hrókur alls fagnaðar

frá Wikipedia, ókeypis alfræðiorðabókinni
Fara í siglingar Fara í leit

Hvatning fólksins (dregið af „ æsingi “ í pólitískum og félagslegum skilningi , frá miðháþýskalandi sem æskir „að aka“, upphaflega „ofsóknum“ og tengist „ hatri[1] ) er brot samkvæmt 130. gr. Hegningarlög (StGB) samkvæmt lögum Þýskalands .

Samkvæmt ríkjandi skoðun er mannleg reisn og friður almennings verndaður. Hin mismunandi aðgerðarafbrigði veita persónulega tjáningu á brotum , þar sem nauðsynlegt er að gerandinn gefi yfirlýsingu sem sína eigin til að gera hana ólöglega. Í sumum tilfellum tákna þau eingöngu miðlunarbrot, þar sem þetta er ekki nauðsynlegt, jafnvel þegar miðlun yfirlýsinga frá þriðja aðila.

texti

Í kafla 130 almennra hegningarlaga segir:

hrókur alls fagnaðar

(1) Allir sem, með þeim hætti sem líklegt er að trufla almannafrið,

1. hvetur til haturs, kallar á ofbeldi eða handahófskenndar aðgerðir gegn þjóðerni, kynþætti, trúarbrögðum eða þjóðernishópi, gagnvart hlutum íbúa eða gegn einstaklingi vegna aðildar hans að tilteknum hópi eða hluta íbúa.
2. Ræðst á mannlega reisn annarra með því að móðga, með illsku, lítilsvirðingu eða róga tilteknum hópi, hlutum íbúa eða einstaklingi vegna aðildar þeirra að tilteknum hópi eða hluta þjóðarinnar,

er refsað með fangelsi frá þremur mánuðum í fimm ár.

(2) Hver sem er refsað með fangelsi allt að þremur árum eða sekt

1. dreifir efni (kafli 11, málsgrein 3) eða gerir það aðgengilegt almenningi eða býður upp á, skilur eftir eða gerir aðgengilegt efni (kafli 11, málsgrein 3) til manns yngri en átján ára
a) hvetur til haturs gagnvart hópi sem um getur í 1. mgr. númer 1, gagnvart hlutum íbúa eða einstaklingi vegna aðildar hans að hópi sem um getur í 1. mgr. númer 1 eða hluta íbúa,
b) krefst ofbeldis eða handahófskenndra aðgerða gegn einstaklingum eða meirihluta þeirra sem nefndir eru í a -staf, eða
c) ræðst á mannlega reisn einstaklinga eða meirihluta þeirra sem nefndir eru í bréfi a með því að móðga þá, lítilsvirða þá eða svívirða þá, eða
2. Framleiðir, kaupir, afhendir, geymir á lager, býður upp á, auglýsir eða skuldbindur sig til að flytja inn eða flytja út efni sem vísað er til í tölustaf 1 a til c (kafli 11 (3)) til að nota það í skilningi númer 1 eða að gera öðrum manneskju kleift að nota það með þessum hætti.

(3) Allt að fimm ára fangelsisdóm eða sekt skal refsa öllum þeim sem framkvæma opinberlega athöfn af því tagi sem tilgreint er í 1. mgr. eða á fundi samþykkir, neitar eða gerir lítið úr.

(4) Hver sá sem opinberlega eða á fundi raskar friði almennings á þann hátt sem brýtur gegn reisn fórnarlambanna með því að samþykkja, vegsama eða réttlæta þjóðernissósíalíska reglu um ofbeldi og geðþótta skal refsa með fangelsi allt að þremur árum eða með sekt.

(5) 2. mgr. Á einnig við um efni sem tilgreint er í 3. eða 4. mgr. (3. mgr. 11. mgr. 11. gr.).

(6) Í tilvikum 2. mgr. Númer 1, einnig í tengslum við 5. mgr., Er tilraun refsiverð.

(7) Í tilvikum 2. mgr., Einnig í tengslum við 5. og 6. mgr., Svo og í tilvikum 3. og 4. mgr., Gildir 86. mgr. 3. mgr. Í samræmi við það.

Núverandi útgáfa tók gildi 1. janúar 2021. [2]

Lagalegir hagsmunir og yfirsýn

Hvaða lagalegir hagsmunir eru verndaðir eru umdeildir og verður að skoða það sérstaklega eftir málsgreininni. [3] Sérstaklega er deilt um mikilvægi mannlegrar reisnar : Deilan er allt frá því sjónarmiði að uppreisn sé glæpur gegn mannkyninu, [4] til þeirrar skoðunar að mannvirðing sé „ekki sjálfstætt verndarhlutverk samkvæmt lið 130“ í hegningarlaga [5] . Að auki er það sjónarmið einnig lýst að markmiðið sé verndun lífsins, limur og frelsi hugsanlegra fórnarlamba mismununar. [6]

Í 1. mgr. Er gerð krafa um að athæfið sé hentugt til að raska friði almennings . Hvað sem því líður er þetta, samkvæmt yfirgnæfandi meirihluta, verndaðir lögfræðilegir hagsmunir . [7] Að auki, samkvæmt ríkjandi skoðun, er mannleg reisn vernduð. [8] [9] Þetta á við þrátt fyrir að fallið sé frá kröfunni um mannréttindabrot, því löggjafinn hefur fallið frá þessari kröfu vegna þess að mannleg reisn er venjulega fyrir áhrifum hvort sem er í árásum eins og í númer 1. [10] Mannleg reisn sem lögleg eign ætti að skilja með tilliti til verndar einstaklingsins mannvirðingu. [8] [7] Það er umdeilt hvort eingöngu virðingu fólks í Þýskalandi sé varið [9] eða, við framkvæmd rammaákvörðunar ESB [11], einnig þeim sem eru erlendis [12] [13] . Lagalegir hagsmunir almannafriðsins eru hins vegar innlendir löglegir hagsmunir þar sem löggjafinn vildi tryggja sambandið við innlend yfirráðasvæði. [12] [14]

Í 2. mgr. Eru allar mögulegar opinberar fullyrðingar í efni sem uppfylla skilyrðin sem tilgreind eru í 1. mgr. Í hótun um refsingu. Innihald í skilningi StGB er „það sem er að finna í ritum, á hljóð- eða myndflutningum, í gagnaminningum, myndum eða öðrum útfærslum eða er sent óháð geymslu með upplýsinga- eða samskiptatækni“ (sjá kafla 11 málsgrein 3 StGB). Þrátt fyrir að þessi málsgrein falli frá þeim eiginleika að það henti til að raska almenningsfriði til að halda áfram refsiábyrgðinni, þá ætti þetta engu að síður einnig að vernda lögvarða hagsmuni í þessari málsgrein. [7] [15] Að auki er einnig vernd meðlima í nafngreindum hópum fólks í einstaklingslegri mannlegri reisn þeirra. [7] Samkvæmt einni skoðun ættu lögfræðilegir hagsmunir 2. og 1. mgr. 2. mgr. Einnig að vera vernd unglinga . [15] [16] Að því er varðar almannafrið er því haldið fram að friður almennings sé varinn um allt Evrópusambandið . [15]

Í 3. mgr. Er að finna einstaklinga í hótun um refsingu sem „samþykkja athöfn sem framin er undir stjórn þjóðernissósíalisma af því tagi sem tilgreint er í 6. lið 1. mgr CCAIL á þann hátt sem líklegt er að raski friði almennings, opinberlega eða fund, afneita eða spila niður “. Hvað er átt við er þjóðarmorðin sem lýst er í § 6 VStGB. [17] Samkvæmt ríkjandi skoðun er málsgreininni ætlað að vernda öryggi almennings jafnt sem persónulega reisn og persónulegan rétt til virðingar þeirra sem verða fyrir áhrifum. [18] [19] [20] En því er einnig haldið fram að aðeins friður almennings [21] eða að einungis mannleg reisn sé vernduð.

Í 4. mgr. Er samþykki, vegsemd eða réttlæting þjóðernissósíalískrar ofbeldisreglu og handahófskenndrar reglu sem raskar friði almennings á þann hátt sem brýtur virðingu fórnarlambanna að refsiverðu broti. Þess vegna verndar það mannlega reisn þeirra sem verða fyrir áhrifum. [22] Þar sem krafist er brots á friði almennings er þetta einnig varið. [23] Löggjafinn bjó til 4. málsgrein umfram allt til að geta bannað þjóðarsósíalíska göngur (með kafla 15 (2) VersG í tengslum við kafla 130 (4) StGB), [22] sérstaklega á stöðum „sem minna fórnarlömbin á skipulagðrar ómannúðlegrar meðferðar “. [24]

Brotnandi náttúra

1. og 3. mgr. Eru hæfnisbrot ; [25] [26] almenn hætta á tiltekinni athöfn er afgerandi. [27] Í 2. mgr. Er [bæta við: klassískt] óhlutbundið hættubrot , þar sem ekki þarf að kanna hæfi til að trufla almannafrið. [27] [28] 4. málsgrein kallar hins vegar á röskun á friði almennings og er því [bæta við: klassískum] árangursríkum glæpum [28] [27] [29] (eða raunverulegum árangursríkum glæpum [30] ) eða meiðslabrot [31] [32] .

Fíkniefnabrot, tilraun til glæpastarfsemi, undirbúningsaðgerðir og brot gegn fyrirtækjum

Allar tegundir hvatningar til haturs eru lögbrot þar sem lágmarksrefsing er innan við eins árs fangelsi ( kafli 12 (1) almennra hegningarlaga). Þess vegna, samkvæmt 23. kafla, 1. mgr. Hegningarlaga, er tilraun og, samkvæmt 30., 1. og 2. mgr. Hegningarlaga, tilteknar undirbúningsaðgerðir ( tilraun til þátttöku ) ekki refsiverð nema með fyrirskipun.

6. mgr. Fyrirskipar slíka refsiverð glæp "Í tilvikum 2. mgr. Númer 1, einnig í tengslum við 5. mgr.". Með þessu vildi löggjafinn forðast mótsagnir í verðmati, sem gætu stafað af því að vissar undirbúningsaðgerðir væru refsiverðar, en tilraunin sem tafarlaus byrjun væri ekki ennþá. [33] [34] [35] Í greinargerð með lögunum er einnig tekið fram: „Tilraun til glæpastarfsemi ætti rökrétt ekki að innihalda undirbúningsbrot í lið 130 (2) númer 3 í StGB-E. Þar sem þetta virðist nauðsynlegt, nefnilega við innflutning og útflutning hvetjandi skrifa, hefur verið haldið á hönnunina sem fyrirtækjalagabrot . " [35] [Í stað hugtaksins" skrif "hefur verið skipt út fyrir efni .] Undirbúningsgerðir (svokölluð bráðabirgðabrot ) ("framleiðir, kaupir, afhendir, geymir á lager, býður, auglýsir eða skuldbindur sig til að flytja inn eða flytja út") eru þegar refsiverð sem lokið brot ef það er samsvarandi ásetningur að nota eða gera öðrum kleift að nota það. [33]

Löggjafarsaga

1871 og forveri

130. kafli almennra hegningarlaga, upphaflega nefndur „stéttarbaráttu málsgrein“ [36] („stéttahatur“), lesin í upphaflegu útgáfu Reich hegningarlaga frá 1871: [37]

Allir sem hvetja opinberlega mismunandi stéttir þjóðarinnar til að beita hver annan ofbeldi á þann hátt sem stofnar friði í hættu er refsað með allt að tvö hundruð thalers sektum eða fangelsi allt að tveimur árum.

Líta má á prentlög frá Frakklandi viðreisnarinnar , sem voru sett 1819 gegn hvatningu til stéttabaráttu, sem uppruna. [36] Áður en það var fyrst var það samþykkt sem reglugerð fyrir Prússa árið 1849, síðan sem § 100 í prússneska hegningarlögunum 1851 („Haturs- og fyrirlitningargrein“). [36]

1960

130. kafli hegningarlaga var endurskoðaður með sjöttu lögum um breytingu á hegningarlögum frá 30. júní 1960 [38] frá 30. júlí 1960: [39]

Hver sem ræðst á mannvirðingu annara á þann hátt sem líklegt er að raski friði almennings með

1. hvetur til haturs gagnvart hlutum þjóðarinnar,
2. kallar eftir ofbeldisfullum eða handahófskenndum aðgerðum gegn þeim eða
3. móðga þá, svívirða þá eða hallmæla þeim,

er refsað með fangelsi ekki skemur en þrjá mánuði. Að auki er hægt að viðurkenna sekt.

Nýja útgáfan af þessari málsgrein var byggð á þeirri skoðun að þjóðarsósíalismi væri einnig mögulegur með því að þola hatursorðræðu með lögum. [40] Að auki var lagabreytingin einnig viðbrögð við núverandi atvikum á þessum tíma. [41] Til þess að vera ekki einhliða reglugerð var 130. kafli hegningarlaga ekki takmarkaður við hægrisinnaða öfgastarfsemi. [36] Kröfunni um árás á mannvirðingu var bætt sem mótvægi við alltof víðtækt brot með einkennandi „hlutum íbúa“. [42]

Þessi breyting átti sér langa sögu.

Í byrjun janúar 1959 lagði sambandsstjórnin fram frumvarp í fyrsta skipti um nýja útgáfu af kafla 130 almennra hegningarlaga. Það brást við ýmsum glæpum gegn gyðingum , þar á meðal árásum á samkunduhús og hneykslismálum dómstóla. Vorið 1957 móðgaði Ludwig Zind , fyrrverandi félagi í SD , kaupmanni Gyðinga og boðaði stoltur hundruð morða á gyðingum á tímum nasista . Hann var dæmdur í eins árs fangelsi í apríl 1958 fyrir að móðga og gera lítið úr minningu hins látna en flúði til útlanda áður en hann fór í fangelsi. Í leiðinni hafði hann staðfest þjóðernissósíalíska skoðun sína og fengið mikið samþykki áhorfenda. Í júlí flúði fyrrum fangabúðlæknirinn Hans Eisele einnig til útlanda; útrýmingarbúðalæknirinn Herta Oberheuser var sleppt snemma og gat haldið áfram sem læknir.

Þessi og önnur mál voru vandlega skráð af þýskum og alþjóðlegum almenningi. Mál hins íbúa Hamborgar, Friedrich Nieland, varð þekkt, sem ekki var dæmdur af héraðsdómstólnum í Hamborg árið 1957 þrátt fyrir útbreiðslu bólgueyðandi gyðingahaturs. [43] Um jólin 1959 var samkunduhúsið í Köln , sem Konrad Adenauer, kanslari sambandsríkis, vígði nýlega með gyðingasamfélaginu, vanhelgað og síðan 700 ásakanir í lok janúar 1960. Þetta olli alþjóðlegri reiði og áhyggjum af stöðugleika Vesturlanda. Þýskt lýðræði kom fram. SED talaði um „aftur heillun“ Sambandslýðveldisins.

Þess vegna, 22. janúar 1960, fór fram mikil dómsmálaumræða sem SPD óskaði eftir í Bundestag. Stjórnarandstöðuflokkarnir SPD og FDP höfnuðu drögum að stjórnvöldum sem sérstökum lögum: Adolf Arndt talaði um „ gyðingastjörnu “ lög sem myndu löglega merkja gyðinga minnihluta sem forréttinda. Þess í stað verður að refsa allri hnignun minnihlutahópa sem árás á mannlega reisn. Skoðun hans var ríkjandi í laganefnd sambandsþingsins, þannig að sumarið 1960 var ekki „hvatning til kynþáttahaturs“, heldur var árásin á „mannlega reisn annarra“ innifalin í lagatextanum. [44]

1994

Næstu meiriháttar breytingar voru gerðar með lögum um forvarnir gegn glæpum frá 28. október 1994 til 1. desember 1994. [45] Þágilda útgáfa af kafla 130 StGB var svohljóðandi:

130. kafli Hvatning fólksins

(1) Allir sem, með þeim hætti sem líklegt er að trufla almannafrið,

1. hvetur til haturs gagnvart íbúum eða kallar á ofbeldi eða handahófskenndar aðgerðir gegn þeim eða
2. Ræðst á mannlega reisn annarra með því að móðga, illkvittna eða svívirða hluta þjóðarinnar,

er refsað með fangelsi frá þremur mánuðum í fimm ár.

(2) Hver sem er refsað með fangelsi allt að þremur árum eða sekt

1. Skrif (kafli 11, 3. mgr.) Sem hvetja til haturs gagnvart íbúum eða gegn þjóðerni, kynþætti, trúarbrögðum eða þjóðernishópi, kalla á ofbeldi eða handahófskenndar aðgerðir gegn þeim eða ráðast á mannlega reisn annarra hluta íbúa. eða tiltekinn hópur er móðgaður, lítilsvirðandi eða fyrirlitinn,
a) dreifa,
b) sýnir opinberlega, birtir, sýnir eða gerir aðgengilegt á annan hátt,
c) býður upp á, gefur upp eða gerir aðgengilega einstaklingi yngri en átján ára eða
d) framleiðir, kaupir, vistir, geymir á lager, býður, tilkynnir, auglýsir, flytur inn eða flytur út til að nota þau eða stykki sem fengin eru úr þeim í merkingu bókstafanna a til c eða til að gera aðra slíka notkun kleift, eða
2. sendir útflutning á því efni sem vísað er til í númer 1 með útvarpi.

(3) Allt að fimm ára fangelsisdóm eða sekt skal sæta þeim sem opinberlega eða með athæfi af þeirri gerð sem tilgreindur er í kafla 220a (1) á þann hátt sem er líklegt til að raska friði almennings, framið skv. stjórn þjóðernissósíalisma samþykkir, neitar eða gerir lítið úr þingi.

(4) 2. mgr. Á einnig við um rit (kafla 11, 3. mgr.) Efnisins sem tilgreint er í 3. mgr.

(5) Í tilvikum 2. mgr., Einnig í tengslum við 4. mgr., Og í tilvikum 3. mgr., Gildir 86. mgr. 3. mgr. Í samræmi við það.

Með hinni nýju 3. mgr., Einkum var refsiábyrgð á afneitun helfararinnar í formi svokallaðrar „einfaldrar Auschwitz-lygi“ kynnt sem uppreisn. [46] Rétt áðan hafði alríkisdómstóllinn úrskurðað (þar sem vitnað er til löggjafarákvörðunar um kröfu um sakargiftir vegna brota gegn meiðyrðum [47] ) „að einungis afneitun á kerfisbundnu morði á gyðingum uppfylli ekki kröfur 130. kafli. [48] [49]

„Hvatningin til kynþáttahaturs“ sem áður var stjórnað í kafla 131 almennra hegningarlaga var samþykkt í nýju málsgreininni 2 með breytingum á orðalagi og með aukinni hótun um refsingu. [50]

Nýja 3. málsgreinin var á undan og löngum deilum var fylgt eftir.

