache repräsentieren, umfassen unter anderem die Strukturlinguistik. [5]

Strukturanalyse bedeutet, jede sprachliche Ebene zu zerlegen: phonetisch, morphologisch, syntaktisch und diskursiv bis in die kleinsten Einheiten. Diese werden in Inventaren (z. B. Phonem, Morphem, lexikalische Klassen, Phrasentypen) gesammelt, um ihre Vernetzung innerhalb einer Hierarchie von Strukturen und Schichten zu untersuchen. [6] Die Funktionsanalyse fügt der Strukturanalyse die Zuweisung semantischer und anderer funktionaler Rollen hinzu, die jede Einheit haben kann. Zum Beispiel kann eine Nominalphrase als Subjekt oder Objekt des Satzes fungieren; oder der Agent oder Patient. [7]

Funktionale Linguistik oder funktionale Grammatik ist ein Zweig der strukturellen Linguistik. In der humanistischen Referenz beziehen sich die Begriffe Strukturalismus und Funktionalismus auf ihre Bedeutung in anderen Humanwissenschaften. Der Unterschied zwischen formalem und funktionalem Strukturalismus liegt in der Beantwortung der Frage, warum Sprachen die Eigenschaften haben, die sie haben. Funktionale Erklärung beinhaltet die Idee, dass Sprache ein Werkzeug für Kommunikation ist, oder dass Kommunikation die primäre Funktion von Sprache ist. Sprachliche Formen werden folglich durch einen Appell an ihren funktionalen Wert oder ihre Nützlichkeit erklärt. Andere strukturalistische Ansätze nehmen die Perspektive ein, die sich aus den inneren Mechanismen des bilateralen und vielschichtigen Sprachsystems ergibt. [8]

 • Biologische

Ansätze wie die kognitive Linguistik und die generative Grammatik untersuchen die sprachliche Kognition mit dem Ziel, die biologischen Grundlagen der Sprache aufzudecken. In der Generativen Grammatik werden diese Grundlagen so verstanden, dass sie angeborenes domänenspezifisches grammatikalisches Wissen beinhalten. Daher ist eines der zentralen Anliegen des Ansatzes herauszufinden, welche Aspekte des sprachlichen Wissens angeboren sind und welche nicht. [9] [10]

Im Gegensatz dazu lehnt die kognitive Linguistik den Begriff der angeborenen Grammatik ab und untersucht, wie der menschliche Geist aus Ereignisschemata sprachliche Konstruktionen schafft. [11] und die Auswirkungen kognitiver Einschränkungen und Verzerrungen auf die menschliche Sprache. [12] Ähnlich wie beim neurolinguistischen Programmieren wird Sprache über die Sinne angegangen. [13] [14] [15] Kognitive Linguisten untersuchen die Verkörperung von Wissen, indem sie nach Ausdrücken suchen, die sich auf modale Schemata beziehen. [16]

Ein eng verwandter Ansatz ist die evolutionäre Linguistik [17] die das Studium sprachlicher Einheiten als kulturelle Replikatoren umfasst. [18] [19] Es ist möglich zu untersuchen, wie sich Sprache repliziert und sich an den Verstand des Einzelnen oder der Sprachgemeinschaft anpasst. [20] [21] Konstruktionsgrammatik ist ein Framework, das das Meme-Konzept auf das Studium der Syntax anwendet. [22] [23] [24] [25]

Der generative Ansatz und der evolutionäre Ansatz werden manchmal als Formalismus versus Funktionalismus bezeichnet. [26] Diese Bezugnahme unterscheidet sich jedoch von der Verwendung der Begriffe in den Humanwissenschaften. [27]

Bedeutende Sprachwissenschaftler (Auswahl)

Populärwissenschaftliche Linguistik

Formen

Publikationen populärwissenschaftlichen Charakters zeichnen sich ua dadurch aus, dass sie die Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeit in allgemein verständlicher Sprache und in einer Form darbieten, die auch Nichtfachleute interessiert. Damit findet nicht nur eine Verbreitung von Fachwissen in der Öffentlichkeit statt, sondern auch eine Annäherung des Fachgebietes selbst an die nicht-akademische Bevölkerung.

