skattur

frá Wikipedia, ókeypis alfræðiorðabókinni
Fara í siglingar Fara í leit

Áskilin (áður einnig Taxe) er peningagreiðslu án þess að réttur til einstakra íhugun að a public-lögum samfélagsins leggur á alla skattskylda einstaklinga - þar á meðal bæði náttúrulegum og lögaðila - í því skyni að afla sér tekna. Þetta þýðir að skattar eru opinberar álagningar sem allir verða að greiða til að mæta almennum fjárþörfum sem uppfylla skilyrði [1] um skattskyldu, þar sem tekjuöflun ætti að vera að minnsta kosti auka tilgangur. Gjöld og framlög eru hins vegar notuð verkefnatengd og eyrnamerkt.

Skattar sem upphaflega voru lagðir á sem framlög í fríðu í formi vöru eða þjónustu ( skylduþjónusta ) eru nú orðnir hreinar staðgreiðslur .

Skattar (sem hluti af skattkerfi ) eru venjulega helsta tekjulind nútíma ríkis og mikilvægasta tækið til að fjármagna landsvæði þess afmarkað ríki og önnur ( yfirþjóðleg ) verkefni. Vegna fjárhagslegra áhrifa á alla borgara og flókinnar skattalöggjafar eru skattar og önnur gjöld áframhaldandi pólitísk og félagsleg ágreiningsefni .

Samkvæmt rannsókn sem Sameinuðu þjóðirnar birtu er Þýskaland eitt þeirra ríkja sem eru fúsust til að fjármagna almannavörur með sköttum. [2]

Skattar sem skyldur

Aðalmunurinn á öðrum opinberum gjöldum er að greiðsla skatta leiðir í grundvallaratriðum ekki til kröfu um endurgjald. Þó að framlagið sé innheimt aðeins vegna þess að hægt er að nota þjónustu og gjald eða veggjald er innheimt fyrir raunverulega notkun þjónustunnar, þá gildir meginreglan um væntumþykju um skattinn. Í samræmi við það „kaupa“ skattar ekki neinn rétt til tiltekins ástands. Til dæmis er orkuskattur ekki gjald fyrir veganotkun og hundaskattur er ekki gjald fyrir að þrífa hundakúra.

Útgjöld ríkisins eru almennt fjármögnuð með summu allra skatttekna. Það er því í grundvallaratriðum ekki raunin að einungis er hægt að nota ákveðinn skatt til að fjármagna tiltekið verkefni stjórnvalda. Í Þýskalandi er lögbundin forskrift um tilganginn aðeins heimil í undantekningartilvikum (sjá tilgangsskatt ). Notkun orkuskattstekna getur z. B. ekki einskorðast við samgöngu- eða orkuverkefni eða samgönguáætlun.

Tvö önnur einkenni má leiða af skilgreiningunni á skatti sem gjaldi sem er „lagt“ á skattgreiðanda:

 • Skattálagningin er lögð á skuldara án tillits til hugsanlega andstæðrar vilja hans. Gjöfum og rekstrartekjum í ríkisfjármálum er eytt. Að auki er skatta synjun ekki leyfð ef skattgreiðandi af samviskuástæðum neitar að nota skatta sína í stríðsskyni.
 • Þar sem skattar eru ekki alltaf greiddir af fúsum og frjálsum vilja eru eftirfarandi afleiðingar óhlýðni veittar: dráttargreiðsla , refsing , sekt , fangelsi. Þetta getur ríkisvaldið einnig notað samanlagt til skylduframkvæmda skattlagningar.

siðfræði

Það eru ýmsar kenningar um uppruna hugtaksins „skattur“:

Tenging má gera ráð fyrir með germönskum orðinu sceutan ( "skjóta"), sem aftur myndast grunn að Neðra og Mið þýsku gildistíma hring , einskonar fasteignaskatt, sem notuð eru í þéttbýli lögum í lok High Mið Aldur. [3]

Samkvæmt annarri kenningu er hægt að fá hugtakið frá fornháþýsku stiura [4] , sem hér kemur nálægt merkingu stuðnings og, í skilningi stuðnings, hjálp eða aðstoð.

Söguleg þróun

Skattasafnið í þýsku borginni Brühl (Rínlandi) , sem kallað er „Financial History Collection of the Federal Finance Academy“, veitir upplýsingar um sögulega þróun skattlagningar frá fornöld til nútíma. [5]

Fornöld

Skattar hafa verið til frá fornu fari og þeir voru leiddir undir margs konar nöfnum, t.d. B. Skattur , tollur eða tíund . Þrátt fyrir að réttlæting þeirra sé jafnan séð í þörfinni á að mæta samfélagsþörfum, þá sýnir sum ástæðan fyrir innleiðingu nýrra skatta merkilega sköpunargáfu ríkisins.

Fyrsta vísbendingin um skatta ríkisins er á 3. árþúsund f.Kr. Frá Egyptalandi . Schreiber stjórnaði uppskerueftirlitinu og reisti Nilzoll. Skattinnheimta er einnig sögulega tryggð frá hámenningu þéttbýlisins í Mesópótamíu . Hér leiddi musterisstjórnin bók og skattlagði búfé og veiðar .

Assýría og Persía

Bæði ríki Assýríu og Persa gátu afsalað sér skattlagningu eigin þegna á blómatíma þeirra. Fjárhagsþörfin var tryggð með skatti sem lögð var á fólkið sem sigrað var og orðið fyrir stríði.

Aþenu

Athens Polis , „vagga lýðræðis“, fjármagnaði ríkið með óbeinum sköttum (þ.mt tolla), vinnu og þjónustu borgara Aþenu og heildarskattlagningu allra þeirra sem ekki eru Aþeningar. Parthenon á Akropolis starfaði stundum sem ríkissjóður til að geyma skatttekjur.

Róm

Fjármálastjórn rómverska konungsöldarinnar (um 6. öld f.Kr.) var svipuð vegna þess að ríkisverkefnin voru aðallega unnin af borgurunum sjálfum og aðeins í undantekningartilvikum (aðallega í tilefni stríðs ) var skattur á eignir ( tributum ) vegna. Við matið , manntalið , voru kosnir tveir háir embættismenn ( ritskoðun ), sem athuguðu skattframtal (starfsgreinar) [6] borgaranna og innheimtu skatta.

Á tímum rómverska lýðveldisins stækkaði heimsveldið frá 3. öld f.Kr. Gífurlega og fleiri og fleiri héruð og hliðarveldi stuðluðu að umfjöllun um fjárþörf ríkisins, þannig að árið 167 f.Kr. F.Kr. voru rómversku borgararnir undanþegnir beinum sköttum.

Í héruðum beinnar skattlagningar (voru grunn- og kjörskattur ) af hálfu sölumanna , en til hægðarauka var innheimta óbeinna skatta (tolla, vegatolla og afnotagjalda) leigð og kerfi skattbænda ( publicani ) leiddi til óstjórnar og óréttlæti. Aðeins Ágústus keisari setti alla skattheimtu aftur í hendur embættismanna ( kvestóra ). Mistök urðu fræg: Gallíski þrællinn Licinius, sem keisarinn sleppti, var skipaður af Augustus sem stjórnandi í Lugdunum ( Lyon í dag ), þar sem Licinius framlengdi síðan árið um tvo mánuði. [7] Þessi smíði færði honum tvo mánaðarlega skatta til viðbótar á ári í Lugdunum, þar til Ágústus - eftir kvartanir frá Gallíu - stöðvaði þessa tegund skattheimtu eftir um tvö ár. [8] [9]

Palestínu

Í Palestínu , sem hefur verið til síðan 63 f.Kr. Þegar Rómaveldi var skattskylt var við fæðingu Jesú framkvæmt skattmat (manntal) með skrá yfir íbúa og eignir þeirra ( manntal ). Auk rómverskra skatta voru einnig töluverðar trúarlegar álögur álagðar: tíundin , sem var skyldaálagning presta og levíta , auk musterisgjalds til að standa straum af kostnaði við opinbera tilbeiðslu.

Germania

Teutónarnir , sem á tímum fyrir rómverskan tíma þekktu aðeins sjálfboðavinnuna til prinsins í stað skattlagningar, eru sagðir hafa valdið tilraunum til að hækka skatta Rómverja fyrir bardagann í Teutoburg-skóginum . Vestur af Rín, hins vegar Roman fjármálastjórn ríkti og var undir Provincial procurator byggt í Augusta Treverorum ( Trier ).