Í einkamálum, sem Alríkisdómstóllinn hafði þegar veitt fólki af gyðingaættum rétt til viðurkenningar á örlög ofsóknum gyðinga undir National sósíalisma á September 18, 1979 á grundvelli þeirra persónuleg réttindi í Sambandslýðveldinu. [51] Neitunin um helförina móðgar hvern einasta gyðing. [51]

Rétt fyrir lagabreytinguna mistókst dómur Günter Deckerts, þáverandi leiðtoga NPD, fyrir hvatningu til haturs í mars 1994, þar sem alríkisdómstóllinn hafði ekki talið hvatningu til haturs í þessu máli með afneitun helförarinnar enn ekki fullnægt. . [52] [48] Alríkisdómstóllinn hafði viðurkennt að „einföld“ afneitun morðanna á gasklefanum sem móðgun og vanvirðing á minningu hins látna væri refsiverð, sem ekki hefði verið óumdeilt fyrr en þá. [53]

Þessi ákvörðun alríkisdómstólsins frá 1994 var skoðuð sem hneyksli af þýskum almenningi. Það var oft gagnrýnt að löggjafanum hefði mistekist að gera afneitun helfararinnar refsiverð. [54] [55] Það var einmitt þessi ákvörðun alríkisdómstólsins sem, samkvæmt ástæðum fyrir drögum að sambandsráðinu, var ástæðan fyrir því að endurskipuleggja refsiábyrgðina sem hvatningu til haturs (en ekki bara sem móðgun). [56]

Hinn 13. apríl 1994 úrskurðaði stjórnlagadómstóllinn (BVerfG) að afneitun helfararinnar í formi hinnar svokölluðu „einföldu Auschwitz-lygar“ falli ekki undir grundvallarréttindi tjáningarfrelsis samkvæmt 1. mgr. 5. gr. Grundvallaratriðisins. Lög: Aðeins afneitun helfararinnar er „sannað ósatt staðreynd“, það er að segja afneitun staðreyndar sem margoft hefur verið sannað, sem er ekki sjálft undir tjáningarfrelsi þar sem hún getur ekki stuðlað að stjórnarskrárbundna álitsmyndun. [57] Jafnvel prófið á því hvort í sjálfu sér væri einfaldlega að neita helförinni gæti jafnvel talist verndarverðugt álit í tjáningarfrelsi var hafnað með rökstuðningi. Ef líta ætti á þessa rangu staðreynd fullyrðingar í sambandi við frekari einkunnarorð fyrirhugaðrar sýnikennslu, þá væri ríkisafskipti af grundvallarrétti tjáningarréttarins, en það væri réttlætanlegt. [58]

Stjórnmálafræðingurinn Peter Reichel telur að eldri lög hafi þegar veitt friðhelgi allra fórnarlamba helfararafneitenda, en ríkið refsir nú í fyrsta skipti ákveðinni staðreyndar fullyrðingu sem lygi og léttvægi. Með því að reyna að útiloka vissar rangar fullyrðingar frá hinum ókeypis samskiptum um sögu hvetur maður til endurnýjaðrar tilhneigingar til refsidóms í stað þess að hafa jákvæð áhrif á skoðanamyndunarferlið, sérstaklega meðal óstöðugra ungmenna. Þetta er vafasamt fyrir frjálslynda réttarríkjakenningu, þar sem skoðanafrelsi er ekki bara einstaklingur, heldur sameiginlegur grundvallarréttur: „Það er í þágu almannahagsmuna fjölhyggjusamfélags, sem einkennist í meginatriðum af skynsemi í samskiptaaðgerðum, ekki að hindra frjálsa skoðanamyndun og vilja. “Landamærin um afneitun helförarinnar gera það ljóst að„ það eru engin endanleg svör við spurningunni um sögulegan sannleika þótt við óskum þess af siðferðilegum og pólitískum ástæðum. Verndun lagalegra hagsmuna getur aðeins náð til heiðurs og minningar þeirra sem ofsóttir voru af nasistum, en ekki til réttrar sögulegrar ímyndar sem stjórnin hefur stjórnað. " [59]

Sumarið 2008 gagnrýndu fyrrverandi stjórnlagadómarar Winfried Hassemer og Wolfgang Hoffmann-Riem bann við því að afneita helförinni: [60] Dómaframkvæmd byggð á kafla 130.3 í hegningarlögum er óhæf til að vernda mannlega reisn afkomenda fórnarlambanna. . Herskáa lýðræðið ætti að forðast að „búa til píslarvotta með kúgun“. [61]

Saga revisionists og hægriöfgamanna berjast kafla 130 (3) StGB sem "Auschwitz lögum" eða "Lex Engelhard". Helmut Schrätze leit á það sem „sérlög“ gegn spurningum samtímasögunnar sem eiga að vera vísindalega „enn á að skýra“. Árið 1996 birti hann áfrýjun af þeim 100 sem fyrst voru gefin út af Society for Free Journalism - tjáningarfrelsi er í hættu! , sem birtist einnig í tímaritinu Junge Freiheit og var undirritað af mörgum helförarmönnum sem afneituðu helförinni. Textinn réðst á þá venjulegu dómstóla að leggja ekki helförina undir lögfræðileg sönnunargögn í hvert skipti sem löglega er augljóst (til dæmis í Auschwitz -réttarhöldunum á sjötta og sjöunda áratugnum) sem sögulega sannaða sögulega staðreynd og hafna samsvarandi umsóknum.

Þýskir sagnfræðingar dæma bann við því að hafna helförinni á annan hátt. Árið 1994 hvatti Ernst Nolte til „hlutgerðar sögu“ og hafnaði í ljósi „dogma“ eða „augljósra sannleika“: sagan er ekki löglegur hlutur. Í frjálsu landi er það hvorki mál Alþingis né dómstóla að skilgreina söguleg sannindi. Eberhard Jäckel gagnrýndi árið 2007: [62]

„Í miklum deilum um afnám, krafðist Eugen Kogon einu sinni réttar til pólitískra mistaka á fimmta áratugnum. Og ég trúi því að frjálst samfélag verði að leyfa það, og einnig hér verður það að leyfa rétt til, já, heimsku. Geðsjúkdómar geta heldur ekki verið bannaðir ... Aðalatriðið hér er að ákveðin söguleg ímynd ætti að vera bönnuð og mér finnst það ekki vera verðugt frjálst samfélag. “

Jäckel beitti sér fyrir því að hunsa afneitun helfararinnar svo framarlega sem þeir kalluðu ekki beint á ofbeldi gegn fólki og eignum.

Hans-Ulrich Wehler einbeitti sér hins vegar fyrst og fremst að rökræðu og pólitískum átökum við afneitun helförarinnar, en taldi einnig notkun allra lagalegra úrræða nauðsynleg til að koma í veg fyrir ofbeldisverk sem væru réttlætt með því að afneita helförinni og þannig hvatt. Nýja útgáfan af uppreisnarbrotinu var orðin nauðsynleg til að hægt væri að grípa til aðgerða gegn afneitendum Auschwitz eftir að vestur -þýska dómskerfið hafði að mestu hætt ákæru gegn þjóðernissósíalískum glæpamönnum á áttunda áratugnum: [63]

„Neitun um svo ólýsanlegt morð á milljónum - þriðjungur allra þeirra sem voru myrtir voru börn yngri en 14 ára - er ekki svo auðvelt að sætta sig við sem eitthvað sem tjáningarfrelsi nær til. Það ætti að vera hægrisvæði þar sem þessari lygi er leitað. Þegar vegið er að hagsmunum finnst mér - eins mikið og ég er hlynntur tjáningarfrelsi - að maður getur ekki falið afneitun helfararinnar með óhóflegri örlæti að baki tjáningarfrelsis. [...] Sú staðreynd að viðfangsefnið er svo langt í burtu í Anatólíu , Brasilíu eða Kína og því hafa ekki margir áhuga á getur ekki verið ástæða fyrir okkur til að hætta við saksókn. Alhliða réttmæti þessarar gagnrýni og ákæruvaldsins getur ekki verið mælikvarði á það hvort maður skuldbindur sig eða sleppir því. “

2005

Með lögum um breytingu á þinglögum og hegningarlögum frá 24. mars 2005 [64] var 130 (4) kafli hegningarlaga nýlega sett inn í lögin frá og með 1. apríl 2005:

(4) Hver sá sem opinberlega eða á fundi raskar friði almennings á þann hátt sem brýtur gegn reisn fórnarlambanna með því að samþykkja, vegsama eða réttlæta þjóðernissósíalíska reglu um ofbeldi og geðþótta skal refsa með fangelsi allt að þremur árum eða með sekt. [65]

Eftirfarandi málsgreinar hafa verið lagfærðar.

Viðbót nýrrar málsgreinar 4 var einkum hugsuð til að auðvelda samkomulagslög bann við göngum Hess í Wunsiedel . [66] Hins vegar, þar sem gildissvið ákvæðisins er ekki takmarkað við þetta, telst kafli 130 (4) StGB ekki óheimilt einstaklingsrétt . [67] [68]

2011

Með lögum frá 16. mars 2011 [69] með gildistöku frá 22. mars 2011 [70] var 1. mgr. Og 2. mgr. Númer 1 breytt í heild. Til að innleiða evrópskar lagakröfur voru aðgerðir gegn einstaklingum vegna þess að þeir tilheyra einum af hópunum sem nefndar voru sérstaklega stjórnaðar. [71]

2015

Réttarhöld [72] í vissum tilvikum (sjá hér að neðan) voru sett með fjörutíu og níundu lögum um breytingu á hegningarlögum - innleiðingu evrópskra ákvæða um kynferðisleg hegningarlög [73] frá 21. janúar 2015 frá og með 27. janúar 2015 [74 ] . Að auki hefur einkum 2. mgr. Verið endurskipulagt. [72]

2020/2021

Nú síðast var kafla 130 almennra hegningarlaga breytt með sextugustu lögunum til að breyta hegningarlögunum - nútímavæðingu á hugtakinu ritun og öðrum skilmálum auk stækkunar refsiábyrgðar samkvæmt 86, 86a, 111 og 130 almennra hegningarlaga. vegna athafna erlendis frá 30. nóvember 2020, [75] tóku gildi 1. janúar 2021 [76] . Hugmyndinni um að skrifa var skipt út fyrir hugtakið innihald . Það var tekið skýrt fram að félagslega fullnægingarákvæðið í 7. mgr. Nær einnig til tilrauna . [72] Að auki voru lög um beitingu refsiviðurlaga endurskoðuð í kafla 5 nr. 5a b almennra hegningarlaga vegna brota sem framin eru erlendis. (Sjá fyrir neðan)

Vereinbarkeit mit der Meinungsfreiheit

Absätze 1 und 2

Außerhalb des Ehrenschutzes und des Jugendschutzes (→ Schrankentrias , Art. 5 Abs. 2 GG) darf die Meinungsfreiheit nur durch solche Gesetze („ allgemeine Gesetze “) eingeschränkt werden, „die ‚nicht eine Meinung als solche verbieten, die sich nicht gegen die Äußerung der Meinung als solche richten', die vielmehr ‚dem Schutze eines schlechthin, ohne Rücksicht auf eine bestimmte Meinung, zu schützenden Rechtsguts dienen', dem Schutze eines Gemeinschaftswerts, der gegenüber der Betätigung der Meinungsfreiheit den Vorrang hat“. [77] § 130 Abs. 1–2 StGB beschränken als solche allgemeinen Gesetze das Grundrecht der Meinungsfreiheit, [78] [79] doch müssen § 130 Abs. 1–2 StGB mit Blick auf die Bedeutung von Art. 5 Abs. 1 GG ausgelegt werden [80] . [81]

Absatz 3

Dagegen soll § 130 Abs. 3 nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Juni 2018 kein allgemeines Gesetz darstellen. [82] Zulässig soll diese Norm nach dem Bundesverfassungsgericht aber dennoch aufgrund der besonderen deutschen Geschichte sein: „Als Vorschrift, die auf die Verhinderung einer propagandistischen Affirmation der nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft zwischen den Jahren 1933 und 1945 gerichtet ist, ist sie von der formellen Anforderung der Allgemeinheit, wie sie sonst nach Art. 5 Abs. 2 GG gilt, ausgenommen.“ [82]

Auf eine andere Begründungsherleitung kann man eine Entscheidung des Bundesverfassungsgericht zum Leugnen des nationalsozialistischen Völkermords ebenfalls aus dem Juni 2018 zurückführen. Grundsätzlich schließt das Grundrecht auf Meinungsfreiheit entgegen dem Wortlaut des Artikel 5 Grundgesetz auch das Recht auf Tatsachen -Behauptungen ein, denn meist sind Tatsachenbehauptungen die Grundlage der Bildung von Meinungen. [83] [84] Daher besteht nach dem Bundesverfassungsgericht der Schutz der Meinungsfreiheit auch für solche Tatsachen, die meinungsbezogen sind und damit zur Meinungsbildung beitragen. [85] Hingegen bzw. konsequenterweise besteht nach dem Bundesverfassungsgericht nach Beschluss vom Juni 2018 eine Grenze beim Leugnen des nationalsozialistischen Völkermords: „Nicht mehr in den Schutzbereich des Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG fallen hingegen bewusst oder erwiesen unwahre Tatsachenbehauptungen, da sie zu der verfassungsrechtlich gewährleisteten Meinungsbildung nichts beitragen können“. [86] [87] Ähnlich begründete bereits 2003 der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), seine Entscheidung dazu, „Eindeutig feststehende historische Tatsachen wie den Holocaust zu bestreiten“, bei der er in dem allerdings auch auf den Missbrauch eines Menschenrechts abstellte. [88] Auch in der Rechtswissenschaft wird die Behauptung, es habe unter dem Nationalsozialismus keine Judenverfolgung gegeben gesehen als „eine Tatsachenbehauptung, die nach ungezählten Augenzeugenberichten und Dokumenten, den Feststellungen der Gerichte in zahlreichen Strafverfahren und den Erkenntnissen der Geschichtswissenschaft erwiesen unwahr ist“. [89] Sie stehe daher nicht unter dem Schutz der Meinungsfreiheit. [89] Problematisch sei allerdings die Behandlung von Aussagen, bei denen Tatsachenbehauptungen und Meinungsäußerungen gemischt seien. [89]

Absatz 4

Bei Absatz 4 von § 130 StGB handelt sich laut der Wunsiedel-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 4. November 2009 um eine Sonderbestimmung und kein allgemeines Gesetz , die aber angesichts der Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes (GG) und der Bundesrepublik Deutschland als Gegenentwurf zum Nationalsozialismus mit der Garantie der Meinungsfreiheit in Art. 5 Abs. 1 und 2 GG zu vereinbaren sei. [90] [91] Die Wunsiedel-Entscheidung wird in der Rechtswissenschaft kritisiert: Der Verfassungsgeber habe keinen Vorbehalt eines Sonderrechtes in Art. 5 GG aufgenommen. [92] Es lasse sich auch nicht feststellen, dass ein ungeschriebener Vorbehalt vorausgesetzt worden sei. [92]

Objektiver Tatbestand

Angriffsobjekte

Nationale, rassische, religiöse oder durch ihre ethnische Herkunft bestimmte Gruppen

Hier sind die Personengruppen gemeint, die durch die in § 6 Abs. 1 VStGB verwendeten Merkmale gekennzeichnet sind. [93] § 6 VStG spricht von einer „nationale[n], rassische[n], religiöse[n] oder ethnische[n] Gruppe“.

Dies soll nach der wohl vorwiegenden Ansicht unabhängig davon gelten, ob sich diese Personengruppen im Inland oder im Ausland aufhalten. [93] [94] [95] [Vgl. jedoch beim Merkmal Friedensstörung.] Nach einer anderen Ansicht umschreiben diese Merkmale lediglich genauer diejenigen Gruppen, die bereits vor der Reform von 2011 als Bevölkerungsgruppen beschrieben wurden. [96]

„Eine Gruppe ist eine durch gemeinsame Merkmale und deren subjektive Entsprechung verbundene Mehrzahl von Menschen, welche sich durch diese Merkmale von anderen Personengruppen unterscheidet“. [97] [98] Nur gemeinsame politische oder wirtschaftliche Interessen sollen keine gemeinsame Gruppe bilden können. [99][100] Geschützt sind nur Menschen, nicht Institutionen, denen sie angehören. [101] Staaten und Staatengruppen sollen daher nicht geschützt sein. [101] [99] Jedoch ist stets am konkreten Fall zu prüfen, ob eigentlich eine Menschengruppe gemeint ist, so bei einem Angriff auf den Staat Israel eigentlich die Gruppe der in Deutschland lebenden Juden oder der Juden insgesamt.[100] So sollen nach dem Amtsgericht Essen eigentlich die Gruppe der Juden gemeint sein können, wenn die Bezeichnung Zionisten benutzt wird. [102]

Teile der Bevölkerung

Teile der Bevölkerung im Sinne der Volksverhetzung sind Mehrheiten von Personen, die sich aufgrund von äußeren oder inneren Merkmale vom Rest der Bevölkerung unterscheiden und individuell nicht mehr überschaubar sind. [103] [104] [105]

Auch Teile der ausländischen Bevölkerung?

Nach ganz überwiegender Ansicht sind darunter normalerweise nur Teile der inländischen Bevölkerung zu verstehen. [106] [107] [108] Dabei wird allerdings teilweise dies anders gesehen für Absatz 2, da dieser Absatz gerade keine Störung des (inländischen) öffentlichen Friedens voraussetzt. [109]

Unterscheidung

Zu den Unterscheidungsmerkmalen zählen beispielsweise „Rasse, Volkszugehörigkeit, Religion, politische oder weltanschauliche Überzeugung, soziale und wirtschaftliche Stellung“. [110] bzw. es sind „Merkmale politischer, nationaler, ethnischer, rassischer, religiöser, weltanschaulicher, sozialer, wirtschaftlicher, beruflicher oder sonstiger Art“ [105] .