Die Sprachwissenschaft gilt – gemessen etwa an etablierten naturwissenschaftlichen Disziplinen – gemeinhin als eine „kleine“ Wissenschaft und ist schon allein deshalb interessiert, sich durch Berichte in Printmedien, Beiträgen in Rundfunk und Fernsehen sowie mittels Buchpublikationen einem breiteren Publikum zu präsentieren. Einige andere wissenschaftliche Disziplinen haben diesbezüglich den Vorteil, dass sie publikumswirksam mit konkreten Gegenständen (wie etwa die Archäologie mit Grabungsfunden oder die Astrophysik mit Himmelskörpern) und mit anschaulichen Dingen (wie beispielsweise die Geschichte mit historischen Ereignissen) aufwarten können. Demgegenüber erscheinen für den Laien etliche der linguistischen Forschungsgebiete oft als zu wenig greifbar. Dennoch ist ein gewisses Interesse der Menschen an sprachlichen Angelegenheiten zu verzeichnen, was sich an den Inhalten der populärwissenschaftlichen Publikationen bestimmen lässt. Wie aus den biografischen Angaben der Autoren solcher Veröffentlichungen zu entnehmen, sind diese – zumindest im deutschsprachigen Raum – oft selbst keine akademisch ausgebildeten Sprachwissenschaftler, sondern stammen ursprünglich aus anderen Fachgebieten oder gehören anderen Berufen an. Verbreitet ist dieses Phänomen besonders auch im präskriptiven Bereich (Sprachratgeber, Stilfibeln usw.). Dazu sind etwa die Veröffentlichungen von Rupert Lay oder Wolf Schneider und vielen anderen zu zählen.

Die linguistische Fachsprache kann in vielen Teildisziplinen nahe an der im Alltag gebräuchlichen Umgangssprache angesiedelt sein und ist dann für interessierte Laien meist nur wenig unverständlich. [28] Daher liegen diesbezüglich linguistische Fachpublikationen und populärwissenschaftliche Veröffentlichungen in Einzelfällen nahe beieinander.

Sowohl die in Anspruch genommenen Medien als auch die inhaltlichen Formen populärwissenschaftlicher Linguistik sind vielfältig. Bezüglich der medialen Nutzung reichen sie heute von der klassischen Buchpublikation über spezifische Websites und Kolumnen in Tageszeitungen bis hin zu Hörbüchern und Vorträgen. An inhaltlichen Formen sind Sachbücher, aber auch in Buchform gesammelte Glossen über Sprache gängig. Neuerdings ist – nicht nur im linguistischen Bereich – auch die gestalterische Variante Wörterbuch immer wieder anzutreffen, in der ein bestimmtes Thema ausgehend von einzelnen Wörtern, Begriffen oder sprachlichen Wendungen abgehandelt wird. Mit dem Aufkommen der Neuen Medien wurde es auch ohne großen Aufwand möglich, das Publikum durch Abstimmungen (per Internet) oder Abgabe von Kommentaren ( Postings auf Webseiten) in die Diskussion direkt mit einzubeziehen.

Inhalte

Hauptsächlich finden in erster Linie solche sprachwissenschaftlichen Angelegenheiten in der breiten Öffentlichkeit Anklang, die das eigene Sprachverhalten der Menschen betreffen oder mit denen sie im Alltag immer wieder konfrontiert werden. Dazu gehören im Besonderen folgende Themengebiete:

