Þetta er frábær grein sem vert er að lesa.

gjaldmiðli

frá Wikipedia, ókeypis alfræðiorðabókinni
Fara í siglingar Fara í leit
Seðlar frá mismunandi löndum
Ungt fólk verslar með sígarettur á svörtum markaði, Vestur -Þýskalandi 1948

Gjaldmiðill ( mhd. Werunge fyrir „ábyrgð“) er í víðari skilningi stjórnarskrá og röð alls peningakerfis ríkis , [1] sem einkum varðar ákvörðun myntkerfisins og seðla innan myntsvæðisins. . Myntsvæðið er umfang gjaldmiðils sem greiðslumáta . Það gerir kleift að flytja vörur og þjónustu án þess að veita neitt í staðinn í formi annarra vara og þjónustu.

Einnig er vísað til gjaldmiðils eða mynteiningar sem ríkið viðurkennir (lögeyrir lands) [2] . Í þessu tilfelli er gjaldmiðill undirform peninga. Flestir gjaldmiðlar eru verslaðir á alþjóðlegum gjaldeyrismörkuðum . Verðið sem myndast er kallað gengi . Næstum allir algengir gjaldmiðlar eru nú byggðir á aukastafskerfinu , þ.e.a.s. það er aðaleining og undireining, þar sem undireiningin er tugabrot (venjulega hundraðasti) af verðmæti aðaleiningarinnar ( aukastafamynt ). Í sérfræðingahringum er undireiningin einnig kölluð undirgjaldmiðill.

Í viðkomandi löndum hafa fjármálaráðherra eða seðlabanki ríkisins stjórn á gjaldmiðlinum eða peningastefnunni . Seðlabankar í næstum öllum vestrænum ríkjum hafa mikla sjálfstjórn , sem þýðir að stjórnvöld geta alls ekki haft áhrif á seðlabankann, eða aðeins að mjög takmörkuðu leyti eða óbeint.

Ef gjaldmiðill er viðskipti og skiptanlegur um allan heim er sagt að hann sé breytanlegur . Ef gjaldmiðill er lagður inn með gulli og / eða silfri og hægt er að skipta seðlum fyrir viðkomandi málm hvenær sem er, þá er breytanleiki einnig gefinn í þessu samhengi.

Það eru nú yfir 160 opinberir gjaldmiðlar um heim allan, en aðeins Bandaríkjadalur og í auknum mæli er evran [3] talin leiðandi alþjóðlegir gjaldmiðlar . Það eru einnig viðbótargjaldmiðlar sem eru aðeins samþykktir svæðisbundið sem skiptimiðill við hlið opinberra peninga.

Ef gjaldmiðill hefur misst mikið traust innan íbúa myndast gjaldeyrir eins og sígarettur (td sígarettugjaldmiðill í Þýskalandi eftir seinni heimsstyrjöldina ), sem síðan þjóna sem greiðslumiðlun og skipti. Svokölluð neyðarpeningar þjóna einnig í stað hins opinbera gjaldmiðils á krepputímum. Oft eru gjaldmiðlar annarra landa einnig notaðir í stað gjaldmiðils. Vel þekkt dæmi er notkun „ Westmark “ í DDR samhliða DDR merkinu . Sérstaklega voru svokölluð „bláar flísar“ (100 DM seðlar) vinsæll miðill á svörtum markaði .

yfirlit

Hugtakið gjaldmiðill táknar í víðum skilningi myntskipan , það er réttarskipan peningakerfis ríkis. Oftar vísar gjaldeyrir hins vegar til lögeyris ríkis. Flest lönd hafa sinn eigin gjaldmiðil. Evrusvæðið er undantekning þar sem evran er sameiginlegur gjaldmiðill 19 ríkja ( myntbandalagið ). [4]

Greiðslumáti

Gjaldmiðlar eru gefnir út af útgefanda, nú á dögum venjulega af seðlabankanum . Það er venjulega lögboðið að framleiða og gefa út gjaldmiðilinn. Gjaldmiðillinn sem er hugsaður sem lögeyrir hefur lagalega skyldu til að samþykkja innan ríkisins , sem þýðir að kröfuhafi er skylt að samþykkja endurgreiðslu peningalegra skulda hjá lögeyrinum, nema annað sé í raun samþykkt. Þetta tryggir verðmæti þeirra sem greiðslumáta. Í Þýskalandi og öðrum aðildarríkjum Evrópska efnahags- og myntbandalagsins hafa evru -reiðufé verið löglegur greiðslumáti frá 1. janúar 2002: í samræmi við 2. lið (1) málslið 2 í Bundesbank lögum , evru seðla sem ECB gaf út. eru eina ótakmarkaða lögeyrinn.

Gjaldmiðlatákn og skammstafanir

Fyrir marga gjaldmiðla eru eigin stafir þeirra (aðallega með tvöföldum strik) eða skammstafanir mynttákn peningaeiningar notuð, til dæmis:

Það eru venjulega tvær mismunandi skammstafanir: Annars vegar stafur eða bókstafstytting án staðlaðrar uppbyggingar (td "Fr.", "SFr." Eða "sfr" fyrir svissneska franka ), sem er aðallega notað í Sviss; á hinn bóginn er staðlað þriggja stafa skammstöfun í samræmi við ISO staðal 4217 (td „CHF“), sem er aðallega notað í alþjóðlegum gjaldeyrisviðskiptum.

Gengi

Gengi á gjaldmiðlaskrifstofu í Asíu.

Til að geta verslað erlendis þarf venjulega að skipta innlendum greiðslumáta fyrir erlenda greiðslumáta. Jafnvel þótt z. Til dæmis, ef þýskur útflytjandi hefur selt vörur til útlanda og fengið peninga í erlendri mynt fyrir þær, mun hann venjulega skipta þeim fyrir innlendan gjaldmiðil. Skiptin fara fram á núverandi gengi . Gengið er gengishlutfall tveggja gjaldmiðla. [4]

Kaup og sala gjaldmiðla fer fram á gjaldeyrismarkaði . Það er viðskiptakostnaður tengdur því að skipta einum gjaldmiðli fyrir annan. Auk lánastofnana eru stórir aðilar á gjaldeyrismarkaði einnig stærri iðnfyrirtæki, einkaaðilar gjaldeyrissala, gjaldeyrismiðlarar og verzlunarhús. Seðlabankar ýmissa landa geta einnig gripið inn í gjaldeyrismarkaði markaði ástæðum hagstjórn með inngripum á gjaldeyrismarkaði. Vegna aukins alþjóðlegrar háðs hafa alþjóðleg viðskipti með gjaldeyri á gjaldeyrismarkaði vaxið að mikilvægi á síðustu áratugum. Gjaldmiðlar eru verslaðir bæði í íhugunarskyni og í skiptaskyni byggt á raunhagkerfinu.