Pecunia non olet

Með hnignun Rómaveldis, með auknum ríkisútgjöldum, voru skatttekjur minni og ríkissjóður ( aerarium ), sem áður var geymdur í musteri Satúrnusar og eftirlit með öldungadeildinni , var leystur upp í þágu hins heimsveldis sérstaka sjóðs ( Fiskur ). Fyrst - sögulega tryggð - forvitni birtist í skattalöggjöf: „ Pecunia non olet “ (peningar stinka ekki) - neyddist ekki aðeins til að standa straum af kostnaði við rómversk fjárlög , heldur einnig til að búa til mesta mögulega aukningu einkaauðs. vel þekkt tjáning var notuð af keisaranum Vespasianusi til að réttlæta skatt ( vectigal urinae ) á almenningssalerni , þvagskálum eða notkun þvags, til dæmis í sútun . [10]

Spurninguna sem sögð er hafa fengið keisarann ​​til að réttlæta sjálfan sig má einnig túlka sem kvörtun yfir vaxandi þvaglykt í Róm. Að því gefnu að skattur var mæld með fjölda evacuations, íhugandi tillit bendir til þess að að tæma þvag fötunum sjaldnar gæti hafa leitt til óþefur - þetta væri snemma dæmi um skatta undanskot. [11]

Miðaldir og snemma nútíma

Sem tekjulind fyrir konunga og prinsa gegndi skatturinn aðeins víkjandi hlutverki snemma á miðöldum . Annars vegar var enginn af frankískum höfðingjum pólitískt fær um að leggja almenna skattlagningu á almenning. Á hinn bóginn vantaði nauðsynlegar stjórnsýsluleiðir til að beita skatti vegna þess að skrár borgara og eigna voru úreltar eða einfaldlega ekki tiltækar.

Frekar, útgjöld voru gerðar upp af "einka-geiranum" tekjur af sölu réttinda ( markaðarins og borg réttindi ), frá einkasölu (ull og krydd einokun) og frá ríki , þ.e. aðallega frá landbúnaði og skógrækt ríkisfyrirtækjum og deiluefni , svo sem veiðar, veiðar og saltlög, deilt um.

Öðru máli gegndi um kirkjuna og stofnanir hennar og einstaklinga: fram á 19. öld var kirkjuskattur lagður á í formi tíundarinnar. Þessi skattur gæti ekki aðeins verið dreginn af kristnum hefðum, heldur væri einnig hægt að fylgjast með og safna tiltölulega auðveldlega af kirkjustofnunum á staðnum.

Tveir tollheimtumenn , verk eftir Marinus van Reymerswaele , 1540, Þjóðminjasafnið í Varsjá

Með tímanum þurftu veraldlegir ráðamenn einnig meiri tekjur, til dæmis til að fjármagna stríð eða til að koma á fót ríkissamfélagi.

Fræðilega séð var réttur höfðingjans til að hækka skatta lögfestur af Thomas Aquinas (1225–1274) á miðöldum. Höfuðfjármögnun opinberra verkefna ætti að koma frá vörum og tekjum höfðingja. Að hans mati er framlenging verkefna og þar með viðbótarskatta einstaklinga aðeins réttlætanleg ef hún þjónar til að vernda skattgreiðendur fyrir utanaðkomandi ógn. [12]

Á High miðöldum , skattur lagður af þjóðhöfðingja var fyrst og fremst eign skatta sem fylgir landi, en einnig aðrar eignir (nautgripir, vistir, o.fl.). Elstu skriflegu sönnunargögnin eru Domesday Book , sem skráði eignastöðu í Englandi á 11. öld vegna skattlagningar af konungi. Svo að mikill meirihluti þjóðarinnar, sem samanstóð af landlausum eða fátækum þrælum og leigjendum, væri einnig hægt að skattleggja var kjörskatturinn beittur, sem krafðist sömu upphæðar frá öllum þeim sem urðu fyrir áhrifum, óháð eignarhaldi og eignarhaldi. Skattlagning tekna hjá ríkisskrifstofunum reyndist erfið, því ómögulegt var að fylgjast með skattheimtu vegna stjórnsýslugalla á miðöldum. Af þessum sökum voru oft skiptar skiptingagjöld þar sem svæði eða sveitarfélag var lagt á eingreiðslu sem það lagði á íbúa sína að eigin geðþótta.

Í eftirfarandi upphafsríkjum voru beinir skattar aðeins lagðir á í undantekningartilvikum og þeir þurftu að samþykkja búin . Sígild tilefni voru stríð, brúðkaup dóttur prinsins, göngu Rómaveldis fyrir keisaraveldi , lausnarbeiðni eða „almenna þörf“. Þar sem skattar voru aðeins lagðir á með meira millibili og með óreglulegu millibili gætu skattprósenturnar einnig verið tiltölulega háar (t.d. venjulega 5% af heildareignum). Á sextándu öld voru skattar lagðir á í sífellt meiri röð og í sífellt lengri tíma, þannig að þeir voru mjög nálægt ársköttum. Absolutism í Frakklandi var einnig kunnugt með skatt leigusamningi kerfinu með öllum sínum ljósum og dökkum hliðum (fjárhagslega hækkun á skatt leigutaka sem nýjan hóp í því ríki, ofnýting skatta-paying íbúa).

Frá síðmiðöldum hafa óbeinir skattar notið vaxandi vinsælda meðal ráðamanna og því voru vörugjöld tekin upp af drykkjum eins og bjór og víni, salti, happdrætti o.s.frv. Einnig hér var lögð áhersla á einfalda skattheimtu, því aðallega þurfti að fylgjast með fáum brugghúsum og vín- eða saltkaupmönnum til að fylgjast með skattlagningu þeirra. Að auki voru tollarnir mjög einföld leið til að afla tekna fyrir prinsana. Þeir stofnað borgir, lagði fram Umferðarleiðir, fylgjast þá og voru þannig hægt að hækka bridge gjaldskrá, vegi gjaldskrá og hliðið gjaldskrá á viðeigandi stöðum.

Í söguritinu eru tvö vandamál sem ekki eru leyst á þessari stundu: Í fyrsta lagi leiða skattalög, lögsaga oft til tvísköttunar og í öðru lagi er erfiðleikinn alltaf skilgreiningin á innheimtu skattsins frá öðrum kröfum ráðamanna. . Það er ekki óalgengt að fjórar stofnanir krefji skatt af íbúunum: krúnuna (keisarann ​​eða konunginn), fullveldið, samfélagið eða borgina og síðast en ekki síst kirkjuna. Í samræmi við það eru skattarnir skiptir í keisaraskatta (t.d. venjulegir eyri ), skattar fullvalda, samfélagsskattar og kirkjutíund. Að auki, framlög almennt vegna ríkisvalds vegna (Nutzgelder), skatta eins og alltaf Feudalabgabe eða heriot innheimt og þjónusta veitt ( nauðungarvinnu , handbók og liðsþjónusta ), þar sem fram kemur leigusali í staðinn fyrir þá vernd sem hann heyrði í að bjóða.

Fyrri tegundir skatta

Skýringar á sköttum á miðöldum og snemma nútímans eru annars vegar mismunandi eftir svæðum: Bede , Schatzung , Schoss , framlag . Á hinn bóginn er ástæðan fyrir skattinum oft hægt að draga af nafninu: Tyrkneska eyrið var safnað sem herpeningum í stríðinu í Tyrklandi og rómverska mánuðinum til að fjármagna ferðir keisarans til Rómar. Til viðbótar þessum sköttum, sem skipta máli af sögulegum ástæðum, eru pappírsskatturEnglandi frá 1697 til 1861), gluggaskattur (einnig í Englandi frá 1695 til 1851), spörfugjald (18. öld í Þýskalandi) og hjólaskattinum (þar til bílarnir fundust) sem vert er að nefna vegna forvitni þeirra.

Heill listi yfir tegundir skatta sem ekki er lengur lagður á veitir ítarlegt yfirlit yfir alla skatta sem síðan hafa verið afnumdir.