Öffentlicher Sprachgebrauch, Sprachwandel und Sprachkritik

Dieser umfassende Themenbereich verdeutlicht auch, dass populärwissenschaftliche Linguistik nicht in einem Eins-zu-eins-Verhältnis mit den akademischen Fachdisziplinen gesetzt werden kann, denn in diesem Bereich überschneiden sich historische, allgemeine und angewandte Fächer. Durch die Betrachtung der im öffentlichen Raum anzutreffenden Sprache (Massenmedien aller Art, politischer Bereich, Werbung, öffentliche Ankündigungen usw.) werden Tendenzen im aktuellen Sprachgebrauch ersichtlich. Der Vergleich von diesem mit Gewohntem und Altbekanntem lässt den stets vor sich gehenden Wandel der Sprache offenkundig werden. Die Auseinandersetzung mit diesem Vorgang und die Beurteilung aktueller Sprachverwendung auch aus der Warte anderer als sprachwissenschaftlicher Positionen hat eine lange Tradition. Hinsichtlich des Anspruchsniveaus reicht dieses Befassen mit sprachlichen Neuerungen, ihren Auswirkungen und deren Einschätzung beispielsweise von den sprachkritischen Essays Karl Kraus [29] bis hin zu rein wirtschaftlich motivierten, also verkaufsträchtig eingeschätzten, scherzhaften Dokumentationen sprachlichen Fehlgebrauchs ohne jegliche wissenschaftliche Ambition. [30]

Viele der Arbeiten, die den öffentlichen Sprachgebrauch beobachten und als Quellen zumeist die Tagespresse, aber auch Rundfunk, Fernsehen, Internet und öffentliche politische Reden und Schriften heranziehen, formulieren wiederholt werthaltige Kritik und stellen spracherhaltende Forderungen . Sie spüren zwar Neuerungen im Sprachgebrauch und im Wortschatz auf, die auch Linguisten interessieren, stellen diese Phänomene allerdings zumeist nicht in den Zusammenhang sprachwissenschaftlicher Erkenntnisse. Solche Publikationen, deren Werthaltigkeit oft schon in den Titeln zum Ausdruck kommt, sind somit nur bedingt zur eigentlichen sprachwissenschaftlichen Populärwissenschaft zu zählen. [31] Ein Thema dieses Fragenbereichs, nämlich der derzeitige Einfluss des Englischen auf die deutsche Sprache, ist wohl als eines der augenblicklich meistdiskutierten zu sehen.

Ein beträchtlicher Teil solcher Arbeiten zur Veränderung der Sprache und zum aktuellen Sprachgebrauch basiert aber auf linguistischer Methodik oder ist als rein deskriptiv zu werten und wird somit in dieser Hinsicht den Ansprüchen akademischer Linguistik gerecht. Als Ausdruck dessen werden wiederholt Ansichten solcher populärwissenschaftlicher Autoren in die linguistische Fachdiskussion eingebracht. Dazu gehören beispielsweise die Arbeiten von Dieter E. Zimmer und die dem Thema entsprechenden Veröffentlichungen von Eike Christian Hirsch . Immer wieder werden aber auch welche dieser Art von namhaften Sprachwissenschaftlern als zu normativ orientiert abgelehnt. [32]

Oft werden Beobachtungen spezifisch im politisch-gesellschaftlichen Bereich bewusst als Wörterbücher konzipiert, wobei die für die Allgemeinheit bestimmten Veröffentlichungen von einfachen und knapp gehaltenen Abrissen [33] über Beschreibungen mit professionellem politischen Background [34] bis hin zu umfangreichen interdisziplinären Arbeiten [35] reichen. Eine Klassifizierung solcher oft sehr profunden Arbeiten als populärlinguistisch kann aus unterschiedlichen Gründen erfolgen (Aufmachung, anvisiertes Zielpublikum …) und gegebenenfalls reine Ermessenssache sein.

Was den Themenbereich zu aktuellem Sprachstand und Sprachwandel angeht, werden nicht nur neue sprachliche Erscheinungen thematisiert, sondern auch ein Blick auf das aussterbende Vokabular gelenkt und dieses dokumentiert. [36]

Mit Themen aus der allgemeinen Sprachwissenschaft, aber auch hinsichtlich aktuellen Gebrauchs befassen sich weiters regelmäßige Kolumnen in Printmedien und deren Onlineausgaben. Als bekannteste sind in Deutschland der Zwiebelfisch von Bastian Sick und in Österreich die in der Wiener Zeitung erscheinende Kolumne Sedlaczek am Mittwoch des Sprachwissenschaftlers Robert Sedlaczek zu nennen. Nicht zuletzt ist auch die sprachkritische Aktion Wort des Jahres , welche – einer Hitparade gleich – die gesellschaftlich-politisch wichtigsten Begriffe eines Jahres kürt, als eine erfolgreiche populärwissenschaftliche Maßnahme der Sprachwissenschaft einzustufen.