Seðlabanki Evrópu hefur ákveðið evruviðmiðunarvexti fyrir valda gjaldmiðla síðan 1999. Að auki hafa þýsku bankarnir innleitt evrubindinguna, sem þýðir að viðmiðunarvextir fyrir átta mikilvæga gjaldmiðla (USD, JPY, GBP, CHF, CAD, SEK, NOK, DKK) eru ákvarðaðir daglega. [5]

Peningastefna

Uppsafnað viðskiptajöfnuður 1980 til 2008: grænt = jákvætt, rautt = neikvætt, grátt = engin gögn.
Lönd með gjaldmiðla tengda evru eða Bandaríkjadal:
 • Bandaríki Ameríku
 • Önnur lönd með Bandaríkjadal sem lögeyri
 • Gjaldmiðlar með fast gengistengingu við Bandaríkjadal
 • Gjaldmiðlar með þröngt gengi gagnvart Bandaríkjadal
 • Aðilar að evru myntbandalagi Evrópu
 • Önnur lönd nota evru sem lögeyri
 • Gjaldmiðlar með fast gengistengingu við evruna
 • Gjaldmiðlar með þröngt gengi evra
 • Peningastefna er öll ráðstöfun til að móta innra og ytra peningagildi. Peningastefna í þrengri merkingu (= uppbygging ytra peningagildis) er uppbygging gjaldeyrissamskipta við erlend ríki og verndun ytra jafnvægis. Innlendu gjaldeyrismálunum er einnig vísað til sem peningastefnu . [6] Peningastefna í þrengri merkingu getur stundað ýmis markmið:

  Hvaða af þessum mótsagnakenndu markmiðum sem land er að sækjast eftir má þegar sjá í vali á gengiskerfinu :

  Með föstu gengi er seðlabankanum skylt að halda gengi eigin gjaldmiðils á gjaldeyrismarkaði stöðugt með því að kaupa eða selja gjaldeyri (inngrip á gjaldeyrismarkaði), allt eftir aðstæðum á markaðnum. Til dæmis hafa sum ríki í dag tengt innlendan gjaldmiðil að verðgildi dollarar eða evru. Kosturinn við fast gengi er skipulagsöryggi fyrir fyrirtæki sem starfa á alþjóðavettvangi. Gengi er mikilvægur útreikningsþáttur fyrir viðskipti og fjármagnshreyfingar erlendis. Ef z. Ef til dæmis reikningur er í erlendri mynt og þetta verðmæti eykst vegna gengissveiflna fram að greiðslu, þá verða keyptar vörur dýrari að raungildi en reiknað var með í upphafi. Gallinn við fast gengi er að það verður erfitt eða jafnvel ómögulegt fyrir seðlabanka að reka sjálfstæða (innlenda) peningastefnu. [7]

  Nú á dögum hafa flestir gjaldmiðlar sveigjanlegt gengi . Gengið myndast þannig á gjaldeyrismarkaði í samspili framboðs og eftirspurnar. Gjaldeyrissveiflur leiða til óvissu og draga úr áætlanagerðar- og útreikningsöryggi fyrirtækja sem starfa á alþjóðavettvangi. Með hækkun á innlendum gjaldmiðli missa innlend fyrirtæki samkeppnishæfni vegna þess að erlendar vörur og þjónusta verða tiltölulega ódýrari en útflutningur verður tiltölulega dýrari á sama tíma. [8.]

  Gjaldeyriskreppa

  Gjaldeyriskreppa er efnahagskreppa í formi hraðrar og óvæntrar gengisfellingar . Það kemur af stað óæskilegri brottfalli fastgengis í einn eða fleiri aðra gjaldmiðla eða gulli. Orsök eða afleiðing gjaldeyriskreppu getur verið fjármála- og efnahagskreppa.

  Þrátt fyrir að gjaldeyriskreppur séu alltaf af mismunandi gerðum er hægt að bera kennsl á nokkrar leiðandi vísbendingar sem eiga sér stað mjög oft. Þar á meðal (viðvarandi) Viðskiptajöfnuður halla, sterkar innstreymi gjaldeyris í fjárhagslegri reikning , aukning í erlendum skuldum til skamms tíma, hár vöxtur útlána og hækkanir eignaverðs (einkum fasteignir og birgðir). [9]

  Þegar gjaldeyriskreppa hefur brotist út er aftur hægt að greina dæmigerð kreppueinkenni . Má þar nefna sífellt styttri kjör erlendra skulda, aukið uppgjör erlendra skulda í erlendum gjaldmiðlum , hærri vexti lántakenda í skuldaralandi, mikið tap á verðmæti hlutabréfa og fasteigna , viðsnúning á fjármagnsflæði ( fjármagnsflótti ) og mikið tap í gjaldeyrisforða . [9]

  Dæmi um gjaldeyriskreppur eftir lok Bretton Woods kerfisins eru dollarakreppan 1971, skuldakreppa í Suður -Ameríku 1982/83, mexíkóska kreppan 1994/95 ( tequila kreppan ), fjármála- og gjaldmiðilskreppa í Suðaustur -Asíu 1997 ( Asíukreppa ) og brasilíska kreppan 1999. [10]

  Söguleg þróun

  Eldri form gjaldmiðils allt að aldri mynta

  Forn Orient, Egyptaland og Afríka

  Klassísku peningavalið (skiptimiðill, greiðslumáti, verðmælir og verðmætageymsla / verðmætageymsla) voru þegar notuð í upphafi 3. aldar f.Kr. Fyllt með málmum eins og kopar, silfri, tini og gulli. Að auki virkaði korn sem miðill og skipti mælikvarða. Hins vegar var hallahagkerfið í tengslum við oikos hagkerfið sem og framfærsluframleiðslan í tengslum við það hindrun í þróun peningahagkerfis, þar sem vörur sem voru ekki sjálfframleiddar voru að mestu fengnar með skiptum eða þjónustuskyldu. Myntpeningar náðu því aðeins síðar og upphaflega aðeins í fáum greinum hagkerfisins. [11]

  Ýmis konar mynt var til í Afríku á þessum tíma. Virkni þeirra sem verðmætageymsla var sú sama hjá þeim öllum. Svo virkaði z. B. perlur, fílabein, nautgripir eða manillagjaldmiðillinn sem greiðslumáti. Á 15. öld, með hækkun þrælasölu, voru manillehringirnir, sem voru notaðir sem greiðsla fyrir þrælana, sérstaklega mikilvægir. [12]

  Grikkland

  Tetradrachm Makedónía , Alexander d. Stærð 336-325 f.Kr. BC, sýnir Herakles með ljónshúðina

  Í Forn -Grikklandi var upphaflega heill vöruflokkur sem hver og einn innihélt einstaka peningaaðgerðir.