Nútíminn

Það var ekki fyrr en 1776 sem Adam Smith setti upp eftirfarandi fjórar meginreglur samkvæmt því sem skatta ætti að leggja á:

 • Einsleitni skattlagningar: Borgarar ættu að greiða skatta í hlutfalli við getu sína og þá sérstaklega tekjur sínar
 • Ákvörðun skattalaga: dagsetning, tegund og fjárhæð greiðslu ætti að vera skýr og nákvæm fyrir alla
 • Þægindi við skattlagningu: skatturinn á að innheimta á þeim tíma og á þann hátt sem hentar borgaranum best
 • Ódýrt að innheimta skatta: Kostnaður við innheimtu skatta ætti að vera eins lág og mögulegt er

Í frönsku byltingunni var meginreglan um almenning og jafnræði skatta lýst yfir sem mannréttindum og England var fyrsta ríkið til að innleiða tekjuskatt í lok 18. aldar til að skattleggja aukningu auðs .

Á 19. öld þróuðust skattalög í fullvalda þýsku einstöku ríkjunum í upphafi með öðrum hætti en þeim fylgdu í auknum mæli kröfur atvinnulífsins um uppbyggingu og stækkun innviða. Almennt má þó greina tvö grundvallaratriði samkvæmt Ullmann. Annars vegar form skattlagningar fasteigna (eignar-, byggingar- og viðskiptaskattur) sem er ráðandi í ríkjum í Suður -Þýskalandi og hins vegar starfsmannaskattur sem er ríkjandi í Mið- og Norður -Þýskalandi. [13] Á þessum tíma klassískrar frjálshyggju kom nútímalega skattríkið fram, sem þó er háð stöðugum breytingum og sérkennum á landsvísu í hinum ýmsu skattkerfum .

Meginreglur skattlagningar

Klassískt skatta Maxims stofnuð af Adam Smith árið 1776 gilda áfram, örlítið breytt, í nútíma skattkerfi. Eftirfarandi 4 grunnkröfur eru gerðar til uppbyggingar skatta: sanngirni , framleiðni, ósýnileika og framkvæmanleika.

Skattlögfræðingur

Afskipti ríkisins af eignum og eignum borgara þess gera annars vegar ráð fyrir jöfnuði skattlagningar hlutaðeigandi einstaklinga og hins vegar lagafyrirvara . Meginreglan um sanngjarna skattlagningu gerir ráð fyrir að skattlagning byggist á hagkvæmni í efnahagslífinu. Þessi meginregla var staðfest af stjórnlagadómstóli sambandsins . [14]

Reglan um einsleitni

Reglan um samræmingu skattlagningar er afleiðing af almennu jafnræðisreglunni , sem einnig stafar af grundvallarréttindum . Ef ekki er lagður reiðufé á alla sem brotið á við, þá er það ekki skattur. Mjög sérstakt dæmi um þetta var vangaveltuskattur í Þýskalandi, sem var lýst stjórnarskrárbundinn af stjórnlagadómstólnum fyrir árin 1997 og 1998 vegna þess að skipulagshalli á fullnustu tryggði ekki samræmda beitingu gildandi laga um öll skattamál sem skipta máli.

Bann við geðþótta

Jafnræðisreglan neyðir einnig löggjafann til að gæta að banni við geðþótta , en samkvæmt henni má ekki með óeðlilegum hætti meðhöndla það sama að vild. Hér gildir að geðþótti á að skilja sem skort á nægjanlegum viðeigandi ástæðum fyrir ójöfnu meðferð.

Að lokum getur löggjafinn hins vegar ekki og þarf ekki að aðgreina þannig að hvert einstakt mál sé afgreitt fyrir sig. Það er fremur háð almennri útgáfu skattalaga ( leturgerð) . Ef almenna útgáfan leiðir til sérstakrar erfiðleika í einstökum tilvikum, þá eru til ráðstafanir um eigið fé , sem skattyfirvöld verða að beita án nokkurs geðþótta , þar sem annað er brot á banni við geðþótta sem dómstóll þarf að aflétta.

Einsleitni umsóknar

Einsleitni skattlagningar felur ekki aðeins í sér efnisleg og formleg skattalög sem eru í samræmi við þessa meginreglu, heldur einnig og umfram allt samræmda og geðþótta beitingu laga þessara af stjórnvöldum og dómstólum. Sérstaklega má ekki vera neinn fullnustuhalli.

Hins vegar skal tekið fram að ekki sérhver mismunandi túlkun stjórnvalda eða dómstóla á reglugerð leiðir til ólögmætis og þar með brots á jafnræðisreglu. Hins vegar verður að semja viðmiðunarreglur til að tryggja samræmda beitingu laganna og skattyfirvöld eru skylt að beita þeim.

Ó afturvirkni

Skattalög, eins og öll lög, mega ekki taka gildi afturvirkt . Að því er varðar traust borgarans á núverandi lagalegum aðstæðum og áætlanagerð sem gerð er með því, þá eru afturvirkar íþyngjandi skattalög óheimil ef réttarríki er gætt.

Gera verður greinarmun á „raunverulegum afturvirkum áhrifum“ og „fölskum afturvirkum áhrifum“: Í raunverulegu afturvirku áhrifunum grípa skattalög afturvirkt til baka í fortíðinni eða eiga að beita þeim um tíma sem hefst áður en þau koma inn í afl. Falsleg afturvirk áhrif eru fyrir hendi ef lögin hafa áhrif á núverandi, enn ekki fullkláraðar staðreyndir um framtíðina og fella í kjölfarið verðgildi réttarstöðu.

Framleiðni skattlagningar

Skattheimta er fyrst og fremst notuð til að afla tekna og ætti því að vera skilvirk og afkastamikil. Stjórnunarviðleitnin má ekki vera of mikil. Ekki síst vegna þess að þeir uppfylltu ekki þessa kröfu hefur fjöldi svokallaðra minniháttar skatta (t.d. kveikjugjaldsgjalds , lampaskatts ) verið afnuminn í Þýskalandi. Helst er skatturinn búinn til á þann hátt að hann bregst sveigjanlega við breytingum í hagkerfinu. Besta dæmið um þetta eru tekjuskattar , því eftir því sem tekjur aukast vegna efnahagsástands myndast sjálfkrafa auknar skatttekjur. Mótdæmi eru raunskattar , sem eru bundnir við eignir og eru því lagðir á óháð hagsveiflunni.

Óskiljanleiki skattsins

Til að einfalda skattgreiðsluna ætti borgarinn eins og kostur er hvorki að taka eftir skattbyrði í sjálfu sér né skattheimtu. Óbeinu skattarnir, sem eru innifaldir í endanlegu verði og eru þannig færðir frá skattskuldara til skattgreiðanda, eru taldir „ósýnilegir“. Þetta er „þægilegur“ skattur fyrir skattgreiðendur sem eru íþyngdar, þar sem engin vandamál eru við innheimtu og umsýslu og hægt er að forðast skattinn að hluta með hæfu neysluverði.

Skattframkvæmanleiki

Hagkvæmni skattlagningar er mæld með gagnsæi, skýrleika og einfaldleika skattalaga . Þetta þýðir að jafnvel á tæknilega flóknu svæði eins og skattalögum ættu reglugerðirnar ekki að vera óþarflega flóknar og ákvæði. Löggjöf sem er órannsakanleg jafnvel fyrir sérfræðinga truflar réttlætiskennd og jafnrétti skattgreiðenda vegna þess að aðeins þeir sem eru „vel upplýstir“ og „vel ráðlagðir“ geta klárað alla hönnunarmöguleika.

Skatttegundir og hópar

Engin af einstökum gerðum skatta getur best uppfyllt fjórar grunnkröfur (sanngirni, framleiðni, skynjanleika og framkvæmanleika); Af þessum sökum er skattkerfi flestra þjóða fjölskattakerfi , þar sem jafna þarf kosti og galla mismunandi skipulagðra skatta. Innan þessa fjölskattakerfis eru skattarnir flokkaðir saman af margvíslegum ástæðum. Gerður er greinarmunur á efnahagslegri flokkun, skatttegund, skatthlut og stjórnunar- og tekjufullveldi.

Skattahópar samkvæmt efnahagsflokkun

Skiptaskattur sem umferðaskattur, til 1991

Hægt er að skipta efnahagslegu matsgrunni í kraftbreytur tekna (vöxtur auðs) og neyslu ( neyslu á vörum) auk kyrrstæðrar birgðabreytu auðs (fjármagns). Í samræmi við það er skattum einnig skipt í

Það eru sérstök atriði varðandi

Í hvaða hagkerfi sem er, eru helstu gerðir skatta tekjuskattur, söluskattur og innflutningssöluskattur og tollar .