Allgemein verständliche Erklärung der Bedeutung der Ortsnamenforschung (Schautafel eines Lehrpfades zur Geschichte eines Ortes)

Etymologie und Onomastik

Zu den Klassikern populärwissenschaftlicher Linguistik zählt der historische Teilbereich Namenkunde. An erster Stelle stehen dabei die schon seit Langem in unzähligen Veröffentlichungen und mit unterschiedlicher Qualität vorliegenden Lexika und Verzeichnisse von Vornamen und deren Bedeutungen. Die Möglichkeiten des Internets erlauben nicht nur solche online anzubieten, [37] sondern auch die Einbindung der Bevölkerung in die Forschung durch die Möglichkeit einer Abgabe von Beurteilungen einzelner Namen. [38] Anknüpfend an den Wunsch der Menschen, die Bedeutung des eigenen Namens und die eigene familiäre Herkunft und die Bedeutung der Namen in der eigenen geografischen Umgebung zu kennen, werden vermehrt etymologische Angaben zu Familiennamen (auch im Zusammenhang mit der Ahnenforschung ) und Ortsbezeichnungen angeboten. [39]

Daran anschließend werden auch über andere sprachliche Elemente wortgeschichtliche Erläuterungen geboten. Beliebt sind Entstehungs- und Herkunftsbeschreibungen von auffälligen Ausdrücken oder von Redewendungen und Sprichwörtern samt deren Erklärung. [40] Als Vorbild kann dabei fallweise sowohl in der Benennung des Titels als auch inhaltlich das diesbezügliche noch immer aufgelegte Standardwerk aus dem 19. Jahrhundert Geflügelte Worte von Georg Büchmann dienen. [41] Aber auch einzelne Wörter des Alltagsvokabulars werden auf diese Weise präsentiert. [42]

Sprachbeschreibungen, Einzelsprachen

Gerade im Bereich der allgemeinen Sprachbeschreibungen oder der Sprachtypologie sind schon seit geraumer Zeit die Grenzen zwischen Fachliteratur und Populärwissenschaft oft unscharf. Allgemein verständliche Fachbücher [43] stehen so neben fundierter Populärwissenschaft. [44] Des Weiteren wird auf das Publikationsmotiv „Klärung von populären Irrtümern“ gesetzt, das auch in anderen Fachgebieten als der Linguistik anzutreffen ist. International bekannt dafür ist z. B. der Sprachwissenschaftler Geoffrey Pullum für ein Buch über weitverbreitete Falschinformationen über Sprache im Allgemeinen und bestimmte Sprachen im Einzelnen. [45] Aber auch der Bereich der Volksetymologie ist dazu zu zählen. [42]

Psycholinguistik

Auch praxisorientierte undpopulärwissenschaftliche Veröffentlichungen aus dem sprachpsychologischen und psycholinguistischen Bereich nehmen einen großen Raum ein. Dabei ist besonders das Gebiet der kindlichen Sprachentwicklung – gerade auch in Hinblick auf mögliche Entwicklungsstörungen – von breitem Interesse. Das Angebot reicht von deskriptiven Darstellungen des Spracherwerbs [46] bis hin zu praktischen Ratgebern für Eltern. Die Publikationen bedienen auch fachliche Bedürfnisse von Pädagogen im Ausbildungssektor (Kindergarten, Grundschule) und sind praxisbezogen.

Fachgesellschaften

In zahlreichen Staaten gibt es linguistische Fachgesellschaften, die der Förderung sprachwissenschaftlicher Forschung und der Vernetzung und Kontaktpflege zwischen Linguisten dienen. Sie veröffentlichen Publikationen und veranstalten Fachtagungen und Kongresse.