  • Matsmælir: nautgripir
  • Verðmætaverslun: skartgripir
  • Skipti: vín, kopar, járn og þrælar
  • Greiðslumáti: örvar og spjót

  Með tímanum, vandlega vegið ómynt eðalmálmur varð viðurkenndur greiðslumáti í gríska Poleis . Talið er að peningar hafi verið mikilvægir fyrir samræmdar opinberar greiðslur í polis. Fyrstu réttu myntin eru frá um 600 f.Kr. Og voru myntuð í Vestur -Anatólíu. Þessir mynt voru gerðir úr náttúrulega silfur-gullblendi og voru líklegast aðeins notaðir á staðnum. Hins vegar var fljótt gripið til myntnotkunar um allt Grikkland, þar sem (vegna betri útdráttarmöguleika í námum - öfugt við gullstaðal í Persaveldi [13] ) var silfur notað sem myntmálmur (í undantekningartilvikum einnig gull og brons). Tryggð þyngd var tryggð með stimpil polis. Mikilvægasti gjaldmiðillinn var drachma, sem var aftur notaður frá 1831 til 2001 sem gjaldmiðill Grikklands ( grískur drachma ).

  Það var þó ekki fyrr en í upphafi 5. aldar fyrir Krist að peningahagkerfi í eiginlegri merkingu þess orðs var mögulegt. Vertu talaður. Miðpunktur fornrar tekjuöflunar var Aþena en gjaldmiðillinn dreifðist um Miðjarðarhafið. Ástæðurnar fyrir þessu liggja í lýðræðisskipulaginu og í viðskiptavaldi Aþenu. Það var aðeins Alexander mikli sem kynnti nýjan stór gjaldmiðil sem lauk yfirburðum Aþenu. [14]

  Róm

  Marmorstytta af Konstantínu I í Musei Capitolini, Róm

  Eins og í Grikklandi til forna, þá voru mismunandi peningar í Róm . Stöðlun gagnvart almennt gildum gjaldmiðli átti sér stað um 500 f.Kr. Í staðinn fyrir. Hér voru peningar upphaflega notaðir til að setja viðurlög. Þegar rómverska heimsveldið stækkaði komu sífellt stærri gull-, silfur- og bronsinnstæður til Rómar sem stríðsglæpi. Þetta hvatti til stórfelldra mynta sem nú voru að koma fram. Upphaflega voru brons- og silfurpeningar gerðir. Það tók hins vegar tiltölulega langan tíma fyrir rómversk mynt að passa við umfang grískra mynta. Í púnversku stríðunum var málminnihald myntanna minnkað þar sem sífellt stærri fjárhæðir þurftu til að fjármagna herinn. Á hinn bóginn dreifðist rómverski gjaldmiðillinn meira og meira um Ítalíu, þannig að allar aðrar ítalskar borgir hættu nánast að mynta. Ótal mismunandi gjaldmiðlar voru til á ný sigruðum svæðum utan Ítalíu, en þeir voru breytanlegir með aðal rómverska gjaldmiðlinum.

  Vegna frekari stækkana rann sífellt stærra magn silfurs til Rómar, þannig að stór hluti útgjalda ríkisins var fjármagnaður með endurmyntun silfurpeninga, sem á næstu öldum leiddi upphaflega til gengisfellingar og á 3. öld e.Kr. til algjörs hruns rómverska silfurgjaldmiðilsins. Í auknum mæli höfðu rómversku þegnarnir ekki lengur traust til sífellt nýrra myntforma, sem höfðu tilhneigingu til að hafa sífellt minnkandi silfurinnihald. Afleiðingin var sú að sérstaklega eldri mynt voru hamstrað eða bráðnuð. Í kjölfarið misstu peningar mikið af mikilvægi sínu þannig að til dæmis voru laun rómverskra hermanna greidd beint í korni. Til að bregðast við skipti Konstantínus keisari út silfurstaðlinum með stöðugum gullstaðli.

  Seint í fornöld var peningakerfið að lokum endurskipulagt með silfurpeningum aftur - en að þessu sinni með miklu silfurinnihaldi - og bronspeningum var slegið. Hins vegar héldu gullpeningar áfram. Burtséð frá þessu hélt silfurpeningurinn áfram að missa mikilvægi sitt, þannig að peningakerfi Rómar, sem áður var byggt á silfri og bronspeningum, var skipt út fyrir kerfi af gulli og bronsmynt. [15]

  Býsans

  Solidus Konstantínus I.

  Gullstaðallinn sem kynntur var undir Constantine I, svokallaðan solidus, var grundvöllur að bysantínsku myntkerfinu . Keisarinn Constantine mikli keisari kynnti það árið 309 sem nýtt kirkjudeild í stað aureusins og var í meira en árþúsund þar til Konstantínópel var sigrað (1453) , frá 10. öld sem histamenon og frá 11. öld sem Hyperpyron Circulation. Þessi gjaldmiðill var til í um 1000 ár. Ástæðurnar fyrir þessu eru hátt gullinnihald og stöðugleiki gullmyntarinnar sem leiðir til þess. Í þessari þróun varð silfur minna og minna mikilvægt. Hins vegar, eins og bronspeningar, héldu þeir áfram að vera til hliðar við gullstaðalinn sem greiðslumáta. Peningar voru ákaflega mikilvægir í bysantínsku samfélagi. Það þjónaði á öllum sviðum atvinnulífsins sem og í opinberum útgjöldum og gerði milliríkjaviðskipti möguleg. Hins vegar hrundi þetta vegna vaxandi óvissu (þ.mt sjóræningjastarfsemi á viðskiptaleiðum) nánast á öllu Býsans -svæðinu. [16]

  Snemma miðalda

  Regensburg pfennig frá 10. öld.