Es müssen sich die Teile der Bevölkerung auch von dem Rest unterscheiden, sie müssen also abgrenzbar sein. Der Bundesgerichtshof hat dies für die Antifa, „in der weltanschaulich unterschiedlich geprägte Gruppierungen lediglich durch ein gemeinsames Ziel vereint“ seien, 2008 verneint. [111] In derselben Entscheidung bejahrte er es aber für die Kommunisten. [111] Die letzteren verbinde „- bei durchaus unterschiedlicher Ausrichtung in Einzelfragen - eine gemeinsame weltanschauliche, politisch-ideologische Grundüberzeugung.“ [111]

Angriff über Angriff auf ein Mitglied

Dabei kann ein Angriff auf einen Bevölkerungsteil auch dadurch erfolgen, dass vordergründig nur ein Mitglied dieses Bevölkerungsteils angegriffen wird, wenn dies wegen seiner Mitgliedschaft stellvertretend für den Bevölkerungsteil geschieht. [112] Dies war auch schon vor der Gesetzesänderung von 2011 anerkannt. [113] [95] Der Bundesgerichtshof nahm schon 1967 an, dass das Beschmieren eines Wahlplakates eines jüdischen Bewerbers mit dem Wort „Jude“, eine Volksverhetzung darstelle, da damit zum Ausdruck gebracht werden solle, dass Juden generell nicht zum Besetzen öffentlicher Ämter geeignet seien. [113] Ähnlich sah es auch noch 2009 das Oberlandesgericht Stuttgart in Bezug auf ein Plakat, das sich durch Kombination mit einem schwarzen Affen nur vordergründig gegen einen Nationalspieler schwarzer Hautfarbe richtete, tatsächlich aber gegen alle in Deutschland lebenden Schwarzen. [114]

Anwendbarkeit nur auf Minderheiten?

Der § 130 StGB ist nach Ansicht einiger Juristen nicht anwendbar bei Anstachelung zum Hass gegen das deutsche Volk als Ganzes. [115] Hierzu gibt es jedoch auch entgegengesetzte Ansichten. [116] [117] Im Ergebnis (hinsichtlich des ersten Absatzes von § 130 StGB) mit der erstgenannten Ansicht übereinstimmend ist die Ansicht, [118] Angriffe auf alle Deutschen seien nicht zur Friedensstörung geeignet.

In der Rechtsprechung bzw. Justiz wurde die Frage der Anwendbarkeit nur auf Minderheiten verschieden behandelt:

Am 15. Februar 2017 stellte die Hamburger Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren gegen ein Vorstandsmitglied des Türkischen Elternbunds Hamburg ein, der die Deutschen als „Köterrasse“ bezeichnet hatte. Zur Begründung hieß es, beim Straftatbestand der Volksverhetzung müsse es sich „um eine Gruppe handeln, die als äußerlich erkennbare Einheit sich aus der Masse der inländischen Bevölkerung abhebt“, und das sei bei „allen Deutschen“ nicht der Fall. [119]

Nach Ansicht des Oberlandesgerichts Köln kann aber auch die pauschale Verunglimpfung von Frauen eine Volksverhetzung darstellen, obwohl diese die statistische Mehrheit der deutschen Bevölkerung darstellen. Dies gelte aber nur, soweit hiermit auch deren Menschenwürde angegriffen werde, so dass sie praktisch als „Unperson[en]“ dargestellt werden oder in die Nähe solcher gerückt würden. [120]

Einzelne wegen Zugehörigkeit zu einer bezeichneten Gruppe oder zu einem Teil der Bevölkerung

Seit der Gesetzesänderung von 2011 wurden Angriffe auf einzelne Menschen ausdrücklich vom Wortlaut mit erfasst. Es ist aber nötig, dass der Angriff gerade wegen der Zugehörigkeit der Einzelperson zu einer der vorher bezeichneten Gruppen bzw. Teile der Bevölkerung erfolgt. [121] [122] [95] Dies wurde verneint vom Oberlandesgericht Karlsruhe , weil Äußerungen über drei Flüchtlingskinder nach den Feststellungen des vorher entscheidenden Landgerichtes an einen Diebstahl anknüpfen würden und nicht daran, ob die Kinder einer bestimmten nationalen oder ethnischen Gruppe angehören. [123]

Als Beispiele für solche Zugehörigkeiten werden (auch vom Gesetzgeber) genannt: Homosexualität , Behinderung oder Religion . [95] [122]

Opfer der nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft

In Absatz 4 muss die Äußerung in einer die Würde der Opfer der nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft verletzenden Weise geschehen. Diese Opfer bilden somit das Angriffsobjekt. [124]

Absatz 1: Friedensgefährdende Volksverhetzung

Tathandlungen des Abs. 1

Absatz 1 enthält zwei Gruppen von Tathandlungen. Bei der ersten Gruppe (Tathandlungen des Abs. 1 Nr. 1) ist eine Verletzung der Menschenwürde regelmäßig gegeben, muss aber seit der Reform von 1994 nicht mehr separat geprüft werden. [125] [126] Bei der zweiten Gruppe (Tathandlungen des Abs. 1 Nr. 2) ist die Verletzung der Menschenwürde (noch immer) zu prüfendes Tatbestandsmerkmal. [127]

Besonderheiten bestehen bei der Weitergabe fremder Erklärungen. Alle Tathandlungen im Absatz 1 außer dem Verleumden sind einer Ansicht nach persönliche Äußerungsdelikte , so dass sich der Täter eine fremde Erklärung zu eigen gemacht haben muss, soll eine Strafbarkeit nach Absatz 2 in Frage kommen. [128] [129] Nach einer anderen Ansicht trifft dies auch auf das Verleumden zu. [130] [131]

Tathandlungen des Abs. 1 Nr. 1

Zu den Tathandlungen der ersten Nummer des ersten Absatzes zählen das Aufstacheln zum Hass und das Auffordern zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen.

Aufstacheln zum Hass

Aufstacheln meint die nachhaltige Einwirkung auf die Gefühle anderer. [132] Dabei gilt nach dem Bundesgerichtshof: „Das Aufstacheln zum Haß (§ 130 Nr. 1) muß objektiv geeignet […] sein […], eine gesteigerte, über die bloße Ablehnung und Verachtung hinausgehende feindselige Haltung gegen die betreffenden Bevölkerungsteile zu erzeugen oder zu steigern“ [133] . Ähnlich formulierte das Oberlandesgericht Brandenburg : „Das Aufstacheln zum Hass ist eine verstärkte, auf die Gefühle des Aufgestachelten gemünzte, über die bloße Ablehnung und Verachtung hinausgehende Form des Anreizens zu einer emotional gesteigerten feindseligen Haltung“. [134]

Aufstacheln zum Hass kann derjenige begehen, der die Vernichtung der Juden im Holocaust nicht nur bloß leugnet, sondern diese Tatsache als Lüge der Juden darstellt und die mit dem Motiv einer angeblichen Erpressung verbindet (sogenannte „qualifizierte Auschwitz-Lüge“). [135]

Auch die Teilnahme an einer größeren Personengruppe, aus der heraus die Parole „Ausländer raus!“ gegrölt wird, kann nach dem Oberlandesgericht Brandenburg unter weiteren Umständen (Halten Reichskriegsflagge, „Sieg-Heil“-Rufe aus der Gruppe heraus) ein Aufstacheln zum Hass darstellen. [134]

Auffordern zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen

Der Bundesgerichtshof definiert die Aufforderung zu Gewalt- und Willkürmaßnahmen folgendermaßen: „Das Auffordern zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen im Sinne des § 130 Abs. 1 Nr. 1 StGB setzt ein über bloßes Befürworten hinausgehendes, ausdrückliches oder konkludentes Einwirken auf andere voraus mit dem Ziel, in ihnen den Entschluss zu bestimmten Handlungen hervorzurufen […]. Gewalt- und Willkürmaßnahmen sind diskriminierende Handlungen, die den elementaren Geboten der Menschlichkeit widersprechen […]. Als Gewaltmaßnahmen kommen beispielsweise Freiheitsberaubungen, gewaltsame Vertreibungen, Pogrome oder die Veranstaltung von Hetzjagden gegen Ausländer in Betracht […]. Willkürmaßnahmen sind sonstige diskriminierende und im Widerspruch zu elementaren Geboten der Menschlichkeit stehende Behandlungen aller Art […].“ [136]

Dabei sollen nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofes aus dem Jahre 1984 allein die Parolen „Ausländer raus“ und „Türken raus“ noch nicht in jedem Falle bedeuten, dass dies auch gewaltsam geschehen solle, selbst wenn sie zusammen mit einem Hakenkreuz geschrieben werden; die Parole „Juden raus“ zusammen mit einem Hakenkreuz nach den Erfahrungen des Nationalsozialismus dies aber schon nahelegen. [137] Der Bundesgerichtshof zitierte diese Rechtsprechung im Hinblick auf „Ausländer raus“ und „Türken raus“ im Jahre 2016. [136] Das Bundesverfassungsgericht betonte, dass bei derartigen Parolen immer die Begleitumstände mit berücksichtigte werden müssten. [138] Auch in der rechtswissenschaftlichen Literatur wird teilweise angenommen, dass Parolen wie „Juden raus“ oder „Ausländer raus“ nicht ohne Weiteres dem Auffordern zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen unterfallen würden. [139] Andererseits wird jedoch darauf hingewiesen, dass unter Berücksichtigung der neueren Vergangenheit solche Parolen aber regelmäßig auf den Wunsch zu gewaltsamen Handlungen hindeuten würden, falls sie mit rechtsradikalen Symbolen wie einem Hakenkreuz verbunden seien. [140] [141] [142] [143]

Tathandlungen des Abs. 1 Nr. 2

Die Tathandlungen der Nummer 2 des Absatzes 1 sind das Beschimpfen, böswillige Verächtlich-Machen oder Verleumden. Sie richten sich gegen „eine vorbezeichnete Gruppe, Teile der Bevölkerung oder einen Einzelnen wegen seiner Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe oder zu einem Teil der Bevölkerung“. Dabei muss im Gegensatz zu den Tathandlungen der Nummer 1 dieses Absatzes auch geprüft werden, ob die Menschenwürde anderer dadurch angegriffen wird.

Die Tathandlungen sind besonders schwere Handlungen im Sinne der Beleidigungsdelikte. [144]

Beschimpfen, böswilliges Verächtlich-Machen, Verleumden

Beschimpfen ist „eine besonders verletzende Form der Missachtung“. [145] Dies kann sich sowohl aus der Form ergeben, wie durch das Benutzen von besonders groben Schimpfworten, als auch durch den Inhalt, wie einem Vorwurf eines besonders verachtenswerten Verhaltens. [146] [147] Beschimpfen kann durch das Äußern von Tatsachenbehauptungen oder Werturteilen geschehen. [146] [147] Sofern Tatsachenbehauptungen allein gegenüber Dritten geäußert werden, soll einer Ansicht nach allein das Verleumden in Frage kommen. [148] Falls die Beschimpfungen Dritter wiedergegeben werden, soll es darauf ankommen, ob der mögliche Täter sich mit diesen fremden Äußerungen identifiziert. [149] [148]

Ein generelles Zutrittsverbot für Ausländer soll trotz seiner diskriminierenden Wirkung nicht diesen Tatbestand erfüllen. [144]

Verächtlich-Machen definiert der Bundesgerichtshof folgendermaßen: „Unter Verächtlichmachen ist jede auch bloß wertende Äußerung zu verstehen, durch die jemand als der Achtung der Staatsbürger unwert oder unwürdig hingestellt wird.“ [150] Nach dem Bayerischen Obersten Landesgericht sei es so zu definieren: „Verächtlich gemacht wird, wer durch Werturteil oder Tatsachenbehauptung als der Achtung der Staatsbürger unwert oder unwürdig hingestellt wird“. [151] [152]

Die Böswilligkeit ist dabei ein subjektives Merkmal. [153]

Als Verächtlich-Machen wird dabei vom Bundesgerichtshof beispielsweise die Behauptung gesehen, Juden würden ungeachtet strafrechtlicher Verbote den sexuellen Missbrauch von Kindern billigen und seien deshalb unterwertige Individuen, die nicht würdig seien, Gotteshäuser zu errichten. [154] [155] Nach dem Oberlandesgericht Stuttgart erfüllt auch der Vergleich von dunkelhäutigen Menschen mit Affen auf zwei Plakaten diese Handlungsform. [156] [157]

Verleumden definiert der Bundesgerichtshof wie folgt: „Verleumden erfordert das wider besseres Wissen aufgestellte oder verbreitete Behaupten einer Tatsache, die geeignet ist, die betroffene Gruppe in ihrer Geltung und in ihrem Ansehen herabzuwürdigen“ [158] [159] Durch bloße Werturteile kann ein Verleumden nicht begangen werden. [160] Beim Verbreiten fremder Behauptungen, soll es nach überwiegender Ansicht [160] [161] nicht erforderlich sein, dass sich der Verbreitende mit der Behauptung identifiziere. [162]

Angriff auf die Menschenwürde

Als einschränkendes Merkmal muss die Äußerung einen Angriff auf die Menschenwürde darstellen. Dabei ist nicht die Menschenwürde als Verfassungsgrundsatz gemeint, sondern die Würde der konkret betroffenen Menschen. [163]

„Ein Angriff gegen die Menschenwürde anderer, der sich durch eine dieser Handlungen ergeben muss, setzt voraus, dass sich die feindselige Handlung nicht nur gegen einzelne Persönlichkeitsrechte wie etwa die Ehre richtet, sondern den Menschen im Kern seiner Persönlichkeit trifft, indem er unter Missachtung des Gleichheitssatzes als minderwertig dargestellt und ihm das Lebensrecht in der Gemeinschaft bestritten wird“, definiert der Bundesgerichtshof dieses Merkmal. [164] [165] „Ein noch weiter gehender Angriff etwa auf das biologische Lebensrecht an sich ist nicht erforderlich“ [166] [167] Es handelt sich dabei um „besonders qualifizierte Beeinträchtigungen, die durch ein gesteigertes Maß an Gehässigkeit und Rohheit gekennzeichnet sein müssen“. [168]

Ein solcher Angriff auf die Menschenwürde liegt nach einer Ansicht aus der Literatur vor, wenn Juden im Sinne einer nationalsozialistischen Ideologie als nicht würdig angesehen werden, Synagogen zu errichten. [169] Nach dem Oberlandesgericht Karlsruhe liegt ein Menschenwürdeangriff vor, wenn Asylbewerber allgemein als Parasiten und Schmarotzer dargestellt werden. [170] Ebenfalls bejahrt wurde dies für das Pamphlet „Der Asylbetrüger“: Das Bayrische Oberste Landesgericht hat darin einen Angriff auf die Menschenwürde gesehen, „daß die angesprochenen Asylbewerber in dem Flugblatt pauschal als Aidskranke, Faulenzer, Rauschgifthändler und Betrüger, die sich obendrein noch über die dummen Deutschen lustig machen, diffamiert und als Untermenschen dargestellt werden, denen letztlich die menschliche Würde abzusprechen ist“. [171] Gleichfalls bejahrte das Oberlandesgericht Zweibrücken einen Menschenwürdeangriff für das öffentliche Anbringen eines Aufklebers, auf dem eine Abbildung eines sich umarmenden Paares verschiedener Ethnien zu sehen ist mit den Worten „Rassenmischung ist Völkermord“ und „So nicht!“. [172] Bejahrt wurde ein Angriff auf die Menschenwürde vom aber auch vom Oberlandesgericht Hamm , wenn kurz nach ausländerfeindlichen Übergriffen aus einer Menge hinaus die Parole „Ausländer raus!“ gegröhlt wird und dabei von der Menge eine schwarz-weiß-rote Flagge und eine Reichskriegsflagge mitgeführt werden und an einem Asylbewerberheim vorbei gegangen wird. [173]

Eignung zur Störung des öffentlichen Friedens

Die Äußerung muss zudem geeignet sein, den öffentlichen Frieden zu stören.

Mit diesem Erfordernis wird der § 130 Abs. 1 zum Eignungsdelikt (auch genannt: potentielles Gefährdungsdelikt oder abstrakt-konkretes Gefährdungsdelikt). [174] Erforderlich ist weder eine konkrete Gefahr noch gar eine Verletzung, aber eine vom Tatrichter zu prüfende generelle Geeignetheit der jeweiligen Handlung, den öffentlichen Frieden zu gefährden. [174] [175] Nach dem Bundesgerichtshof „genügt […], dass berechtigte - mithin konkrete - Gründe für die Befürchtung vorliegen, der Angriff werde das Vertrauen in die öffentliche Rechtssicherheit erschüttern, sei es auch nur bei der Bevölkerungsgruppe, gegen die er sich richtet“. [176]

Bei der Auslegung ist die Bedeutung der Meinungsfreiheit zu beachten. Zum ebenfalls die Eignung zur Störung des öffentlichen Friedens erfordernden Absatz 3 führt das Bundesverfassungsgericht aus: „Ein legitimes Schutzgut ist der öffentliche Frieden hingegen in einem Verständnis als Gewährleistung von Friedlichkeit. Ziel ist hier der Schutz vor Äußerungen, die ihrem Inhalt nach erkennbar auf rechtsgutgefährdende Handlungen hin angelegt sind. Die Wahrung des öffentlichen Friedens bezieht sich insoweit auf die Außenwirkungen von Meinungsäußerungen etwa durch Appelle oder Emotionalisierungen, die bei den Angesprochenen Handlungsbereitschaft auslösen oder Hemmschwellen herabsetzen oder Dritte unmittelbar einschüchtern […]. Eine Verurteilung kann dann an Meinungsäußerungen anknüpfen, wenn sie über die Überzeugungsbildung hinaus mittelbar auf Realwirkungen angelegt sind und etwa in Form von Appellen zum Rechtsbruch, aggressiven Emotionalisierungen oder durch Herabsetzung von Hemmschwellen rechtsgutgefährdende Folgen unmittelbar auslösen können […]“. [177]

Es ist nach der ganz überwiegenden Meinung nur der öffentliche Frieden in Deutschland geschützt. [178] Allerdings kann auch ein im Ausland gehaltener Vortrag geeignet sein, den öffentlichen Frieden in Deutschland zu stören, wenn sich unter den Zuhörern solche aus Deutschland befinden. [179] [180]

Beim Einstellen ins Internet ist nach der wohl noch überwiegenden Meinung [181] [182] [183] eine Eignung zur Störung des öffentlichen Friedens zu bejahen, auch wenn es von einer neueren Ansicht [184] Zweifel daran gibt, ob dies angesichts der unübersehbaren Zahl der Informationen im Internet noch immer in jedem Falle anzunehmen sei.