Skattar í Þýskalandi eftir skattahópum og stjórnunarstigi rétthafa
Stjórnunarstig bótaþega Fasteignaskattar Umferðargjöld Vörugjöld
Samband , ríki og sveitarfélög Tekjuskattur
tekjuskattur
Stjórnarskattur
Viðskiptaskattur
virðisaukaskattur -
Sambandsríki og ríki Fjármagnstekjuskattur
Körperschaftsteuer
Bund Versicherungsteuer
Kraftfahrzeugsteuer
Luftverkehrsteuer
Branntweinsteuer
Kaffeesteuer
Energiesteuer
Schaumweinsteuer
Tabaksteuer
Länder und Gemeinden Grunderwerbsteuer
Länder Erbschaftsteuer
Schenkungsteuer
Vermögensteuer
Lotteriesteuer
Rennwettsteuer
Feuerschutzsteuer
Biersteuer
Gemeinden Grundsteuer
Hundesteuer
Vergnügungsteuer Getränkesteuer

Steuergruppen nach Steuerart

Die Steuern werden aus verwaltungstechnischen, statistischen und ökonomischen Gründen in die folgenden Steuergruppen eingeteilt: Hinsichtlich der wirtschaftlichen Belastung wird unterschieden zwischen direkten und indirekten Steuern . Während bei direkten Steuern Steuerschuldner und Steuerträger identisch sind, wird die wirtschaftliche Steuerlast bei indirekten Steuern vom Steuerschuldner auf den Steuerträger übergewälzt. Hinsichtlich des Besteuerungsobjektes wird differenziert zwischen Personensteuern und Realsteuern . Erstere sind als Subjektsteuern an die persönlichen Verhältnisse des Steuerbürgers geknüpft und Letztere sind als Substanzsteuern unabhängig von den persönlichen Verhältnissen des Steuerbürgers. Bei der Erhebungsform wird unterschieden zwischen Quellensteuern und Veranlagungsteuern . Quellensteuern werden direkt an der Quelle der Einkünfte abgeschöpft und Veranlagungsteuern werden, meist nach vorhergegangener Steuererklärung , für eine bestimmte Periode mit Steuerbescheid festgesetzt. Schließlich gibt es noch die Gruppen der Pauschalsteuern und Individualsteuern.

Steuergruppen nach Steuergegenstand

Daneben werden die Steuern nach dem Gegenstand der Besteuerung in die folgenden Gruppen eingeteilt:

Steuergruppen nach Verwaltungs- und Ertragshoheit

Grundsätzlich erfolgt die Abgrenzung bezüglich der Verwaltungshoheit, also dem Recht bzw. der Pflicht zur Steuerbeitreibung und der Ertragshoheit, also dem Recht der Steuerverwendung.

In Deutschland werden die Steuern entweder von Bundesbehörden , Landesbehörden oder Gemeindebehörden verwaltet, also festgesetzt und erhoben. Die Verwaltung der Bundessteuern ( Branntweinsteuer , KFZ-Steuer , Kaffeesteuer , Energiesteuer , Schaumweinsteuer und Tabaksteuer ) sowie der Zölle obliegt den Hauptzollämtern . Der Ertrag dieser Steuern steht ausschließlich dem Bund zu. Die Gemeinschaftsteuern (Einkommensteuer, Körperschaftsteuer , Umsatzsteuer ) werden im Bundesauftrag von den Finanzämtern verwaltet und die Einnahmen aus diesen Steuern fließen Bund und Ländern gemeinsam zu. Demgegenüber stehen die Erträge der reinen Ländersteuern ( Erbschaftsteuer , Grunderwerbsteuer und Rennwett- und Lotteriesteuer ) ausschließlich den Ländern zu, die diese Steuern auch verwalten. Die Grundlagen für die Festsetzung der Gemeindesteuern ( Gewerbesteuer und Grundsteuer ) werden durch die Finanzämter mit Steuermessbescheid gelegt, während die Kommunen unter Anwendung des Hebesatzes die Steuer festsetzen und für die eigene Verwendung beitreiben.

Entstehungstatbestand

Eine Steuer entsteht in allen Fällen, in denen der Steuertatbestand verwirklicht wird. Dieser Entstehungstatbestand wird dem Steuersubjekt zugerechnet und setzt sich zusammen aus zahllosen begründenden, erhöhenden und mindernden Faktoren. Alle Steuergesetze bieten – nach einer allumfassenden Tatbestandsbeschreibung (Beispiel: „ Natürliche Personen, die im Inland einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, sind unbeschränkt einkommensteuerpflichtig. “ – § 1 Abs. 1 Satz 1 EStG ) – eine Vielzahl von Ausnahmebestimmungen, Freibeträgen und Freigrenzen, bevor schließlich auf die Bemessungsgrundlage der Steuersatz angewendet wird.

Das Steuersubjekt

Als Steuersubjekt wird die Person bezeichnet, die einen Steuertatbestand verwirklicht und demnach die Steuer schuldet . In der allgemeinen Sprachbezeichnung ist dies der Steuerpflichtige oder Steuerbürger. Juristisch betrachtet – und je nach anzuwendendem Steuergesetz – ist es die natürliche Person , die Personengesellschaft oder die juristische Person .

Das Steuerobjekt

Als Gegenstand einer Steuer gilt das „ Besteuerungsgut “, das vom Gesetzgeber als besteuerungswürdig normiert wird. Die Definition des steuerbaren Tatbestands ist zwischen dem „einfach normierten“ Gesetz (Beispiel KfzStG : „Das Halten eines Kraftfahrzeug ist steuerbar“) und dem „kompliziert normierten“ Gesetz (Beispiel Einkommensteuergesetz (Deutschland): Der Einkommensteuer unterliegen: … sieben Einkunftsarten ) zu unterscheiden.

Die Zurechnung

Durch die Zurechnung wird festgestellt, welchem Steuersubjekt das Steuerobjekt zuzurechnen ist. Unterschieden wird dabei zwischen wirtschaftlicher, zeitlicher und örtlicher Abgrenzung. Die Frage der wirtschaftlichen Zuordnung eines Steuerobjektes ist dabei eine der wesentlichen Problemstellungen im Steuerrecht. Daneben erfolgt die Zurechnung in zeitlicher (begrenzt auf bestimmte Steuerperioden) oder örtlicher (innerhalb definierter Grenzen) Hinsicht.

Die Bemessungsgrundlage

Die Steuerbemessungsgrundlage ist der in einer Zahl ausgedrückte maßgebliche Wert, der unter Verwendung des Steuersatzes zur Quantifizierung der Steuer dient. Zu unterscheiden sind dabei Bemessungsgrundlagen, die an den Wert eines Steuertatbestandes anknüpfen (für die Umsatzsteuer : Nettoentgelt , für die Einkommensteuer: das zu versteuernde Einkommen ) und solche, die zahlentechnische Werte zugrunde legen (Branntweinsteuer: Hektoliter Alkohol ; Hundesteuer: Anzahl gehaltene Hunde). Die Bemessungsgrundlage der meisten Steuerarten ist das Ergebnis einer komplizierten Berechnung, in die eine Vielzahl unterschiedlichster Faktoren, ua die Komponenten zur Ermittlung der persönlichen Leistungsfähigkeit ( Betriebsausgaben , Werbungskosten , Sonderausgaben und die persönlichen Steuerfreibeträge ), einfließt.

Der Steuersatz

Der Steuersatz ist die Rechengröße, welche – auf die Steuerbemessungsgrundlage angewendet – die Höhe der festzusetzenden Steuer ergibt. Während bei Steuern mit zahlentechnischen Grundlagen der Steuersatz als fester Betrag definiert ist, gilt bei den meisten Steuerarten ein Prozentwert. Dieser Wert wird auch Steuertarif genannt und kann proportional (z. B. Umsatzsteuer , Einheitssteuer ), progressiv (z. B. deutsche Einkommensteuer), regressiv oder in einem Stufentarif (z. B. Erbschaftsteuer) ausgestaltet sein.