  Í framhaldi af solidusnum sem þegar hefur verið nefnt þróaðist þungur silfur denarius, einnig þekktur sem eyri , undir Karlamagnús . Hins vegar minnkaði gullhringrás innan ramma ríkisstofnana í sjálfu sér. Á hinn bóginn þróuðust peningar í auknum mæli í skiptimiðil sem þjónaði viðskiptum og markaðsviðburðum. Upprunalega gullstaðallinn missti mikilvægi sitt sem greiðslumáta og var aðeins safnað sem eins konar verðmætabúð. Á 7. til 8. öld áttu sér stað umskiptin yfir í hreint silfurgjaldmiðilinn, sem hafði aðeins hreina reiknilega tilvísun í gull. [17]

  Kynning á pappírspeningum

  Sænskur seðill, 1666

  Pappírspeningar í formi seðla voru fyrst notaðir í Kína. Upphaf þess var langt og stöðugt ferli sem náði nokkurn veginn frá 618 til 1279. Á 10. öld, til dæmis, þjónuðu pappírspeningar upphaflega aðeins á svæðisbundnu mjög takmörkuðu stigi sem léttir fyrir kaupmenn í saltiðnaði ríkisins. Seðlaframleiðslan var þjóðnýtt í kjölfarið, en það voru margir mismunandi gjaldmiðlar á svæðinu. Raunveruleg fjöldaframleiðsla seðla var aðeins möguleg með því að finna upp prentun með lauslegri gerð á 11. öld. Um miðja 13. öld voru margir mismunandi gjaldmiðlar sameinaðir í eina innlenda gjaldmiðil í fyrsta skipti. [18]

  Öflugt peningahagkerfi þróaðist í íslamska heiminum á milli 7. og 12. aldar, sem naut góðs af aukinni viðskiptaveltu og stöðugum hágæða gjaldmiðli ( dinar ). Á þessum tíma voru lán, ávísanir, víxlar og sparisjóðir teknir upp í fyrsta sinn. Nauðsynleg bankakerfi kom einnig fram með þessari þróun.

  Árið 1661 voru seðlar opinberlega kynntir á evrópskum vettvangi í Svíþjóð í fyrsta skipti. Þrátt fyrir að Svíar hefðu ríkar koparinnstæður, þá höfðu koparmynt lítið tölulegt gildi, þannig að það þurfti að mynta stór og afar þung mynt. Notkun pappírspeninga var því gífurlegur léttir. [19]

  Notkun seðla leiddi náttúrlega í ljós marga kosti, þannig að til dæmis lánveitingar voru áberandi auðveldari og mjög áhættusöm flutningur á gulli og silfri var einnig útrýmt. Ennfremur var nú hægt í fyrsta skipti að gefa út hlutabréf í fyrirtækjum í formi pappírs.

  Á hinn bóginn voru þó nokkrir gallar eins og: Til dæmis að stjórnvöld væru nú fræðilega í aðstöðu til að prenta peninga endalaust til að mæta fjármögnunarþörf þeirra (einfölduð stríðsfjármögnun) vegna þess að, ólíkt mynt með nákvæmlega skilgreint innihald eðalmálma, var fastvirði seðla ekki lengur til. [20] Möguleg afleiðing af þessari þróun væri upphaf mikillar verðbólgu .

  Pappírsgjaldmiðillinn sem var ekki tengdur eðalmálmi fékk loks viðurkenningu á 20. öldinni - í síðasta lagi í heimskreppunni . [21]

  Skipti yfir í innlenda sameiginlega gjaldmiðla

  Á miðöldum var rétturinn til að mynta mynt forréttindi sem sérhver aðalsmaður sóttist eftir, því mynthillan var arðbær fullveldisréttur . Þess vegna voru margir gjaldmiðlar sem ekki voru sambærilegir þar sem innihald eðalmálma einstakra gerða mynt gæti sveiflast verulega. Vegna þess að á miðöldum voru Kurant mynt algeng; markaðsvirði erlendra mynta var ákvarðað út frá innihaldi góðmálms. Þetta hamlaði aftur á móti viðskiptum yfir svæðunum. Af þessum tveimur ástæðum - auðveldun viðskipta og samþjöppun valds - jókst tilhneigingin til innlendra sameiginlegra gjaldmiðla.

  Í árdaga Kurantgeld samsvaraði málminnihald myntanna nafnverði þeirra . Hins vegar, þar sem myntararnir freistuðust oftar til að versna myntin til að mæta peningaþörf þeirra, varð verðbólga nokkrum sinnum snemma á nútímanum . Til að mynda var svokallað Kipper og Wipper tímabil í upphafi þrjátíu ára stríðsins byggt á versnun mynta.

  Drifkrafturinn í Evrópu var Frakkland, sem með miðstjórn sinni safnaði snemma mynturéttindum og víkði þeim fyrir konungi. Fyrstu meiriháttar gjaldeyrisumbætur voru miklar myntumbætur undir stjórn Louis XIII. 1640–1641 þegar Louis d'or var kynntur. Með tilkomu franska frankans árið 1795 var fyrsta aukastafamyntin stofnuð. Þessum gjaldmiðli og sérstaklega tugabrotum var dreift um alla Evrópu með herferðum Napóleons. Þetta leiddi til þess að mörg myntkerfi í og ​​við Frakkland voru byggð upp á svipaðan hátt og mynduðu fast gengi vegna háhreinleika rifsberamyntanna . Í kjölfarið var latneska myntbandalagið stofnað 23. desember 1865; það var myntbandalag sem samanstóð af Frakklandi, Belgíu, Ítalíu, Sviss og Grikklandi og gaf skýrar leiðbeiningar um myntframleiðslu. [22] Þrátt fyrir að löndin myntu sína eigin mynt, þá voru öll 100 mynt (100 frankar 100 frankar 100 lire 100 drachma) en samanstóð af 32,26 grömmum af gulli og höfðu 35 mm í þvermál. Ókostur latneska myntbandalagsins var tvímálarinn , þ.e. fast gengi gulls og silfurs mynts (hugtakið haltrandi gjaldmiðill vísaði til gjaldmiðlakerfis þar sem tveir málmar (aðallega gull og silfur) voru löglegur gjaldmiðill [23] ).