Absatz 2: Volksverhetzende Inhalte

Absatz 2 wird auch als allgemeiner Anti-Diskriminierungstatbestand angesehen. [185] [186]

Der Absatz beschreibt ein Verbreitungsdelikt, kein Äußerungsdelikt . [187] Daher ist es für eine Strafbarkeit nicht nötig, dass sich der Täter die Aussagen zu eigen macht, unkommentiertes Weiterverbreiten reicht. [187] Bei einer Distanzierung (etwa in Form einer Kommentierung) muss diese ernst gemeint erscheinen, um eine Strafbarkeit zu verhindern. [187]

Das Erfordernis einer Eignung zur Friedensgefährung wird im Absatz 2 nicht geprüft. [188] [185] Es liegt ein abstraktes Gefährdungsdelikt vor. [186]

Dem Willen des Gesetzgebers folgend sind auch ausländische Gruppen (und ihnen angehörige Einzelpersonen) geschützt. [189] [186] [185]

Tatmittel

Durch die Reform vom 2020 (siehe oben) wurde mit Wirkung ab 2021 der Begriff der Schrift(en) durch den des Inhaltes im Sinne des § 11 Abs. 3 ersetzt. Inhalte sind demnach „solche, die in Schriften, auf Ton- oder Bildträgern, in Datenspeichern, Abbildungen oder anderen Verkörperungen enthalten sind oder auch unabhängig von einer Speicherung mittels Informations- oder Kommunikationstechnik übertragen werden.“

Die frühere Nummer 2 regelte den Fall, dass jemand etwas „mittels Rundfunk oder Telemedien einer Person unter achtzehn Jahren oder der Öffentlichkeit zugänglich macht“. [190] Dies ist nunmehr durch den weiteren Begriff des Inhaltes überflüssig geworden. [191] Soweit nunmehr überdies auch Telefonie mit Minderjährigen Strafbarkeit begründen kann, ist dies vom Gesetzgeber nach der Gesetzesbegründung ausdrücklich so gewollt. [192] [191]

Die Norm wird auch auf solche Inhalte angewendet, die hergestellt wurden, bevor sie in Kraft trat. [193] [194] Somit umfasst sie beispielsweise auch Hitlers „ Mein Kampf “. [193] [195]

Tathandlungen des Abs. 2

Die Handlungsbeschreibungen gleichen denen der Verbreitung pornographischer Inhalte ( § 184 ) und der folgenden Normen, so dass oft [196] [197] [198] in der Kommentierung dorthin verwiesen wird.

Erfasst wird auch das Verbreiten fremder Erklärungen. Beim Absatz 2 handelt es sich nicht um ein persönliches Äußerungsdelikt. Stattdessen wird der Absatz als Verbreitungsdelikt eingeordnet. [130] [199] Es kommt somit nicht darauf an, ob der Täter sich eine fremde Erklärung zu eigen gemacht hat [200] oder ob er sich auch nur mit dem Inhalt identifiziert [196] .

Verbreiten, Zugänglichmachen usw. eines Inhalts (Abs. 2 Nr. 1 StGB)

Tathandlungen des § 130 Abs. 2 Nr. 1 StGB sind einen näher beschriebenen Inhalt zu verbreiten oder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen oder einer Person unter achtzehn Jahren näher beschriebenen Inhalt anzubieten, zu überlassen oder zugänglich zu machen.

Verbreiten definierte das Bundesverfassungsgericht im Jahre 2011 so: „Entscheidendes Kriterium, ob ein Verbreiten vorliegt, ist nach hergebrachtem Verständnis stets, dass eine Schrift einem größeren, nicht mehr kontrollierbaren Personenkreis zugänglich gemacht wird“. [201] Nach dem Bundesgerichtshof kann der Personenkreis aber schon anfangs nicht mehr kontrollierbar sein, ein Erfolg in Form der weiteren Weitergabe an Dritte sei objektiv nicht erforderlich (nur subjektiv). [202] In Bezug auf Verkörperungen ist mit der Neufassung von des § 130 und § 11 StGB keine Änderung verbunden. [203]

Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 9. November 2011 [204] ist der Begriff des „Verbreitens“ in § 130 StGB im Lichte der Meinungsfreiheit einschränkend auszulegen, so dass sich jemand, der Schriften an einen Gastwirt überlässt, in denen der Holocaust verharmlost und die alleinige Kriegsschuld Deutschlands in Frage gestellt wird, nicht ohne Weiteres der Volksverhetzung strafbar mache. Das Vorliegen einer Meinung im Sinne der Meinungsfreiheit hat das Bundesverfassungsgericht darin bejaht, weil die falschen Tatsachenbehauptungen untrennbar mit wertenden Aussagen verbunden seien [205]

Zugänglichmachen definierte der Bundesgerichtshof 2005 folgendermaßen: „Zugänglichmachen bedeutet, einem anderen die Möglichkeit zu eröffnen, sich durch sinnliche Wahrnehmung vom Inhalt der Schrift Kenntnis zu verschaffen. Dies kann entweder durch Wahrnehmung des Erzeugnisses in seiner Substanz oder in seinem Inhalt geschehen […]. Das Zugänglichmachen muss allerdings öffentlich erfolgen und ist dann gegeben, wenn die Möglichkeit der Wahrnehmung durch eine unbestimmte Vielzahl von innerlich nicht notwendigerweise verbundenen Personen eröffnet ist“. [206]

Herstellen, Beziehen usw. eines Inhalts (Abs. 2 Nr. 2 StGB)

Tathandlungen des § 130 Abs. 2 Nr. 2 StGB sind einen näher beschriebenen Inhalt das Herstellen, das Beziehen, das Liefern, das Vorrätig-Halten, das Anbieten, das Bewerben oder das Unternehmen , diesen Inhalt ein- oder auszuführen, um ihn im Sinne der Nummer 1 zu verwenden oder einer anderen Person eine solche Verwendung zu ermöglichen.

Vorrätig-Halten definiert das Bayerische Oberste Landesgericht so, „dass für das Tatbestandsmerkmal des ‚Vorrätighaltens' der Besitz eines Exemplars, um die Schrift zu verbreiten, genügt. Ausreichend ist auch der Besitz eines Exemplars, mit dem eine Verbreitung durch andere ermöglicht werden soll“. [207] [208] Vorrätig-Halten sei nach dem Bundesgerichtshof „naheliegend“, wenn 5 Pressemappen vorhanden sind und 15 Pressevertreter eingeladen wurden. [209]

Bewerben ersetzte mit der Reform von 2015 die Begriffe Ankündigen und Anpreisen, ohne dass nach dem Willen des Gesetzgebers damit eine inhaltliche Änderung verbunden sein sollte. [210] [211]

Absatz 3: Leugnen, Billigen oder Verharmlosen einer Tat nach § 6 VStGB unter NS-Herrschaft

Der Absatz 3 wurde mit der Reform von 1994 eingeführt. Ziel war insbesondere die sogenannte einfache Auschwitz-Lüge als Völkermord strafbar zu machen [212] (und nicht nur nach den Beleidigungsdelikten); der Anwendungsbereich geht aber darüber wesentlich hinaus. Durch die einschränkende Eignungsklausel wird der Tatbestand zum Eignungsdelikt .

Alle Tathandlungen des Absatz 3 sind Äußerungsdelikte , daher muss der Täter grundsätzlich eine eigene Erklärung tätigen. [213] [214] Sofern er fremde Äußerungen wiederholt, muss sich ausdrücklich oder aus den Umständen ergeben, dass er sich die Erklärungen zu eigen gemacht hat. [213] [214] [215] Fehlt dies, kommt lediglich eine Strafbarkeit nach Absatz 5 in Betracht. [216]

Tathandlungen des Abs. 3

Die Tathandlungen des Absatzes 3 sind das Billigen, das Leugnen und das Verharmlosen.

Billigen

Billigen ist das ausdrückliche oder konkludente Gutheißen einer konkreten Tat.[217] [218] „Das ist der Fall, wenn der Täter die Gewalttaten als richtig, akzeptabel oder notwendig hinstellt, sich hinter die Willkürmaßnahmen stellt oder seine zustimmende Befriedigung äußert […] Dabei muss die zustimmende Kundgebung aus sich heraus verständlich und als solche unmittelbar, 'ohne Deuteln', erkennbar sein“ definierte das Oberlandesgericht Brandenburg 2017 diese Tathandlung. [219] [220]

Die Tathandlung des Billigens ist dabei nicht auf mündliche Äußerungen begrenzt. Das Oberlandesgericht Brandenburg bejahte ein Billigen auch für das Zeigen eines Tattoos, auf dem der obere Teil des Torgebäudes des ehemaligen Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau abgebildet war und unter dem der Spruch „ Jedem das Seine “ stand. [219] [221]

Leugnen

Unter „Leugnen ist das Bestreiten, Inabredestellen oder Verneinen der historischen Tatsache einer solchen Handlung zu verstehen“, definiert das Bundesverwaltungsgericht .[217] Meist wird diese Tathandlung bejaht beim einfachen oder qualifizierten Bestreiten des Holocausts . [222]

Verharmlosen

„Ein Verharmlosen liegt vor, wenn der Äußernde die Anknüpfungstatsachen für die Tatsächlichkeit der NS-Gewalttaten herunterspielt, beschönigt oder in ihrem wahren Gewicht verschleiert […]: Nicht erforderlich ist das Bestreiten des Völkermords als historisches Gesamtgeschehen, es genügen ein ‚Herunterrechnen der Opferzahlen' und sonstige Formen des Relativierens oder Bagatellisierens seines Unrechtsgehalts […], wobei es sich dann um eine abgeschwächte Form des Leugnens handelt“, definierte der Bundesgerichtshof 2005 die Tathandlung des Verharmlosens. [223] Werden allerdings nur die Zahlen der Völkermordopfer am Rande des wissenschaftlich Belegbaren anzweifelt, soll das nach noch nicht für ein Verharmlosen ausreichen. [224] [225]

Unter NS-Herrschaft begangener Völkermord

Die Tathandlung (Billigen, Leugnen oder Verharmlosen) muss sich „eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlung der in § 6 Abs. 1 des Völkerstrafgesetzbuches bezeichneten Art“ beziehen. Die Formulierung „der […] bezeichneten Art“ soll dabei ausdrücken, dass es den § 6 VStGB zur Zeit des Nationalsozialismus noch nicht gab. [226] [212] Der Bezug auf den Völkermord des § 6 VStGB bedeute eine Einschränkung auf „eine nationale, rassische, religiöse oder ethnische Gruppe“ bzw. deren Mitglieder. [226] Somit fallen der Holocaust an den Juden und die Völkermorde an den Sinti und Roma (vgl. Porajmos ), den Polen , Russen und sonstigen Ethnien der damaligen Sowjetunion unter diesen Begriff. [226] Nicht erfasst ist jedoch die systematische Ermordung und Sterilisierung von Behinderten unter dem Nationalsozialismus (vgl. Krankenmorde in der Zeit des Nationalsozialismus ), da Behinderte keine solche in § 6 VStGB genannte Gruppe bilden. [226] [227] [228] Erfasst sind nicht nur staatlich organisierte Völkermorde, sondern auch Aktionen von Einzelnen, sofern sie sich gerade gegen einen Angehörigen der genannten Gruppen aufgrund dessen Angehörigkeit richten und nicht aus sonstigen persönlichen Gründen verübt wurden. [228] [226]

Öffentlich oder in einer Versammlung

Die Tat muss „öffentlich oder in einer Versammlung“ begangen worden sein.

Öffentlich geschieht die Tathandlung nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshof aus dem Jahre 2000, wenn sie „für einen nach Zahl und Individualität unbestimmten Kreis von Personen unmittelbar wahrnehmbar“ ist. [229] Dies ist beispielsweise bei frei abrufbaren Äußerungen im Internet einschließlich sozialer Netzwerke regelmäßig der Fall. [230] [231]

Versammlung ist eine für einen bestimmten Zweck zusammenkommende Personenmehrheit. [232] Der Bundesgerichtshof bejaht dies auch bei einem begrenzten Kreis von Personen: „zur Erfüllung des Merkmals ‚Versammlung' genügt eine räumlich zu einem bestimmten Zweck vereinigte Personenmehrheit, dabei kann es sich auch um einen begrenzten Personenkreis handeln“. [233] Wie groß der Personenkreis sein muss, ist umstritten. Es werden beispielsweise 10 Personen für ausreichend angesehen. [234] [235] Einer Auffassung nach sind private Zusammenkünfte im Freundes- oder Familienkreis dabei nicht als Versammlung anzusehen. [236] [237] Dies wird aus dem „primären Tatort“ öffentlich und aus dem Schutzgut des öffentlichen Friedens abgeleitet. [236]

Eignung zur Störung des öffentlichen Friedens

Wie bei Absatz 1 ist bei Absatz 3 eine Eignung zur Störung des öffentlichen Friedens zu verlangen. Hierzu sind die bei Absatz 1 bei der Eignung zur Störung des öffentlichen Friedens genannten Grundsätze sinngemäß anzuwenden. [238]

Nach dem Bundesverfassungsgericht kann bei Absatz 3 eine Eignung zur Störung des öffentlichen Friedens in der Regel vermutet werden, soweit die übrigen Tatbestandsmerkmale bereits im Sinne dieser Friedensstörung ausgelegt wurden. [239] Dies gilt jedoch nur für die Handlungsvarianten des Billigens und Leugnens, beim Verharmlosen muss dagegen die Eignung zur Störung des öffentlichen Friedens gesondert geprüft und festgestellt werden. [239] [240] [238]

Absatz 4: Billigen, Verherrlichen oder Rechtfertigen der NS-Gewalt- und Willkürherrschaft

Der Absatz 4 enthält drei Handlungsvarianten: Billigen, Verherrlichen oder Rechtfertigen, diese betreffen jeweils die nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft. Die Handlungen müssen für eine Strafbarkeit öffentlich oder in einer Versammlung sowie unter Verletzung der Würde der Opfer begangen werden.

Der Absatz ist wie geschrieben durch die Reform von 2005 eingeführt worden und stellt mit dem Erfordernis der Verletzung des Friedens ein Erfolgs- bzw. Verletzungsdelikt dar.

Absatz 4 stellt ein persönliches Äußerungsdelikt dar. [130] Fremde Erklärungen muss sich der Täter daher zu eigen gemacht haben, sofern sie zu einer Strafbarkeit nach diesem Absatz führen sollen. [130]

Nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft

Die Äußerungen müssen sich auf die Nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft beziehen. Hierin sind nicht politische Überzeugungen, sondern reale menschenrechtswidrige Taten in dieser Zeit zu verstehen. [241] [242] [243]

Das Bundesverfassungsgericht schreibt dazu 2009: „Bestraft wird damit das Gutheißen nicht von Ideen, sondern von realen Verbrechen, die in der Geschichte einmalig und an Menschenverachtung nicht zu überbieten sind.“ [244] sowie weiterhin: „Nach diesen Grundsätzen ist für eine Verwirklichung des § 130 IV StGB erforderlich, dass die mit dieser Vorschrift erfasste Gutheißung erkennbar gerade auf den Nationalsozialismus als historisch reale Gewalt- und Willkürherrschaft bezogen ist. Verstanden als zusammengehöriger Begriff, der die für das NS-Regime kennzeichnenden Menschenrechtsverletzungen […] und damit geschichtlich reale Willkürakte von verbrecherischer Qualität umschreibt, bezeichnet er Rechtsverletzungen, deren zustimmende Evozierung in der Öffentlichkeit oder einer Versammlung eine potenzielle Wiederholbarkeit real werden lässt und die Friedlichkeit der politischen Auseinandersetzung gefährden kann. Demgegenüber reicht für die Erfüllung dieses Tatbestands nicht jedwede Zustimmung zu Geschehnissen dieser Zeit oder eine Gutheißung allgemein nationalsozialistischen Gedankenguts. So genügt etwa eine falsche Geschichtsinterpretation oder das Bekenntnis zur nationalsozialistischen Ideologie für eine Bestrafung nach § 130 IV StGB nicht.“ [245]

Tathandlungen des Abs. 4

Die nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft muss gebilligt, verherrlicht oder gerechtfertigt werden.