Steuerprivilegien

Als Steuerprivilegien werden Steuervergünstigungen bezeichnet, die mit ihrem Ausnahmecharakter als Steuervorteil die festzusetzende Steuer ermäßigen. Obwohl umgangssprachlich als Sammelbegriff für alle Vorschriften genutzt, die eine Steuerminderung herbeiführen, gilt als Privileg im engeren Sinne nur das echte „Steuergeschenk“, das eine bestimmte Personengruppe (z. B. die Landwirte durch die pauschale Gewinnermittlung nach § 13a EStG) oder Verhaltensweise (z. B. die Unterstützung gemeinnütziger Organisationen durch Spenden ) steuerlich begünstigt.

Durchführung der Besteuerung

Bis 1972 in Hamburg genutzte Steuerregistriermaschine.

Sofern die Steuer rechtlich entstanden ist, werden die weiteren verwaltungstechnischen Maßnahmen zur Durchführung der Besteuerung im vierten bis sechsten Teil der Abgabenordnung geregelt. Diese behördliche Aufgaben, die (von Ausnahmen abgesehen) von Finanzämtern vorgenommen werden, lassen sich in die drei Phasen unterteilen:

 1. Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen,
 2. Festsetzung der Steuer und
 3. Erhebungsverfahren, ggf. mit Hilfe des Vollstreckungsverfahren .

Entstehung der Steuer

Voraussetzung, dass ein Besteuerungsverfahren eingeleitet werden kann, ist die rechtliche Entstehung der Steuer. Diese wird in den Einzelsteuergesetzen geregelt (z. B. die Einkommensteuer entsteht mit Ablauf des Veranlagungsjahres, § 36 Abs. 1 EStG).

Ermittlungsverfahren

Der erste Abschnitt des Verwaltungsverfahrens dient der Sachaufklärung und der Feststellung, ob und in welchem Umfang ein Steuerentstehungstatbestand verwirklicht wurde. Dabei werden dem Steuerbürger besondere Mitwirkungspflichten (z. B. Steuererklärungspflicht ) auferlegt und den Finanzbehörden besondere Rechte (z. B. Außenprüfung und Steuerfahndung ) gewährt. Ziel dieses Verfahrens soll ein möglichst genaues Bild der tatsächlichen Verhältnisse sein, das gegebenenfalls auch per Schätzung ermittelt werden kann.

Festsetzungsverfahren

Nach Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen erfolgt die Festsetzung der Steuer durch den Steuerbescheid . Diesem Verfahren gleichgestellt ist der Erlass von Grundlagenbescheiden , die bei mehreren Beteiligten der gesonderten und einheitlichen Feststellung von Besteuerungsgrundlagen sowie der Festsetzung und Zerlegung von Steuermessbeträgen dienen. Steueranmeldungen des Steuerpflichtigen (z. B. Umsatzsteuervoranmeldungen, Lohnsteuer- und Kapitalertragsteueranmeldungen) stehen einer Steuerfestsetzung (unter Vorbehalt der Nachprüfung) gleich.

Erhebungsverfahren

Im Erhebungsverfahren werden die festgesetzten Ansprüche verwirklicht. In der Regel geschieht dies durch Zahlung (z. B. Steuer-Vorauszahlung oder Lohnsteuerabzug ), durch Aufrechnung mit Erstattungsansprüchen. In diesem Zusammenhang sind insbesondere auch Vorschriften zum Erlass, zur Verjährung sowie zur Verzinsung und zum Säumniszuschlag zu beachten.

Vollstreckung

Bei nicht fristgerechter Zahlung kann sich die Verwaltung zur Durchsetzung der Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis des Vollstreckungverfahrens bedienen.

Der Zweck der Steuererhebung

Steuern mit Fiskalzweck

Erster und hauptsächlicher Zweck der Steuererhebung ist (fast) immer die Erzeugung von Einnahmen, die zur Deckung des Staatshaushalts herangezogen werden. In der ursprünglichen Ausgestaltung der Steuer war die Vermehrung von Staatseinkünften auch der einzige Grund, in einem modernen Staat kann dieser Zweck jedoch verdrängt werden und so zum Nebeneffekt werden. Mit den Steuern werden die vergemeinschafteten Aufgaben erfüllt und ua die selbst auferlegten Ziele verwirklicht und staatliche Ausgaben finanziert. Gemäß dem Steuerstaatsprinzip stehen die über Steuern generierten Einnahmen beispielsweise zur Finanzierung folgender Kosten zur Verfügung:

Steuern mit Lenkungszweck

Lenkungssteuern sollen gesellschaftlich nicht erwünschte Verhaltensweisen beeinflussen. So wird mit einer hohen Tabaksteuer versucht, das Rauchen einzudämmen, die Alkopop-Steuer soll den Preis von Alkopops so erhöhen, dass ein Missbrauch durch Jugendliche verhindert wird und die Ökosteuer soll auch dazu animieren, den Energieverbrauch und damit den Schadstoffausstoß zu verringern. Andererseits kann mit Steuervergünstigungen auch ein bestimmtes – gesellschaftspolitisch gewolltes – Verhalten gefördert werden. Der Lenkungszweck steht in Konflikt zum Fiskalzweck. So würde bei vollständigem Eintreten der gewünschten Verhaltensweisen keine Steuereinnahmen mehr generiert werden können. Daher zielt eine Lenkungssteuer nicht auf die maximale, sondern auf die optimale Zweckerfüllung ab. ZB ist der Sinn einer Ökosteuer nicht die Umweltverschmutzung auf Null zu reduzieren, sondern den als für optimal gehaltenen Grad zu erreichen. [15]

Steuern mit Umverteilungszweck

Steuern können dazu genutzt werden, eine politisch erwünschte Umverteilung im Bereich der Einkommensverteilung oder Vermögensverteilung zu erreichen.

Im Hinblick auf das häufig gesellschaftspolitisch eingeforderte Solidaritätsprinzip haben viele Staaten die Einkommensteuer mit einer Progression ausgestaltet, die zu einem steigenden Steuersatz in Abhängigkeit vom zu versteuernden Einkommen und damit steigender steuerlichen Belastung mit steigendem Einkommen führt.

Auch der Solidaritätszuschlag in Deutschland ist ein typisches Beispiel für eine Steuer mit Umverteilungszweck. Im Vordergrund steht hierbei die allgemeine finanzielle Förderung der fünf neuen Länder und damit eine regionale Umverteilung von West nach Ost.

Kritik

Durch die negativen finanziellen Auswirkungen auf den Bürger und die eingeschränkten Möglichkeiten zur Einflussnahme auf den Vermögensverlust sind Steuern und die Steuergesetzgebung ein ständiger politischer Streitpunkt und vielfacher Kritik ausgesetzt. Diese Kritik richtet sich im Wesentlichen auf die Punkte Gerechtigkeit und Angemessenheit , die Wirksamkeit (bei Steuern mit Lenkungsfunktion – z. B. der Ökosteuer), die Durchsetzbarkeit und die allgemeinen ökonomischen Folgen. Verschiedene politische Richtungen führen gegen bestimmte Steuern – und manche Gruppierungen sogar gegen die Steuer an sich – Argumente an, die teilweise wissenschaftlich umstritten sind. Aber auch prinzipiellere Kritiken finden sich, die nicht zwingend Staatseinnahmen an sich in Frage stellen, deren Verteilung oder Höhe, als vielmehr die Steuerdominanz innerhalb der Abgabenstruktur, also den Umstand, dass andere Typen öffentlicher Einnahmen (z. B. Gebühren, Spenden, Beiträge) und bürgerschaftlicher Dienste am Gemeinwesen eine fiskalisch untergeordnete Rolle spielen oder in der öffentlichen Diskussion über Staatsfinanzierung trotz teils immenser Bedeutung wenig Berücksichtigung erfahren. Was Theoretiker des Steuerstaatsprinzips als dessen ökonomische Vorteile verstehen (z. B. die Gegenleistungsfreiheit, den Zwangscharakter und die normative Wertfreiheit), lässt sich beispielsweise aus Sicht demokratischer Fiskaltheorien, kapitalismuskritischer Ansätze oder bürgerschaftlicher Gemeinwohlbelange als politische Nachteile argumentieren, [16] wobei zu berücksichtigen ist, dass der im öffentlichen Sprachgebrauch oftmals verallgemeinerte Begriff "Steuer" (im Sinne von Abgaben aller Art) zu Missverständnissen einlädt und öffentliche Debatten um mögliche Reformen der Öffentlichen Finanzen immer wieder durch eine Vielzahl unfiskalischer Motive und Argumente verzerrt. [17] Die oft heftige Kritik führt zu einer fehlenden gesellschaftlichen Akzeptanz der Besteuerung und kann als Folge eine Steuerverweigerungshaltung auslösen. Mögliche Wege zur Umgehung der Steuer sind die Steuerflucht , bei der Einkünfte in ein Niedrigsteuerland ( Steueroase ) verlagert werden oder als Straftat die Steuerhinterziehung .