  Gullstandallinn

  Auk mikillar lækkunar á verði silfurs undir lok 19. aldar leiddu tvímálmagjaldmiðlarnir til frekari vandamála með þeim þannig að mörg ríki ákváðu að leggja gjaldmiðil sinn eingöngu undir gull. [24] Með innlánum gjaldmiðla með gulli þá galla sem eru innleiðing pappírspeninga sem hafa verið með í för (sérstaklega hvað varðar aukna verðbólguáhættu), dempað ætti. [25] Stóra -Bretland var frumkvöðull að þessari þróun og kynnti gullstaðalinn strax árið 1817. Þýskaland (1871 í fransk-prússneska stríðinu ) og Bandaríkin (1900) fylgdu í kjölfarið. Hins vegar var engin almenn röðun, það er að það voru nokkuð mismunandi gerðir af gullmynt eftir 1880. [26]

  Gjaldeyrisforði í formi Aðallega gullpeningar Gull, silfur, skiptingarmynt, seðlar
  gull England, Þýskaland, Frakkland, Bandaríkin Belgía, Sviss
  aðallega gjaldeyri Rússland, Ástralía, Suður -Afríka, Egyptaland Austurríki-Ungverjaland, Japan, Holland, Skandinavía, önnur bresk yfirráð
  gjaldmiðli eingöngu Filippseyjar, Indland, Rómönsku Ameríka

  Með tilkomu gullstaðalsins kom upp svokölluð „skuldaskylda“, það er fræðilega mögulegt fyrir hvern borgara hvenær sem er að skipta peningum sínum fyrir samsvarandi magn af gulli í seðlabankanum. Gullhlutfallið táknar skiptihlutfallið. Þessi hreinn gullstaðall var í raun aðeins til í orði. Í reynd virkaði hins vegar aðeins innborgun gjaldmiðilsins með gulli sem eins konar vörn gegn óhóflegri sjóðsverðbólgu (verðstöðugleika). [27]

  Þegar upphaf fyrri heimsstyrjaldarinnar jókst þörf peninga stjórnvalda til muna. Þessi þróun magnaðist í kreppunni miklu og loks með því að síðari heimsstyrjöldin braust út. Mörg ríki fjarlægðu sig nú frá hreinu gullstandalnum og endurreistu það í gullkjarna staðal. [28] Bein skipti á seðlum í gulli voru undanskilin.

  Bretton Woods og AGS kerfið

  Strax árið 1944 í seinni heimsstyrjöldinni ákváðu 44 lönd að taka upp nýtt myntkerfi. Samkvæmt Hvítu áætluninni var kjarnahugmyndin hér tenging alþjóðlegra gjaldmiðla við Bandaríkjadal. Seðlabanka Bandaríkjanna var skylt að skipta dollara fyrir gull á ákveðnu gengi við seðlabanka annarra landa í Bretton Woods kerfinu. Þetta leiddi til fast gengis milli viðkomandi gjaldmiðla og Bandaríkjadals sem akkerismynt .

  Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn (IMF) og Alþjóðabankinn voru einnig stofnaðir. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn ætti að stuðla að stöðugleika alþjóðlega peningakerfisins og leiðrétta það ef ójafnvægi kemur upp. Þannig að hann fylgdist í raun með föstu gengi. Innleiðing sérstaks teikningsréttar af hálfu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins þjónaði einnig þessum tilgangi.

  Gildi Bandaríkjadals sem akkerisgjaldmiðils ætti að vera tryggt með því að seðlabankar þátttökuríkjanna höfðu rétt til að skipta dollurum fyrir gull á gengi $ 35 / troy eyri gagnvart FED . Raunverulegur kaupréttur ræðst af stærð gullforða FED. Árið 1948 hafði FED gullfé að verðmæti 25 milljarða dala (71% af gullforða heimsins) á móti erlendum skammtímaskuldum upp á 18,6 milljarða dala. Eftir seinni heimsstyrjöldina höfðu næstum öll ríki Bretton Woods mikið að gera hvað varðar fjármagn og neysluvörur, svo þeir vildu frekar safna dollara birgðum frekar en að skipta dollurum fyrir gull. Vegna stöðugra viðskiptahalla í Bandaríkjunum héldu erlendar skuldir áfram að aukast. Árið 1961 var FED enn með 44% af gullforða heimsins, en skammtímaskuldir erlendra lána voru þegar milljarði dala hærri en verðmæti gullforðans. Árið 1971 var gullforði Bandaríkjanna kominn niður í 12 milljarða dala. [29] Seðlabankar hinna ríkjanna í Bretton Woods áttu dollaraforða upp á meira en 50 milljarða dollara árið 1971. [30] Kerfið gæti aðeins virkað svo lengi sem Bretton Woods ríkin voru reiðubúin að eiga stóra dollara forða án þess að skipta þeim fyrir gull. [31] Í upphafi áttunda áratugarins var fallið frá Bretton Woods samningnum en stofnanirnar héldu áfram að vera til með að hluta til breytta ábyrgð.

  Kerfi sveigjanlegs gengis

  Anfang des Jahres 1973 wurden in den meisten westeuropäischen Staaten und in Japan die Dollarkurse freigegeben. Die Wechselkurse wurden flexibel. In diesem Zusammenhang entstand der Begriff des freien Floatens, welches im Gegensatz zu fest fixierten Wechselkursen stand. [32] Jedoch entschieden sich insbesondere kleinere Volkswirtschaften, die mehr vom internationalen Handel abhingen als zum Beispiel Japan oder die USA, feste Wechselkurse zu behalten. Dies wurde aber mit der Zeit immer schwieriger, da internationale Kapitalbewegungen durch neue Entwicklungen auf dem Gebiet der EDV-Technik und der Telekommunikation immer leichter und schneller vonstattengingen. Zudem gestaltete sich auch die Kontrolle schwieriger.

  Bereits kurz nach Einführung der flexiblen Wechselkurse wurde das neue System mit zwei Ölpreisschocks konfrontiert. In der Folge ergaben sich erhebliche Leistungsbilanzüberschüsse ( OPEC -Staaten) und -defizite ( OECD -Staaten). Dies glich sich jedoch mittelfristig wieder aus.

  Erst mit dem 2. IWF-Änderungsabkommen wurde den Mitgliedsstaaten die Wahl des Wechselkurssystems selbst überlassen. Jedoch war dies an die Verpflichtung der einzelnen Staaten gebunden, für stabile Währungs- und Wirtschaftsverhältnisse zu sorgen. Gold verlor somit endgültig seine Stellung als Bezugsgröße. [33]

  Die Wechselkurse schwankten in der Folge merklich und veränderten sich auch dauerhaft. Insbesondere die voneinander abhängigen Staaten im westlichen Europa versuchten, sich gemeinsam gegen Wechselkursschwankungen abzusichern, und schufen dafür das Europäische Währungssystem (EWS) . Sie strebten stabile Wechselkurse auf Basis der Stufenflexibilität an.