Billigen

Billigen ist wie in Absatz 3 mit dem ausdrücklichen oder schlüssigen Gutheißen gleichzusetzen (siehe oben). [246]

Vorbehaltslose Zustimmung ist nach dem Willen des Gesetzgebers nicht nötig; es reiche dass die Menschenrechtsverletzungen als bedauerlich, aber unvermeidlich dargestellt werden. [247][248]

Anders als in Absatz 2 soll nach dem Gesetzgeber auch eine konkludente Billigung der gesamten nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft (einschließlich der Menschenrechtsverletzungen) dadurch geschehen, dass deren Repräsentanten gebilligt werden. [247][248] Dabei soll dies aber nach dem Bundesverwaltungsgericht [249] und dem Bundesverfassungsgericht [250] von den Fällen unterschieden werden, in denen nur positive Wertungen hinsichtlich einer Person abgegeben werden, ohne dass diese als Repräsentant des Unrechtsregimes gebilligt werde. [251]

Verherrlichen

Verherrlichen soll nach dem Gesetzgeber wie in § 131 Abs. 1 StGB zu verstehen sein. [247] Es erfasse „daher das Berühmen der NS-Gewalt- und Willkürherrschaft als etwas Großartiges, Imponierendes oder Heldenhaftes“. [247] Auch diese solle in der Form des Verherrlichen der Repräsentanten des Regimes geschehen können. [247]

Rechtfertigen

„Die Tathandlung des Rechtfertigens bezeichnet das Verteidigen der die NS-Gewalt- und Willkürherrschaft kennzeichnenden Menschenrechtsverletzungen als notwendige Maßnahmen.“ lautet die Formulierung der gesetzgeberischen Begründung. [247] Auch dies soll über das Rechtfertigen der Handlungen eines Repräsentanten geschehen können. [247]

Öffentlich oder in einer Versammlung

Die Äußerungen wie im Absatz 3 öffentlich oder in einer Versammlung begangen werden. Hinsichtlich der Voraussetzungen kann daher auf Absatz 3 verwiesen werden. [252] [253]

Unter Verletzung der Würde der Opfer

Das Merkmal „in einer die Würde der Opfer verletzenden Weise“ bezieht sich entgegen der missverständlichen Stellung auf die Handlungsvarianten Billigen, Verherrlichen oder Rechtfertigen. [254] Nach der ganz überwiegenden Meinung ist hier nicht eine besondere Form der Ehre gemeint, sondern tatsächlich die Menschenwürde . [254] [247] [255] Die Würdeverletzung soll aber beim Verwirklichen der Handlungsvarianten in der Regel ebenfalls vorliegen. [256] [247] Diese Ansicht soll nach dem Bundesverfassungsgericht verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden sein. [257]

Störung des öffentlichen Friedens

Es muss beim Tatbestand des Absatzes 4 zu einer konkreten Störung des öffentlichen Friedens gekommen sein, im Unterschied zu dem Absatz 1 und 3 reicht eine bloße Eignung zur Friedensstörung nicht aus. [258] [247] [259] Dies empirisch festzustellen, wird als problematisch anzusehen. [260] [261]

Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 2009 soll dieses Merkmal lediglich als Korrektiv dienen. [262] Aus der Verwirklichung des sonstigen Tatbestandes könne auf die Störung des öffentlichen Friedens geschlossen werden. [263] Das Merkmal diene „primär der Erfassung untypischer Situationen, in denen die Vermutung der Friedensstörung auf Grund besonderer Umstände nicht trägt und sich deshalb die Meinungsfreiheit durchsetzen“ müsse. [263] Dass dies die Probleme löse, wird in der Literatur (insbesondere im Hinblick auf das Schuldprinzip ) [264] angezweifelt. [265]

Absatz 5: Verbreiten von Inhalten im Sinne der Abs. 3 oder 4

„Absatz 2 gilt auch für einen in den Absätzen 3 oder 4 bezeichneten Inhalt (§ 11 Absatz 3).“

Hierbei handelt es sich um ein Verbreitungsdelikt [266] [ergänze: und kein Äußerungsdelikt ]. Es ist also für eine Strafbarkeit nicht nötig, dass sich der Täter die Aussagen zu eigen macht. [266]

Der Strafrahmen ist der des Absatzes 2 (Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe) und nicht des Absatzes 3 oder 4. [267] Kritisiert wird eine Inkonsequenz in den verschiedenen Strafrahmen: Im Vergleich zu Absatz 3 sei der Strafrahmen des Absatz 5 deutlich geringer, wohingegen der Strafrahmen des Absatzes 5 dem des Absatzes 4 entspreche. [268]

Subjektiver Tatbestand

Im Allgemeinen genügt der bedingte Vorsatz ( dolus eventualis ). [269]

Wo eine Eignung zu Friedensstörung erforderlich ist (bei den Absätzen 1, 3, 5), muss sich der Vorsatz auch auf diese beziehen. [269] Dabei ist aber keine besondere Vorsatzform erforderlich: Es reicht ebenfalls bedingter Vorsatz. [270] [271] Selbst dieser kann allerdings fehlen, wenn der Täter annimmt, seine Äußerung in einem kleinen Adressatenkreis werde nicht über diesen hinaus bekannt werden. [271] [272] [273]

Besondere subjektive Merkmale, Vorsatzformen und Absichten

Bei der besonderen Tathandlungsvariante des Anstachelns zum Hass in Absatz 1 ist schon vom Wortsinn her eine besondere subjektive Haltung zu fordern. [274] Hier muss zielgerichteter Wille, [269] also Absicht vorliegen. [274] Ebenso wird dies beim Auffordern zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen angenommen. [270] [274]

Bei den Vorbereitungshandlungen des Absatzes 2 muss die Absicht des Verbreitens vorliegen. [275]

Nach dem Oberlandesgericht Stuttgart [276] ist böswillig im Sinne vom böswilligen Verächtlich-machen in Absatz 1 eine Äußerung, „wenn sie aus feindseliger Gesinnung, in der Absicht zu kränken, vorgebracht wird“. [277] [278] Allerdings ist für eine Strafbarkeit nicht erforderlich, dass der Täter seine Äußerung selbst als böswillig bewertet; es reicht der Vorsatz hinsichtlich der Tatsachen, die diese Bewertung begründen. [270] [279]

Unbelehrbare Täter

Ein besonderes Problem stellen unbelehrbare Täter dar, die von der Wahrheit der von ihm geäußerten falschen Tatsachen überzeugt sind.

Eine Ansicht in der Literatur lehnt in diesen Fällen des Vorsatz hinsichtlich eines Leugnens [280] , aber auch eines Verharmlosens [269] ab.

Der Bundesgerichtshof verlangte 2002 zum Vorsatz beim Leugnen lediglich, dass der Täter bewusst abstreitet und dass dem Täter bekannt ist, dass die geleugnete Tatsache historisch anerkannt ist:

„Der Gesetzgeber wollte mit der Strafnorm des § 130 III StGB gerade auch Unbelehrbaren begegnen […]. Danach ist als vorsätzliches Leugnen im Sinne dieses Tatbestands das bewusste Abstreiten des bekanntermaßen historisch anerkannten Holocaust ausreichend. Eine ‚bewusste Lüge' wird nicht verlangt […]. Deren Fehlen ist selbst für die Strafzumessung ohne Bedeutung […].“

Bundesgerichtshof, 5. Strafsenat [281]

Nach einer ähnlichen Auffassung in der Rechtslehre wird für eine Strafbarkeit nur gefordert, dass der Täter sich bewusst sei, dass seine Behauptung im Widerspruch zu der Ansicht über allgemein anerkannte Tatsachen stehe und dass er mit seiner Äußerung im Gegensatz zu dem allgemein anerkannten Achtungsanspruch der Opfer stehe. [282]

Gegen diese Auffassung des Bundesgerichtshofes aus dem Jahre 2002 wird in der strafrechtlichen Literatur eingewandt, diese Auffassung bedinge im Grunde eine Modifikation des Vorsatzbegriffs und verstoße gegen das Schuldprinzip . [283]

Unterstützend zur dieser Ansicht des Bundesgerichtshofes aus 2002 wird von anderer Seite in Literatur argumentiert, es sei nicht ein Lügen, sondern lediglich ein „Leugen“ erforderlich. Dafür, dass dies nicht gegen die Wortlautgrenze der Auslegung verstoße (vgl. nulla poena sine lege stricta ) wird angeführt, dass auch ein Atheist die Existenz Gottes im allgemeinen Wortgebrauch leugnen könne. [284]

Auf ein ähnliches Ergebnis wie der Bundesgerichtshof dürfte in vielen Fällen eine andere Meinung in der Literatur kommen. Diese Ansicht betont, dass auch beim Leugnen nur bedingter Vorsatz hinsichtlich der Wahrheitswidrigkeit der Tatsachenbehauptung ausreiche. [285]

In einer Entscheidung des Bundesgerichtshofes im Jahre 2019 nimmt dieser keine Besonderheiten für den Vorsatz des Leugnens mehr an und betont dagegen, dass angesichts der allgemeinen Akzeptanz des Holocaust nur geringe Anforderungen bestehen würden, unter Berücksichtigung der Offenkundigkeit dieser Tatsache einen bedingten Vorsatz anzunehmen:

„Die unter dem Gesichtspunkt des rechtlichen Prüfungsmaßstabs diskutierte Vorsatzproblematik betrifft im Wesentlichen die Beweiswürdigung. Insoweit kommt die Annahme von zumindest bedingtem Leugnungsvorsatz regelmäßig auch bei Tätern in Betracht, welche die Realität bewusst ignorieren und nicht wahrhaben wollen, dass es sich bei dem Holocaust um eine historische Tatsache handelt, zumal die Anforderungen an den Nachweis, dass der Täter die Unwahrheit seiner Behauptung wenigstens für möglich hält und billigend in Kauf nimmt, in Anbetracht der Offenkundigkeit des nationalsozialistischen Massenmordes in der Regel eher gering sind“

Bundesgerichtshof, 3. Strafsenat [286]

Tatbestandsausschluss und Sozialadäquanzformel

Nach Absatz 7 gilt die sogenannten Sozialadäquanzformel des § 86 Abs. 3 StGB (also aus der Norm über das Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen ) entsprechend in „Fällen des Absatzes 2, auch in Verbindung mit den Absätzen 5 und 6, sowie in den Fällen der Absätze 3 und 4“. Absatz 1 fehlt demnach im Anwendungsbereich der Sozialadäquanzformel. Absätze 1 bis 6 gelten somit nach dem Wortlaut des § 86 StGB nicht, „wenn die Handlung der staatsbürgerlichen Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen, der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre, der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte oder ähnlichen Zwecken dient.“

Beim Vorliegen der Voraussetzungen der Sozialadäquanzformel wird bereits die Tatbestandsmäßigkeit ausgeschlossen. [287] [288]

Nach einer Ansicht soll dieser Tatbestandsausschluss nur in Ausnahmefällen von Relevanz sein, in der Regel werde es in diesen Fällen schon an der Eignung zur Friedensstörung (Abs. 3), an der vollendeten Friedensstörung (Abs. 4) bzw. am tatbestandsmäßigen Aufstacheln (Abs. 2) fehlen. [289] Nach einer anderen Ansicht soll die Sozialadäquanzformel angesichts der Weite des Tatbestandes nötig sein, insbesondere um die Meinungsfreiheit zu gewährleisten. [290]

Verteidigerhandeln soll nach dem Bundesgerichtshof grundsätzlich auch „ähnlichen Zwecken“ dienen können. [291] Daher sei der Tatbestand der Volksverhetzung auf Handlungen zur Verteidigung des Mandanten grundsätzlich nicht anzuwenden, wenn dem Mandanten eine Volksverhetzung zur Last gelegt werde. [291] Dies bedeutete jedoch keinen „Freibrief“ für Strafverteidiger . Denn es gibt auch Ausnahmen. Diese fasst der BGH so zusammen: „Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn die Erklärung des Verteidigers ohne jeden Bezug zur Verteidigung ist oder sich als verteidigungsfremdes Verhalten erweist, das sich lediglich den äußeren Anschein der Verteidigung gibt, tatsächlich aber nach den Maßstäben des Strafverfahrensrechts und des materiellen Strafrechts nichts zu solcher beizutragen vermag.“ [291] Insbesondere gilt dies für die Beweisbehauptung im Rahmen eines Beweisantrages , in Auschwitz und Auschwitz-Birkenau seien keine Menschen durch Giftgas getötet worden. [292]

Anwendung auf Auslandstaten (Strafanwendungsrecht)

Straftaten, die gemäß § 130 StGB im Ausland begangen werden, gleich ob von deutschen Staatsangehörigen oder von Ausländern, konnten und können wie eine Inlandsstraftat verfolgt werden, wenn ihr „Erfolg“ (auch) im Inland eintritt ( § 3 , § 9 StGB). Dies sei nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs aus dem Dezember 2000 [293] [294] auch in dem Fall der Holocaustleugnung dann der Fall, wenn sie den öffentlichen Frieden in Deutschland beeinträchtigen und die Menschenwürde von erkennbaren Minderheiten in Deutschland verletzen. So reiche es zum Beispiel aus, dass ein strafbarer Inhalt über das Internet , zum Beispiel in Form einer HTML-Seite, von Deutschland aus abrufbar war. [295] Daraus ergab sich zum Beispiel die Zuständigkeit deutscher Gerichte für Volksverhetzungsdelikte, die vom Ausland aus begangen werden. Deshalb wurde zum Beispiel der Holocaustleugner Ernst Zündel für volksverhetzende Propaganda, die er von den USA bzw. Kanada aus im Internet veröffentlicht hatte, im Februar 2007 vom Landgericht Mannheim verurteilt. In der Rechtswissenschaft wurde die Entscheidung kritisiert: Zum einen müssten angesichts des Legalitätsprinzips nun eigentlich die Staatsanwaltschaften hinsichtlich einer unübersehbaren Zahl von Internetseiten ermitteln, zum anderen habe der Bundesgerichtshof im Rahmen des Strafanwendungsrechts eine Auslegung zum Erfolgsbegriff vertreten, die der allgemeinen Dogmatik von den Gefährdungsdelikten widerspreche, da Eignungsdelikte (vgl. Wortlaut der Absätze 1 und 3 der Volksverhetzung: „in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören“) danach zu den abstrakten Gefährdungsdelikten zählen würden, bei denen eben kein Erfolg zum Tatbestand gehöre. [296]

Im Mai 2016 entschied allerdings ein anderer, inzwischen zuständiger Senat des Bundesgerichtshofes gegen die quasi universelle Strafbarkeit einer Volksverhetzung im Ausland nach deutschem Recht. [297] Die Eignung zur Störung des öffentlichen Friedens im Sinne von § 130 Abs. 3 StGB umschreibe keinen zum Tatbestand gehörenden Erfolg. [298] Daher könne eine Inlandstat nach dem Recht Deutschlands durch die Störung des öffentlichen Friedens in Deutschland nicht begründet werden. [298] Die Tat sei allerdings im konkreten Falle dennoch nach dem Recht Deutschlands strafbar, da der Täter Deutscher sei und die Tat auch am Tatort (Schweiz) strafbar sei. [299]

Im Hinblick auf diese neue Rechtsprechung initiierte das Bundesjustizministerium mit dem Referentenentwurf vom September 2019 ein neues Gesetzesvorhaben. [300] Das endgültige Gesetz wurde im November 2020 vom Bundestag beschlossen [301] und im Dezember 2020 verkündet [302] . Die Gesetzesänderungen traten im 1. Januar 2021 in Kraft. [303]

Zur Anwendbarkeit dieser neuen Sonderregelung auf Auslandstaten muss die Tat nach neuer Rechtslage aber geschehen „in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören“, zudem „im Inland wahrnehmbar verbreitet oder der inländischen Öffentlichkeit zugänglich gemacht“ werden und „der Täter Deutscher“ sein oder „seine Lebensgrundlage im Inland“ haben. ( § 5 Nr. 5a Buchst. b StGB neuer Fassung) Die Gesetzesbegründung zeigt allerdings Tendenzen dahin, dass die Norm so zu interpretieren sei, dass „bei Inlands- und Auslandstaten von vorneherein auch keine unterschiedlichen Anforderungen an Zeitpunkt und Art des Nachweises dieser Merkmale bestünden.“ [304] . [305]

Neben dieser neuen Sonderregelung besteht weiterhin die Möglichkeit einer Anwendbarkeit des Strafrechts Deutschlands, wenn die Tat auch am ausländischen Tatort mit Strafe bedroht ist. [306] (Vgl. § 7 Abs. 2 StGB)

Siehe auch

Literatur

Weblinks

Wiktionary: Volksverhetzung – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelbelege

 1. Friedrich Kluge , Alfred Götze : Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache . 20. Auflage, hrsg. von Walther Mitzka , De Gruyter, Berlin/ New York 1967; Neudruck („21. unveränderte Auflage“) ebenda 1975, ISBN 3-11-005709-3 , S. 306 ( hetzen ).
 2. Zuletzt geändert durch das Sechzigste Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches - Modernisierung des Schriftenbegriffs und anderer Begriffe sowie Erweiterung der Strafbarkeit nach den §§ 86, 86a, 111 und 130 des Strafgesetzbuches bei Handlungen im Ausland vom 30. November 2020 ( BGBl. 2020 I S. 2600 ), in Kraft getreten am 1. Januar 2021, vgl. Paragraf 130. Volksverhetzung. [1. Januar 2021]. In: Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich vom 15. Mai 1871 / lexetius.com. Abgerufen am 3. Juli 2021 .
 3. Jürgen Schäfer, Stephan Anstötz In: Münchener Kommentar zum StGB. 4. Auflage 2021, StGB § 130 Rn. 1.
 4. Heribert Ostendorf in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen, Strafgesetzbuch. 5. Auflage 2017. StGB § 130 Rn. 4.
 5. Detlev Sternberg-Lieben /Ulrike Schittenhelm: Schönke/Schröder Strafgesetzbuch. 30. Auflage 2019, StGB § 130 Rn. 1.
 6. Karsten Altenhain In: Matt/Renzikowski, Strafgesetzbuch. 2. Auflage 2020, StGB § 130 Rn. 3 mit weiteren Nachweisen.
 7. a b c d Peter Rackow In: BeckOK StGB, v. Heintschel-Heinegg, 50. Edition, Stand: 1. Mai 2021, StGB § 130 Rn. 10.
 8. a b Matthias Krauß: StGB § 130 . Rn. 2 In: Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar . 13. Auflage. Band 8 §§ 123–145d. De Gruyter, Berlin/Boston 2021.
 9. a b BGH, Urteil vom 12. Dezember 2000, Az. 1 StR 184/00, NJW 2001, 624 (628) = BGHSt 46, 212 , Zitat: „Das Äußerungsdelikt nach § 130 I StGB schützt Teile der inländischen Bevölkerung schon im Vorfeld von unmittelbaren Menschenwürdeverletzungen […]“.
 10. Jürgen Schäfer, Stephan Anstötz In: Münchener Kommentar zum StGB. 4. Auflage 2021, StGB § 130 Rn. 3 unter Verweis auf BT-Drs. 12/6853 S. 24.
 11. Rahmenbeschluss 2008/913/JI des Rates vom 28. November 2008 zur strafrechtlichen Bekämpfung bestimmter Formen und Ausdrucksweisen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit
 12. a b Matthias Krauß: StGB § 130 . Rn. 9 In: Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar . 13. Auflage. Band 8 §§ 123–145d. De Gruyter, Berlin/Boston 2021.
 13. BT-Drs. 17/3124 S. 10.
 14. BT-Drs. 17/3124 S. 11.
 15. a b c Matthias Krauß: StGB § 130 . Rn. 10 In: Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar . 13. Auflage. Band 8 §§ 123–145d. De Gruyter, Berlin/Boston 2021.
 16. Jürgen Schäfer, Stephan Anstötz In: Münchener Kommentar zum StGB. 4. Auflage 2021, StGB § 130 Rn. 4.
 17. Siehe auch die Überschrift von Karsten Altenhain In: Matt/Renzikowski, Strafgesetzbuch. 2. Auflage 2020, StGB § 130 Rn. 19.
 18. Matthias Krauß: StGB § 130 . Rn. 11 In: Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar . 13. Auflage. Band 8 §§ 123–145d. De Gruyter, Berlin/Boston 2021.
 19. BGH, 3. Mai 2016, Az. 3 StR 449/15 Rn. 17, NStZ 2017, 146 (148).
 20. BVerwG, Urteil vom 5. August 2009, Az. 6 A 3.08 , BVerwGE 134, 275.
 21. BVerfG, Beschluss vom 22. Juni 2018, Az. 1 BvR 673/18 Rn. 26, NJW 2018, S. 2858 (2859).
 22. a b Matthias Krauß: StGB § 130 . Rn. 14 In: Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar . 13. Auflage. Band 8 §§ 123–145d. De Gruyter, Berlin/Boston 2021.
 23. Peter Rackow In: BeckOK StGB, v. Heintschel-Heinegg, 50. Edition, Stand: 1. Mai 2021, StGB § 130 Rn. 12.
 24. BT-Drs. 15/4832 S. 1.
 25. Peter Rackow In: BeckOK StGB, v. Heintschel-Heinegg, 50. Edition, Stand: 1. Mai 2021, StGB § 130 Rn. 8, Zitat „abstrakt-konkrete […] bzw. potenzielle Gefährdungsdelikte“.
 26. BGH, Urteil des 1. Strafsenats vom 12. Dezember 2000, Az. 1 StR 184/00 ,NJW 2001, 624 (626) = BGHSt 46, 212, Zitat: „Mit der Eignungsformel wird die Volksverhetzung nach § 130 I und III StGB zu einem abstrakt-konkreten Gefährdungsdelikt […]; teilweise wird diese Deliktsform auch als „potenzielles Gefährdungsdelikt” bezeichnet […]“.
 27. a b c Matthias Krauß: StGB § 130 . Rn. 16 In: Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar . 13. Auflage. Band 8 §§ 123–145d. De Gruyter, Berlin/Boston 2021.
 28. a b Peter Rackow In: BeckOK StGB, v. Heintschel-Heinegg, 50. Edition, Stand: 1. Mai 2021, StGB § 130 Rn. 9.
 29. BT-Drs. 15/5051 vom 9. März 2005, S. 4, 6.
 30. BVerfG, Beschluss vom 16. April 2005, Az. 1 BvR 808/05 , NJW 2005 S. 3202 (3203).
 31. Kristian Kühl In: Lackner/Kühl, StGB. 29. Auflage 2018, StGB § 130 Rn. 1.
 32. Detlev Sternberg-Lieben , Ulrike Schittenhelm In: Schönke/Schröder Strafgesetzbuch. 30. Auflage 2019, StGB § 130 Rn. 22c.
 33. a b Jürgen Schäfer, Stephan Anstötz In: Münchener Kommentar zum StGB. 4. Auflage 2021, StGB § 130 Rn. 115.
 34. Peter Rackow In: BeckOK StGB, v. Heintschel-Heinegg, 50. Edition, Stand: 1. Mai 2021, StGB § 130 Rn. 50.
 35. a b BT-Drs. 18/2601 S. 25.
 36. a b c d Heribert Ostendorf in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen, Strafgesetzbuch. 5. Auflage 2017. StGB § 130 Rn. 2.
 37. Wikisource : s:Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich (1871)#§. 130
 38. BGBl. 1960 I S. 478 .
 39. Paragraf 130. Volksverhetzung. In: Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich vom 15. Mai 1871 / lexetius.com. Abgerufen am 6. Juli 2021 (30. Juli 1960/4. August 1960–1. September 1969).
 40. Peter Reichel: Vergangenheitsbewältigung in Deutschland. Die Auseinandersetzung mit der NS-Diktatur in Politik und Justiz. Beck, München 2001, ISBN 3-406-45956-0 , S. 144 ff.
 41. Jürgen Schäfer, Stephan Anstötz In: Münchener Kommentar zum StGB. 4. Auflage 2021, StGB § 130 Rn. 1, Zitat: „Sie wurde zunächst durch das 6. StrÄndG vom 30.6.1960, BGBl. I S. 478, als Reaktion auf antisemitische und nazistische Vorfälle, die im In- und Ausland großes Aufsehen erregt hatten, neu gefasst.“.
 42. Bericht des Rechtsausschusses, BT-Drs. 3/1746 S. 2–3.
 43. Friedrich Nieland fand keine Richter. In: Die Zeit , Nr. 3/1959.
 44. Peter Reichel: Vergangenheitsbewältigung in Deutschland . München 2001, S. 144–157.
 45. Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches, der Strafprozeßordnung und anderer Gesetze (Verbrechensbekämpfungsgesetz) vom 28. Oktober 1994 BGBl. I S. 3186 .
 46. Detlev Sternberg-Lieben /Ulrike Schittenhelm: Schönke/Schröder Strafgesetzbuch. 30. Auflage 2019, StGB § 130 Rn. 1.
 47. BT-Drs. 10/3242 , S. 8 Zitat: „eine Regelung, die es erlaubt, dem Leugnen des unter der Herrschaft des Nationalsozialismus oder einer anderen Gewalt- oder Willkürherrschaft begangenen Unrechts strafrechtlich zu begegnen. Dabei soll ohne Änderung eines Straftatbestandes durch Verzicht auf das Antragserfordernis bei Beleidigung oder Verunglimpfung Verstorbener eine Strafverfolgung von Amts wegen dann ermöglicht werden, wenn die Tat mit der Verfolgung durch die nationalsozialistische oder eine andere Gewalt- oder Willkürherrschaft zusammenhängt.“.
 48. a b BGH, Urteil vom 15. März 1994, Az. 1 StR 179/93 , NStZ 1994, 390 (391) – Fall Deckert.
 49. Umstritten ? Der BGH, das BVerfG und die "Auschwitzlüge". In: richterverein.net. Abgerufen am 6. Juli 2021 (Dieser Artikel ist veröffentlicht in MHR 2/94).
 50. Peter Rackow In: BeckOK StGB, v. Heintschel-Heinegg, 50. Edition, Stand: 1. Mai 2021, StGB § 130 Rn. 2.
 51. a b BGH , Urteil vom 18. September 1979, Az. VI ZR 140/78 , NJW 1980, S. 45 = BGHZ 75, 160.
 52. Aus der Begründung des Mannheimer Urteils gegen Günter Deckert in: Die Zeit, 19. August 1994.
 53. Peter König, Helmut Seitz: Die straf- und strafverfahrensrechtlichen Regelungen des Verbrechensbekämpfungsgesetzes. NStZ 1995, S. 1 (3).
 54. Hans-H. Kotte: „Freibrief“ für Leugner des Holocaust? In: Die Tageszeitung . 17. März 1994, abgerufen am 27. September 2020 .
 55. Juden verlangen Gesetzesänderung in: FAZ, 21. März 1994.
 56. BT-Drs. 12/8411 S. 6, Zitat: „Es stößt allgemein auf Unverständnis, daß derartige Äußerungen nach geltendem Recht nur dann als Volksverhetzung gemäß § 130 StGB geahndet werden können, wenn z. B. die Juden zusätzlich als minderwertige Menschen geschmäht werden, die nicht verdienen, in unserer staatlichen Gemeinschaft zu leben, als unglaubwürdige Fälscher und profitgierige Parasiten. Das einfache Leugnen des Holocaust wird dagegen von der Rechtsprechung nur als Beleidigung (§§ 185 ff. StGB) gewertet, weil die Voraussetzungen, die für das Merkmal der „Würde“ zu fordern sind, nicht erfüllt seien (zuletzt Urteil des BGH vom 15. März 1994 — 1 StR 179/93). Der Entwurf reagiert auf die Rechtsprechung und verzichtet generell für das Billigen, Leugnen oder Verharmlosen des Völkermordes während der Zeit der NS-Gewaltherrschaft auf dieses Merkmal.“.
 57. BVerfG, Beschluss vom 13. April 1994, Az. 1 BvR 23/94, BVerfGE 90, 241 (247–250), - Auschwitzlüge, DFR Abs. Nr. 28–34.
 58. BVerfG, Beschluss vom 13. April 1994, Az. 1 BvR 23/94, BVerfGE 90, 241 (247–250), - Auschwitzlüge, DFR Abs. Nr. 34, Zitat: „c) Aber auch wenn man die Äußerung, auf die sich die Auflage bezieht, nicht für sich nimmt, sondern im Zusammenhang mit dem Thema der Versammlung betrachtet und sie insoweit als Voraussetzung für die Meinungsbildung zur 'Erpreßbarkeit' der deutschen Politik ansieht, halten die angegriffenen Entscheidungen einer verfassungsrechtlichen Nachprüfung stand. Die untersagte Äußerung genießt dann zwar den Schutz des Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG. Doch ist ihre Einschränkung verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden.“
 59. Peter Reichel: Vergangenheitsbewältigung in Deutschland , München 2001, S. 156.
 60. Interview mit Winfried Hassemer – „Das Grundgesetz ist dazu da, in Aktion zu treten“ ( Memento vom 2. Januar 2010 im Internet Archive ) In: Süddeutsche Zeitung , 10. Juni 2008
 61. „Holocaust-Leugner nicht bestrafen“. In: Der Tagesspiegel , 10. Juli 2008
 62. Historiker Jäckel: Holocaust-Leugner mit Ignoranz strafen . In: Deutschlandradio Kultur , 1. Februar 2007.
 63. Interview mit Historiker Wehler: „Mitleid mit Irving ist verfehlt“. Spiegel Online , 21. Februar 2006
 64. BGBl. 2005 I S. 969
 65. Paragraf 130. Volksverhetzung. [1. April 2005]. In: Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich vom 15. Mai 1871/lexetius.com. Abgerufen am 10. Juli 2021 .
 66. BT-Drs. 15/5051 (PDF) vom 9. März 2005. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Versammlungsgesetzes und des Strafgesetzbuches, Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses, S. 6.
 67. BVerwG , Urteil vom 25. Juni 2008, Az. 6 C 21.07 , Volltext Rn. 27 f.
 68. Insoweit nicht problematisiert in BVerfG, Beschluss vom 4. November 2009, Az. 1 BvR 2150/08 , NJW 2010, 47 = BVerfGE 124, 300.
 69. Gesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses 2008/913/JI des Rates vom 28. November 2008 zur strafrechtlichen Bekämpfung bestimmter Formen und Ausdrucksweisen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und zur Umsetzung des Zusatzprotokolls vom 28. Januar 2003 zum Übereinkommen des Europarats vom 23. November 2001 über Computerkriminalität betreffend die Kriminalisierung mittels Computersystemen begangener Handlungen rassistischer und fremdenfeindlicher Art, BGBl. 2011 I S. 418
 70. Paragraf 130. Volksverhetzung. In: lexetius.com. Abgerufen am 7. Juli 2021 .
 71. Jürgen Schäfer, Stephan Anstötz In: Münchener Kommentar zum StGB. 4. Auflage 2021, StGB § 130 Rn. 18.
 72. a b c Jürgen Schäfer, Stephan Anstötz In: Münchener Kommentar zum StGB. 4. Auflage 2021, StGB § 130 Rn. 19.
 73. BGBl. 2015 I S. 10 (11).
 74. Paragraf 130. Volksverhetzung. [27. Januar 2015]. In: Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich vom 15. Mai 1871 / lexetius.com. Abgerufen am 7. Juli 2021 .
 75. BGBl. 2020 I S. 2600
 76. Paragraf 130. Volksverhetzung. [1. Januar 2021]. In: Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich vom 15. Mai 1871 / lexetius.com. Abgerufen am 7. Juli 2021 .
 77. BVerfG, Urteil vom 15. Januar 1958, Az. 1 BvR 400/51, BVerfGE 7, 198 (209–210) - Lüth, Absatz Nr. 36.
 78. BVerfG, Beschluss vom 7. Juli 2020, Az. 1 BvR 479/20 Rn. 12–13, NJW 2021, 297, beck-online; BVerfG, 23. Juni 2004, Az. 1 BvQ 19/04 Rn. 21, BVerfGE 111, 147 = BVerfG NJW 2004, 2814 (2815); BVerfG, Beschluss vom 12. November 2002, Az. 1 BvR 232/97 Rn. 9, NJW 2003, 660 (661).
 79. Matthias Krauß: StGB § 130 . Rn. 21 In: Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar . 13. Auflage. Band 8 §§ 123–145d. De Gruyter, Berlin/Boston 2021.
 80. BVerfG, Beschluss vom 4. Februar 2010, Az. 1 BvR 369/04 , Rn. 26–27, NJW 2010, 2193 (2194); BVerfG, Beschluss vom 12. November 2002, Az. 1 BvR 232/97 Rn. 9, NJW 2003, 660 (661); BVerfG, Beschluss vom 7. April 2001, Az. 1 BvQ 17/01 Rn. 26–30, NJW 2001, 2072 (2073); BVerfG, Beschluss vom 6. September 2000, Az. 1 BvR 1056/95 , Rn. 31–33, NJW 2001, 61 (62); BGH, Urteil vom 15. Dezember 2005, Az. 4 StR 283/05 Rn. 11–16, NStZ-RR 2006, 305.
 81. Ähnlich, aber für Abs. 1–3 als allgemeine Gesetze: Peter Rackow in: BeckOK StGB, v. Heintschel-Heinegg, 50. Edition, Stand: 1. Mai 2021, StGB § 130 Rn. 46
 82. a b BVerfG, Beschluss vom 22. Juni 2018, Az. 1 BvR 2083/15 Rn. 21.
 83. Franz Schemmer in: BeckOK Grundgesetz, Epping/Hillgruber, 47. Edition, Stand: 15. Mai 2021 GG Art. 5 Rn. 6.
 84. BVerfG, 9. Oktober 1991, Az. 1 BvR 1555/88, BVerfGE 85, 1 (15) = NJW 1992, 1439 − kritische Bayer-Aktionäre, Zitat: „Die Mitteilung einer Tatsache ist dagegen im strengen Sinne keine Äußerung einer Meinung, weil ihr die für eine Meinungsäußerung charakteristischen Merkmale fehlen. Tatsachenbehauptungen fallen deswegen aber nicht von vornherein aus dem Schutzbereich von Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG heraus. Sie sind vielmehr durch das Grundrecht der Meinungsfreiheit geschützt, weil und soweit sie Voraussetzung der Bildung von Meinungen sind, welche Art. 5 Abs. 1 GG gewährleistet (vgl. BVerfGE 54, 208 [219]; 61, 1 [8]). Daher endet der Schutz der Meinungsfreiheit für Tatsachenbehauptungen erst dort, wo sie zu der verfassungsrechtlich vorausgesetzten Meinungsbildung nichts beitragen können. Unter diesem Gesichtspunkt ist unrichtige Information kein schützenswertes Gut. Das Bundesverfassungsgericht geht deswegen davon aus, daß die erwiesen oder bewußt unwahre Tatsachenbehauptung nicht vom Schutz des Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG umfaßt wird (vgl. BVerfGE 61, 1 [8]). Allerdings dürfen die Anforderungen an die Wahrheitspflicht nicht so bemessen werden, daß darunter die Funktion der Meinungsfreiheit leidet (vgl. BVerfGE 54, 208 [219 f.]; 61, 1 [8]).“
 85. BVerfG, 22. Juni 1982, Az. 1 BvR 1376/79, BVerfGE 61, 1 (8) = NJW 1983, 1415 − Wahlkampf.