Allgemeine Kritikpunkte

Weil die Steuern eine staatlich erzwungene Abgabe darstellen, ist ein direkter Widerstand gegen die Zahlung nur eingeschränkt oder gar nicht möglich. Auch die Verwendung der Mittel nach ihrer Hingabe kann durch den Steuerzahler nur indirekt (bei politischen Wahlen) beeinflusst werden. Die Nutzung der Steuermittel ist auch für Zwecke möglich, mit denen nicht jeder einzelne Steuerzahler einverstanden ist. Ausnahmen dazu siehe im Steuerrecht der Schweiz, das dem Wahlbürger aufgrund eines anderen Demokratieverständnisses wesentlich mehr Gestaltungs- und Mitwirkungsrechte – was die Erhebung wie Verwendung der Mittel angeht – einräumt.

Daneben wird das Problem der Steuergerechtigkeit immer wieder kritisch hinterfragt. Dabei ist nicht nur der soziale Aspekt der Steuerbelastung entsprechend den Vermögens- oder Einkommensverhältnissen strittig, sondern auch die Kompliziertheit des Steuerrechts und seine Vielzahl von Ausnahmetatbeständen, deren Ausnutzung nicht jedem Bürger möglich ist. Als höchstrichterlich anerkannt galt seit 1995 der Halbteilungsgrundsatz . Nach diesem von Paul Kirchhof mitverfassten Urteil war jedem Steuerbürger wenigstens die Hälfte seines Einkommens als angemessener Nettoverdienst (nach Steuern) zu belassen. Diese Rechtsprechung wurde im März 2006 durch das Bundesverfassungsgericht, das eine Steuerbelastung von 59,9 % als noch verfassungsgemäß ansah, wieder aufgegeben.

Ökonomische Kritikpunkte

Je nach politischer und gesellschaftlicher Position ergeben sich verschiedene Ansätze zur wirtschaftswissenschaftlichen Kritik an der Steuer als solcher oder auch an bestimmten Steuerarten. Oft wird argumentiert, Steuern würden grundsätzlich zu einem Nettowohlfahrtsverlust führen und Steuererhöhungen ein mögliches Wirtschaftswachstum zerstören (siehe Laffer-Kurve ).

Ein volkswirtschaftlicher Kritikpunkt ist die (Mit-)Finanzierung von ineffizienten Staatstätigkeiten neben den notwendigen und angemessenen Staatsaufgaben.

Ein häufig anzutreffender Kritikpunkt ist die potentielle Verursachung von Arbeitslosigkeit : Eine mögliche wirtschaftliche Betätigung werde durch die Steuerlast behindert oder sogar verhindert, weil der Preis des Produktes oder der Dienstleistung durch Steuern zu hoch für potentielle Nachfrager werde.

Bei den Bagatellsteuern ist festzuhalten, dass den meist nur geringen Einnahmen für den Staat die erheblichen Kosten für Steuererhebung und -durchsetzung gegenüberstehen. (Siehe Bundesminister der Finanzen für 2004: 79,5 % der Steuer werden von drei Steuerarten erbracht).

Steuern sind im Allgemeinen nicht entscheidungsneutral . Gerade in der angelsächsischen Literatur wird deshalb oft darauf hingewiesen, Steuern auf solche Märkte zu erheben, deren Nachfrage auf Preise unelastisch reagiert (siehe auch Preiselastizität ). Dieser Grundsatz steht jedoch im Widerspruch zur Gerechtigkeit der Besteuerung, weil unelastisch nachgefragte Güter typischerweise solche sind, die die Grundbedürfnisse befriedigen. Eine Steuer auf unelastisch nachgefragte Güter würde also besonders die ärmeren Bevölkerungsschichten belasten.

Eine weitere Fragestellung beschäftigt sich mit der Steuerinzidenz . Bei der Einführung der Steuer sollte geklärt werden, wer die eigentliche Last der Steuer trägt. Der Steuerschuldner zahlt die Abgabe entsprechend der gesetzlichen Richtlinie (Zahllast). Der Steuerträger trägt die Last der Abgabe (Traglast). Der Steuerschuldner ist aber nicht mit dem Steuerträger gleichzusetzen, da der Steuerschuldner bei der Steuerüberwälzung die Zahllast auf den Steuerträger abwälzen kann. Ob dies erfolgreich ist, hängt von der Marktform , der Art der Steuer ( Mengensteuer , Wertsteuer ) und der Preiselastizität von Angebot und Nachfrage ab.

Ökologische Kritikpunkte

In dieser Kritikkategorie finden sich häufig Argumente für eine höhere Besteuerung. Insbesondere reiche die Besteuerung des Verbrauchs von Energie und Energieträgern nicht aus. Grundlage dieser Kritik ist das Verursacherprinzip: Wer eine gemeinsam benutzte Umwelt belastet, der müsse die Gemeinschaft für diese Belastung kompensieren.

Ist die Besteuerung zu hoch, leidet die Wirtschaft. Ist sie zu niedrig, dann nimmt die Wirtschaft Kredit bei nicht einwilligungsfähigen Folgegenerationen. Eine Preisbildung in einem „Markt“ wird dadurch erschwert, dass die Marktteilnehmer von morgen an der Preisbildung von heute nicht mitbeteiligt sind. Das gilt zwar auch für andere Märkte, aber der Markt der Entropieproduktion ist prinzipiell in einer thermodynamisch nur begrenzt offenen Umwelt durch Unumkehrbarkeit gekennzeichnet. Deswegen haben Folgegenerationen keine Möglichkeit zur schnellen Korrektur .

Verkompliziert wird, bedingt durch die Natur einer gemeinschaftlich genutzten globalen Umwelt, die Situation noch dadurch, dass bestimmte Steuergebiete (insbesondere hochindustrialisierte Staaten) auch die Umwelt belasten, die sich weit außerhalb ihrer Grenzen befindet. Die Unterschiede zwischen den Staaten bei der Besteuerung der Umweltbelastung ermöglicht es Unternehmen, sich durch Standortverlagerungen oder Outsourcing an der gemeinschaftlichen Umwelt zu bedienen, ohne dafür zu zahlen.

Die direkte Kopplung der Besteuerung an den Verbrauch von Energieträgern ermöglicht im Prinzip eine sehr hohe Steuergerechtigkeit. Darum wird von Kritikern einer zu niedrigen Besteuerung von Umweltbelastung auch eine konsequente Besteuerung von Treibstoffen für Flugzeuge gefordert. Das Gegenargument ist, dass beispielsweise eine Kerosinsteuer der Wirtschaft schade, insbesondere im globalen Wettbewerb. Da Energiepreise jedoch Marktpreise sind, schützt eine niedrige oder eine unterlassene Besteuerung von Energieverbrauch den Verbraucher nicht vor hohen Energiekosten.

Die Ökologische Sichtweise macht auch deutlich, dass Steuerzahler sich zwar einerseits gegen eine Verteilung eines Teils ihres Einkommens an die Gemeinschaft wenden, es aber andererseits für gerechtfertigt halten, die Ressourcen der Gemeinschaft ohne direkt messbare Gegenleistung zu beanspruchen. Ökologische Ansätze sind grundsätzlich systemanalytisch: Ein streng ökologisch bilanzierender Systemansatz hilft, ein Verständnis für Steuerzahlungen zu entwickeln und das Verhältnis von Ressourcennutzung und Kompensation quantitativ zu bestimmen. Wer Ressourcen der Gemeinschaft beansprucht, hat die Gemeinschaft dafür zu kompensieren.

Kritik am „Einkommensteuerstaat“

Kapital ist weitaus mobiler als die Einkommensteuerzahler. Diese Tatsache führt dazu, dass sich in vielen Staaten die Besteuerung vor allem auf Einkommenszahler und ihre Einkommen stützt, in der Regel als Quellensteuer . Kritiker sehen das als einen Triumph des Machbarkeitsprinzips über das Gerechtigkeitsprinzip. Die im Staat organisierte Gemeinschaft gäbe die Verfolgung von Steuerflüchtlingen und von mobilem Kapital auf und halte sich einfach nur noch an diejenigen, die weniger mobil sind. Als ein Gegenmittel empfehlen Kritiker beispielsweise eine Besteuerung von Kapitalflüssen mit einer Tobin-Steuer .