  Von den flexiblen Wechselkursen profitierte insbesondere der internationale Handel, welcher im Vergleich zu Entwicklung der Bruttoinlandsprodukte überproportional wuchs.

  Eine generelle Tendenz für die Entwicklung der Inflation ließ sich hingegen nicht feststellen. So wichen die Inflationsraten in Deutschland und in den USA deutlich voneinander ab. [34]

  Währungspolitische Zusammenarbeit in Europa bis hin zum Euro als Einheitswährung

  Karte Europäischer Staaten mit Bezug zum Euro

  Nach Beschluss der europäischen Staats- und Regierungschefs (Den Haag 1969) sollte die Europäische Gemeinschaft schrittweise zu einer Wirtschafts- und Währungsunion ( EWWU ) ausgebaut werden. [35] Zunächst wurde ein Europäischer Wechselkursverbund geschaffen (1972) und infolgedessen ein Europäisches Währungssystem (EWS 1979). In dem Vertrag von Maastricht (1992) wurde schließlich die vollständige Währungsintegration beschlossen.

  Der Europäische Wechselkursverbund diente dabei zunächst als Instrument, um das Bretton-Woods-System der festen Wechselkurse zumindest noch teilweise zu erhalten. Dadurch sollte die Konvertibilität der einzelnen europäischen Währungen gewährleistet werden (Block-Floating).

  Dies scheiterte jedoch und wurde durch das EWS ersetzt, dessen vorrangiges Ziel die Wechselkursstabilität innerhalb der Europäischen Gemeinschaft war. Die Einführung des ECU als Recheneinheit (vgl. Europäische Währungseinheit ) war Teil dieser Entwicklung. Weiterhin wurde festgelegt, dass die Wechselkurse nur innerhalb einer gewissen Bandbreite schwanken durften. Diese wurden jedoch infolge der Währungskrisen 1992/1993 stark erweitert. Allen voran ist hier die Pfundkrise vom September 1992 zu nennen, die dazu führte, dass Großbritannien das Europäische Wirtschaftssystem verließ. In unmittelbarem Zusammenhang mit der Pfundkrise ist der amerikanische Investor George Soros zu nennen, der massiv gegen das Britische Pfund spekulierte, indem er in sehr großem Maße Pfund gegen Deutsche Mark und Französische Franc tauschte und damit den Wertverfall des Pfunds noch mehr beschleunigte. [36]

  Der entscheidende Schritt zur europäischen Einheitswährung wurde jedoch mit dem Vertrag von Maastricht vollzogen, der die Schaffung der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion verankerte. 1998 nahm schließlich die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Arbeit auf.

  Mit der Einführung des Euro, zunächst als Buchgeld am 1. Januar 1999, existierte in den Teilnehmerländern schließlich erstmals eine gemeinsame europäische Währung.

  Am 1. Januar 2002 wurde die Europäische Währungsunion schließlich mit der Einführung der Euro-Banknoten und -Münzen in zunächst zwölf Staaten vollendet.

  Alle teilnehmenden Staaten haben sich zur Einhaltung der sogenannten Maastricht-Kriterien (offiziell: EU-Konvergenzkriterien ) verpflichtet.

  Obwohl die Preise innerhalb der Eurozone gut vergleichbar sind, weicht aufgrund von nationalen Besonderheiten die Kaufkraft beziehungsweise der Binnenwert, also die Menge an Waren und Dienstleistungen, die die Bürger in der Eurozone für einen bestimmten Geldbetrag in einem bestimmten Land kaufen können, voneinander ab.

  Im Laufe der Zeit sind weitere Staaten der Eurozone beigetreten (zum Beispiel 2001 Griechenland). Voraussetzung dafür ist die erfolgreiche Teilnahme am Wechselkursmechanismus II (WKM II).

  Darüber hinaus haben einige Staaten (z. B. Bosnien-Herzegowina , Bulgarien und einige französische Übersee-Départements) ihre Währung anhand des Currency Boards an den Euro gebunden. Der Euro nimmt dabei die Rolle der Ankerwährung ein, indem er einen festen Wechselkurs zur jeweiligen Heimatwährung hat.

  Freie und gebundene Währungen

  Man unterscheidet folgende Arten von Währungen: [37]

  Gebundene Währungen (Metallwährungen)

  Sie sind dadurch gekennzeichnet, dass hinter dem Wert der Geldeinheit eine ganz bestimmte Menge eines bestimmten Mediums steht. [38] Das sind häufig Edelmetalle .

  Man unterscheidet hierbei monometallistische und bimetallistische Währungen.

  Monometallistische Währungen Hierbei dient nur genau ein Metall als Währungsmetall (oft Gold → Goldwährung ; manchmal Silber → Silberwährung ).

  • Goldumlaufswährung (reine Goldwährung): Goldmünzen dienen als Zahlungsmittel . Daneben existieren Banknoten, die jederzeit in Gold umgetauscht werden können.
  • Goldkernwährung (Goldbarrenwährung): Es befindet sich kein Gold mehr im Umlauf, das heißt nur Papiergeld und Münzen dienen als Zahlungsmittel und Gold wird bei der Zentralbank als Reserve für den internationalen Zahlungsverkehr gehalten.
  • Golddevisenwährung (manipulierte Goldwährung): Die Zentralbankreserve kann aus Gold plus den Devisen anderer Goldwährungsländer bestehen, wie dies vor dem Ende der Goldkonvertibilität des US-Dollar 1971 in der Bundesrepublik Deutschland der Fall war. Der Umtausch von Banknoten und Münzen in Gold oder Devisen ist jederzeit möglich.

  Bimetallistische Währungen Hierbei dienen genau zwei Metalle (Gold und Silber) als Währungsmetalle.

  • Im Falle einer Doppelwährung besteht zwischen den beiden Metallen ein festes Wechselkursverhältnis. Problematisch ist hier jedoch, dass bei sich ändernden Knappheitsverhältnissen zwischen den Metallen das nominale vom realen Tauschverhältnis abweicht. Das Greshamsche Gesetz beschreibt, welche Auswirkungen es hat, wenn Marktteilnehmer durch gesetzliche Vorschriften dazu gezwungen werden, Geld mit geringerem Wert als Zahlung für Waren und Dienstleistungen ohne Preisaufschlag gegenüber der Zahlung mit Geld von höherem Wert zu akzeptieren. Wenn durch ein Gesetz ein Wertverhältnis zwischen Gold und Silber festgelegt wird und dieses Verhältnis nicht den Marktpreisen der Edelmetalle entspricht oder die Marktpreise sich ändern, hat dies zur Folge, dass Marktteilnehmer zum Bezahlen die Münzen mit geringerem Wert verwenden, Preise sich an den Münzen mit geringerem Wert orientieren und die Münzen mit höherem Wert aus dem Umlauf verschwinden.
  • Anders gibt es im Fall der Parallelwährung kein festes Wechselkursverhältnis zwischen den Metallen, das heißt, es existieren de facto zwei Währungen nebeneinander.