 86. BVerfG, Beschluss vom 22. Juni 2018, Az. 1 BvR 673/18 , NJW 2018, 2858, Rn. 25 – Erfolglose Verfassungsbeschwerde gegen eine Verurteilung wegen Leugnung des nationalsozialistischen Völkermords.
 87. Sinngemäß und allgemein zur Meinungsfreiheit und erwiesenermaßen falschen oder bewusst unwahren Tatsachenbehauptungen auch: BVerfG, Beschluss vom 13. April 1994, Az. 1 BvR 23/94 Rn. 27–31, BVerfGE 90, 241 (247) = NJW 1994, 1779 − Auschwitzlüge; BVerfG, Beschluss vom 9. Oktober 1991, Az. 1 BvR 1555/88 , NJW 1992, 1439 (1440); BVerfG, Beschluss vom 3. Juni 1980, Az. 1 BvR 797/78, BVerfGE 54, 208 (219) = NJW 1980, 2072 − Böll; jeweils mit weiteren Nachweisen.
 88. EGMR, Entscheidung vom 24. Juni 2003 - über die Zulässigkeit der Beschwerde Nr. 65831/01 Garaudy/Frankreich, NJW 2004, S. 3691 (3692–3693).
 89. a b c Franz Schemmer in BeckOK Grundgesetz , Epping/Hillgruber, 47. Edition, Stand: 15. Mai 2021, GG Art. 5 Rn. 6.1.
 90. BVerfG, Pressemitteilung Nr. 129/2009 vom 17. November 2009: § 130 Abs. 4 StGB ist mit Art. 5 Abs. 1 und 2 GG vereinbar
 91. BVerfG, Beschluss vom 4. November 2009, Az. 1 BvR 2150/08 – Wunsiedel, BVerfGE 124, 300 = NJW 2010, 47.
 92. a b Franz Schemmer in BeckOK Grundgesetz , Epping/Hillgruber, 47. Edition, Stand: 15. Mai 2021, GG Art. 5 Rn. 99.1.
 93. a b Peter Rackow In: BeckOK StGB, v. Heintschel-Heinegg, 50. Edition, Stand: 1. Mai 2021, StGB § 130 Rn. 14.
 94. Matthias Krauß: StGB § 130 . Rn. 35 In: Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar . 13. Auflage. Band 8 §§ 123–145d. De Gruyter, Berlin/Boston 2021 mit weiteren Nachweisen.
 95. a b c d BT-Drs. 17/3124 S. 10.
 96. Jürgen Schäfer, Stephan Anstötz In: Münchener Kommentar zum StGB. 4. Auflage 2021, StGB § 130 Rn. 27.
 97. VGH München , Beschluss vom 23. Mai 2019, Az. 10 CE 19.997 , BeckRS 2019, 10748 Rn. 17.
 98. Sinngemäß: Matthias Krauß: StGB § 130 . Rn. 33 In: Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar . 13. Auflage. Band 8 §§ 123–145d. De Gruyter, Berlin/Boston 2021.
 99. a b Jürgen Schäfer, Stephan Anstötz In: Münchener Kommentar zum StGB. 4. Auflage 2021, StGB § 130 Rn. 28.
 100. a b Peter Rackow In: BeckOK StGB, v. Heintschel-Heinegg, 50. Edition, Stand: 1. Mai 2021, StGB § 130 Rn. 14.1.
 101. a b Karsten Altenhain In: Matt/Renzikowski, Strafgesetzbuch. 2. Auflage 2020, StGB § 130 Rn. 9.
 102. AG Essen (Essen), Urteil vom 30. Januar 2015, Az. 57 Cs - 29 Js 579/14 - 631/14 , BeckRS 2015, 3321 – Volksverhetzung Zionist Codewort Juden.
 103. Jürgen Schäfer, Stephan Anstötz In: Münchener Kommentar zum StGB. 4. Auflage 2021, StGB § 130 Rn. 30.
 104. Peter Rackow In: BeckOK StGB, v. Heintschel-Heinegg, 50. Edition, Stand: 1. Mai 2021, StGB § 130 Rn. 14.
 105. a b BGH, Beschluss vom 14. April 2015, Az. 3 StR 602/14 Rn. 10 = NStZ 2015 S. 512 (512), Zitat: „Teil der Bevölkerung ist eine von der übrigen Bevölkerung auf Grund gemeinsamer äußerer oder innerer Merkmale politischer, nationaler, ethnischer, rassischer, religiöser, weltanschaulicher, sozialer, wirtschaftlicher, beruflicher oder sonstiger Art unterscheidbare Gruppe von Personen zu verstehen, die zahlenmäßig von einiger Erheblichkeit und somit individuell nicht mehr unterscheidbar sind“.
 106. BGH, Beschluss vom 3. Mai 2016, Az. 3 StR 449/15 , NStZ 2017, 146 (147).
 107. Jürgen Schäfer, Stephan Anstötz In: Münchener Kommentar zum StGB. 4. Auflage 2021, StGB § 130 Rn. 31.
 108. Matthias Krauß: StGB § 130 . Rn. 36 In: Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar . 13. Auflage. Band 8 §§ 123–145d. De Gruyter, Berlin/Boston 2021.
 109. Jürgen Schäfer, Stephan Anstötz In: Münchener Kommentar zum StGB. 4. Auflage 2021, StGB § 130 Rn. 63.
 110. OLG Stuttgart , Beschluss vom 23. Januar 2002 - 1 Ws 9/02 , NJW 2002, 2893.
 111. a b c BGH Urteil vom 3. April 2008, Az. 3 StR 394/07 Rn. 25, BeckRS 2008, 6865 Rn. 25.
 112. Peter Rackow In: BeckOK StGB, v. Heintschel-Heinegg, 50. Edition, Stand: 1. Mai 2021, StGB § 130 Rn. 15.
 113. a b BGH, Urteil vom 15. November 1967, Az. 3 StR 4/67 , NJW 1968, 309.
 114. OLG Stuttgart, Urteil vom 19. Mai 2009, Az. 2 Ss 1014/09 insbes. Rn. 16, NStZ 2010, S. 453 Rn. 5.
 115. Thomas Fischer : Strafgesetzbuch mit Nebengesetzen . 64. Auflage. CHBeck, München 2017, ISBN 978-3-406-69609-1 , S.   1002–1020; im Besonderen S. 1006 .
 116. Kristian Kühl In: Lackner/Kühl, StGB. 29. Auflage 2018, StGB § 130 Rn. 2.
 117. Wolfgang Mitsch : Der unmögliche Zustand des § 130 StGB . KriPoZ 4/2018.
 118. Detlev Sternberg-Lieben /Ulrike Schittenhelm: Schönke/Schröder Strafgesetzbuch. 30. Auflage 2019, StGB § 130 Rn. 3.
 119. Warum die Staatsanwaltschaft keine Volksverhetzung sieht. In: Spiegel Online . 1. März 2017, abgerufen am 1. März 2017 .
 120. OLG Köln, Urteil vom 9. Juni 2020, Az. III-1 RVs 77/20 , BeckRS 2020, 13032.
 121. Jürgen Schäfer, Stephan Anstötz In: Münchener Kommentar zum StGB. 4. Auflage 2021, StGB § 130 Rn. 36.
 122. a b Peter Rackow In: BeckOK StGB, v. Heintschel-Heinegg, 50. Edition, Stand: 1. Mai 2021, StGB § 130 Rn. 16.
 123. OLG Karlsruhe , Beschluss vom 26. Juli 2018, Az. 2 Rv 4 Ss 192/18 , BeckRS 2018, 22244 Rn. 9, Zitat: „Soweit das Landgericht dem ersten Kommentar des Angeklagten die Bedeutung beigelegt hat, der Angeklagte habe den drei Flüchtlingskindern, die Gegenstand der von ihm kommentierten Meldung waren, wegen ihrer Tat das Lebensrecht abgesprochen und damit ihre Menschenwürde angegriffen, vermag das eine Verurteilung wegen Volksverhetzung gemäß § 130 Abs. 1 Nr. 2 StGB schon deshalb nicht zu tragen, weil der gesetzliche Tatbestand voraussetzt, dass der Angriff auf die Menschenwürde gerade wegen der Zugehörigkeit zu einer nationalen oder durch ihre ethnische Herkunft bezeichneten Gruppe erfolgt […]. Das aber hat das Landgericht, indem es die Diebstahlstat der Flüchtlingskinder als Bezugspunkt der Äußerung des Angeklagten angenommen hat, nicht festgestellt.“.
 124. Peter Rackow In: BeckOK StGB, v. Heintschel-Heinegg, 50. Edition, Stand: 1. Mai 2021, StGB § 130 Rn. 17.
 125. Jürgen Schäfer, Stephan Anstötz In: Münchener Kommentar zum StGB. 4. Auflage 2021, StGB § 130 Rn. 39.
 126. BT-Drs. 12/6853 , S. 24.
 127. Karsten Altenhain In: Matt/Renzikowski, Strafgesetzbuch. 2. Auflage 2020, StGB § 130 Rn. 5.
 128. Matthias Krauß: StGB § 130 . Rn. 45 In: Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar . 13. Auflage. Band 8 §§ 123–145d. De Gruyter, Berlin/Boston 2021.
 129. Jürgen Schäfer, Stephan Anstötz In: Münchener Kommentar zum StGB. 4. Auflage 2021, StGB § 130 Rn. 54.
 130. a b c d Karsten Altenhain In: Matt/Renzikowski, Strafgesetzbuch. 2. Auflage 2020, StGB § 130 Rn. 4.
 131. Detlev Sternberg-Lieben/Ulrike Schittenhelm: Schönke/Schröder Strafgesetzbuch. 30. Auflage 2019, StGB § 130 Rn. 5, 5d.
 132. Kristian Kühl In: Lackner/Kühl, StGB. 29. Auflage 2018, StGB § 130 Rn. 4.
 133. BGH, Urteil vom 15. März 1994 - 1 StR 179/93 , NStZ 1994, 390 (391) = BGHSt 40, 97 (102).
 134. a b OLG Brandenburg, Urteil vom 28. November 2001, Az. 1 Ss 52/01 , NJW 2002, 1440.
 135. BGH, Beschluss vom 16. November 1993, Az. 1 StR 193/93 , NStZ 1994, 140, Zitat: „Nach dem Wortlaut und dem Sinn und Zweck der genannten Vorschriften kann sich der Volksverhetzung und der Aufstachelung zum Rassenhaß auch schuldig machen, wer in Anknüpfung an nationalsozialistische Gedankengänge Haß gegen Teile der Bevölkerung schürt, indem er sie mit offenkundig unwahren Tatsachenbehauptungen öffentlich der Lüge und finanziellen Erpressung bezichtigt und damit allgemein als verabscheuungswürdig darstellt (vgl. BGHSt 31, 226, 231). In besonderem Maße gilt dies dann, wenn das Schicksal der Juden unter der Herrschaft des Nationalsozialismus als 'Erfindung' dargestellt und diese Behauptung mit dem Motiv der angeblichen Erpressung verbunden wird (sog. 'qualifizierte Auschwitzlüge').“.
 136. a b BGH, Beschluss vom 28. Juli 2016, Az. 3 StR 149/16 Rn. 19 = NStZ-RR 2016, 369 (370).
 137. BGH, Urteil vom 14. März 1984 - 3 StR 36/84, BGHSt 32, 310 , 313 = NJW 1984, 1631 (1632).
 138. BVerfG, Beschluss vom 25. März 2008, Az. 1 BvR 1753/03 Rn. 33, NJW 2008, 2907 (2908).
 139. Kristian Kühl In: Lackner/Kühl, StGB. 29. Auflage 2018, StGB § 130 Rn. 5.
 140. Jürgen Schäfer, Stephan Anstötz In: Münchener Kommentar zum StGB. 4. Auflage 2021, StGB § 130 Rn. 49.
 141. Detlev Sternberg-Lieben /Ulrike Schittenhelm: Schönke/Schröder Strafgesetzbuch. 30. Auflage 2019, StGB § 130 Rn. 5b bei Verbindung mit einem Hakenkreuz.
 142. Ähnlich Matthias Krauß: StGB § 130 . Rn. 53 In: Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar . 13. Auflage. Band 8 §§ 123–145d. De Gruyter, Berlin/Boston 2021.
 143. Ähnlich Heribert Ostendorf in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen, Strafgesetzbuch. 5. Auflage 2017. StGB § 130 Rn. 11.
 144. a b Heribert Ostendorf in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen, Strafgesetzbuch. 5. Auflage 2017. StGB § 130 Rn. 13.
 145. BGH, Urteil vom 12. Dezember 2000, Az. 1 StR 184/00 , NJW 2001, 624 (626) = BGHSt 46, 212.
 146. a b Jürgen Schäfer, Stephan Anstötz In: Münchener Kommentar zum StGB. 4. Auflage 2021, StGB § 130 Rn. 51.
 147. a b Matthias Krauß: StGB § 130 . Rn. 55 In: Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar. 13. Auflage. Band 8 §§ 123–145d. De Gruyter, Berlin/Boston 2021.
 148. a b Detlev Sternberg-Lieben/Ulrike Schittenhelm: Schönke/Schröder Strafgesetzbuch. 30. Auflage 2019, StGB § 130 Rn. 5d.
 149. Matthias Krauß: StGB § 130 . Rn. 56 In: Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar. 13. Auflage. Band 8 §§ 123–145d. De Gruyter, Berlin/Boston 2021.
 150. BGH Urteil vom 27. Juli 2017, Az. 3 StR 172/17 , BeckRS 2017, 127495 Rn. 31.
 151. BayObLG, Urteil vom 17. August 1994, Az. 4 St RR 105/94 , NJW 1995, 145
 152. Entsprechend: Jürgen Schäfer, Stephan Anstötz In: Münchener Kommentar zum StGB. 4. Auflage 2021, StGB § 130 Rn. 52.
 153. Jürgen Schäfer, Stephan Anstötz In: Münchener Kommentar zum StGB. 4. Auflage 2021, StGB § 130 Rn. 52.
 154. BGH, Urteil vom 15. Dezember 2005, Az. 4 StR 283/05 , NStZ-RR 2006, 305.
 155. Zustimmend: Matthias Krauß: StGB § 130 . Rn. 57 In: Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar. 13. Auflage. Band 8 §§ 123–145d. De Gruyter, Berlin/Boston 2021.
 156. OLG Stuttgart, Urteil vom 19. Mai 2009 – 2 Ss 1014/09 , NStZ 2010, 453 (454 f.).
 157. Zustimmend: Jürgen Schäfer, Stephan Anstötz In: Münchener Kommentar zum StGB. 4. Auflage 2021, StGB § 130 Rn. 52.
 158. BGH, Urteil vom 3. April 2008, 3 StR 394/07 , BeckRS 2008, 6865 Rn. 17.
 159. Vergleichbar: Matthias Krauß: StGB § 130 . Rn. 58 In: Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar. 13. Auflage. Band 8 §§ 123–145d. De Gruyter, Berlin/Boston 2021.
 160. a b Matthias Krauß: StGB § 130 . Rn. 58 In: Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar. 13. Auflage. Band 8 §§ 123–145d. De Gruyter, Berlin/Boston 2021.
 161. Jürgen Schäfer, Stephan Anstötz In: Münchener Kommentar zum StGB. 4. Auflage 2021, StGB § 130 Rn. 54.
 162. Anders: Detlev Sternberg-Lieben/Ulrike Schittenhelm: Schönke/Schröder Strafgesetzbuch. 30. Auflage 2019, StGB § 130 Rn. 5d.
 163. Matthias Krauß: StGB § 130 . Rn. 59 In: Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar . 13. Auflage. Band 8 §§ 123–145d. De Gruyter, Berlin/Boston 2021.
 164. BGH, Urteil vom 27. Juli 2017, Az. 3 StR 172/17 Rn. 31, BeckRS 2017, 127495 Rn. 31.
 165. Weitgehend übereinstimmend: BVerfG, Beschluss vom 6. September 2000, Az. 1 BvR 1056/95 Rn. 37, NJW 2001, 61 (63).
 166. BGH, Urteil vom 3. April 2008, Az. 3 StR 394/07 Rn. 17, BeckRS 2008, 6865 Rn. 17.
 167. Zustimmend: Matthias Krauß: StGB § 130 . Rn. 61 In: Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar . 13. Auflage. Band 8 §§ 123–145d. De Gruyter, Berlin/Boston 2021.
 168. BGH Urteil vom 3. April 2008, Az. 3 StR 394/07 Rn. 18, BeckRS 2008, 6865 Rn. 18.
 169. Heribert Ostendorf in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen, Strafgesetzbuch. 5. Auflage 2017. StGB § 130 Rn. 15.
 170. OLG Karlsruhe, Urteil vom 2. März 1995, Az. 2 Ss 21/94 , BeckRS 1995, 8221.
 171. BayObLG, Urteil vom 17. August 1994, Az. 4 St RR 105/94 , NStZ 1994, 588 (589).
 172. OLG Zweibrücken, Urteil vom 24. Juni 1994, Az. 1 Ss 80/94 , NStZ 1994, 490.
 173. OLG Hamm, Urteil vom 2. November 1994, 4 Ss 491/94 , NStZ 1995, 136 (137 f.), zustimmend zitiert von BVerfG, Beschluss vom 4. Februar 2010, Az. 1 BvR 369/04 , 1 BvR 370/04, 1 BvR 371/04 Rn. 31, NJW 2010, 2193 (2195) Rn. 31 und Jürgen Schäfer, Stephan Anstötz In: Münchener Kommentar zum StGB. 4. Auflage 2021, StGB § 130 Rn. 57.
 174. a b BGH, Urteil vom 12. Dezember 2000, Az. 1 StR 184/00 , NJW 2001, 624 (626).
 175. Peter Rackow In: BeckOK StGB, v. Heintschel-Heinegg, 50. Edition, Stand: 1. Mai 2021, StGB § 130 Rn. 22.
 176. BGH, Urteil vom 8. August 2006, 5 StR 405/05 Rn. 14, NStZ 2007, 216 Rn. 11.
 177. BVerfG, Beschluss vom 22. Juni 2018, Az. 1 BvR 2083/15 Rn. 27, NJW 2018, 2861 Rn. 27.
 178. Matthias Krauß: StGB § 130 . Rn. 74, 138 In: Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar. 13. Auflage. Band 8 §§ 123–145d. De Gruyter, Berlin/Boston 2021.
 179. BGH, Beschluss vom 3. Mai 2016, Az. 3 StR 449/15 Rn. 8–11, BeckRS 2016, 16540 Rn. 8–11 = NStZ 2017, 146 (146–147).
 180. Jürgen Schäfer, Stephan Anstötz In: Münchener Kommentar zum StGB. 4. Auflage 2021, StGB § 130 Rn. 22.
 181. BGH, Urteil vom 12. Dezember 2000, Az. 1 StR 184/00, NJW 2001, 624 (626–627) = BGHSt 46, 212 , 219.
 182. Matthias Krauß: StGB § 130 . Rn. 80 In: Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar. 13. Auflage. Band 8 §§ 123–145d. De Gruyter, Berlin/Boston 2021 mit weiteren Nachweisen.
 183. Jürgen Schäfer, Stephan Anstötz In: Münchener Kommentar zum StGB. 4. Auflage 2021, StGB § 130 Rn. 26.
 184. BGH, Urteil vom 8. August 2006, Az. 5 StR 405/05 , NStZ 2007, 216 (217) Rn. 10–11.
 185. a b c Jürgen Schäfer, Stephan Anstötz In: Münchener Kommentar zum StGB. 4. Auflage 2021, StGB § 130 Rn. 62.
 186. a b c Matthias Krauß: StGB § 130 . Rn. 85 In: Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar . 13. Auflage. Band 8 §§ 123–145d. De Gruyter, Berlin/Boston 2021.
 187. a b c Karsten Altenhain In: Matt/Renzikowski, Strafgesetzbuch. 2. Auflage 2020, StGB § 130 Rn. 17, 4.
 188. Peter Rackow In: BeckOK StGB, v. Heintschel-Heinegg, 50. Edition, Stand: 1. Mai 2021, StGB § 130 Rn. 25.
 189. BT-Drs. 17/3124 , S. 11.
 190. Paragraf 130. Volksverhetzung. [27. Januar 2015]. Abgerufen am 8. Juli 2021 .
 191. a b Jürgen Schäfer, Stephan Anstötz In: Münchener Kommentar zum StGB. 4. Auflage 2021, StGB § 130 Rn. 73.
 192. BT-Drs. 19/19859 , 29 ff., 57.
 193. a b Jürgen Schäfer, Stephan Anstötz In: Münchener Kommentar zum StGB. 4. Auflage 2021, StGB § 130 Rn. 68.