Deutschland

Gegründet: 1947; Sitz: Wiesbaden .
Gegründet: 1964; Sitz: Mannheim .
Gegründet: 1968; Sitz: Bayreuth .
Gegründet: 1978; Sitz: Düsseldorf .

Internationale Dachverbände

Gegründet: 1964; Sitz: Winterthur .

Streng von wissenschaftlichen Fachgesellschaften zu unterscheiden sind Laienorganisationen, die nicht dem wissenschaftlichen Austausch dienen, sondern sich z. B. der Sprachpflege verschrieben haben.

Siehe auch

Portal: Sprache – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Sprache

Fachliteratur

Lexika und Enzyklopädien

Allgemeine Einführungen

Lehr- und Studienbücher sind ua:

 • Victoria Fromkin, Robert Rodman, Nina Hymes: An Introduction to Language. 8. Auflage. Thomson Wadsworth, Boston 2008, ISBN 978-1-4130-1773-1 .
 • Manfred Geier : Orientierung Linguistik. Was sie kann, was sie will. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1998, ISBN 3-499-55602-2 .
 • Ludger Hoffmann : Sprachwissenschaft: Ein Reader. 3. verb. Auflage. de Gruyter, Berlin 2010, ISBN 3-11-016896-0 (ausgewählte Originaltexte).
 • Angelika Linke, Markus Nussbaumer, Paul R. Portmann: Studienbuch Linguistik. 5. Auflage. Niemeyer, Tübingen 2004, ISBN 3-484-31121-5 .
 • John Lyons : Die Sprache. 4. durchges. Auflage. Beck, München 1992, ISBN 3-406-36676-7 .
 • Horst M. Müller (Hrsg.): Arbeitsbuch Linguistik. Eine Einführung in die Sprachwissenschaft. 2. überarb. u. aktualis. Auflage. Schöningh, Paderborn 2009, ISBN 978-3-506-97007-7 .
 • William O'Grady ua: Contemporary Linguistics. An Introduction. 3. Auflage. (Nachdruck). Addison-Wesley Longman, London 2007, ISBN 978-0-582-24691-1 .
 • Heidrun Pelz: Linguistik: eine Einführung. Hoffmann und Campe, Hamburg 1996, ISBN 3-455-10331-6 .
 • Johannes Volmert (Hrsg.): Grundkurs Sprachwissenschaft. 4. Auflage. Fink, München 2000, ISBN 3-7705-3064-0 .
 • George Yule: The study of language. Cambridge University Press, 1996, ISBN 0-521-56851-X .

Daneben existieren zahlreiche weitere Einführungswerke

 • in die sprachwissenschaftlichen Ausrichtungen der einzelnen Philologien Anglistik, Romanistik, Slawistik etc.
  Für die Germanistik liegen ua vor:
  • Albert Busch, Oliver Stenschke: Germanistische Linguistik. Eine Einführung. 2. durchges. u. korr. Auflage. Narr, Tübingen 2008, ISBN 978-3-8233-6414-6 .
  • Gabriele Graefen, Martina Liedke: Germanistische Sprachwissenschaft. Deutsch als Erst-, Zweit- oder Fremdsprache 2., überarb. u. erweiterte Auflage. mit CD-ROM, (UTB 8381), A. Francke, Tübingen 2012, ISBN 978-3-8252-8491-6 , Online-Ressource mit Inhaltsverzeichnis .
  • Wilfried Kürschner: Taschenbuch Linguistik. Ein Studienbegleiter für Germanisten. 3. durchges. Auflage. Schmidt, Berlin 2007, ISBN 978-3-503-09814-9 .
  • Jörg Meibauer: Einführung in die germanistische Linguistik. 2. Auflage. Metzler, Stuttgart 2007, ISBN 978-3-476-02141-0 .
  • Jakob Ossner, Heike Zinsmeister (Hrsg.): Sprachwissenschaft für das Lehramt. Ferdinand Schöningh, Paderborn 2014, ISBN 978-3-8252-4083-7 .
  • Heinz Vater: Einführung in die Sprachwissenschaft. Wilhelm Fink Verlag, München 2002, ISBN 3-8252-1799-X .
 • Für die Romanistik liegen ua vor:
  • Theresa Antes: Analyse linguistique de la langue française. Yale University Press, 2006, ISBN 0-300-10944-X .
  • Wolf Dietrich, Horst Geckeler: Einführung in die spanische Sprachwissenschaft: Ein Lehr- und Arbeitsbuch. 5., durchges. Auflage. Erich Schmidt, Berlin 2007, ISBN 978-3-503-07995-7 .
  • Petrea Lindenbauer, Michael Metzeltin , Margit Thir: Die romanischen Sprachen. Eine einführende Übersicht. Egert, Wilhelmsfeld 1995, ISBN 3-926972-47-5 .
  • Andreas Wesch: Grundkurs Sprachwissenschaft Spanisch. 5. Auflage. Klett, Stuttgart 2006, ISBN 3-12-939622-5 .
 • in die einzelnen Teilgebiete der Sprachwissenschaft sowie
 • in die Methodenlehre.