Steuern im internationalen Vergleich

Seit dem Ende der 1980er Jahre ist in verschiedenen europäischen Ländern eine leichte Tendenz zugunsten der indirekten Besteuerung zu verzeichnen. Obwohl eine systematische Abschaffung der direkten Steuern nicht zu erkennen ist, so zielten die Reformen der vergangenen Jahre zumeist auf eine Anhebung der Steuersätze von Verbrauchsteuern zugunsten einer Verminderung der Steuerbelastung im Ertragsteuerbereich. Letztendlich sind die Verschiebungen auf die Hoffnung gerichtet, dass Leistungsanreize geboten werden um so die Investitionstätigkeit und die Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern. Die Steuersätze wurden reduziert und die Bemessungsgrundlagen verbreitert, so zuletzt auch in Deutschland.

Auch zukünftig werden die direkten Steuern einen zentralen Platz im Steuersystem einnehmen, denn die Verbrauchsbesteuerung ist der Einkommensbesteuerung – vor allem aus sozialstaatlichen Überlegungen – nicht grundsätzlich überlegen.

Europäisches Steuerrecht

Durch den Vertrag über die Europäische Union mit dem definierten Ziel eines europäischen Staatenverbundes wirkt das Europarecht immer stärker auf die nationalen Steuergesetzgebungen ein, und zwar durch die Vorgabe von Richtlinien und die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs . Durch die Vorgabe von Richtlinien soll das Steuerrecht auf nationaler Ebene stetig weiter harmonisiert, also aneinander angepasst werden. Im Bereich der direkten Steuern sorgen die Richtlinien zur Arbeitnehmerfreizügigkeit , zur Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit sowie zur Freiheit des Kapitalverkehrs für eine steuerliche Gleichbehandlung von EU-Bürgern in verschiedenen Mitgliedsstaaten. Vor allem aber richtet sich der Harmonisierungsanspruch auf die indirekten Steuern. Speziell das Umsatzsteuerrecht ist europaweit durch die 6. Richtlinie zum gemeinsamen Mehrwertsteuersystem einander angeglichen und lässt nur noch Abweichungen im Steuersatz und beim Vorsteuerabzug zu.

Steuerrecht in Deutschland

Das Steuerrecht in Deutschland wird durch das Grundgesetz vorgegeben: In den Art. 104a ff. GG ist festgelegt,

Das deutsche Steuerrecht gilt als kompliziert und intransparent, weshalb es von vielen als ungerecht empfunden wird. Zahlreiche Ausnahmen und Sonderregelungen erschweren die Rechtsanwendung, ermuntern zu aufwändigen Gestaltungen und erfordern einen hohen Beratungsaufwand.

Steuerrecht in Österreich

Das Österreichische Steuerrecht ist aus historischen Gründen dem deutschen Steuerrecht ähnlich. Zu den auffälligen Unterschieden zählen:

 • In Österreich wird seit 1994 an Stelle der abgeschafften Gewerbesteuer eine Kommunalsteuer erhoben.
 • Die Sozialversicherungsbeiträge eines Arbeitnehmers rechnen zu den Werbungskosten und nicht – wie in Deutschland – zu den beschränkt abzugsfähigen Sonderausgaben .
 • Der Grundfreibetrag je Steuerpflichtigem – also das einkommensteuerfrei zu belassende Existenzminimum – liegt in Österreich mit 11.000 € (2010) deutlich höher als in Deutschland (ab 2018: 9.000 €). Der Spitzensteuersatz von 50 % wird in Österreich seit 2016 für Einkommensteile über 90.000 € jährlich eingehoben, ein ähnlich hoher Prozentsatz (inklusive Solidaritätszuschlag) wird in Deutschland erst ab 250.400 € fällig.
 • Bei unselbständigen Erwerbstätigen wird das in Österreich obligatorische 13. und 14. Monatsgehalt (Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Jahressechstel ) pauschal mit einem Satz von 6 % versteuert, was den Durchschnittssteuersatz deutlich senkt.

Steuerrecht in der Schweiz

Geprägt wird das schweizerische Steuerrecht durch die föderalistische Staatsstruktur. Die Schweiz hat die direkten Steuern formell harmonisiert, wodurch die wenigsten Kantone grundsätzlich voneinander abweichen. Die materielle Harmonisierung ist in der Schweiz nach wie vor unbeliebt, wodurch die Schweiz va für sehr Reiche und Firmen ein steuerfreundliches Klima aufweist.

Seit dem Jahr 2001 gilt das Steuerharmonisierungsgesetz (kurz StHG), dessen Zweck sich allerdings auf eine formelle Steuerharmonisierung der 26 verschiedenen kantonalen Steuergesetze beschränkt. Eine materielle Steuerharmonisierung wird derzeit nicht angestrebt und so existiert weiterhin ein stark ausgeprägter Steuerwettbewerb unter den Kantonen, der dazu führt, dass jeder Kanton aufgrund eines eigenen Steuergesetzes das Einkommen und Vermögen belastet. Zusätzlich gibt es auf Ebene der Gemeinden noch eine abgeleitete Steuerhoheit.

Die wichtigsten Steuereinnahmen sind für die Kantone und Gemeinden die Einkommen- und Vermögensteuern natürlicher Personen und die Gewinn- und Kapitalsteuern von juristischen Personen (rund 90 % der gesamten Steuereinnahmen). Der Bund besteuert das Einkommen bzw. den Gewinn zwar auch, aber weniger stark als die Kantone. Der Bund kennt hingegen keine Vermögens- bzw. Kapitalsteuer. Die höchsten Einnahmen generiert der Bund mit den Verbrauchsteuern, primär mit der Mehrwertsteuer.

Ein Vergleich der Ertragsteuerbelastung der Schweiz mit anderen Ländern ist schwierig, weil es Kantone mit sehr niedrigem Steuersatz ( Kanton Uri , Kanton Obwalden , Kanton Zug , Kanton Schwyz ) und Kantone mit sehr hohen Steuersätzen ( Kanton Genf , Kanton Waadt ) gibt.

Die wichtigsten Steuern im internationalen Vergleich

Der Steuerwettbewerb wird oft als Argument der Nationalstaaten gesehen, in Konkurrenz zueinander die Unternehmensteuersätze zu senken, um damit den eigenen Standort attraktiver zu machen. Neben anderen Entscheidungsfaktoren (Infrastruktur, Ausbildungsstand der Beschäftigten, bürokratische Hemmnisse, mögliche Subventionen ) ist die Frage der Besteuerung in der Globalisierung ein wichtiges Kriterium bei der Entscheidungsfindung für oder gegen einen Standort.

Nominale Steuersätze

Um die Steuerbelastung in verschiedenen Ländern zu vergleichen, gibt es verschiedene Ansätze und den nominalen Steuersätzen kommt eine Signalfunktion zu. Die nominale Steuerbelastung lässt sich recht einfach feststellen, aber ein entsprechender Vergleich lässt die Steuerbemessungsgrundlage außer Acht.

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die tariflichen Körperschaftsteuersätze und die steuerliche Behandlung von Ausschüttungen bei den Anteilseignern (Stand: 2005)

Staat Steuersatz der KöSt Besonderheiten bei der Körperschaft Art der Besteuerung beim Anteilseigner Besonderheiten beim Anteilseigner
Deutschland 15 % 16,375 % inkl. SolZ 25 % Kapitalertragsteuer: Anteilseigner = Privatperson: als Abgeltungsteuer; Anteilseigner = Gewerbetreibender: als Anrechnungsteuer mit letztlich Teileinkünftebesteuerung; Anteilseigner = Körperschaft: als Anrechnungsteuer mit letztlicher Steuerbefreiung; Teileinkünfteverfahren
Frankreich 33,83 % 34,94 % für Unternehmen mit > 7,63 Millionen € Umsatz 25 % Kapitalertragsteuer als Anrechnungsteuer Halbeinkünfteverfahren
Italien 33 % mind. 34,4 % inkl. Zuschlagsteuern 12,5 % definitive Kapitalertragsteuer Dividenden unterliegen dem Progressionsvorbehalt
Österreich 25 % 25 % definitive Kapitalertragsteuer Option zur Veranlagung nach Halbsatzverfahren möglich
Schweiz 8,5 % (ohne kantonale Steuern) 16,5 %–29,2 % (inkl. kantonale Steuern; je nach Kanton) Kapitalertragsteuer als Einkommensteuer (progressiv) Teilsatz- oder Teilbesteuerungsverfahren
USA 35 % ermäßigter Staffeltarif bei Einkommen bis 100.000 $ 15 % als definitive Abgeltungsteuer

Zusätzlich gibt die folgende Tabelle einen Überblick die gesamte nominale Unternehmensteuerbelastung (Stand: 2005). Die Gesamtbelastung ergibt sich dabei unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Steuerzahlungen oftmals als Betriebsausgabe geltend gemacht werden können und damit die Steuerbelastung in der Summe senken.