 194. OLG Celle , Urteil vom 14. Januar 1997, Az. 1 Ss 271/96 , NStZ 1997, 495.
 195. VG Aachen , Beschluss vom 5. Februar 2003, Az. 8 L 1284/02 , BeckRS 2003, 18864.
 196. a b Detlev Sternberg-Lieben/Ulrike Schittenhelm: Schönke/Schröder Strafgesetzbuch. 30. Auflage 2019, StGB § 130 Rn. 15.
 197. Zusammen mit der Kommentierung zu § 131 StGB: Jürgen Schäfer, Stephan Anstötz In: Münchener Kommentar zum StGB. 4. Auflage 2021, StGB § 130 Rn. 74.
 198. Karsten Altenhain In: Matt/Renzikowski, Strafgesetzbuch. 2. Auflage 2020, StGB § 130 Rn. 18.
 199. BGH, Beschluss vom 14. April 2015, Az. 3 StR 602/14 , NStZ 2015, S. 512 (513).
 200. Matthias Krauß: StGB § 130 . Rn. 87 In: Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar . 13. Auflage. Band 8 §§ 123–145d. De Gruyter, Berlin/Boston 2021.
 201. BVerfG, Beschluss vom 9. November 2011, Az. 1 BvR 461/08 , NJW 2012, 1498 Rn. 24.
 202. BGH, Beschluss vom 10. Januar 2017, Az. 3 StR 144/16 , NStZ 2017, 405.
 203. Peter Rackow In: BeckOK StGB, v. Heintschel-Heinegg, 50. Edition, Stand: 1. Mai 2021, StGB § 130 Rn. 26.
 204. BVerfG, Beschluss vom 9. November 2011, Az. 1 BvR 461/08 , NJW 2012, 1498 = Volltext .
 205. BVerfG, Beschluss vom 9. November 2011, Az. 1 BvR 461/08 Rn. 22, NJW 2012, 1498 (1499): Zitat: „Im Gesamtkontext der jeweiligen Aufsätze betrachtet sind die den Holocaust leugnenden Äußerungen vorliegend jedoch untrennbar mit Meinungsäußerungen verbunden.“.
 206. BGH, Urteil vom 22. Dezember 2004, Az. 2 StR 365/04 , NJW 2005, 689 (690).
 207. BayObLG, Beschluss vom 6. November 2001, Az. 5 St RR 288/2001 , NStZ 2002, 258 Rn. 3.
 208. Zustimmend: Matthias Krauß: StGB § 130 . Rn. 121 In: Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar . 13. Auflage. Band 8 §§ 123–145d. De Gruyter, Berlin/Boston 2021.
 209. BGH, Urteil vom 22. Dezember 2004, 2 StR 365/04 , NJW 2005, 689 (690–691).
 210. BT-Drs. 18/2601 S. 24.
 211. Matthias Krauß: StGB § 130 . Rn. 123 In: Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar . 13. Auflage. Band 8 §§ 123–145d. De Gruyter, Berlin/Boston 2021.
 212. a b BT-Drs. 12/8588 S. 8.
 213. a b Matthias Krauß: StGB § 130 . Rn. 129 In: Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar . 13. Auflage. Band 8 §§ 123–145d. De Gruyter, Berlin/Boston 2021.
 214. a b Zum Leugnen: BGH, Beschluss vom 30. Oktober 2018, Az. 3 StR 167/18 Rn. 8, NStZ-RR 2019, S. 108 (109).
 215. BGH, Beschluss vom 17. Oktober 2017, Az. 3 StR 109/17 , NStZ 2018, 589 (590).
 216. OLG Celle Urteil vom 16. August 2019, Az. 2 Ss 55/19 Rn. 23, BeckRS 2019, 21220 Rn. 23.
 217. a b BVerwG, Urteil vom 5. August 2009 - 6 A 3/08 , NVwZ 2010, 446 (448) Rn. 21.
 218. Matthias Krauß: StGB § 130 . Rn. 131 In: Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar . 13. Auflage. Band 8 §§ 123–145d. De Gruyter, Berlin/Boston 2021.
 219. a b OLG Brandenburg , Beschluss vom 12. April 2017, Az. (1) 53 Ss 17/17 (13/17) , NStZ-RR 2017, S. 206 (207).
 220. Entsprechend: OLG Hamm , Beschluss vom 1. Oktober 2015, Az. 1 RVs 66/15 , BeckRS 2015, 119749 Rn. 13.
 221. Zustimmend: Matthias Krauß: StGB § 130 . Rn. 131 In: Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar . 13. Auflage. Band 8 §§ 123–145d. De Gruyter, Berlin/Boston 2021.
 222. Matthias Krauß: StGB § 130 . Rn. 132 In: Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar . 13. Auflage. Band 8 §§ 123–145d. De Gruyter, Berlin/Boston 2021.
 223. BGH, Urteil vom 22. Dezember 2004, Az. 2 StR 365/04 , NJW 2005, S. 689 (691).
 224. BGH, Urteil vom 22. Dezember 2004, Az. 2 StR 365/04 , NJW 2005, 689 (691), Zitat: „Der Kontext der Rede zeigt somit ein umfassendes Herunterspielen der Opferzahlen durch den Angekl., nicht nur ein zahlenmäßiges Infragestellen im Randbereich der geschichtlich feststehenden Größenordnung.“
 225. Matthias Krauß: StGB § 130 . Rn. 133 In: Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar . 13. Auflage. Band 8 §§ 123–145d. De Gruyter, Berlin/Boston 2021.
 226. a b c d e Matthias Krauß: StGB § 130 . Rn. 134 In: Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar . 13. Auflage. Band 8 §§ 123–145d. De Gruyter, Berlin/Boston 2021.
 227. Peter Rackow In: BeckOK StGB, v. Heintschel-Heinegg, 50. Edition, Stand: 1. Mai 2021, StGB § 130 Rn. 14.
 228. a b Jürgen Schäfer, Stephan Anstötz In: Münchener Kommentar zum StGB. 4. Auflage 2021, StGB § 130 Rn. 85.
 229. BGH, Urteil vom 12. Dezember 2000, Az. 1 StR 184/00 , NJW 2001, S. 624 (626) = BGHSt 46, 212 (217).
 230. Matthias Krauß: StGB § 130 . Rn. 136 In: Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar. 13. Auflage. Band 8 §§ 123–145d. De Gruyter, Berlin/Boston 2021.
 231. Jürgen Schäfer, Stephan Anstötz In: Münchener Kommentar zum StGB. 4. Auflage 2021, StGB § 130 Rn. 83.
 232. Peter Rackow In: BeckOK StGB, v. Heintschel-Heinegg, 50. Edition, Stand: 1. Mai 2021, StGB § 130 Rn. 36.
 233. BGH, Urteil vom 22. Dezember 2004, Az. 2 StR 365/04 , NJW 2005, S. 689 (691).
 234. Matthias Krauß: StGB § 130 . Rn. 137 In: Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar. 13. Auflage. Band 8 §§ 123–145d. De Gruyter, Berlin/Boston 2021.
 235. Ähnlich (bis zu 10 nicht ausreichend): Heribert Ostendorf in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen, Strafgesetzbuch. 5. Auflage 2017. StGB § 130 Rn. 25, Zitat: „Im Hinblick auf die weitere Vorauss. der Eignung zur Friedensstörung reicht aber eine kleinere Personenzahl (bis zu 10) nicht aus, wenn nicht über Medien eine weitere Öffentlichkeit hergestellt wird.“.
 236. a b Heribert Ostendorf in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen, Strafgesetzbuch. 5. Auflage 2017. StGB § 130 Rn. 25.
 237. Matthias Krauß: StGB § 130 . Rn. 137 In: Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar . 13. Auflage. Band 8 §§ 123–145d. De Gruyter, Berlin/Boston 2021.
 238. a b Jürgen Schäfer, Stephan Anstötz In: Münchener Kommentar zum StGB. 4. Auflage 2021, StGB § 130 Rn. 86.
 239. a b BVerfG, Beschluss vom 22. Juni 2018, Az. 1 BvR 673/18 , NJW 2018, S. 2858 (2859) Rn. 26, 31–34.
 240. BVerfG, Beschluss vom 22. Juni 2018, Az. 1 BvR 2083/15 , NJW 2018, 2861 Rn. 23.
 241. Karsten Altenhain In: Matt/Renzikowski, Strafgesetzbuch. 2. Auflage 2020, StGB § 130 Rn. 26.
 242. Peter Rackow In: BeckOK StGB, v. Heintschel-Heinegg, 50. Edition, Stand: 1. Mai 2021, StGB § 130 Rn. 38.
 243. BVerwG, Urteil vom 25. Juni 2008, Az. 6 C 21/07 , NJW 2009, S. 98 (101) Rn. 36.
 244. BVerfG, Beschluss vom 4. November 2009, Az. 1 BvR 2150/08 , NJW 2010, 47 (53) Rn. 81.
 245. BVerfG, Beschluss vom 4. November 2009, Az. 1 BvR 2150/08 , NJW 2010, 47 (55) Rn. 100.
 246. Jürgen Schäfer, Stephan Anstötz In: Münchener Kommentar zum StGB. 4. Auflage 2021, StGB § 130 Rn. 92.
 247. a b c d e f g h i j BT-Drs. 15/5051 S. 5.
 248. a b Detlev Sternberg-Lieben/Ulrike Schittenhelm: Schönke/Schröder Strafgesetzbuch. 30. Auflage 2019, StGB § 130 Rn. 22b.
 249. BVerwG, Urteil vom 25. Juni 2008, 6 C 21/07 , NJW 2009, 98 (101) Rn. 37.
 250. BVerfG, Beschluss vom 4. November 2009, Az. 1 BvR 2150/08 , NJW 2010, 47 (56) Rn. 107.
 251. Zustimmend: Karsten Altenhain In: Matt/Renzikowski, Strafgesetzbuch. 2. Auflage 2020, StGB § 130 Rn. 27.
 252. Matthias Krauß: StGB § 130 . Rn. 145 In: Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar . 13. Auflage. Band 8 §§ 123–145d. De Gruyter, Berlin/Boston 2021.
 253. Jürgen Schäfer, Stephan Anstötz In: Münchener Kommentar zum StGB. 4. Auflage 2021, StGB § 130 Rn. 96.
 254. a b Jürgen Schäfer, Stephan Anstötz In: Münchener Kommentar zum StGB. 4. Auflage 2021, StGB § 130 Rn. 97.
 255. Matthias Krauß: StGB § 130 . Rn. 146 In: Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar. 13. Auflage. Band 8 §§ 123–145d. De Gruyter, Berlin/Boston 2021.
 256. Detlev Sternberg-Lieben/Ulrike Schittenhelm: Schönke/Schröder Strafgesetzbuch. 30. Auflage 2019, StGB § 130 Rn. 22d.
 257. BVerfG, Beschluss vom 4. November 2009, 1 BvR 2150/08 , NJW 2010, S. 47 (55) Rn. 102.
 258. Matthias Krauß: StGB § 130 . Rn. 147 In: Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar . 13. Auflage. Band 8 §§ 123–145d. De Gruyter, Berlin/Boston 2021.
 259. OLG Rostock , Beschluss vom 19. Juli 2007, 1 Ss 107-07 I 50/07 , BeckRS 2007, 16672.
 260. Heribert Ostendorf in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen, Strafgesetzbuch. 5. Auflage 2017. StGB § 130 Rn. 36.
 261. Kristian Kühl In: Lackner/Kühl, StGB. 29. Auflage 2018 StGB § 130 Rn. 8b
 262. BVerfG, Beschluss vom 4. November 2009, 1 BvR 2150/08 , NJW 2010, S. 47, (54) Rn. 94
 263. a b BVerfG, Beschluss vom 4. November 2009, 1 BvR 2150/08 , NJW 2010, S. 47 (55) Rn. 103.
 264. Karsten Altenhain In: Matt/Renzikowski, Strafgesetzbuch. 2. Auflage 2020, StGB § 130 Rn. 31.
 265. Anders: Detlev Sternberg-Lieben/Ulrike Schittenhelm: Schönke/Schröder Strafgesetzbuch. 30. Auflage 2019, StGB § 130 Rn. 22c.
 266. a b Karsten Altenhain In: Matt/Renzikowski, Strafgesetzbuch. 2. Auflage 2020, StGB § 130 Rn. 32.
 267. Matthias Krauß: StGB § 130 . Rn. 148 In: Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar . 13. Auflage. Band 8 §§ 123–145d. De Gruyter, Berlin/Boston 2021.
 268. Detlev Sternberg-Lieben/Ulrike Schittenhelm: Schönke/Schröder Strafgesetzbuch. 30. Auflage 2019, StGB § 130 Rn. 23.
 269. a b c d Kristian Kühl In: Lackner/Kühl, StGB. 29. Auflage 2018, StGB § 130 Rn. 12.
 270. a b c Karsten Altenhain In: Matt/Renzikowski, Strafgesetzbuch. 2. Auflage 2020, StGB § 130 Rn. 33.
 271. a b Detlev Sternberg-Lieben/Ulrike Schittenhelm: Schönke/Schröder Strafgesetzbuch. 30. Auflage 2019, StGB § 130 Rn. 24.
 272. OLG München , Beschluss vom 25. Mai 1985 2 Ws 242/85 , NJW 1985, 2430.
 273. Matthias Krauß: StGB § 130 . Rn. 149 In: Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar . 13. Auflage. Band 8 §§ 123–145d. De Gruyter, Berlin/Boston 2021.
 274. a b c Matthias Krauß: StGB § 130 . Rn. 155 In: Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar . 13. Auflage. Band 8 §§ 123–145d. De Gruyter, Berlin/Boston 2021.
 275. Matthias Krauß: StGB § 130 . Rn. 156 In: Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar . 13. Auflage. Band 8 §§ 123–145d. De Gruyter, Berlin/Boston 2021.
 276. OLG Stuttgart, Urteil vom 19. Mai 2009, Az. 2 Ss 1014/09 , NStZ 2010, 453 (454) Rn. 7
 277. Bis auf Komma wortgleich: Peter Rackow In: BeckOK StGB, v. Heintschel-Heinegg, 50. Edition, Stand: 1. Mai 2021, StGB § 130 Rn. 20.
 278. Nachzu wortgleich: BayObLG, Urteil vom 17. August 1994, 4 St RR 105/94 , NJW 1995, S. 145.
 279. Ingeborg Puppe in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen, Strafgesetzbuch. 5. Auflage 2017. StGB § 16 Rn. 29.
 280. Kristian Kühl In: Lackner/Kühl, StGB. 29. Auflage 2018, StGB § 130 Rn. 8.
 281. BGH, Urteil vom 10. April 2002, Az. 5 StR 485/01 , NJW 2002, S. 2115 (2116-2117).
 282. Andreas Stegbauer: Der Straftatbestand gegen die Auschwitzleugnung - eine Zwischenbilanz. , NStZ 2000, S. 281 (286), Zitat: „Der Täter muss sich demnach nur bewusst sein, eine allgemein akzeptierte Auffassung zu bestreiten und den Betroffenen die öffentlich zugebilligte Anerkennung zu versagen“.
 283. Detlev Sternberg-Lieben/Ulrike Schittenhelm: Schönke/Schröder Strafgesetzbuch. 30. Auflage 2019, StGB § 130 Rn. 20.
 284. Jürgen Schäfer, Stephan Anstötz In: Münchener Kommentar zum StGB. 4. Auflage 2021, StGB § 130 Rn. 103.
 285. Heribert Ostendorf in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen, Strafgesetzbuch. 5. Auflage 2017. StGB § 130 Rn. 37.
 286. BGH , Beschluss vom 6. August 2019, Az. 3 StR 190/19 , NStZ-RR 2019, S. 375 (376).
 287. Kristian Kühl In: Lackner/Kühl, StGB. 29. Auflage 2018, StGB § 130 Rn. 11, Zitat: „Tatbestandsausschluss“.
 288. BGH, Urteil vom 6. April 2000, Az. 1 StR 502/99 , NJW 2000, 2217 (2218) [= BGHSt 46, 36], Zitat: „Tatbestandsausschlussklausel“.
 289. Peter Rackow In: BeckOK StGB, v. Heintschel-Heinegg, 50. Edition, Stand: 1. Mai 2021, StGB § 130 Rn. 45.
 290. Heribert Ostendorf in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen, Strafgesetzbuch. 5. Auflage 2017. StGB § 130 Rn. 38.
 291. a b c BGH, Urteil vom 6. April 2000, Az. 1 StR 502/99 , NJW 2000, 2218.
 292. BGH, Urteil vom 10. April 2002, Az. 5 StR 485/01 , NJW 2002, 2115 (2116).
 293. BGH, Urteil des Ersten Strafsenates vom 12. Dezember 2000, Az. 1 StR 184/00 = BGHSt 46, 212 – Verbreiten der Auschwitzlüge; Fall Toeben, Volltext .
 294. Internet : Verbreitung der „Auschwitzlüge“ durch Ausländer strafbar. Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), 13. Dezember 2000, abgerufen am 4. Juli 2021 .
 295. Thomas J. Primig: Das „Holocaust-Urteil“ des deutschen BGH. (PDF) In: Internationales Strafrecht und das Internet. Probleme in der Anwendung nationalen Strafrechts auf Kriminalität in grenzüberschreitenden Datennetzen , (ohne Jahr), S. 7 ff.
 296. Arnd Koch: Zur Strafbarkeit der „Auschwitzlüge“ im Internet - BGHSt 46, 212. JuS 2002, S. 123.
 297. BGH, Beschluss des Dritten Strafsenates vom 3. Mai 2016 3 StR 449/15 .
 298. a b BGH, Beschluss des Dritten Strafsenates vom 3. Mai 2016 3 StR 449/15 Rn. 13.
 299. BGH, Beschluss des Dritten Strafsenates vom 3. Mai 2016 3 StR 449/15 Rn. 16–18.
 300. Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches – Modernisierung des Schriftenbegriffs und anderer Begriffe sowie Erweiterung der Strafbarkeit nach den §§ 86, 86a, 111 und 130 des Strafgesetzbuches bei Handlungen im Ausland. Gesetzgebungsverfahren 29. November 2019. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz , abgerufen am 3. Juli 2021 .
 301. ... Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches - Modernisierung des Schriftenbegriffs und anderer Begriffe sowie Erweiterung der Strafbarkeit nach den §§ 86, 86a, 111 und 130 des Strafgesetzbuches bei Handlungen im Ausland. In: Dokumentations- und Informationssystem für Parlamentsmaterialien (DIP). Deutscher Bundestag, abgerufen am 3. Juli 2021 .
 302. BGBl. 2020 I S. 2600
 303. Änderung § 5 StGB vom 01.01.2021. In: buzer.de. Abgerufen am 3. Juli 2021 .
 304. BT-Drs. 19/19859 S. 34.
 305. Peter Rackow in BeckOK StGB, v. Heintschel-Heinegg, 50. Edition, Stand: 1. Mai 2021, StGB § 130 Rn. 64, Zitat: „Die Gesetzesbegründung zeigt Sympathie dafür, die Erfordernisse der inländischen Wahrnehmbarkeit und Eignung zur Friedensstörung als Tatbestandsmerkmale zu interpretieren, sodass ‚bei Inlands- und Auslandstaten von vorneherein keine unterschiedlichen Anforderungen an Zeitpunkt und Art des Nachweises bestünden', will diese Frage indes letztlich der Rechtsprechung überlassen (BT-Drs. 19/19859, 34 u. 46 f.).“
 306. Jürgen Schäfer, Stephan Anstötz In: Münchener Kommentar zum StGB. 4. Auflage 2021, StGB § 130 Rn. 122.