Anderes

 • Karl-Heinz Best : LinK. Linguistik in Kürze mit einem Ausblick auf die Quantitative Linguistik. 5., durchgesehene Auflage. RAM-Verlag, Lüdenscheid 2008 (Kurz gefasster Überblick, Repetitorium).
 • Clemens-Peter Herbermann ua: Sprache und Sprachen 2. Thesaurus zur Allgemeinen Sprachwissenschaft und Sprachenthesaurus. Harrassowitz, Wiesbaden 2002, ISBN 3-447-04567-1 (Fachsystematik der Allgemeinen Linguistik und Systematik der Einzelsprachen, inkl. Autorenverzeichnis).
 • Wilfried Kürschner (Hrsg.): Linguisten-Handbuch . 2 Bände. Narr Verlag, Tübingen 1994 (Verzeichnis von Sprachwissenschaftlern).
 • Jutta Limbach (Hrsg.): Ausgewanderte Wörter . Hueber Verlag, Ismaning 2006, ISBN 3-19-107891-6 .
 • Jan WF Mulder, Paul Rastall: Ontological Questions in Linguistics. (Lincom Studies in Theoretical Linguistics. No. 35). Lincom Europa, 2005, ISBN 3-89586-461-7 .

Weblinks

Commons : Sprachwissenschaft – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Sprachwissenschaft – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Wiktionary: Linguistik – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Wiktionary: Sprachforscher – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. Linguistische Fachbegriffe und Wörterbücher. Online
 2. Winfried Nöth: Handbook of Semiotics . Indiana University Press, 1990, ISBN 978-0-253-20959-7 .
 3. Louis Hjelmslev: Prolegomena to a Theory of Language . University of Wisconsin Press, 1969, ISBN 0-299-02470-9 .
 4. Ferdinand de Saussure: Course in general linguistics . Philosophy Library, 1959, ISBN 978-0-231-15727-8 .
 5. Patrik Austin: Theory of language: a taxonomy . In: SN Social Sciences . 1, Nr. 3, 2021. doi : 10.1007/s43545-021-00085-x .
 6. Roland Schäfer: Einführung in die grammatische Beschreibung des Deutschen (2nd ed.) . Language Science Press, 2016, ISBN 978-1-537504-95-7 .
 7. MAK Halliday, Christian MIM Matthiessen: An Introduction to Functional Grammar (3rd ed.) . Hodder, 2004, ISBN 0-340-76167-9 .
 8. František Daneš: On Prague school functionalism in linguistics . In: Dirven & Fried (Hrsg.): Functionalism in Linguistics . John Benjamins, 1987, ISBN 978-90-272-1524-6 , S. 3–38.
 9. Martin Everaert, Marinus AC Huybregts, Noam Chomsky, Robert C. Berwick, Johan J. Bolhuis: Structures, not strings: linguistics as part of the cognitive sciences . In: Trends in Cognitive Sciences . 19, Nr. 12, 2015, S. 729–743. doi : 10.1016/j.tics.2015.09.008 . PMID 26564247 .
 10. Noam Chomsky: The Minimalist Program (2nd ed.) . MIT Press, 2015, ISBN 978-0-262-52734-7 .
 11. Michael A. Arbib: Language evolution – an emergentist perspective . In: MacWhinney & O'Grady (Hrsg.): Handbook of Language Emergence . Wiley, 2015, ISBN 978-1-118-34613-6 , S. 81–109.
 12. Vera Tobin: Where do cognitive biases fit into cognitive linguistics? . In: Borkent (Hrsg.): Language and the Creative Mind . Chicago University Press, 2014, ISBN 978-90-272-8643-7 , S. 347–363.