  Darüber hinaus kann eine Währung durch ein Currency Board an eine andere Währung oder Währungskorb gebunden sein. Auch gibt es Währungen, die an einen Warenkorb gebunden sind.

  Freie Währungen

  • Ungebundene Währungen (wie zum Beispiel US-Dollar oder Euro): Nicht durch Gold gedecktes, theoretisch beliebig vermehrbares Geld, wobei die tatsächliche Geldmenge heute normalerweise durch das Zusammenspiel staatlicher Zentralbanken und privater Geschäftsbanken gesteuert wird. Ein Umtausch von Bargeld in Gold- oder Devisenreserven zu einem festen Umtauschkurs ist nicht möglich. Seit der Aufhebung der Golddeckung für den US-Dollar 1971 werden Währungen häufig als ungedeckt [37] (als „fiat“ ) vermeint, obwohl in Schuldgeld -Systemen Geld mehrheitlich aus Kreditgeld -Schöpfung resultiert und insofern mit Rückleistungsdruck aus Verbindlichkeiten , bzw. mit verpfändeten Sicherheiten – mit Schulden eines Anderen – als unterlegt verstanden werden kann.

  Nebenwährung

  Eine Nebenwährung ist eine alternative Komplementärwährung einer Volkswirtschaft. Es handelt sich um eine fremde Währung neben der gesetzlich vorgeschriebenen Währung, die vor allem als Zwischentauschmittel und darüber hinaus auch als Recheneinheit innerhalb eines Währungsgebietes verstärkt auftritt und genutzt wird, [39] [40] . Häufige Nebenwährungen sind Regionalwährungen , Gold oder eine stabile verfügbare ausländische Währung wie der Dollar .

  Siehe auch

  Literatur

  • Oliver Blanchard, Gerhard Illing: Makroökonomie. (Originaltitel: Macroeconomics ). 4., aktualisierte und erweiterte Auflage, Nachdruck. Pearson Studium , München 2008, ISBN 978-3-8273-7209-3 .
  • H. Cancik: Der Neue Pauly . Enzyklopädie der Antike. Metzler, Stuttgart ua 2000, ISBN 3-476-01484-3 .
  • Bary Eichengreen: Vom Goldstandard zum Euro . Die Geschichte des internationalen Währungssystems (Originaltitel: Globalizing capital. übersetzt von Udo Rennert und Wolfgang Rhiel). Wagenbach , Berlin 2000, ISBN 3-8031-3603-2 .
  • Europäische Zentralbank: Review of the International Role of the Euro. (pdf, 1,73 MB) , Frankfurt 2005 (englisch).
  • Hans Joachim Jarchow , Peter Rühmann: Internationale Währungspolitik. In: Monetäre Außenwirtschaft. Band 2., 5., neu bearbeitete und wesentlich erweiterte Auflage, UTB 1335, Vandenhoeck & Ruprecht , Göttingen 2002, ISBN 3-8252-1335-8 .
  • M. North: Das Geld und seine Geschichte . Vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Beck, München 1994, ISBN 3-406-38072-7 .
  • Wolfgang Schricker, Eberhard Rubin: Geld, Kredit & Währung. In: VfW-Skriptenreihe. Band 22, 6. Auflage. Verlag für Wirtschaftsskripten VfW, München 1992, ISBN 3-921636-95-7 .
  • René Sedillot: Muscheln, Münzen und Papier . Die Geschichte des Geldes (Originaltitel: Histoire morale et immorale de la monnaie übersetzt von Linda Gränz), Campus , Frankfurt am Main, New York, NY 1992, ISBN 3-593-34707-5 .
  • Jack McIver Weatherford: Eine kurze Geschichte des Geldes und der Währungen . Von den Anfängen bis in die Gegenwart (Originaltitel: The History of Money übersetzt von Antoinette Gittinger). Concett bei Oesch, Zürich 1999, ISBN 3-905267-03-9 .
  • Wolfram Weimer: Geschichte des Geldes . Eine Chronik mit Texten und Bildern, Suhrkamp -Taschenbuch 2307, Frankfurt am Main/ Leipzig 1994, ISBN 3-518-38807-X (Erstausgabe beim Insel , Frankfurt am Main/ Leipzig 1992, ISBN 3-458-16265-8 ).
  • Sören Wolff: Eine kurze Geschichte des Geldes . Die Entstehung der Vertragsform Kredit und nominaler Geldzeichen in Antike und Neuzeit. In: Ökonomische Essays Band 15, Metropolis, Marburg 2010, ISBN 978-3-89518-788-9 .