Staat Steuersatz Zentralstaat Besonderheiten Steuersatz nachfolgende Gebietskörperschaften Besonderheiten nominale Gesamtbelastung
Deutschland 26,375 % inkl. SolZ 16,7 % pauschaler Ansatz der Gewerbesteuer 38,7 %
Frankreich 34,9 % 33,83 % für Unternehmen bis 7,63 Millionen € Umsatz 0 34,9 %
Italien 33 % 4,3 % pauschaler Ansatz der Zuschlagsteuern 37,3 %
Österreich 25 % 0 25 %
Schweiz 8,5 % unterschiedliche Ansätze, die nicht mit einer direkten Prozentzahl ausgewiesen können, da pro Gemeinde/Kanton ein anderer Satz und Steuerfuss zur Anwendung kommt. pauschaler Ansatz der kantonalen Steuern, Teilbesteuerung von Dividenden 24,1 %
USA 35 % ermäßigter Staffeltarif bei Einkommen bis 100.000 $ 7,5 % pauschaler Ansatz am Beispiel New Yorks 39,9 %

Fazit

Internationale Vergleiche steuerlicher Systeme sind schwierig und nur begrenzt aussagekräftig. Die tatsächliche Steuerlast ergibt sich aus dem Zusammenspiel von Steuerbemessungsgrundlage, Freibeträgen und Steuersatz. Die aufgrund von effektiven Durchschnittssteuersätzen erstellten nationalen Steuervergleiche sind zwar als erster Anhaltspunkt brauchbar, lassen jedoch Verlustausgleichsvorschriften und die in vielen Ländern erhobenen Lohnsummensteuern unberücksichtigt und sind daher auch nur begrenzt tauglich. Für den einzelnen Fall ist ein echter Steuerlastvergleich nur anhand einer ausführlichen Modellrechnung möglich, die alle individuellen Vorgaben berücksichtigt.

Siehe auch

Literatur

 • Stefan Homburg Allgemeine Steuerlehre. 7. Auflage. Verlag Vahlen, München, ISBN 978-3-8006-4922-8 .
 • Sebastian Huhnholz: Die Steuer des Steuerstaates . In: Verena Frick, Oliver W. Lembcke, Roland Lhotta (Hrsg.): Politik und Recht. Nomos-Verlag, Baden-Baden 2017, S. 453–472.
 • Sebastian Huhnholz: Refeudalisierung des Steuerstaates? Vorüberlegungen zu einer politischen Theorie der Steuerdemokratie. In Sigrid Boysen ua (Hrsg.): Verfassung und Verteilung. Beiträge zu einer Grundfrage des Verfassungsverständnisses. Mohr Siebeck, Tübingen 2015, S. 175–216.
 • Wilhelm H. Wacker, Sabine Seibold, Markus Oblau: Lexikon der Steuern. Über 1000 Stichwörter für Praxis und Studium. Verlag DTV-Beck, 2005, ISBN 3-423-05882-X .
 • Klaus Tipke , Joachim Lang , Roman Seer: Steuerrecht. 19. Auflage. Verlag Schmidt (Otto), Köln 2008, ISBN 978-3-504-20141-8 .
 • Carl Gerber: Stundung und Erlass von Steuern. 5. Auflage. Boorberg, Stuttgart 2006, ISBN 3-415-03547-6 .
 • Hanno Beck , Aloys Prinz: Zahlungsbefehl. Von Mordsteuern, Karussellgeschäften und Millionärsoasen. Hanser Verlag, München 2010, ISBN 978-3-446-42343-5 .
 • Daniel Dürrschmidt: "Europäisches Steuerrecht" nach Lissabon. NJW 2010, 2086.

Weblinks

Wiktionary: Steuer – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Deutschland

Österreich

Schweiz

Einzelnachweise

 1. in Deutschland Legaldefinition nach § 3 der Abgabenordnung
 2. Uno-Untersuchung: Deutsche zahlen ganz gern Steuern . In: Spiegel Online . 3. Januar 2019 ( spiegel.de [abgerufen am 19. Januar 2019]).
 3. vgl. S. Hähnchen: Rechtsgeschichte 4. Auflage, Rz. 319 ff.
 4. Stefan Homburg: Allgemeine Steuerlehre . 7. Auflage. Vahlen, München 2015, ISBN 978-3-8006-4922-8 , S.   30 .
 5. Steuermuseum Brühl: Luftraumbenutzungsgebühr Zeitungsartikel von Martin Ebner, Erstveröffentlichung: d'Lëtzebuerger Land, 16. Mai 2003
 6. Lateinisch-deutsches Schulwörterbuch, FA Heinichen, Leipzig (1897): professio , professiones ‚offizielle Angabe des Vermögens' oder ‚offizielle Angabe der Einkünfte'
 7. Licinius auf: gottwein.de
 8. Cassius Dio : Römische Geschichte. S. 52–21.
 9. Vermutlich wurde dabei die Unterteilung des Jahres in 10 Monate auf 12 Monate umgestellt. (Ginzel, Friedrich Karl: Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie; das Zeitrechnungswesen der Völker , 1914)
 10. Anna Pikulska-Radomska: On Some Fiscal Decisions of Caligula and Vespasian . In: Studia Ceranea . Band   2 , 2012, S.   53–60 , doi : 10.18778/2084-140X.02.05 .
 11. Frank X. Ryan: Zum Einwand des Titus gegen die Harnsteuer des Vespasian . In: Phasis . Nr.   4 , 2001 (tsu.ge ).
 12. Volker Pribnow: Die Rechtfertigung obrigkeitlicher Steuer- und kirchlicher Zehnterhebung bei Huldrich Zwingli. (= Zürcher Studien zur Rechtsgeschichte. Band 34). (Zugl.: Zürich, Univ. , Diss., sa) Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich 1996, ISBN 3-7255-3501-9 , S. 31–32.
 13. Hans-Peter Ullmann: Der deutsche Steuerstaat. CH Beck, Originalausgabe, München 2005, ISBN 3-406-51135-X , S. 43 f.
 14. BVerfG, Beschluss vom 22. Februar 1984, Az. 1 BvL 10/80, BVerfGE 66, 214 , 223.
 15. Stefan Homburg: Allgemeine Steuerlehre . 7. Auflage. Vahlen, München 2015, ISBN 978-3-8006-4922-8 , S.   5 .
 16. Siehe z. B. Peter Sloterdijk: Die nehmende Hand und die gebende Seite . Suhrkamp, Frankfurt am Main 2010. Ferner Ute Sacksofsky, Joachim Wieland (Hrsg.): V om Steuerstaat zum Gebührenstaat. Nomos, Baden-Baden 2000; Ulrich K. Preuß: Rechtsstaat – Steuerstaat – Sozialstaat. Eine Problemskizze. In: Dieter Deiseroth ua (Hrsg.): Ordnungsmacht? Über das Verhältnis von Legalität, Konsens und Herrschaft. Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt am Main 1981, S. 46–68; Sebastian Huhnholz, Die Steuer des Steuerstaates. In Verena Frick, Oliver Lembcke , Roland Lhotta (Hrsg.): Politik und Recht , Nomos-Verlag, Baden-Baden 2017, S. 453–472.
 17. Siehe z. B. Jan Rehmann , Thomas Wagner (Hrsg.): „Angriff der Leistungsträger?“ Das Buch zur Sloterdijk-Debatte . Argument-Verlag, Hamburg 2010.