 13. María del Carmen Guarddon Anelo: Metaphors and neuro-linguistic programming . In: The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences . 5, Nr. 7, 2010, S. 151–162. doi : 10.18848/1833-1882/CGP/v05i07/51812 .
 14. Iraide Ibarretxe-Antuñano: MIND-AS-BODY as a Cross-linguistic Conceptual Metaphor . In: Miscelánea . 25, Nr. 1, 2002, S. 93–119.
 15. RW Gibbs, H. Colston: The cognitive psychological reality of image schemas and their transformations . In: Cognitive Linguistics . 6, Nr. 4, 1995, S. 347–378. doi : 10.1515/cogl.1995.6.4.347 .
 16. Milla Luodonpää-Manni, Esa Penttilä, Johanna Viimaranta: Introduction . In: Luodonpää-Manni & Viimaranta (Hrsg.): Empirical Approaches to Cognitive Linguistics: Analyzing Real-Life Data . Cambridge University Press, 2017, ISBN 978-1-4438-7325-3 .
 17. Michael Pleyer, James Winters: Integrating cognitive linguistics and language evolution research . In: Theoria et Historia Scientiarum . 11, 2014, S. 19–44. doi : 10.12775/ths-2014-002 .
 18. Vyvyan Evans, Melanie Green: Cognitive Linguistics. An Introduction . Routledge, 2006, ISBN 0-7486-1831-7 .
 19. William Croft: Evolutionary linguistics . In: Annual Review of Anthropology . 37, 2008, S. 219–234. doi : 10.1146/annurev.anthro.37.081407.085156 .
 20. Hanna Cornish, Monica Tamariz, Simon Kirby: Complex adaptive systems and the origins of adaptive structure: what experiments can tell us . In: Language Learning . 59, 2009, S. 187–205. doi : 10.1111/j.1467-9922.2009.00540.x .
 21. Kaius Sinnemäki, Francesca Di Garbo: Language Structures May Adapt to the Sociolinguistic Environment, but It Matters What and How You Count: A Typological Study of Verbal and Nominal Complexity . In: Frontiers in Psychology . 9, 2018, S. 187–205. doi : 10.3389/fpsyg.2018.01141 . PMID 30154738 . PMC 6102949 (freier Volltext).
 22. Östen Dahl: Grammaticalization and the life cycles of constructions . In: RASK – Internationalt Tidsskrift for Sprog og Kommunikation . 14, 2001, S. 91–134.
 23. Simon Kirby: Transitions: the evolution of linguistic replicators . In: Smith (Hrsg.): The Language Phenomenon (= The Frontiers Collection). Springer, 2013, ISBN 978-3-642-36085-5 , S. 121–138, doi : 10.1007/978-3-642-36086-2_6 .
 24. Eva Zehentner: Competition in Language Change: the Rise of the English Dative Alternation . De Gruyter Mouton, 2019, ISBN 978-3-11-063385-6 .
 25. Brian MacWhinney: Introduction – language emergence . In: O'Grady (Hrsg.): Handbook of Language Emergence . Wiley, 2015, ISBN 978-1-118-34613-6 , S. 1–31.
 26. Daniel Nettle: Functionalism and its difficulties in biology and linguistics . In: Functionalism and Formalism in linguistics, 1 (= Studies in Language Companion Series), Band 41. John Benjamins, 1999, ISBN 978-1-55619-927-1 , S. 445–468, doi : 10.1075/slcs.41.21net .