  Weblinks

  Wiktionary: Währung – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

  Einzelnachweise

  1. W. Schricker, E. Rubin: Geld & Kredit & Währung; 6. Auflage. München 1992, ISBN 3-921636-95-7 , S. 134.
  2. Helmut Kahnt, Bernd Knorr: Alte Maße, Münzen und Gewichte. Ein Lexikon. Bibliographisches Institut, Leipzig 1986, Lizenzausgabe Mannheim/Wien/Zürich 1987, ISBN 3-411-02148-9 , S. 398.
  3. Europäische Zentralbank: Review of the International Role of the Euro (pdf, 900 KB) , Frankfurt 2005.
  4. a b Bundesbank, Geld- und Geldpolitik, Kapitel 7, Währung und internationale Zusammenarbeit ( Memento vom 8. April 2014 im Internet Archive ), S. 200.
  5. Bundesbank, Geld- und Geldpolitik, Kapitel 7, Währung und internationale Zusammenarbeit ( Memento vom 8. April 2014 im Internet Archive ), S. 202.
  6. Duden Wirtschaft von A bis Z: Grundlagenwissen für Schule und Studium, Beruf und Alltag, Stichwort: Geldpolitik , 5. Auflage. Mannheim, Bibliographisches Institut 2013, Lizenzausgabe Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung 2013.
  7. Bundesbank, Geld- und Geldpolitik, Kapitel 7, Währung und internationale Zusammenarbeit ( Memento vom 8. April 2014 im Internet Archive ), S. 204.
  8. Bundesbank, Geld- und Geldpolitik, Kapitel 7, Währung und internationale Zusammenarbeit ( Memento vom 8. April 2014 im Internet Archive ), S. 205.
  9. a b HJ Jarchow, P. Rühmann: Monetäre Außenwirtschaft II – Internationale Währungspolitik; Göttingen 2002, ISBN 3-8252-1335-8 , S. 250.
  10. HJ Jarchow, P. Rühmann: Monetäre Außenwirtschaft II – Internationale Währungspolitik; Göttingen 2002, ISBN 3-8252-1335-8 , S. 251 ff.
  11. H. Cancik: Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike; Metzler, Stuttgart (unter anderem) 2000, ISBN 3-476-01484-3 , S. 873.
  12. R. Sedillot, L. Granz: Muscheln, Münzen und Papier – die Geschichte des Geldes; Frankfurt (unter anderem) 1992, ISBN 3-593-34707-5 , S. 50 ff.
  13. Helmut Kahnt, Bernd Knorr: Alte Maße, Münzen und Gewichte. Ein Lexikon. Bibliographisches Institut, Leipzig 1986, Lizenzausgabe Mannheim/Wien/Zürich 1987, ISBN 3-411-02148-9 , S. 389.
  14. H. Cancik: Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike; Metzler, Stuttgart (unter anderem) 2000, ISBN 3-476-01484-3 , S. 873–876.
  15. H. Cancik: Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike; Metzler, Stuttgart (unter anderem) 2000, ISBN 3-476-01484-3 , S. 877–884.
  16. H. Cancik: Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike; Metzler, Stuttgart (unter anderem) 2000, ISBN 3-476-01484-3 , S. 884–886.
  17. H. Cancik: Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike; Metzler, Stuttgart (unter anderem) 2000, ISBN 3-476-01484-3 , S. 886–888.
  18. R. Sedillot, L. Granz: Muscheln, Münzen und Papier – die Geschichte des Geldes; Frankfurt (unter anderem) 1992, ISBN 3-593-34707-5 , S. 164 ff.
  19. B. Eichengreen, U. Rennert, W. Rhiel: Vom Goldstandard zum EURO – Die Geschichte des internationalen Währungssystems; Berlin 2000, ISBN 3-8031-3603-2 , S. 23.
  20. W. Schricker, E. Rubin: Geld & Kredit & Währung; 6. Auflage. München 1992, ISBN 3-921636-95-7 , S. 19–20.
  21. Helmut Kahnt, Bernd Knorr: Alte Maße, Münzen und Gewichte. Ein Lexikon. Bibliographisches Institut, Leipzig 1986, Lizenzausgabe Mannheim/Wien/Zürich 1987, ISBN 3-411-02148-9 , S. 398.
  22. Die Geschichte der Lateinischen Münzunion , Olten 2004.
  23. Helmut Kahnt, Bernd Knorr: Alte Maße, Münzen und Gewichte. Ein Lexikon. Bibliographisches Institut, Leipzig 1986, Lizenzausgabe Mannheim/Wien/Zürich 1987, ISBN 3-411-02148-9 , S. 382.
  24. B. Eichengreen, U. Rennert, W. Rhiel: Vom Goldstandard zum EURO – Die Geschichte des internationalen Währungssystems; Berlin 2000, ISBN 3-8031-3603-2 , S. 24 ff.
  25. B. Eichengreen, U. Rennert, W. Rhiel: Vom Goldstandard zum EURO – Die Geschichte des internationalen Währungssystems; Berlin 2000, ISBN 3-8031-3603-2 , S. 23–24.
  26. B. Eichengreen, U. Rennert, W. Rhiel: Vom Goldstandard zum EURO – Die Geschichte des internationalen Währungssystems; Berlin 2000, ISBN 3-8031-3603-2 , S. 39–40.
  27. HJ Jarchow, P. Rühmann: Monetäre Außenwirtschaft II – Internationale Währungspolitik; Göttingen 2002, ISBN 3-8252-1335-8 , S. 29 ff.
  28. HJ Jarchow, P. Rühmann: Monetäre Außenwirtschaft II – Internationale Währungspolitik; Göttingen 2002, ISBN 3-8252-1335-8 , S. 76.
  29. Larry Allen: The Global Economic System Since 1945. Reaktion Books, 2005, ISBN 1-86189-242-X , S. 82, 83.
  30. Larry Allen: The Global Economic System Since 1945 , Reaktion Books, 2005, ISBN 1-86189-242-X , S. 87.
  31. Nigel Bowles: Nixon's Business: Authority and Power in Presidential Politics , Texas A&M University Press, 2005, ISBN 1-58544-454-5 , S. 163.
  32. B. Eichengreen, U. Rennert, W. Rhiel: Vom Goldstandard zum EURO – Die Geschichte des internationalen Währungssystems; Berlin 2000, ISBN 3-8031-3603-2 , S. 183 ff.
  33. HJ Jarchow, P. Rühmann: Monetäre Außenwirtschaft II – Internationale Währungspolitik; Göttingen 2002, ISBN 3-8252-1335-8 , S. 201 ff.
  34. HJ Jarchow, P. Rühmann: Monetäre Außenwirtschaft II – Internationale Währungspolitik; Göttingen 2002, ISBN 3-8252-1335-8 , S. 227 ff.
  35. B. Eichengreen, U. Rennert, W. Rhiel: Vom Goldstandard zum Euro – Die Geschichte des internationalen Währungssystems; Berlin 2000, ISBN 3-8031-3603-2 , S. 212 ff.
  36. HJ Jarchow, P. Rühmann: Monetäre Außenwirtschaft II – Internationale Währungspolitik; Göttingen 2002, ISBN 3-8252-1335-8 , S. 308.
  37. a b W. Schricker, E. Rubin: Geld & Kredit & Währung; 6. Auflage. München 1992, ISBN 3-921636-95-7 , S. 134–136.
  38. Manfred Borchert: Geld und Kredit: Einführung in die Geldtheorie und Geldpolitik. Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München 2003, S. 1 ff.
  39. Boersenlexikon Nebenwährung (parallel money; ancilliary money). In: trading-house.net. www.trading-house.net, abgerufen am 5. Februar 2017 .
  40. Nebenwährung. In: bezahlen.de. Abgerufen am 5. Februar 2017 .