 27. William Croft: Functional Approaches to Grammar . In: Wright (Hrsg.): International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences , 2nd. Auflage, Band 9, Elsevier, 2015, ISBN 978-0-08-097087-5 , S. 6323–6330, doi : 10.1016/B978-0-08-097086-8.53009-8 .
 28. Als solche gelten. z. B.
 29. Karl Kraus: Die Sprache. erstmals 1937 posthum, in der Folge mehrfach, zuletzt 2003 (Frankfurt am Main, Suhrkamp) erschienen.
 30. So z. B.
 31. Ältere Arbeiten dieser Art sind beispielsweise:
  • Gustav Wustmann : Allerhand Sprachdummheiten. Kleine deutsche Grammatik des Zweifelhaften, des Falschen und des Häßlichen. 9., verbesserte Auflage. Walter de Gruyter, Berlin/Leipzig 1923.
  • Walter Kirkam: Das liebe Deutsch. Deutsche Buch-Gemeinschaft, Darmstadt 1961.
  • Hans Weigel : Die Leiden der jungen Wörter. Ein Antiwörterbuch. 5. Auflage. dtv, München 1979.
 32. Bekanntestes Beispiel hierfür sind die erfolgreichen Veröffentlichungen von Bastian Sick, die unter dem Reihentitel Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod erschienen sind.
 33. Gesellschaft für deutsche Sprache : Wörter, die Geschichte machten. Schlüsselbegriffe des 20. Jahrhunderts. Bertelsmann, Gütersloh/München 2001, ISBN 3-577-10459-7 .
 34. Erhard Eppler : Der Politik aufs Maul geschaut. Kleines Wörterbuch zum öffentlichen Sprachgebrauch. Dietz, Bonn 2009, ISBN 978-3-8012-0397-9 .
 35. Oswald Panagl & Peter Gerlich (Hrsg.): Wörterbuch der politischen Sprache in Österreich. Österreichischer Bundesverlag, Wien 2007, ISBN 978-3-209-05952-9 .
 36. Bekannte Veröffentlichungen dieser Art sind etwa:
 37. Beispielsweise auf Kirchenweb.at .
 38. Onomastik.com
 39. Ein umfangreiches Werk ist von Duden: Familiennamen. Herkunft und Bedeutung von 20.000 Familiennamen. 2., völlig neu bearbeitete Auflage. Dudenverlag, Mannheim 2005, ISBN 3-411-70852-2 . Ein leicht verständlicher Überblick über die geografischen Bezeichnungen Österreichs sowie über die Familiennamentypologie findet sich in Heinz-Dieter Pohl , Birgit Schwander: Das Buch der österreichischen Namen. Ursprung, Eigenart, Bedeutung. Pichler Verlag, Wien 2007, ISBN 978-3-85431-442-4 .
 40. Als Beispiele seien genannt:
 41. So etwa Christoph Gutknecht: Lauter spitze Zungen. Geflügelte Worte und ihre Geschichte. 2., verbesserte Auflage. Beck, München 1997, ISBN 3-406-39286-5 .
 42. a b Heike Olschanksy: Kleines Lexikon der Volksetymologien. Reclam, Stuttgart 1999, ISBN 3-15-018023-6 .
 43. Beispielsweise
 44. So etwa
 45. Geoffrey K. Pullum: The Great Eskimo Vocabulary Hoax and other irreverent Essays on the Study of Language. Chicago University Press, Chicago 1991.
 46. Norbert Kühne: Wie Kinder Sprache lernen. Grundlagen – Strategien – Bildungschancen. Primus, Darmstadt 2003, ISBN 3-89678-467-6 .
 47. Rezension by Typografie.info, online-Ausgabe